Tikšanās ar Andu un Elīnu Līcēm

Divu puķu saziedēšanās, kas viena otrai neskauž, vien zied. Acu gaišumā, dzejas vārdos, Elīnas muzicēšanā. Prieks, ka, pateicoties Madonas novada domes atbalstam, bibliotēkas saņēma krājumā Andas Līces jauno redzējumu grāmatu „Lielais lakats”, kas jau kļuvusi par bibliogrāfisku retumu. Vērām to vaļā, ieklausoties  autores teiktajā par savstarpējo tikšanos – apputeksnēšanos, kas notiek,  ja ir tai pareizais vējš un pareizais laiks.  Grāmatā emocijas, redzējumi, vajadzība pēc siltuma, vietas piederības sajūtas, garīguma, vērtību un lietu kārtības, paaudžu sazemēšanās, brīnīšanās par dzīvi, kas uzziedina dvēseli. Grāmatā redzējumi par to, ka skolās nav mācību priekšmeta, kas cilvēku izglīto par lasītāju, klausītāju, skatītāju, par ikdienas un dzīves nogurušiem skolotājiem. Grāmatā mana un Tava Latvija – zem putna, debesu, Dieva spārna, zem Lielā lakata četriem stūriem – gada, mūža laikiem, it kā tikai 365 dienas, bet cik daudz tajās var notikt. Grāmatā mūsu laiks, A. Līces laiks: „Mans laiks. Man patīk mans laiks: kā sacukurojies medus tas nezaudē nedz smaržu, nedz garšu”.
Plašāk: http://www.madona.lv/biblioteka/lv/?n=aktualitates&fu=read&id=1515&ln=lv 
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »