StruktūraBibliotēkas direktore

Imelda Saulīte

Tel., fakss: 64821399, 26173465

E-pasts: imelda.saulite@madona.lvMetodiķe

Daiga Puķīte

Tel.: 64820913

E-pasts: daiga.pukite@madona.lv

Darba pienākumi:
konsultācijas, darba koordinācija, kursi, apmācību programmas, semināru organizēšana, vadīšana.

 

 


Resursu un datu pārvaldības nodaļa

Nodaļas vadītāja: Kaiva Veita

E-pasts: kaiva.veita@madona.lv

Galvenā bibliotekāre: Juta Saulīte

E-pasts: juta.saulite@madona.lv

Tel. 64821050

Galvenā bibliotekāre: Lilita Veckalniņa

E-pasts: biblioteka@madona.lv

Tel.: 64821250

Darbs struktūrvienībā


Pakalpojumu nodaļa


Nodaļas vadītāja: Dacīte Tomiņa

E-pasts: esip@madona.lv  

 

Abonements


Galvenā bibliotekāre: Valentīna Ločmele

E-pasts: valentina.locmele@madona.lv

Galvenā bibliotekāre: Laura Lubkina

E-pasts: laura.lubkina@madona.lv 

Tel.: 64821268

Piedāvājumā:

 

Jaunākās periodikas lasītava, SIPPPiedāvājumā:
 

Eiropas Savienības informācijas un Uzziņu lasītava

Galvenā bibliotekāre: Sarmīte Radiņa

E-pasts: sarmite.radina@madona.lv

Tel.: 64820912


Bērnu literatūras nodaļa

Struktūrvienības vadītāja: Līga Fiļipova

E-pasts: liga.filipova@madona.lv

Galvenā bibliotekāre: Ruta Kozlovska

E-pasts: ruta.kozlovska@madona.lv

Tel.: 64821926

Darbs nodaļā:


Datu aizsardzība


Personas datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe 

‌tel.: 67419000

‌E-pasts: raivis@grubesbirojs.lv


‌Personas datu aizsardzības speciālists: Viesturs Grūbe

‌tel.: 67419000

‌E-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv