Jaunieguvumi februārī

Ziņa publicēta 06.04.2017
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2017.gada februāra mēnesī.

 Bražis, Ivars, 1933-.  Asinīs rūdītais : patiess stāsts par Ziemassvētku kauju un Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieku kaprāli Indriķi Ekertu / Ivars Bražis; redaktore Alīna Melngaile; Aigara Truhina mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 175, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [176.] lpp. - I. Braža grāmata ir stāsts par senajās latvju zemēs dzīvojošo varonīgo tautu pēcteci, zemgalieti, 5. Zemgales latviešu bataljona strēlnieku Indriķi Ekertu (1888-1978), kurš, neskatoties uz ļoti smago ievainojumu Ziemassvētku kauju laikā, brīnumainā kārtā izdzīvoja, pusdzīvs nokļuva gūstā un, pārcietis smago gūsta laiku, atgriezās Latvijas atbrīvošanas cīņās pret boļševikiem kā Latvijas armijas 12. Bauskas kājnieku pulka kaprālis.        ISBN 9789934067051.        Biogrāfiskā proza, latviešu.         Biogrāfijas.

Glatauers, Daniels.  Mūžam tavs : romāns / Daniels Glatauers; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 223, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģinālnosaukums: Ewig dein.        ISBN 9789934063404.        Austriešu romāni.

Odiņa, Aija, 1948-.  Labas uzvedības grāmata : sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils ; kā uzvesties oficiālajā sabiedrībā, lietišķajā vidē, ikdienā ; biznesa vide ; tikšanās, prezentācijas, konferences, sanāksmes ; ieskats pasaules valstu etiķetē ; starpkultūru izpratne un kultūru attiecības ; vizītes un ceremonijas ; diplomātiskās sarunas un komunikācija / Aija Odiņa ; galvenais redaktors Artis Ērglis ; mākslinieks Uldis Sosnovskis ; literārā redaktore Asnāte Baņgiere ; fotogrāfi Juris Kalniņš, Gatis Rozenfelds. - [Atkārtots, papildināts izdevums]. - Rīga : Zelta grauds, 2014 (Grafus). - 271 lpp. : il., faks. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 263.-265. lpp. un rādītājs: 267.-271. lpp. - Pirmā izdevuma nosaukums: Etiķete un protokols (2009).        ISBN 9789934840241.        Etiķete. Lietišķā etiķete. Valsts etiķete. Diplomātiskā etiķete.

Porziņģis, Jānis.  Brālis : Kristaps Porziņģis / Jānis Porziņģis, Armands Puče; lit. red. Antra Rēķe; māksl. Edgars Švanks; vāka foto. Jesse D. Garrabrant. - Rīga : Mediju nams, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 255, [1] lpp. : foto.        ISBN 9789984756127.               

Tenne, Guntars.  Gredzens ar dārgakmeni / Guntars Tenne. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 204, [1] lpp. - Agrā sērsnu mēneša rītā jaundibinātajā apmetnē pie Piltenes pils ierodas negaidīts svešinieks. Viņam uzticēts nogādāt steidzamu vēsti pils komandantam, taču šī ziņa, izrādās, ir tuvojošās nelaimes vēsts, kas pavisam drīz piemeklē visus šās apmetnes iemītniekus, neskatoties uz viņu stāvokli sabiedrībā vai maka biezumu. Taču arī jaunais kursis vēl nemaz nenojauš, ka šeit satiks jaunavu, kura acumirklī salauzīs viņa sirdi un prātu. Liktenīgas izvēles priekšā tiks nostādīts ne tikai viņš vienīgais un tā nebūt nebūs vienkārša. Vai samierināties ar vecajiem, neapšaubāmajiem kārtu paradumiem un uzskatiem, vai arī sekot savai sirdsbalsij, kas liek rīkoties gluži pretēji?.        ISBN 9789934151644.

Skujenieks, Knuts, 1936-.  Basās zvaigznes : Босые звёзды / Knuts Skujenieks ; Olgas Pētersones atdzejojums un sakārtojums ; atbildīgā redaktore Ingūna Cepīte ; redaktore Daina Vilemsone ; mākslinieks Ivo Grundulis. - Rīga : Pētergailis, [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - 253 lpp. ; 19 cm. - Dzejnieku K. Skujenieku Latvijā pazīst visi, kuriem nav sveša dzeja. Krieviski tulkota K. Skujenieka dzejoļu grāmata iznāk pirmo reizi. Izlasē iekļautie dzejoļi atklāj koncentrētu un secīgu ieskatu dažādos dzejnieka daiļrades posmos. Katrs posms veido viena likteņa, vienas dzīves kopsavilkumu. - Teksts paralēli latviešu un krievu valodā.        ISBN 9789984334301.        Latviešu dzeja - Tulkojumi krievu valodā.

Petričeka, Rita, 1934-2010.  Bertrams Rozenbergs / Rita Petričeka ; māksl. Daiga Brinkmane ; red.: Ieva Gundare, Ligita Kovtuna. - Rīga : Laika grāmata, 2016. - 119 lpp. : il. - R.Petričekas grāmata ir stāsts par ārsta Bertrama Rozenberga (1904-1960) vienīgo dzīvi. Grāmata ir cieņas apliecinājums viņas tēvam, Cilvēkam ar lielo burtu.        ISBN 9789934511363.

Auziņš, Arnolds.  Kā toreiz Virdžīnijā / Arnolds Auziņš ; redaktore Dzintra Zālīte ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane ; Māra Rikmane, ilustrācijas ; Natālija Kugajevska, vāka māksl. noform. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 206, [1] lpp. : il., portr. - (Lata romāns ; 1(211). - Jauns vīrietis mežā piesiets pie koka. Nelaimīgais ietu bojā aiz slāpēm un bada, ja viņu nejauši neatrastu divi mīlnieki. Tajā pašā laikā smagi piekauts viņa labākais draugs. Kurš un kāpēc tik nežēlīgi rīkojiesr Aizdomas krīt uz izjokoto donžuānu, kas ieķēries par sievieti pārģērbtajā puisietī. Arnolda Auziņa romānā "Kā toreiz Virdžīnijā" patiesība ir daudz skarbāka - divi brāļi pusaudžu gados zvērējuši atriebties vainīgajiem māsas nāvē. Pagājis ilgāks laiks, viņi pārcēlušies uz dzīvi Anglijā, bet tagad atbraukuši uz Latviju izpildīt savu norunu. Izmeklētājs nāk brāļiem uz pēdām, tomēr nolemj krimināllietu neierosināt, jo nelieši sodu pelnījuši, lai arī bez tiesas sprieduma.        ISBN 9789934152757.

Merlo, Anna.  Spēt atlaist... / Anna Merlo; no franču valodas tulkojusi Inese Gagaine; redaktore Ilze Kurša-Briede; vāka apstrāde: Ainārs Vanags. - Rīga : Dzīvības Straumes, 2012 (BookPrint.lv). - 157, [1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogr. norādes parindēs.        ISBN 9789984874081.        Sievietes - Reliģiskie aspekti - Kristietība. Mātes stāvoklis - Reliģiskie aspekti - Kristietība. Vīrieša un sievietes attiecības - Reliģiskie aspekti - Kristietība. Vecāku stāvoklis - Reliģiskie aspekti - Kristietība.

Kūglere, Gudruna.  Neviens nav vientuļa sala : kā atrast dzīvesdraugu visam mūžam / Gudruna Kūglere; no vācu valodas tulkojusi Inese Golovacka; literārā redaktore Aija Balode; māksliniece, vāka noformējums: Laura Feldberga. - Rīga : KALA Raksti, 2015. - 193, [4] lpp. ; 21 cm. - ("Mieram tuvu" dzīvesskola). - Oriģ. nos.: Niemand ist eine Insel.        ISBN 9789984871356.        Vīrieša un sievietes attiecības. Sievietes - Psiholoģija. Vīrieši - Psiholoģija. Neprecēti cilvēki - Psiholoģija.

Terēze.  Nāc, esi mana gaisma : Kalkutas Svētās privāti rakstītais / Māte Terēze; redaktors, komentāru un priekšvārda autors Braiens Kolodijčuks; redaktore m. M. Austra; no angļu valodas tulkojusi Astra Feldmane ; māksliniece Laura Feldberga. - Rīga : Kala Raksti, 2010. - 374, [4] lpp. : faks. ; 21 cm. - ("Mieram tuvu" grāmata). - Bibliogr. norādes parindēs. - Tulk. no izd.: Come Be My Light.        ISBN 9789934809699.        Garīgā dzīve - Katoļu baznīca.

Latviskas Latvijas spēks : veltījums Latvijas simtgadei / autori: Andis Alksniņš, Valdis Celms, Ina Druviete, Anita Jansone-Zirnīte, Sandra Kalniete, Guntis Kalnietis, Anna Klaucāne, Anna Krimele, Ligita Leja, Agris Liepiņš, Eva Mārtuža, Uģis Niedre, Otto Ozols, Ieva Pīgozne, Jānis Purviņš, Elizabete Taivāne, Juris Urtāns, Tatjana Volkova ; monogrāfijas sastādītāja, literārā redaktore un ievada autore Eva Mārtuža ; zinātniskās redaktores un recenzentes: Rita Grāvere, Veronika Bikse ; zinātniskā konsultante Tatjana Volkova; vāka dizains: Laura Bērziņa; vāka noformējumā Anitas Jansones-Zirnītes glezna "Saules zīme", 2009. - [Rīga] : IDE Rozītes, ©2016 (Dardedze hologrāfija). - 231, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Grāmatā Latvijas zinātnieki, publicisti un politiķi analizē katrs savā pētāmajā jomā atrasto. Grāmata pauž ticību, ka latviski domājošs, runājošs cilvēks ir mūsu valsts centrā, ka latviskās vērtības, kultūras pēctecība ir stiprs pamats. - Raksti latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - "Grāmata sastāv no referātiem un debatēm, kas izskanēja Latvijas Universitātes Lielajā aulā 2014. gada 4. aprīlī konferencē "Globalizācijas laikmeta izaicinājumi latviešu garīgās satversmes vērtībām. Ernesta un Arvīda Brastiņu mantojuma perspektīva"--Prettitullapā.        Saturs: Par Ernestu Brastiņu (1892. gada 19. marts - 1942. gada 28. janvāris) / Jūlijs Bračs. Latvietība Latvijas pirmajā brīvības laikā / Agris Liepiņš. Latvietis savā ainavā / Anita Jansone-Zirnīte. Latviskā gara atdzimšana mūsdienu latviešu literatūrā / Otto Ozols. Kādā mēlē mēs runājam / Ligita Leja, Anna Klaucāne. Latvietība kā tautas radošuma izpausmes avots / Tatjana Volkova. Arī tā kādreiz veidojās latvieša sēta / Uģis Niedre. Pilskalna tēls un vieta mūsdienu Latvijas sabiedrībā / Juris Urtāns. Baltu tautu informācijas glabātavas revitalizācija / Andis Alksniņš. Folkloras tēlu un ģeometrisko simbolu jeb zīmju saistības jautājumi / Valdis Celms. Par tradicionālo krāsošanu ar dabas krāsvielām / Ieva Pīgozne. Dejot. Dzīvot. Radīt / Jānis Purviņš. Raksts un zīmes latviešu Deju svētku lieluzvedumu tradīcijā / Valdis Celms. Dievturība kā izvēles metode / Guntis Kalnietis. Tagadnes cilvēka jēgpilna saikne ar pagātni / Anna Krimele. Likteņdārzs: latviešu tradicionālās reliģijas atdzimšana / Elizabete Taivāne. Ievainotais latviskums - Jēkabs Nīmanis par tautas gara atveseļošanu / Eva Mārtuža. Latviskās un vispārcilvēciskās vērtības sabiedrībā un izglītības sistēmā / Ina Druviete. Latvija un Eiropa - mūsu identitātes divas nedalāmas puses / Sandra Kalniete. Pašizpratne un politiskā kultūra. Diskusija. Uz jautājumiem atbild Dagmāra Beitnere-Le Galla.        ISBN 9789934854439.        Nacionālās īpatnības, latviešu - Kongresi, konferences utt. Latvieši - Etniskā identitāte - Kongresi, konferences utt. Latvieši - Sociālā dzīve un paražas - Kongresi, konferences utt. Latvieši - Reliģija - Kongresi, konferences utt. Dievturība - Kongresi, konferences utt.

Tomašūns, Andris, 1958-.  Jelgava 1941. gada vasara - holokausts / Andris Tomašūns; mākslinieciskais noformējums: Daiga Brinkmane. - Jelgava : Andris Tomašūns, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 216 lpp. : faksimili, il., portr. ; 25 cm + DVD. - Bibliogrāfija: 214.-216. lpp. - Vēsturnieka A. Tomašūna grāmata ir tapusi pētījuma rezultātā, noskaidrojot atbildi uz jautājumu, kā Jelgava Otrā pasaules kara laikā pazaudēja vienu no savām lielākajām minoritātēm - ebrejus. Grāmata ir izmantojama Latvijas vidusskolu 12. klasēs kā mācību palīglīdzeklis, apskatot mācību tēmas par notikumiem Otrā pasaules kara laikā, atklājot padomju un nacistu īstenoto genocīda un holokausta politiku pret Latvijas tautu. - "Grāmatā ir ievietota 2004. gadā uzņemta videofilma "Jelgava 1941. gads. Holokausts" latviešu un angļu valodā"--Vāka 4. lpp.        ISBN 9789934145049.        Holokausts, ebreju (1939-1945) - Latvija - Mācību palīglīdzekļi - Jelgava. Ebreji - Latvija - Vēsture - 20 gs - Mācību palīglīdzekļi - Jelgava.

Mikušina, Tatjana.  Gudrības Vārds / Tatjana Mikušina; no krievu val. tulk. Lauma Ērgle, Daina Daija, Olga Gaile; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, 2011. - 441, [2] lpp. - (Gaismas Skolotāju vēstījumi).        1. grām.        ISBN 9789984759852.

Mikušina, Tatjana.  Gudrības Vārds / Tatjana Mikušina; no krievu val. tulk. Lauma Ērgle; red. Ieva Šuplinska; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, 2010. - 438 lpp. : il.; foto. - (Gaismas Skolotāju vēstījumi).        2. grām.        ISBN 9789984759807.

Dombrovska, Lidija, 1925-.  Ēdenes dārza kafejnīca : esejas / Lidija Dombrovska; red. un pēcv. aut. Dagnija Dreika; par izd. atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2015]. - 244, [3] lpp. : il. - Bibliogrāfija: [247.] lpp.        ISBN 9789984894485.        Latviešu proza.

Novičeva, Žanna.  Esamības filozofija T. Mikušinas darbos / autore un sastādītāja Žanna Novičeva; no krievu valodas tulkojusi Lauma Ērgle; redaktore Ieva Šuplinska; par izdevumu atbild Veronika Lāce ; I. Karnova, vāka autore. - Rīga : Sol Vita, 2016. - 70, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 18 cm. - (Gudrības Valdoņu Mācības filozofiskie aspekti). - Bibliogrāfija: 65.-[67.] lpp. - Autore uzrādīta iespiedziņās.        ISBN 9789984894676.        Ontoloģija. Filozofija.

Dombrovska, Lidija, 1925-.  Vējavas : dzeja / Lidija Dombrovska; redaktore Dagnija Dreika; māksliniece Lidija Dombrovska. - Rīga : Sol Vita, [2015]. - 167 lpp. : il. ; 21 cm.        ISBN 9789984894539.        Latviešu dzeja.

Freimanis, Eduards, 1921-2005.  My folk / by Eduards Freimanis. - Riga : Sol Vita, 2004. - 174, [1] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9984759075.        Latviešu dzeja - Tulkojumi angļu valodā.         Latvija - Dzeja.

Mikušina, Tatjana.  Gudrības Vārds / Tatjana Mikušina; no krievu val. tulk. Lauma Ērgle; red. Ieva Šuplinska; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, 2011. - 455 lpp. - (Gaismas Skolotāju vēstījumi).        3. grām.        ISBN 9789984759968.

Mikušina, Tatjana.  Gudrības Vārds / Tatjana Mikušina; no krievu val. tulk. Lauma Ērgle; red. Ieva Šuplinska; makets Ērika Tomsone; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2012]. - 39 lpp. + 1 CD. - (Gaismas Skolotāju vēstījumi).        4. grām.        ISBN 9789984894027.

Mikušina, Tatjana.  Gudrības Vārds / Tatjana Mikušina; no krievu val. tulk. Lauma Ērgle; red. Ieva Šuplinska; makets Ērika Tomsone; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, 2012. - 45, [6] lpp. + 1 CD. - (Gaismas Skolotāju vēstījumi).        5. grām.        ISBN 9789984894096.

Mikušina, Tatjana.  Gudrības Vārds / Tatjana Mikušina; no krievu val. tulk. Lauma Ērgle; red. Ieva Šuplinska; makets Ērika Tomsone; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2013]. - 36, [7] lpp. : krās. il.; foto. + 1 CD. - (Gaismas Skolotāju vēstījumi).        6. grām.        ISBN 9789984894188.

Mikušina, Tatjana.  Gudrības Vārds / Tatjana Mikušina; no krievu val. tulk. Lauma Ērgle; red. Ieva Šuplinska; makets Ērika Tomsone; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2013]. - 60, [2] lpp. : krās. il.; foto. + 1 CD. - (Gaismas Skolotāju vēstījumi).        7. grām.        ISBN 9789984894379.

Mikušina, Tatjana.  Gudrības Vārds / Tatjana Mikušina; no krievu val. tulk. Lauma Ērgle; red. Ieva Šuplinska; makets Ērika Tomsone; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2014]. - 53, [2] lpp : krās. il.; foto. + 1 CD. - (Gaismas Skolotāju vēstījumi).        8. grām.        ISBN 9789984894409.

Mikušina, Tatjana.  Gudrības Vārds / Tatjana Mikušina; no krievu val. tulk. Lauma Ērgle; red. Ieva Šuplinska; makets Ērika Tomsone; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2014]. - 55, [1] lpp. : krās. il.; foto. + 1 CD. - (Gaismas Skolotāju vēstījumi).        9. grām.        ISBN 9789984894478.

Mikušina, Tatjana.  Gudrības Vārds / Tatjana Mikušina; no krievu val. tulk. Lauma Ērgle; red. Ieva Šuplinska; makets Ērika Tomsone; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2014]. - 46, [1] lp.p : il.; foto. + 1 CD. - (Gaismas Skolotāju vēstījumi).        10. grām.        ISBN 9789984894492.

Strubergs, Pēteris, 1945-.  Anatolijs Danilāns. Dakteris ar atvērtu sirdi / Pēteris Strubergs; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, ©2016. - 232, [5] lpp., [16] lpp. iel. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Iekšķīgo slimību katedras profesors Anatolijs Danilāns uzskata, ka profesionālajā jomā svarīgākais ir tas, lai ikviens cilvēks sajustu, ka ārsts no sirds vēlas viņam palīdzēt. Šī pārliecība profesoram ir palīdzējusi sasniegt to, ar ko viņš, būdams izcils speciālists gastroenteroloģijā, šobrīd var lepoties. Plaši viņš ir pazīstams kā tautā mīlēts veselīga dzīvesveida popularizētājs, kurš, daloties ar savu personīgo pieredzi, vienkāršā un saprotamā valodā stāsta par to, kas nepieciešams, lai cilvēki dzīvotu ilgi, laimīgi un veseli.        ISBN 9789934200496.        Pasniedzēji - Latvija. Ārsti - Latvija. Medicīna - Latvija - Vēsture.         Latvija.         Biogrāfijas.

Mičela, Anna.  Lielpilsētas lelle / Anna Mičela, Mišela Sasa; no angļu valodas tulkojusi Sabīne Jegi; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile; Ievas Nagliņas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, ©2016. - 295 lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934119125.        Amerikāņu romāni.

Linka, Šarlote.  Maldi / Šarlote Linka; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 367 lpp.        ISBN 9789934060465.

Rožkalne, Regīna.  Kā saglabāt veselību : vide, pārtika, kustības / Regīna Rožkalne; recenzents Anatolijs Danilāns; redaktore Anita Rožkalne; fotomākslinieks Gunārs Janaitis. - Rīga : Pētergailis, [2016] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 287 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - R. Rožkalnes grāmatā atradīsiet atbildes uz to, kas un kādā veidā ietekmē veselību un kāds ceļš ejams, lai to saglabātu. Varēsiet rast praktiskus padomus slimību profilaksei un ārstēšanai, kā arī atzinumus par to, kas ir pa spēkam katram pašam cīņā pret visdažādākajām slimībām. No daudzām slimībām mēs varētu pasargāties, ja ievērotu veselīgu dzīvesveidu, pareizu uztura režīmu, saprātīgāk ēstu, regulāri nodarbotos ar fiziskām aktivitātēm un izvairītos no stresa situācijām, kā arī savlaicīgi mazinātu stresa izraisītās sekas.        ISBN 9789984334240.        Veselīgs dzīvesveids. Medicīna, preventīvā. Uzturs un barošanās.

Hīlsmane, Petra.  Kamenes sirdī : [romāns] / Petra Hīlsmane; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfijā). - 333, [1] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934054983.        Vācu romāni.

Laure, Maira, 1967-.  Latvijas vēstures palīggrāmatiņa / Maira Laure, Vilnis Purēns; dizains Baiba Lazdiņa. - Rīga : RaKa, ©2016. - sēj. <1- > : ilustrācijas, kartes ; 30 cm. - Grāmata ir veidota, pamatojoties uz mācību priekšmeta "Latvijas vēsture" standartu 6.-9. klasei. Tā pielāgota skolēniem ar mācību grūtībām. 1. sējums aptver ievadu vēsturē un Latvijas senāko vēsturi līdz 17. gadsimtam. Grāmatas pielikumā ievietotas kopējamas kontūrkartes ar uzdevumiem.        ISBN 9789984463520.        Latvija - Vēsture - Mācību līdzekļi pamatskolām.

Lekberga, Kamilla.  Bākas sargi / Kamilla Lekberga ; no zviedru val. tulkojusi Dace Andžāne ; Leldes Šēnfeldes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, ©2016. - 406, [1] lpp. ; 24 cm. - (Jumavas grāmatas - Tava laika patiesā vērtība). - Tulkots no izdevuma angļu valodā: "The lost boy".        ISBN 9789934200113.        Detektīvromāni, zviedru.

Leitis, Ingvars.  Latviešus Sibīrijā meklējot : veloekspedīcija Rīga - Vladivostoka. 1975 / Ingvars Leitis; fotogrāfijas Uldis Briedis; Raula Liepiņa dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2016. - 320 lpp. : il. - Grāmatu "Latviešus Sibīrijā meklējot" veido 1975. gadā Ingvara Leiša sarakstītā dienasgrāmata un Ulda Brieža uzņemtās fotogrāfijas. Abi autori latviešus Sibīrijā meklējuši, ar velosipēdiem no maija līdz novembrim virzīdamies no Rīgas uz Vladivostoku.        ISBN 9789984869858.

Laure, Maira, 1967-.  Latvijas vēstures palīggrāmatiņa / Maira Laure, Vilnis Purēns; dizains Baiba Lazdiņa. - Rīga : RaKa, ©2016. - sēj. <1- > : ilustrācijas, kartes ; 30 cm. - Grāmata ir veidota, pamatojoties uz mācību priekšmeta "Latvijas vēsture" standartu 6.-9. klasei. Tā pielāgota skolēniem ar mācību grūtībām. 2. sējums aptver Latvijas vēsturi no 1500. - 1991.gadam. Grāmatas pielikumā ievietotas kopējamas kontūrkartes ar uzdevumiem.        2. sēj.        ISBN 9789984463537.        Latvija - Vēsture - Mācību līdzekļi pamatskolām.

Robertsa, Nora.  Asara zirnekļa tīklā / Nora Robertsa; no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze; vāka dizains: Artūrs Zariņš; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2016. - 512 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984358536.

Korija, Džeina.  Mana vīra sieva / Džeina Korija; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa; vāka dizains: Artūrs Zariņš; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017. - 511 lpp. ; 21 cm. - (The Sunday Time TOP 10).        ISBN 9789984358543.

Širina, Anita.  Grupu darba metodes izmantošana skolā : metodiskais līdzeklis / Anita Širina. - Rīga : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "AISMA", ©2016 (Salana Art). - 92 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Pedagoga bibliotēka ; 12). - Bibliogrāfija: 75.-77. lpp. - A. Širinas metodiskais materiāls veltīts grupu darbam skolā, īpaši uzsverot sociālo prasmju veidošanu grupu darbā, kā arī sociokultūras mācīšanu, kas aktualizējusies mūsdienās. Autore piedāvā ieskatu grupu darba metodes teorētiskajā raksturojumā, grupu veidu daudzveidībā, kā arī grupu darba plānošanas, organizēšanas un darba ētisko principu pamatos. Izdevums adresēts sociālajiem pedagogiem, pedagogiem, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem.        ISBN 9789934858321.        Grupu darbs izglītībā. Sociālās iemaņas - Mācīšana un mācīšanās.

Moja, Džodžo.  Pēc tevis / Džodžo Moja; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga; redaktore Elīna Vanaga; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (PNB Print). - 365, [1] lpp. ; 23 cm. - Turpinājums visā pasaulē iemīļotajam romānam "Pirms atkal tiksimies"-- Uz vāka.        [2. grām.].        ISBN 9789934063374.        Angļu romāni.

Krūmiņš, Jūlijs, 1943-.  Iļģuciema pašpuikas stāsti / Jūlijs Krūmiņš; vāka foto: Aigars Altenbergs; vāka noformējumā izmantota Miervalža Poļa glezna. - [Priedkalne] : [MC Estate], 2016 (KnowHow Media). - 335 lpp. : ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Latviešu uzņēmējs J. Krūmiņš savos memuāros atklāti stāsta, kā tas ir izaugt pēckara Latvijā, pierādīt savu "es" un izveidot plaukstošu biznesu. Vairāk par visu dzīvē viņu urda ziņkāre izzināt pasauli.        ISBN 9789934190865. . - ISBN 9789789934195(atcelts).        Uzņēmēji - Latvija. Bizness un politika - Latvija.         Biogrāfijas.

Devero, Džūda.  Lepnums un aizspriedumi : Mistera Dārsija atgriešanās / Džūda Devero; no angļu val. tulkojusi Biruta Vaivode; vāka dizains Artūrs Zariņš; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2017. - 425, [2] lpp. - (Pasaules Bestsellers).        ISBN 9789984358529.

Ābele, Inga, 1972-.  Duna / Inga Ābele; redaktore Dace Sparāne-Freimane; vēstures konsultants Vents Zvaigzne; mākslinieks Jānis Esītis; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. - 430, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 7. grām.). - Bibliogrāfija: 428.-[429.] lpp. - I. Ābeles romāns vēsta par 1949. gadu Rīgā, Sēlijā un Latgalē. Daugava, cilvēku un sugas rikšotāju likteņi. Andrieva Radviļa zirgam no rūgtā ciešanu biķera netiek aiztaupīta ne lāse, tad kāpēc lai jel kas tiktu aiztaupīts viņam? Šī galvenā varoņa rezignētā doma vada visu romānu un paliks lasītāja prātā vēl ilgi pēc grāmatas aizvēršanas. I. Ābele izvirza sev arheologa cienīgu uzdevumu atjaunot Latvijas kultūrvēsturiskajā audeklā krāsas, kas tur koši mirdzēja vēl līdz 20. gadsimta otrajai pusei. Pavedienu pēc pavediena saistot kopā negodīgajā vēstures totalizatorā saplosītās zaudētāju biogrāfijas, viņa tās saauž ap romāna centrālajām metaforām — Daugavu un zirgiem. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā.        ISBN 9789934546358.        Latviešu romāni.

Burbo, Līza.  Klausi savu ķermeni-savu labāko draugu uz Zemes / Līza Burbo; no franču val. tulkojusi Marika Saturiņa; Lienes Apines mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas ekoloģiskās izglītības apgāds "Vieda", ©2016 (Latgales druka). - 334, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.        ISBN 9789984782959.        Pašaktualizācija (psiholoģija). Dvēsele un miesa.

Roga-Saulīte, Inguna, 1986-.  Ābolu dūmi / Inguna Roga-Saulīte; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika; Aivis Saulītis, vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, ©2017. - 269, [2] lpp. ; 20 cm. - I. Rogas-Saulītes romānā cenšoties glābt labāko draugu, britu kareivis Noa Afganistānā piedzīvo sprādzienu un nonāk slimnīcā kritiskā stāvoklī. Pēc rehabilitācijas Noa cīnās par vēlmi dzīvot. Kad ievainots ķermenis un dvēsele, kur rast spēku dzīvot tālāk? Nejaušība vai liktenis jauno vīrieti aizved uz Horvātiju. Izglābjot svešinieci no algotu slepkavu uzbrukuma, Noa kļūst par mafijas klana pēcteces Katarinas miesassargu. Viņš nežēlo sevi, lai sargātu Katarinas dzīvību un drošību, līdz tas kļūst pārāk sarežģīti, jo traucē vīrieša pagātne, greizsirdība un nepārvarama vēlme pēc sievietes, no kuras jāturas pēc iespējas tālāk.        ISBN 9789934200205.        Detektīvromāni, latviešu.

Orlovska, Ausma.  Ekonomiskā statistika : [teorija, piemēri, uzdevumi] / Ausma Orlovska, Ingūna Jurgelāne; recenzents Remigijs Počs; atbildīgā par izdevumu Natālija Čina; literārā redaktore Inga Skuja ; vāka dizains: Jekaterina Lukina] ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra. - Trešais papildinātais izdevums. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. - 158 lpp. : diagrammas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 158. lpp. - Mācību grāmatā apkopota teorija, piemēri, pārbaudes jautājumi un uzdevumi par tādām tēmām kā statistiskā novērošana, grupēšana, statistisko datu grafiskās attēlošanas paņēmieni, kā arī statistisko rādītāju aprēķināšanas metodes. Statistiskas zināšanas ir nepieciešamas ikvienas specialitātes studentam, jo tās palīdz izprast un interpretēt ekonomisko informāciju un analizēt dažādu nozaru un procesu tendences gan Latvijā, gan pasaulē.        ISBN 9789934108044.        Ekonomika - Statistiskās metodes - Mācību līdzekļi augstskolām.

Cīrule, Gabriela.  Kritiens uz augšu / Gabriela Cīrule; Natālijas Kugajevskas vāka dizains; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 239, [1] lpp. : tabula ; 21 cm.        ISBN 9789934065040.        Latviešu romāni.

Ordine, Nučo.  Nelietderīgā lietderīgums : manifests / Nučo Ordine; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere; literārais konsultants Arturs Hansons; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 174, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 135.-[147.] lpp. un personu rādītājs: 169.-[175.] lpp. - Pielikumā Abrahama Fleksnera eseja "Nelietderīgo zinību lietderīgums".        ISBN 9789984236322.        Utilitārisms. Humānisms. Mācīšanās un zināšanas - Filozofija. Amerikāņu esejas.

Linde, Māris.  Beovulfs un Kurbads : senā anglosakšu poēma un mūsu gara mantas / Māris Linde; Riharda Zariņa zīm. "Kurbads un deviņgalvu velns". - [Rīga] : Sava Grāmta, 2017. - 186, [2] lpp. - (Bibliotheca Lindana ; XXVII).        ISBN 9789934552359.

Makintoša, Klēra.  Es ļāvu tev iet / Klēra Makintoša; no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece; Vitas Lēnertes vāka dizains; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 398, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris).        ISBN 9789934062544.        Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

Delanijs, JP.  Mikimoto pērles : romāns / JP Delanijs, no angļu val. tulk. Gunita Mežule; vāka dizains Artūrs Zariņš; red. Solvita Velde; makets Igors Iļjenkovs; korektore Inguna Ozola. - Rīga : Kontinents, 2017 (PNB Print). - 397 lpp.        ISBN 9789984358482.

Miltiņa, Irēna, 1939-.  Modelēšana logopēdijā / Irēna Miltiņa; galvenais redaktors Vilnis Purēns; recenzente Sarmīte Tūbele; vāka dizains: Arta Muceniece. - Rīga : RaKa, ©2017. - 92 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + pielikums (26 lp.). - Metodiskajā materiālā I. Miltiņa aplūko mācību modeļus, ar kuru palīdzību logopēdi var palīdzēt skolēniem apgūt dažādu skaņu izrunu. Kopā ar teorētisko materiālu autore piedāvā praksē pārbaudītus vingrinājumus, nodarbību plānus, rezultātu vērtējuma kritērijus un darbā izmantojamas modeļa grafiskā atainojuma kartītes. Grāmata adresēta praktizējošiem logopēdiem, logopēdijas studentiem, skolotājiem. To var izmantot arī vecāki, kuru bērniem ir ilgstoši risināmas skaņu izrunas problēmas. - "Modelēšana - praktiska metode pirmsskolēnu ar skaņu izrunas traucējumiem runas nepilnību novēršanā"--Titullapā.        ISBN 9789984463582.        Logopēdija - Mācīšana un mācīšanās (pirmmācība).

Rasels, Volters.  Jaunā Visuma koncepcija / Volters Rasels; no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans; atbildīgā redaktore Marija Leščinska; literārā redaktore Diāna Spertāle. - [Rīga] : J.L.V., ©2016. - 207 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm.        ISBN 9789934200038.        Kosmogonija - Filozofija.

Andrušaite, Dzintra, 1944-.  Jelgavas stils... Valmieras bohēma. Elza Barūne, 1909-1974 / Dzintra Andrušaite; redaktore Ligita Bībere; mākslinieks Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, ©2016 (Dardedze Hologrāfija). - 239 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Mākslas zinātniece Dzintra Andrušaite ilgus gadus bijusi Teātra muzeja zinātniskā līdzstrādniece, kā arī Latvijas Kultūras muzeja "Dauderi" direktore. 1976. gadā, kad izcilā bijusī Jelgavas Latviešu teātra, vēlāk Valmieras teātra aktrise, Tautas skatuves māksliniece Elza Barūne jau mūžībā, Dzintrai Andrušaitei radās doma izpētīt viņas skatuves gaitas. Tiek iztaujāta aktrises meita Ilze Muraška un bijušie kolēģi no abiem minētajiem teātriem. Autore stāsta par skatuves darba entuziastiem, kuru dzīvē galvenais bija teātris, sniedzot gandarījumu skatītājiem.        ISBN 9789934549243.        Aktrises - Latvija. Teātris - Latvija - Vēsture.         Biogrāfijas.

Merimē, Prospērs.  Kolomba / Prospērs Merimē; no franču valodas tulkojusi Jausma Ābrama. - [Rīga] : J.L.V., [2017]. - 189, [2] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm.        ISBN 9789934200212.        Noveles, franču.

Segals, Kabīrs.  Nauda : tās aizraujošā vēsture un ietekme uz mūsu dzīvi / Kabīrs Segals; no angļu valodas tulkojis Zigmunds Šteins; mākslinieks Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 301, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [257.]-262. lpp.        ISBN 9789984236056.        Nauda - Vēsture.

Neiburgs, Uldis, 1972-.  Draudu un cerību lokā : Latvijas pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie, (1941-1945) / Uldis Neiburgs; recenzenti: Andrievs Ezergailis, Kārlis Kangeris, Valters Nollendorfs; literārā redaktore Renāte Kārkliņa; mākslinieks Ģirts Boronovskis. - Rīga : Mansards, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 450, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Imperfectum). - U. Neiburga monogrāfija vēsta par nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas laikā Latvijā darbojošās pretošanās kustības sakariem ar Rietumu sabiedrotajiem - ASV un Lielbritāniju. Darbā analizēta profesora Konstantīna Čakstes vadītās Latvijas Centrālās padomes un bijušā Latvijas sūtņa Stokholmā Voldemāra Salnā savāktā un britu un amerikāņu ārlietu un militārās izlūkošanas dienestiem nosūtītā informācija par stāvokli vācu okupētajā Latvijā. Tajā aprakstītas pretošanās kustības organizētās un zviedru un amerikāņu izlūkdienestu atbalstītās slepenās bēgļu laivu akcijas uz Zviedriju un parādīti Latvijas Centrālās padomes un ģenerāļa Jāņa Kureļa militārās grupas mēģinājumi atjaunot Latvijas faktisko suverenitāti, gaidot Rietumu sabiedroto atbalstu. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789934121586.        Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija - Pretošanās kustības. Pretošanās kustības - Latvija - Vēsture.         Latvija - Vēsture - Vācu okupācija, 1941-1944.

Dombrovska, Lidija, 1925-.  Alkas / Lidija Dombrovska teksts, māksliniece un vāka autore; redaktore Dagnija Dreika; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2017]. - 239 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.        ISBN 9789984894683.        Latviešu romāni. Latvieši - Austrālija - Daiļliteratūra.

Doda, Kristīna.  Skandāliste / Kristīna Doda ; no angļu val. tulkojusi Anda Smilga ; vāka dizains Dairis Hofmanis ; redaktore Liene Akmens ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2015. - 387, [2] lpp.        ISBN 9789984357799.

Gailīte, Anna Skaidrīte, 1940-.  Sintijas stāsts : par dzīvi kā gaismas zibsni / Anna Skaidrīte Gailīte; māksl. redaktors Eduards Groševs; redaktore Zaiga Lasenberga; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 255, [1] lpp : fotogr.        ISBN 9789934062353.

Judina, Dace.  Septiņi vakari : Ozoli : māju un dzimtas stāsts / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbild. redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 224 lpp. : il. - (Latvijas simtgades romāni ; 1. grāmata). - Katrīna un Mārtiņš ierodas nesen nopirktajās Ozolu mājās, kas noslēpušās dziļi mežā. Pārkāpjot vecā nama slieksni, viņi nonāk it kā citā dimensijā - pazūd laiks, un nākamajās septiņās dienās jaunieši piedzīvo biedējoši reālas atklāsmas par to, kas divsimt gados noticis ar šo māju un tās saimniekiem. Septiņi Ozolos pavadītie vakari izmaina jaunā pāra dzīvi, pārbauda viņu jūtu stiprumu un atsedz kāda rūpīgi glabāta noslēpuma plīvuru. Pirmā sērijas "Latvijas simtgades romāni" grāmatā.        ISBN 9789934152610.

Brauns, Pīrss.  Rīta zvaigzne : [Sarkanās sacelšanās triloģija] / Pīrss Brauns; no angļu val. tulkojusi Santa Linkuma; redaktore Maija Džeriņa; mākslinieks Reinis Liepa. - Rīga : Prometejs, 2016. - 535 lpp.        [3. grām.].        ISBN 9789934553054. . - ISBN 9789934553059.

Vailda, Meredita.  Triumfs / Meredita Vailda ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 383 lpp. ; 21 cm.        [5. grām.].        ISBN 9789984358505.        Amerikāņu romāni. Erotiskā literatūra, amerikāņu.

Indridasons, Arnalds.  Purvs : [islandiešu kriminālromāns] / Arnalds Indridasons; no islandiešu val. tulk. Dens Dimiņš; Māra Garjāņa vāka dizains un makets; vāka noformējumam izmantots Dena Dimiņa foto. - Rīga : Mansards, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 266, [1] lpp.        ISBN 9789934121524.

Lukjanskis, Egils, 1937-2008.  Rēta akmenī / Egils Lukjanskis; Dinas Ābeles vāka māksl. noform.; atb. redaktore Inga Ābelīte; maketētāja Daina Vīķele. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 535, [1] lpp. : portr.        Saturā: Rēta akmenī; Krievu leitnanta mīļākā.        ISBN 9789934152733.

Vilsone, Kendra.  Sapnis par dārzu : kā risināt dārza dizaina dilemmas / Kendra Vilsone; no angļu val. tulkojusi Anne Sauka; lit. konsultante Inga Karlsberga; zin. konsultants Uldis Zommers. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 143 lpp. : fotogr.        ISBN 9789984236094.

Ершов, Василий.  Страх полета / Василий Ершов; редактор Андрей Дышев. - Москва : Эксмо, 2017. - 252, [3] c. - (Взлёт. Истории, написанные пилотом Ту-154).        ISBN 9785699942930.

Михайлова, Евгения.  Плата за капельку счастья / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2017. - 314, [6] c. - (Детектив-событие).        ISBN 9785699941384.

Бачинская, Инна.  Любимая игрушка Создателя / Инна Бачинская. - Москва : Издательство Э, 2017. - 378, [6] c. - (Детектив сильных страстей).        ISBN 9785699938995.

Чайлд, Ли.  Джек Ричер. Никогда не возвращайся / Ли Чайлд, пер. с англ. В. А. Оганесовой. - Москва : Издательство Э, 2017. - 407, [6] c. - (Кинопремьера мирового масштаба).        ISBN 9785699923281.

Зорина, Надежда.  Числовой код бессмертия / Надежда Зорина, Николай Зорин. - Москва : Издательство Э, 2017. - 312, [8] c. - (Игры чужого разума).        ISBN 9785699939008.

Spārītis, Ojārs, 1955-.  Zlēku baznīca / Ojārs Spārītis; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva; Imants Lancmanis, Vitolds Mašnovskis, foto. - Rīga : Jumava, ©2017. - 55, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Zlēku baznīca, kurai 2015. gadā atzīmējām 370. gadskārtu kopš tās pamatakmens likšanas, ir krāšņākais senās un ievērojamās fon Bēru dzimtas ieguldījums ar kultūras pieminekļiem bagātajā Kurzemes sakrālajā ainavā. Tā ir neatņemama mūsdienu Zlēku kultūrvides sastāvdaļa, turklāt pati izteiksmīgākā un skaistākā, jo muižas saimniecības ēkas un kungu namu līdz nepazīšanai ir izpostījušas Otrā pasaules kara liesmas un laiks.        ISBN 9789934200434.        Baznīcu ēkas - Latvija - Zlēku pagasts (Ventspils novads). Luterāņu baznīcu ēkas - Latvija - Zlēku pagasts (Ventspils novads). Baznīcas rotājumi un ornamenti - Latvija - Zlēku pagasts (Ventspils novads).         Zlēku pagasts (Ventspils novads, Latvija) - Baznīcas vēsture.

Lina, Juri.  Zem Skorpiona zīmes : padomju varas triumfs un agonija / Juri Lina; no igauņu valodas tulkojis un piezīmes sarakstījis Jānis Siliņš; [Annes Hermaņa vāku dizains un ilustrācijas]. - 3. pārstrādātais un paplašinātais izdevums. - [Rīga] : A.A. (Arto), [2017]. - 455, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 22 cm. - Bibliogr.: 433.-[456.] lpp.        ISBN 9789934858109.        Igaunija - Vēsture.         Komunisms. Brīvmūrnieki -- Krievija.

Мартова, Людмила.  Ключ от незапертой двери / Людмила Мартова. - Эксмо : Москва, 2017. - 313, [7] c. - (Желание женщины. Детективные романы).        ISBN 9785699902972.               

Marno, Ņina.  Tas viss ir bijis : trīs stāstu izlase, kas balstīta uz patiesiem notikumiem / Ņina Marno; no krievu valodas tulkojusi Guna Radziņa; atbildīgā redaktore Eva Jansone; literārā redaktore Ligita Smilga; Ivars Vimba, vāka grafiskais noformējums. - Rīgā : Jumava, ©2017. - 228, [3] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934200342.        Stāsti, krievu.

Reina, Alise.  Tumsas skūpsts / Alise Reina; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, ©2016. - 326, [2] lpp. ; 20 cm. - (Izglābtais / Alise Reina ; 1. grāmata).        [1. grām.].        ISBN 9789934200007.        Erotiskā proza, angļu. Vīrieša un sievietes attiecības - Daiļliteratūra.

Рой, Олег.  Белый квадрат. Лепесток сакуры / Олег Рой. - Москва : Издательство Э, 2017. - 345, [7] c. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).        ISBN 9785699940936.

Triks, Olivjē.  Pēdējais lapzemietis / Olivjē Triks; no franču val. tulk. Inga Mackēviča; atb. red. Inga Ābelīte; lit. red. Evelīna Zilgalve; makets Baiba Lūsīte-Teikmane; korektors Edžus Zakss; Induļa Martinsona vāka māksl. noformējums. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 477, [1] lpp.        ISBN 9789934152924.

Александрова, Наталья.  Амулет Великого Слона / Наталья Александрова. - Москва : Издательство Э, 2017. - 315, [5] c. - (Артефакт & Детектив).        ISBN 9785699938421.

Литвинова, Анна.  Десять стрел для одной / А. В. Литвинова; С. Литвинов. - Москва : Издательство Э, 2017. - 314, [6] c. - (Знаменитый тандем российского детектива).        ISBN 9785699941421.

Горская, Евгения.  Белая невеста, черная вдова / Евгения Горская. - Москва : Издательство Э, 2017. - 313, [7] c. - (Современные детективы). - Татьяна Устинова рекомендует -- на обложке.        ISBN 9785699931224.

Джуэлл, Лайза.  Винс и Джой / Джуэлл Лайза; ред. Виктория Стрюкова; пер. с англ. Дарья Сорокина. - Москва : Издательство Э, 2016. - 473, [7] c. - (Романы о сильных чувствах).        ISBN 9785699920310.

Cveigs, Stefans.  Šaha novele un citi stāsti / Stefans Cveigs; no vācu valodas tulkojusi Valija Brutāne; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika. - Rīga : Jumava, ©2017. - 220, [3] lpp. ; 20 cm. - Tulkots no: Zweig, Stefan. Novellen. - Grāmatas noformējumam izmantots Ivara Heinrihsona darbs.        ISBN 9789934200182.        Stāsti, austriešu.

Уэйр, Рут.  В темном-темном лесу / Рут Уэйр; пер. с англ. Е. Алексеева. - Москва : ACT, 2016. - 349, [2] c. - (Психологический триллер).        ISBN 9785170985722.

Žilde, Jānis, 1977-.  Piekūns skrien debesīs : [autorizēta biogrāfija : "Jauns Mēness" - rokgrupas stāsts] / Jānis Žilde ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; grafikas: Ilmārs Blumbergs ; fotogrāfijas: Māris Bogustovs, Jānis Deinats, Gvido Kajons, Juris Kalniņš, Valts Kleins, Mārtiņš Otto, Dāvids Sarma. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 206, [1] lpp., [22] lpp. iel. : il., portr. ; 21 cm. - Mūzikas kritiķa un žurnālista J. Žildes grāmata par grupu "Jauns Mēness" ir būtisks stāsts Latvijas kultūrvēsturē. Savos pirmsākumos 80. gadu otrajā pusē grupa vēl paguva izbaudīt pēdējo padomju gadu ačgārno sistēmu, vēlāk izdzīvojusi Atmodu un sajutusi 90. gadu skarbo realitāti. Izgājusi gandrīz visus mūzikas biznesa un grupas attīstības lokus: ārzemju mūzikas ietekmes, sastāva maiņu, starptautiskus panākumus (uzvara Sopotas festivālā), koncertturnejas ārpus Latvijas, stila maiņu, iekšējus konfliktus, izjukšanu un galu galā atkalapvienošanos trim pēdējiem koncertiem.        ISBN 9789984887845.        Mūzikas grupas - Latvija - Vēsture.

Robertsa, Nora.  Ilūziju gūstā : romāns / Nora Robertsa; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze; vāka dizains: Artūrs Zariņš; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2015 (PNB Print). - 526 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The liar.        ISBN 9789984358093.       Amerikāņu romāni.

Robertsa, Nora.  Montgomeriju ģimene / Nora Robertsa; no angļu val. tulk. Sintija Rimšele; red. Liene Akmens; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2016 (PNB Print). - 413 lpp.        ISBN 9789984358147.

Vailda, Meredita.  Mīlestība / Meredita Vailda ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains, Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 378, [1] lpp. ; 21 cm.        [4. grām.].        ISBN 9789984358390.        Amerikāņu romāni. Erotiskā literatūra, amerikāņu.

Jansone, Ilze, 1943-.  Šīsaule, viņsaule un aizsaule : ko darīt un kā rīkoties palicējiem, tuviniekiem aizejot aizsaulē? Ko darīt veļu laikā? Debesu ģimenes loma mūsu dzīvē. Kādēļ jāsakārto dzimtas koka saknes? / Ilze Jansone; Indras Ozolas ilustrācijas. - Rīga : Ilze Jansone, [2017]. - 136, [8] lpp. : ilustrācijas, notis ; 24 cm. - Zintnieces I. Jansones grāmatā stāstīts par cilvēka pāreju no dzīves Šaisaulē uz dzīvi Viņsaulē. Dainās izteikta latviešu pārliecība, ka mūža garums Šaisaulē ir Dieva ziņā. Ko darīt un kā rīkoties palicējiem, tuviniekam aizejot Aizsaulē? I. Jansone grāmatā aplūko Veļu laika tradīcijas. - "Baltu dzīvesziņa"-- Uz vāka.        ISBN 9789984 851532.        Bēru rituāli un ceremonijas - Latvija. Latvieši - Sociālā dzīve un paražas.

Špicers, Gerhards.  Hiperaktīvs bērns un uzmanības deficīts : UDHS un UDS: padomi mierīgākai ikdienai / Gerhards Špicers; no vācu val. tulk. Ārija Servuta. - [Rīga] : J.L.V., [2017]. - 95 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Ģimenes ABC). - Alfabētiskais rādītājs: 94.-95. lpp.        ISBN 9789934200410.        Hiperaktīvie bērni. Bērni ar uzmanības deficīta sindromu. Hiperaktīvie bērni - Psiholoģiskā testēšana. Bērni ar uzmanības deficīta sindromu - Psiholoģiskā testēšana. Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms - Diagnostika.

Ošo.  Meklēt : kā rast savu iekšējo spēku, savu potenciālu: par dzenbudisma desmit buļļiem / Osho; redaktore un tulk. no angļu val. Aija Rožlapa. - Rīga : Sētava, ©2016 (Zelta Rudens Printing). - 278 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.        ISBN 9789934502262.        Dzenbudisms. Dzenbudisms - Doktrīnas. Garīgā dzīve - Dzenbudisms.

Motha, Govri.  Vieglu dzemdību metode / Govri Motha, Kārena Svona Maklauda; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa; Ilzes Isakas vāka dizains; redaktore Agnese Biteniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 295, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [296.] lpp. - "Programma, kas tev palīdzēs: iznēsāt bērnu visus deviņus mēnešus, piedzemdēt ātrāk un vieglāk, justies laimīgākai un zinošākai, pašai kontrolēt gaidības un radības"--Uz vāka.        ISBN 9789934067563.        Grūtniecība - Populāri zinātniskā literatūra. Dzemdības - Populāri zinātniskā literatūra. Alternatīvā medicīna - Populāri zinātniskā literatūra.

Jansone, Ilze, 1943-.  Elpošana, vingrojumi, stāja, aromterapija, akupresūra / Ilze Jansone. - [Rīga : Ilze Jansone, 2017]. - 100 lpp. : il., fotogr.; tab. - (Dziednieces pieredze).        ISBN 9789984851716.        Valeoloģija. Dziedniecība. Naturopātija.

Kadiķe, Maija, 1959-.  Ceļš ar Eņģeļiem / Maija Kadiķe; māksliniece Elita Ābele. - [Rīga] : IDE Rozītes, ©2016. - 213, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Grāmatā "Ceļš ar Eņģeļiem" ir apkopots pēdējo divu gadu Gaismas darbs. Vairākas nodaļas satur apceri par kādu garīgu tēmu, kurai seko lūgšana – prakse, kas palīdz dziļāk izprast sevi šajā enerģijā un strādāt ar to. Grāmatā ir noteikts Gaismas kāpinājums, kas var aizvest pie plašākas apzināšanās un savienošanās ar iekšējo Gaismu. Grāmata dod iespēju arvien vairāk savienoties ar iekšējo Gaismu un tādā veidā atbrīvot ēnas pusi. Šī grāmata ir kā labākais draugs, kas vienmēr ir blakus, kas saprot, atbalsta, pieņem un mīl bez nosacījumiem.        ISBN 9789934854460.        Eņģeļi. Eņģeļi - Dzeja. Eņģeļi - Lūgšanas un lūgšanās. Kristīgā proza, latviešu. Kristīgā dzeja, latviešu. Garīgā dzīve - Kristietība.

Feldmanis, Oskars.  Temīda, prāts, mīlestība / Oskars Feldmanis; literārā redaktore Iveta Reinsone; Diānas Andrsones teksts, vāka maketa izstrāde; Ilzes Eglites vāka foto. - [Rīga] : Iespēju grāmata, ©2016. - 133 lpp. ; 20 cm. - O. Feldmaņa grāmata ir sadalīta divās daļās. Kreisajā pusē - tiesiskuma taisnības meklēšana. Labajā pusē - mīlestības atklājumi un patiesības seku meklējumi tajā. Lēmumi kas jāpieņem grāmatas varoņiem var kardināli mainīt to dzīves. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934550102.        Stāsti, latviešu.

Kārkliņa, Vaira, 1953-.  Savvaļas augu virtuve : 60 receptes visiem gadalaikiem / teksta aut.; foto. Vaira Kārkliņa ; literārā redaktore Dzintra Šulce; grafiskais dizains: Uldis Baltutis. - Liepāja : LiePA, ©2016 (Talsu tipogrāfija). - 135 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - V. Kārkliņas grāmatā apkopoti biežāk sastopamo ēdamo augu apraksti un norādījumi par to vākšanu un lietošanu ēdienu gatavošanā, 60 autores pārbaudītās, uzlabotās vai oriģinālas receptes ar Latvijā biežāk sastopamajiem savvaļas augiem. Visas receptes sadalītas atbilstoši pieejamajiem augiem pa četriem gadalaikiem. Grāmatā dotas uzkodu, salātu, zupu, pamatēdienu, desertu, našķu, dzērienu un konditorejas izstrādājumu receptes.        ISBN 9789934522789.        Kulinārija (garšaugu zaļumi). Kulinārija (savvaļas pārtika). Savvaļas augi, ēdamie. Veģetārie ēdieni. Pavārgrāmatas.

Vikmanis, Uldis, 1943-.  Atsperšanās / Uldis Vikmanis; bibliogrāfiskā rādītāja sastādītājas: Ilona Vēliņa-Švilpe un Rūta Kore; redaktore Gita Bērziņa; foto: Pauls Cīrulis ... u.c.; vāka dizains: Agris Dzilna. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016 (Latgales druka). - 271 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm + pielikums (2 saloc. lp.). - U. Vikmanis atmiņu grāmatā stāsta par savas dzimtas saknēm, par ģimeni, par sev tuviem cilvēkiem. Tajā lasītājs redzēs, kā autors uztvēris dažādus notikumus. U. Vikmaņa atmiņas adresētas tuviem kolēģiem, ģimenei, bērniem un mazbērniem. - Pielikumā: ģenealoģiskās tabulas. - Rādītāji: 248.-271. lpp.        ISBN 9789934181962.        Onkologi - Latvija.         Biogrāfijas.

Dreimanis, Viesturs Valdis, 1960-.  Brīnišķīgais mežs : medniekstāsti / teksts: Viesturs Valdis Dreimanis, Linards Sisenis, Agris Dzenis; red. Maija Laizāne; vāka dizains: Aleksandrs Dorofejevs. - Kandava : Viesturs Valdis Dreimanis, 2016. - 432 lpp. : il., foto. - Grāmatā publicēti dokumentāli medību apraksti par mednieka 30 gadus ilgu medību pieredzi Latvijas mežos.        2. grām.        ISBN 9789934149634.

Zubcova, Jana.  Skaistuma mīti : patiesība par botoksu, stobršūnām, organisko kosmētiku un daudz ko citu : [50 mīti] / Jana Zubcova, Tiina Orasmae-Meder; no krievu val. tulk. K. Kiršentāle; red. N Aleksandrova; maketa dizians L. Benšuša; il. A. Gončarenko. - Rīga : Skaistuma nams, ©2017. - 267, [3] lpp. : il.        ISBN 9789934149269.

Landorfa, Sandra.  Izredzēts. Viktors Lapčenoks : dzīvē un dziesmās / Sandra Landorfa; lit. redaktore Dzintra Ludborža; grāmatas un vāka dizains Guntars Ošenieks. - Rīga : Upe tuviem un tāliem, 2017. - 207 lpp. : fotogr.        ISBN 9789934832024.

Bauere, Inguna, 1960-.  Hernhūtiešu meitas. Ne zelts, bet putekļi / Inguna Bauere ; redaktore Gundega Sēja ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 351, [1] lpp. - Romāna "Ne zelts, bet putekļi" 2. daļa.        [2. daļa].        ISBN 9789934058097.

Bisī, Mišels.  Meklējot spāri / Mišels Bisī; no franču val. tulk. Agnese Kasparova; red. Margita Krasnā; māksl. red. Inguna Kļava Švanka; projekta vad. Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 446, [1] lpp.        ISBN 9789934055355.

Hokinsa, Paula.  Meitene vilcienā / Paula Hokinsa; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 332, [3] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris).        ISBN 9789934058622.        Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

Moja, Džodžo.  Viens plus viens / Džodžo Moja; no angļu val. tulk. Karīna Tillberga; vāka dizains Ilze Isaka; red. Elīna Vanaga; māksl. red. Inguna Kļava-Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 366, [1] lpp.        ISBN 9789934058882.

Toda, Anna.  After. Pēc mūsu tikšanās : pēc mūsu tikšanās / Anna Toda; no angļu val. tulk. Daina Grūbe; red. Anda Brazauska; projekta vad. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 592 lpp.        [1. grām.].        ISBN 9789934060823.

Judina, Dace.  Trīs klikšķi līdz laimei / Dace Judina; Artūra Nīmaņa dizains un makets; red. Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 478, [2] lpp. - ("AE Izmeklē Anna Elizabete"). - Kāds vēro spēles figūras uz laukuma un sava prieka pēc pārbīda tās citādi.        ISBN 9789934061707.

Forde, Keitija.  Franču dēka : romāns / Keitija Forde ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 368 lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: A French affair.        ISBN 9789934055249.        Angļu romāni.

Naita, Renē.  Atruna : romāns / Renē Naita; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns; redaktore Gunta Šustere; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 271, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģ. nos.: Disclaimer.        ISBN 9789934059827.        Angļu romāni.

Seleckis, Vilis, 1950-.  Ardievas mežam / Vilis Seleckis; red. Guntis Kalns; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 431, [1] lpp. - ("Latvijas vēsture cilvēku lkteņos" ; 1. grām.).        [1. grām.].        ISBN 9789934058011.        Vēsturiskā proza, latviešu.

Nikolss, Deivids.  Mēs / Deivids Nikolss; no angļu val. tulk. Silvija Brice; māksl. red. Inguna Kļava-Švanka; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka; projekta vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 396, [4] lpp.        ISBN 9789934060816.

Mariass, Havjers.  Iemīlēšanās / Havjers Mariass ; no spāņu valodas tulkojusi Dace Meiere ; [tulkotājas redakcijā]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 319, [1] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934057076.        Spāņu romāni.

Dors, Entonijs.  Mums neredzamā gaisma / Entonijs Dors ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 42, [1] lpp. ; 23 cm. - "Žila Verna romāns "20 000 ljē pa jūras dzelmi" citēts, izmantojot Andreja Upīša tulkojumu"--Titullapas otrā pusē.        ISBN 9789934058868.        Amerikāņu romāni.

Ferrante, Elena.  Brīnišķīgā draudzene : romāns / Elena Ferrante ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 334, [2] lpp. ; 23 cm. - "Brīnišķīgā draudzene" ir pirmais cikla romāns par Neapoli.        [1. grām.].        ISBN 9789934062551.        Itāliešu romāni.

Toda, Anna.  After. Pēc mūsu strīda / Anna Toda ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 685 lpp. ; 23 cm. - (After / Anna Toda ; 2. grāmata). - "Wattpad sensācija imaginator1D"-- Uz vāka. . - "Pasaulslavenā bestsellera "After. Pēc mūsu tikšanās" turpinājums.        [2. grām.].        ISBN 9789934063039.        Amerikāņu romāni.

Ārlidžs, Metjū Dž.  Nāves slazdā / Metjū Dž. Ārlidžs ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 333, [2] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē detektīve Helēna Greisa / Metjū Dž. Ārlidžs ; 1. grāmata).        [1. grām.].        ISBN 9789934061035.        Detektīvromāni, angļu.

Flanagans, Ričards.  Šaurais ceļš uz dziļajiem ziemeļiem / Ričards Flanagans ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 397, [1] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934058851.        Austrāliešu romāni. Karagūstekņi - Mjanma - Daiļliteratūra.

Verāna, Samanta.  Septiņas vēstules no Parīzes / Samanta Verāna ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; no angļu val. tulk. Anne Sauka ; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - 267, [2] lpp. : portrets ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Seven letters from Paris. - Izdošanas gads titullapas otrā pusē: ©2017. . - "Patiess stāsts"-- Uz vāka. . - Par autori: [269.] lpp.        ISBN 9789934060649.        Amerikāņu romāni.

Atvuda, Mārgareta.  Sirds mirst pēdējā / Mārgareta Atvuda ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 399, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The heart goes last.        ISBN 9789934064388.        Kanādiešu romāni.

Jūnasons, Jūnass.  Slepkavnieks Anderss un viņa draugi / Jūnass Jūnasons; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2016] (Poligrāfists). - 350, [2] lpp. ; 21 cm. - "Apgāds Zvaigzne ABC, 2017"--Titullapas otrā pusē.        ISBN 9789934064333.        Zviedru romāni.

Moja, Džodžo.  Pēc tevis / Džodžo Moja; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga; redaktore Elīna Vanaga; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (PNB Print). - 365, [1] lpp. ; 23 cm. - Turpinājums visā pasaulē iemīļotajam romānam "Pirms atkal tiksimies"-- Uz vāka.        [2. grām.].        ISBN 9789934063374.        Angļu romāni.

Glatauers, Daniels.  Mūžam tavs : romāns / Daniels Glatauers; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 223, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģinālnosaukums: Ewig dein.        ISBN 9789934063404.        Austriešu romāni.

Fermīns, Maksanss.  Zen : romāns / Maksanss Fermīns; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele; Ilzes Isakas vāka dizains; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 123, [2] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934065798.        Franču romāni. Kaligrāfija, japāņu - Daiļliteratūra.

   

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »