Lasīšanas maratons „Bērnu žūrija” tuvojas finišam!

Šī gada 31. janvārī noslēgsies VKKF atbalstītā lasīšanas veicināšanas mērķprogramma „Bērnu žūrija-2012”.

Grāmatu lasīšanā aktīvi  piedalījās PII „Saulīte” „Kāpēcēnu” grupiņas  21 bērns un audzinātājas.   16. janvārī  visi čaklie  lasītāji devās uz Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu, lai novērtētu izlasītās grāmatas.  Apkopojot aizpildītās anketas, secinām, ka visas 5 grāmatas bērni ir lasījuši ar patiesu  interesi un neviena nav palikusi neievērota un nenovērtēta.   Vislabāk  bērniem patikusi Evijas Gulbes grāmata par jautrajiem žurkulēniem  „Koko un Riko” ( Zvaigzne ABC).  Otrajā vietā Zdeņeka Milera stāsts „Kurmītis un bikses” ( Zvaigzne ABC)., bet godpilno trešo vietu ieņem Aleksandra štefenmeijera grāmata par atraktīvo gotiņu Lizeloti ( Jumava) .

Visi bērni saņēma Apliecinājumus par dalību mērķprogrammā  „Bērnu žūrija- 2012”, šokolādes medaļas un aproces , kas apliecina viņu piederību plašajai Latvijas bērnu un jauniešu lasīšanas ekspertu saimei Paldies audzinātājām par uzņēmību ,iesaistot  savus audzēkņus ‘Bērnu žūrijas” darbā un bērniem par paveikto darbu!

 

Līga Fiļipova

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Array
Array
Array
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »