Jaunieguvumi februārī

Ziņa publicēta 03.02.2014
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2014.gada februāra mēnesī.

Ardēns, Pols. Lai ko tu domā, domā citādi : par nepareiziem lēmumiem ar pareiziem rezultātiem / Pols Ardēns ; no angļu val. tulk. Aija Amoliņa ; red. Meldra Bērziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 142, [2] lpp. : il. ; 18 cm. - Oriģ. nos.: Whatever you think, think the opposite.
        ISBN 9789934017278.
        Panākumi uzņēmējdarbībā. Lēmumu pieņemšana.

Avotiņa, Daina, 1926-. Jūlija : romāns / Daina Avotiņa ; red. Daina Grūbe ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 284, [1] lpp. ; 21 cm. - (7 (169). - D. Avotiņas romānā turpinās rakstnieces populārās grāmatas "Kad lausks cērt" (2011) varoņu gaitas uz 20. gadsimta vidus vēsturisko notikumu fona. "Rimežu" saimniece Jūlija ir zaudējusi vīru Rihardu, un šajā traģiskajā brīdī spēku turpināt dzīvot un strādāt dod tikai atbildība par bērniem un saimniecību. Vai sieviete spēs nosargāt viņai uzticētās mājas un zemi arī tad, kad bērni kā gājputni cits pēc cita azies no mājām un dzimtajai zemei un tās ļaudīm pāri velsies varas maiņas, karš, nelaimes.
        ISBN 9789934038891 (ies.).
        Latviešu romāni.

Hargla, Indreks. Aptiekārs Melhiors un Olevistes baznīcas noslēpums : kriminālromāns / Indreks Hargla ; no igauņu val. tulk. un rediģējusi Maima Grīnberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 317, [2] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus.
        ISBN 9789934039522.
        Detektīvromāni, igauņu.

Lorenca, Inī. Ceļojošā priekameita : romāns / Inī Lorenca ; no vācu val. tulk. Iveta Galēja ; red. Inese Miesniece ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 493, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Die Wanderhure.
        ISBN 9789934039997 (ies.).
        Vācu romāni. Prostitūtas - Daiļliteratūra.

Braisons, Bils. Mājās : īsa privātās dzīves vēsture / Bils Braisons ; no angļu val. tulk. Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 519, [1] lpp. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.: 464. - [484.] lpp. . - Alfabētiskais rādītājs: 488. - [520.] lpp.
        ISBN 9789934033803.
        Privātā dzīve - Vēsture. Dzīvesveidi - Vēsture. Mājokļi. Mājokļi - Psiholoģiskie aspekti. Mājokļi - Vides aspekti. Telpas - Psiholoģiskie aspekti. Telpas - Vides aspekti.

Meils, Pīters. Viesnīca "Pastis" : romāns / Pīters Meils ; no angļu val. tulk. Ieva Tarvida ; red. Marika Taube ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 413, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Hotel Pastis.
        ISBN 9789934040375.
        Angļu romāni.

Deja, Silvija. Ievijos tevī : Krustuguns sērijas romāns / Silvija Deja; tulk. Anna Zābere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 397, [1] lpp.
        ISBN 9789934041297.

Pauls, Raimonds, 1936-. Etīdes par dzīvi : nekas nav dārgāks par neatkarību / Raimonds Pauls ; sakārtojusi un ievadu sarakstījusi Dina Balode ; redaktore Gundega Sēja ; Zanes Lūses gleznas ; Aigara Truhina dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (PNB Print). - 96 lpp. : il. ; 18 cm. - Etīdes par dzīvi tapušas pēc trim sarunām ar Maestro Raimondu Paulu 2013. gada janvārī, martā un maijā. Sarunām, kas izvērtās Maestro atziņās un pārdomās par dzīves pamatlietām. Vienkāršām un ne tik vienkāršām. Cieņa, iedvesma, kārtība un disciplīna. Profesija, atzinība un mūža balva. Skolotāji un draugi. Sievietes skaistums. Ēdieni, smaržas un automašīnas. Jaunieši, internets, kino, teātris. Viesības, kurpes un melnais caurums. Džezs un brīvība. Personiskais bauslis. Un, protams, klavieres. Grāmatā aplūkojamas mākslinieces Zanes Lūses gleznas, kuru tapšanu iedvesmojušas Maestro dziesmas.
        ISBN 9789934040009 (ies.).
        Komponisti - Latvija. Latviešu proza.

Rābe, Marks. Grieziens : [psiholoģiskais trilleris] / Marks Rābe, no vācu val. tulk. Juris Miesnieks; dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (PNB Print). - 380 lpp. - (Zvaigznes Detektīvu klubs).
        ISBN 9789934040696.

Untāls, Edgars. Nelieciet man domāt! / Edgars Untāls ; autora redakcijā ; māksl. red.Aigars Truhins ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (A/sPoligrāfists). - 210, [6] lpp. : il., tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [212.] lpp. - E. Untāls ir pārdošanas eksperts. Šobrīd vada apmācību un konsultāciju uzņēmumu SIA "CCGroup", ir sertificēts koučs un biznesa treneris. E. Untāla grāmata ir par pārdošanu un uzvarām - pašam pār sevi un pēc tam pār konkurentiem. Par uzdrīkstēšanos sākt darīt jaunas lietas un darīt jau ierastas lietas citādāk. Par to, kā vadīt un iedvesmot komandu kopīgiem mērķiem un sasniegt izvirzītos rezultātus.
        ISBN 9789934040337.
        Darbinieki - Koučings. Tirgvedība - Psiholoģiskie aspekti.

Jurševskis, J.(Juris). Būvmašīnas : mācību līdzeklis / Juris Jurševskis ; Viktora Mironova priekšvārds ; Dinas Fomenko vāka mākslinieciskais noformējums. - 2., papild. izd. - Jelgava : Autora izdevums, 2013 (Jelgavas Tipogrāfija). - 320 lpp. : il., sh., tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 302.-404. lpp. (28 nos.). - J. Jurševska grāmatā apskatītas būvniecībā visbiežāk pielietojamās tehnikas vienības un sistēmas, instrumenti un palīgierīces, mehanizācijas līdzekļi. Tajā dotas būvmašīnu uzbūves visdažādākās shēmas, skaidrojoši to apraksti, salīdzinātas darbu veikšanas mehanizācijas funkcionālās iespējas. Grāmata adresēta profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības studentiem. 1. izdevums ar nosaukumu "Celtniecības, ceļu būves un ceļu uzturēšanas mašīnas" iznāca 2006. gadā.
        ISBN 9789984498638 (ies.).
        Celtniecības mašīnas un iekārtas - Mācību līdzekļi. Ceļu būves mašīnas - Mācību līdzekļi.

Ārčers, Džefrijs. Atbildi zina tikai laiks / Džefrijs Ārčers; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013. - 440, [1] lpp.
        ISBN 9789984356822.

Ignats, Gundars, 1981-. Pārbaudes laiks / Gundars Ignats ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas grāmata, 2013. - 214 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789984887579.
        Latviešu romāni.

Moja, Džodžo. Pirms atkal tiksimies / Džodžo Moja ; no angļu val. tulk. Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 388, [2] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934037023.
        Angļu romāni.

Liepiņa, Aina. Gunta Virkava : nakts sarunas / Aina Liepiņa. - [Rīga] : Arto-1, [2013]. - 341, [2] lpp., [52] lpp. iel. : il., portr. ; 23 cm.
        ISBN 9789934834561.
        Aktrises - Latvija - Biogrāfijas.

Zālīte, Māra, 1952-. Pieci pirksti / Māra Zālīte. - Rīga : Mansards, 2013. - 292, [5] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934120244.
        Latviešu romāni.

Berijs, Stīvs. Karaļa viltība : romāns / Stīvs Berijs, no angļu val. Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2013. - 480 lpp.
        ISBN 9789984356884.

Gregorija, Filipa. Baltā princese : romāns / Filipa Gregorija; no angļu val. tulk. Diana Smilga. - Rīga : Kontinents, [2013]. - 480 lpp.
        ISBN 9789984356877.

Ruka, Elvita, 1970-. Izdzīvo. Piedzīvo. Lido : romāns / Elvita Ruka ; red. Gundega Blumberga ; māksl. Katrīna Vasiļevska ; maketu veidojusi Gundega Kārkliņa. - Rīga : Mansards, 2013. - 278, [2] lpp. : fotogr. - Foto no autores personīgā arhīva.
        ISBN 9789934120251.

Bērne, Lorna. Kāpnes uz debesīm : mūsdienu īru mistiķes dzīvesstāsts / Lorna Bērne ; no angļu val. tulk. Vanda Tomaševiča ; red. Ilona Ancāne ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 285, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Stairways to heaven.
        ISBN 9789934036200 (ies.).
        Mistiķes - Īrija - Biogrāfijas. Eņģeļi. Autobiogrāfiskā proza, īru (angļu valoda).

Ingrems, Ričards. Acumirkļa lēmums / Ričards Ingrems. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 270, [1] lpp. ; 20 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - "Kaut ko zaudējot, mēs parasti kaut ko arī iegūstam"--Uz vāka.
        ISBN 9789934041181.
        Detektīvromāni, latviešu.

Banaleks, Žans Luks. Drāma Bretaņā (cits izdevums) / Žans Luks Banaleks; no vācu val. tulk. Aija Jakoviča. - Rīga : Jumava, 2013. - 255 lpp. - Karstā jūlija rītā gleznainajā mākslinieku pilsētiņā Pontavēnā Francijas dienvidos notiek mistiska slepkavība ― brutāli tiek nodurts leģendārās viesnīcas “Centrs”, kurā reiz dzīvojis Gogēns un citi diži mākslinieki, sirmais īpašnieks Pjērs Luī Peneks. Kāpēc būtu jānogalina deviņdesmit vienu gadu vecs sirmgalvis? Un kas to izdarījis? Kas noticis viesnīcas īpašnieka pēdējās mūža dienās? Kad drīz pēc pirmās slepkavības atrod vēl vienu līķi Bretaņas piekrastē, komisārs Žoržs Dipēns saprot, ka viņa izmeklējamā lieta negaidīti ieguvusi milzu mērogu. Sabiedrība aizvien uzstājīgāk pieprasa atklāt slepkavu, taču pilsētiņas iedzīvotāji ietiepīgi klusē. Kaut arī Dipēnam nenākas viegli izprast bretoņu dzīves īpatnības, viņš nāk uz pēdām kādam rūpīgi glabātam noslēpumam...
        ISBN 9789934115424.

Stepnova, Marina. Lazara sievietes / Marina Stepnova ; no krievu val. tulk. Maija Stūrniece ; māksl. Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013. - 331, [1] lpp.
        ISBN 9789984234601.

Rušdi, Salmans. Lūka un dzīvības uguns / Salmans Rušdi; no angļu val. tulk. Ingūna Beķere. - Rīga : Atēna, 2013. - 184 lpp.
        ISBN 9789984344584.

Ņikonovs, Aleksandrs. Aiz impērijas fasādes : Tēvzemes mitoloģijas īsais kurss / Aleksandrs Ņikonovs ; no krievu val. tulk. Rūta Dina Vilīte ; atbildīgā red. Inguna Cepīte ; redaktori: Inta Ceļdoma, Oskars Lapsiņš ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Pētergailis, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 399 lpp. : diagr. ; 25 cm. - Oriģ. nos.: За фасадом империи.
        ISBN 9789984333724 (ies.).
        Krievija - Vēsture. Padomju Savienība - Vēsture. Krievija - Politika un pārvalde. Padomju Savienība - Politika un pārvalde.

Koreckis, Daņils. Medniekam pa pēdām / Daņils Koreckis ; no krievu val. tulk. Maija Medne. - Rīga : Juvetas, 2013. - 318,[1] lpp.
        ISBN 9789934817656.

Levī, Marks. Ikviens vēlas mīlēt : romāns / Marks Levī ; no franču val. tulk. Sintija Rimšele ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 364 lpp. ; 21 cm. - (Jauna franču līnija). - Oriģ. nos.: Mes amis mes amours.
        ISBN 9789984356891 (ies.).
        Franču romāni.

Gēbele, Iveta, 1967-. Cilvēks ģimenē : sistemātisks skatījums uz cilvēku ģimenē jeb cilvēku dīķī / Iveta Gēbele, Aivis Dombrovskis ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noform. ; atb. redaktore Ieva Heimane ; literārā redaktore Keta Īva ; tehn. redaktore Irēna Soide ; maketētāja Iveta Paegle ; Tits Indāns, fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, 2014. - 95, [1] lpp. : fotogr. - Grāmatā autori sarunājas par to, kā cilvēka likteni ietekmē viņa ģimene, viņa senči.
        ISBN 9789934115042.
        Ģimenes. Ģimenes - Psiholoģiskie aspekti.

Ošo. Ošo ikkatrai dienai : 365 meditācijas šeit un tagad / Ošo ; no angļu val. tulk. Arita Piķe ; red. Aija Rožlapa ; māksl. Andreta Strade. - Rīga : Sētava, 2013. - 365, [5] lpp., [6] lpp. iel. : il. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Everyday Osho.
        ISBN 9789934502071.
        Meditācijas.

Tomsone, Irina, 1936-. Mēness dūriens / Irina Tomsone. - Rīga : Alis, 2014. - 215, [9] lpp. : il.
        ISBN 9789934504082.

Mensela, Džila. Bez piecām minūtēm laimīgi / Džila Mensela; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2014. - 480 lpp.
        ISBN 9789984356938.

Oldersijs-Viljamss, Hjū. Periodiskās fabulas : ķīmisko elementu raibie piedzīvojumi / Hjū Oldersijs-Viljamss ; no angļu val. tulk. Vita Holma. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 350 lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [335.-340.] lpp. . - Alf. rād.: [341.] - 350. lpp.
        ISBN 9789984234441.
        Periodiskais likums - Vēsture. Ķīmiskie elementi - Vēsture. Zinātniskie atklājumi. Ķīmija literatūrā.

Hermanis, Joahims. Mazā astronomijas enciklopēdija : zvaigžņu un planētu atklāšana un novērošana / Joahims Hermanis ; no vācu val. tulk. Ingrīda Kramiņa. - [Atk. izd.]. - Rīga : Jumava, [2013]. - 211, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Alf. rād.: 210. - [212.] lpp.
        ISBN 9789934114397.
        Astronomija - Enciklopēdijas.

Šāberte, Baiba. Brīvības cena : Lidijas Lasmanes-Doroņinas ticība, cerība un mīlestība / Baiba Šāberte; māksl. Līga Krēže. - Rīga : Jumava, 2013. - 182, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il. ; 24 cm.
        ISBN 9789934114144.
        Politiskā vajāšana - Latvija. Politiskie ieslodzītie - Latvija - Biogrāfijas.

Smolijs, Ričards. Aizliegtā ticība : gnosticisms- kristietības apslēptais mantojums / Ričards Smolijs ; no angļu val. tulk. Anna Krumholce ; red. Elviss Ozols ; Māra Garjāņa makets un vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2013. - 268, [1] lpp. : diagr.
        Bibliogrāfija: 261.- 269. lpp.
        ISBN 9789984869452.

Raundinga, Virdžīnija. Aleksa un Nikijs : stāsts par pēdējā Krievijas cara un carienes kaislībām / Virdžinija Raundinga; no angļu val. tulk. Mārtiņš Karelis. - Rīga : Jumava, 2014. - 373 lpp. - Dramatisks stāsts par imperatoru Nikolaju II un viņa sievu Aleksandru Fjodorovnu - pēdējo Krievijas caru un carieni. Dziļš personisks pētījums, kas sniedz psiholoģisku ieskatu viņu laulībā, un kā tā ietekmēja viņu likteni.
        ISBN 9789934115448.

Ošo. Mīlestība, brīvība & vienpatība : jauns attiecību redzējums / Ošo, no angļu val. tulk. Aija Rožlapa. - Rīga : Sētava, 2013. - 210 lpp. - Ošo lekciju apkopojums.
        ISBN 9789934502088.

Bērziņa, Agnese. Atziņu kristāli : būtiski domu graudi no Debesīm / Agnese Bērziņa ; sast. Ieva Kokoreviča ; red. Ieva Bečere ; māksl. Tomass Folks. - Olaine : SIA "Ameija", [2014]. - 274 lpp. : il.
        ISBN 9789934818998.

Ingemarsone, Kajsa. Citroni dzeltenie / Kajsa Ingemarsone ; no zviedru val. tulk. Rute Lediņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 302, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934035852.
        Zviedru romāni.

Ārnstede, Simona. Izprecinātā / Simona Ārnstede ; no zviedru val. tulk. Rute Lediņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 381, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934040528.
        Zviedru romāni.

Eko, Umberto. Ķēniņienes Loanas mistiskā liesma : ilustrēts romāns / Umberto Eko ; no itāļu val. tulk. Dace Meiere ; māksl. Iveta Paegle. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013. - 461, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789984234571.

Meisons, Ričards. Baudas meklētāja stāsts : [romāns] / Ričards Meisons ; no angļu val. tulk. Ligita Lukstraupe ; red. Anda Brazauska ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 283, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: History of a pleasure seeker.
        ISBN 9789934037979.
        Angļu romāni.

Bankovskis, Pauls, 1973-. Es neko neatceros : par lietu dabu : stāstu krājums / teksts un ilustrācijas: Pauls Bankovskis ; red. Gundega Blumberga ; dizains: Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 108, [3] lpp. : il. ; 21 cm. - Lielākajā daļā no P. Bankovska krājumā savāktajiem stāstiem vēstītāja loma tikusi kādai pagalam nedzīvai lietai "bez sirds un dvēseles". Mūžu nokalpojis dvielis, jau sen kā aizsaulē nonākusi šaursliežu dzelzceļa lokomotīve, kabatas nazis, kaste vīna - tie visi ir priekšmeti, kas vēlas dalīties ar savu pieredzi, vērojumiem un pārdzīvojumiem. Stāstus ilustrē un papildina autora akvareļi, kuros bieži vien atainotas stāstos aprakstītās ainas un situācijas vai, iespējams, vietas stāstu notikumu tuvumā.
        Saturs: Par bērniem vispār. Manu vārdu, lūdzu, rakstiet ar lielo "D". Par pasēm. Acojamais. Par Āfrikas bērniem. Ich bin ein Berliner! Par mājasdarbu. Viņa ir vāja. Par seju. Tinte. Par sodu. Viņā saulē. Par kaku. Riteņi. Par veco puisīti. No vienas kastes. Es neko neatceros.
        ISBN 9789984887562.
        Stāsti, latviešu.

Tvens, Marks. Ādama un Ievas dienasgrāmata / Marks Tvens ; no angļu val. tulk. Valdis Grēviņš ; māksl. Ieva Krūmiņa. - Rīga : Zinātne, 2013 (Dardedze hologrāfija). - 77, [1] lpp. : il. ; 17 cm. - "Sagatavots pēc izdevuma: Marka Tvena Kopoti raksti, ceturtais sējums: Ādama dienasgrāmata. Rīga : Kaija, 1940"--Titlp. otrā pusē.
        ISBN 9789984879543.
        Amerikāņu proza.

Vilbers, Kens. Aci pret aci : jaunas paradigmas meklējumi / Kens Vilbers ; no angļu valodas tulk. Normunds Pukjans. - Rīga : Jumava, 2013. - 322, [3] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 317.-[323.] lpp. - Grāmatā "Aci pret aci" K.Vilbers sper pirmo soli ceļā uz visaptveroša apziņas un realitātes modeļa izveidošanu, kas ietver zinātni, filozofiju un reliģiju. Autors izpēta trīs zināšanu sfēras: empīrisko maņu sfēru, racionālo prāta sfēru un kontemplatīvo gara sfēru, piedāvājot argumentētu kritiku par tradicionālo reliģiju, mūsdienu materiālisko filozofiju un pašlaik populārajām "Jaunā laikmeta" teorijām, virzot uz plašāku visaptverošu sapratni par mums pašiem un Visumu.
        ISBN 9789934114830.
        Apziņa. Transpersonālā psiholoģija. Izziņas teorija. Transcendence (filozofija). Zemapziņa. Filozofija un zinātne. Reliģija un zinātne.

Džeikobijs, Henrijs. Hauss un filozofija : melo visi / Henrijs Džeikobijs ; no angļu val. tulk. A. Jansone; red. D. Krecere. - Rīga : Jumava, 2014. - 263, [1] lpp. ; 20 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
        ISBN 9789934115523.
        Filozofija. Starppersonu attiecības - Filozofija. Starppersonu attiecības - Morālie un ētiskie aspekti. Ārsts un pacients - Filozofija. Ārsts un pacients - Morālie un ētiskie aspekti. Ārsti televīzijā. Medicīna televīzijā. Medicīna kinofilmās.

Gills, Maikls Geitss. Kā Starbucks izglāba manu dzīvi / Maikls Geitss Gills ; no angļu val. tulk. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 271, [1] lpp. ; 21 cm. - Iedvesmojoša grāmata par dzīves skaistumu, mīlestību uz kafiju un prasmi saskatīt brīnumaino.
        ISBN 9789934035012.
        Reklāmas menedžeri - Amerikas Savienotās Valstis - Biogrāfijas. Autobiogrāfiskā proza, amerikāņu.

 Ārstēšanās ar vīnu, degvīnu un kandžu / sast. Jānis Bērziņš ; red. Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 72 lpp. ; 21 cm. - Spirta, degvīna un vīna ārstnieciskās īpašības. Praktiski padomi ārstniecisko izvilkumu pagatavošanai. Ārstniecības līdzekļu receptes. - "Organisma stiprināšanai"--Uz vāka.
        ISBN 9789934038358.

Bērziņa, Ilona. Emīls Dēliņš : patriots, žurnālists, diplomāts / Ilona Bērziņa ; atbildīgā red. Dace Krecere ; literārā red. Brigita Šoriņa ; Dinas Ābeles mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2013]. - 214, [2] lpp., [16] lpp. iel. : il., ģīm. ; 25 cm. - I. Bērziņas grāmata vēsta par Austrālijas latvieša Emīla Dēliņa (1921-2004) dzīves gaitām. Otrā pasaules kara laikā E. Dēliņš nokļuva Austrālijā, kur aktīvi pievērsās žurnālistikai un diplomātijai. Viņa dibinātais un līdz 2000. gadam vadītais laikraksts "Austrālijas Latvietis" bija saikne starp Latviju un tālo Austrāliju. Viņa grāmatas - dipolomāta un dzīves pieredzes apkopojumi - ir vēstures mācību līdzeklis, kas spilgti raksturo mūsu laiku. E. Dēliņam bija nozīmīga loma arī Baltijas neatkarības atgūšanā. - Personu rādītājs: 207.-[215.] lpp.
        ISBN 9789934115158 (ies.).
        Diplomāti - Latvija - Biogrāfijas. Žurnālisti - Latvija - Biogrāfijas.
        Austrālija - Latvija - Starptautiskās attiecības. Latvija - Austrālija - Starptautiskās attiecības.

Rukšāne, Guna. Dārza maģija / Guna Rukšāne ; Andas Nordenas dizains un makets; red. G.Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (PNB Print). - 191, [1] lpp. : il. ; 25 cm.
        ISBN 9789934039669.
        Dārzkopība.

Bagots, Džims. Higss : "Dieva daļiņas" izgudrošana un atklāšana / Džims Bagots ; no angļu val. tulk. Dace Vanaga, red. Elviss Ozoliņš. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2013. - 213, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 193.-195. lpp. - Aizraujošs un autentisks stāsts par to, kā notiek lielie atklājumi fizikā. Reta grāmata latviešu valodā, kur kvantu fizikas atklājumi tiek apskatīti pēc būtības, nevis piesaukti ezorētisko ideju propagandai. Obligāta lasāmviela katram, kas patiešām grib tikt skaidrībā par to, no kā veidota materiālā pasaule pašos tās pamatos.
        ISBN 9789984869438.
        Higgs boson - Populāri zinātniskā literatūra. Elementārdaļiņas (fizika) - Populāri zinātniskā literatūra.

Jabslija, Šārmeina. Efektīvs detox plāns : Attīri un atjauno savu organismu! Atšķirību jutīsi jau pēc septiņām dienām! / Šārmeina Jabslija ; no angļu val. tulk. Ieva Zagante. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 144 lpp. : il. ; 23 cm. - Rād.: 140.-144.lpp.
        ISBN 9789934039607.
        Detoksifikācija (veselība). Veselīgs dzīvesveids.

Hokings, Stīvens. Diženais plāns / Stīvens Hokings un Leonards Mlodinovs ; no angļu val. tulk. Ilgonis Vilks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 173, [2] lpp. : il. ; 24 cm. - Atbildes uz fundamentāliem jautājumiem par Dzīvi un Visumu, balstoties jaunākajās kvantu teorijas atziņās, meklē izcilie zin;atnieki Stīvens Hogings un Leonards Mlodinovs. Lasītājs viegli uztveramā veidā tiek iepazīstināts ar alternatīvo vēsturu ideju, teoriju par visu un realitātes nebūt ne tik vienkāršo dabu. - Alfabētiskais rādītājs: 165.-[174.] lpp.
        ISBN 9789984234465.
        Vienotā lauka teorijas - Populāri zinātniskā literatūra. Superstīgu teorijas - Populāri zinātniskā literatūra. Matemātiskā fizika - Populāri zinātniskā literatūra. Stīgu teorija - Populāri zinātniskā literatūra. Kosmoloģija - Populāri zinātniskā literatūra.

 Dārzkopja padomnieks 2014 / sast. un redaktors Ilmārs Birulis ; teksta un fotogrāfiju autori Mārīte Gailīte, Valda Laugale, Ieva Kalniņa, Sarmīte Strautiņa, Ilma Nereta, Agris Šiliņš ; noformējums Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2013 (Latgales druka). - 239 lpp. : il., tab., fotogr. ; 21 cm. - Grāmata visiem, kas nodarbojas ar augļkopību, dārzeņkopību un puķkopību. Apjomīgās tabulās apkopotas populārākās, kā arī jaunākās augļu un dārzeņu šķirnes. Sniegta plaša informācija par to audzēšanu, mēslošanu, aizsardzības līdzekļiem.
        ISBN 9789984878829.
        Dārzeņkopība. Dārzkopība. Daiļdārzniecība. Augu aizsardzība.

Pārsonss, Robs. 60 minūtes ģimenes laimei / Robs Pārsonss ; no angļu val. tulk. Alise Bērziņa; red. Dace Krecere; red. Rota Bārtule; red. Irēna Soide. - Rīga : Jumava, 2014. - 127, [1] lpp. ; 19 cm. - Bibliogrāfija: 127. - [128.] lpp. - "Praktiski padomi"--Uz vāka.
        ISBN 9789934115394.
        Ģimenes - Psiholoģiskie aspekti. Ģimenes - Morālie un ētiskie aspekti.

Diors, Kristiāns. Kristiāns Diors par Dioru / Kristiāns Diors ; no angļu val. tulk. Ineta Strazdiņa; red. Anna Pavlovska; makets Margarita Stoka. - Rīga : Jumava, 2014. - 277, [3] lpp., [8] lpp. iel. : il. ; 20 cm. - (Autobiogrāfija).
        ISBN 9789934113673.
        Modes dizaineri - Francija - Biogrāfijas. Modes dizains - Francija - Vēsture - 20 gs.

Seralini, Žils Ēriks. Ģenētiski modificēti organismi, kas maina pasauli / Žils Ēriks Seralini; no franču val. tulk. Aivars Vaivods; māksl. Sana Romanovska. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 173 lpp. - Grāmatā franču zinātnieks sniedz detalizētu ĢMO attīstības vēsturi, analizē zinātnisko eksperimentus un uzdrošinās atklāti runāt par transnacionālo kompāniju patiesajām interesēm un mērķiem, lobējot ĢMO invāziju visā pasaulē.
        ISBN 9789984234618.

Mārtins, Džordžs R.R. Vārnu dzīres : [dižākā mūsu laikmeta sāga] / Džordžs R.R. Mārtins ; no angļu val. tulk. Allens Pempers ; red. Margarita Niedre. - Rīga : The White book Kids, [2013]. - 375 lpp. : il.
        4. grām. 1.daļa.
        ISBN 9789934526039.

Stērste, Elza, 1885-1976. Parīzes noburtie / Elza Stērste, Jānis Akuraters, Edvarts Virza ; Anda Kubuliņa, satādījums, priekšvārds ; Dinas Ābeles mākslinieciskais noformējums ; atb. red. Liene Soboļeva ; tehn. red. Irēna Soide ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, [2014]. - 110, [1] lpp. - Elzas Stērstes, Jāņa Akuratera, Edvarta Virzas dzeja par jūtām un viņu laika Parīzes pilsētvidi.
        ISBN 9789934115417.

Lindstrēma, Inga. Sandbergenas burvība : mīlas stāsts no Zviedrijas / Inga Lindstrēma ; tulk. no vācu val. Brigita Kabuce ; atbildīgā red. Dace Krecere ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Nataļjas Kugajevskas mākslinieciis noformējums. - Rīga : Jumava, 2013. - 167, [1] lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Wind über den Schären.
        ISBN 9789934114557.
        Vācu romāni. Mīlas stāsti, vācu.

Aleksejevs, Tīts. Svētceļojums : stāsts par Pirmo krusta karu / Tīts Aleksejevs ; no igauņu val. tulk. Maima Grīnberga ; red. Ingmāra Balode ; vāka dizains: Minho Kwon un Zigmunds Lapsa. - Rīga : Mansards, 2013. - 369, [4] lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Palveränd. - "Ar ... "Svētceļojumu" autors aizsāka Pirmā krusta kara triloģiju. 2011. gadā iznāca triloģijas otrā grāmata "Stiprā pilsēta"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934120299.
        Vēsturiskā proza, igauņu. Krusta kari - Pirmais, 1096-1099 - Daiļliteratūra.

Simpkins, K. Aleksandrs. Vienkāršais daoisms : ceļvedis, kā dzīvot līdzsvarā / K. Aleksandrs Simpkins un Annelīna Simpkinsa ; tulk. no angļu val. N.Pukjans. - Rīga : J.L.V, 2013. - 174, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 169.-[175]. lpp. - "Translation copyright c2014"--Titlp. otrā pusē.
        ISBN 9789934115110.
        Daoisms. Dao. Daoistu meditācijas. Daoistu higiēna.

Žuravska, Dzintra, 1939-. Savas pasaules vidū : dzeja / Dzintra Žuravska; Inas Žuravskas zīmējumi. - Rīga : Sol Vita, 2014. - 221 lpp : il.
        ISBN 9789984894287.

Geimens, Nīls. Okeāns ielas galā : romāns / Nīls Geimens ; no angļu val. tulk. Vanda Tomaševiča; red. Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 208 lpp. ; 21 cm. - Romāns ieguvis National Book Award balvu kā 2013. gada labākā grāmata Lielbritānijā.
        ISBN 9789934042553.
        Angļu romāni.

Ozola, Elizabete. Sapņošanas garīgā prakse / Elizabete Ozola ; atb. red. Ieva Heimane ; liter. red. Brigita Šoriņa ; tehn. red. Irēna Soide ; maketētāja Iveta Paegle. - Rīga : SIA Jumava, [2014]. - 255, [1] lpp. : il. - Autore sniedz skaidrojumu sapņiem no ezotēriskā viedokļa un stāsta par savu pieredzi.
        Izmantotā lieratūra: 255.- [256]. lpp.
        ISBN 9789934115288.

Lācis, Vilis, 1904-1966. Pūļa elks / Vilis Lācis; māksl. Aija Andžāne. - Rīga : Jumava, [2014]. - 190, [1] lpp. ; 20 cm. - Edvīns ir jauns vīrietis, kas, nevienam nezinot, trenējas skriešanā un kādās sacensībās visiem par pārsteigumu uzvar un kļūst par jauno Latvijas cerību. Pēkšņi slava jaunietī raisa "zvaigžņu slimību" un viņš novēršas no diviem sev tuviem cilvēkiem- zēna, kas bija vienīgais viņa līdzzinātājs treniņos, un viņa māsas Rasmas, kura klusībā puisi mīl. Iegūtā slava Edvīnu pārvērš - viņš priecājas par bagātu meiteņu uzmanību un atstāj novārtā treniņus, tādejādi zaudē formu un nespēj vairs turēt līdzi citiem sacensībās...
        ISBN 9789934115370.
        Latviešu romāni.

Remess, Andžils, 1938-. Reiz Liepājā... / Andžils Remess; red. Anna Pavlovska; makets Daina Vīķele. - [Rīga] : J.L.V., 2013. - 127, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - A.Remess, kādreiz ļoti populārās saietuves hronists, krājumā "Reiz Liepājā" gan atskatās, gan turpina, atmiņepizodēs atstāstīdams par smieklīgumiem ne tikai "Vāgūzī", bet arī par kuriozitātēm pilsētā, kuras atbalsojās "Vāgūzī".
        ISBN 9789934114861.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
        Liepāja (Latvija) - Intelektuālā dzīve.

Linde, Māris. Sāgas II / Māris Linde. - [Liepāja : LiePA, 2013. - 396 lpp. - (Bibliotheca Lindana ; XVI).
        ISBN 9789934522109.

Krūmiņa, Inese, 1961-. Zīme. Raksts. Nozīme / Inese Krūmiņa ; red. Baiba Vītola ; Māras Alševskas mākslinieciskais noformējums un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 63 lpp. : il. ; 23 cm + 1 lp. - Bibliogrāfija: 63. lpp. - Grāmatas autore I. Krūmiņa ir matemātiķe, jostu audēja un folkloriste. Viņa aicina lasītāju paraudzīties uz latviešu zīmēm un rakstiem no neierastāka skatpunkta: apvienojot analītisko un simbolisko. - Pielikumā: 1 lp. Rakstraudzis (tīkls).
        ISBN 9789934041945 (ies.).
        Zīmes un simboli - Latvija. Rotājumi un ornamenti - Latvija. Aušana - Latvija - Raksti. Adīšana - Latvija - Raksti. Jostas (apģērbs) - Latvija.

Liepiņš, Agris, 1959-. Zīmju sargs / Agris Liepiņš ; Nataļja Kugajevska, vāka mākslinieciskais noformējums ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; tehn. red. Irēna Soide ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2013. - 228, [3] lpp. : il. - Romānā vēstīts par slavenā Lielvārdes jostu audēja Arveda Paegles mūžu Latvijas vēstures kontekstā. Arveda un Latvijas likteņi cieši savijušies nežēlības un ciešanu pilnajā divdesmitajā gadsimtā. Arveds ar spītību stājas pretim kara un izsūtījuma šausmām - "es izdzīvošu". Dzīves sparu un spēku Arveds rod senajās latviešu zīmēs, ko, atgriezies no Gulaga, ieauž savās Lielvārdes jostās. - Grāmatas mākslinieciskajam noformējumam izmantotas fotogrāfijas no Paegļu ģimenes personiskā arhīva.
        ISBN 9789934114892.

 Ziemassvētku dekori no dabiskiem materiāliem : idejas meistarošanai / Gerlinda Auenhamera ... [u.c.] ; no vācu val. tulk. Irīda Miska; red. Dace Krecere; makets Iveta Paegle. - Rīga : Jumava, 2013. - 61 lpp. : il. ; 20 cm. - Ir neiedomājami daudz veidu, kā radīt krāšņus Adventes un Ziemassvētku dekorus, kombinējot dabiskos materiālus ar metālu, filcu vai dažāda veida papīru. Veido Adventes vainagu, durvju rotājumus, svečturus, eņģelīšus un zvaigznes logu un galdu rotāšanai no koka skaidām, čiekuriem, sīkiem zariņiem, koku mizas un daudz kā cita mežā vai dārzā atrodama.
        ISBN 9789934115233.
        Ziemassvētku rotājumi. Izstrādājumi no dabas materiāliem.

Hanters, Hamfrijs. Vīriešu faili : jauns skatījums uz randiņu spēlītēm no vīriešu perspektīvas / Hamfrijs Hanters; no angļu val. tulk. Ilona Bērziņa; red. Meldra Bērziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 238 lpp. - Vīrieši var būt sarežģītāki par augstāko matemātiku. Laimīgā kārtā palīgā nāk Hamfrijs Hanters - bijušais Sliktais puisis - un izskaidro vīriešu "iekšējo uzbūvi", sniedzot necenzētu ieskatu brīvo čaļu prātā, vēlmēs un rīcībā.
        ISBN 9789934039652.

Sirijos Gira, Vitauts. Sarkankoka paradīze / Vitauts Sirijos Gira ; no lietuviešu val. tulk. Daina Avotiņa; red. Renāte Neimane; māksl. Arta Ozola-Jaunarāja. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (PNB Print). - 302, [1] lpp. ; 21 cm. - Vitauta Sirijos Gira romāns stāsta par pirmskara Kauņu. Tas ir stāsts par jauniešiem, kas meklē savu vietu dzīvē, par mīlestību, par vilšanos un cerībām, par nodevību. . - Asociatīvs stāstījums, ironisks dzīves tvērums un asprātīgi dialogi mijas ar dinamiskiem notikumiem, kā arī elegantu erotiskās pieredzes un seksuālo attiecību atainojumu.
        ISBN 9789984878928.
        Lietuviešu romāni.

Pūce, Kaspars, 1948-. Pūcesbērna patiesie piedzīvojumi Padomijā / Kaspars Pūce; red. Gundega Saulīte; māksl. Daiga Brinkmane. - [Rīga] : Vesta-LK ; Stencila, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 191 lpp. : il. ; 22 cm. - (Laika grāmata). - Kaspars Pūce savas bērnības atmiņas uzrakstījis kā aizraujošu dēku stāstu, kurā bērna acīm skatītas skarbās padomju laika dzīves realitātes. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934511066.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Aktieri - Latvija - Biogrāfijas.

Vītola, Valda. Pirtī mana dvēselīte ar Dieviņu runājās / Valda Vītola;sastād. Ilona Vītola; dizain. Viesturs Reķis; red. Kristkalne Austra. - Gulbene : Vītola izdevniecība, 2013. - 92, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984835730.
        Tautasdziesmas, latviešu. Pirtis - Latvija.

Tregilliss, Īans. Rūgtās sēklas / Īans Tregilliss; no angļu val. tulk.Evita Bekmane. - [Rīga] : Prometejs, 2013 (PNB Print). - 351, [1] lpp. ; 22 cm. - Īana Tregillisa "Rūgtās sēklas" ir nervus stindzinošs meistardarbs - stāsts par gluži kā mūsējo, bet pilnīgi citādu divdesmito gadsimtu.
        ISBN 9789934842207.
        Amerikāņu romāni.

Inkins, Leonards, 1961-. Neizmantoto iespēju laiks / Leonards Inkins ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Kušķis ; Baibas Eichenbergas vāka noformējums ; izmantoti L. Inkina, K. Kalsera, O. Krūmiņa, K. Bergmaņa, G. Birkmaņa, A. Keiša, B. Eichenbergas, B. Barones attēli un zīmējumi. - Rīga : Paks VV, 2014 (Jelgavas tipogrāfija).). - 240 lpp. : il., ģīm., faks. ; 22 cm. - L. Inkina grāmatā pausts oriģināls viedoklis par padomju laika notikumiem un par norisēm pēdējos 20 gados. Autors plaši runā arī par sevis paša tapšanu, rādot to laikmeta fonā, ļoti atklāti peļot dažādas nebūšanas, arī paša kļūmes, un ceļu, kā no tām atbrīvoties, pārvarot dažādus šķēršļus un pretdarbību. L. Inkina grāmatā ir daudz kritisku atzinumu par dažādu darbinieku uzskatiem un nostāju, īpaši tādos gadījumos, kas svarīgi latviešu tautas un valsts pastāvēšanai.
        1. daļa. Kritiens.
        1. daļa. Kritiens.
        ISBN 9789934844003 (ies.).
        Nacionālisms - Latvija - 20 gs. Nacionālisti - Latvija - Biogrāfijas.

Andžāne, Ārija Anna. Kas bijām'i, kas būsim... : latviešu likteņgaitas pēdējās tūkstošgadēs / Ārija Anna Andžāne; māksl. Uldis Baltutis; makets Lilija Rimicāne. - Rīga : Avots, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 62 lpp : il.
        ISBN 9789984499604.

Hartmanis, Aldis Egils, 1929-. Jauns un traks tu, puika, esi bijis : ģimnāzista, lauku izpalīga, leģionāra atmiņas / Aldis Egils Hartmanis ; redaktore Gunita Dravniece ; vāka zīmējums: Gunardess Zilberts. - [Jelgava] : Aldis E. Hartmanis, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 157, [3] lpp. : il., ģīm., karte ; 25 cm. - A. E. Hartmanis grāmatas tapšanā izmantojis sen pierakstītas atmiņas. Tās saistās ar vācu okupācijas laiku Jelgavā, skolnieka un izpalīga gaitām kara gados, piedzīvojumiem Latviešu leģiona rindās. Grāmata veltīta autora dzimtajai pilsētai Jelgavai, paaudzei, kura fiziski, garīgi un morāli kļuva par kara upuriem. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 998419972X (ies.). . - ISBN 9789984199726.
        Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija - Atmiņas, latviešu.

Šeldrika, Dafne. Āfrikas mīlasstāsts : mīlestība, dzīve un ziloņi / Dafne Šeldrika; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska, red. Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 383, [3] lpp. : fotoil. - D. Šeldrikas "Āfrikas mīlasstāsts" pāri laikiem un pasaulei sasaucas ar dzikstoša humora piesātinātajiem Džeralda Darela darbiem un Džojas Ādamsones stāstu par lauveni Elsu "Dzimusi brīvībai" - arī šo grāmatu rakstījusi sieviete, kas nesavtīgi strādā dzīvnieku labā, vienlaikus veidojot un kopjot arī cilvēciskās attiecības.
        ISBN 9789934040443.

Fekseuss, Henriks. Māksla lasīt domas : kā "atkost", nemanāmi ietekmēt un pārliecināt citus / Henriks Fekseuss; no zviedru val. tulk. Sandra Strole un Inga Grezmane; dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 277, [1] lpp. - Lasīt domas ir vienkārši. Lasīt domas var visi. Vēl trakāk - visi to arī dara. Tikai paši to neapzinās.
        ISBN 9789934035814.

Kreigs, Stīvens. 6 vīri, kas būtu nepieciešami katrai sievietei : pāri, kas aug un mainās kopā, paliek kopā / Stīvens Kreigs ; no angļu val. tulk. Ligita Azovska; dizains Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 296 lpp. ; 22 cm. - Obligāta lasāmviela ikvienam pārim! Grāmatas autors ir pārliecināts, ka laulības izdošanās nav atkarīga no "īstā cilvēka" atrašanas, bet gan no tā, vai vīrs un sieva laulības laikā spēj kļūt par īstajiem cilvēkiem.
        ISBN 9789934039683.
        Laulība - Psiholoģiskie aspekti. Laulātie draugi - Psiholoģija.

Pīrsa, Leslija. Solījums / Leslija Pīrsa; no angļu val. tulk. Agate Vilde; dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 429 lpp.
        ISBN 9789934037078.

 Padomju deportāciju pieminēšana Latvijā : atmiņu politika un publiskā telpa / Mārtiņš Kaprāns, Olga Procevska, Laura Uzule, Andris Saulītis ; literārā red. Ieva Jansone ; Mārtiņa Zandberga dizains un vāka dizains ; foto: Pauls Jaunzems, Olga Procevska, Laura Uzule ; vāka noformējumā izmantota Olgas Procevskas fotogrāfija. - Rīga : Mansards, 2012. - 191 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 25 cm. - Bibliogr.: 163.-169. lpp. un norādes parindēs. - Grāmatā pirmo reizi Latvijā tiek detalizēti aprakstīta un skaidrota padomju deportāciju pieminēšanas tradīcija un tās ilgtspēja. Izsūtīto Latvijas iedzīvotāju atcerei jau kopš Atmodas laka ir bijusi svarīga loma nācijas paštēlā, tādēļ sociālās atmiņas pētnieki grāmatā meklē atbildes uz sarežģītiem, neērtiem, bet mums visiem nozīmīgiem jautājumiem.
        ISBN 9789984872612.
        Deportācijas - Latvija - Sociālie aspekti. Kolektīvā atmiņa - Latvija. Politiskā vardarbība - Latvija - Sociālie aspekti. Memorializācija - Latvija - Sociālie aspekti.

Zālīte, Māra, 1952-. Pieci pirksti / Māra Zālīte. - Rīga : Mansards, 2013. - 292, [5] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934120244.
        Latviešu romāni.

Milošs, Česlavs. Tie gaiteņi : dzejas izlase / Česlavs Milošs; māksl. Lilija Rimicāne; no poļu val. tulk. Dagnija Dreika; makets Māra Englante. - Jūrmala : Daugava, 2013 ("Latgales druka"). - 127 lpp. - Česlavs Milošs (1911-2005)1929. gadā beidzis Zigmunta Augusta ģimnāziju Viļņā, studējis turpat universitātē. Sācis publicēties 1930. gadā izdevumā "Alma Mater Vilnensis. Pēc tam gadu pavadījis Parīzē, vēlāk strādājis Polijas Radio. 1940. gadā atgriezies Viļņā, pēc tam apmeties Varšavā un strādājis universitātes bibliotēkā. Kopš 1945. gada atradās diplomātiskajā dienestā ASV. No 1947.gada – kultūras atašejs vēstniecībā Vašingtonā, no 1950. – pirmais sekretārs vēstniecībā Parīzē. Sešdesmitajos gados lasījis lekcijas Berklijā, pasniedzis Kalifornijas universitātē slāvu valodas un literatūru. Šis ir bilingvālais (latv./poļu) izdevums un grāmatā latviskotie dzejoļi ņemti no Krakovā 2009.gadā izdoto rakstu 5. sējuma.
        ISBN 9789984410715.

Sakalaurs, Pēteris. Manas mazās sentences : domas / Pēteris Sakalaurs. - Rīga : Drukātava, 2013. - 383 lpp.

Jansone, Ilze. Rahīts, plakanā pēda, akomodācijas spēju trūkums, līkas kājas, parodontoze, kariess : Ko iesākt? Sauļosimies un ēdīsim Salveo! / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, 2012. - 49 lpp. : il. ; 17 cm. - (No dziednieces pieredzes).
        ISBN 9789984868387.
        Tautas medicīna.

Irbītis, Kārlis, 1904-1997. Latvijas aviācija un tās pionieri / Kārlis Irbītis ; no angļu val. tulk. Imants Vilks ; pēcv. Kārļa Irbīša mūžu un grāmatu pārlūkojot, 156.-[158.] lpp., aut. Jānis Stradiņš ; Valda Hofmaņa vāks ; vāka noformējumā izmantots Kārļa Irbīša zīm. - Rīga : Zinātne, 2004 (Latvijas karte). - 157, [1] lpp. : il., zīm., ģīm. ; 30 cm. - Bibliogr.: 152.-153.lpp. . - Personu rād.: 154.-155.lpp. - K.Irbīša (1904-1997) grāmatā atainota Latvijas interesantā un aktīvā aviācijas vēsture, latviešu aviācijas inženieru un entuziastu centieni attīstīt aviāciju un tās tehnoloģiju; aprakstīti divos neatkarības gadu desmitos Latvijā konstruētie un uzbūvētie lidaparāti un lieliskie speciālisti. - Oriģ. nos.: Of struggle and flight : The history of Latvian Aviation / Kārlis Irbītis, (Canada, 1986).
        ISBN 9785796611906.
        Aeronautika - Latvija - Vēsture. Lidotāji - Latvija - Biogrāfijas. Lidmašīnas - Latvija - Projektēšana un konstruēšana - Vēsture.

 Vide un mūsu sabiedrība / red. A.Eglīte, D.Šulga. - Rīga : Sorosa fonds Latvija, 1996. - 245 lpp.
        ISBN 9984561038.

Paiks, Grehems. Pasaule ienāk klasē / Grehems Paiks, Deivids Selbijs. - Rīga : Vide, [1997]. - 197 lpp. : il. - Oriģ.: Pike, Graham. Global teacher, global learner.
        ISBN 9984500268.
        Vides izglītība - Uzdevumi, vingrinājumi utt.

Tregubova, Jeļena. Kremļa digera atvadas / Jeļena Tregubova ; no krievu val. tulk. Maija Kudapa. - Rīga : Tapals, 2005. - 149, [3] lpp.
        ISBN 9984720691.

Jēgere, Sarmīte. Finanšu pakalpojumu mārketings / Sarmīte Jēgere; red. Larisa Vjatere. - Rīga : Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2007. - 274 lpp. : il.
        ISBN 9984979423. . - ISBN 9789984979427.

 Daugava : [fotoalbums] / sast.: Alberts Zarāns, Arvīds Vītols ; latviešu teksta red. Anija Brice ; tulk. un red. angļu tekstam Ilze Bartkeviča ; tulk. un red. vācu tekstam Gaida Barisone ; māksl. Arvīds Vītols ; Alberta Zarāna fotoatt. ; Gata Baloža, Antona Jeļisejeva aerofoto ; izmantoti Vitolda Mašnovska, Viestura Ošenieka, Romvalda Salcēviča, Elitas Upītes, Jura Urtāna fotoatt. - Rīga : Autorizdevums, 2008. - 255 lpp. : il., ģīm., kartes ; 29 cm. - Grāmatas pirmā nodaļa "Daugavas ūdensceļš" ir vēstījums par upes lomu divi tūkstoši gadu ilgā laika posmā. Tajā vēstīts par tirdzniecības un kultūras sakariem, sniegta arī informācija par teritoriālā sadalījuma izmaiņām, pilsētu rašanos. Otrā nodaļa "No Baltkrievijas līdz Bastejkalnam" veltīta ievērojamiem vēstures, kultūras un dabas objektiem Daugavas krastos. - Paral. latviešu, vācu, angļu val.
        ISBN 9789934800108 (ies.).
        Daugavas ieleja - Vēsture. Daugava, upe - Albumi. Latvija - Vēsture.

Kudinska, Marina. Kreditēšana : māc. grām. / Marina Kudinska ; Latvijas Komercbanku asociācija. Konsultāciju un mācību centrs ; red. Larisa Vjatere. - Rīga : Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2008 (SIA tipogr. "Pērse"). - 126 lpp. : diagr., sh., tab. ; 30 cm. - Bibliogr.: 126. lpp. (15 nos.).
        ISBN 9984979431. . - ISBN 9789984979434.
        Aizņēmumi - Mācību līdzekļi augstskolām. Kredīti - Mācību līdzekļi augstskolām. Uzņēmējsabiedrības - Finanses - Mācību līdzekļi augstskolām. Riska menedžments - Mācību līdzekļi augstskolām.

Grasis, Jānis. Banku darbības tiesiskā vide : māc. grām. / Jānis Grasis ; Latvijas Komercbanku asociācija. Konsultāciju un mācību centrs. - Rīga : Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2008 (SIA tipogr. "Pērse"). - 106 lpp. : tab. ; 30 cm.
        ISBN 9984979482. . - ISBN 9789984979489.

Odiņa, Aija. Etiķete un protokols : sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils, AS "Latvijas Finieris" biznesa kontakti pasaulē un starptautiskā pieredze, vizītes, ceremonijas, tikšanās / Aija Odiņa ; māksl. Uldis Sosnovskis. - [Rīga] : Zelta grauds, 2009. - 262 lpp. : il. ; 25 cm. - Ietver bibliogr. (255.-[257]. lpp.). - Ietver rād. (258.-262. lpp.).
        ISBN 9789984994529.
        Etiķete. Lietišķā etiķete. Diplomātiskā etiķete. Valsts etiķete.

Žīgurs, Alfrēds Teodors, 1904-1995. Pēckara dienasgrāmatās atrasti dzejoļi / Alfrēds Teodors Žīgurs ; red. J.Sirmbārdis ; atbild. V.Lāce ; I.Žīgura priekšv. - Rīga : Sol Vita, 2000. - 510, [1] lpp.
        ISBN 9984556697.

Mārtins, Džordžs R.R. Zobenu vētra : dziesma par ledu un uguni: [triloģija] / Džordžs R. R. Mārtins; no angļu val. tulk. Allens Pempers, Ingus Josts. - Rīga : The White book, [2012]. - 539 lpp. : il.
        1. daļa. Tērauds un sniegs.
        ISBN 9789934826276.

Krēsliņš, Kārlis. Gods kalpot Latvijai : ģenerāļa Kārļa Krēsliņa atmiņas par Nacionālo Bruņoto spēku izveidi un attīstību / Kārlis Krēsliņš ; projekta vadītāja Edīte Kalniņa ; literārā red. Irēna Rozenštrauha ; ievadvārdus sarakstīja Juris Dalbiņš ; foto Gunārs Binde. - Rīga : Enerģija un Pasaule, 2012 (Print Group). - 419, [24] lpp. : diagr., il., ģīm., faks., tab. ; 31 cm. - Bibliogr.: 361.-362. lpp. un norādes parindēs. - Ģenerālis K. Krēsliņš grāmatā lappusi pēc lappuses atklāj Latvijas armijas veidošanas procesu, ataino notikumus, kuros piedalījās pats, kurus plānoja un sagatavoja, atceras cilvēkus, kuri bija un ir gatavi aizstāvēt savu valsti un tautu. Diezgan neparasts līdzās vēsturisko notikumu izklāstam grāmatā ir materiāls par pasaules, Latvijas un, galvenokārt, Nacionālo bruņoto spēku nākotni autora redzējumā. - Teksts latviešu val., atsevišķas sadaļas angļu val.
         : (Ies.).
        Ģenerāļi - Latvija - Biogrāfijas.
        Latvija - Bruņotie spēki - Vēsture - Vēsture.

Mārtins, Džordžs R. R. Zobenu vētra / Džordžs R.R. Mārtins ; no angļu valodas tulk.: Allens Pempers. - Rīga : The White book, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - sēj. <1> ; 24 cm. - (Dziesma par ledu un uguni / Džordžs R. R. Mārtins ; 3. grāmata).
        2. daļa.
        2. daļa. Asinis un zelts.
        ISBN 9789934516061.
        Fantastiskā proza, amerikāņu.

 Vidzemes senās dabas svētvietas : Ancient natural sacred sites of Vidzeme. Древние святые места Видземе природного происхожденияю Les anciens sites sacres naturels de Vidzeme / māksl. Anda Nordena; fotogr. Andris Kleperis, Baiba Baika, Ilze Grīnfelde, Ingūna Kuciņa, Normunds Kažoks. - Cēsis : Vidzemes plānošanas reģions, 2013. - 108 lpp : il., teksts paralēri latv., angļu, krievu, franču val.
        ISBN 9789984498966.

Zelčs, Ainārs, 1959-. Abrene 2002 : ja Abrene būtu palikusi Latvijai ... / Ainārs Zelčs; [il. Inārs Helmūts]. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 207, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 1 (175). - Aizraujošs fantāzijas un realitātes stāsts par studentiem Aivaru un Aloizu, kuri dzīvo Abrenē, iespējamajā Latvijā, kas netika 1940.g. okupēta un Abrene 2014. g. joprojām pieder Latvijai. Rakstnieks piedāvā aizraujošu politisku versiju par mīlestību, politikas viltvārdību, nodevību, konformismu un savas zemes patriotismu.
        ISBN 9789984878911.

 Ritums : Valkas novada literārās apvienības kopkrājums / Valkas novada literārā apvienība; foto Aldis Māris Dubļāns, Dainis Jansons. - [Valmiera] : Lapa, 2013. - 175 lpp : il.
        ISBN 9789984499727.

Kārkliņš, Andris. Haiku atklāsme rudens pilnmēnesī / Andris Kārkliņš ; sakārt. Raimonda Kārkliņa ; red. Gundega Sēja ; priekšv. sarakstīja Vilnis Klinovičs ; māksliniece Vita Lēnerte ; vāka dizainam izmantots Renātes Strākes zīmējums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 64 lpp. ; 18 cm. - Andris El Letón Kārkliņš (1942-2011) - flamenko ģitārists un dzejnieks, latvietis un pasaules pilsonis reizē. Viņš bija īsts un visu dzīvi meklēja īstumu - gan mūzikā, gan cilvēku savstarpējās attiecībās, gan mākslā, gan savas un citu zemju kultūrā. Kad jums pietrūkst īstuma, kas ir liels deficīts šajā materiālajā pasaulē, - palasiet A. Kārkliņa haikas. - Ievietots Māra Čaklā raksts "Serenāde, haikas un citi prieki" no "Literatūra un Māksla Latvijā" 2000. gada 13. aprīlis.
        ISBN 9789934032431 (ies.).
        Haiku, latviešu.

Riekstiņš, Jānis, 1942-. PSRS Iekšlietu tautas komisariāta "Latviešu operācija" (1937-1938) / Jānis Riekstiņš ; redakcijas kolēģija: Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 122 lpp. : tab. ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogr. norādes parindēs. - J. Riekstiņa grāmatā aplūkota Latviešu operācijas 1937.-1938. gadā Padomju Savienībā sagatavošana un īstenošana. Tā ir viena no vistraģiskākajām latviešu tautas 20. gadsimta vēstures lappusēm, ko varētu saukt arī par genocīdu. Vairāk nekā divdesmit divi tūkstoši latviešu tika represēti, no tiem vairāk nekā sešpadsmit tūkstoši - nošauti.
        ISBN 9789984454849.
        Latvieši - Padomju Savienība. Latvieši - Padomju Savienība - Noziegumi pret. Genocīds - Padomju Savienība. Politiskā vajāšana - Padomju Savienība.
        Padomju Savienība - Etniskās attiecības.

Strods, Heinrihs, 1925-2012. Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944-1956 / Heinrihs Strods ; redakcijas kolēģija: Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 147 lpp. : il., ģīm., faks., tab., kartes ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogr. norādes parindēs. . - Personu rād.: 144.-147. lpp. - H. Strods (1925-2012) grāmatā apkopojis 90. gadu sākumā Latvijas Universitātē uzsāktos un vairākus gadus turpinātos pētījumus par plašāko un ilgāko partizānu karu Latvijas vēsturē. Autors pievēršas kara tematiskajai analīzei, apskatot kara cēloņus, partizānu organizāciju un struktūru. Analizēti partizānu pretinieki - čekas armija, karadarbība un rezultāti.
        ISBN 9789984454665.
        Nacionālā pretošanās kustība Latvijā, 1944-1956. Partizānu karš - Latvija.

Eihmane, Eva. Rīgas arhibīskapa un Vācu ordeņa cīņas par varu viduslaiku Livonijā / Eva Eihmane ; redakcijas kolēģija: Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 123 lpp. : kartes ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogr.: 119.-123. lpp. un norādes parindēs. - E. Eihmanes darbā analizēti Livonijas zemes kungu savstarpējo nesaskaņu cēloņi, faktori, kas tās ietekmēja, un konfliktu risināšanas metodes, kā arī sniegts hronoloģisks pārskats par zemes kungu attiecībām visā viduslaiku gaitā. E. Eihmane akcentē viduslaiku Livonijā notikušo procesu saistību ar plašāku Rietumu kristīgās sabiedrības kontekstu, liekot uzsvaru uz norišu mentālā fona izpēti.
        ISBN 9789984454672.
        Livonija - Vēsture. Latvija - Vēsture - Livonijas periods, 1228-1562.

Zunda, Antonijs, 1947-. Latvija un Lielbritānija: partneri vai sabiedrotie (1930-1940) / Antonijs Zunda ; sērijas redakcijas kolēģija: Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 103, [1] lpp ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogr. norādes parindēs. - A. Zundas grāmatā analizētas Latvijas un Lielbritānijas attiecības sarežģītā laika posmā - 30. gados, kad Eiropā pasliktinājās starptautiskā situācija, atsevišķās valstīs nostiprinājās diktatoriski režīmi un iezīmējās jauna kara draudi. Visi šie procesi ietekmēja arī Latvijas un Anglijas attiecības. Grāmatā abu valstu attiecības skatītas ciešā saistībā ar notikumiem Baltijā, Eiropā un pasaulē.
        ISBN 9789984455679.
        Latvija - Lielbritānija - Starptautiskās attiecības. Lielbritānija - Latvija - Starptautiskās attiecības. Latvija - Starptautiskās attiecības - 1918-1940. Lielbritānija - Starptautiskās attiecības - 1910-1936. Lielbritānija - Starptautiskās attiecības - 1936-1945.

Daukšts, Bonifācijs, 1950-. Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām (1929-1940) / Bonifācijs Daukšts ; sērijas redakcijas kolēģija: Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 112, [2] lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogr. norādes parindēs. - B. Daukšta pētījums uzrakstīts balstoties galvenokārt uz Latvijas Valsts vēstures arhīvā atrodamajiem materiāliem, publicētajiem dokumentiem un Latvijas Republikas un PSRS preses izdevumiem Kulturālās tuvināšanās biedrības ar SPRS tautām darbības laikā (1929-1940). Caur šīs biedrības vēsturi kā prizmu savdabīgi paveras reizē vairākas mūsu valsts, sabiedrības un personību dzīves sfēras, arī mūsu kopējā likteņa maz zināmākie augstie un zemie loki.
        ISBN 9789984455686.
        Biedrības - Latvija. Kultūras sakari.
        Latvija - Padomju Savienība - Attiecības. Padomju Savienība - Latvija - Attiecības.

Daukšts, Bonifācijs. Kopveža Voldemāra Ozola kara gaitas un politiskā evolūcija / Bonifācijs Daukšts. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 118 lpp. : il., portr., faks. ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs) un personu rādītāju (116.-118. lpp.). - Satur pielikumus.
        ISBN 9789984455419.
        latvija.

Feldmanis, Inesis. Latvija Otrajā pasaules karā (1939-1945) : jauns konceptuāls skatījums / Inesis Feldmanis. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 97 lpp. : faks. ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Ietver bibliogrāfiju (80.-95. lpp.). - Satur pielikumu.
        ISBN 9789984455402.
        Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija.
        latvija.

Bleiere, Daina. Eiropa ārpus Eiropas... : Dzīve Latvijas PSR / Daina Bleiere ; redakcijas kolēģija: Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 159 lpp. : sh., tab. ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Vēsturnieces D. Bleieres grāmatā aplūkots, kā dzīvi padomju Latvijā ietekmēja ideoloģija, vara un ekonomiskā kārtība, kādas bija brīvības taustāmās un materiāli netveramās robežas. Tajā sniegts ieskats teorētiskajā kontekstā, kas ir aktuāls padomju režīma pētniecībā, - diskusijas par totalitārisma, revizionisma un postrevizionisma pieejām. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984455990.
        Totalitārisms. Sociālisms - Latvija.
        Latvija - Politika un pārvalde - 1940-1991. Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991.

Lipša, Ineta. Izklaides kultūra Latvijā: morāles komunikācijas aspekti (1918-1934) / Ineta Lipša ; redakcijas kolēģija: Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 158 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 155.-158. lpp. - I. Lipša kopš 2007. gada ir Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniece un žurnāla "Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls" atbildīgā redaktore. Grāmatā aplūkoti notikumi Latvijā, kurus kā atsevišķas epizodes mūsdienu lasītājs uztvertu vienkārši kā kuriozu, tomēr kopumā tie veido kādu jēgu, jo raksturo 20.-30. gadu Latvijas iedzīvotāju tikumiskos priekšstatus un uzvedību. Uzmanība galvenokārt pievērsta diskusijām, kas ietekmēja kultūrpolitikas veidošanu izklaides kultūrā. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984456126.
        Masu kultūra - Vēsture - 20 gs. Pornogrāfija masu kultūrā - Latvija - Vēsture - 20 gs. Pornogrāfija - Latvija - Morālie un ētiskie aspekti - 20 gs - Vēsture. Māksla un tikumi. Literatūra un morāle.
        Latvija - Morāles normas.

Feldmanis, Inesis, 1949-. Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas (1939-1941) / Inesis Feldmanis ; redakcijas kolēģija: Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 106 lpp. : faks. ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogrāfija: 96.-[97.] lpp. (28 nos.) un atsaucēs. - Vēsturnieks I. Feldmanis grāmatā aplūko vācbaltiešu aizbraukšanu no Latvijas, kas norisinājās vairākos posmos. Vācbaltiešu izceļošana Latvijai bija neapšaubāmi smags un būtisks zaudējums. Latvijas vāciešu izceļošanas akcijas bija Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas noziedzīgās politikas spilgta izpausme.
        ISBN 9789984455983.
        Vācbaltieši - Latvija - Migrācija - 20 gs - Vēsture. Repatriācija - Latvija - Vēsture - 20 gs.
        Latvija - Emigrācija un imigrācija - 20 gs - Vēsture. Latvija - Vēsture - Autoritatīvais režīms, 1934-1940. Latvija - Vēsture - Vācu okupācija, 1941-1944.

 Latvijas viensētu stāsti / sast. Ilze Būmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 238 lpp. : il. ; 25 cm.
        ISBN 9789984878904.
        Zemnieku saimniecības - Latvija. Sīkuzņēmumi - Latvija.

Vaidere, Inese, 1952-. Misija Latvijai : [autobiogrāfiskas skices] / Inese Vaidere. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014 (Latgales druka). - 134 lpp. : il. ; 22 cm. - Ineses Vaideres autobiogrāfisko skiču grāmata „Misija Latvijai” ir pirmais Eiropas Parlamenta deputātes veikums daiļliteratūras žanrā. Grāmata par savu dzīvi - bērnību, skolas un darba gaitām, par darbu Latvijas labā. - Grāmata tapusi ar Eiropas Parlamenta ETP grupas finansiālu atbalstu.
        ISBN 9789984457956.
        Ekonomistes - Latvija - Biogrāfijas. Politiķes - Latvija - Biogrāfijas.

 Tētis : dzejoļu krājums / [sast. Inga Akmentiņa-Smildziņa ; atb. red. Audra Šauere ; māksl. Dāvis Nore]. - Rīga : Fonds Mammām un tētiem, 2013 (Rīga : Dardedze hologrāfija). - 79 lpp. : il. - Dzejoļu krājums izdots par godu Tēva dienai.
        ISBN 9789934837418.
        Latviešu dzeja.

Timoščenko, Ludmila. Bērni un karš / Ludmila Timoščenko; priekšv. sarakstījis Alfrēds Rubiks; tulk. O. Mačs, A. Zusāne. - Rīga : Alfrēds Rubiks, [2013]. - 459 lpp. : fotoil.
        ISBN 9789984499567.


Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »