Jaunieguvumi jūnijā

Ziņa publicēta 07.06.2013
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti jūnija mēnesī. 

Eņģele, Ilze, 1974-. Kāzu tiešraide : romāns / Ilze Eņģele ; red. Eva Mārtuža ; Inta Vilcāna zīmējumi un vāku dizains. - Rīga : Lauku Avīze, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 239 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 7 (157). - I. Eņģeles romānā televīzijas šova tapšana ir ass, ap kuru grozās galveno varoņu atainotais dzīves gabaliņš. Katrai lietai ir vairākas puses, jo īpaši, kad darīšana nonāk līdz jūtu pasaulei. Katrs rīkojas saskaņā ar jūtu balsi un vērtību sistēmu, un vien laika perspektīva parāda, cik veiksmīgs ir bijis šis vai tas lēmums.
        ISBN 9789984878317.
        Latviešu romāni.

Krekle, Maija. Brisele. Tu. Brisele. Es. : romāns / Maija Krekle ; red. Eva Mārtuža ; Ievas Jurķeles zīmējumi ; Inta Vilcāna vāka dizains. - Rīga : Lauku Avīze, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 207 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 8 (158). - Bibliogr.: 207. lpp. - M. Krekles romānā galvenā varone ir mīlestība. Mīlestība, kas ir ne tikai prieks, bet arī pienākums, atbildība. Divi jaunieši saskrienas Briseles lidostas virpuļdurvīs un sākas stāsts par latviešiem ārpus Latvijas. Autore teic, ka mēs mīlam, atsakoties no iedomātās un varbūt jau izjustās laimes, vai tomēr ļaujoties jūtām, kaut arī nodarām pāri citiem? Vienīgās pareizās atbildes nav, toties ir mīlestība. Un atsacīšanās. Romānā savu laimi izcīna jaunie – Gerda un Jurģis. Viņu vecāki atsakās no savas mīlestības, jo piekāpjas taču gudrākais.
        ISBN 9789984878324.
        Latviešu romāni.

Ozols, Vairis. Dīvains mantojums : romāns / Vairis Ozols ; redaktore Eva Mārtuža ; Agra Liepiņa zīmējumi ; Inta Vilcāna vāka dizains. - Rīga : Lauku Avīze, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 207 lpp : il., ģīm., faks. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 9 (159). - Bibliogr.: 202. lpp. - V. Ozola groteskas centrālā figūra - Mudis Puldonis - dabas mātes dāsni apveltīts ar vienkāršu humoru, katrā dzīves likstā pasmaida par sevi un nenoslīkst ikdienas purvā. Viņam ir saimniecība, lieli lauki un lieli parādi, piedevām - dīvains mantojums no kaimiņa. Piepeši Mudis vairs nav viens, viņa dzīvē ienāk un blakus nostājas gudra un darbīga sieviete.
        ISBN 9789984878348.
        Latviešu romāni.

Grietēna Margarita. Nāve Londonā : detektīvromāns / Margarita Grietēna ; red. Eva Mārtuža ; Anitas Jansones-Zirnītes zīm. ; Inta Vilcāna vāka dizains. - Rīga : Lauku Avīze, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 191 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 10 (160). - Bibliogr.: 186. lpp. - M. Grietēnas latviešu detektīvromāna darbība vairāk risinās Londonā nekā Latvijā. Kā mūsdienās pierasts, - romānā noziedzība cieši saistīta ar politiku. Dēka Londonā? Tas šķiet pārāk eksotiski.
        ISBN 9789984878478.
        Latviešu romāni.

Šmite, Linda. Liedaga bērni / Linda Šmite; il. Amanda Balode. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 191, [1] lpp. - (Lata romāns ; 11 (161). - Romāns atklāj kādas skolas 5. klases skolēnu vidi. Klasē ierodas jauna skolniece, kura uzvedas atšķirīgi no pārējiem, arī domā un runā par lietām, kas atrodas ārpus ikdienišķās, fiziskās realitātes. Tas klases "līderiem'"  nepatīk un viņi nolemj meiteni nogalināt...
        ISBN 9789984878423.

 Kārlim Ulmanim 135 / Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ; sast.: Inta Robežniece, Irina Zeibārte (projekta vadītāja) ; redaktors Andorijs Dārziņš ; K. Ulmaņa dzīves gājuma teksts: Toms Ķikuts ; materiālu atlase un apstrāde: Gunita Baumane, Laima Grīnberga, Aija Jansone, Anda Ozoliņa, Inta Robežniece, Anna Zeibārte, Ilze Ziņģīte, Ilze Zīberte-Ķikute ; anotācijas: Laima Grīnberga, Aija Jansone, Anda Ozoliņa, Inta Robežniece, Anna Zeibārte, Ilze Ziņģīte ; priekšvārdu sarakstīja Irina Zeibārte ; pēcvārda autors Augusts Brigmanis ; Klāva Siliņa "Latviešu tautas Vadoņa, Valsts un Ministru prezidenta Dr. Kārļa Ulmaņa cilts un radu raksti", 179.-183. lpp., fragmentu pirmpublicējums ; mākslinieks Ints Vilcāns ; fotoattēli: Roberts Kaniņš. - Rīga : Lauku Avīze, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 190, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 31 cm. - Bibliogr.: 63.-64. lpp. - Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbinieku sagatavota grāmata. Daudzas liecības te publicētas pirmoreiz, daudzas jau tikušas publicētas, tomēr šāds K. Ulmaņa dzīves gājumu ilustrējošs muzejisku liecību kopums, kas savā veidā atspoguļo gan politiķa dzīves gājumu, gan viņa vietu Latvijas vēsturē, gan muzeja krājuma veidošanas politikas īstenojumu, pie lasītājiem nonāk pirmoreiz. Izdevumu veido ap 200 anotēti ar K. Ulmani saistītu muzejisku priekšmetu fotoattēli un vēl ap 100 muzeja krājuma vienību saraksts bez fotoattēliem. Izdevums papildināts ar plašu, daudzveidīgiem avotiem pamatotu K. Ulmaņa dzīves gājuma svarīgo notikumu hronoloģiju, tā sasaistot valstsvīra biogrāfiju ar muzeja krājuma lietiskajām ilustrācijām. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984878508 (ies.).
        Prezidenti - Latvija - Biogrāfijas.
        Latvija - Politika un pārvalde - 1918-1940.

Kūlis, Ēriks. ... tiem, kas sauli redz : romāns / Ēriks Kūlis ; red. Eva Mārtuža ; Ināra Helmūta zīmējumi ; Inta Vilcāna vāka dizains. - Rīga : Lauku Avīze, 2012 (Rēzekne : Latgales druka).). - 239 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 12 (162). - Bibliogr.: 238.-239.lpp. - Ē. Kūļa romāna varonis Bruno dažus mēnešus pēc sievas nāves saprot, ka iemīlējis medmāsu, kura līdz pēdējam brīdim kopa viņa dzīvesbiedri. Vai drīkst ļauties jūtām pret Lauru, vai aiz cieņas pret aizgājēju vīrietim tīri ētisku apsvērumu dēļ būtu jāuzvedas citādi?.
        ISBN 9789984878515.
        Latviešu romāni.

Zelčs, Ainārs, 1959-. Leģionāri / Ainārs Zelčs. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 207 lpp. - (Lata romāns). - Romāns sākas mūsdienās skolā, kur rit vēstures stunda. Skolotājs stāsta par Otro pasaules karu, jaunieši mazliet bravurīgi cenšas skolotāju "iegāzt" ar āķīgiem jautājumiem. Piepeši aina aiz skolas loga mainās. Ir karš. Un Kurzemes katlā satiekas jaunie karotāji, katrs ar savu bērnības un jaunības stāstu, ar piedzīvijumiem līdz frontei un frontē. Karš plosās, leģionāriem jāsaglabā skaidra doma par to, kāpēc viņi karo, kas notiks pēc tam...
        ISBN 9789984878539.

Dreimanis, V. V.(Viesturs Valdis). Brīnišķīgais mežs : medniekstāsti / V. V. Dreimanis ; red. Dzintra Zālīte ; māksl. Andris Bergmanis ; fotogrāfi: Viesturs Valdis Dreimanis, Agris Riba, Juris Riba, Aldis Jermaks, Agnis Zaļevskis, Kārlis Krūmiņš, Ulvis Jēkabsons, Andris Eglītis. - Rīga : Lauku Avīze, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 319 lpp. : il., ģīm. ; 29 cm. - Grāmatā publicēti dokumentāli medību apraksti par mednieka 30 gadus ilgu medību pieredzi Latvijas mežos. . - V. V. Dreimaņa grāmatā publicēti dokumentāli medību apraksti par mednieka 30 gadus ilgu medību pieredzi Latvijas mežos. Autors stāsta par izciliem, gudriem vīriem, par neaizmirstamiem notikumiem un, protams, par medībām un makšķerēšanu.
        ISBN 9789984878522 (ies.).
        Medības - Latvija.

Pohodņeva, Maija, 1974-. Tumsas inversija : romāns / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; red. Eva Mārtuža ; Andras Otto-Hvoinskas zīm. ; Inta Vilcāna vāka dizains. - Rīga : Lauku Avīze, 2013 (Rēzekne : Latgales druka). - 207 lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 2 (164). - Bibliogr.: 201. lpp. - Detektīvromāns "Tumsas inversija" ir grāmatas "Nedzeniet pēdas snaiperim" (2011) turpinājums. Tas ir stāsts par to, kas notiek, kad medības beidzas, bet paliek naida uzkurināta vēlme atrast aizbēgušo ienaidnieku. Nu jau izbijušais kriminālpolicists strādā žurnālistikā un darba pienākumi viņu aizved uz Londonu. Tur viņš noslēdz neparastu darba līgumu ar britu raidorganizāciju. Negaidītie notikumi, liek spert neapdomātus soļus, pieņemt aplamus lēmumus. Prātīgi cilvēki tik ļoti savas dzīves nesabojā...
        ISBN 9789984878553.
        Detektīvromāni, latviešu.

Zīle, Monika. Vientuļo spīganu dārzs / Monika Zīle. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 253 lpp. - Vientuļo spīganu dārzs ir romantiska vieta Latgalē, kur Kozukolna mājā pēc sarežģījumiem ar veselību un sirdslietām atpūšanas veiksmīga rakstniece Raina. Vietējā pašpārvaldē rodas gūzma jautājumu par jaunās dāmas ierašanās motīviem, no jauna samilzst vecas nebūšanas, jo Raina savulaik žurnālistes darbā dažai vietējai "zvaigznei'" uzminusi uz sāpīgas vietas. Arī tagad Raina kādai traucē, jo viņas kaimiņš ir glīts, brīvs kungs... Savukārt ar TV raidījumu vadītājas Selestes dzīvi notiek neparastas pārvērtības, jo viņas vīrs gatavojas nopietnam karjeras lēcienam, bet neatkarīgi domājoša sieva var sagādāt pārsteigumus... Tikai pateicoties jaunās sievietes bērnībā gūtajai skarbajai pieredzei, izdodas izdzīvot un atdzimt.
        ISBN 9789984878560.

Plūcis, Ričards. Ceļojums ar "Cerību vēju" : romāns / Ričards Plūcis. - Rīga : Lauku Avīze, 2013 (Rēzekne : Latgales druka). - 239] lpp. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 3 (165). - No Rīgas uz Stokholmu tiek atklāts pasažieru prāmja reiss. Pirmajā ceļojumā sastopas gan lūgtie viesi, gan pēdējā brīža biļešu pircēji. Izmeklētājs Dāvis Štegmanis dzenas pakaļ likuma pārkāpējam un piespiedu kārtā nonāk uz kuģa. Starp pasažieriem viņš sastop Hariju Tidaru - pensionētu detektīvu, senu paziņu. Abiem raibajā ceļotāju kompānijā jāizskaitļo vainīgie, jāsadziedē pašiem savas rētas. Tikmēr nāve brīvi izrevidē kajītes un aizsauc līdzi ne vienu vien prāmja pasažieri. Ceļojums ar "Cerību vēju" izmeklētājiem kļūst aizvien sarežģītāks, maldu labirintos ieved mīlestība, viltus, nodevība, taču rezultātā mezglu mezglos sasietais stāsts  tiek noveliski spraigi atrisināts.
        ISBN 9789984878577.
        Detektīvromāni, latviešu.

Ozola, Sarma. Zilais māls : romāns / Sarma Ozola ; red. Eva Mārtuža ; Ievas Jurķeles zīm. ; Inta Vilcāna vāka dizains. - Rīga : Lauku Avīze, 2013 (Rēzekne : Latgales druka).). - 191 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 4 (166). - S. Ozolas romānā māls ir vērtīga izejviela ienesīgam biznesam, to saprot gan zemes īpašniece, gan pagasta "galva", gan bagāts pircējs no Austrumiem. Lai iegūtu zilā māla krātuvi, nepieciešams vien nieka paraksts, bet īpašniece atsakās – zemi viņa vēlas nodot mantojumā meitai. Sākas dzīvības un nāves riņķa dancis – tiek nogalināts īpašnieces otrais vīrs, tiek izsekota kaimiņiene, kura, iespējams, zina mazās meitenes atrašanās vietu, māte nolaupīta un spīdzināta, lai izspiestu parakstu.
        ISBN 9789984878584.
        Latviešu romāni.

Auziņš, Arnolds. Nevīstošā saulespuķe : [romāns] / Arnolds Auziņš. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 207, [1] lpp. : il. - (Lata romāns ; 5 (167). - Garu dzīvi nodzīvojušais Alvils Zeltiņš nokļūst slimnīcā - vežinieku nodaļā. Paralēli saprot, ka gribētos izdarīt vēl tik daudz labu darbu... Viņam laimējas - diagnoze nav dzīvībai bīstama.
        ISBN 9789984878591.

Bauere, Inguna, 1960-. Melu māja / Inguna Bauere. - Rīga : Lauku Avīze, [2013]. - 189 lpp. - (Lata romāns ; 6 (168). - Bibliogr.: 189.lpp. - Ģimene sapulcējas Ziemassvētkos. Pēkšņi nāk gaismā sen radušies noslēpumi un patiesība statricina visu dzīves.
        ISBN 9789984878607.

Mariņina, Aleksandra. Tīģeru cīņa ielejā : romāns / Aleksandra Mariņina ; no krievu val. tulk. Dace Kārkliņa ; māksl. Armands Dišers. - Rīga : Nordik, 2013. - 320 lpp. - No kāda Maskavas nama balkona nokritusi un nositusies jauna meitene Jekaterina Averkina. Daudzi kaimiņi, kas tajā mirklī atradās pagalmā, redzējuši, ka Katju nogrūdusi lejā viņas vecākā māsa Nataša. Aizdomās turēto tūdaļ arestē. Meitene ir satriekta – traģēdijas brīdī viņa taču... staigājusi pa Maskavas lielveikalu ar savu jauno draugu Lenāru! Bet to pierādīt nav iespējams – nama iemītnieku liecības pārvelk svītru visiem Natašas argumentiem, un šķiet, ka neviens nav spējīgs viņai palīdzēt. Taču par apsūdzētās Averkinas lietu ieinteresējas advokāts Vitālijs Kirgans un milicijas operatīvais darbinieks Antons Stašis. Izmeklēšanas gaitā viņi atklāj negaidītus faktus, kas galu galā noved viņus pie pārsteidzoša atminējuma.
        1. sēj.
        ISBN 9789984854441.

Mariņina, Aleksandra. Tīģeru cīņa ielejā : romāns / Aleksandra Mariņina ; no krievu val. tulk. Dace Kārkliņa ; māksl. Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, 2013. - 285, [2] lpp. - No kāda Maskavas nama balkona nokritusi un nositusies jauna meitene Jekaterina Averkina. Daudzi kaimiņi, kas tajā mirklī atradās pagalmā, redzējuši, ka Katju nogrūdusi lejā viņas vecākā māsa Nataša. Aizdomās turēto tūdaļ arestē. Meitene ir satriekta – traģēdijas brīdī viņa taču... staigājusi pa Maskavas lielveikalu ar savu jauno draugu Lenāru! Bet to pierādīt nav iespējams – nama iemītnieku liecības pārvelk svītru visiem Natašas argumentiem, un šķiet, ka neviens nav spējīgs viņai palīdzēt. Taču par apsūdzētās Averkinas lietu ieinteresējas advokāts Vitālijs Kirgans un milicijas operatīvais darbinieks Antons Stašis. Izmeklēšanas gaitā viņi atklāj negaidītus faktus, kas galu galā noved viņus pie pārsteidzoša atminējuma.
        2. sēj.
        ISBN 9789984854465.

Dāboliņa, Ieva. Lieta LR2 / Ieva Dāboliņa. - Rīga : Nordik, 2013. - 116, [3] lpp.
        ISBN 9789984854472.

 Svārsti, rāmīši un magnēti : vienkārši biolokācijas instrumenti informācijas iegūšanai, diagnostikai un dziedniecībai / sast. Kārlis Riekstiņš ; māksl. Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2013 (Rēzekne : Latgales druka). - 165, [1] lpp. : il. ; 17 cm. - Grāmatā raksturoti vienkārši biolokācijas instrumenti – svārsti, rāmīši un magnēti – stāstīts, kā tos izgatavot un izmantot dažādas informācijas iegūšanai, veselības stāvokļa diagnostikai un dziedniecībai. Grāmata adresēta plašam interesentu lokam.
        ISBN 9789984859651.
        Svārsti - Izmantošana terapijā. Magnētterapija.

Liepa, Dzintra. Ko mēs apēdam? : krāsvielas, smaržvielas, mīklas irdinātāji, modificēts uzturs / Dzintra Liepa, Aivars Plēpis ; red. Ilze Čerņevska ; Lilijas Rimicānes vāka dizains. - Rīga : Avots, 2013 (Rēzekne : Latgales druka). - 196, [1] lpp. ; 17 cm. - (Ēst vai dzīvot!). - Grāmatā apkopoti dažādu uzturzinātnieku atzinumi un pētījumi par to, ko ēdam un kā tas ietekmē mūsu veselību, stāstīts par veselīga uztura pamatprincipiem, par dažādiem veselīgiem pārtikas produktiem un par veselībai kaitīgām pārtikas piedevām. Sniegti praktiski padomi, kā pareizi iepirkties, kā izvairīties no E vielām pārtikā.
        ISBN 9789984859712.
        Pārtika - Ķīmiskais sastāvs. Pārtika - Kvalitāte. Pārtikas piedevas. Ģenētiski modificētā pārtika.

Ebens, Aleksandrs. Debesu valstības pierādījums : neiroķirurga ceļojums aizsaulē / Aleksandrs Ebens ; tulk. Dzintra Kalniņa ; redaktore Ilze Čerņevska ; māksl. Ilgonis Riņķis. - Rīga : Avots, 2013 (Rēzekne : Latgales druka). - 238 lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 222.-229. lpp. - Oriģ. nos.: Proof of heaven.
        ISBN 9789984859668.
        Neiroķirurgi - Amerikas Savienotās Valstis - Biogrāfijas. Pirmsnāves redzējumi - Amerikas Savienotās Valstis. Koma - Amerikas Savienotās Valstis - Pacienti - Biogrāfijas.

 Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums= Current Issues in Researching Literature / Liepājas Pedagoģijas akadēmija. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; sast. Edgars Lāms. - Liepāja : LiePa, 2010. - 210, [3] lpp. - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. angļu, vācu val.
        15.
    ISSN 1407-4729.
        Literatūrzinātne. Latviešu literatūra.

Rezeberga, Dace. Gribu būt māmiņa / Dace Rezeberga ; konsultante Ilze Kreicberga ; projekta vad. Rauls Vēliņš. - Rīga : Roche Latvija ; Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fonds, 2013. - 72 lpp. : foto. - Pielikumi: 70.- 72. lpp. - Grāmata izdota Roche Akadēmijas sociālās atbildības projekta "Izglābsim 100 bērnus" ietvaros. Projekta vadītājs Rauls Vēliņš.
        ISBN 9789984498164.

Šteinberga, Airisa, 1968-. Pedagoģiskā psiholoģija / Airisa Šteinberga. - Rīga : RaKa, 2013. - 176 lpp. : il., tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka). - Bibliogr.: 151.-154. lpp. - Grāmata ir domāta pedagoģijas specialitāšu studentiem. Tajā ir aplūkots pedagoģiskās psiholoģijas saturs un struktūra, ar audzināšanu un mācīšanos saistītās psiholoģijas problēmas, kā arī personības veidošanās pedagoģiski psiholoģiskie aspekti.
        ISBN 9789984462578.
        Augstskolas pedagoģija. Mācīšanās. Izglītības psiholoģija.

Ščadilovs, Jevgeņijs. Nieru attīrīšana / Jevgeņijs Ščadilovs ; no krievu val. tulk. Kristīne Stalte ; red. Jana Taperte ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 110 lpp. : il., tab. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Почки.
        ISBN 9789934033193.
        Nieres - Akmeņi (patoloģija). Nieres - Slimības - Ārstēšana.

Makenna, Pols. Atmet smēķēšanu šodien, nepieņemoties svarā / Pols Makenna ; no angļu val. tulk. Māris Baltiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 125 lpp. : il. ; 22 cm + CD. - "+bezmaksas hipnozes CD"--Uz vāka.
        ISBN 9789934025853.
        Smēķēšana - Ārstēšana.

Dugana, Elena. Dabiskā maģija : intuitīva, personiska un praktiska maģija / Elena Dugana ; [Aija Uzulēna, tulkojums latviešu val.]. - Rīga : Jumava, 2013 (Rēzekne : Latgales druka). - 231, [1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 224. - [226.] lpp.
        ISBN 9789934113215.
        Maģija.

Lūisa, Rendaina. Sievietes auglībai : senā ķīniešu reproduktīvās veselības mācība neauglības novēršanai, lai ieņemtu un laistu pasaulē gaidītus bērnus / Rendaina Lūisa ; no angļu val. tulk. Līvija Vulfa ; red. Maruta Kusiņa ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic). - 311 lpp. : il., diagr. ; 25 cm. - Oriģ. nos.: The infertility cure.
        ISBN 9789934032301.
        Neauglība, sievietes - Alternatīvā ārstēšana. Medicīna, ķīniešu.

Avotiņa, Daina, 1926-. Dzērvju svētība : romāns / Daina Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 239 lpp., [ 1] lp.
        ISBN 9789934033650.

Dragniča, Nataša. Ik dienu, ik stundu : romāns / Nataša Dragniča; no vācu valodas tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 298 lpp., [5] lp.
        ISBN 9789934036309.

 Latviešu klaidoņu stāsti / sast. Juris Lorencs. - Rīga : Jumava, [2013]. - 174, [1] lpp. - Grāmatā apkopoti vairāki ceļotāju stāsti par dažādiem tūrisma galamērķiem.
        ISBN 9789934113765. . - ISBN 9789934113840.

 Garšaugu dārziņš : audzēšana, receptes, augu apraksti / Burkhards Bone, Renāte un Frīdhelms Folki, Renāte Ditusa-Bēra ; no vācu val. tulk. Irīda Miska ; red. Agnese Biteniece ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic). - 247, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Kräutergarten Kompakt. - Rādītājs: 244.-[248.] lpp.
        ISBN 9789934029585 (ies.).
        Garšaugi. Garšaugu audzēšana. Kulinārija (garšaugu zaļumi). Kulinārija (garšvielas).

Kudrjavcevs, Igors. Miera ārsta padomi : kā mazināt spriedzi, palēnināt iekšējo ritmu un iegūt mieru / Igors Kudrjavcevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 184, [1] lpp.
        ISBN 9789934036514.

Eskovars, Mario. Francisks. Lūgšanu spēks : [biogrāfija] / Mario Eskovars; no angļu val. tulk. Liene Akmens; teoloģiskais konsultants Pauls Kļaviņš. - Rīga : Kontinents, [2013]. - 192, [3] lpp., [4] fotoil.
        ISBN 9789984356631.

Vēra, Bronija. Piecas lietas, ko cilvēki visbiežāk nožēlo pirms nāves : kā dzīvot, lai aizejot nekas nebūtu jānožēlo / Bronija Vēra ; [no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 302, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934034534.
        Nožēla. Terminālie slimnieki - Psiholoģija. Terminālā aprūpe - Psiholoģiskie aspekti. Palīdzība - Psiholoģiskie aspekti. Pašaktualizācija (psiholoģija).

Jangs, Viljams Pols. Krustceles / Viljams Pols Jangs ; [tulk. latviešu val. Fēlikss Švarcs]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 286, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934035548.
        Kanādiešu romāni. Reliģiskā proza, kanādiešu. Koma - Pacienti - Daiļliteratūra.

Edvardsa, Nataša. Visuvarenais ķiploks : gatavošana, audzēšana un ārstniecība / Nataša Edvardsa; no angļu val. tulk. Iveta Galēja. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2013]. - 159, [1] lpp. : fotoil. - Rād.: 157.-159. lpp.
        ISBN 9789984234335.

Švarcs, Deivids Dž. Vērienīgās domāšanas spēks / Deivids Dž. Švarcs; no angļu val. tulk. Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 271 lpp.
        ISBN 9789934033124.

Puče, Armands. Slazds : sterva, spiegs un lidmašīna / Armands Puče. - [Jelgava : B.i.], 2013. - 287 lpp., [1] lp.
        ISBN 9789984756097.

Duenjasa, Marija. Sapņu atbalss / Marija Duenjasa; no spāņu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 631, [1] lpp.
        ISBN 9789934034473.

Bauere, Inguna, 1960-. Marta, mana Andromeda / Inguna Bauere. - Rīga : Jumava, [2013]. - 278, [1] lpp. ; 21 cm. - (Vēsturisks romāns).
        ISBN 9789934113932.
        Latviešu romāni. Ģimenes sāgas, latviešu.

Ārmstrongs, Džons. Dzīvības ūdens : urīnterapijas prakse / Džons Ārmstrongs ; [no angļu val. tulk. Toms Kondratovičs]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 119, [1] lpp. ; 22 cm. - (Veselības klasika).
        ISBN 9789934033445.
        Urīns - Izmantošana terapijā. Pašārstēšanās.

Celmiņš, Arvīds. Baiga vasara 1941. ... un pēc tam... / Arvīds Celmiņš. - Kuldīga : Arvīds Celmiņš, [2013]. - 164 lpp.
        ISBN 9789984497808.

Vebsters, Ričards. Sejas vaibstu lasīšana / Ričards Vebsters ; no angļu val. tulk. Ingrīda Keviša. - [Rīga] : Jumava, 2013. - 231, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 228. - [232.] lpp.
        ISBN 9789934113680.
        Fiziognomika.

Balts, Arturs. Ragnešu klubiņš / Arturs Balts. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 334 lpp.
        ISBN 9789984853543.

Ērvings, Vašingtons. Alhambra / Vašingtons Ērvings; tulk. Dagnija Dreika. - [Rīga] : Pētergailis, [2013]. - 310, [1] lpp.
        ISBN 9789984333656.

Morics, Andreass. Atmet diētas – sāc dzīvot! : ķermeņa svara dabiska regulēšana / Andreass Morics; no angļu val. tulk. Elviss Ozols. - Rīga : Lietusdārzs, 2013. - 182, [1] lpp.
        ISBN 9789984869377.


Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »