Ērgļu apvienība

 Bibliotēka Vadītājs  Kontakti  Adrese  Darba laiks 
Ērgļu bibliotēka  Bibliotekāre
Inga Stiebriņa
Telefons:  64871430
E-pasts: erglbiblio@tvnet.lv 
 Rīgas iela 5, 
Ērgļi,
LV - 4840

Pirmdiena 10:00-18:00
Otrdiena 10:00-18:00
Trešdiena 10:00-18:00
Ceturtdiena 10:00-18:00
Piektdiena 10:00-18:00
Sestdiena 9:00-14:00

*Jūnijs - augusts
  sestdienās slēgta
Jumurdas bibliotēka  Sarmīte Dreiblate Telefons:  64829486
E-pasts: jumurdas_biblioteka@inbox.lv
 Ezera iela 2, Jumurda, 
Jumurdas pag., 
Madonas novads,
LV - 4844

Pirmdiena 8:00-15:30
Otrdiena 8:00-15:30
Trešdiena 8:00-15:30
Ceturtdiena 8:00-15:30
Piektdiena 8:00-18:00
Katra mēneša otrajā trešdienā bibliotēka slēgta (semināri, mācības)
 Sausnējas bibliotēka  Inga Grote Telefons:  26242405
E-pasts: sausnejasb-ka@inbox.lv  
 "Straumes"
Sausnējas pag.,
‌Madonas novads,
‌LV - 4841
 ‌
‌Pirmdiena 9:00-17:00
Otrdiena  11:00-19:00
Trešdiena 9:00-17:00
‌Ceturtdiena 16:00-17:00 
‌Piektdiena 9:00-17:00

Sausnējas bibliotēkas 
‌ārējās apkalpošanas punkts "Sidrabiņi"
 Inga Grote Telefons: k.64829534, 26242405
‌E-pasts: sausnejasb-ka@inbox.lv‌ 
 "Ozoli"
‌Sausnējas pag.,
Madonas novads, 
‌LV - 4841
 ‌‌Ceturdiena 8:00-15:00