Profesionālās pieredzes pasākumi vasarā

Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs 

Viena no metodiski konsultatīvā darba formām ir pieredzes apmaiņas izbraukuma  semināru organizēšana bibliotēku darbiniekiem. Tradicionāli Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu pašvaldību un skolu bibliotēku darbiniekiem   šie semināri organizēti jūnijā. Arī šogad 15.jūnijā 45 darbinieku sastāvā devāmies aplūkot Limbažu un Cēsu reģiona bibliotēkas. Apmeklējām un iepazināmies gan ar jaunuzceltās Limbažu Galvenās bibliotēkas (atklāta 21.08.2015.), gan renovētās Cēsu Centrālās bibliotēkas (atklāta 17.02.2015.) jaunajām telpām, ikdienas darbību, sarunās uzklausījām kolēģus un dalījāmies darba pieredzē. 
Apmeklējām  Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centru, kas atrodas citā ēkā, Limbažu novada  Umurgas bibliotēku, kā arī Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta bibliotēku. 
Redzesloka paplašināšanas nolūkos apmeklējām Dzīvā sudraba muzeju Limbažos, aplūkojot unikālos sudraba izstrādājumus un tiekoties ar to autoru, muzeja izveidotāju Oļegu Auzeru. 
Mājupceļā iegriezāmies Kārļa Skalbes muzejā “Saulrieti”, bet vēstījumu par Piebalgas ievērojamajiem cilvēkiem klausījāmies, tiekoties ar  rakstnieci Ingunu Baueri Vecpiebalgas baznīcā. 
Paldies par iespēju izmantot Madonas novada pašvaldības autobusu! 

Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas saiets – konference

Jau 19.vasaru Vidzemes bibliotekāriem ir iespēja tikties vasaras saietos –konferencēs. Šogad  LBB VN 19. saiets – konference “Visi ceļi ved uz bibliotēku –  daudzkrāsainu Gaismas pili” notika Limbažu novada Limbažu pagasta “Meža Salās” 12.- 13.jūlijā. Pasākumā piedalījās bibliotēku darbinieki no Madonas novada bibliotēkas, Lazdonas pagasta, kā arī Cesvaines un Kraukļu bibliotēkām. Gūtas atziņas par bibliotēku infrastruktūru, inovācijām bibliotēkās, radošumu, Viborgas bibliotēkas darbību Krievijā, kā arī psiholoģiska satura atziņas darbā ar bērniem un pusaudžiem.  
Ceļojošā pūce – “Bibliotēka – Vidzemes saieta rīkotāja” atceļoja uz Madonas novada bibliotēku,  kas nozīmē, ka nākamais Vidzemes bibliotekāru saiets –konference 2017.gada jūlijā tiks rīkots Madonas pusē.  


Direktores vietniece metodiskajā darbā Daiga Puķīte

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »