,,Baltā grāmata”, baltās domas, baltie darbi…

Ziņa publicēta 06.07.2022
Saulaini spirgtā 18. jūnijā Jumurdas pagasta sieviešu vokālais ansamblis ,,Ievziedi” devās braucienā uz Aizkraukles novada Neretas ,,Riekstiņiem”. Tieši šajā mājā savu bērnību pavadīja rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš. Jānis Jaunsudrabiņš dzimis 1877. gada 25. augustā Neretas pagasta "Krodziņos". 3 gadu vecumā Jaunsudrabiņš ar māti pārceļas uz "Riekstiņiem". "Riekstiņus” rakstnieks vēlāk kā Mūsmājas attēlo "Baltajā grāmatā”. Grāmata, kurā par savu pasaules skatījumu, par domām, sapņiem, cilvēkiem stāsta mazais Jancis no 19. gadsimta Latvijas laukos. "Baltā grāmata” -viens no izcilākajiem latviešu bērnu literatūras darbiem ar savdabīgiem autora zīmējumiem.


,,Riekstiņos"  iekārtots Jāņa  Jaunsudrabiņa muzejs, ko vada visās dzīves jomās zinošā  Ilze Līduma.  Saimniecības ēkas  telpās izvietotas dažādas ekspozīcijas-   Jaunsudrabiņa piemiņas ekspozīcija- grāmatas, gleznas,  dažādi dokumenti, piemiņas lietas. Atsevišķā telpā Jaunsudrabiņa literārie līdzgaitnieki-novadnieki -Zenta Liepa, Velta Toma, Jānis Veselis, Līvu Jurks,  viņu literārais mantojums, foto materiāls – “Baltās grāmatas” un “Zaļās grāmatas” prototipi. Pārējās telpās var apskatīt  sadzīves lietas,  darba rīkus, kas raksturo ikdienu  Sēlijas sētā 19./20.gs. mijā.
Pateicoties Ilzes Līdumas uzņēmībai, neatlaidībai, mīlestībai uz  ,,Riekstiņiem”,  Jāņa Jaunsudrabiņa bērnības gadu Mūsmājas kļuvušas  par Neretas kultūras dzīves centru, par Sēlijas novada gara spēka avotu. Ilzes kundze ar baltām domām, darbiem, vārdiem godā, spodrina Jaunsudrabiņa esību mūsu vidū, lolo Sēlijas radošo personību devumu.  18. jūnijā  Jaunsudrabiņa ,,Riekstiņos”, Ilzes kundze  organizēja atceres pasākumu Neretas dzejniecēm Veltai Tomai un Zentai Liepai, dzejniecēm šogad atzīmējām 110 gadu jubilejas. Pasākuma laikā tika atvērta Zentas Liepas dzejas grāmata ,,Savas zemes sirdspukstus dzirdu”, šo krājumu sakārtoja Ilzes kundze, izdeva J. Jaunsudrabiņa muzejs ,,Riekstiņi”. Lūk, dažas  rindas no Zentas Liepas dzejoļa ,,Mirkļu rotaļa”

,,Ar mirkļiem,
Kā krāsainiem akmentiņiem,
Rotaļājamies.
Laimīgi, viegli,
Starp debesīm, zemi, 
Mākoņi šūpojas-
Pasaule zied.”

   Mēs,  dziedošie ,,Ievziedi”, Ilzes kundzes laipni aicināti, pasākuma dalībniekus uzrunājām ar dziesmām. Jaunsudrabiņa Mūsmāju  pagalmā dziesmas izskanēja, godinot sentēvu sētu, simtgadīgo ābeli,  reibinošo jasmīnu, pujenes, sētas sargātāju gailīti ar vistiņu.     ,,Ievziedi” ar prieku  draiski skanīgākās melodijas veltīja ,,Riekstiņu “saimniecei , Neretas goda prātam un Sēlijas tiešumam  Ilzei Līdumai. Ik pa brīdim atceramies Ilzes kundzes smaidu, prieka dzirkstis un sirsnīgi skaujam savās domās ,,Baltās grāmatas” pamatu  sargātāju! Paldies Ilzes kundzei par sirsnību, jautrību, sātīgajām pupiņām un dāsnajām dāvanām. Jumurdas bibliotēkā varat iepazīties ar Zentas Liepas  dzejas krājumu "Savas zemes sirdspukstus dzirdu”.

  Mūsu ceļojums uz Neretas ,,Riekstiņiem”  bija iespējams pateicoties darbīgu  cilvēku baltiem darbiem -  Ievas Vilnītes uzņēmībai un neatlaidībai, Elitas Ūdres atsaucībai  un dziedošo ,,Ievziedu” vienotībai.

Foto - ,,Ievziedi” J. Jaunsudrabiņa ,,Riekstiņos”
Muzeja sirds un dvēsele Ilze Līduma

Informāciju sagatavoja 
Agita Opincāne, dziedošā bibliotekāre Jumurdā