Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkts

Europe Direct” ir Eiropas Komisijas izveidots informācijas tīkls, kas sniedz atbildes par jebkuru ES darbības un politikas jomu, praktisku informāciju un padomus, kontaktinformāciju par iespējamām sadarbības organizācijām. Eiropas Komisija šādi pastiprina komunikācijas aktivitātes, lai sniegtu atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem par ES, lai veicinātu diskusijas par ES un lai organizētu pasākumus vietējā līmenī.

2017.gadā Eiropas Komisija ar savas pārstāvniecības Latvijā starpniecību izsludināja uzaicinājumu iesniegt pieteikumus, lai atlasītu organizācijas, kas būs tiesīgas saņemt darbības dotāciju un tehnisko palīdzību, izveidojot sabiedriskus informācijas centrus, kas veido Europe Direct informācijas centru tīklu, 2018.-2020.gadā.

Šajā periodā finansējumu projektu īstenošanai saņēmuši 7 Europe Direct informācijas centri, tajā skaitā arī Europe Direct informācijas centrs Gulbenē ar informācijas punktiem Madonā un Alūksnē.


Europe Direct informācijas centri (EDIC)

EDIC uzdevums ir veicināt informētu un aktīvu Eiropas pilsonību. EDIC ir kontaktpunkts iedzīvotājiem ar Eiropas Savienību, piedāvājot vispārēju informāciju par ES, norādot, kur meklēt specializētu informāciju, informējot par visdažādākajiem jautājumiem un veicinot diskusijas.


EROPE DIRECT informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkts 


Gulbenē arī turpmākos trīs gadus (2018.- 2020. gads) atradīsies „Europe Direct” informācijas centrs ar informācijas punktiem Madonas novada bibliotēkā un Alūksnes pilsētas bibliotēkā. Projekta aktivitāšu un centra darbības galvenais mērķis - nodrošināt visiem iedzīvotājiem gan lauku, gan pilsētas teritorijā viegli pieejamu informāciju par Eiropas Savienības darbības jomām, īpaši par to, kā tās ietekmē viņu dzīvi ikdienā.

EUROPE DIRECT informācijas centrs Gulbenē

Adrese: O.Kalpaka iela 60a, Gulbene, LV-4401
Tālrunis: 64471459; 64471335.
e-pasts: gulbenes_bibl@latnet.lv
Kontakti: Antra Sprudzāne, Indra Logina

EUROPE DIRECT informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkts
Adrese: Skolas iela 12, Madona, LV-4801
Tālrunis: 64820912; 64821399
e-pasts: esip@madona.lv
Kontakti: Imelda Saulīte, Dacīte Tomiņa

Europe Direct informācijas centra Gulbenē Alūksnes informācijas punkts
Adrese: Lielā Ezera iela 24, Alūksne, LV 4301 
Tālrunis: 64322178, 64322197 
e-pasts: biblioteka@aluksne.lv 
Kontakti: Silvija Mūrniece
 
 • grāmatas, bukleti un citi materiāli par Eiropas Savienību,
 • uzziņas par Eiropas Savienību,
 • konsultācijas par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos,
 • datortehnika, interneta pieslēgums - iespēja izmantot informācijas resursus par Eiropas Savienību internetā,
 • kopējamā iekārta, skeneris, printeris - iespēja kopēt, skenēt vai drukāt materiālus par Eiropas Savienību,
 • vienotais bezmaksas tālruņa numurs Briselē (0080067891011), pa kuru var zvanīt no jebkuras ES valsts, un jūs varēsiet sazināties ar operatoru, kas runā jūsu valodā;
 • Savus jautājumus var nosūtīt arī elektroniski, ieejot interneta vietnē: http://ec.europa.eu/europedirect/.
 • Eiropas Komisijas oficiālā tīmekļa vietne, kurā iespējams iegūt informāciju par aktualitātēm Eiropas Savienībā un Eiropas Komisijā.
 • Piedāvājam:
 • vispārīgu informāciju par Eiropas Savienību, tās dalībvalstīm un dažādām ES politikām, darbu, institūcijām, projektiem u.c.;
  praktisku informāciju par dažādiem ES jautājumiem,
  organizāciju kontaktinformāciju (nosaukums, adrese, tālruņa numurs), ar kurām jums nepieciešams sazināties un/vai sadarboties;
  ceļvežus, kas sniedz pārskatu par jūsu tiesībām un iespējām Eiropas Vienotajā tirgū,
  noderīgas interneta adreses,
  darba piedāvājumu datubāzi ar darba vakancēm Eiropā, kas pieejamas darba meklētājiem no visām Eiropas Savienības valstīm,
  informāciju par ES struktūrfondiem.  

ES informācijas sniedzēji

Informāciju par Eiropas Savienību var iegūt, zvanot uz speciālajiem informācijas tālruņiem. Piemēram, Eiropas Savienībā ir izveidots kopīgs Europe Direct tālrunis 00800 6 7 8 9 10 11, uz kuru var zvanīt no visām dalībvalstīm un saņemt atbildi jebkurā no ES oficiālajām valodām.

Vienlaikus informāciju par ES var iegūt arī klātienē, apmeklējot Eiropas Savienības informācijas punktus, Europe Direct informācijas centrus, ES māju un nevalstiskās organizācijas.