Vēsture


„Atzīdama, ka garīgā kultūra plašākās tautas masās sekmējama ar vērtīga satura lasāmvielu un ņemot vērā, pirmkārt, ka Madonas miesta pašvaldība līdzekļu trūkuma dēļ nespēj ierīkot miesta bezmaksas bibliotēku, otrkārt, ka vietējā (Biržu) skolotāju arodnieciskā biedrība un Izglītības kooperatīva „Kultūras balss” Madonas nodaļa jau iesniegušas Kultūras Fonda domei lūgumu nodot minēto organizāciju pārziņā un Madonas miestā, kā arī tuvākās apkārtnes lietošanā vienu no pirmajām Fonda bibliotēkām, Madonas miesta dome lūdz savukārt Kultūras fonda domi ievērot organizāciju lūgumu un izsniegt vienu no sagatavotajām bibliotēkām”

 (Protokols Nr. 33 Madonas miesta domes sēdē 1922.g. 27. oktobrī)

Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Fonds 1632, apraksts 3, lieta 443, lapa 10

Par Madonas rajona bibliotēkas dibināšanas gadu uzskatāms 1923. gads, kad Biržu skolotāju arodbiedrība saņēma Kultūras Fonda nokomplektētu 505 eksemplārus plašu krājumu.

 • 1929. gadā bibliotēka pārgāja pilsētas pārziņā un, sākot ar 1934. gadu atradās Skolas ielā 19.
 • 1940. gadā lielinieku laikā pārdēvēta par apriņķa bibliotēku.
 • 1942. gadā nodota atpakaļ pilsētas pārziņā līdz 1944. gadā gāja bojā bombardēšanas laikā.
 • 1944. gada 1. decembrī dibināta no jauna kā rajona (apriņķa) bibliotēka ( atradās Kultūras nama telpās).
 • 1952. gadā dibināta Madonas pilsētas bērnu bibliotēka.
 • Sākot ar 1963. gada martu, pārceļoties uz jaunām telpām Poruka ielā 2 (pirmajā stāvā), bibliotēka piedāvā lasītājiem brīvu pieeju grāmatu fondiem.
 • 1972. gadā viena no pirmajām republikā veica bibliotēku tīkla centralizāciju.
 • 1979. gadā Madonas rajona centrālā bibliotēka saņēma jaunas plašas rekonstruētas telpas Poruka ielā 2 (pirmais un otrais stāvs)
 • 1990. gads - bibliotēku sistēmas decentralizācija.
 • 1993. gads - bibliotēkas ēka denacionalizēta, nodota īpašniekiem.
 • 2003. gada 22. decembris- bibliotēka pārceļas uz jaunām, rekonstruētām telpām Skolas ielā 12, pašvaldības īpašumu.
 • 2009.gada 1.septembrī Madonas rajona padome Madonas rajona bibliotēku nodod Madonas novada domei, tiek mainīts arī bibliotēkas nosaukums, kopš 2009.gada 1.septembra - Madonas novada bibliotēka.

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »