Jaunieguvumi oktobrī

Ziņa publicēta 11.10.2013
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti oktobra mēnesī.

 Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības aspekti : monogrāfija = Business environment and its development aspects : monograph / zinātniskie redaktori: Vita Zariņa, Suats Begečs ; literārā redaktore Lilita Vīksna ; ievadu sarakstīja Vita Zariņa. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2013 (Drukātava). - 346 lpp. : diagr., sh., tab. ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 64). - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs. - Monogrāfijā apskatīti populārākie kvalitātes vadības sistēmas standarti un modeļi. Tajā aplūkots plašs spektrs no pastāvošām uzņēmējdarbības vides problēmām, un tiek piedāvāti to risinājumi ilgākā vai īsākā laika periodā. - Kopsav. angļu val.
        Saturs: Inovatīvā uzņēmējdarbība / Anna Ābeltiņa. Cenu veidošanas būtība mainīgajā uzņēmējdarbības vidē / Ieva Bruksle. Mobilo aplikāciju un interaktīvo spēļu nozares attīstības nosacījumi Latvijā / Renāte Cāne, Ieva Bērziņa. Kvalitātes vadības sistēma kā organizāciju attīstības un konkurētspējas paaugstināšanas instruments / Zane Driņķe. Uzņēmumu dibināšanas e-vide Latvijā, problēmas un risinājumi / Valdis Janovs, Vita Zariņa. Nodokļu likmju izmaiņas Latvijā: iguvumi, problēmas un riski / Anna Medne. Uzņēmumu apgrozījuma prognozēšanas algoritmu izstrāde / Oskars Onževs, Juris Ozols, Elita Ardava. Socionika izglītības procesa dalībnieku informatīvo resursu bagātināšanai / Ligita Zīlīte. Uzņēmējdarbības attīstība piensaimniecībā un to ietekmējošie apstākļi Latvijas reģionos / Rosita Zvirgzdiņa.
        ISBN 9789984828725.
        Uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība - Latvija.

Robārdsa, Kārena. Rīta dziesma : romāns / Kārena Robārdsa ; no angļu val. tulk. Anda Smilga ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 393, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Morning song.
        ISBN 9789984356617 (ies.).
        Amerikāņu romāni.

Gortners, K.V. Karalienes zvērests : romāns / K. V. Gortners ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 441, [1] lpp. : ģeneal. tab., karte ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The queen's vow.
        ISBN 9789984356624 (ies.).
        Vēsturiskā proza, amerikāņu.

Dikinsone, Mārgareta. Dženijas karš : romāns / Mārgareta Dikinsone ; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 424, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Jenny's war.
        ISBN 9789984356662 (ies.).
        Angļu romāni.

Ikstena, Nora, 1969-. Dievmātes draudzene : maniem ļaudīm Gruzijā / Nora Ikstena ; redaktore Gundega Blumberga ; atdzejojumi: Austra Aumale, Maira Asare ; māksliniece Elita Šica Vāvere ; izmantotas Andras Ceriņas fotogrāfijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 126, [1] lpp., [32] lpp. iel. : il., ģīm. ; 22 cm. - Šī ir rakstnieces N. Ikstenas Gruzijas pieredzes grāmata. Vairāku gadu laikā šajā senajā ticības, kultūras un dabas svētītajā un varu plosītajā zemē sastaptie ļaudis un piedzīvotie notikumi kļuvuši par pamatu rakstnieces stāstiem. Tos vieno ārpusnieces skats, kas tomēr vēlas kļūt par savējo.
        ISBN 9789984887517 (ies.).
        Gruzija - Sociālā dzīve un paražas. Gruzija - Vēsture.

Adlers-Olsens, Jusi. Vēstule pudelē : detektīvromāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu val. tulk. Dace Deniņa ; red. Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 480] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Flaskepost fra p.
        ISBN 9789934039041.
        Detektīvromāni, dāņu.

Sī, Lisa. Šanhajas meitenes : romāns / Lisa Sī ; no angļu val. tulk. Maija Opse ; red. Baiba Īvāne-Kronberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 384 lpp. - Tveicīgā Šanhaja, Āzijas Parīze, ir pilsēta, kurā saplūdušas dažādas tautas, radot eksotisku vidi ar savdabīgu un neatkārtojamu stilu. Te dzīvo un strādā māsas Meja un Perla – Skaistās meitenes, modeles, kuras pozē māksliniekiem. Viņu portreti ieraugāmi it visur: uz žurnālu vākiem un plakātiem, kalendāros un reklāmās. Pārtikušas un skaistas, meitenes bauda dzīvi, līdz kādudien tēvs paziņo, ka azartspēlēs zaudējis gan savu biznesu, gan meitas un, lai glābtu ģimenes godu, viņām nāksies precēt svešiniekus un turpmāk dzīvot Amerikā. Māsas nolemj bēgt, taču Šanhaju ieņem japāņi un Amerika pēkšņi šķiet kā īsts glābiņš salīdzinājumā ar šausmām, kas notiek dzimtajā pilsētā. Kopā ar māti viņas dodas tālajā ceļojumā, pēc kura nekas vairs nebūs kā agrāk. - Oriģ.: Shanghai Girls.
        ISBN 9789934034961.
        Amerikāņu romāni.

Frīmena, Kimberlija. Kaisle zem Tasmānijas debesīm / Frīmena Kimberlija ; [no angļu val. tulk. Gunita Mežule]. - Rīga : Kontinents, c2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 442 [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984356716.
        Austrāliešu romāni.

Šahs, Nīls. 10 soļi stresa mazināšanai : dzīvojiet labāk, atslābinieties, atjaunojiet enerģiju / Nīls Šahs; no angļu val. tulk. Ingrīda Keviša. - Rīga : Jumava, 2013. - Grāmatā rodami ieteikumi kā mazināt stresu ikdienā, atslābināties un atjaunot enerģiju. - Desmit soļi stresa mazināšanai.
        ISBN 9789934114403.

Orehovs, Andris. Dekoratīvā ziemciešu lietišķā ekoloģija / Andris Orehovs ; [sast.: Inese Nāburga-Jermakova, Mariana Smona ; foto: Andris Orehovs, Inese Nāburga-Jermakova, Lauma Strazdiņa ... [u.c.] ; red. Anta Sparinska ; zīm. Lauma Strazdiņa]. - Rīga : Jumava, 2013. - 205 lpp. : il., foto., tab. - Bibliogr.: 166.-169.lpp. . - Augu nos. alf. rād.: 170.-175.lpp. . - Piel.: 176.-205.lpp. - Autora mūža pieredzes apkopojums ziemciešu (daudzgadīgo lakstaugu) izmantošanā dārzu apstādījumos. Grāmata dārzu projektētājiem un ierīkotājiem, kā arī vienkārši dārza skaistuma cienītājiem.
        Saturs: Dārznieks un viņa dārzs ; Par ziemcietēm vispār ; Īss ieskats apstādījumu ekoloģizācijā ; Ziemciešu daudzveidība dabā ; Ziemciešu stādījumi dārzā ; Dārza augtenes ; Ziemciešu izmantošana un audzēšana ; Ziemcietes no A līdz Z.
        ISBN 9789984456836.

 Aromatizēts etiķis / sast. Māra Rūmniece ; red. Ilze Čerņevska ; Lilijas Rimicānes vāka dizains. - Rīga : Avots, 2013 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 91, [1] lpp. ; 14 cm. - Grāmatā stāstīts, kā mājas apstākļos gatavot aromatizētus etiķus, kā tos izmantot saimniecībā, skaistumkopšanā un veselības stiprināšanai.
        ISBN 9789984859736.
        Etiķis. Kulinārija (etiķis).

Forsaita, Keita. Rūgtais mīlas kauss / Keita Forsaita ; [no angļu val. tulk. Diāna Smilga]. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 474, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984356723.
        Austrāliešu romāni.

Hamiltons, Deivids R. Vai dzīve ir iepriekš izplānota : kā pārvaldīt likteni un brīvo gribu / Deivids R.Hamiltons ; no angļu val. tulk. Dace Saule ; [red. Eliviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains]. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2013. - 198, [1] lpp. - Atsauces: 188.-[199.]lpp. - Oriģ. nos.: Is Your Life Mapped Out : unravelling the mystery of destiny vs free will / David R.Hamilton.
        ISBN 9789984869384.

Šarma, Robins. Izzini savu likteni kopā ar mūku, kurš pārdeva savu Ferrari : septiņi patības atmodas posmi / Robins Šarma ; [no angļu val. tulk. Vineta Laudurga ; red. Ilze Čerņevska]. - Rīga : Avots, 2013. - 246, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Discover your destiny with the monk who sold his Ferrari / Robin S.Sharma.
        Saturs: Neatliekamā garīgā palīdzība ; Meklētājs sastop meistaru ; Meklētājs uzzina par aicinājuma spēku un likteņa apslēpto nozīmi ; Meklētājs uzzina par noziegumu, ko sauc par nodevību pret sevi, un to, kā sevi atbrīvot ; Meklētājs uzzina par pašu svarīgāko izvēli, kādu vien cilvēks spēj izdarīt ; Meklētājs ieiet brīnumu un iespēju pasaulē ; Meklētājs saņem meistaru norādījumus ; Skolnieks sāk pārveidoties un sevi jaunradīt ; Meklētājs saņem pārbaudījumu ; Meklētājs atmostas.
        ISBN 9789984859828.

 Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām : pētījums / Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; zin. red. Lilija Dzene ; red. Ligita Bībere ; teksts: L. Dzene, V. Hausmanis, B. Kalna, I. Struka, E. Tišheizere, G. Zeltiņa ; priekšv. un iev. sarakst. Guna Zeltiņa ; dizains: Baiba Dūdiņa ; izmantotas A. Baltmaņa, M. Bartulāna, V. Blankenberga, V. Brauna, J. Deinata, A. Drāznieka, E. Freimanes, D. Gedzjuna, G. Grāvelsiņa, V. Gulbja, J. Ikoņņikova, G. Janaiša, O. Jansona, E. Keras, Jāņa Krieviņa, Dz. Krūmiņa, A. Linarta, G. Māldera, M. Markovska, V. Mihailovska, Dž. Saulītes, L. Stīpnieka, V. Šarkovska, M. Vilkārša, O. Zernova, J. Žitluhina fotogr. ; vāka foto: A. Rožkalne. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 606 lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. - Personu un darbu rād.: 563.-600. lpp. . - Bibliogr.: 601.-606. lpp. un norādes parindēs. - Pētījums sniedz koncentrētu, sistemātisku latviešu dramatiskā teātra vēstures apskatu no profesionālā teātra veidošanās sākumposma 19. gadsimta 60. gados līdz visjaunākajam periodam. Tajā atspoguļota teātra kolektīvu tapšana un darbība, akcentējot radošā procesa galvenās tendences, virzienus un izcilākās personības režijā, aktiermākslā un scenogrāfijā. Pirmo reizi restaurēti ideoloģisko apsvērumu dēļ padomju režīma laikā izdotajos pētījumos noklusētie fakti, to mākslinieku radošais ieguldījums, kuri devās trimdā no okupētās Latvijas.
        Saturs: Teātra pirmsākumi Latvijā. Ādolfs Alunāns un Rīgas Latviešu teātris / V. Hausmanis. Jaunais latviešu un Jaunais Rīgas teātris / G. Zeltiņa. Latvijas Nacionālais teātris / L. Dzene. Dailes teātris / L. Dzene. Pārējās skatuves. 20. un 30. gadi / L. Dzene. Strādnieku teātris / G. Zeltiņa. Jelgavas teātris / V. Hausmanis. Valmieras drāmas teātris / I. Struka. Liepājas teātris / E. Tišheizere. Daugavpils teātris / G. Zeltiņa. Rīgas Krievu teātris / B. Kalna. Jaunatnes teātris / G. Zeltiņa. Jaunais Rīgas teātris / G. Zeltiņa. Netakarīgie teātri / B. Kalna.
        ISBN 9789934803284 (ies.).
        Teātris - Latvija - Vēsture.

Barnards, Džulians. Baha ziedu terapija / Džulians Barnards ; no angļu val. tulk. Laura Tidriķe ; vāka māksl. noformējums Antra Agrena ; atdzejojumi Dace Strelēvica-Ošiņa. - Rīga : Ziedu enerģija, 2010 (Rēzekne : Latgales druka).). - 389 lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.: 359.-378.lpp. . - Alf. rād.: 379.-389.lpp.
        ISBN 9789934803727.
        Botānika, medicīniskā. Naturopātija.

Turčinskis, Zigmārs. Ziemeļvidzemes mežabrāļi, 1944.-1953. gads : Latvijas nacionālo partizānu cīņas Valkas apriņķī un Alūksnes apriņķa rietumu daļā / Zigmārs Turčinskis ; red. Ilze Antēna ; kopsav. angļu val. tulk. Antra Legzdiņa ; māksl. Ināra Jēgere ; LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 399 lpp. : il., ģīm., faks., tab., kartes ; 25 cm. - Bibliogr.: 385.-390. lpp. un nodaļu beigās. . - Personu rād.: 346.-384. lpp. - Z. Turčinskis pētījis vēstures literatūrā neskartu tēmu - nacionālo partizāņu cīņas Latvijas Ziemeļu daļā - Sinoles, Dūres, Palsmanes, Smiltenes, Gaujienas un Trapenes mežos. Vispusīgi parādīta partizāņu grupu veidošanās, sadarbība ar igauņu formējumiem, darbības formas, galvenās sadursmes ar iekšlietu komisariāta karaspēku, represijas un partizāņu kustības pakāpeniskā bojā eja 50. gadu sākumā. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val. . - Kopsav. angļu val.
        ISBN 9789984824208 (ies.).
        Nacionālā pretošanās kustība Latvijā, 1944-1956. Partizānu karš - Latvija. Partizāni - Latvija - Saraksti.
        Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991.

Kārkliņa, Guna. Izprast sevi, savu ceļu : astroloģijas noslēpumi / Guna Kārkliņa ; red. Ligita Liepa ; māksl. Guntars Grāviņš ; Evas Galejas portretfoto. - Rīga : Biznesa Partneri, 2011. - 127 lpp. : il. - G. Kārkliņa ir sertificēta, praktizējoša astroloģe un pieredzējusi žurnāliste. Grāmata uzrakstīta vieglā valodā, ikvienam saprotamā formā, un katrs tur var atrast kaut ko sev un par sevi. Tā palīdzēs arī izprast citus cilvēkus un situācijas. Grāmata ir saistoša un izzinoša, patiesa, uz dzīviem notikumiem un pieredzi balstīta.
        ISBN 9789984985152.
        Horoskopi. Astroloģija.

Beldava, Inta. Alkoholatkarība un osteorefleksoterapija / Inta Beldava, Baiba Līviņa ; literārā red. Gita Bērziņa ; priekšv. autors Jānis Strazdiņš ; vāka dizains: Agris Dzilna. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2012 (Latgales druka). - 150 lpp. : diagr., il. ; 22 cm. - Bibliogr.: 148. lpp. (17 nos.). - Grāmata iepazīstina ar tūlītējām un tālākām sekām, ko cilvēka organismā izraisa ilgstoša pārmērīga alkohola lietošana, un ar Latvijas zinātnieku izstrādāto fizioloģisko alkoholatkarības osteoreflektoro ārstēšanas metodi.
        ISBN 9789984455709.
        Alkoholisko dzērienu lietošana. Alkoholisms - Ārstēšana.

Kostello, Džeina. Ko vēlas sievietes / Džeina Kostello ; [no angļu val. tulk. Liāna Niedra]. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 393, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984356679.
        Angļu romāni.

Noubla, Elizabete. Mana neizdzīvotā mīlestība : romāns / Elizabete Noubla ; no angļu val. tulk. Anna Frīdenberga ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 412, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Way we were.
        ISBN 9789984356686 (ies.).
        Angļu romāni.

Liptons, Brūss. Medusmēneša efekts : mīlestības piepildītai dzīvei / Brūss Liptons; no angļu val. tulk. Dace Saule. - Rīga : Lietusdārzs, 2013. - 141, [1] lpp.
        ISBN 9789984869414.

Saulīte, Gundega. Marina Zirdziņa / Gundega Saulīte ; red. Ligita Kovtuna ; māksl. Daiga Brinkmane. - Rīga : Vesta-LK, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 111, [1] lpp. : il., ģīm., faks., notis ; 25 cm. - (Laika grāmata). - M. Zirdziņas lomas Valsts muzikālās komēdijas, vēlāk - Operetes teātrī: 109.-110. lpp. - Teātra kritiķes G. Saulītes grāmatā raksturots mākslinieces M. Zirdziņas (1912-1990) ceļš līdz skatuvei, arī tādi nozīmīgi pieturas punkti kā uzvara skaistumkonkursā 1931. gadā un darbošanās slavenajā Teodora Reitera korī. Uzmanības centrā ir M. Zirdziņas radošais darbs Muzikālās komēdijas teātrī (vēlāk Operetes), daudzveidīgās lomas un atbildīgā attieksme pret skatuves darbu. Sirsnīgas lappuses grāmatā saistās ar attiecībām Zirdziņu ģimenē. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934829635 (ies.).
        Dziedātājas - Latvija - Biogrāfijas.

 Cepam maizi / [no angļu val. tulk. Iveta Galēja]. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2013 (Ķīna). - 208 lpp. : il. ; 15 cm. - Rādītājs: 208. lpp.
        ISBN 9789984234359.
        Maize. Mīklas izstrādājumi. Cepšana. Pavārgrāmatas.

 Kartupeļu ēdieni / [no angļu val. tulk. Renāte Punka]. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2013 (Ķīna). - 208 lpp. : il. ; 15 cm. - Rādītājs: 208. lpp.
        ISBN 9789984234342.
        Kulinārija (kartupeļi). Kulinārija (saldie kartupeļi). Pavārgrāmatas.

Slavenskis, Kenets. Dž. D. Selindžers. Dzīve / Kenets Slavenskis ; no angļu val. tulk. Aija Uzulēna ; red. Dace Sparāne ; māksl. Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 478, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - Piezīmes un bibliogr.: 429.-447. lpp. - Oriģ. nos.: J. D. Salinger: a life. - Alfabētiskais rād.: 449. - [479.] lpp.
        ISBN 9789984887524 (ies.).
        Autori, amerikāņu - Biogrāfijas.

Eglīte, Kamita. Anatomija : mācību līdzeklis bioloģijas, pedagoģijas, optometrijas, farmācijas un citās nemedicīnas studiju programmās / Kamita Eglīte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2012] (Latgales druka). - 243, 1] lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.: 229 lpp. . - Alf. rād.: 230. - [244.] lpp. - Alf. rādītājs latviešu un latīņu val.
        2. daļa. Asinsrites sistēma, iekšējie orgāni, nervu sistēma, sensoriskā sistēma.
        1. d. Skelets un muskuļi -- 2. d. Asinsrites sistēma, iekšējie orgāni, nervu sistēma, sensoriskā sistēma.
        ISBN 9789984451527 (2).
        Cilvēka anatomija - Mācību līdzekļi augstskolām.

MūzA. Izlīgums ar pasauli : dzeja / MūzA ; ilustrāciju autore MūzA. - Mārupe : Drukātava, 2013 (Drukātava). - 54, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Meitene sēdēja ābeļdārzā, savas mājas pagalmā. Saule sildīja, pavasara vējš maigi glāstīja, putni dziedāja. Pār viņas vaigu ritēja lielas, siltas asaras un sirdī valdīja neizsakāms miers. Bija vērojama klusa lepnuma klātesamība, jo beidzot viņa to izdarīja. Viņa izlīga ar pasauli...
        ISBN 9789984498362.
        Latviešu dzeja.

Khalsa, Mukta Kaur. Meditācijas, kas atbrīvo no atkarībām : jogas zinātne un veselīga uztura formulas : Jogi Bhadžana Mācības tradīcijā iezīmētais lieliskas veselības ceļš - izdziedināšanās un pašatklāsme / Mukta Kaur Khalsa ; no krievu val. tulk. un rediģējusi Marita Freija. - Rīga : Sol Vita, [2013]. - 75, [3] lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 74.-75. lpp.
        ISBN 9789984894270 (ies.).
        Meditācija. Kundalinī. Garīgie vingrinājumi. Elpošanas vingrinājumi. Atkarības vielu lietošana - Novēršana. Veselīgs dzīvesveids.

 Tautas aptieka / red. Rita Treija ; sast. Signe Pucena, Ieva Vītola ; māksl. Mārtiņš Ratniks. - Rīga : Starpnozaru mākslas grupa Serde, 2010. - 112 lpp. : il. ; 21 cm. - (Tradīciju burtnīca).
        ISBN 9789934803178.

Līvmane, Akvelīna, 1951-. Veselība pilienu pa pilienam / Akvelīna Līvmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 120 lpp. : il., faks. ; 17 cm. - A. Līvmanes grāmatiņa - jubilejas izdevums - ir radusies, pārcilājot gadu gadiem krātos pierakstus par veselības saglabāšanu un uzturēšanu un atsaucot atmiņā mūžībā aizgājušā dzīvesdrauga Rolanda Bērziņa praktisko darbu dziedināšanā. Tā palīdzēs iziet no situācijām, kad nepieciešama veselības stāvokļa korekcija. Un daudz kas ir mūsu pašu rokās.
        ISBN 9789934020131.
        Veselīgs dzīvesveids. Dziedniecība.

Nesbē, Jū. Glābējs : detektīvromāns / Jū Nesbē ; no norvēģu val. tulk. Ilmars Briška ; red. Iveta Polkmane ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 479, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Frelseren.
        ISBN 9789934035166 (ies.).
        Detektīvromāni, norvēģu.

Adlers-Olsens, Jusi. Vēstule pudelē : detektīvromāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu val. tulk. Dace Deniņa ; red. Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 480] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Flaskepost fra p.
        ISBN 9789934039041.
        Detektīvromāni, dāņu.

Deda, Debra Linna. Dzīve bez indīgām vielām : kā pasargāt organismu un māju no vielām, kas bojā veselību / Debra Linna Deda ; no angļu val. tulk. Linda Kalna ; tulk. red.: Maruta Kusiņa, Guntis Kalns ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 312 lpp. : il., tab. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Toxic free. - Rādītājs: 303.-312. lpp.
        ISBN 9789934034312 (ies.).
        Toksikoloģija. Mājsaimniecību krājumi - Toksikoloģija. Tīrīšanas līdzekļi - Toksikoloģija. Bīstamās vielas. Preču drošība. Mājokļi - Veselības aspekti. Aizstājējprodukti.

Linka, Šarlote. Vētru laiks : [triloģija] / Šarlote Linka; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 420,[1] lpp.
        1. grām.
        ISBN 9789934037597.

Mičels, Deivids. Jākoba de Zūta tūkstoš rudeņi / Deivids Mičels; no angļu val. tulk. Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 550, [1] lpp.
        ISBN 9789934040061.

Harane, Elizabete. Sarkanās zemes sala : romāns / Elizabete Harane ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 446, [1] lpp. ; 24 cm.
        ISBN 9789934037139.
        Austrāliešu romāni.

Romanova, Olga. Ārstniecības sēnes : Indijas jūras rīss, Tibetas piena sēne, tējas sēne, maitake, šitake, reiši, čaga / Olga Romanova ; [no krievu val. tulk. Anna Kuprijenko]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 80 lpp. : il. ; 20 cm.
        ISBN 9789934037559.
        Zooglejas - Populāri zinātniskā literatūra. Šitake - Populāri zinātniskā literatūra. Tējas sēnes - Populāri zinātniskā literatūra. Daivainās čemurenes - Populāri zinātniskā literatūra. Lakas plakanpiepes - Populāri zinātniskā literatūra. Melnās spulgpiepes - Populāri zinātniskā literatūra.

Bolanjo, Roberto. 2666 / Roberto Bolanjo ; no spāņu val. tulk. Dace Meiere. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 1118, [1] lpp. ; 24 cm.
        ISBN 9789934039829.

Konelijs, Maikls. Putnubiedēklis / Maikls Konelijs ; no angļu val. tulk. Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 418, [4] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984355504.
        Detektīvromāni, amerikāņu.

Mežavilka, Rūta, 1971-. Dzimuši Latvijai : romāns / Rūta Mežavilka ; red. Guntis Berelis ; Rūtas Mežavilkas dizains ; Sandra Ratinīka foto. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 157, [1] lpp. ; 22 cm. - Romāns ir R. Mežavilkas debija prozā. Darbs ir mecenāta Raimonda Gerkena un Latvijas Rakstnieku savienības 2011. gada latviešu oriģinālo romānu konkursa laureāts. Romāna galvenā varone Anna, mūsdienīga un dzīvē it kā veiksmīga sieviete, nejaušu apstākļu sakritības dēļ nonāk tādā kā "laika bedrē", un viņas atmiņā atdzīvojas tīņa gadu pieredzējumi astoņdesmito gadu nogalē. Jaunļauži spļauj virsū sociālismam, viņiem ir svarīgāka nodarbe - iepazīt dzīvi, bohēmu un pirmo mīlestību.
        ISBN 9789984887180 (ies.).
        Latviešu romāni.

Džonsone, Millija. Baltās kāzas : romāns / Millija Džonsone ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; red. Ilze Jankovska ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 426, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: White wedding.
        ISBN 9789984356150 (ies.).
        Angļu romāni.

Montefjore, Santa. Mīlestības nošu raksti : romāns / Santa Montefjore ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; red. Ilze Jankovska ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Summerhouse.
        ISBN 9789984356235 (ies.).
        Angļu romāni.

Hills, Tobiass. Akmeņus mīlot : romāns / Tobiass Hills ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 463 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The love of stones.
        ISBN 9789984356341 (ies.).
        Angļu romāni. Rotaslietas, renesance - Kolekcionāri un kolekcionēšana - Daiļliteratūra.

Gortners, K.V. Katrīnas Mediči grēksūdze : romāns / K. V. Gortners ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; red. Liene akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 457, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 457.-[458.] lpp. - Katrīnas de Mediči grēksūdze aizved lasītāju no pasaku pilīm Luāras ielejā līdz reliģisko karu kaujas laukiem un Parīzes ielām. Tas ir neparasti interesants stāsts par sievieti, kas apmelota un pārprasta vairāk nekā jebkura cita karaliene. - Oriģ. nos.: The confessions of Catherine de Medici.
        ISBN 9789984356389 (ies.).
        Vēsturiskā proza, amerikāņu.

Janitēna, Zita. Ievads dokumentu pārvaldībā / Zita Janitēna ; red. Vita Zariņa ; literārā red. Sandra Priedīte ; priekšv. sarakstīja Līga Kokare ; fotogrāfs Atis Ieviņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2013 (Informatīvā biznesa centrs). - 207 lpp. : il., tab. ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Z. Janitēnas grāmatā norādītas visizplatītākās papīra un elektronisko dokumentu noformējuma un aprites kļūdas, un noformējuma un aprites varianti, norādot, ka tādējādi tiek pārkāpti likumi un Ministru kabineta noteikumi. Grāmata nepretendē uz absolūto patiesību, tajā apkopota pieredze dokumentu pārvaldībā piecpadsmit gadu garumā mazās un vidējās iestādēs. Grāmatas mērķauditorija ir iesācēji dokumentu pārvaldībā.
        ISBN 9789984896014.
        Lietvedība. Rakstu darbi (lietvedība). Lietišķā dokumentācija.

Mārtins, Čārlzs. Kalns starp mums / Čārlzs Mārtins; no angļu val. tulk. Ilze Jansone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). - 358, [2] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934035449.
        Amerikāņu romāni. Izdzīvošana - Daiļliteratūra.

Bauere, Inguna, 1960-. Piedod, Karolīne! : kultūrvēsturisks romāns / Inguna Bauere ; redaktore Zigrīda Krauze ; Vitas Lēnertes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Preses nams Baltic).). - 501, [2] lpp. ; 23 cm. - I. Bauere kultūrvēsturiskajā romānā iepazīstina ar Rolofu un Kronvaldu dzimtu vēsturi, kā arī izved lasītāju pa 19. gadsimta ievērojamākā latviešu atmodas darbinieka Ata Kronvalda (1837-1875) dzīves līkločiem.
        ISBN 9789934035807 (ies.).
        Autoru laulātie draugi - Latvija - Biogrāfijas. Autori, latviešu - Biogrāfijas.

Pankola, Katrīna. Centrālparka vāveres pirmdienās skumst : romāns / Katrīna Pankola ; no franču val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 686, [1] lpp. ; 23 cm. - (Jauna franču līnija). - Oriģ. nos.: Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi.
        ISBN 9789984356693 (ies.).
        Franču romāni.

Levī, Marks. Mistera Daldrija neparastais ceļojums : romāns / Marks Levī ; no franču val. tulk. Sintija Rimšele ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija).). - 369 [1] lpp. ; 21 cm. - (Jauna franču līnija). - Oriģ. nos.: L'étrange voyage de Monsieur Daldry.
        ISBN 9789984356709 (ies.).
        Franču romāni.

Forsaita, Keita. Rūgtais mīlas kauss / Keita Forsaita ; [no angļu val. tulk. Diāna Smilga]. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 474, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984356723.
        Austrāliešu romāni.

Ingerleibs, M. Parazītu izdzīšana : kad ar veselīgu dzīvesveidu nepietiek / M. Ingerleibs ; [no krievu val. tulk. Maruta Kusiņa ; māksl. M.Šapovalova ; red. Gints Tenbergs]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Rīga : Poligrāfists). - 134 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: [130.] - 131.lpp. - Oriģ. nos.: Избавление от паразитов - лямблий, червей, глистов / М.Ингерлейб.
        Saturā: Kas ir parazītsa ; Parazīti, kuri nedzīvo zarnās ; Stratēģija cīņā ar parazītiem ; Atbrīvošanās no parazītiem vieta un loma vispārējā veselības saglabāšanas un nostiprināšanas sistēmā.
        ISBN 9789934036897.
        Medicīniskā parazitoloģija. Parazitārās slimības.

Harane, Elizabete. Sarkanās zemes sala : romāns / Elizabete Harane ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 446, [1] lpp. ; 24 cm.
        ISBN 9789934037139.
        Austrāliešu romāni.

Zīle, Monika. Nepareizais ķēķis : kulinārijas aizguvumi, virtuves pieredze un gastronomisku atmiņu lauskas / Monika Zīle. - Rīga : Jumava, 2013. - 256, [3] lpp. : il. ; 22 cm.
        ISBN 9789934114137.
        Kulinārija. Pavārgrāmatas.

Šaicāne, Irēna, 1956-. Balvi un balvenieši : 20. gadsimta "Staņislava" stāstos / Irēna Šaicāne ; atbildīgā red. Ieva Heimane ; literārā red. Brigita Šoriņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2013]. - 310, [1] lpp. : il., ģīm., faks., tab., kartes ; 21 cm. - (Vēsturiski stāsti un fakti). - Bibliogrāfija: 298.-[303.] lpp., zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 304.-[311.] lpp. - I. Šaicāne galvenokārt pievērsusies 20. gadsimta vēstures notikumu atspoguļojumam Balvos. Galvenā vērtība ir balveniešu atmiņu stāstos, kas kopā ar izrakstiem no arhīvu materiāliem palīdz veidot objektīvāku vēstures kopainu. Apkopotais materiāls pierāda to, ka Balvi ir viena no skaistākajām pilsētām Latvijā ar interesantu vēsturi, daudzveidīgu kultūras dzīvi un cilvēkiem, kuri ir savas pilsētas un valsts patrioti. Grāmatā mijas vēsturiski fakti un stāsti, radot sajūtu, ka stāstītais ir piedzīvots realitātē.
        ISBN 9789934114595 (ies.).
        Balvi (Balvu novads, Latvija) - Vēsture. Balvu pagasts (Balvu novads, Latvija) - Vēsture.

Leibus, Inguna. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus ; red. un priekšvārda aut. Vita Zariņa ; literārā red. Sandra Priedīte ; fotogrāfs Atis Ieviņš. - Atkārtots un atjaunots izdevums. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2013 (Informatīvā biznesa centrs). - 135 lpp. : tab. ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - I. Leibus grāmatā, izmantojot konkrētus piemērus, skaidro, kā pašnodarbinātajiem kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, izskaidro prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošanu grāmatvedībā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kārtību un aplūko biežāk maksājamos nodokļus, to aprēķināšanas un deklarēšanas kārtību. Grāmata adresēta individuālajiem komersantiem, individuālo uzņēmumu īpašniekiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecību īpašniekiem, saimnieciskās darbības veicējiem.
        ISBN 9789984896021.
        Grāmatvedība - Latvija. Pašnodarbinātie - Latvija - Nodokļi.

Vitmors, Edvards. Jērikas mozaīka : Jeruzālemes kvarteta ceturtais romāns / Edvards Vitmors ; no angļu val. tulk. Māra Poļakova ; red. Dace Sparāne ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 342 lpp. ; 22 cm. - (Jeruzālemes kvartets / Edvards Vitmors ; 4). - Oriģ. nos.: Jerusalem poker.
        ISBN 9789984887531.
        Amerikāņu romāni.

Keltikangasa-Jervinena, Līsa. Augsta pašapziņa / Līsa Keltikangasa-Jervinena; no somu val. tulk. Ingrīda Peldekse. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2013. - 228, [1] lpp.
        ISBN 9789934036507.

Klauzevics, Karls fon. Par karu / Karls fon Klauzevics; tulk. Arnis Terzens. - Riga : Jumava, 2013. - 542, [2] lpp. : il. - Karls fon Klauzevics ir modernās kara zinātnes pamatlicējs. Viņa darbu studēšana ir elementāra virsnieka izglītības sastāvdaļa. Saskaņā ar Klauzevica uzskatiem karš ir politikas īstenošana citiem līdzekļiem, t.i., karš ir politikas turpinājums. Savā fundamentālajā darbā Klauzevics apraksta kara būtību, sniedz kara definīciju, definē kara mērķus un līdzekļus, apraksta kara taktiku, bruņoto spēku struktūru, to nozīmi un uzdevumus karā, dažādus darbības paņēmienus utt.
        ISBN 9789934113895.

Донцова, Дарья. Белый конь на принце : роман из сериала "Любительница частного сыска Даша Васильева" / Дарья Донцова ; [ред.: О.Рубис (отв.), В.Калмыкова, Т.Семенова]. - Москва : Эксмо, 2009 (Можайск : ОАО "Можайский полиграфический комбинат"). - 379 с. - (Иронический детектив). - Что делать, если в доме завелся домовой - озорник - важные документы все время пропадают неизвестно куда8 Их нужно надежно спрятать!. Перед посещением банка Даша Васильева наведалась к доктору, который сделал ей "уколы красоты", и в зал для вип - клиентов ее не пустили - лицо чудовищно распухло. А пока выясняли, кто этот монстр с паспортом Даши Васильевой, в банке произошло ограбление! Нападавшие забрали самое дорогое-папку с бесценными документами. Идти домой, рвать на себе волосы и каяться родным во всех грехах нельзя! Иначе не оберешься насмешек - и за дурацкий внешний вид, и за неподражаемый талант все терять и забывать. Нет, Даша сама попробует найти бандитов и потребует вернуть ей бумаги. Нереально? Только не для любительницы частного сыска!.
        ISBN 9785699383238.

Hilla, Melisa. Zem citām zvaigznēm : romāns / Melisa Hilla ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2011] (Zelta rudens). - 409, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The last to know.
        ISBN 9789984355337 (ies.).
        Īru romāni.

Nīla, Fiona. Viltus eņģelis / Fiona Nīla ; [no angļu val. tulk. Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 443, [4] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984356587.
        Angļu romāni.

Grimms, Hanss Ulrihs. Uzturā lietot nav ieteicams : kā mūs indē rūpnieciski ražota "veselīgā" pārtika / Hanss Ulrihs Grimms ; [no vācu val. tulk. Anne Sauka]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic). - 224 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [219.]-224. lpp.
        ISBN 9789934035777.
        Pārtika - Kvalitāte. Pārtikas piedevas - Toksikoloģija. Dabīgie produkti - Veselības aspekti. Bagātināta pārtika - Veselības aspekti. Uzturs un barošanās.

Linka, Šarlote. Vētru laiks : [triloģija] / Šarlote Linka; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 420,[1] lpp.
        1. grām.
        ISBN 9789934037597.

Geka, Sarma. Sociālās spēles / Sarma Geka ; red. Rita Cimdiņa ; grafiskais dizains: Arta Muceniece. - Rīga : RaKa, 2013 (Izdevniecība RaKa tipogrāfija). - 64 lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 64. lpp. - Grāmatā apkopotas 120 sociālās spēles ar zīmēšanas elementiem. Tas ir oriģināls rotaļu cikls, kas sniedz iespēju būt radošam, aktīvi darboties, mazināt sasprindzinājumu un negatīvas emocijas. Spēles grupētas pa tematiem: Iepazīšanās. Atraktīvā zīmēšana. Stāstījums. Skaņa. Kustība. Tauste. Atmiņa. Asociācijas. Emocijas. Papīra locīšana. Stafetes. Grāmata adresēta pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, sākumskolas skololotājiem, interešu izglītības pedagogiem, sociālajiem pedagogiem, kā arī bērnu vasaras nometņu pedagogiem.
        ISBN 9789984462844.
        Spēles. Sociālās iemaņas - Uzdevumi, vingrinājumi utt. Pirmmācība. Sociālās iemaņas - Uzdevumi, vingrinājumi utt.

Rūmnieks, Valdis, 1951-. Trīs zvaigznes : biogrāfisks romāns par Kārli Zāli / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2013. - 447, [1] lpp.
        ISBN 9789934037115.

Cinks, Jorgs. Vienkārši dzīves avoti / Jorgs Cinks; tulk. Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2012. - 112 lpp. - Anotācija: Bībelē cilvēks tiek aprakstīts kā “no zemes nācis”. Tiešām – zeme ir mūsu dzīves vieta. Tā dod mums stabilitāti un cieņu. Cilvēks pārtiek no elementiem. No augsnes mikluma un siltuma, no plūstoša ūdens, no vēja, kas appūš laukus, no uguns mūsu pavardā un no gaismas, kas aust no rītiem. Grāmatā atklāti vienkāršas dzīves avoti saiknē ar dabu. - Oriģ. nos.: Quellen einfachen Lebens.
        ISBN 9789934110856.
        Garīgā dzīve. Meditācija.

Talbots, Maikls. Viņpus kvantiem / Maikls Talbots ; no angļu val. tulk. Inta Čerņavska ; literārā red. Marita Freija ; māksl. Laima Šķetre. - Rīga : Jumava, [2013] (Microdot). - 254, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 241.-252. lpp. - Oriģ. nos.: Beyond the quantum.
        ISBN 9789934113390.
        Fizika - Filozofija. Kvantu teorija. Kvantu teorija - Filozofija. Zinātne - Filozofija. Realitāte.

Полякова, Татьяна Викторовна. Один неверный шаг : роман из сериала "Одна против всех" / Татьяна Полякова ; [ред.: О.Рубис (отв.), М.Бродская]. - Москва : Эксмо, 2013 (Можайск : Можайский полиграфический комбинат). - 347 с. - (Авантюрный детектив Т.Поляковой).
        ISBN 9785699656042.
        Detektīvromāni, krievu.

Корецкий, Данил Аркадьевич. Музейный артефакт (Перстень Иуды - 2) / Данил Корецкий ; [дизайн Я.Половцева]. - Москва : АСТ, 2013 (Ульяновск : Ульяновский Дом печати). - 445, [2] с. - (Корецкий).
        ISBN 9785170806140.

Анина, Людмила. Та, что ждет : роман / Людмила Анина ; [ред.: О.Аминова (отв.), Е.Неволина (вед.), А.Дадаева (вып.)]. - Москва : Эксмо, 2013 (Тверь : Тверской полиграфический комбинат). - 318, [1] с. - (Все оттенки страсти). (Эрика Джеймс. Предшественники и последователи). - 18+.
        ISBN 9785699631940.

Тронина, Татьяна Михайовна. Огненный Марс : роман / Татьяна Тронина ; [оформ. серии С.Власова ; ред.: О.Аминова (отв.), Е.Неволина (вед.)]. - Москва : Эксмо, 2013 (Тверь : Тверской полиграфический комбинат). - 314, [1] с. - (Мелодии любви. Романы Т.Трониной).
        ISBN 9785699655489.
        Mīlas romāni.

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Прощайте, колибри, хочу к воробьям! : роман / Екатерина Вильмонт ; [дизайнер Андрей Ферез]. - Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2013 (Минск : Белорусский Дом печати). - 318, [1] с. - (Романы Екатерины Вильмонт).
        ISBN 9785170792344. . - ISBN 9789851821828.

Корецкий, Данил Аркадьевич. Перстень Иуды / Данил Корецкий, Сергей Куликов ; [дизайн Я.Бабаян ; в авт. ред. ; отв. ред. И.Н.Архарова ]. - Москва : Астрель, 2012 (Нижний Новгород : Нижполиграф). - 444, [3] с.
        ISBN 9785271425899.

Мюссо, Гийом. Прошло семь лет ... : [роман] / Гийом Мюссо ; пер. с фр. М. Кожевникова. - Москва : Эксмо, 2013. - 345, [3] c. - (Романтика и страсть. Проза Гийома Мюссо). - Oriģ. nos.: Musso, Guillaume. 7 ans apres.
        ISBN 9785699658190.

Ларк, Сара. Земля белых облаков : роман / Сара Ларк ; [пер. с нем. Марины Запорожец, Александра Марченко ; ред. С.М.Губская ; гл. ред. С.С.Скляр ; отв. за вып. Е.В.Трефилова]. - Харьков ; Белгород : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2013 (Киев : Преса Украiни). - 715, [3] с. : ил. - 16+. - Oriģ. nos.: Im Land der weißen Wolke / Sarah Lark.
        ISBN 9789661451765. . - ISBN 9785991024051.

Ларк, Сара. Остров надежды : роман / Сара Ларк ; [пер. с нем. Ивана Немичева ; ред. Н.Ю.Потехина ; гл. ред. С.С.Скляр ; отв. за вып. Е.В.Шаповалова]. - Харьков ; Белгород : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2012 (Белая Церковь : Белоцерковская книжная фабрика). - 621, [1] с. : ил. - Oriģ. nos.: Die Insel der tausend Quellen / Sarah Lark.
        ISBN 9789661438445. . - ISBN 9785991020503.

Колычев, Владимир. Волчьи ягоды / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2013. - 317, [3] с.
        ISBN 9785699665068.

Абдуллаев, Чингиз. Проступок сыщика / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2013. - 317, [3] с.
        ISBN 9785699667970.

Солнцева, Наталья. Шулер с бубновым тузом / Наталья Солнцева. - Москва : Аст, 2013. - 382, [2] с.
        ISBN 9785170809875.

Хмелевская, Иоанна. Кровавая месть : роман / Иоанна Хмелевская; пер. с польского Н.В. Селивановой. - Москва : Аст, 2013. - 318, [2] с. - (Все красное).
        ISBN 9785170795000.

Колочкова, Вера. Обитель Синей Бороды : роман / Вера Колочкова. - Москва : Эксмо, 2013. - 282, [6] с. - (Счастливый билет).
        ISBN 9785699671137.

Батракова, Наталья. Территория души : роман - дилогия / Наталья Батракова. - Москва : Аст, 2013. - 446, [2] с. - (Формула счастья).
        Кн. 1.
        ISBN 9785170794508.

Vanaga, Melānija, 1905-1997. Veļupes krastā / Melānija Vanaga. - Rīga : Jumava, 2013. - 535 lpp.
        ISBN 9789934113161.

Lintiņa, Indra. Jasmīn' baltais, mana mūža-- : Latvijas dziedātājas likteņstāsts / Indra Lintiņa ; [atbildīgā red. Renāte Neimane]. - Rīga : Jumava, 2013. - 238, [2] lpp., [32] lpp. iel. : il., faks., portr. ; 24 cm. - "Fotogrāfijas no Indras Lintiņas un Guntas Šilleres personīgā arhīva"--Titlp. otrā pusē.
        ISBN 9789934113857.
        Dziedātājas - Latvija - Biogrāfijas.

Kilēvica, Māra. Praktiskā augu aizsardzība : slimības un kaitēkļi / teksts, foto: Māra Kilēvica ; atbildīgā redaktore Dace Krecere ; literārā redaktore Keta Īva ; vāka noformējumam izmantota Valda Semjonova fotogrāfija. - Rīga : Jumava, [2013] (Latvijas karte). - 144 lpp. : il., tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 143. lpp. - Augu aizsardzības speciāliste M. Kilēvica grāmatā sniedz praktiskus padomus, kā iekopt un uzturēt no kaitēkļiem un slimībām tīru dārzu. Uzzināsiet visu par augsnes auglības noteikšanu, komposta gatavošanu, augu slimību un kaitēkļu apkarošanu, ķīmisko un bioloģisko līdzekļu lietošanu. Izdevums adresēts plašam lasītāju lokam – dārzkopjiem, agronomiem, mežkopjiem un stādu audzētājiem, kā arī visiem tiem, kuriem īpašumā ir kopjama zeme.
        ISBN 9789934113796.
        Fitopatoloģija. Augu parazīti. Augu aizsardzība.

Ostina, Džeina. Nortangeras abatija / Džeina Ostina ; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika ; māksl. Zanda Marķitāne. - Rīga : Jumava, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 256, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934110948.
        Angļu romāni.


Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »