Jaunieguvumi 2014.gada janvārī

Ziņa publicēta 25.01.2014
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2014.gada janvāra mēnesī.  

Mortone, Keita. Noslēpuma glabātāja : romāns / Keita Mortone ; no angļu val. tulk. Ligita Lanceniece ; red. Dace Barone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). - 447, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Secret Keeper.
        ISBN 9789934040238.
        Austrāliešu romāni.

Frīmena, Kimberlija. Vinterbornu dārgumi : romāns / Kimberlija Frīmena ; no angļ. val. tulk. Gunita Mežule ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2013. - 464 lpp.
        ISBN 9789984356860.

Jēruma, Inga. Ilze Vazdika : Saldā katorga / Inga Jēruma ; grāmatas vāka un dizaina autors Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 238, [1] lpp. : fotogr.
        ISBN 9789934039553.

Blaua, Līga. Jānis Stradiņš : ceļš cauri laikiem / Līga Blaua ; red. Dace Krecere ; māksl. Valdis Villerušs. - Rīga : Jumava, 2013. - 551 lpp. : il. - Izmantotā lit.: 549.-550. lpp. - Grāmata vēsta par Stradiņu dzimtu, atspoguļojot arī laikmetu, sākot no 19. g.s. beigām. Grāmatu viedo gan paša Jāņa Stradiņa stāstījums, gan radinieku, laikabiedru atmiņas.
        ISBN 9789934115141.

Linka, Šarlote. Savvaļas lupīnas : triloģijas 2. grāmata / Šarlote Linka ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa ; red. Inese Miesniece ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 444, [1] lpp. ; 23 cm.
        2. grām.
        ISBN 9789934041563.
        Vācu romāni. Ģimenes sāgas, vācu.

Tesaro, Ketlīna. Smaržu kolekcionāre : [romāns] / Ketlīna Tesaro; no angļu val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2014. - 443, [4] lpp.
        ISBN 9789984356907.

Manfelde, Andra, 1973-. Ceļojums uz mēnesi : dokumentālā proza un dzeja / Andra Manfelde. - Rīga : Literatūras kombains, 2011. - 94, [1] lpp. ; 18 x 18 cm.
        ISBN 9789934826405.
        Dokumentālā proza, latviešu. Latviešu dzeja. Latviešu esejas.

 Valstiskā godaprāta sistēmas novērtējums : Latvija 2011 / pētnieks un projekta vadītājs: Valts Kalniņš, Sigita Ķirse ; pētījumu no angļu valodas tulkoja Agnese Lāce un Sigita Ķirse ; priekšvārda, 5. lpp., autors Valts Kalniņš. - Rīga : Delna, 2011. - 197 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 182.-189. lpp. un norādes parindēs.
        ISBN 9789984971773.
        Valsts pārvalde - Latvija - Morālie un ētiskie aspekti - Pētniecība. Korupcija - Latvija - Pētniecība.

 Process: Jaunā arhitektūra Latvijā / [teksta aut.: Matīss Groskaufmanis, Evelīna Ozola, Vents Vīnbergs ... [u.c.] ; red. un priekšv. aut. Ieva Zībārte ; lit. red. Guna Kalniņa ; dizains: Edgars Zvirgzdiņš ; infografika: Evelīna Ozola]. - Rīga : Arhitektūras veicināšanas fonds, 2013 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 221 lpp. : il., ģīm., plāni. - (Process ; 3).
        Saturs: Arhitektūra ; Kritika un procesi ; Prakse un skola.
        ISBN 9789984496900.
        Arhitektūra - Latvija - 21 gs. Pilsētas plānošana - Latvija - Rīga. Pilsētas ekoloģija (socioloģija) - Latvija - Rīga.

Vilka, Inta, 1941-. Caur sirdi plūstošā dzīve : mūža garumā rakstīts likteņstāsts / Inta Vilka. - Rīga : Vesta LK, 2013. - 608 lpp. : il. ; 22 cm.
        ISBN 9789934511035.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Cepurītis, Māris. Ārpolitikas mīti Latvijā : Eiropas Savienība un Krievija / Māris Cepurītis, Rinalds Gulbis. - Rīga : Latvijas vēstures bibliotēkas atbalsta fonds, 2012. - 108 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju (88.-94. lpp.). - Virs titula : Latvijas vēstures bibliotēkas atbalsta fonds.
        ISBN 9789984495736.
        Latvija - Starptautiskās attiecības. Latvija - Etniskās attiecības.

Debeļska, Brigita. Kā ziedam atvērties : dzeja / Brigita Debeļska. - [Tukums : Brigita Debeļska, 2013]. - 168 lpp. : il. ; 17 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934827716.
        Latviešu dzeja.

Aizpuriete, Amanda. Turp : dzeja / Amanda Aizpuriete. - Rīga : Pētergailis, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 78 lpp. : il. ; 23 cm.
        ISBN 9789984333700.
        Latviešu dzeja.

Čaklā, Inta, 1941-. Kas dzīvo vārdos : raksti par literatūru / Inta Čaklā ; redkolēģija: Raimonds Briedis, Ieva E. Kalniņa (atbildīgā redaktore), Kārlis Vērdiņš ; sakārtojusi Inta Čaklā ; zinātniskā redaktore un ievada autore Ieva E. Kalniņa ; māksliniece Ligita Linmeiere ; izmantotas Aleksandra Aržanovska, Raimonda Brieža, Andra Slapiņa, Mārtiņa Zelmeņa fotogrāfijas. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 295 lpp., [16] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. - (Kritikas bibliotēka). - Bibliogrāfija: 271.-283. lpp. un personu rādītājs: 284.-295. lpp. - Sērijas "Kritikas bibliotēka" pirmā grāmata ir literatūrkritiķes I. Čaklās recenziju un rakstu apkopojums, kas aptver vairāk nekā četrdesmit gadu ilgu laikposmu. Rakstu atlasi veikusi pati autore, neatsakoties arī no padomju laikā rakstītā un tā apliecinot, ka režīma apstākļos literatūrkritikā bija iespējams godīgi (kā pret sirdsapziņu, tā dzeju) pastāvēt "legālās nelojalitātes" (K. Skujenieks) robežās, respektīvi, izveidot savus estētiskos un arī vērtību kritērijus, nesaskanīgus ar sociālistiskā reālisma prasībām, pēc kuriem vērtēt dzeju, nepakalpojot varai un - kas nav mazsvarīgi - neapdraudot recenzējamos autorus.
        Saturs: RECENZIJAS: Meklētāju trauksme / Jānis Plotnieks. Polemiska tukšgaita / Harijs Heislers. Gar kuģa logu aizslīd dzīve / Andris Vējāns. Dzīvotprieks nav vaļasprieks / Jānis Peters. Liecība par ikdienu / Ārija Elksne. Ceļš uz sevi / Knuts Skujenieks. Dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi / Vizma Belševica. Siltumiņš aukstajā pasaulē / Laima Līvena. Ko tu mani moki, jūta? / Ojārs Vācietis. Tālīnā tuvība / Imants Ziedonis. Spēlmanis un mūžība / Egils Plaudis. Mūža pieraksti / Vizma Belševica. Kas dzīvo vārdos / Juris Kunnoss. Īsi ziņojumi no viņpasaules / Andris Žēbers. Ar dzīvam palikušā nastu plecos / Valdis Krāslavietis. Depresija un vārds / Guntars Godiņš. Zem norasojuša vārda / Jānis Rokpelnis. Prieks no rūgtas akas / Juris Kunnoss un Co. Es un šis laiks / Gatis Krūmiņš. Bezdibenis un drusku arī pelbaseins / sast. Amanda Aizpuriete. Izvēle būt / Liāna Langa. Par vienu motīvu / Kārlis Vērdiņš. Sava ceļa gājējs / Hermanis Marģers Majevskis. Esības mobilie zvani / Juris Kronbergs. Pusceļa darbs. Daži Kali jugas vaibsti / Pēteris Draguns. Ienācies rudens ābols / Broņislava Martuževa. Ulda Bērziņa kosmogonija / Uldis Bērziņš. Valoda un balsis / Pēteris Brūveris. Acis bez kauliņiem, tātad - dārgākas / Ērika Bērziņa. Skatieni / Liāna Langa. RAKSTI: Vientuļnieks un dzeja. Es neskaidrošu, es nosaukšu. Bērnība. Ozoli. Dvieļi. Atrast pareizo balsi. Paradokss dzejā. Nesaķemmētas domas. Minūtes, gadi un citi Ulda Bērziņa dzejas laiki. Ērika Ādamsona "vētras un dziņu laiks". Mums vajadzīgi dažādi dzejnieki - un arī labi. Nerimtība. Brīvības nolūks. Katram pēc spējām jeb literāru darbu aizstāvībai. Lielā elpa un Latvija. Kā dzeja izlauzās brīvībā: stāsts par Knuta Skujenieka grāmatas neizdošanu. Ūdens un spogulis Veronikas Strēlertes dzejā. "Ir Māxla pašmērķīga": mākslas un mākslinieka tēls Jura Kunnosa dzejā. Aicinājums un profesija. Pēcvārds Imanta Ziedoņa grāmatai "Zvaigznes uz ceļiem".
        ISBN 9789984893037 (ies.).
        Latviešu literatūra - Vēsture un kritika.

Briedis, Leons, 1949-. Oktāvas : dzeja / Leons Briedis ; atbildīgā red. Inguna Cepīte ; red. un priekšvārda autors Guntars Godiņš ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Pētergailis, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 79, [4] lpp. ; 21 cm. - Šodien latviešu dzejā gaužām reti ir sastopami darbi, kas rakstīti klasiskajās dzejas formās, tāpēc L. Brieža grāmata ir ievērības cienīgs notikums, kas parāda plašu poētikas arsenālu. Dzejnieks priekšroku devis Eiropā tik pazīstamajam oktāvas variantam, kas labi atbilst latviešu valodas struktūrai. L. Briedis grāmatā reabilitē senu klasisku formu, vienlaikus pierādīdams, ka lieliski pārvalda dzejas tehniku, jo striktā pantā spēj spilgti atklāt individuāla pārdzīvojuma un domāšanas savdabīgo pasauli.
        ISBN 9789984333717 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Sauka, Arnis. Latvijas uzņēmēju stāsti : pasniedzējiem, zinātniekiem un praktiķiem / Arnis Sauka ; līdzautori Aivars Timofejevs, Rikijs Mūrs, Laima Auza ; priekšvārdu sarakstīja Anders Paalzow. - Riga : Stockholm School of Economics in Riga, 2013. - 107 lpp. : diagr., il., ģīm., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. - A. Saukas grāmatā aplūkotie Latvijas uzņēmēju stāsti ir ieguldījums uzņēmējdarbības izglītībā valstī - tā ļaus dažādu līmeņu un disciplīnu studentiem skaidri izprast kritiskos jautājumus, kam jāpievērš uzmanība, uzsākot un vadot uzņēmumu Latvijā. Tajā ietverti deviņu Latvijas uzņēmumu stāsti. Grāmata vēsta par starptautiskā tirgus apgūšanas veiksmes ceļu, spēju atrast nišas tirgu un kļūt par pasaules līderi tajā. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984842660.
        Uzņēmējdarbība - Latvija. Uzņēmējsabiedrības - Latvija.

Slucis, Aivars, 1938-. Sargāt Latviju : publicistika = Protect Latvia : publication / Aivars Slucis ; sakārtojis, komentārus un priekšvārdu sarakstījis Atis Skalbergs ; redaktore Dagmāra Lejiņa ; dizains: Inga Poļevska ; vāka dizainā izmantots Kārļa Zāles pieminekļa fragments. - [Latvija : Aivars Slucis], 2013 (Talsu tipogrāfija).). - 244 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. - Daudziem latviešiem grāmatas palīdzējis izdot ASV dzīvojošais ārsts Aivars Slucis. Tās ir grāmatas, kas nepatīk tiem, kas slēpj komunistu ļaundarības, bet tās ir vajadzīgas mums, lai mēs zinātu patiesību, lai mēs pazītu tos, kas arestēja, spīdzināja, izsūtīja latviešus un daudzu citu tautu godīgos cilvēkus. Grāmatā apkopotas A. Sluča publikācijas no laikrakstiem. - Teksts paral. latv., angl. . - Teksts latviešu un angļu valodā. - Grāmata veltīta Ojārim Slucim, kas mira agrā bērnībā krievu okupācijas rezultātā. . - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        Autori: Agra Dage, Andrejs Eglītis, Arturs Edgars Kubulnieks, Marks H. Rozenbergs, Teodors Spāde, Ojārs Vācietis.
        ISBN 9789984499772 (ies.).
        Pasaules politika - Atspoguļojums presē - 20 gs.
        Latvija - Vēsture - 20 gs. Latvija - Politika un pārvalde - 1991-.

Manfelde, Andra, 1973-. Ziemeļu tirgus : [dzeja : 2010-2013] / Andra Manfelde ; [red. Jānis Rokpelnis]. - [Tukums] : Literatūras kombains, 2013. - 76, [2] lpp. ; 18 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934826436.
        Latviešu dzeja.

Sakalaurs, Pēteris. Četrrindes iz dzīves : dzejoļi / Pēteris Sakalaurs ; vāka dizains un foto: Ilga Rēdmane. - [B.i. : Autorizdevums] ; Pēteris Sakalaurs, 2013 (Rīga : Drukātava, SIA). - 238 lpp. : il.

Ostups, Artis. Fotogrāfija un šķēres : 2010-2013 : [dzeja] / Artis Ostups ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; māksl. Zane Ernštreite. - Rīga : Mansards, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 44, [1] lpp. ; 18 cm. - Šis ir dzejnieka A. Ostupa otrais dzejoļu krājums. A. Ostupa pirmais dzejoļu krājums "Biedrs Sniegs" iznāca 2010. gadā un tika nominēts Literatūras gada balvas debijas kategorijā. Autors publicēties sācis 2005. gadā periodikā un internetā. Ieguvis filozofa izglītību, regulāri publicē recenzijas par dzeju.
        ISBN 9789934120152.
        Latviešu dzeja.

Slokenberga, Anita. Vecums : liktenis, izaicinājums, dāvana / Anita Slokenberga, Daina Zepa ; Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fonds. - [Latvija] : Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fonds, 2013. - 96 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 92. lpp.
        Geriatrija. Gerontoloģija.

Kariņš, Krišjānis, 1964-. Latvijas intereses : domas par Latvijas attīstību / Krišjānis Kariņš. - Rīga : Avots, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 158, [1] lpp. : kartes, tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789984859835.
        Ģeopolitika - Eiropa - 21 gs.
        Latvija - Politika un pārvalde - 1991-. Latvija - Ekonomiskā politika - 1991-. Latvija - Starptautiskās attiecības - 1991-.

Segliņš, Uģis, 1963-. Sejas panti : dzejoļi / Uģis Segliņš. - Rīga : Iespēju grāmata, 2013. - 96 lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789984875392.
        Latviešu dzeja.

Ualliks, Žoržs. Redzu, dzirdu, klusēju / Žoržs Ualliks ; Pētera Draguna atdzejojumā = Вижу, слышу, молчу / Жорж Уаллик. - Rīga : Orbīta, 2013. - 87, 87 lpp. : il. ; 18 cm. - Teksts latviešu un krievu valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - Abpusēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija.
        ISBN 9789934836121.
        Krievu dzeja - Latvija.

 Piekrastes ilgtspējīga attīstība : sadarbības pārvaldība : rakstu krājums / Raimonda Ernšteina un Roberta Jūrmalieša redakcijā ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. Vides pārvaldības katedra. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008 (Rēzekne : Latgales druka, (2009). - 207 lpp. : graf., il., kartes., tab. ; 26 cm. - Ietver bibliogrāfiju (rakstu beigās). - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984450971.
        Piekrastes zonas menedžments - Latvija. Ilgtspējīga attīstība - Latvija.

Ezergaile, Inta. Raksti : sievišķais / vīrišķais un feminisms / Inta Ezergaile ; [no angļu val. tulk.: Dagnija Dreika, Ingūna Beķere ; zin red.: Anda Kubuliņa, Jolanta Treile ; sast., priekšv. priekšmetu rād. Anda Kubuliņa ; bibliogr. sast. A.Ezergailis ; māksl. Aldis Aleks]. - Rīga : Zinātne, 2011 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 603, [1] lpp. : portr. - Bibliogr. norādes parindēs. . - Bibliogr.: 586.-[589.]lpp. / sast. A.Ezergailis. . - Personu rād.: 590.-[596.]lpp. . - Priekšmetu rād.: 597.-[604.]lpp. / sast. A.Kubuliņa.
        Saturs: Tomasa Manna kūrvieta ; Vīrišķais un sievišķais: skatījums uz Tomasa Manna dialektiku ; Par muzikalitāti dzejā: Heines piemērs ; Rakstnieces-sašķeltā patība: Kristas Volfas, Ingeborgas Bahmanes, Dorisas Lesingas un citu rakstnieču romānu analīze ; Nostaļģija un viņpuse. Vienpadsmit latviešu rakstnieces ; Gundega Repše: Pēcpadomju subjektivitāte Latvijā: dažas zīmes literatūrā ; Mākslas iejaukšanās Gunara Saliņa dzejā ; Lūkoties dziļāk: Par Baibas Bičoles dzeju.
        ISBN 9789984808888.
        Latviešu literatūra. Sievietes un literatūra. Sekss literatūrā. Mīlestība literatūrā.


Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »