Jaunieguvumi novembrī

Ziņa publicēta 09.11.2013
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti novembra mēnesī.

 100 pozitīvi dzejoļi : [krājums] / dzejoļus izvēlējusies un sakārt. Gundega Sēja ; red. Gundega Sēja ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 117 lpp. : il. ; 21 cm. - Krājumā ievietoti latviešu autoru simts pozitīvi dzejoļi. Tas ir latviešu dzejnieku kopkrājums par dzīvi, cerībām, spēku, mīlestību – par visu, kas palīdz dzīvot.
        ISBN 9789934009693 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Gailīte, Anna Skaidrīte. Vienā dienā - visa dzīve : romāns / Anna Skaidrīte Gailīte ; red. Gundega Sēja ; vāka māksl. Vita Lēnerte ; vāka noformējumā izmantota Aigara Truhina fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 191, [1] lpp. ; 21 cm. - A. S. Gailītes grāmatā turpinās romānā "Taureņa lidojums akmenī" (2001) iepazīto varoņu dzīve. Pagājuši desmit gadi. Laines bērni izauguši, dēli - Jancis un Uģis - sākuši studijas Amerikā, meitas Ilvas un Oskara ģimenē piedzimis dēls Emīls, gaidāma meitiņa. Vienā dienā visa dzīve kā kinolente tiek attīta un pārdzīvota no jauna. Līvtante visu dzīvi glabā kādu noslēpumu. Vai viņa viemmēr rīkojas pareizi?. - "Turpinās romānā "Taureņa lidojums akmenī" iepazīto varoņu dzīve"-- Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934021268 (ies.).
        Latviešu romāni.

Čodrone, Pema. Lēciens nezināmajā : kā atbrīvoties no veciem ieradumiem un bailēm / Pema Čodrone ; no angļu val. tulk. Nanete Neimane ; red. Inese Miesniece ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (A/s "Poligrāfists"). - 108, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Taking the leap.
        ISBN 9789934019920 (ies.).
        Garīgā dzīve - Budisms.

Kaldupe, Skaidrīte. Ābeles vētrā : dzejoļi / Skaidrīte Kaldupe ; red. Lolija Soma ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 127, [1] lpp. ; 21 cm. - Dzejniece S. Kaldupe dzejoļu grāmatu velta ļaudīm, kuriem mīļi mūsu Tēvzemes meži, ezeri, upes, avoti. Dzejoļi ir sakārtoti tādā secībā, it kā tos rakstījis kāds ceļinieks, kas sākdams gaitu Vidzemes jūrmalā, nolēmis izstaigāt visu Vidzemi, Latgali, Zemgali, Kurzemi.
        ISBN 9789934028069 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Jurciņš, Pēteris, 1932-2004. Un atkal reibstu es : dzejas izlase / Pēteris Jurciņš ; sakārt. Inese Pelūde ; priekšv. sarakstīja Jānis Sirmbārdis ; Vitas Lēnertes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). - 79 lpp. : il. ; 21 cm. - P. Jurciņa (1932-2004) lirikā ir atrodams labākais, kas mīt dzejnieka cilvēciskajā dvēselē. Tā ir emocionāli dziļa un bagāta intonatīvajā un pārdzīvojuma daudzveidībā, jūtu dāsnuma un piepildītības krāšņajā uzplaiksnījumā. Dzejoļos dvēseles intīmās vibrācijas savijas ar pasaules traģiski neizzināmo esību, pretrunām un sarežģītību. Dzeja mums vēsta par paliekošo, kam arī turpmāk dzīvot un plaukt.
        ISBN 9789934037627 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Svīre, Māra. ...un neuzzinās neviens : romāns / Māra Svīre ; red. Aldis Vēvers ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 287, [1] lpp. ; 21 cm. - M. Svīres romānā aprakstītais notikums ir patiess no sākuma līdz beigām, turpretim darbojošās personas izdomātas - arī no sākuma līdz beigām. Romāns ir par to - tā patiešām mēdz būt, - kā cilvēku likteņi kļūst atkarīgi no izmeklētāju, prokuroru un tiesnešu profesionalitātes, godaprāta, sirdsapziņas un atbildības izjūtas. Kas ir turīgā uzņēmēja sievas slepkava? Intriga saglabājas līdz pat romāna beigām.
        ISBN 9789934040849 (ies.).
        Detektīvromāni, latviešu.

Kamerons, Viljams Brūss. Ziemassvētku suņi : romāns / Viljams Brūss Kamerons ; no angļu val. tulk. Sandra Rutmane ; red. Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 287, [1] lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The dogs of Christmas.
        ISBN 9789934040511 (ies.).
        Amerikāņu romāni. Suņi - Daiļliteratūra. Cilvēku un dzīvnieku attiecības - Daiļliteratūra.

Grūbe, Daina, 1960-. Atstāj mani mīlošu : dzejas izlase / Daina Grūbe ; red. Māra Rune ; māksl. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). - 96 lpp. : il. ; 21 cm. - D. Grūbe jau vairāk nekā desmit gadus pazīstama kā tulkotāja, taču nu apkopojusi tematiskā izlasē savus gadu gaitā tapušos dzejoļus, no kuriem daļa ir bijusi publicēta dažādos preses izdevumos.
        ISBN 9789934033919 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Ziedonis, Imants, 1933-2013. Viegli : [dzejoļu krājums] / Imants Ziedonis ; māksl. Aigars Truhins. - [Atkārtots izdevums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 93, [3] lpp. ; 21 cm. - Dzejnieks I. Ziedonis (1933-2013) dzejoļu krājumā ir tas pats un tomēr cits - viņam atkal ar atšķirīgs skatījums gan uz cerību, gan ticību un mīlestību, - vieglas rezignācijas ietonēta attieksme pret Latvijas ikdienu. - Grāmata sagatavota pēc 1993. gada izdevuma.
        ISBN 9789934038037 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Ķezbere, Elza. Gliemežvāks dzied... : dzejas izlase / Elza Ķezbere ; ar dzejnieces atļauju sakārtojis un pēcvārdu Nezūdamais, 87.-91. lpp., sarakstījis Andrejs Grāpis ; red. Lolija Soma ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 93, [1] lpp. ; 21 cm. - Savu 100. dzimšanas dienu dzejniece E. Ķezbere sagaida tālajā Ņujorkā. Zūdošajā pasaulē mainās rotaslietas un mode, bet pastāv arī nezūdamais - E. Ķezberes dzejas tēls, piepildīts ar mīlestības tīrskaņu un augsto uzticības raudzi.
        ISBN 9789934018749 (ies.).
        Latviešu dzeja.

 Latvieši PSRS varas virsotnēs : ilūzijas un traģēdija: 20. gadsimta 20.-30. gadi / sast., red. un priekšvārda autors Juris Goldmanis ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 422, [2] lpp. : il., ģīm., tab. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 379. lpp. un personu rādītājs: 387.-[423.] lpp. - Par latviešiem Padomju Savienībā 20.-30. gados galvenokārt runāts saistībā ar viņu traģisko likteni Lielā terora gados, kad tā sauktās Latviešu operācijas gaitā savas nacionālās piederības dēļ tika iznīcināti daudzi tūkstoši latviešu. Skaudra patiesība ir tāda, ka vieni un tie paši cilvēki nereti bija gan ekstrēmisma veidotāji un īstenotāji, gan tā upuri. Grāmatā apkopotais materiāls ir stāsts ne tikai par atsevišķu padomju lielvalsts varas virsotnēs nonākušo latviešu ilūzijām un viņu traģisko likteni, bet arī veselas paaudzes biogrāfijas daļa.
        Autori: Ēriks Jēkabsons, Toms Ķikuts, Jānis Riekstiņš, Vitālijs Šalda.
        ISBN 9789934034671 (ies.).
        Latvieši - Padomju Savienība. Valstsvīri - Padomju Savienība.

Lipska, Ilze. pH receptes / Ilze Lipska, Zelma Buile ; projekta vadītāja Inguna Kļava-Švanka ; red. Kristīne Kupce ; Vitas Lēnertes dizains ; Ances Fokerotes vāka foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). - 73, [4] lpp. : il. ; 23 cm. - I. Lipska un Z. Buile ir populāras blogeres. Par pH diētas ietekmi viņas ir pārliecinājušās pašas. Skābās un sārmainās vides līdzsvarošana organismā ir veselības galvenā atslēga. Lai saglabātu veselību, jāsabalansē savs uzturs. Maltīte, pagatavota pēc autoru piedāvātajām pH diētas receptēm, sagādās baudu pat visizsmalcinātākajam gardēdim.
        ISBN 9789934034213 (ies.).
        Veģetārie ēdieni. Skābju un bāzu līdzsvara traucējumi - Diētas terapija - Receptes. Pavārgrāmatas.

Ladlems, Roberts. Bānkrofta stratēģija : romāns / Roberts Ladlems ; no angļu val. tulk. Āris Jansons ; red. Dace Kapara ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2008 (Jelgava : SIA "Jelgavas tipogrāfija").). - 490, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Bancroft strategy.
        ISBN 9789984353876 (ies.).
        Detektīvromāni, amerikāņu.

Begšeiva, Luīze. Kaislība : romāns / Lūize Begšeiva ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 380, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Passion.
        ISBN 9789984355054 (ies.).

Džeimsa, Erika. Dzeguzes nams : romāns / Erika Džeimsa ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2010 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 409, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The queen of new beginnings.
        ISBN 9789984355481 (ies.).
        Angļu romāni.

Rīda, Karmena. Es mīlu šo dzīvi! : romāns / Karmena Rīda ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 389, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: New York Valentine.
        ISBN 9789984355764 (ies.).
        Angļu romāni.

Nilsena, Tove. Apvērstās debesis : romāns / Tove Nilsena ; no norvēģu val. tulk. Māra Valpētere ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 363, [1] lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Nede i himmelen.
        ISBN 9789984356136 (ies.).
        Norvēģu romāni.

Jāgere, Džena. Draudzības māksla : kā atrast labus draugus? / Džena Jāgere ; no angļu val. tulk. Ingrīda Keviša ; atb. red. Anna Pavlovska ; literārā red. Inta Kārkliņa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 214, [1] lpp. ; 20 cm. - “Draudzības māksla” ir pirma grāmata, kas tik detalizēti pieveršas draudzības samezglojumiem un sniedz atbildi uz jautājumu, ko darīt, ja draugi jūs nodod, pamet un ievaino. Autore uzsver draudzības pieaugušo nozīmi mūsdienās, kad tradicionālas ģimenes modelis ir kļuvis nestabils, kā arī daudzkārt palielinājusies dažados sociālajos tīklos atrasto draugu loma mūsdienu cilvēku dzīvē. - Oriģ. nos.: When friendship hurts.
        ISBN 9789934112232.
        Draudzība. Starppersonu attiecības. Starppersonu konflikts.

Segarra, G. Kad es izaugšu : rokdarbi un idejas lomu spēlēm / red. Santa Kazāka ; tulk. Linda Kalne. - Rīga : Egmont Latvija, 2013. - 96 lpp. : il. - Šī grāmata saistošā veidā iepazīstina bērnus ar dažādām profesijām. Darinot rokdarbus un spēlējot ārstus, pārdevējus, pilotus, biologus un vēl desmitiem citu lomu, bērni ne tikai gūs pirmo ieskatu par amatu daudzveidību, bet, iespējams, atklās arī savu sapņu nodarbošanos. Grāmatas teksts papildināts ar krāsainiem attēliem. Tie palīdzēs saprast, kā veikt uzdevumus un spēlēt lomu rotaļas.
        ISBN 9789984435817.

Dugana, Elena. Dabiskā maģija : intuitīva, personiska un praktiska maģija : atklāj savu maģisko enerģiju / Elena Dugana ; no angļu val. tulk. Aija Uzulēna ; atb. red. Ieva Heimane ; literārā red. Anda Lase ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2013 (Rēzekne : Latgales druka). - 231, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 224. - [226.] lpp. - Oriģ. nos.: Natural witchery: intuitive, personal & practical magick.
        ISBN 9789934113215.
        Maģija.

 Deja, kustība, ķermenis : Dance, movement, body : rakstu krājums / zinātniskie redaktori un krājuma sastādītāji: Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs ; priekšvārdu un pēcvārdu sarakstīja Sandra Mihailova ; vāka dizains: Inga Apsīte. - Mārupe : Drukātava, 2013 (Drukātava). - 239 lpp. : il., ģīm., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Krājumā dažādu profesiju un nozaru pārstāvji piedāvā savu skatījumu un izpratni par ķermeni, kustību un deju, parādot, kā ikviens cilvēks var izmantot kustības un deju savas veselības uzlabošanai. Rakstu krājumu veido 2 daļas: 1. daļā apkopoti raksti par deju, kustību un ķermeni filozofiskā, pedagoģiskā, kultūrvēsturiskā skatījumā, 2. daļā - raksti par deju, kustību un ķermeni psiholoģiskā, bioloģiskā, psihoterapeitiskā skatījumā. - Kopsavilkumi angļu valodā. - Kopsavilkums angļu val.
        Saturs: 1. daļa. Deja, kustība un ķermenis humanitārajās zinātnēs un pedagoģijā: Psihes un ķermeņa attiecības: daži jautājumi ievirzei / Kristīne Mārtinsone, Indra Majore-Dūšele. Deja kā pašizteiksmes līdzeklis / Uldis Tomass Šimens. Ieskats Eiropas deju vēsturē / Ilze Paparinska. Deja kā griba un reprezentācija: aristokrātiskās kultūras multimediālā inscenējuma analīze. Lulī operas "Persejs" analīze / Deniss Hanovs. Dejas improvizācija vai strukturētā deja: kopīgais un atšķirīgais / Rita Spalva. Austrumu un Rietumu kustību tehniku sapludināšana Austrumāzijas un Dienvidaustrumāzijas laikmetīgajā dejā / Baiba Rozenfelde. Ķermeņa kultūra un tās iezīmes 21. gadsimtā / Ilona Geide. 2. daļa. Deja un kustība veselībai: Ķermenis un atmiņa / Anita Pīlēna. Kustība - visam dzīvajam piemītoša īpašība / Līga Aberberga-Augškalne. Deja un veselība: pētījuma apskats / Sandra Mihailova. Biodejas metodes metodoloģiskais raksturojums un pētījumi / Guna Svence, Markuss Štuks, Alehandra Villegasa. Austrumu deju terapeitiskā ietekme / Sandra Mihailova. Dvēseles atklāsme dejā sievietes ginekoloģisko problēmu profilaksei vēdiskās koncepcijas kontekstā / Zita Valka. Buto dejas izmantošana deju un kustību terapijā jauniešiem personisko resursu apzināšanā / Simona Orinska.
        ISBN 9789984853802.
        Deja. Dejas terapija.

Kenfīlds, Džeks. Cāļa zupa dvēselei : laimes meklējumos : 101 iedvesmojošs stāsts par to, kā rast dzīves mērķi, aizraušanos un prieku / Džeks Kenfīlds, Marks Viktors Hansens un Eimija Ņūmarka ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; redaktore Inta Rozenvalde ; priekšvārda, 11.-18. lpp., autore Debora Norvila. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic).). - 432 lpp. : il. ; 23 cm. - (Cāļa zupa dvēselei). - Oriģ. nos.: Chicken soup for the soul: find your happiness. - Virstitulā: Chicken soup for the soul.
        ISBN 9789934035913 (ies.).
        Laime. Pašaktualizācija (psiholoģija).

Bērne, Lorna. Enģeļi manos matos / Lorna Bērne ; [no angļu val. tulk. Vanda Tomaševiča]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 336 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934036194.
        Mistiķes - Īrija - Biogrāfijas. Reliģiskās biogrāfijas. Eņģeļi. Autobiogrāfiskā proza, īru (angļu valoda).

Frīmena, Kimberlija. Kaisle zem Tasmānijas debesīm / Frīmena Kimberlija ; [no angļu val. tulk. Gunita Mežule]. - Rīga : Kontinents, c2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 442 [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984356716.
        Austrāliešu romāni.

Deda, Debra Linna. Dzīve bez indīgām vielām : kā pasargāt organismu un māju no vielām, kas bojā veselību / Debra Linna Deda ; no angļu val. tulk. Linda Kalna ; tulk. red.: Maruta Kusiņa, Guntis Kalns ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 312 lpp. : il., tab. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Toxic free. - Rādītājs: 303.-312. lpp.
        ISBN 9789934034312 (ies.).
        Toksikoloģija. Mājsaimniecību krājumi - Toksikoloģija. Tīrīšanas līdzekļi - Toksikoloģija. Bīstamās vielas. Preču drošība. Mājokļi - Veselības aspekti. Aizstājējprodukti.

Amona, Fransuāza. Dekoratīvie dzijas bumbuļi mazajiem māksliniekiem / Fransuāza Amona ; no franču valodas tulkojusi Lelde Braķe-Klaverī ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - Rīga : SIA "J.L.V.", 2013. - 72 lpp. : il. ; 22 cm. - (Idejas visai ģimenei). - 7+. . - 007-.Pompons déco et rigolos / Françoise Hamon. . . - Oriģ. nos.: Pompons - Déco et rigolos.
        ISBN 9789934114199.
        Rokdarbi. Tekstilmāksla - Literatūra bērniem.

Šarma, Robins. Izzini savu likteni kopā ar mūku, kurš pārdeva savu Ferrari : septiņi patības atmodas posmi / Robins Šarma ; [no angļu val. tulk. Vineta Laudurga ; red. Ilze Čerņevska]. - Rīga : Avots, 2013. - 246, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Discover your destiny with the monk who sold his Ferrari / Robin S.Sharma.
        Saturs: Neatliekamā garīgā palīdzība ; Meklētājs sastop meistaru ; Meklētājs uzzina par aicinājuma spēku un likteņa apslēpto nozīmi ; Meklētājs uzzina par noziegumu, ko sauc par nodevību pret sevi, un to, kā sevi atbrīvot ; Meklētājs uzzina par pašu svarīgāko izvēli, kādu vien cilvēks spēj izdarīt ; Meklētājs ieiet brīnumu un iespēju pasaulē ; Meklētājs saņem meistaru norādījumus ; Skolnieks sāk pārveidoties un sevi jaunradīt ; Meklētājs saņem pārbaudījumu ; Meklētājs atmostas.
        ISBN 9789984859828.

Segliņš, Valdis, 1958-. Derīgie izrakteņi Latvijā : monogrāfija / Valdis Segliņš, Austra Stinkule, Ģirts Stinkulis ; literārās redaktores: Gita Bērziņa, Anna Šmite ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 184 lpp. : diagr., il., tab., kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 184. lpp. - Monogrāfijā apskatīti derīgie izrakteņi Latvijā - to izzināšanas vēsture, zemes dzīļu resursu daudzveidība un izplatības galvenās likumsakarības, derīgo izrakteņu izpēte un nozīmīgākās atradnes. Izdevums sniedz plašu pārskatu par izmantojamiem, kā arī mazizplatītiem un problemātiskiem derīgajiem izrakteņiem. Tas iecerēts kā nozīmīgs izziņas avots pētniekiem, studentiem un citiem interesentiem.
        ISBN 9789984457413.
        Derīgo izrakteņu ģeoloģija - Latvija. Derīgie izrakteņi un to ieguve - Latvija.

Kalve, Ieva. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z / Ieva Kalve. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 315 lpp. : il., sh., tab. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 66). - Lietotie termini: 9.-23.lpp. . - Saīsinājumu saraksts: 24.lpp. . - Avoti: 313.-315.lpp.
        Saturs: Dokumentēšanas procesu tiesiskā bāze ; Dokumentu pārvaldības pamatjēdzieni un būtiskie procesi ; Dokumentu noformēšana ; Darbs ar dokumentiem.
        ISBN 9789984828800.
        Lietvedība. Lietišķā dokumentācija.

Robertsa, Nora. Ēnu līcis : romāns / Nora Robertsa ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 460, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Whiskey beach.
        ISBN 9789984356778 (ies.).
        Amerikāņu romāni.

Pārksa, Adele. Ar mīlestību nepietiek : romāns / Adele Pārksa ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 440, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Whatever it takes.
        ISBN 9789984356792 (ies.).
        Angļu romāni.

Svīre, Māra. ...un neuzzinās neviens : romāns / Māra Svīre ; red. Aldis Vēvers ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 287, [1] lpp. ; 21 cm. - M. Svīres romānā aprakstītais notikums ir patiess no sākuma līdz beigām, turpretim darbojošās personas izdomātas - arī no sākuma līdz beigām. Romāns ir par to - tā patiešām mēdz būt, - kā cilvēku likteņi kļūst atkarīgi no izmeklētāju, prokuroru un tiesnešu profesionalitātes, godaprāta, sirdsapziņas un atbildības izjūtas. Kas ir turīgā uzņēmēja sievas slepkava? Intriga saglabājas līdz pat romāna beigām.
        ISBN 9789934040849 (ies.).
        Detektīvromāni, latviešu.

Nereta, Marta. Fantāzijas dārzos : [dzeja] / Marta Nereta ; sast. Baiba Grūbe ; red. Gunta Lejniece ; noformējums: Inese Siliniece. - Rīga : [Pētergailis], 2012 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 118, [1] lpp. ; 22 cm. - Visu mūžu M. Neretu (īst.v. Frīda Grūbe, 1919-2011) pavadīja gaišās, saulainās bērnības un jaunības atmiņas - Zemgales ziedošās pļavas, Lielupes rāmais plūdums un baltā bērzu birztala pie mājām. Daba, viss izjustais, pārdzīvotais un Dzimtenes mīlestība ir M. Neretas dzejas pamats.
        ISBN 9789984333250 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Stedmena, M.L. Gaisma okeānā / M.L. Stedmena ; no angļu val. tulk. Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic). - 341, [2] lpp. : karte ; 23 cm.
        ISBN 9789934034824.
        Austrāliešu romāni.

Grišams, Džons. Firma : kriminālromāns / Džons Grišams ; no angļu val. tulk. Klāss Vāvere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 492, [1] lpp. ; 20 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: The Firm.
        ISBN 9789934035227.
        Detektīvromāni, amerikāņu.

Sabramanjans, Ravi. Ja Dievs būtu baņķieris : romāns / Ravi Sabramanjans ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Ilze Vācere ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists).). - 283, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: If God was a banker.
        ISBN 9789934037122 (ies.).
        Indiešu romāni (angļu valoda).

Krastiņa, Kristīne. Dārza zvēriņi : kompozīcijas no dabas veltēm / Kristīne Krastiņa ; Ievas Nagliņas vāka mākslinieciskais noformējums ; Tila Indāna fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, [2013]. - 63, [1] lpp. : il. ; 19 cm. - K. Krastiņas grāmatā apkopotas idejas, kā ātri un vienkārši no dabas veltēm izveidot jaukus zvēriņus un citas figūriņas - ezi, bruņurupuci, Havajiešu princesi, vāzi, saulīti, sēnes, rūķi. Darba gaitas aprakstu papildina krāsainas fotogrāfijas. Grāmata adresēta pirmsskolas un sākumskolas skolēniem un viņu vecākiem. - Uz vāka: Pirmsskolai un sākumskolai.
        ISBN 9789934115080.
        Izstrādājumi no dabas materiāliem.

Grīns, Anselms. Debesu sūtņi ikdienā : 33 eņģeļi visiem dzīves gadījumiem / Anselms Grīns ; no vācu val. tulk. Inese Golovocka ; atb. red. Ieva Heimane ; literārā red. Ligita Smilga ; māksliniece Dina Ābele. - [Rīga] : Jumava, [2013]. - 136 lpp. : il. ; 20 cm.
        ISBN 9789934113635.
        Eņģeļi.

Gekišs, Nauris. Fēniksa dziesma : veltījums Pārslai Bērziņai : [dzeja] / Nauris Gekišs. - [Jūrmala] : Nauris Gekišs, 2013 (Mārupe : Drukātava). - 223 lpp. ; 21 cm. - Grāmata ir jaunā autora N. Gekiša dzejoļu krājums, kurā caur vienkārša cilvēka ikdienas novērojumu, pārdomu un emociju prizmu attēloti centieni izprast mūsdienu Latvijas sabiedrību, cilvēka dabu un lomu tajā. Kontrasti, pretrunas un dilemmas, no kā sastāv arī mūsu dzīve, gan materiālā, ārējā, gan ikviena cilvēka iekšējā, jūtu pasaule, laikam visspilgtāk raksturo N. Gekiša dzeju, kuras galvenais uzdevums ir uzrunāt un neļaut palikt vienaldzīgam pret to, kas notiek mums visapkārt. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984498973.
        Latviešu dzeja.

Hiksone, Džoanna. Azenkūras līgava : romāns / Džoanna Hiksone ; [no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; red. Ingūna Jundze]. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgava : Jelgavas Tipogrāfija). - 462, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Agincourt Bride / Joanna Hickson.
        ISBN 9789984356853.

 400 padomi veselībai un skaistumam Latvijā : par dzīvesprieku, vingrumu, slaidumu, enerģiju : pret sāpēm, stresu, lieko svaru, novecošanu / teksts un sast. Indra Ozoliņa ; foto: Dāvis Ozoliņš. - Rīga : Lauku Avīze, 2013 (Rēzekne : Latgales druka). - 240 lpp. : il. - Populārzinātnisks izdevums par tradicionaļās medicīnas, alternatīvās medicīnas un skaistumkopšanas mūsdienu iespējā mūsu ikdienā.
        ISBN 9789984878867.

Raisa, Anna. Intervija ar vampīru : romāns / Anna Raisa ; no angļu val. tulk. Santa Brauča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 431, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934035647.
        Amerikāņu romāni. Vampīri - Daiļliteratūra.

 Dziedniecības gadagrāmata, 2014 / sast. Jānis Arvīds Plaudis, Elizabete Ozola ; vāka mākslinieciskais noformējums: Ingus Feldmanis. - Rīga : Jumava, 2013 (Informatīvā biznesa centrs). - 205, [2] lpp. : il., tab. ; 19 cm. - Gadagrāmatā ietverts 2014. gada mēneša kalendārs, apskatīts saules ceļš un mēness fāzes, kā arī apkopoti raksti par veselīgu dzīvošanu, 5. dimensijas valdzinājuma, Latvijas svētvietām.
        ISBN 9789934114588.

Vētra, Mariss, 1901-1965. Atbalsis : raksti un vēstules Eiropā 1921-1946 / Mariss Vētra ; Agra Redoviča atlase un komentāri. - Rīga : Mansards, 2013. - 603, [2] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Personu rādītājs: 579. - [595]. lpp. (1.sēj.).
        [1. sēj.].
        1. sēj. Eiropā 1921-1946 --.
        ISBN 9789984812939.

Lindsay, Jeff. Dexter in the Dark : [no peace for the wicked] / Jeff Lindsay. - [London : Orion Books, 2013]. - 376 p. : ill.
        ISBN 9780752881607.

Lindsay, Jeff. Dearly devoted Dexter : [serial killer or family man? ...or both?] / Jeff Lindsay. - [London : Orion Books, 2013]. - 296 p. : ill.
        ISBN 9780752877884.

Morels, Deivids. Maitasputns : romāns / Deivids Morels ; no angļu val. tulk. Armīns Voitkāns ; vāka autors Kristians Šics. - Rīga : Kontinents, 2007 (a/s "Paraugtipogrāfija").). - 413, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Scavenger / David Morrell.
        ISBN 9789984352824 (ies.).
        Amerikāņu romāni.

Bredforda, Barbara Teilora. Pārkāpjot noteikumus : romāns / Barbara Teilora Bredforda; tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2010]. - 432 lpp.
        ISBN 9789984355108.

Doda, Kristīna. Mīļotais zaglis : romāns / Kristīna Doda ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; fotogr. Arkādijs Gluhins. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgavas Tipogrāfija). - 377, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Trouble in high heels.
        ISBN 9789984355061 (ies.).
        Amerikāņu romāni.

Blandija, Anna. Oligarha sieva / Anna Blandija ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; fotogr. Arkādijs Gluhins. - Rīga : Kontinents, 2009 (Zelta rudens). - 393, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984355191 (ies.).
        Angļu romāni.

Mišs, Rohuss. Hitlera telefonists, kurjers un miesassargs : pēdējais liecinieks / Rohuss Mišs ; no vācu val. tulk. Gunārs Petris ; atb. red. Kristīne Kirkila ; priekšvārda, 17.-32. lpp., autors Ralfs Džordano ; pēcvārda, 241.-255. lpp., autore Sandra Carinbala ; Zandas Marķitānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 309, [2] lpp., [12] lpp. krās. il. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.: 309.-[310.] lpp. - Oriģ. nos.: Der letzte Zeuge. - Īsas biogrāfijas: 257.-283. lpp.
        ISBN 9789984389134.
        Miesassargi - Vācija - Biogrāfijas. Karavīri - Vācija - Biogrāfijas. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Vācija - Atmiņas, vāciešu - Berlīne.
        Vācija - Politika un pārvalde - 1933-1945.

Doda, Kristīna. Kreļļu bandīti : romāns / Kristīna Doda ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 396, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Thigh high.
        ISBN 9789984355627 (ies.).
        Amerikāņu romāni.

Skenlena, Patrīcija. Laimīgi mūžam? : romāns / Patrīcija Skenlena ; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 408, [1] lpp. ; 21 cm. - Kad medusmēnesis ir beidzies, sākas īstā dzīve... Maldoties bezgalīgajos sieviešu un vīriešu attiecību mūžamežos, autore dalās ar uzkrāto pieredzi. Patrīcijas Skenlenas romānos sastopamas visas iespējamās attiecību peripetijas. Ne vienmēr tās ir gaismas un viegluma cauraustas. Dažkārt pareizo lēmumu pieņemt ir šķietami neiespējama misija... Šajā romānā - raibā un krāsainā kā rudens lapas – jūs atradīsiet gan sievietes darboholiķes, kas cīnās ar izdegšanas sindromu, gan neplānotas grūtniecības radītos pārdzīvojumus, gan nevaldāmu naudas un varas kāri ģimenē. Un pāri visam - kā trausla dūmaka klājas nemērāma un netverama - mīlestība. - Oriģ. nos.: Happy ever after?. - Nos. uz vāka "Vai iespējams dzīvot... Laimīgi mūžam?".
        ISBN 9789984355757 (ies.).
        Īru romāni (angļu valoda).

Devero, Džūda. Karaļa sala : romāns / Džūda Devero ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 375, [3] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Carolina Isle.
        ISBN 9789984355795 (ies.).
        Amerikāņu romāni.

Rundzāns Valerijans. Nav manis bez Dzimtenes dziesmas / Valerijans Rundzāns ; [sast. Ilona Vītola]. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2012]. - 103 lpp. : il. ; 21 cm.
        ISBN 9789984835242.
        Latviešu dzeja.

Salna, Gundega. Kamīnpriekšā : dzeja / Gundega Salna ; Ģirta Semēvica dizains. - Rīga : Rastri poligrāfija, 2012. - 101, [3] lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. - G. Salna ielūdz lasītāju kā draugu sērst savā kamīnpriekšā, jo ir laiks sasalušo sniega sērsnu mīlestības asnam pušu plēst.
        ISBN 9789934802737 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Džonsone, Millija. Negaidīta romance : romāns / Millija Džonsone ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; red. Ilze Jankovska ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 411, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The birds & the bees.
        ISBN 9789984356594 (ies.).
        Angļu romāni.

Vilks, Andrejs, 1954-. Krimināltiesiskā politika : diskursa analīze un attīstības perspektīvas : monogrāfija = Criminal policy : analysis of discourse and perspectives of development : monograph / Andrejs Vilks. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 265 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 252.-265. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums latviešu un angļu valodā, titullapā nosaukums paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984853833.
        Kriminālās justīcijas administrācija - Latvija. Krimināltiesības - Latvija.

Kostello, Džeina. Ko vēlas sievietes : romāns / Džeina Kostello ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 393, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: All the single ladies.
        ISBN 9789984356679 (ies.).
        Angļu romāni.

Lindstrēma, Inga. Noslēpumu vasara : mīlas stāsts no Zviedrijas / Inga Lindstrēma ; tulk. latviešu val.: Brigita Kabuce ; atb. red. Dace Krecere ; literārā red. Brigita Šoriņa ; Nataļjas Kugajevskas mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2013. - 190, [1] lpp. ; 19 cm. - Ingas Lindstrēmas romantiskais stāsts "Noslēpumu vasara" aizved mūs skaistās Zviedrijas krastos. Šeit ir gan ģimenes noslēpums, gan mīlas stāsts, gan attiecību sarežģījumu un galu galā laimīgs atrisinājums. - Oriģ. nos.: Sommer der Entscheidung.
        ISBN 9789934114113.
        Vācu romāni. Mīlas stāsti, vācu.

Brukfīlda, Amanda. Mīlestības tilti : romāns / Amanda Brukfīlda ; no angļu val. tulk. Liene Akmens ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 445 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The love child.
        ISBN 9789984356648 (ies.).
        Angļu romāni.

Mersjē, Paskāls. Nakts vilciens uz Lisabonu : romāns / Paskāls Mersjē ; no vācu val. tulk. un rediģējusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 379, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Nachtzug nach Lissabon.
        ISBN 9789934037436 (ies.).
        Šveiciešu romāni (vācu valoda).

Devero, Džūda. Meitene, kas iemācīja man smieties : romāns / Džūda Devero ; [no angļu val. tulk. Anda Smilga ; vāka dizains Dairis Hofmanis ; red. Ingūna Jundze]. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgava : Jelgavas Tipogrāfija). - 373, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Stranger in the Moonlight / Jude Deveraux.
        ISBN 9789984356785.

Roberta, Naima B. No manu māsu lūpām / Naima B.Roberta ; no angļu val. tulk. Laila Brence ; [Ilzes Isakas vāka dizains ; red. Gunta Šustere ; Kurāna tekstus tulk. Salmāns Abū Dāvūds]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 351 lpp. - Alfabētiskais rād.: [348.]-351.lpp. - Oriģ. nos.: From My Sisters' Lips / Na’íma B.Robert.
        Saturs: Islāma atrašana ; Islāma realizēšana dzīvē.
        ISBN 9789934038389.

Uļicka, Ludmila. Mēdeja un viņas bērni : [romāns] / Ludmika Uļicka ; no krievu val. tulk. Māra Poļakova ; māksl. noform. Gita Treice. - Rīga : Jānis Roze, 2013. - 245,[1] lpp.
        ISBN 9789984234533.

Liepa, Ilze. Liepas metode : ķermeņa filozofija / Ilze Liepa ; no krievu val. tulk. Lāse Vilka ; [ Aijas Andžānes māksl. noform. ; red.: Dace Krecere (atb.), Elīna Rozīte-Bērziņš (lit.)]. - Rīga : Jumava, [2013]. - 181, [1] lpp., [12] lpp. fotogr. : il. + 1 DVD. - Piel.: 1 DVD "Liepas metode" : 12 soļi līdz elegancei : vingrojumu komplekss. - Oriģ. nos.: Метод Лиепа / Илзе Лиепа.
        Saturs: Mana metode ; No piezīmju grāmatiņām ; 12 soļi līdz elegancei.
        ISBN 9789934114472.
        Baletdejotājas - Krievija. Sievietes - Veselība un higiēna. Vingrojumi sievietēm.

Džonsons, Nelsons. Pagrīdes impērija : Atlantiksitijas rašanās, ziedu laiki un sabrukums / Nelsons Džonsons ; no angļu val. tulk. Raimonds Auškāps. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 359, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 23 cm. - Alfabētiskais rād.: [344.] - 359. lpp.
        ISBN 9789934036354.
        Amerikāņu romāni. Gangsteri - Daiļliteratūra.
        Atlantiksitija (Amerikas Savienotās Valstis) - Vēsture - Daiļliteratūra.

Praude, Valērijs, 1946-. Loģistika : (teorija un prakse) / Valērijs Praude. - 2. pārstr. un papild. izd. - [Rīga] : Burtene, 2013. - 560 lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās.
        ISBN 9789984833095.
        Loģistika.

Mežulis, Dainis, 1966-. Krimināltiesības shēmās : vispārīgā daļa / Dainis Mežulis. - Rīga : Turība, 2013 (Drukātava). - 169 lpp. : tab. ; 20 cm. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 35).
        ISBN 9789984828824.
        Krimināltiesības - Latvija - Mācību līdzekļi augstskolām.

 Latvijas leģendas III : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sast. Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; idejas aut.: Andrejs Ēķis ; Dinas Ābeles māksl. noform. ; foto: Gunārs Janaitis ; Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa ievadvārdi. - Rīga : Jumava, 2013. - 224 lpp. : il., fotogr., portr. - Grāmata "Latvijas leģendas" stāsta par ievērojamām personībām, kas veidojušas Latvijas vēsturi, sākot no pirmssākumiem līdz mūsdienām.
        Saturs: Bīskapa Alberta laiks. Latvijas nekronētā karaliene / Ilona Bērziņa ; Straupes siļķu karalis. Salaspils kauja / Pāvils Raudonis ; Gaismeņa ausa... : Francis Trasuns (1864-1926) / Anna Rancāne ; Jānis Čakste un Dziesmu svētki Jelgavā / Kristīne Čakste ; "Tiklīdz kā atskanēs pēdējais šāviens...". Kā Liepājā nepaguva pasludināt Latvijas valsti / Andžils Remess ; Paula Valdena talantu pašslīpēšanas process / Pēteris Trapencieris ; "Pats". "Lielais". "Vecais" / Mudīte Šneidere ; Nenodejotais valsis / Laimdota Sēle ; Zvaigzne tumsā / Juris Lorencs ; Vārnu ielas republikas mantinieki / Viks ; Hercs Franks un dokumentālā filma "Vecāks par desmit minūtēm" (1978) / Kristīne Matīsa ; Viņu mīlēja visi / Armands Melnalksnis ; Ziedonis vieglais / Māra Upmane-Holšteine ; Imants Ziedonis - Latvijas ideju atjaunojot / Andris Buiķis ; Mārtiņš Freimanis / Kārlis Būmeistars.
        ISBN 9789934114823. . - ISBN 9789934114908.

Nikitenko, Sanita. Papīra maskas : rokdarbi vienam vakaram / Sanita Nikitenko. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 16 lpp.
        ISBN 9789934036842.

Rigss, Rensoms. Mis Peregrīnes nams brīnumbērniem : romāns / Rensoms Rigss ; red. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 352 lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Miss Peregrine's home for peculiar children.
        ISBN 9789934029486 (ies.).
        Jaunatnes proza, amerikāņu.

Giberts, Vitālijs. Nākotnes modelēšana / Vitālijs Giberts ; [I. Vaitmane, tulkojums latviešu valodā]. - Rīga : Vieda, 2013. - 275, [4] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984782829.
        Pašaktualizācija (psiholoģija). Psihiskās spējas. Dvēsele un miesa. Meditācija. Meditācijas. Līdzības. Okultisms.

Nokss, Toms. Senatnes vārti : romāns / Toms Nokss ; no angļu val. tulk. Liene Akmens ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2009 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 410, [3] lpp. ; 21 cm. - Tulk. no izd.: The genesis secret.
        ISBN 9789984355160 (ies.).
        Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu. Arheoloģiskie izrakumi - Turcija - Daiļliteratūra.

Robertsa, Nora. Svētlaimes sala : [romāns] / Nora Robertsa; no angļu val. tulk. Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, [2010]. - 426, [1] lpp.
        ISBN 9789984355320.

Lindsa, Geila. Zelta bibliotēka : romāns / Geila Lindsa ; no angļu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2010]. - 416 lpp.
        ISBN 9789984355446. . - ISBN 9789984355443.

Čemberlena, Diāna. Solis pretī mīlestībai : romāns / Diāna Čemberlena ; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2006 (Zelta rudens). - 414, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The secret life of CeeCee Wilkes.
        ISBN 9789984355511 (ies.).
        Amerikāņu romāni.

Filipsa, Sūzana Elizabete. Privātā dzīve : romāns / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu val. tulk.Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 409, [5] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984355702.

Levī, Marks. Starp debesīm un zemi / Marks Levī; no angļu val. tulk. Sintija Rimšele. - Rīga : Kontinents, 2012. - 301, [2] lpp. : il. - (Jauna franču līnija).
        ISBN 9789984355979.

Šarma, Robins. Slepenās vēstules no mūka, kurš pārdeva savu Ferrari / Robins Šarma; no angļu val. tulk. Vineta Laudurga. - Rīga : Avots, [2012].
        ISBN 9789984859552.

 Veiksmīga vīrieša tēls : katrs cilvēks veido pats savu tēlu / sast. Ilze Vjatere. - Rīga : Avots, [2012]. - 144 lpp.
        ISBN 9789984859576.

Nilsone, Juhanna. Rozes skaistās un ilgotās SOS / Juhanna Nilsone ; no zviedru val. tulk. Dace Deniņa ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 347 lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: SOS från mänskligheten.
        ISBN 9789984356372 (ies.).
        Zviedru romāni.

Lesīte, Ineta. Stila noslēpumi / Ineta Lesīte. - Rīga : Jumava, 2013. - 111, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789934113208.

Kūns, Olivers. Viss, kas jāzina vīrietim : rokasgrāmata visai dzīvei / Olivers Kūns ; [no vācu val. tulk. Kaspars Poikāns ; atb. red. Anna Pavlovska ; lit. red. Austra Celmiņa-Ķeirāne]. - Rīga : J.L.V., [2013] (Informatīvā biznesa centrs). - 272 lpp. : il., tab. - Oriģ. nos.: Alles, was ein Mann wissen muss / Oliver Kuhn.
        Saturs: Zināšanas ; Lietišķā etiķete ; Ēdieni un dzērieni ; Stils un mode ; Sievietes ; Karjera ; Piedzīvojumi.
        ISBN 9789934113123.
        Vīrieši. Lietišķā etiķete.

Lekberga, Kamilla. Sludinātājs : [romāns] / Kamilla Lekberga ; tulk. Dace Andžāne. - Rīga : Jumava, [2013]. - 299, [2] lpp. - Kamillas Lekbergas 4. romāns latviešu valodā par Fjelbakas slepkavībām. Kamilla Lekberga ir viena no spožākajām zviedru detektīvu rakstniecēm. Viņa tiek salīdzināta gan ar Lizu Marklundu, Stīgu Lārsonu un citiem.
        ISBN 9789934113550.

Sī, Lisa. Šanhajas meitenes : romāns / Lisa Sī ; no angļu val. tulk. Maija Opse ; red. Baiba Īvāne-Kronberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 384 lpp. - Tveicīgā Šanhaja, Āzijas Parīze, ir pilsēta, kurā saplūdušas dažādas tautas, radot eksotisku vidi ar savdabīgu un neatkārtojamu stilu. Te dzīvo un strādā māsas Meja un Perla – Skaistās meitenes, modeles, kuras pozē māksliniekiem. Viņu portreti ieraugāmi it visur: uz žurnālu vākiem un plakātiem, kalendāros un reklāmās. Pārtikušas un skaistas, meitenes bauda dzīvi, līdz kādudien tēvs paziņo, ka azartspēlēs zaudējis gan savu biznesu, gan meitas un, lai glābtu ģimenes godu, viņām nāksies precēt svešiniekus un turpmāk dzīvot Amerikā. Māsas nolemj bēgt, taču Šanhaju ieņem japāņi un Amerika pēkšņi šķiet kā īsts glābiņš salīdzinājumā ar šausmām, kas notiek dzimtajā pilsētā. Kopā ar māti viņas dodas tālajā ceļojumā, pēc kura nekas vairs nebūs kā agrāk. - Oriģ.: Shanghai Girls.
        ISBN 9789934034961.
        Amerikāņu romāni.

Ieviņš, Kārlis. Sievietes meklēšana : romāns / Kārlis Ieviņš ; redaktore Dagnija Dreika ; publikāciju autores: Gundega Grīnuma, Gunta Minde ; dizains: Lilija Rimicāne. - [Jūrmala] : Daugava, 2013 (Rēzekne : Latgales druka).). - 231, [1] lpp. : ģīm., faks. ; 22 cm. - K. Ieviņa (1888-1977) romāns stāsta par divu draugu ceļojumiem pa Eiropu (lielākoties Itāliju), viņu raksturiem, morāli un piedzīvojumiem. Viens ir "bālais zēns" - romantiķis un ideālists, kurš skata mākslas un senās kultūras jaukumus itin kā autora acīm, otrs - lietpratīgs un cinisks dzīves baudītājs un sieviešu mednieks, kurš ņem visu, ko var dabūt, un samaitā to, kam pieskāries. Tam apkārtējais skaistums un pieminekļi ir tikai fons, uz kura risināt pavedināšanas intrigas. Tas ir jaunā laikmeta cilvēks, kurš rūpējas tikai par sevi un savām baudām, neraizējoties par salauztajām dzīvēm, ko atstāj aiz sevis. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - "Grāmata sagatavota pēc 1926. gada izdevuma; tā veltīta Kārļa Ieviņa simt divdesmit piecu gadu jubilejas atcerei"--Titlp. otrā pusē. . - Grāmata sagatavota pēc 1926. gada izdevuma; tā veltīta Kārļa Ieviņa simt divdesmit piecu gadu jubilejas atcerei.
        ISBN 9789984410708.
        Latviešu romāni.

Judina,Dace. Ziemas blūzs / Dace Judina. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic). - 487, [4] lpp. : ģen. tab. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete). - "Izmeklē Anna Elizabete. Trešā grāmata"--Grāmatas beigās iespiedziņās.
        ISBN 9789934038921.
        Detektīvromāni, latviešu.

Gabaldone, Diāna. Svešzemniece / Diāna Gabaldone ; no angļu val. tulk. Alda Vāczemniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic). - 831, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934034855.
        Fantastiskā proza, amerikāņu. Ceļojumi laikā - Daiļliteratūra.

Pūliņa, Gaida. Realitāte nav mana prioritāte / Gaida Pūliņa ; [sast. un red. Nora Arne]. - [Rīga : Autorizdevums], 2011. - 164. [8] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984493923.
        Latviešu dzeja.

Butenko, Viktorija. Zaļo kokteiļu revolūcija : dabas spēks tavai veselībai : 200 gardu un vienkāršu zaļo kokteiļu receptes / Viktorija Butenko ; [no angļu val. tulk. Sintija Zariņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 190 lpp. : il. ; 22 cm.
        ISBN 9789934037368.
        Termiski neapstrādāti produkti. Uzturs un barošanās. Augļu un dārzeņu kokteiļi. Kulinārija (zaļumi).

Barda, Elizabete. Pusdienas Parīzē : brīnišķīgs mīlas stāsts ar receptēm / Elizabete Barda ; no angļu val. tulk. Ingrīda Krūmiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 328 lpp. - Mīlestība no pirmā acu uzmetiena – Elizabeti tā piemeklē trīskārši. Spriganā amerikāniete iemīl Parīzi, franču virtuvi un Gvendālu, īstenu francūzi. Visu notiekošo viņa apraksta savdabīgā, amerikāniski vaļsirdīgā dienasgrāmatā, atklājot gan izsmalcinātās lielpilsētas burvīgākos nostūrīšus, gan dažādus romantiskus un kulinārus starpgadījumus. Stāstu par triju mīlestību apvienošanu caurvij maigs, vietām draisks un, nepašaubāmi, sirsnīgs humors. Turklāt ikviens notikums Elizabetes un Gvendāla dzīvē ir papildināts ar pavisam īstām (un izmantojamām!) ēdienu receptēm. - Oriģ.: Lunch in Paris : A Delicions Love Story, with Recipes.
        ISBN 9789934035821.
        Amerikāņu literatūra.

Kalinka, Daiga. Sev un tev : [dzeja] / Daiga Kalinka ; [sast., iev. Iveta Krūmiņa ; red. Ilona Vītola]. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2013]. - 95 lpp. : il.
        ISBN 9789984835709.

Morels, Deivids. Slepkavība kā smalkā māksla : romāns / Deivids Morels ; [no angļu val. tulk. Uldis Šēns ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; red. Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgava : SIA "Jelgavas Tipogrāfija"). - 475 lpp. - Oriģ. nos.: Murder as a Fine Art / David Morrell.
        ISBN 9789984356846.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Seleckis, Vilis. Tas bija brīnums, ko mēs paveicām / Vilis Seleckis ; [priekšv. , red. Linda Lūse]. - Tukums : Vilis Seleckis, 2013 (Talsu tipogrāfija). - 336 lpp.
        ISBN 9789984499291.
        Latvija - Vēsture - Barikāžu laiks, 1991. Latvija - Vēsture - Trešā Atmoda, 1987-1991. Tukums - Latvija - Vēsture.

Skutelis, Antons. Zāļu un uztura mijiedarbība un blaknes / Antons Skutelis, Ilze Bārene. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 54 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 54. lpp.
        ISBN 9789984813561.
        Zāles (farmakoloģija) - Devas un lietošanas veids. Uzturs un barošanās. Ārstnieciskās vielas, augu. Klīniskā farmakoloģija.

 Sievietei gadagrāmata, 2014 / sast. Iveta Kalniņa ; atb. red. Renāte Neimane ; Ievas Nagliņas vāka noformējums. - Rīga : Jumava, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 222, [2] lpp. : krās. il., tab. ; 19 cm.
        Sievietes - Dzīves veidošana - Kalendāri. Sievietes - Veselība un higiēna - Kalendāri. Mājturība - Kalendāri.

Krauksts, Viesturs, 1942-. Treniņu process : teorija un prakse : monogrāfija / Viesturs Krauksts, Daina Krauksta ; Ingas Apsītes vāka dizains. - [Rīga] : Drukātava, 2013 (Drukātava). - 317 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [281].-317. lpp. - Grāmatā ikviens interesents iegūs pietiekami plašu informāciju par sporta bioloģiskajiem pamatiem, par to, ko spēj sniegt zināšanas sporta fizioloģijā, un pats galvenais, kā izmantot sporta zinātņu sasniegumus, lai sasniegtu pēc iespējas augstāku fizisko kondīciju, jo īpaši - fizisko darbspēju jomā. Uzzināsiet par sporta fizioloģijas un bioķīmijas pamatiem, kas noder gan sportistiem, gan treneriem.
        1. daļa.
        ISBN 9789984853871.
        Sports - Fizioloģiskie aspekti. Trenēšana (atlētika).


 


Gailīte, Anna Skaidrīte. Vienā dienā - visa dzīve : romāns / Anna Skaidrīte Gailīte ; red. Gundega Sēja ; vāka māksl. Vita Lēnerte ; vāka noformējumā izmantota Aigara Truhina fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 191, [1] lpp. ; 21 cm. - A. S. Gailītes grāmatā turpinās romānā "Taureņa lidojums akmenī" (2001) iepazīto varoņu dzīve. Pagājuši desmit gadi. Laines bērni izauguši, dēli - Jancis un Uģis - sākuši studijas Amerikā, meitas Ilvas un Oskara ģimenē piedzimis dēls Emīls, gaidāma meitiņa. Vienā dienā visa dzīve kā kinolente tiek attīta un pārdzīvota no jauna. Līvtante visu dzīvi glabā kādu noslēpumu. Vai viņa viemmēr rīkojas pareizi?. - "Turpinās romānā "Taureņa lidojums akmenī" iepazīto varoņu dzīve"-- Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934021268 (ies.).
        Latviešu romāni.

Jangs, Roberts O. pH brīnums : līdzsvarojiet savu diētu, atjaunojiet veselību! / Roberts O. Jangs, Šellija Redforda Janga ; no angļu valodas tulkojis Alberts Aldersons ; redaktore Maruta Kusiņa ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija).). - 400 lpp. ; 23 cm. - Bibliogr.: [395.] - 400.lpp. . - Bibliogr.: 395.-400. lpp. - Oriģ. nos.: The pH miracle.
        ISBN 9789934018961 (ies.).
        Uzturs un barošanās. Veselība. Skābju un bāzu līdzsvara traucējumi.

 Es gribu sirdi pret sirdi : Rūdolfs Blaumanis par dzīvi : [atziņu krājums] / sakārt. Ieva Strongina ; red. Inese Auziņa ; Lauras Akmanes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Preses nams Baltic). - 47 lpp. : il. ; 16 x 16 cm. - Krājumā ievietotas rakstnieka R. Blaumaņa (1863-1908) atziņas par dzīves daudzveidību un pretstatiem, par mīlestību, par laimi, par vērtībām, par vājumu, par nabadzību un bagātību, par literatūru un rakstniekiem. Grāmatas nobeigumā ievietots R. Blaumaņa pašraksturojums.
        ISBN 9789934030864 (ies.).
        Aforismi, latviešu.

Vitmors, Džons. Koučings sasniegumiem : koučinga un līderības principi un prakse / Džons Vitmors ; no angļu val. tulk. Māra Antenišķe un Astrīda Vucāne ; red. Dace Markota ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 229 lpp. : il. - Bibliogrāfijas: 226.-227. lpp. - Oriģ. nos.: Whitmore, John. Coaching for performance.
        ISBN 9789934035371.
        Organizatoriskā mācīšanās. Darbinieki - Koučings. Darbinieku motivācija. Darbs komandā.

Robertss, Gregorijs Deivids. Šantarāms : [romāns] / Gregorijs Deivids Robertss ; no angļu val. tulk. Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 943, [1] lpp.
        ISBN 9789934033636.

Vorsa, Dženifere. Izsauciet vecmāti! : patiess stāsts par 20. gadsimta 50. gadu Londonas Īstendu / Dženifere Vorsa ; no angļu val. tulk. Sintija Zariņa ; red. Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 351, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Worth, Jennifer. Call the midwife. - Uz vāka uzrād.: Patiess stāsts par 20. gadsimta 50. gadu Londonas Īstendu.
        ISBN 9789934036095.
        Vecmātes - Lielbritānija - Biogrāfijas - Londona. Dokumentālā proza.
        Londona (Lielbritānija) - Sociālais stāvoklis - 20 gs.

Zīlīte, Ligita. Personāla vadība un socionika : [mācību līdzeklis] / Ligita Zīlīte ; [rec.: Andra Zvirbule Bērziņa, Sintija Vanaga, Velta Līvija Miķelsone ; red. Zane Treigūte]. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 304 lpp. : sh., il., tab. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 65). - Bibliogrāfija: 251.-258. lpp. . - Pielikumi: [259.]-304.lpp. - L. Zīlītes grāmatas 1. nodaļā ir iekļauts personāla vadības pamata funkciju izklāsts tradicionālā izpratnē, atklājot personāla plānošanas, meklēšanas, atlases, adaptācijas, attīstības, novērtēšanas un motivēšanas būtību, ilustrācijai izmantoti praktiski piemēri. 2. nodaļā atklāta socionikas būtība, 3. nodaļā raksturotas tās praktiskās izmantošanas iespējas personāla vadībā dziļākai un vispusīgākai izpratnei. Grāmata adresēta augstskolu studentiem, mācībspēkiem, visu līmeņu uzņēmumu vadītājiem un interesentiem.
        Saturs: Personāla vadības pamati ; Socionika - mācība par indivīdu sociotipiem, to mijattiecību un cilvēkpotenciāla vadīšanu ; Socionikas atziņu izmantošana personāla vadībā.
        ISBN 9789984828756.
        Personāla vadība. Starppersonu attiecības.

Brauns, Dens. Inferno : romāns / Dens Brauns ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Liene Akmens ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 591, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Inferno.
        ISBN 9789984356655 (ies.).
        Amerikāņu romāni. Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Mičels, Deivids. Jākoba de Zūta tūkstoš rudeņi / Deivids Mičels; no angļu val. tulk. Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 550, [1] lpp.
        ISBN 9789934040061.

Dostalova, Iva. Angļu valodas pašmācība: iesācējiem : English is easy! / Iva Dostalova, Šārka Zelenkova, Džeimss Brenems ; no čehu val. tulk. Rita Raduša ; red. Ieva Tarvida. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 247 lpp. : il. ; 21 cm + 1 CD MP3. - Pielikumā: 1 skaņu disks. - Teksts latviešu un angļu val.
        1. daļa.
        ISBN 9789984372037.
        Angļu valoda -- Mācību līdzekļi cittautiešiem.

Dostalova, Iva. Angļu valodas pašmācība: cilvēkiem ar priekšzināšanām / Iva Dostalova, Džeimss Brenems ; no čehu val. tulk. Halina Lapiņa ; red. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 255, [1] lpp. : krās. il., tab. ; 21 cm + 1 CD MP3. - Oriģ. nos.: Angličtina pro pokročilé samouky. - Teksts latviešu un angļu val.
        2. daļa.
        ISBN 9789934011276.
        Angļu valoda - Latviešu valoda - Mācību līdzekļi cittautiešiem.

Robertsa, Nora. Ēnu līcis : romāns / Nora Robertsa ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 460, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Whiskey beach.
        ISBN 9789984356778 (ies.).
        Amerikāņu romāni.

Браун, Дэн. Инферно : [роман] / Дэн Браун ; пер. с англ. В. А. Бабкова, В. П. Голышева, Л. Ю. Мотылева. - Москва : АСТ, 2013. - 543, [1] lpp. - (Величайший интеллектуальный триллер). - 16+. - Oriģ. nos.: Brown, Dan. Inferno.
        ISBN 9785170793495.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu. Amerikāņu romāni.

Gailīte, Anna Skaidrīte. Vienā dienā - visa dzīve : romāns / Anna Skaidrīte Gailīte ; red. Gundega Sēja ; vāka māksl. Vita Lēnerte ; vāka noformējumā izmantota Aigara Truhina fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 191, [1] lpp. ; 21 cm. - A. S. Gailītes grāmatā turpinās romānā "Taureņa lidojums akmenī" (2001) iepazīto varoņu dzīve. Pagājuši desmit gadi. Laines bērni izauguši, dēli - Jancis un Uģis - sākuši studijas Amerikā, meitas Ilvas un Oskara ģimenē piedzimis dēls Emīls, gaidāma meitiņa. Vienā dienā visa dzīve kā kinolente tiek attīta un pārdzīvota no jauna. Līvtante visu dzīvi glabā kādu noslēpumu. Vai viņa viemmēr rīkojas pareizi?. - "Turpinās romānā "Taureņa lidojums akmenī" iepazīto varoņu dzīve"-- Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934021268 (ies.).
        Latviešu romāni.

Jangs, Roberts O. pH brīnums : līdzsvarojiet savu diētu, atjaunojiet veselību! / Roberts O. Jangs, Šellija Redforda Janga ; no angļu valodas tulkojis Alberts Aldersons ; redaktore Maruta Kusiņa ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija).). - 400 lpp. ; 23 cm. - Bibliogr.: [395.] - 400.lpp. . - Bibliogr.: 395.-400. lpp. - Oriģ. nos.: The pH miracle.
        ISBN 9789934018961 (ies.).
        Uzturs un barošanās. Veselība. Skābju un bāzu līdzsvara traucējumi.

 Es gribu sirdi pret sirdi : Rūdolfs Blaumanis par dzīvi : [atziņu krājums] / sakārt. Ieva Strongina ; red. Inese Auziņa ; Lauras Akmanes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Preses nams Baltic). - 47 lpp. : il. ; 16 x 16 cm. - Krājumā ievietotas rakstnieka R. Blaumaņa (1863-1908) atziņas par dzīves daudzveidību un pretstatiem, par mīlestību, par laimi, par vērtībām, par vājumu, par nabadzību un bagātību, par literatūru un rakstniekiem. Grāmatas nobeigumā ievietots R. Blaumaņa pašraksturojums.
        ISBN 9789934030864 (ies.).
        Aforismi, latviešu.

Vitmors, Džons. Koučings sasniegumiem : koučinga un līderības principi un prakse / Džons Vitmors ; no angļu val. tulk. Māra Antenišķe un Astrīda Vucāne ; red. Dace Markota ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 229 lpp. : il. - Bibliogrāfijas: 226.-227. lpp. - Oriģ. nos.: Whitmore, John. Coaching for performance.
        ISBN 9789934035371.
        Organizatoriskā mācīšanās. Darbinieki - Koučings. Darbinieku motivācija. Darbs komandā.

Robertss, Gregorijs Deivids. Šantarāms : [romāns] / Gregorijs Deivids Robertss ; no angļu val. tulk. Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 943, [1] lpp.
        ISBN 9789934033636.

Vorsa, Dženifere. Izsauciet vecmāti! : patiess stāsts par 20. gadsimta 50. gadu Londonas Īstendu / Dženifere Vorsa ; no angļu val. tulk. Sintija Zariņa ; red. Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 351, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Worth, Jennifer. Call the midwife. - Uz vāka uzrād.: Patiess stāsts par 20. gadsimta 50. gadu Londonas Īstendu.
        ISBN 9789934036095.
        Vecmātes - Lielbritānija - Biogrāfijas - Londona. Dokumentālā proza.
        Londona (Lielbritānija) - Sociālais stāvoklis - 20 gs.

Zīlīte, Ligita. Personāla vadība un socionika : [mācību līdzeklis] / Ligita Zīlīte ; [rec.: Andra Zvirbule Bērziņa, Sintija Vanaga, Velta Līvija Miķelsone ; red. Zane Treigūte]. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 304 lpp. : sh., il., tab. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 65). - Bibliogrāfija: 251.-258. lpp. . - Pielikumi: [259.]-304.lpp. - L. Zīlītes grāmatas 1. nodaļā ir iekļauts personāla vadības pamata funkciju izklāsts tradicionālā izpratnē, atklājot personāla plānošanas, meklēšanas, atlases, adaptācijas, attīstības, novērtēšanas un motivēšanas būtību, ilustrācijai izmantoti praktiski piemēri. 2. nodaļā atklāta socionikas būtība, 3. nodaļā raksturotas tās praktiskās izmantošanas iespējas personāla vadībā dziļākai un vispusīgākai izpratnei. Grāmata adresēta augstskolu studentiem, mācībspēkiem, visu līmeņu uzņēmumu vadītājiem un interesentiem.
        Saturs: Personāla vadības pamati ; Socionika - mācība par indivīdu sociotipiem, to mijattiecību un cilvēkpotenciāla vadīšanu ; Socionikas atziņu izmantošana personāla vadībā.
        ISBN 9789984828756.
        Personāla vadība. Starppersonu attiecības.

Brauns, Dens. Inferno : romāns / Dens Brauns ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Liene Akmens ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 591, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Inferno.
        ISBN 9789984356655 (ies.).
        Amerikāņu romāni. Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Mičels, Deivids. Jākoba de Zūta tūkstoš rudeņi / Deivids Mičels; no angļu val. tulk. Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 550, [1] lpp.
        ISBN 9789934040061.

Dostalova, Iva. Angļu valodas pašmācība: iesācējiem : English is easy! / Iva Dostalova, Šārka Zelenkova, Džeimss Brenems ; no čehu val. tulk. Rita Raduša ; red. Ieva Tarvida. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 247 lpp. : il. ; 21 cm + 1 CD MP3. - Pielikumā: 1 skaņu disks. - Teksts latviešu un angļu val.
        1. daļa.
        ISBN 9789984372037.
        Angļu valoda -- Mācību līdzekļi cittautiešiem.

Dostalova, Iva. Angļu valodas pašmācība: cilvēkiem ar priekšzināšanām / Iva Dostalova, Džeimss Brenems ; no čehu val. tulk. Halina Lapiņa ; red. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 255, [1] lpp. : krās. il., tab. ; 21 cm + 1 CD MP3. - Oriģ. nos.: Angličtina pro pokročilé samouky. - Teksts latviešu un angļu val.
        2. daļa.
        ISBN 9789934011276.
        Angļu valoda - Latviešu valoda - Mācību līdzekļi cittautiešiem.

Robertsa, Nora. Ēnu līcis : romāns / Nora Robertsa ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 460, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Whiskey beach.
        ISBN 9789984356778 (ies.).
        Amerikāņu romāni.

Браун, Дэн. Инферно : [роман] / Дэн Браун ; пер. с англ. В. А. Бабкова, В. П. Голышева, Л. Ю. Мотылева. - Москва : АСТ, 2013. - 543, [1] lpp. - (Величайший интеллектуальный триллер). - 16+. - Oriģ. nos.: Brown, Dan. Inferno.
        ISBN 9785170793495.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu. Amerikāņu romāni.

Praude, Valērijs. Menedžments / Valērijs Praude. - 3., pārstrādātais un papildinātais izd. - Rīga : Burtene, 2012. - 305, [1] lpp. : sh., tab. ; 25 cm. - Bibliogr.: 305. - [306.] lpp. - V. Praudes grāmata pārstrādāta un papildināta ar jaunām teorētiskām atziņām un nodaļām par menedžmenta sociālo atbildību, cilvēka resursu menedžmentu, pārmaiņu un inovāciju menedžmentu. Autors izklāstīto vielu maksimnāli tuvinājis Latvijas ekonomiskajiem apstākļiem. Izmantotas arī rietumu zinātnieku jaunākās atziņas. Izdevums būs labs palīglīdzeklis menedžmenta studijās un praktiskā darbā.
        2. grām.
        ISBN 9789984833088 (ies.).
        Menedžments - Mācību līdzekļi augstskolām. Vadībzinība - Mācību līdzekļi augstskolām.

Praude, Valērijs. Menedžments / Valērijs Praude. - 3., pārstrādātais un papildinātais izdevums. - Rīga : Burtene, 2012. - 496, [1] lpp. : sh., tab. ; 25 cm. - Bibliogr.: 496. - [497.] lpp. . - Bibliogr. nodaļu beigās. - V. Praude grāmatā izklāsta menedžmenta teorijas pamatus, kas atvieglo organizācijas darba organizēšanu visos līmeņos. Īpaša uzmanība pievērsta menedžmenta funkcijām, darbības motivēšanai, komunikācijai, lēmumu pieņemšanai, pārmaiņu un inovāciju menedžmentam. Grāmata papildināts ar nodaļām par līderību, informācijas tehnoloģiju attīstību, vērtību veidošanas ķēdi menedžmentā. Izdevums būs labs palīglīdzeklis menedžmenta studijās un praktiskā darbā.
        1. grām.
        ISBN 9789984833071 (ies.).
        Menedžments - Mācību līdzekļi augstskolām. Vadībzinība - Mācību līdzekļi augstskolām. Menedžments - Mācību līdzekļi augstskolām. Vadībzinība - Mācību līdzekļi augstskolām.

Bērziņa, Agnese. Cilvēks uz gaismas viļņa / Agnese Bērziņa, Enriko Plivčs ; red. Antra Lezdiņa ; priekšvārdu sarakstīja Andris Buiķis ; ilustrāciju autore Baiba Salan ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Ameija, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 284 lpp., [26] lpp. krās. il. ; 22 cm. - Grāmata stāsta gan par Agneses Bērziņas bērnību, gan par to, kādai Latvijai vajadzētu būt nākotnē, gan par zemapziņu un virsapziņu, par dzīves jēgu, par attiecībām ar citiem cilvēkiem, par nāvi ar parastam cilvēkam neparastu skatu uz to. Grāmata adresēta ikvienam domājošam cilvēkam. Enriko Plivčs uzdod jautājumus, bet Agnese Bērziņa jeb Ragaciema Agnese atbild.
        ISBN 9789934818936 : (ies.).
        Parapsiholoģija.
        Parapsiholoģija. Apziņa.

Džeimsa, E L. Brīvība piecdesmit nokrāsās : romāns / E L Džeimsa; no angļu val tulk. Eva Stankēviča. - Rīga : Kontinents, 2013. - 563, [ 5] lpp. : 21 cm. - (Piecdesmit nokrāsu triloģija ; 3).
        ISBN 9789984356204.
        Erotiskie stāsti.

Vasmu, Herbjorga. Simts gadi : romāns / Herbjorga Vasmu ; no norvēģu val. tulk. Raita Kozlovska un Guntis Ancens ; red. Dace Barone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 459, [3] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Hundre år.
        ISBN 9789934033254 (ies.).
        Norvēģu romāni.

Blaua, Līga. Dzīves stāsti / Līga Blaua ; māksl. Nataļja Kugajevska ; fotogrāfi: Valdis Brauns, Jānis Deinats, Jānis Eiduks, Imants Ķīkulis, Gints Mālderis, Jānis Pilskalns, Andris Tone, Lauris Vīksne. - Rīga : Jumava, [2013]. - 291, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il., ģīm. ; 24 cm. - Žurnālistes L. Blauas grāmatā apkopoti stāsti par latviešu rakstniekiem, aktieriem, režisoriem. Veikti pētījumi par literārajiem prototipiem J. Jaunsudrabiņa, I. Kalnāres, A. Ivaskas un citu autoru darbos.
        ISBN 9789934113383.
        Žurnālistes - Latvija. Autori, latviešu - Biogrāfijas. Aktieri un aktrises - Latvija - Biogrāfijas. Biogrāfiskā proza, latviešu.

Teilore, Lulū. Briljanta asaras : romāns / Lulū Teilore ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 487 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Outrageous fortune.
        ISBN 9789984356808 (ies.).
        Angļu romāni.

Mersjē, Paskāls. Nakts vilciens uz Lisabonu : romāns / Paskāls Mersjē ; no vācu val. tulk. un rediģējusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 379, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Nachtzug nach Lissabon.
        ISBN 9789934037436 (ies.).
        Šveiciešu romāni (vācu valoda).

Drakermena, Pamela. Bērnu audzināšana franču gaumē : kāda māte iepazīst franču bērnu audzināšanas gudrības / Pamela Drakermena ; no angļu val. tulk. Zelma Buile ; red. Ilze Vācere ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 311, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 302.-306. lpp. . - Alfabētiskais rād.: 307. - [312] lpp. - Oriģ. nos.: Bringing up bébé: one American mother discovers the wisdom of French parenting.
        ISBN 9789934035968.
        Bērna audzināšana - Francija. Vecāki un bērns - Francija. Vecāku stāvoklis - Francija. Bērna audzināšana - Amerikas Savienotās Valstis. Vecāki un bērns - Amerikas Savienotās Valstis. Vecāku stāvoklis - Amerikas Savienotās Valstis.

Robinsons, Kens. Ne tikai ar prātu : mācāmies būt radoši : citāds viedoklis par cilvēku spējām, intelektu un izglītību / Kens Robinsons ; no angļu val. tulk. Ligita Lukstraupe ; red. Elīna Vanaga ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 310, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 296.-301. lpp. . - Rād.: 302.-310. lpp. - Oriģ. nos.: Out of our minds.
        ISBN 9789934039614 (ies.).
        Radošās spējas. Radošā domāšana. Radošā domāšana - Sociālie aspekti. Jaunrade (literārā, mākslinieciskā utt ) - Sociālie aspekti.

Koberbēla, Lēne. Zēns koferī : kriminālromāns / Lēne Koberbēla & Agnete Frīsa ; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupe ; red. Dace Barone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 300, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Drengen i kufferten / Lene Kaaberbøl, Agnete Friis. . - Oriģ. nos.: Drengen i kufferten.
        ISBN 9789934032646 (ies.).
        Detektīvromāni, dāņu.

Vētra, Varis, 1955-. Tu esi skaista visos niekos, sīkumos! : [dzejoļu krājums] / Varis Vētra ; grafiskais dizains: Ieva Līce. - Rīga : Bilžu birojs, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 95 lpp. ; 22 cm. - Šis ir aktiera, režisora, dziesmu autora un izpildītāja, dziesmu albumu "Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt..." un "Viena mirkļa dēļ..." autora V. Vētras pirmais dzejoļu krājums. Tā ir saruna starp vīrieti un sievieti. Viņi abi runājas. Kad viens sāk jautāt, otrs sāk atbildēt. Kad viens sāk stāstīt, otrs sāk ieklausīties. Vēlēšanās būt tuvumā mīlestībai dzen mūs noskaidrot, kas tad mēs paši esam sev un kas esam tam otram. Kad kāds mūs mīl un viņš ir blakus, mēs jūtamies piederīgāki šai pasaulei.
        ISBN 9789984499369 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Bernāts, Andris. Omulību klubiņa stāstījumi 10 gados / Andris Bernāts ; atbildīgā red. Dace Krecere ; literārā red. Rota Bārtule ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums ; izmantotas Ingrīdas Punkas, Andra Petrova fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, [2013]. - 238 lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. - A. Bernāts grāmatā apkopojis Rīgas Latviešu biedrības nama Omulību klubiņa stāstījumus, kas pieredzēti desmit gadu garumā: gan ainodams kopsaietu ikdienības, gan citēdams līdzdarbinieku pieredzējumus, kuri kņudinājuši klausītājus. Izvēlēti asprātīgākie vēstītāji, atspoguļots klubiņā notiekošais, tradīcijas.
        Autori: Raitis Apalups, Arnolds Auziņš, Aivars Baumanis, Uldis Briedis, Daina Bruņiniece, Indra Burkovska, Alfrēds Čepānis, Edmunds Freibergs, Igors Freimanis, Visvaldis Garokalns, Ēriks Hānbergs, Voldemārs Hermanis, Ārija Iklāva, Andris Jakubāns, Jānis Jurkāns, Andris Kārkliņš, Dzintra Klētniece, Andra Konste, Jānis Ķuzulis, Visvaldis Lācis, Pēteris Lambergs, Ēriks Lanss, Niks Matvejevs, Andrejs Migla, Edgars Mucenieks, Zigfrīds Muktupāvels, Jānis Paukštello, Jāzeps Pīgoznis, Pauls Putniņš, Andžils Remess, Haralds Ritenbergs, Miķelis Rubenis, Andris Ruģēns, Valdis Rūja, Valdis Rūmnieks, Baiba Sipeniece, Imants Skuja, Viesturs Strautnieks, Māra Svīre, Ārijs Šķepasts, Dzintars Tilaks, Venta Vecumniece, Vaira Vīķe-Freiberga, Juris Visockis, Andris Vītols, Juris Zaķis, Uldis Zemzaris, Ventis Zilberts, Monika Zīle.
        ISBN 9789934114724.
        Latviešu asprātība un humors.
        Latvija - Intelektuālā dzīve - 21 gs.

Bleka, Džesika K. Pretiekaisuma recepšu grāmata : receptes un dzīvesveids labai veselībai / Džesika K. Bleka ; no angļu val. tulk. Kristaps Šoriņš. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2013. - 251 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [245.] - 251. lpp.
        ISBN 9789984869421.
        Iekaisums - Diētas terapija - Receptes. Kulinārija.

Lallija, Terēza. Galdiņa dancināšana : iecienīts paņēmiens saziņai ar gariem / Terēza Lallija ; [no angļu val. tulk. Arita Piķe]. - [Rīga] : Jumava, 2013. - 171, [4] lpp. : il. ; 23 cm.
        ISBN 9789934114953.
        Spiritisms. Galdiņa dancināšana (spirituālisms).

Skrjabe, Anita, 1959-. Akmensrite : dzeja / Anita Skrjabe ; red. Daina Grūbe ; Māras Alševskas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). - 95, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - A. Skrjabes dzejoļu krājums ir poētisks vēstījums par būtiskām, nemainīgām dzīves vērtībām autores individuālajā skatījumā. Tā ir filozofiska, intelektuāla, mākslinieciski augstvērtīga dzeja, kas šķitīs saistoša dažādu paaudžu lasītājiem. A. Skrjabe krājumā turpina vienu no dzejas kardinālajām tēmām - liriskā "Es" mūžīgo vērtību apziņu kā paaudžu pēctecības nodrošinājumu un vienlaikus kā paša eksistences jēgas piepildījumu. Pašreizējais laikmets dzenas izsvēpēt kultūras vērtību jēgu no cilvēku apziņas. Tālab jo svarīgāk ir neapjukt šālaika īsmūžīgajā lētumā, bet saglabāt paaudžu atmiņā akmensrites iededzinātos rūnu rakstus, kā visbūtiskāko ceļvedi cilvēkam viņa pasaules lietu kārtībā.
        ISBN 9789934035289 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Karlsone, Anete, 1967-. Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā : Song festivals and the development of national-style dress in Latvia in the late 19th and 20th centuries / Anete Karlsone ; red. Antra Legzdiņa ; angļu valodā tulk. Valdis Bērziņš ; māksl. Mārtiņš Plotka ; izmantoto plakātu mākslinieki: J. Madernieks, R. Zariņš, U. Prēdelis, Ģ. Vilks. - Rīga : Zinātne, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 223, [1] lpp. : il., ģīm., faks., karte ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 215. - [224]. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - A. Karlsone ir Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas pētniece. Autore monogrāfijā soli pa solim izseko dažādajiem posmiem tautiskā tērpa idejas attīstībā no 19./20. gadsimta mijas modernisma modes ierosmēm līdz tradicionālā apģērba rekonstrukcijām 30. gados, cauri padomju perioda stilizācijām, no jauna atgriežoties pie "autentiskā" tautas tērpa 20. gadsimta nogalē. Pētījumā izgaismota konkrētu personību - mākslinieku, publicistu, etnogrāfu, citu nozaru pētnieku - loma un devums. - Monogrāfija sagatavota VPP "Nacionālā identitāte" ietvaros.
        ISBN 9789984879482 (ies.).
        Tautastērps - Latvija - Vēsture. Dziesmu svētki, latviešu - Vēsture.

Čehlova, Zoja. Izziņas aktivitāte mācībās : [monogrāfija] / Zoja Čehlova ; rec. A.Špona, I.Maslo. - Rīga : RaKa, 2002. - 136 lpp. : sh., tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka : Teorija. Pieredze. Prakse). - Bibliogr.: 124. - 136.lpp.
        ISBN 9984154025.

Džibrāns, Hadžārs. Pravieša atgriešanās / Hadžārs Džibrāns ; no angļu val. tulk. Raimonds Auškāps ; [red. Māra Rune ; māksl. Aigars Truhins]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 94, [2] lpp. - Libāniešu rakstnieks Halīls Džibrāns ar grāmatu "Pravietis" sējis mīlestības sēklas ikviena lasītāja sirdī. Iztēle un alkas, nodevība un piedošana, pārmaiņas un patiesība, kaisle un mīlestība, drosme un piedošana, svētlaime-rindu pa rindai mēs tiekam ierauti dziļāk lielajā noslēpumā, ko sauc par cilvēka dzīvi. - Oriģ. nos.: The Return of The Prophet / Hajjar Gibran.
        ISBN 9789934017063.
        Garīgā dzīve - Meditācijas.

Mugurēvičs, Ēvalds, 1931-. Mana dzīve - no ganuzēna līdz akadēmiķim : vēsturnieka liecības par savu darbu, laikabiedriem un radiniekiem / Ēvalds Mugurēvičs ; redaktore Ināra Stašulāne ; priekšvārdu sarakstīja Andris Caune ; māksliniece Ināra Jēgere. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2013 (Jelgavas tipogrāfija).). - 591 lpp. : il., ģīm., faks., kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [515.]-525. lpp., personu rādītājs: [526.]-578. lpp. un vietu rādītājs: [579.]-587. lpp. - Vēsturnieks un arheologs akadēmiķis Ē. Mugurēvičs sarakstījis plašu biogrāfisku aprakstu par sava mūža ikdienu, minot savus laikabiedrus un Latvijas sasniegumus arheoloģijā un vēsturē. Ē. Mugurēviča dzīves hronika parāda, kā vienkāršs Latgales zemnieka jaunsaimnieka dēls, kas jau padsmitnieka gados zaudējis tēvu, pārvarot visas pēckara grūtības, ar lielām alkām pēc zināšanām izlauž sev ceļu uz izglītību. Ar savu apdāvinātību un uzcītību nokļūst universitātē un beidz to kā vēsturnieks.
        ISBN 9789984824314 (ies.).
        Arheologi - Latvija - Biogrāfijas. Arheoloģija - Latvija.

Pārksa, Adele. Ar mīlestību nepietiek : [romāns] / Adele Pārksa; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2013. - 448 lpp.
        ISBN 9789984356792.

Sproģe, Māra. Mīļš ''labrīt'' uz palodzes / Māra Sproģe ; [sast. Ilona Vītola]. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2013]. - 155 lpp. : il.
        ISBN 9789984835693.
        Latviešu dzeja.

Kalniņš, Alnis. Varbūt tā bija... / Alnis Kalniņš ; red.: Guntis Feldmanis, Māris Eihmanis (lit.) ; fotogr. Jānis Vidmants Kalniņš. - Rīga : Vērtums, [2013] (Latgales druka). - 315 lpp. : fotogr., faksim.
        ISBN 9789934837555.

Tilaks, Dzintars. Laika atkārtojums : stāsti / Dzintars Tilaks ; [māksl. Andris Lamsters]. - Rīga : Madris, [2013]. - 181, [1] lpp. : ill.
        Saturs: Duļķis ; Laika atkārtojums : stāsti.
        ISBN 9789984310152.

 Latvijas Avīzes Makšķernieka gadagrāmata 2014 / [sast., priekšv. Aldis Sāvičs ; red. Dzintra Zālīte ; fotogr.: Igors Dzilna, Andris Eglītis, Ilze Fridrihsone ... [u.c.] ; karikatūras Gatis Šļūka]. - Rīga : Lauku Avīze, 2013 (Rēzekne : Latgales druka). - 245, [2] lpp. : krās. il., ģīm., tab.
        ISBN 9789984878799.
        Makšķerēšana - Gadagrāmatas.

Žolude, Inga. Santa Biblia : romans / Inga Žolude ; [red. Arvis Kolmanis ; maksl.: Jana Briķe, Jānis Esītis ]. - Rīga : Dienas grāmata, 2013. - 176, [3] lpp. : il. - (Dienas grāmata).
        ISBN 9789984887500.
        Latviešu literatūra.

 Latvijas Avīzes gadagrāmata 2014 / sast. Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 254 lpp. - Izdevums plašam lasītāju lokam par dažādām tēmām: zinātni, Latvijas dabu, tūrismu, veselību, dārzu.
        ISBN 9789984878805.

Goldinga, Silvija. Vācu valoda : katru dienu mācieties vācu valodu tikai 15 minūtes / Sivija Goldinga ; [no angļu val. tulk. Anita Kulačkovska ; red. Sarmīte Lomovceva]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 160 lpp. : il. - (Katru dienu). (15 - Minūtes). - Ēdienkartes ceļvedis: 128.-131.lpp. . - Vārdnīca 132.-159.lpp. - Oriģ. nos.: DK Eyewitness Travel 15-Minute German. - Teksts vācu un laviešu val. - Uz vāka autors nav minēts. . - Oriģ. val. aut. nav uzrādīts.
        ISBN 9789984374079.
        Vācu valoda. Mācību grāmatas. Ceļojumi.

Bite, Aldis. Auto gadagrāmata 2014/2015 / Aldis Bite. - Rīga : Jumava, 2013. - 182 lpp. - Auto gadagrāmata ir padomdevējs ikvienam autobraucējam. Tajā atrodams gan 2014. gada kalendārs ar svarīgākajiem notikumiem, gan auto lietošanas ABC, padomi degvielas izvēlē utt.
        ISBN 9789934115035.

Sapule, Dzintra. Gan pasakas, gan dzīve / Dzintra Sapule; māksl. Katrīna Šatalova. - Rīga : Iespēju grāmata, 2013. - 124 lpp. - "Man, tāpat kā Jums, dzīvē ir nācies izjust gan prieku, gan bēdas. Reizēm esmu jutusies kā muļķe, reizēm esmu lepojusies ar sevi. Tad, kad kļūst par grūtu, pie manis atlaižas pasaka uz taureņa spārna un atnes mierinājumu. Pasaka var slēpties aiz jebkuras lietas, tāpat kā aiz jebkura cilvēka ikdienas maskas slēpjas vesela pasaule... Atmiņu stāstos parasti dalās draugi, kopā sanākuši saltos ziemas vakaros, baudot liepziedu tēju. Es ceru, ka kādreiz arī Jūs man izstāstīsiet savējos...”.
        ISBN 9789984875538.

 100 pozitīvi dzejoļi : [krājums] / dzejoļus izvēlējusies un sakārt. Gundega Sēja ; red. Gundega Sēja ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 117 lpp. : il. ; 21 cm. - Krājumā ievietoti latviešu autoru simts pozitīvi dzejoļi. Tas ir latviešu dzejnieku kopkrājums par dzīvi, cerībām, spēku, mīlestību – par visu, kas palīdz dzīvot.
        ISBN 9789934009693 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Gailīte, Anna Skaidrīte. Vienā dienā - visa dzīve : romāns / Anna Skaidrīte Gailīte ; red. Gundega Sēja ; vāka māksl. Vita Lēnerte ; vāka noformējumā izmantota Aigara Truhina fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 191, [1] lpp. ; 21 cm. - A. S. Gailītes grāmatā turpinās romānā "Taureņa lidojums akmenī" (2001) iepazīto varoņu dzīve. Pagājuši desmit gadi. Laines bērni izauguši, dēli - Jancis un Uģis - sākuši studijas Amerikā, meitas Ilvas un Oskara ģimenē piedzimis dēls Emīls, gaidāma meitiņa. Vienā dienā visa dzīve kā kinolente tiek attīta un pārdzīvota no jauna. Līvtante visu dzīvi glabā kādu noslēpumu. Vai viņa viemmēr rīkojas pareizi?. - "Turpinās romānā "Taureņa lidojums akmenī" iepazīto varoņu dzīve"-- Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934021268 (ies.).
        Latviešu romāni.

Čodrone, Pema. Lēciens nezināmajā : kā atbrīvoties no veciem ieradumiem un bailēm / Pema Čodrone ; no angļu val. tulk. Nanete Neimane ; red. Inese Miesniece ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (A/s "Poligrāfists"). - 108, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Taking the leap.
        ISBN 9789934019920 (ies.).
        Garīgā dzīve - Budisms.

Kaldupe, Skaidrīte. Ābeles vētrā : dzejoļi / Skaidrīte Kaldupe ; red. Lolija Soma ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 127, [1] lpp. ; 21 cm. - Dzejniece S. Kaldupe dzejoļu grāmatu velta ļaudīm, kuriem mīļi mūsu Tēvzemes meži, ezeri, upes, avoti. Dzejoļi ir sakārtoti tādā secībā, it kā tos rakstījis kāds ceļinieks, kas sākdams gaitu Vidzemes jūrmalā, nolēmis izstaigāt visu Vidzemi, Latgali, Zemgali, Kurzemi.
        ISBN 9789934028069 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Jurciņš, Pēteris, 1932-2004. Un atkal reibstu es : dzejas izlase / Pēteris Jurciņš ; sakārt. Inese Pelūde ; priekšv. sarakstīja Jānis Sirmbārdis ; Vitas Lēnertes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). - 79 lpp. : il. ; 21 cm. - P. Jurciņa (1932-2004) lirikā ir atrodams labākais, kas mīt dzejnieka cilvēciskajā dvēselē. Tā ir emocionāli dziļa un bagāta intonatīvajā un pārdzīvojuma daudzveidībā, jūtu dāsnuma un piepildītības krāšņajā uzplaiksnījumā. Dzejoļos dvēseles intīmās vibrācijas savijas ar pasaules traģiski neizzināmo esību, pretrunām un sarežģītību. Dzeja mums vēsta par paliekošo, kam arī turpmāk dzīvot un plaukt.
        ISBN 9789934037627 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Svīre, Māra. ...un neuzzinās neviens : romāns / Māra Svīre ; red. Aldis Vēvers ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 287, [1] lpp. ; 21 cm. - M. Svīres romānā aprakstītais notikums ir patiess no sākuma līdz beigām, turpretim darbojošās personas izdomātas - arī no sākuma līdz beigām. Romāns ir par to - tā patiešām mēdz būt, - kā cilvēku likteņi kļūst atkarīgi no izmeklētāju, prokuroru un tiesnešu profesionalitātes, godaprāta, sirdsapziņas un atbildības izjūtas. Kas ir turīgā uzņēmēja sievas slepkava? Intriga saglabājas līdz pat romāna beigām.
        ISBN 9789934040849 (ies.).
        Detektīvromāni, latviešu.

Kamerons, Viljams Brūss. Ziemassvētku suņi : romāns / Viljams Brūss Kamerons ; no angļu val. tulk. Sandra Rutmane ; red. Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 287, [1] lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The dogs of Christmas.
        ISBN 9789934040511 (ies.).
        Amerikāņu romāni. Suņi - Daiļliteratūra. Cilvēku un dzīvnieku attiecības - Daiļliteratūra.

Grūbe, Daina, 1960-. Atstāj mani mīlošu : dzejas izlase / Daina Grūbe ; red. Māra Rune ; māksl. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). - 96 lpp. : il. ; 21 cm. - D. Grūbe jau vairāk nekā desmit gadus pazīstama kā tulkotāja, taču nu apkopojusi tematiskā izlasē savus gadu gaitā tapušos dzejoļus, no kuriem daļa ir bijusi publicēta dažādos preses izdevumos.
        ISBN 9789934033919 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Ziedonis, Imants, 1933-2013. Viegli : [dzejoļu krājums] / Imants Ziedonis ; māksl. Aigars Truhins. - [Atkārtots izdevums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 93, [3] lpp. ; 21 cm. - Dzejnieks I. Ziedonis (1933-2013) dzejoļu krājumā ir tas pats un tomēr cits - viņam atkal ar atšķirīgs skatījums gan uz cerību, gan ticību un mīlestību, - vieglas rezignācijas ietonēta attieksme pret Latvijas ikdienu. - Grāmata sagatavota pēc 1993. gada izdevuma.
        ISBN 9789934038037 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Ķezbere, Elza. Gliemežvāks dzied... : dzejas izlase / Elza Ķezbere ; ar dzejnieces atļauju sakārtojis un pēcvārdu Nezūdamais, 87.-91. lpp., sarakstījis Andrejs Grāpis ; red. Lolija Soma ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 93, [1] lpp. ; 21 cm. - Savu 100. dzimšanas dienu dzejniece E. Ķezbere sagaida tālajā Ņujorkā. Zūdošajā pasaulē mainās rotaslietas un mode, bet pastāv arī nezūdamais - E. Ķezberes dzejas tēls, piepildīts ar mīlestības tīrskaņu un augsto uzticības raudzi.
        ISBN 9789934018749 (ies.).
        Latviešu dzeja.

 Latvieši PSRS varas virsotnēs : ilūzijas un traģēdija: 20. gadsimta 20.-30. gadi / sast., red. un priekšvārda autors Juris Goldmanis ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 422, [2] lpp. : il., ģīm., tab. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 379. lpp. un personu rādītājs: 387.-[423.] lpp. - Par latviešiem Padomju Savienībā 20.-30. gados galvenokārt runāts saistībā ar viņu traģisko likteni Lielā terora gados, kad tā sauktās Latviešu operācijas gaitā savas nacionālās piederības dēļ tika iznīcināti daudzi tūkstoši latviešu. Skaudra patiesība ir tāda, ka vieni un tie paši cilvēki nereti bija gan ekstrēmisma veidotāji un īstenotāji, gan tā upuri. Grāmatā apkopotais materiāls ir stāsts ne tikai par atsevišķu padomju lielvalsts varas virsotnēs nonākušo latviešu ilūzijām un viņu traģisko likteni, bet arī veselas paaudzes biogrāfijas daļa.
        Autori: Ēriks Jēkabsons, Toms Ķikuts, Jānis Riekstiņš, Vitālijs Šalda.
        ISBN 9789934034671 (ies.).
        Latvieši - Padomju Savienība. Valstsvīri - Padomju Savienība.

Lipska, Ilze. pH receptes / Ilze Lipska, Zelma Buile ; projekta vadītāja Inguna Kļava-Švanka ; red. Kristīne Kupce ; Vitas Lēnertes dizains ; Ances Fokerotes vāka foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). - 73, [4] lpp. : il. ; 23 cm. - I. Lipska un Z. Buile ir populāras blogeres. Par pH diētas ietekmi viņas ir pārliecinājušās pašas. Skābās un sārmainās vides līdzsvarošana organismā ir veselības galvenā atslēga. Lai saglabātu veselību, jāsabalansē savs uzturs. Maltīte, pagatavota pēc autoru piedāvātajām pH diētas receptēm, sagādās baudu pat visizsmalcinātākajam gardēdim.
        ISBN 9789934034213 (ies.).
        Veģetārie ēdieni. Skābju un bāzu līdzsvara traucējumi - Diētas terapija - Receptes. Pavārgrāmatas.

Ladlems, Roberts. Bānkrofta stratēģija : romāns / Roberts Ladlems ; no angļu val. tulk. Āris Jansons ; red. Dace Kapara ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2008 (Jelgava : SIA "Jelgavas tipogrāfija").). - 490, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Bancroft strategy.
        ISBN 9789984353876 (ies.).
        Detektīvromāni, amerikāņu.

Begšeiva, Luīze. Kaislība : romāns / Lūize Begšeiva ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 380, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Passion.
        ISBN 9789984355054 (ies.).

Džeimsa, Erika. Dzeguzes nams : romāns / Erika Džeimsa ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2010 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 409, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The queen of new beginnings.
        ISBN 9789984355481 (ies.).
        Angļu romāni.

Rīda, Karmena. Es mīlu šo dzīvi! : romāns / Karmena Rīda ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 389, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: New York Valentine.
        ISBN 9789984355764 (ies.).
        Angļu romāni.

Nilsena, Tove. Apvērstās debesis : romāns / Tove Nilsena ; no norvēģu val. tulk. Māra Valpētere ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 363, [1] lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Nede i himmelen.
        ISBN 9789984356136 (ies.).
        Norvēģu romāni.

Jāgere, Džena. Draudzības māksla : kā atrast labus draugus? / Džena Jāgere ; no angļu val. tulk. Ingrīda Keviša ; atb. red. Anna Pavlovska ; literārā red. Inta Kārkliņa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 214, [1] lpp. ; 20 cm. - “Draudzības māksla” ir pirma grāmata, kas tik detalizēti pieveršas draudzības samezglojumiem un sniedz atbildi uz jautājumu, ko darīt, ja draugi jūs nodod, pamet un ievaino. Autore uzsver draudzības pieaugušo nozīmi mūsdienās, kad tradicionālas ģimenes modelis ir kļuvis nestabils, kā arī daudzkārt palielinājusies dažados sociālajos tīklos atrasto draugu loma mūsdienu cilvēku dzīvē. - Oriģ. nos.: When friendship hurts.
        ISBN 9789934112232.
        Draudzība. Starppersonu attiecības. Starppersonu konflikts.

Segarra, G. Kad es izaugšu : rokdarbi un idejas lomu spēlēm / red. Santa Kazāka ; tulk. Linda Kalne. - Rīga : Egmont Latvija, 2013. - 96 lpp. : il. - Šī grāmata saistošā veidā iepazīstina bērnus ar dažādām profesijām. Darinot rokdarbus un spēlējot ārstus, pārdevējus, pilotus, biologus un vēl desmitiem citu lomu, bērni ne tikai gūs pirmo ieskatu par amatu daudzveidību, bet, iespējams, atklās arī savu sapņu nodarbošanos. Grāmatas teksts papildināts ar krāsainiem attēliem. Tie palīdzēs saprast, kā veikt uzdevumus un spēlēt lomu rotaļas.
        ISBN 9789984435817.

Dugana, Elena. Dabiskā maģija : intuitīva, personiska un praktiska maģija : atklāj savu maģisko enerģiju / Elena Dugana ; no angļu val. tulk. Aija Uzulēna ; atb. red. Ieva Heimane ; literārā red. Anda Lase ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2013 (Rēzekne : Latgales druka). - 231, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 224. - [226.] lpp. - Oriģ. nos.: Natural witchery: intuitive, personal & practical magick.
        ISBN 9789934113215.
        Maģija.

 Deja, kustība, ķermenis : Dance, movement, body : rakstu krājums / zinātniskie redaktori un krājuma sastādītāji: Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs ; priekšvārdu un pēcvārdu sarakstīja Sandra Mihailova ; vāka dizains: Inga Apsīte. - Mārupe : Drukātava, 2013 (Drukātava). - 239 lpp. : il., ģīm., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Krājumā dažādu profesiju un nozaru pārstāvji piedāvā savu skatījumu un izpratni par ķermeni, kustību un deju, parādot, kā ikviens cilvēks var izmantot kustības un deju savas veselības uzlabošanai. Rakstu krājumu veido 2 daļas: 1. daļā apkopoti raksti par deju, kustību un ķermeni filozofiskā, pedagoģiskā, kultūrvēsturiskā skatījumā, 2. daļā - raksti par deju, kustību un ķermeni psiholoģiskā, bioloģiskā, psihoterapeitiskā skatījumā. - Kopsavilkumi angļu valodā. - Kopsavilkums angļu val.
        Saturs: 1. daļa. Deja, kustība un ķermenis humanitārajās zinātnēs un pedagoģijā: Psihes un ķermeņa attiecības: daži jautājumi ievirzei / Kristīne Mārtinsone, Indra Majore-Dūšele. Deja kā pašizteiksmes līdzeklis / Uldis Tomass Šimens. Ieskats Eiropas deju vēsturē / Ilze Paparinska. Deja kā griba un reprezentācija: aristokrātiskās kultūras multimediālā inscenējuma analīze. Lulī operas "Persejs" analīze / Deniss Hanovs. Dejas improvizācija vai strukturētā deja: kopīgais un atšķirīgais / Rita Spalva. Austrumu un Rietumu kustību tehniku sapludināšana Austrumāzijas un Dienvidaustrumāzijas laikmetīgajā dejā / Baiba Rozenfelde. Ķermeņa kultūra un tās iezīmes 21. gadsimtā / Ilona Geide. 2. daļa. Deja un kustība veselībai: Ķermenis un atmiņa / Anita Pīlēna. Kustība - visam dzīvajam piemītoša īpašība / Līga Aberberga-Augškalne. Deja un veselība: pētījuma apskats / Sandra Mihailova. Biodejas metodes metodoloģiskais raksturojums un pētījumi / Guna Svence, Markuss Štuks, Alehandra Villegasa. Austrumu deju terapeitiskā ietekme / Sandra Mihailova. Dvēseles atklāsme dejā sievietes ginekoloģisko problēmu profilaksei vēdiskās koncepcijas kontekstā / Zita Valka. Buto dejas izmantošana deju un kustību terapijā jauniešiem personisko resursu apzināšanā / Simona Orinska.
        ISBN 9789984853802.
        Deja. Dejas terapija.

Kenfīlds, Džeks. Cāļa zupa dvēselei : laimes meklējumos : 101 iedvesmojošs stāsts par to, kā rast dzīves mērķi, aizraušanos un prieku / Džeks Kenfīlds, Marks Viktors Hansens un Eimija Ņūmarka ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; redaktore Inta Rozenvalde ; priekšvārda, 11.-18. lpp., autore Debora Norvila. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic).). - 432 lpp. : il. ; 23 cm. - (Cāļa zupa dvēselei). - Oriģ. nos.: Chicken soup for the soul: find your happiness. - Virstitulā: Chicken soup for the soul.
        ISBN 9789934035913 (ies.).
        Laime. Pašaktualizācija (psiholoģija).

Bērne, Lorna. Enģeļi manos matos / Lorna Bērne ; [no angļu val. tulk. Vanda Tomaševiča]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 336 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934036194.
        Mistiķes - Īrija - Biogrāfijas. Reliģiskās biogrāfijas. Eņģeļi. Autobiogrāfiskā proza, īru (angļu valoda).

Frīmena, Kimberlija. Kaisle zem Tasmānijas debesīm / Frīmena Kimberlija ; [no angļu val. tulk. Gunita Mežule]. - Rīga : Kontinents, c2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 442 [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984356716.
        Austrāliešu romāni.

Deda, Debra Linna. Dzīve bez indīgām vielām : kā pasargāt organismu un māju no vielām, kas bojā veselību / Debra Linna Deda ; no angļu val. tulk. Linda Kalna ; tulk. red.: Maruta Kusiņa, Guntis Kalns ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 312 lpp. : il., tab. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Toxic free. - Rādītājs: 303.-312. lpp.
        ISBN 9789934034312 (ies.).
        Toksikoloģija. Mājsaimniecību krājumi - Toksikoloģija. Tīrīšanas līdzekļi - Toksikoloģija. Bīstamās vielas. Preču drošība. Mājokļi - Veselības aspekti. Aizstājējprodukti.

Amona, Fransuāza. Dekoratīvie dzijas bumbuļi mazajiem māksliniekiem / Fransuāza Amona ; no franču valodas tulkojusi Lelde Braķe-Klaverī ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - Rīga : SIA "J.L.V.", 2013. - 72 lpp. : il. ; 22 cm. - (Idejas visai ģimenei). - 7+. . - 007-.Pompons déco et rigolos / Françoise Hamon. . . - Oriģ. nos.: Pompons - Déco et rigolos.
        ISBN 9789934114199.
        Rokdarbi. Tekstilmāksla - Literatūra bērniem.

Šarma, Robins. Izzini savu likteni kopā ar mūku, kurš pārdeva savu Ferrari : septiņi patības atmodas posmi / Robins Šarma ; [no angļu val. tulk. Vineta Laudurga ; red. Ilze Čerņevska]. - Rīga : Avots, 2013. - 246, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Discover your destiny with the monk who sold his Ferrari / Robin S.Sharma.
        Saturs: Neatliekamā garīgā palīdzība ; Meklētājs sastop meistaru ; Meklētājs uzzina par aicinājuma spēku un likteņa apslēpto nozīmi ; Meklētājs uzzina par noziegumu, ko sauc par nodevību pret sevi, un to, kā sevi atbrīvot ; Meklētājs uzzina par pašu svarīgāko izvēli, kādu vien cilvēks spēj izdarīt ; Meklētājs ieiet brīnumu un iespēju pasaulē ; Meklētājs saņem meistaru norādījumus ; Skolnieks sāk pārveidoties un sevi jaunradīt ; Meklētājs saņem pārbaudījumu ; Meklētājs atmostas.
        ISBN 9789984859828.

Segliņš, Valdis, 1958-. Derīgie izrakteņi Latvijā : monogrāfija / Valdis Segliņš, Austra Stinkule, Ģirts Stinkulis ; literārās redaktores: Gita Bērziņa, Anna Šmite ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 184 lpp. : diagr., il., tab., kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 184. lpp. - Monogrāfijā apskatīti derīgie izrakteņi Latvijā - to izzināšanas vēsture, zemes dzīļu resursu daudzveidība un izplatības galvenās likumsakarības, derīgo izrakteņu izpēte un nozīmīgākās atradnes. Izdevums sniedz plašu pārskatu par izmantojamiem, kā arī mazizplatītiem un problemātiskiem derīgajiem izrakteņiem. Tas iecerēts kā nozīmīgs izziņas avots pētniekiem, studentiem un citiem interesentiem.
        ISBN 9789984457413.
        Derīgo izrakteņu ģeoloģija - Latvija. Derīgie izrakteņi un to ieguve - Latvija.

Kalve, Ieva. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z / Ieva Kalve. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 315 lpp. : il., sh., tab. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 66). - Lietotie termini: 9.-23.lpp. . - Saīsinājumu saraksts: 24.lpp. . - Avoti: 313.-315.lpp.
        Saturs: Dokumentēšanas procesu tiesiskā bāze ; Dokumentu pārvaldības pamatjēdzieni un būtiskie procesi ; Dokumentu noformēšana ; Darbs ar dokumentiem.
        ISBN 9789984828800.
        Lietvedība. Lietišķā dokumentācija.

Robertsa, Nora. Ēnu līcis : romāns / Nora Robertsa ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 460, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Whiskey beach.
        ISBN 9789984356778 (ies.).
        Amerikāņu romāni.

Pārksa, Adele. Ar mīlestību nepietiek : romāns / Adele Pārksa ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 440, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Whatever it takes.
        ISBN 9789984356792 (ies.).
        Angļu romāni.

Svīre, Māra. ...un neuzzinās neviens : romāns / Māra Svīre ; red. Aldis Vēvers ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 287, [1] lpp. ; 21 cm. - M. Svīres romānā aprakstītais notikums ir patiess no sākuma līdz beigām, turpretim darbojošās personas izdomātas - arī no sākuma līdz beigām. Romāns ir par to - tā patiešām mēdz būt, - kā cilvēku likteņi kļūst atkarīgi no izmeklētāju, prokuroru un tiesnešu profesionalitātes, godaprāta, sirdsapziņas un atbildības izjūtas. Kas ir turīgā uzņēmēja sievas slepkava? Intriga saglabājas līdz pat romāna beigām.
        ISBN 9789934040849 (ies.).
        Detektīvromāni, latviešu.

Nereta, Marta. Fantāzijas dārzos : [dzeja] / Marta Nereta ; sast. Baiba Grūbe ; red. Gunta Lejniece ; noformējums: Inese Siliniece. - Rīga : [Pētergailis], 2012 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 118, [1] lpp. ; 22 cm. - Visu mūžu M. Neretu (īst.v. Frīda Grūbe, 1919-2011) pavadīja gaišās, saulainās bērnības un jaunības atmiņas - Zemgales ziedošās pļavas, Lielupes rāmais plūdums un baltā bērzu birztala pie mājām. Daba, viss izjustais, pārdzīvotais un Dzimtenes mīlestība ir M. Neretas dzejas pamats.
        ISBN 9789984333250 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Stedmena, M.L. Gaisma okeānā / M.L. Stedmena ; no angļu val. tulk. Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic). - 341, [2] lpp. : karte ; 23 cm.
        ISBN 9789934034824.
        Austrāliešu romāni.

Grišams, Džons. Firma : kriminālromāns / Džons Grišams ; no angļu val. tulk. Klāss Vāvere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 492, [1] lpp. ; 20 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: The Firm.
        ISBN 9789934035227.
        Detektīvromāni, amerikāņu.

Sabramanjans, Ravi. Ja Dievs būtu baņķieris : romāns / Ravi Sabramanjans ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Ilze Vācere ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists).). - 283, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: If God was a banker.
        ISBN 9789934037122 (ies.).
        Indiešu romāni (angļu valoda).

Krastiņa, Kristīne. Dārza zvēriņi : kompozīcijas no dabas veltēm / Kristīne Krastiņa ; Ievas Nagliņas vāka mākslinieciskais noformējums ; Tila Indāna fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, [2013]. - 63, [1] lpp. : il. ; 19 cm. - K. Krastiņas grāmatā apkopotas idejas, kā ātri un vienkārši no dabas veltēm izveidot jaukus zvēriņus un citas figūriņas - ezi, bruņurupuci, Havajiešu princesi, vāzi, saulīti, sēnes, rūķi. Darba gaitas aprakstu papildina krāsainas fotogrāfijas. Grāmata adresēta pirmsskolas un sākumskolas skolēniem un viņu vecākiem. - Uz vāka: Pirmsskolai un sākumskolai.
        ISBN 9789934115080.
        Izstrādājumi no dabas materiāliem.

Grīns, Anselms. Debesu sūtņi ikdienā : 33 eņģeļi visiem dzīves gadījumiem / Anselms Grīns ; no vācu val. tulk. Inese Golovocka ; atb. red. Ieva Heimane ; literārā red. Ligita Smilga ; māksliniece Dina Ābele. - [Rīga] : Jumava, [2013]. - 136 lpp. : il. ; 20 cm.
        ISBN 9789934113635.
        Eņģeļi.

Gekišs, Nauris. Fēniksa dziesma : veltījums Pārslai Bērziņai : [dzeja] / Nauris Gekišs. - [Jūrmala] : Nauris Gekišs, 2013 (Mārupe : Drukātava). - 223 lpp. ; 21 cm. - Grāmata ir jaunā autora N. Gekiša dzejoļu krājums, kurā caur vienkārša cilvēka ikdienas novērojumu, pārdomu un emociju prizmu attēloti centieni izprast mūsdienu Latvijas sabiedrību, cilvēka dabu un lomu tajā. Kontrasti, pretrunas un dilemmas, no kā sastāv arī mūsu dzīve, gan materiālā, ārējā, gan ikviena cilvēka iekšējā, jūtu pasaule, laikam visspilgtāk raksturo N. Gekiša dzeju, kuras galvenais uzdevums ir uzrunāt un neļaut palikt vienaldzīgam pret to, kas notiek mums visapkārt. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984498973.
        Latviešu dzeja.

Hiksone, Džoanna. Azenkūras līgava : romāns / Džoanna Hiksone ; [no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; red. Ingūna Jundze]. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgava : Jelgavas Tipogrāfija). - 462, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Agincourt Bride / Joanna Hickson.
        ISBN 9789984356853.

 400 padomi veselībai un skaistumam Latvijā : par dzīvesprieku, vingrumu, slaidumu, enerģiju : pret sāpēm, stresu, lieko svaru, novecošanu / teksts un sast. Indra Ozoliņa ; foto: Dāvis Ozoliņš. - Rīga : Lauku Avīze, 2013 (Rēzekne : Latgales druka). - 240 lpp. : il. - Populārzinātnisks izdevums par tradicionaļās medicīnas, alternatīvās medicīnas un skaistumkopšanas mūsdienu iespējā mūsu ikdienā.
        ISBN 9789984878867.

Raisa, Anna. Intervija ar vampīru : romāns / Anna Raisa ; no angļu val. tulk. Santa Brauča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 431, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934035647.
        Amerikāņu romāni. Vampīri - Daiļliteratūra.

 Dziedniecības gadagrāmata, 2014 / sast. Jānis Arvīds Plaudis, Elizabete Ozola ; vāka mākslinieciskais noformējums: Ingus Feldmanis. - Rīga : Jumava, 2013 (Informatīvā biznesa centrs). - 205, [2] lpp. : il., tab. ; 19 cm. - Gadagrāmatā ietverts 2014. gada mēneša kalendārs, apskatīts saules ceļš un mēness fāzes, kā arī apkopoti raksti par veselīgu dzīvošanu, 5. dimensijas valdzinājuma, Latvijas svētvietām.
        ISBN 9789934114588.

Vētra, Mariss, 1901-1965. Atbalsis : raksti un vēstules Eiropā 1921-1946 / Mariss Vētra ; Agra Redoviča atlase un komentāri. - Rīga : Mansards, 2013. - 603, [2] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Personu rādītājs: 579. - [595]. lpp. (1.sēj.).
        [1. sēj.].
        1. sēj. Eiropā 1921-1946 --.
        ISBN 9789984812939.

Lindsay, Jeff. Dexter in the Dark : [no peace for the wicked] / Jeff Lindsay. - [London : Orion Books, 2013]. - 376 p. : ill.
        ISBN 9780752881607.

Lindsay, Jeff. Dearly devoted Dexter : [serial killer or family man? ...or both?] / Jeff Lindsay. - [London : Orion Books, 2013]. - 296 p. : ill.
        ISBN 9780752877884.

Morels, Deivids. Maitasputns : romāns / Deivids Morels ; no angļu val. tulk. Armīns Voitkāns ; vāka autors Kristians Šics. - Rīga : Kontinents, 2007 (a/s "Paraugtipogrāfija").). - 413, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Scavenger / David Morrell.
        ISBN 9789984352824 (ies.).
        Amerikāņu romāni.

Bredforda, Barbara Teilora. Pārkāpjot noteikumus : romāns / Barbara Teilora Bredforda; tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2010]. - 432 lpp.
        ISBN 9789984355108.

Doda, Kristīna. Mīļotais zaglis : romāns / Kristīna Doda ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; fotogr. Arkādijs Gluhins. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgavas Tipogrāfija). - 377, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Trouble in high heels.
        ISBN 9789984355061 (ies.).
        Amerikāņu romāni.

Blandija, Anna. Oligarha sieva / Anna Blandija ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; fotogr. Arkādijs Gluhins. - Rīga : Kontinents, 2009 (Zelta rudens). - 393, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984355191 (ies.).
        Angļu romāni.

Mišs, Rohuss. Hitlera telefonists, kurjers un miesassargs : pēdējais liecinieks / Rohuss Mišs ; no vācu val. tulk. Gunārs Petris ; atb. red. Kristīne Kirkila ; priekšvārda, 17.-32. lpp., autors Ralfs Džordano ; pēcvārda, 241.-255. lpp., autore Sandra Carinbala ; Zandas Marķitānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 309, [2] lpp., [12] lpp. krās. il. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.: 309.-[310.] lpp. - Oriģ. nos.: Der letzte Zeuge. - Īsas biogrāfijas: 257.-283. lpp.
        ISBN 9789984389134.
        Miesassargi - Vācija - Biogrāfijas. Karavīri - Vācija - Biogrāfijas. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Vācija - Atmiņas, vāciešu - Berlīne.
        Vācija - Politika un pārvalde - 1933-1945.

Doda, Kristīna. Kreļļu bandīti : romāns / Kristīna Doda ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 396, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Thigh high.
        ISBN 9789984355627 (ies.).
        Amerikāņu romāni.

Skenlena, Patrīcija. Laimīgi mūžam? : romāns / Patrīcija Skenlena ; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 408, [1] lpp. ; 21 cm. - Kad medusmēnesis ir beidzies, sākas īstā dzīve... Maldoties bezgalīgajos sieviešu un vīriešu attiecību mūžamežos, autore dalās ar uzkrāto pieredzi. Patrīcijas Skenlenas romānos sastopamas visas iespējamās attiecību peripetijas. Ne vienmēr tās ir gaismas un viegluma cauraustas. Dažkārt pareizo lēmumu pieņemt ir šķietami neiespējama misija... Šajā romānā - raibā un krāsainā kā rudens lapas – jūs atradīsiet gan sievietes darboholiķes, kas cīnās ar izdegšanas sindromu, gan neplānotas grūtniecības radītos pārdzīvojumus, gan nevaldāmu naudas un varas kāri ģimenē. Un pāri visam - kā trausla dūmaka klājas nemērāma un netverama - mīlestība. - Oriģ. nos.: Happy ever after?. - Nos. uz vāka "Vai iespējams dzīvot... Laimīgi mūžam?".
        ISBN 9789984355757 (ies.).
        Īru romāni (angļu valoda).

Devero, Džūda. Karaļa sala : romāns / Džūda Devero ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 375, [3] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Carolina Isle.
        ISBN 9789984355795 (ies.).
        Amerikāņu romāni.

Rundzāns Valerijans. Nav manis bez Dzimtenes dziesmas / Valerijans Rundzāns ; [sast. Ilona Vītola]. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2012]. - 103 lpp. : il. ; 21 cm.
        ISBN 9789984835242.
        Latviešu dzeja.

Salna, Gundega. Kamīnpriekšā : dzeja / Gundega Salna ; Ģirta Semēvica dizains. - Rīga : Rastri poligrāfija, 2012. - 101, [3] lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. - G. Salna ielūdz lasītāju kā draugu sērst savā kamīnpriekšā, jo ir laiks sasalušo sniega sērsnu mīlestības asnam pušu plēst.
        ISBN 9789934802737 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Džonsone, Millija. Negaidīta romance : romāns / Millija Džonsone ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; red. Ilze Jankovska ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 411, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The birds & the bees.
        ISBN 9789984356594 (ies.).
        Angļu romāni.

Vilks, Andrejs, 1954-. Krimināltiesiskā politika : diskursa analīze un attīstības perspektīvas : monogrāfija = Criminal policy : analysis of discourse and perspectives of development : monograph / Andrejs Vilks. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 265 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 252.-265. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums latviešu un angļu valodā, titullapā nosaukums paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984853833.
        Kriminālās justīcijas administrācija - Latvija. Krimināltiesības - Latvija.

Kostello, Džeina. Ko vēlas sievietes : romāns / Džeina Kostello ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 393, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: All the single ladies.
        ISBN 9789984356679 (ies.).
        Angļu romāni.

Lindstrēma, Inga. Noslēpumu vasara : mīlas stāsts no Zviedrijas / Inga Lindstrēma ; tulk. latviešu val.: Brigita Kabuce ; atb. red. Dace Krecere ; literārā red. Brigita Šoriņa ; Nataļjas Kugajevskas mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2013. - 190, [1] lpp. ; 19 cm. - Ingas Lindstrēmas romantiskais stāsts "Noslēpumu vasara" aizved mūs skaistās Zviedrijas krastos. Šeit ir gan ģimenes noslēpums, gan mīlas stāsts, gan attiecību sarežģījumu un galu galā laimīgs atrisinājums. - Oriģ. nos.: Sommer der Entscheidung.
        ISBN 9789934114113.
        Vācu romāni. Mīlas stāsti, vācu.

Brukfīlda, Amanda. Mīlestības tilti : romāns / Amanda Brukfīlda ; no angļu val. tulk. Liene Akmens ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 445 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The love child.
        ISBN 9789984356648 (ies.).
        Angļu romāni.

Mersjē, Paskāls. Nakts vilciens uz Lisabonu : romāns / Paskāls Mersjē ; no vācu val. tulk. un rediģējusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 379, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Nachtzug nach Lissabon.
        ISBN 9789934037436 (ies.).
        Šveiciešu romāni (vācu valoda).

Devero, Džūda. Meitene, kas iemācīja man smieties : romāns / Džūda Devero ; [no angļu val. tulk. Anda Smilga ; vāka dizains Dairis Hofmanis ; red. Ingūna Jundze]. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgava : Jelgavas Tipogrāfija). - 373, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Stranger in the Moonlight / Jude Deveraux.
        ISBN 9789984356785.

Roberta, Naima B. No manu māsu lūpām / Naima B.Roberta ; no angļu val. tulk. Laila Brence ; [Ilzes Isakas vāka dizains ; red. Gunta Šustere ; Kurāna tekstus tulk. Salmāns Abū Dāvūds]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 351 lpp. - Alfabētiskais rād.: [348.]-351.lpp. - Oriģ. nos.: From My Sisters' Lips / Na’íma B.Robert.
        Saturs: Islāma atrašana ; Islāma realizēšana dzīvē.
        ISBN 9789934038389.

Uļicka, Ludmila. Mēdeja un viņas bērni : [romāns] / Ludmika Uļicka ; no krievu val. tulk. Māra Poļakova ; māksl. noform. Gita Treice. - Rīga : Jānis Roze, 2013. - 245,[1] lpp.
        ISBN 9789984234533.

Liepa, Ilze. Liepas metode : ķermeņa filozofija / Ilze Liepa ; no krievu val. tulk. Lāse Vilka ; [ Aijas Andžānes māksl. noform. ; red.: Dace Krecere (atb.), Elīna Rozīte-Bērziņš (lit.)]. - Rīga : Jumava, [2013]. - 181, [1] lpp., [12] lpp. fotogr. : il. + 1 DVD. - Piel.: 1 DVD "Liepas metode" : 12 soļi līdz elegancei : vingrojumu komplekss. - Oriģ. nos.: Метод Лиепа / Илзе Лиепа.
        Saturs: Mana metode ; No piezīmju grāmatiņām ; 12 soļi līdz elegancei.
        ISBN 9789934114472.
        Baletdejotājas - Krievija. Sievietes - Veselība un higiēna. Vingrojumi sievietēm.

Džonsons, Nelsons. Pagrīdes impērija : Atlantiksitijas rašanās, ziedu laiki un sabrukums / Nelsons Džonsons ; no angļu val. tulk. Raimonds Auškāps. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 359, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 23 cm. - Alfabētiskais rād.: [344.] - 359. lpp.
        ISBN 9789934036354.
        Amerikāņu romāni. Gangsteri - Daiļliteratūra.
        Atlantiksitija (Amerikas Savienotās Valstis) - Vēsture - Daiļliteratūra.

Praude, Valērijs, 1946-. Loģistika : (teorija un prakse) / Valērijs Praude. - 2. pārstr. un papild. izd. - [Rīga] : Burtene, 2013. - 560 lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās.
        ISBN 9789984833095.
        Loģistika.

Mežulis, Dainis, 1966-. Krimināltiesības shēmās : vispārīgā daļa / Dainis Mežulis. - Rīga : Turība, 2013 (Drukātava). - 169 lpp. : tab. ; 20 cm. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 35).
        ISBN 9789984828824.
        Krimināltiesības - Latvija - Mācību līdzekļi augstskolām.

 Latvijas leģendas III : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sast. Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; idejas aut.: Andrejs Ēķis ; Dinas Ābeles māksl. noform. ; foto: Gunārs Janaitis ; Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa ievadvārdi. - Rīga : Jumava, 2013. - 224 lpp. : il., fotogr., portr. - Grāmata "Latvijas leģendas" stāsta par ievērojamām personībām, kas veidojušas Latvijas vēsturi, sākot no pirmssākumiem līdz mūsdienām.
        Saturs: Bīskapa Alberta laiks. Latvijas nekronētā karaliene / Ilona Bērziņa ; Straupes siļķu karalis. Salaspils kauja / Pāvils Raudonis ; Gaismeņa ausa... : Francis Trasuns (1864-1926) / Anna Rancāne ; Jānis Čakste un Dziesmu svētki Jelgavā / Kristīne Čakste ; "Tiklīdz kā atskanēs pēdējais šāviens...". Kā Liepājā nepaguva pasludināt Latvijas valsti / Andžils Remess ; Paula Valdena talantu pašslīpēšanas process / Pēteris Trapencieris ; "Pats". "Lielais". "Vecais" / Mudīte Šneidere ; Nenodejotais valsis / Laimdota Sēle ; Zvaigzne tumsā / Juris Lorencs ; Vārnu ielas republikas mantinieki / Viks ; Hercs Franks un dokumentālā filma "Vecāks par desmit minūtēm" (1978) / Kristīne Matīsa ; Viņu mīlēja visi / Armands Melnalksnis ; Ziedonis vieglais / Māra Upmane-Holšteine ; Imants Ziedonis - Latvijas ideju atjaunojot / Andris Buiķis ; Mārtiņš Freimanis / Kārlis Būmeistars.
        ISBN 9789934114823. . - ISBN 9789934114908.

Nikitenko, Sanita. Papīra maskas : rokdarbi vienam vakaram / Sanita Nikitenko. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 16 lpp.
        ISBN 9789934036842.

Riggs, Ransom. Mis Peregrīnes nams brīnumbērniem : romāns / Rensoms Rigss ; red. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 352 lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Miss Peregrine's home for peculiar children.
        ISBN 9789934029486 (ies.).
        Jaunatnes proza, amerikāņu.

Giberts, Vitālijs. Nākotnes modelēšana / Vitālijs Giberts ; [I. Vaitmane, tulkojums latviešu valodā]. - Rīga : Vieda, 2013. - 275, [4] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984782829.
        Pašaktualizācija (psiholoģija). Psihiskās spējas. Dvēsele un miesa. Meditācija. Meditācijas. Līdzības. Okultisms.


Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »