LasītprieksBērnu, jauniešu un vecāku žūrija

LNB BLC izstrādātā un VKKF atbalstītā  lasīšanas veicināšanas  mērķprogramma. Lasīšanas eksperti 5 vecuma grupās lasa un novērtē  grāmatu kolekciju.
Kopš 2002. gada Madonas novada bibliotēka piedalās šajā projektā, iesaistot arī reģiona pašvaldību un skolu bibliotēkas.

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”

https://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/2672-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2020-kolekcija

Lai aizpildītu grāmatu vērtēšanas anketu,  dodies uz https://ej.uz/teg5

Skaļas lasīšanas sacensības

2018.gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) uzsāka jaunu lasīšanas kampaņu- “Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības”  5. un 6. klašu skolēniem, ar mērķi pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm.

Madonas reģiona sacensību uzvarētāji:
2018. gadā - Laima Melne, Varakļānu novads
2019. gadā - Liene Feldberga, Ērgļu novads
2020. gadā - Patriks Brūders, Madonas novads
2021. gadā - Linda Dubrovska, Cesvaines novads
2022. gadā - Dāvis Dūda, Varakļānu novads

Grāmatu  starts

“Grāmatu starts” ir bērnu lasīšanas veicināšanas programma, kas iepazīstina pirmsskolas vecuma bērnus ar aizraujošo grāmatu pasauli, aicina uz pirmo tikšanos ar bibliotēku un rosina lasīt visai ģimenei kopā.

  “Grāmatu startu” radījis Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs kā metodisku, visu Latviju aptverošu ilgtermiņa lasīšanas veicināšanas programmu pirmsskolas vecuma bērniem. “Grāmatu startam” notikt palīdz LNB Atbalsta biedrība  un ziedotāji - cilvēki, kuriem rūp, lai Latvijā augtu zinātkāra, gudra un izglītota jaunā paaudze!

Lelles Šarlotes skola
“Izzinām un augam kopā”

Madonas novada bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programma- palīgs zināšanu apguvē pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. Lai dažādotu un papildinātu Izglītības Ministrijas apstiprināto mācību plānu, 1 reizi mēnesī lelle Šarlote sagatavo un novada nodarbību par pedagogu pieprasīto tematu.