APSTIPRINĀTS
Ar Madonas novada pašvaldības
domes lēmumu Nr. 182
(protokols Nr.8, 4.p.)

Madonas novada bibliotēkas maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

PVN

Cena kopā ar PVN

 

Maksa par Madonas novada bibliotēkas pakalpojumiem (PVN normas nav piemērojamas):

 

 

 

 

 

 Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem:

 

 

 

 

9.1.

 A4 formāts melnbalts

1 lpp

0,07

 

0,07

9.2.

A4 formāts melnbalts

abas puses

0,14

 

0,14

9.3.

A4 formāts krāsains

1 lpp

0,28

 

0,28

9.4.

A4 formāts krāsains

abas puses

0,57

 

0,57

9.5.

 A3 formāts melnbalts

1 lpp

0,11

 

0,11

9.6.

 A3 formāts melnbalts

abas puses

0,23

 

0,23

9.7.

A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25%

1 lpp

0,57

 

0,57

9.8.

A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums 25%- 100%

1 lpp

1

 

1

9.9.

A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25%

abas puses

1

 

1

9.10.

A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums 25%- 100%

abas puses

2

 

2

 

Kopija, izdruka no klienta materiāliem (ar PVN 21%)

 

 

 

 

9.11.

A4 formāts melnbalts

1 lpp

0,07

0,01

0,08

9.12.

A4 formāts melnbalts

abas puses

0,14

0,03

0,17

9.13.

A4 formāts krāsains

1 lpp

0,28

0,06

0,34

9.14.

A4 formāts krāsains

abas puses

0,57

0,12

0,69

9.15.

A3 formāts melnbalts

1 lpp

0,11

0,02

0,13

9.16.

A3 formāts melnbalts

abas puses

0,23

0,05

0,28

9.17.

A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25%

1 lpp

0,57

0,12

0,69

9.17.

A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums 25%- 100%

1 lpp

1

0,21

1,21

9.18.

A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25%

abas puses

1

0,21

1,21

9.19.

A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums 25%- 100%

abas puses

2

0,42

2,42

 

Dokumentu iesiešana ar spirāli no bibliotēkas krājumiem:

 

 

 

 

9.20.

līdz 50 lpp.

1 eks.

1,42

 

1,42

9.21.

no 50 līdz 100 lpp.

1 eks.

1,78

 

1,78

9.22.

virs 100 lpp.

1 eks.

2,16

 

2,16

 

Dokumentu iesiešana ar spirāli klienta dokumentiem papildus aprēķinot PVN:

 

 

 

 

9.23.

līdz 50 lpp.

1 eks.

1,42

0,3

1,72

9.24.

no 50 līdz 100 lpp.

1 eks.

1,78

0,37

2,15

9.25.

virs 100 lpp.

1 eks.

2,16

0,45

2,61

 

Laminēšana no bibliotēkas krājumiem:

 

 

 

 

9.26.

A7 formāts

1 eks.

0,36

 

0,36

9.27.

A4 formāts

1 eks.

0,5

 

0,5

9.28.

A3 formāts

1 eks.

0,9

 

0,9

 

Laminēšana klienta dokumentiem, papildus aprēķinot PVN:

 

 

 

 

9.29.

A7 formāts

1 eks.

0,36

0,08

0,44

9.30.

A4 formāts

1 eks.

0,5

0,11

0,61

9.31.

A3 formāts

1 eks.

0,9

0,19

1,09

 

Dokumentu termoiesiešana no bibliotēkas krājumiem:

 

 

 

 

9.32.

līdz 50 lpp.

1 eks.

1,69

 

1,69

9.33.

no 50 līdz 100 lpp.

1 eks.

2,1

 

2,1

9.34.

virs 100 lpp.

1 eks.

3,05

 

3,05

 

Dokumentu termoiesiešana klienta dokumentiem, papildus aprēķinot, PVN:

 

 

 

 

9.35.

līdz 50 lpp.

1 eks.

1,69

0,35

2,04

9.36.

no 50 līdz 100 lpp.

1 eks.

2,1

0,44

2,54

9.37.

virs 100 lpp.

1 eks.

3,05

0,64

3,69

9.38.

Nozaudētas lasītāja kartes atjaunošana

1 eks.

0,75

 

0,75

9.39.

Telpu noma – Konferenču zāle, lasītava 1 stunda (papildus aprēķinot PVN)

1 st.

5

1,05

6,05

9.40.

Pasūtīšana SBA (Starpbibliotēku abonents) kārtā

 

Pasta izdevumi

 

 

9.41.

Maksa par kafejnīcas telpu nomu (67,1 m2) par 1 m2

1 m2

1,17

0,25

1,42

 

Atsevišķi tiek apmaksāti komunālo pakalpojumu maksājumi, saskaņā ar bibliotēkas piestādīto rēķinu par faktiski saņemto pakalpojumu apjomu (papildus aprēķinot PVN)

 

 

 

 

 
Direktore I.Saulīte