Jaunieguvumi augustā

Ziņa publicēta 14.08.2013
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti augusta mēnesī.

Dikinsone, Mārgareta. Dženijas karš / Mārgareta Dikinsone; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2013. - 424, [5] lpp. : il.
        ISBN 9789984356662.

Ezera, Regīna. Zvaigžņu lietus : miniatūras / Regīna Ezera ; [māksl. Anita Jansone-Zirnīte]. - Rīga : Preses nams, 1994. - 95, [4] lpp. : il. ; 21 cm.
        ISBN 9984000583.
        Latviešu proza.

Lenčesters, Džons. Parāds baudai : [romāns] / Džons Lenčesters ; no angļu val. tulk. Ingūna Beķere ; priekšv., 9.-13.lp., aut. Tarkvinijs Vainots ; māksl. Ilizane Grīnberga. - Rīga : Jumava, 1999 (a/s "Preses nams"; "Tipogrāfija Rota"). - 253,[1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: The debt to pleasure / John Lanchester.
        ISBN 9984052605. . - : 2.50.
        1Romāni.

Ikšelis, Aivars, 1961-. Ceļojums mākslas pasaulē / Aivars B. Ikšelis ; red. Dzintra Davidsone ; māksl. Gints Veilands ; vāka noform. izmantotas Lilitas Postažas kolāžas. - [Valka] : Stalkers A IK, 2010 (Rīga : Libri Style). - 827 lpp. : il., ģīm., tab. ; 25 cm. - Bibliogr. nodaļu beigās. . - Personu rād.: 699.-744. lpp. - A. B. Ikšeļa grāmatā apkopots mākslas vēstures gājums no pirmsākumiem līdz pat 21. gadsimta sākumam. Mākslas stilu un virzienu attīstība aplūkota hronoloģiskā secībā. Katrs no mākslas stiliem, virzieniem un novirzieniem apskatīts ļoti konspektīvi, jo grāmata galvenokārt adresēta jauniešiem, kas mācās mākslas skolās un interesentiem. - Kopsav. angļu, vācu, spāņu val.
        ISBN 9789984491448 (ies.).
        Māksla - Vēsture.

Mālniece, Vita, 1960-2011. Pa ceļam : [darbu katalogs] / teksta autore Baiba Circene ; tulk. Maija Oginta ; māksl. Inese Jakobi. - [Madona] : Madonas novada pašvaldība, [2012] (Madonas poligrāfists). - [52] lpp : il., ģīm. ; 21 x 30 cm. - Bibliogr.: [52.] lpp. - Māksliniece V. Mālniece (1960-2011) ir strādājusi divās grafikas tehnikās - ofortā un tušas zīmējumā. Oforta paveids - mecotinta izmantots portretu veidošanā. V. Mālniece ir ilustrējusi un noformējusi grāmatas un Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izdevumus. Daba ir un paliek tā būtiskā vide, ar kuru kopā māksliniece veidoja veselumu, harmoniju. - Teksts latviešu un angļu val.
        ISBN 9789984494975.
        Oforts - Latvija - Katalogi. Grafiķi - Latvija - Biogrāfijas.

Švīkule, Dora, 1884-1974. 324 zaļbarības ēdieni : lēti un viegli sagatavojami / Dora Švīkule. - 3., papild. iesp. - Rīga : Avots, 1991. - 151, [1] lpp. - Pārpublicēts no 1939. g. izd.
        ISBN 5401007221.

Tropa, Tīna. Zemdedzes tvanā / Tīna Tropa. - Rīga : Lauku Avīze, [2013]. - 189, [3] lpp. - (Lata romāns ; 8 (170). - Bibliogr.: [191.] lpp.
        ISBN 9789984878768.

Bērziņš, Māris, 1962-. Sveiks, Dzintar Mihail! : romāns / Māris Bērziņš. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 216 lpp.
        ISBN 9789984887456.

Voitkus-Lūkina, Maruta. Ar balto dvēselīti / Maruta Voitkus-Lūkina. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 134 lpp. : il.
        ISBN 9789984878645.

 Cāļa zupa dvēselei : laimes meklējumos : 101 iedvesmojošs stāsts par to, kā rast dzīves mērķi, aizraušanos un prieku / [sastādītāji] Džeks Kenfīlds, Marks Viktors Hansens un Eimija Ņūmarka ; Deboras Norvilas priekšvārds ; [no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa). - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic). - 432 lpp. : il. ; 23 cm. - (Cāļa zupa dvēselei). - Virstitulā: Chicken soup for the soul.
        ISBN 9789934035913.
        Laime. Pašaktualizācija (psiholoģija).

Gomesa, Rosārio. Stāsti ar dvēseli II / Rosārio Gomesa; no spāņu val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 144 lpp.
        ISBN 9789934036187.

Brauns, Dens. Inferno : romāns / Dens Brauns ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2013. - 600 lpp. ; 24 cm. - Oriģ. nos.: Inferno.
        ISBN 9789984356655.
        Amerikāņu romāni.

Godiņš, Gunārs, 1937-. Atkal jaunos laikos : pagasta zemes ierīkotāja atmiņas / Gunārs Godiņš ; red. un priekšv. autors Jānis Polis ; māksl. Anda Nordena. - [Cēsis] : Harmonija, 2013. - 128 lpp. : il., ģīm., faks. ; 24 cm. - G. Godiņa grāmatā atspoguļots sarežģīts laikmets no mūsu atjaunotās valsts nesenās pagātnes - Zemes reforma Latvijas laukos pagājušā gadsimta pēdējā desmitgadē. Autors šajā procesā bijis iesaistīts vistiešākajā veidā, izpildot zemes ierīkotāja (vēlāk - kadastra inspektora) pienākumus Valkas rajona Launkalnes pagastā. Autors savu dzīves pieredzi atspoguļo daudz plašāk - gan hronoloģiskā, gan ģeogrāfiskā nozīmē. Saistoši ir viņa apraksītie notikumi gan pēckara periodā Drustu (Gatartas) pagastā, gan arī Raunā, Smiltenē, Jaunpiebalgā.
        ISBN 9789934804199.
        Zemes ierīkotāji - Latvija - Biogrāfijas. Lauksaimniecības speciālisti - Latvija - Biogrāfijas. Zemes ierīcība - Latvija - Vēsture - Launkalnes pagasts (Smiltenes novads). Zemes reforma - Latvija - Vēsture - 20 gs.

Danilāns, Anatolijs, 1943-. Vesels un laimīgs / Anatolijs Danilāns. - Rīga : Jumava, [2013]. - 23, [1] lpp. ; 20 cm. - Aprakstīts pēc vāka.
        ISBN 9789934114038.
        Veselīgs dzīvesveids - Enciklopēdijas.

Siņeļņikovs, Valērijs. Apskaidrošanās lūgsna : ilgi gaidīta grāmata ar unikālu apskaidrošanās un attīrīšanās meditāciju, kas atbrīvo no negatīvām, postošām programmām / Valērijs Siņeļņikovs; no krievu val. tulk. Marita Freija. - Rīga : Sol Vita, [2013]. - 110, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789984894256.

Zālīte, Daiga. Pelargonija veselībai / Daiga Zālīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 64 lpp.
        ISBN 9789934034237.

 Latvijas Avīzes Mednieka gadagrāmata 2014 / sast. Aldis Sāvičs. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 232, [8] lpp. - Gadagrāmata sniedz plašu ieskatu visdažādākajos jautājumos, kas saistīti ar medībām, medību vēsturi un medību saimniecības stāvokli šodien Latvijā. Plaša vieta grāmatā veltīta izplatītāko meža dzīvnieku populācijas apskatam. Ilggadīgi mednieki dalās bagātajā pieredzē un raksta arī mednieku stāstus.
        ISBN 9789984878676.

Morics, Andreass. Brīnumainā aknu un žultspūšļa attīrīšana / Andreass Morics ; [no angļu val. tulk. Maruta Kusiņa]. - 2.pārstr. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 216 lpp. : il. ; 22 cm. - Efektīvs veids, kā pašam uzlabot savu veselību un labklājību--Uz vāka.
        ISBN 9789934037962.
        Aknas - Populāri zinātniskā literatūra. Diētas terapija - Populāri zinātniskā literatūra. Metaboliskā detoksikācija - Populāri zinātniskā literatūra.

 Parastie zemestauki : phallus impudicus / [sast. Sarmīte Lomovceva]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 28, [2] lpp. : il. ; 20 cm.
        ISBN 9789934031540.
        Parastie zemestauki.

Ancāns, Jāzeps. Garā ceļa pieturas : eksprokurora atmiņas - atskats pagātnē, ieskats tagadnē / J. Ancāns. - Rīga : [B.i.], 2011. - 152 lpp. : fotoil.


Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »