Jaunieguvumi aprīlī

Ziņa publicēta 02.04.2014
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2014.gada aprīļa mēnesī.

Doda, Kristīna. Nozagtie skūpsti : romāns / Kristīna Doda ; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas Tipogrāfija). - 397, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984356921.
        Amerikāņu romāni.

Nesbē, Jū. Leopards / Jū Nesbē ; no norvēģu val. tulk. Ilmārs Briška; red. Iveta Polkmane; dizains Arnis Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (PNB Print). - 615, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934041938.

Kārkliņa, Daina, 1950-. Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi : starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne" : mācību materiāls / Daina Kārkliņa, Indriķis Muižnieks, Nils Rostoks ; [zinātniskā red.: Inga Ciproviča]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014 (Latgales druka). - 170 lpp. : diagr., il., tab. ; 24 cm.
        ISBN 9789984457970.
        Uzturs un barošanās - Mācību līdzekļi augstskolām. Ģenētiski modificētā pārtika - Mācību līdzekļi augstskolām.

Ārčers, Džefrijs. Ar svešu vārdu : [romāna ''Atbildi zina tikai laiks'' turpinājums] / Džefrijs Ārčers ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014. - 432 lpp.
        ISBN 9789984357126.

Kalogridisa, Džīna. Inkvizitora sieva / Džīna, Kalogridisa; no angļu val. tulk. Diāna Smilga; diz. Artūrs Zariņš; red. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 389 lpp.
        ISBN 9789984357140.

Nikiforovs, Oļegs. Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālo spēju diagnostika : praktikums / Oļegs Ņikiforovs; no krievu val. tulk. Ligita Lapčinska; rec. Ināra Krūmiņa. - Rīga : RaKa, 2014. - 56 lpp. : il., tab. ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 55.-56. lpp.
        ISBN 9789984463018.
        Spējas, bērnu - Pārbaude. Bērni - Intelekta pārbaude.

Ložiņskis, Mikolajs. Grāmata : romāns / Mikolajs Ložiņskis ; no poļu val. tulk. Ingmāra Balode ; red. Aija Lāce ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2013. - 189, [3] lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Książka.
        ISBN 9789934120381.
        Poļu proza.

Vjatere, Ilze, 1981-. Gustaviņa pavārgrāmata : bērna ēdināšana pirmajā dzīves gadā / Ilze Vjatere ; red. Ilze Čerņevska ; māksl. Viktors Parkovs. - Rīga : Avots, 2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 199 lpp. : diagr., il., tab. ; 20 cm. - I. Vjateres grāmatā apkopoti ieteikumi, kas balstīti uz grāmatas autores pieredzi un Dortmundes Bērnu uztura institūta Vācijā atzinumiem par bērna piebarošanu pirmajā dzīves gadā. Grāmatā iekļautas dažādas bērna ēdienu receptes, kā arī analizētas bērna organismam svarīgākās uzturvielas. Grāmata būs vērtīgs palīgs jaunajiem vecākiem.
        ISBN 9789984859880.
        Zīdaiņu uzturs.

Auziņš, Arnolds. Sestais pirksts / Arnolds Auziņš. - Rīga : Jumava, [2014]. - 130, [2] lpp. - Humoristiski dzejoļi par šodienas situāciju Latvijā.
        ISBN 9789934115103.

Aspazija, 1865-1943. Sadegt un spīdēt : Светить, сгорая / Aspazija ; krievu valodā atdzejojusi Ruta Marjaša ; māksl. Dina Ābele. - Rīga : Jumava, 2014. - 45, [2] lpp. : il. ; 21 x 12 cm. - Teksts paralēli latviešu un krievu valodā.
        ISBN 9789934115738.
        Latviešu dzeja - Tulkojumi krievu valodā.

Kļaviņš, Paulis, 1928-. Absolūtais liecinieks un viņa draugi / Paulis Kļaviņš; dizains Juris Putriņš. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 102 lpp. : il. ; 21 cm.
        ISBN 9789984853994.
        Liecinieki - Bībeles mācība.

Koberbēla, Lēne. Klusa nemanāma slepkavība / Lēne Koberbēla; Agnete Frīsa; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupe; red. Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 381 lpp.
        ISBN 9789934041303.

Todorovs, Vladislavs. Dzifts : melnais detektīvs / Vladislavs Todorovs ; no bulgāru val. tulk. Dens Dimiņš. - Rīga : Mansards, 2013. - 186, [1] lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934120367.
        Detektīvromāni, bulgāru.

Veronēzi, Sandro. Pagātnes spēks / Sandro Veronēzi ; no itāļu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 254 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789984234700.

Karstā, Ingrīda. Mīlestība caur Jelgavas liesmām / Ingrīda Karstā; māksl. Nataļja Kugajevska; red. Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2014. - 310 lpp.
        ISBN 9789934115660.

Spārks, Nikolass. Drošais patvērums / Nikolass Spārks; no angļu val. tulk. Gunita Mežule; red. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 440 lpp.
        ISBN 9789984357157.

Laukmane, Maija, 1953-. Ēnas kā samtaini kurmji : 195 trīsrindes haiku pantmērā / Maija Laukmane; aut. fotogr. - [Rīga] : Annele, 2014 (Spindulys). - [63] lpp. : il. ; 15 cm.
        ISBN 9789984843742.
        Haiku, latviešu.

Колычев, Владимир. Где правда, брат? : роман / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2014. - 352 с. - (Мастер криминальной интриги).
        ISBN 9785699693498.

Браун, Сандра. Медовые ночи / Сандра Браун ; пер. с англ. О. Семченко. - Москва : Эксмо, 2014. - 219, [1] с.
        ISBN 9785699693580.

Бачинская, Инна. Ошибка бога времени / Инна Бачинская. - Москва : Эксмо, 2014. - 347 ст.
        ISBN 9785699707003.

Картленд, Барбара. Оттенки страсти / Барбара Картленд; пер. с англ. З.Я. Красневской. - Москва : Эксмо, 2014. - 346 ст.
        ISBN 9785699706457.

Френч, Тана. Рассветна бухта / Тана Френч; пер. с англ. М Головкина. - Москва : АСТ, 2014. - 575 ст. - (Современный криминальный роман).
        ISBN 9785170818594.

Гармаш-Роффе, Татяна. Сердце не обманет, сердце не предаст. Укрыться в облаках / Татяна Гармаш Роффе. - Москва : Эксмо, 2014. - 506, [6] c.
        ISBN 9785699704972.

Сьерра, Хавьер. Заблудший ангел / Хавьер Сьерра; пер. с испанского Анны Берковой. - Москва : Иностранка, 2014. - 540 с. - (Лекарство от скуки).
        ISBN 9785389071148.

Рэнкин, Иэн. Черная книга / Иэн Рэнкин; пер. с англ. Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 349 ст.
        ISBN 9785389060524.

Нолль, Ингрид. Кукушонок / Ингрид Нолль; пер. с нем. Т. Набатниковой. - Москва : Эксмо, 2014. - 315 ст. [5].
        ISBN 9785699689415.

Линдсей, Джоанна. Позволь любви найти тебя / Джоанна Линдсей; пер. с англ. Е. Максимовой. - Москва : ACT, 2014. - 318 с. - (Королева любовнова романа).
        ISBN 9785170817108.

Сафон, К. Р. Сентябрьские огни / K.P.Сафон; пер. с исп. Е.В. Антроповой. - Москва : Астрель, 2014. - 316 ст.
        ISBN 9785271436536.

Ганьон, Мишель. Не оборачивайся / Мишель Ганьон; пер. с англ. В.А. Гольдича, И.А. Оганесовой. - Москва : Эксмо, 2014. - 412 ст.
        ISBN 9785699700066.

Варгас, Фред. Адское воинство / Фред Варгас; пер. с фр. Н Кулиш. - Азбука : Санкт-Петербург, 2014. - 347 ст.
        ISBN 9785389026599.

Эббот, Рейчел. Только невинные / Рейчел Эббот; пер. с англ. А.Г. Гусевой. - Москва : Центролиграф, 2014. - 476 ст.
        ISBN 9785227049810.

Борн,Кэтрин. Обрести надежду / Кэтрин Борн; пер. с англ. О.Б. Лисицыной. - Москва : ACT, 2014. - 414 ст.
        ISBN 9785170837205.

Крамер, Марина. Последнее японское предупреждение / Марина, Крамер. - Москва : Эксмо, 2014. - 314 ст.
        ISBN 9785699704699.

Neilande, Jadviga, 1971-. Komersanta ABC / Jadviga Neilande ; Aigara Truhina vāka dizains ; red. Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). - 270 lpp. ; 21 cm. - Grāmata iedrošina ikvienu, kas vēlas mainīt savu pašreizējo dzīvi, uzsākt uzņēmējdarbību, līdz ar to radīt jaunas darba vietas. Tajā ietverta izsmeļoša informācija par jautājumiem, kas svarīgi katram komersantam ikdienas darbībā: par uzņēmuma reģistrāciju un likvidāciju, grāmatvedību, nodokļu veidiem, darba tiesiskajām attiecībām, samaksu un atpūtas laiku, darba aizsardzību, dokumentu uzskaiti, preču apriti u.c.
        ISBN 9789934032677.
        Uzņēmējdarbība - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Uzņēmējdarbība - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Kudrjavcevs, Igors, 1960-. Dievs - mans draugs / Igors Kudrjavcevs ; red. Oļesja Burkevica ; Aigara Truhina dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 120 lpp. ; 16 cm. - Bibliogrāfija: 119.-120. lpp. (14 nos.). - Pazīstamais cigun skolotājs un ārsts I. Kudrjavcevs ir pārliecināts, ka cilvēka ticība un veselība ir cieši saistītas. Grāmatas pamatu veido ievietotie raksti, kas agrāk publicēti žurnālā "Mistērija". Autors aicina atgriezties pie Dieva un sākt strādāt ar sevi, tad Brīnums neizpaliks. Dievišķā enerģija ir visiem pieejama - mums tā tikai jāapzinās. - Uz vāka: Dievišķā enerģija var ienākt ikvienā. Atklājiet to!.
        ISBN 9789934039157 (ies.).
        Atklāsme - Kristietība. Reliģiskā atmoda - Kristietība. Garīgā dziedināšana.

Avotiņa, Daina, 1926-. Jūlija : romāns / Daina Avotiņa ; red. Daina Grūbe ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 284, [1] lpp. ; 21 cm. - (7 (169). - D. Avotiņas romānā turpinās rakstnieces populārās grāmatas "Kad lausks cērt" (2011) varoņu gaitas uz 20. gadsimta vidus vēsturisko notikumu fona. "Rimežu" saimniece Jūlija ir zaudējusi vīru Rihardu, un šajā traģiskajā brīdī spēku turpināt dzīvot un strādāt dod tikai atbildība par bērniem un saimniecību. Vai sieviete spēs nosargāt viņai uzticētās mājas un zemi arī tad, kad bērni kā gājputni cits pēc cita azies no mājām un dzimtajai zemei un tās ļaudīm pāri velsies varas maiņas, karš, nelaimes.
        ISBN 9789934038891 (ies.).
        Latviešu romāni.

Jēruma, Inga. Ilze Vazdika. Saldā katorga / Inga Jēruma ; red. Māra Rune ; vāka un dizaina autors Eduards Groševs ; izmantotas Eiženijas Freimanes, Egona Kera, Jāņa Lerha, Jāzepa Danovska, Jāņa Deinata, Ingas Jērumas, Leonīda Merkmaņa, Gunas Oškalnas, Oļega Zernova fotogrāfijas ; Gunas Oškalnas vāka foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 238, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il., ģīm. ; 22 cm. - I. Jērumas grāmata veltīta Dailes teātra aktrisei Ilzei Vazdikai dzīves un darba jubilejā. Taču teātra un televīzijas skatītāju iemīļotās aktrises dzīve nav viņas dzīve vien. I. Vazdika ir daļa no stipras, talantīgas un draudzīgas aktieru ģimenes, un viņa ir arī krāšņs zieds Dailes teātra talantu puķu dārzā. - Ilzes Vazdikas lomas: 230. - [234.] lpp.
        ISBN 9789934039553 (ies.).
        Aktrises - Latvija. Biogrāfiskā proza, latviešu.

Blaua, Līga. Jānis Stradiņš : ceļš cauri laikiem / Līga Blaua ; red. Dace Krecere ; māksl. Valdis Villerušs. - Rīga : Jumava, 2013. - 551 lpp. : il. - Izmantotā lit.: 549.-550. lpp. - Grāmata vēsta par Stradiņu dzimtu, atspoguļojot arī laikmetu, sākot no 19. g.s. beigām. Grāmatu viedo gan paša Jāņa Stradiņa stāstījums, gan radinieku, laikabiedru atmiņas.
        ISBN 9789934115141.

Sī, Lisa. Džojas sapņi : [romāns] / Lisa Sī ; no angļu val. tulk. Maija Opse ; red. Anita Poļakovska ; Arņa Kibloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 422, [2] lpp.
        ISBN 9789934036392.

Trigiani, Adriana. Kurpnieka sieva / Adriana Trigiani ; no angļu val. tulk. Sandra Rutmane ; red. Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 511, [1] lpp. : portr.
        ISBN 9789934040245.

Kronins, Džastins. Divpadsmit : [romāna ''Pāreja'' turpinājums] / Džastins Kronins; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga; red. Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 629 lpp.
        ISBN 9789934041648.

Lekberga, Kamilla. Svešinieks : [romāns] / Kamilla Lekberga ; tulk. Dace Andžāne; vāka noform. Lelde Šēnfelde. - Rīga : Jumava, 2012. - 285 [3] lpp. - Tanumshedes mazpilsētas policijas iecirkņa mieru kādu rītu iztraucē ziņa, ka notikusi auto avārija un ir bojāgājušais. Apskatot notikuma vietu, Patriks Hedstrēms instinktīvi jūt, ka šī nav kārtējā traģiskā avārija. Visu vēl vairāk sarežģī nepārprotami līdzīga rakstura nelaimes gadījums. Turklāt Fjelbakā tiek filmēts realitātes šovs, un aizdomu ēna krīt uz uzņemšanas grupu.
        ISBN 9789934111983.

Domkins, Andrejs. Koks tavās mājās : praktiski padomi / Andrejs Domkins. - Rīga : Jumava, [2012] (Viļņa : Spauda). - 223, [1] lpp. : il. ; 25 cm. - Viss par koksni un koksnes materialiem. . - Koksne ir vislabākā izvēle ne tikai mājokļa būvniecībā un iekārtošanā, jau no seniem laikiem šis brīnišķīgais materiāls izmantots kuģu, tiltu un pat lidmašīnu būvniecībā.
        ISBN 9789934112492 (mīkstajos vākos).
        Koksne. Kokmateriāli. Kokapstrāde. Celtniecība, koka.

Karmilova, Kīra. Iepazīsti savu bērnu : vecāku ceļvedis bērna agrīnajā attīstībā / Kīra Karmilova, Anete Karmilova-Smita ; [no angļu val. tulk. Arita Piķe]. - Rīga : Jumava, 2013. - 159, [1] lpp. : il. - Rādītājs: 158.-[160.] lpp.
        ISBN 9789934111570.

Hūbere, Tanja. Floristikas radošā darbnīca : idejas visam gadam / Tanja Hūbere; no vācu val. tulk. Ārija Servuta. - Rīga : Jumava, [2013]. - 103 lpp. : fotoil.
        ISBN 9789934113000.

Rēdliha, Iveta, 1977-. Soļi : [romāns] / Iveta Rēdliha ; Natālijas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - [Rīga] : BUF, SIA, 2013. - 197, [2] lpp. ; 23 cm. - Grāmatu ir radījusi rakstnieces I. Rēdlihas fantāzija, smeļoties iedvesmu gotisko mīlas romānu un detektīvu literatūrā. Romānā Reinas mierīgā dzīve sagriežas kājām gaisā, kad mīklainos apstākļos nomirst viņas māte, atstādama mantojumā nezināmu īpašumu. Ierodoties tajā, viņa vēlas noskaidrot ko vairāk par savu māti, taču tā vietā uzrodas aizvien jauni noslēpumi. Tajā pašā laikā par Reinu ieinteresējas pievilcīgais, bet noslēgtais Lukass. Kādus noslēpumus glabā Reinas mātes trauksmainā pagātne? Atbilde uz šo jautājumu Reinu satrieks. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934842313 (ies.).
        Latviešu romāni.

Bardola, Nikola. Joko Ono : biogrāfija / Nikola Bardola; no vācu val. tulk. Irīda Miska; red. Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava, 2014. - 284, [2] lpp.
        ISBN 9789934115806.

Kviks, Metjū. Šībrīža veiksme / Metjū Kviks; no angļu val. tulk. Ilona Bērziņa; red. Kristīne Kirkila. - Rīga : Jumava, 2014 (J.L.V.). - 247, [1] lpp.
        ISBN 9789934115622.

Zīle, Monika. Lilija : romāns / Monika Zīle ; il. A.Stankēvičs. - Rīga : Lauku avīze, 1999. - 319 lpp. : il. - (Lata romāns). - Bibliogr.: 319. lpp.
        1. grām.
        ISBN 9984567346.

Gogulana, Maija. Veselības likumi : izdziedināšanās ir iespējama! / Maija Gogulana ; [no krievu val. tulk. Anna Kuprijenko]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 188, [1] lpp. : il. ; 20 cm.
        ISBN 9789934014789.
        Dziedniecība. Veselīgs dzīvesveids.

 Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011 : nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja / galv. red. Brigita Zepa, Evija Kļave. - Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2011. - 154 lpp. : tab., karte.
        ISBN 9789984454146.

Ziņģīte, Inese, 1940-. Speķītim nav ne vainas : jeb atziņas veselīgai dzīvei / Inese Ziņģīte, Anatolijs Danilāns; sast. Juris Lorencs. - Rīga : Jumava, 2013. - 83, [4] lpp. : il. ; 20 cm. - Garš,veselīgs mūžs - kā to sasniegt.
        ISBN 9789934113116.
        Veselīgs dzīvesveids. Dietoloģija.

Morels, Deivids. Uz naža asmens : [romāns] / Deivids Morels ; no angļu val. tulk. Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2013. - 464 lpp.
        ISBN 9789984356570.

Auziņš, Arnolds, 1931-. Dzejas dienu ēverģēlības : anekdošu grām. par rakstniekiem / Arnolds Auziņš ; māksl. Aivars Edvards. - Rīga : Enigma, 2001 (Latvijas karte). - 37, [1] lpp. ; 17 cm. - Bieži komiskas situācijas rodas Dzejas dienās, kad rakstnieki tiekas ar lasītājiem. Īsa anekdote nereti par dzejnieku atklāj vairāk nekā gari apraksti. Šī ir A.Auziņa trešā anekdošu grāmatiņa par rakstniekiem. Saturānodaļas: Antiņi un pantiņi; Jautājumu krustugunīs.
        ISBN 998463440X.

 Latviešu valoda / Andreja Veisberga redakcijā ; red. Ieva Jansone ; priekšvārdu sarakstīja Andrejs Veisbergs ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa ; Valsts valodas komisija. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013 (Rēzekne : Latgales druka).). - 475, [2] lpp. : sh., tab., kartes ; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Lasītājs uzzinās, kā veidojusies latviešu rakstu valoda, kas raksturīgs tās dažādiem teritoriāliem paveidiem, gramatikai, leksikai, frazeoloģijai, ar ko atšķiras bērnu un jauniešu valoda, prreses, reklāmas un tulkojumu valoda.
        Aut.: Ilze Auziņa, Māris Baltiņš, Aina Blinkena, Ojārs Bušs, Ina Druviete, Vineta Ernstsone, Ilga Jansone, Andra Kalnača, Regīna Kvašīte, Dite Liepa, Gunta Ločmele, Ilze Lokmane, Dace Markus, Ilze Plaude, Kristīne Politere, Jānis Sīlis, Inguna Skadiņa, Anna Stafecka, Pēteris Vanags, Andrejs Vasiļjevs, Andrejs Veisbergs, Anna Vulāne.
        ISBN 9789984457659 (ies.).
        Latviešu valoda.

Eņģele, Ilze, 1974-. Mazā Mis / Ilze Enģele. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 207 lpp. - (Lata romāns ; 2 (176).
        ISBN 9789984878966.

Katra, Anna. Visiem laimīgas beigas : romāns / Anna Katra ; il. Agris Liepiņš ; red. Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 192 lpp. : il. - (Lata romāns ; 3 (177). - Ramona strādā ārzemēs. Ierodoties Latvijā, viņa uzzina, ka pazudusi meita pusaudze. Vecmāmiņai pēdējā informācija ir tā, ka Signe devusies pie mātes. Sākas aizraujošs meklējumu ceļš un intriga saglabājas līdz pēdējai lappusei. Māte saprot, ka meita ir datoratkarīga un jāmeklē šajā vidē, kur pavedieni grūti atrodami. Nereti ar datora starpniecību modusies mīlestība ir virtuāla, jaunieši viens otru nav pat redzējuši.
        ISBN 9789984878973.

Krūze, Māris. Jēkabpils reids / Māris Krūze. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 239 lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 4 (178).
        ISBN 9789984878980.
        Detektīvromāni, latviešu.

Anitīna, Anita, 1966-. Ar aizlauztiem spārniem : dzejoļi / Anita Anitīna ; red. Jānis Ločmelis ; māksl. M. Kaņepe. - B.v. : Raudava, 2005. - 149, [1] lpp. : ģīm., faks. ; 14 cm. - A. Anitīnas dzejoļi ir kā sarunas pašai ar sevi un Tevi. Tajos neskan izmisums, bet gan mīlestība, kurai reizēm tik ļoti salst.
        ISBN 9984981606. . - ISBN 9789984981604.
        Dzeja, latviešu.

Našenieks, Voldemārs Antons, 1933-. Trešais cēliens : [dzejoļi] / Voldemārs Našenieks ; [ievadvārdus sarakst. Aina Karele]. - [Latvija : b.i.], 1994 ("Līgatnes papīrfabrikas" tipogr.). - 63 lpp. : portr. ; 15 cm.

Pētersons, Pēteris. Neviena paša vārda : līdzība 2 daļās 13 ainās / Pēteris Pētersons ; [māksl. Ilmārs Blumbergs]. - Rīga : Preses nams, 1998. - 67, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka aut. nav uzrād. . - Kopā ar 2 citām atsevišķi iesietām lugām mapē.
        ISBN 9984003191.
        Latviešu drāma.

Lāce, Daina, 1970-. Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko (1813–1902) : monogrāfija = The first Riga city architect Johann Daniel Felsko (1813-1902) = Der erste Rigaer Stadtarchitekt Johann Daniel Felsko (1813-1902) / Daina Lāce ; literārā redaktore Māra Ņikitina ; tulkotājas: Stella Pelše (angļu val.), Agnese Bergholde (vācu val.) ; mākslinieks Rauls Liepiņš. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. - 383 lpp. : il., ģīm., faks., tab. ; 24 cm. - (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas ; 3). - Bibliogr.: 277.-287. lpp. un norādes parindēs. . - Personu rād.: 324.-330. lpp. . - Vietu un adrešu rād.: 331.-335. lpp. - Mākslas vēsturnieces D. Lāces monogrāfijas pamatā ir Latvijas Mākslas akadēmijā 2010. gadā aizstāvētā disertācija par pirmo Rīgas pilsētas arhitektu Johanu Danielu Felsko (1813-1902). Viņš ir ievērojamākais historisma laika arhitektu pirmās paaudzes pārstāvis Latvijā, kurš cariskajai Krievijai pakļautajā lielākajā Baltijas jūras ostas pilsētā Rīgā ienesa jaunu arhitektonisko domāšanu. Galvenā uzmanība darbā veltīta J. D. Felsko arhitektūras stilistikai, tās attīstībai un izmaiņām četrās desmitgadēs kontekstā ar Eiropas arhitektūru. - Nos. paral. latviešu, angļu, vācu val. . - Kopsav. angļu un vācu val.
        ISBN 9789934835513.
        Arhitekti - Latvija. Vācbaltieši - Latvija. Arhitektūra - Latvija - 19 gs - Rīga.
        Rīga (Latvija) - Celtnes, būves utt.

Lencs, Jākobs Mihaels Reinholds. Piezīmes par teātri : Aumeistars jeb Mājaudzināšanas priekšrocības / Jākobs Mihaels Reinholds Lencs ; [sast. Beata Paškevica ; no vācu val. tulk. Beata Paškevica un Valdis Bisenieks]. - [Cesvaine : Cesvaines Mākslinieku biedrība, 2012] (Rīga : Hromets poligrāfija). - 157, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984497129.
        Vācu drāma (komēdija). Drāma - Vēsture un kritika.

Rietuma, Dita. Film noir : no pagātnes līdz mūsdienām / Dita Rietuma; red. Kristīne Stripkāne; dizains Dace Eglīte un Sarmīte Māliņa. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 254, [1] lpp. - (Dienas grāmata). - Beidzot ir iznācis apjomīgs pētījums latviešu valodā, kas rada priekšstatu par film noir būtību, Ditas Rietumas grāmata, iespējams, ietekmēs mūsu kino uztveri, jo tā ļaus skatīties arī pēdējos gados tapušās filmas caur pagātnes prizmu.
        ISBN 9789984887654.

 Latviešu valodas gramatika / autori: Ilze Auziņa, Ieva Breņķe, Juris Grigorjevs, Inese Indričāne, Baiba Ivulāne, Andra Kalnača, Linda Lauze, Ilze Lokmane, Dace Markus, Daina Nītiņa, Gunta Smiltniece, Baiba Valkovska, Anna Vulāne. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 1022, [1] lpp. : tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 960. - [983.] lpp. . - Alfabētiskais jēdzienu rād.: 984. - [1020.] lpp. . - Bibliogrāfija: 960.-[983.] lpp. un alfabētiskais jēdzienu rādītājs: 984.-[1020.] lpp. - Gramatika paredzēta valodniekiem, latviešu valodas skolotājiem, augstskolu pedagogiem, studentiem un citiem interesentiem.
        ISBN 9789984742700 (ies.) : 1000 eks.
        Latviešu valoda - Gramatika - Teorija utt.

Jerkins, Imants, 1943-. Automodeļu sporta vēsture Latvijā : kordas un trases automodeļi / Imants Jerkins. - 2. papild. izd. - Valmiera : Valmieras Tipogrāfija LAPA, 2013. - 240 lpp. : il., portr., sh. ; 21 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984498188. - ISBN 9789984438188(atcelts).
        Automodeļu ātrumsacīkstes - Latvija - Vēsture. Automodeļi - Latvija - Vēsture.

Калнс, Янис. Душа / Янис Калнс ; иллюстрировала Лаура Озолиня. - Рига : Laija, 2006. - 205, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - На обложке также: Исследование паранормальных явлений.
        Кн. 1.
        кн. 1. Исследование паранормальных явлений.
        ISBN 9984953319.
        Dvēsele. Okultisms. Parapsiholoģija.

Kosters, K.Dž. Izeita no viņas, mana tauta! / K.Dž. Kosters; no angļu val. tulk. Miervaldis Zeltiņš. - Rīga : Dominiks Okolue, 2013. - 172 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 161.-172. lpp. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - "Pirmā publikācija, 2013"--Titullapā.
        ISBN 9789984499659.
        Kristietība un citas reliģijas - Pagānisms. Pagānisms - Attiecības - Kristietība. Pagānisms - Ietekme. Saules kults Bībelē.

Nīče, Frīdrihs Vilhelms. Gadījums Vāgners : mūziķa problēma / Frīdrihs Vilhelms Nīče; no vācu val. tulk. Anne Sauka. - Rīga : Biedrība "Ascendum", 2013. - 41, [1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 41. lpp. - "Satori"--Titlp.
        ISBN 9789934843501.
        Mūzika un filozofija.

Šlāpins, Ilmārs. Jauno latviešu valoda / Ilmārs Šlāpins; red. Antonija Skopa-Šlāpina; māksl. Armīns Oziliņš. - Rīga : Ascendum, 2013. - 173, [2] lpp. ; 15 cm. - (Satori bibliotēka). - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934843518.
        Latviešu valoda - Lietojums - Vārdnīcas. Latviešu valoda - Žargons - Vārdnīcas. Latviešu valoda - Svešvārdi un frāzes - Vārdnīcas.

Ezergaile, Inta. Melnās gailenes : dzeja / Inta Ezergaile ; sastādījusi un atdzejojusi Amanda Aizpuriete. - Rīga : Atvērtās krātuves, 2013 (Masterprint). - 77, [2] lpp. : il. ; 22 cm.
        ISBN 9789984497471.
        Latviešu dzeja (angļu valoda).

Millere, Jeļena. Risku mazināšana banku darbībā / Jeļena Millere ; no krievu val. tulk. Elga Tilta ; red. Dzintra Birnbauma ; vāka dizains Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, 2014. - 184 lpp. : tab. - Bibliogr.: 172.-184.lpp. - Oriģ. nos.: Совершенствование организации труда в процессе минимизации банковских рисков / Е.В.Миллер.
        ISBN 9789984879598 : mīkstos vākos.

Kalns, Jānis. Dvēsele : [paranormālo parādību pētījumi] / ilustrējusi Laura Ozoliņa ; sarakstījis kā veltījumu sievai Laurai Jānis Kalns. - [Rīga : Laija, 2001 (Rīga : Paraugtipogr). - 198, [1] lpp. : il., portr. ; 27 cm.
        ISBN 9984953300.
        Dvēsele. Okultisms. Parapsiholoģija.

Virza, Edvarts. Raksti / Edvarts Virza; red. Sigita Kušnere; sast. Anda Kubuliņa; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2013 (Jelgavas tipogrāfja). - 958 lpp. - Personu bibliogrāfiskais rādītājs 941.-949. lpp.
        5. sēj. Edvarta Virzas tulkotā franču dzeja.
        ISBN 9789984879512.

Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress. (2011 : Rīga, Latvija). Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : valodniecības raksti / [redakcijas kolēģija: Aleksejs Andronovs ... [u.c.]. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2012 (Madonas poligrāfists). - 429, [1] lpp. : graf., il., kartes, tab. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju (rakstu beigās). - Teksts latviešu valodā (kopsavilkumi angļu valodā).
        ISBN 9789984742670.
        Latviešu valoda - Kongresi, konferences utt. Latviešu valoda - Gramatika - Kongresi, konferences utt. Latviešu valoda - Vēsture - Kongresi, konferences utt. Latviešu valoda - Dialekti - Kongresi, konferences utt. Latviešu valoda - Leksikoloģija - Kongresi, konferences utt. Latviešu valoda - Leksikogrāfija - Kongresi, konferences utt. Latviešu valoda - Sociālie aspekti - Kongresi, konferences utt.

Bargais, Rihards. Tenkas / teksts un noformējums: Rihards Bargais ; redaktore Antonija Skopa-Šlāpina ; vāka noformējumā izmantots Armīna Ozoliņa linogriezums "Krēsls". - Rīga : Biedrība "Ascendum", 2012 (Dardedze hologrāfija). - 188, [3] lpp. ; 16 cm. - (Satori bibliotēka). - Pēc piecu gadu ilgas tiesāšanās pie lasītājiem nonāk dzejnieka R. Bargā īsprozas cikls "Tenkas", kura publicētie fragmenti 2007. gadā kļuva par iemeslu tiesas procesa ierosināšanai pret žurnālu "Karogs" un portālu "Delfi". R. Bargā krājums sevī ietver ne tikai anekdotes par tēliem, kuru vārdi atgādina autoram pazīstamu vai svarīgu personu vārdus, bet arī vērojumus un pārdomas par dzīves acumirklīgo trauslumu, kā arī rakstnieka dienasgrāmatas fragmentus. Visi cilvēki un notikumi ir izdomāti un ir tikai atspulgs kādā deformētā apziņā. Līdz 17 gadu vecumam lasīt nav ieteicams.
        ISBN 9789984496634.
        Latviešu proza. Satīra, latviešu. Ironija.

Spaitāns, Romons. Atceļnīks : [dzejoļu krājums] / Romons Spaitāns ; red. Valentīna Unda ; vāka noformējumā izmantota Jāņa Undas glezna "Vasara" ; vāku dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2013 (Latgales Druka). - 215 lpp. ; 17 cm. - Teksts latgaliešu un latviešu valodā.
        ISBN 9789984292403 : 500 eks.
        Latgaliešu dzeja.

Liepa, Anita, 1928-. Dāvana jeb Flensburgas noskaņas / Anita Liepa ; red. Ligita Kovtuna ; māksl. Daiga Brinkmane. - Rīga : Vesta LK, 2013. - 96 lpp.
        ISBN 9789934829697.

Skujenieks, Knuts. Kārtis : virtuāls ceļojums caur dzeloņdrātīm / teksts: Knuts Skujenieks ; redaktore Ilze Amoliņa ; kāršu zīmējumi: Bruno Javoišs ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga : Neputns, 2013 (Dardedze hologrāfija). - [38] ats. lp. aplikā : il. ; 16 cm. - Izdevuma teksta autors ir dzejnieks Knuts Skujenieks un kāršu mākslinieks ir Bruno Javoišs, ilggadīgs viņa lēģera biedrs. Izdevums ir Mordovijā izsūtījuma lēģerī zīmētas kāršu kavas oriģināla tekstuāla apspēle. Tās ir turpat pusgadsimtu senas padomiskas atmiņas. - Spēļu kārtis ar tekstu otrā lapu pusē.
        ISBN 9789934512100.
        Politiskie ieslodzītie - Padomju Savienība - Atmiņas. Spēļu kārtis.

Ārčers, Džefrijs. Atbildi zina tikai laiks / Džefrijs Ārčers; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013. - 440, [1] lpp.
        ISBN 9789984356822.

Bērza, Aina. Ingrīda : Femme fatale un viņas vīrieši / Aina Bērza. - [Rīga] : Vērtums, [2014] (Latgales druka). - 159 lpp ; 21 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934837579.
        Latviešu romāni.

Fragoso, Margo. Tīģer, tīģer... : emocionāls autobiogrāfisks stāsts, kas neatstāj vienaldzīgu / Margo Fragoso ; no angļu val. tulk. Ilze Jansone ; [red. Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains]. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2014 (Dardedze Hologrāfija). - 366, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Tiger, Tiger : a memoir / Margo Fragoso.
        ISBN 9789984869483 : mīkstos vākos.
        Pedofilija. Dzimumnoziegumi. Autobiogrāfiskā proza. Pieauguši vardarbībā cietušie bērni. Seksuāli izmantotie bērni.

Liniņš, Vilis. Kas cēla un kas grāva Latvijas valsti / Vilis Liniņš; Ligita Leja. - [Rīga] : Autoru izdevums, 2014. - 407, [6] lpp. : kart. - Bibliogrāfiskais rādītājs 411.-415. lpp. - Kartogrāfiskais materiāls no LNB Karšu un ģeotelpiskās informācijas nodaļas krājuma: Eiropas vēstures kartes 1914-1991, Eau Claire, Wiskonsin: B.i,201.
        ISBN 9789934140853.

Žuravska, Dzintra. Testaments / Dzintra Žuravska; diz. Ērika Tomsone; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - [Rīga] : Sol Vita, 2014. - 214 lpp.
        ISBN 9789984894416.

Levī, Marks. Aiziet, lai atgrieztos / Marks Levī; no franču val. tulk. Dina Kārliņa; diz. Artūrs Zariņš; red. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 367 lpp. - (Jauna franču līnija).
        ISBN 9789984357164.

Puče, Armands. Kambala ..., āmen! / Armands Puče; red. Antra Rēķe; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Mediju nams, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 251, [2] lpp. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984756103.

Grīnups, Kurts. Cauri komunistu ellei : Ziemeļkurzemes partizāna neticamais dzīvesstāsts / Kurts Grīnups. - Rīga : Latvijas Nacionālo partizānu apvienība ; Domas spēks, 2014 (HPT). - 133, [2] lpp. : il., faks.; foto. ; 21 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934839511.
        Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija - Pretošanās kustības - Atmiņas - Kurzeme. Pretošanās kustības - Latvija - Kurzeme. Politiskā vajāšana - Latvija - Kurzeme. Politiskie ieslodzītie - Latvija - Biogrāfijas - Kurzeme.

Brontē, Anna. Vaildfelholas iemītniece / Anna Brontē ; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika. - Rīga : Daugava, 2014 (Latgales druka). - 492 lpp. ; 22 cm. - (XIX gadsimta klasiķi).
        ISBN 9789984410753.
        Angļu romāni.

Virza, Edvarts. Pēdējās dzejas : vēstules Veronikai Strēlertei / Edvarts Virza ; sastādītājas: Anna Žīgure, Anna Egliena ; ievadu sarakstīja Anna Žīgure ; priekšvārdu sarakstīja Anna Egliena ; māksliniece Gita Okonova-Treice. - Rīga : Pētergailis, [2013] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 125, [3] lpp. : faks. ; 23 cm. - Šis izdevums ir E. Virzas (1883-1940) "Pēdējo dzeju" izlase saskaņā ar vēstulēm Veronikai Strēlertei (1912-1995), kas nu ir kļuvušas piejamas. Šī ir divu izcilu mūsu dzejnieku sastapšanās. Šie ir mīlestības dzejoļi. Vēstules ir zuduša un neatkārtojamā laika liecība.
        ISBN 9789984333779.
        Latviešu dzeja.

Falka, Judīte. Atvadas no autiņbiksītēm : slēdzējmuskuļu kontrole un bērna pašapziņas attīstība / Judīte Falka, Marija Vince ; no vācu val. tulk. Liene Barone; red. Anda Brazauska. - Rīga : Barons Consulting, 2013 (Print Xpress). - 45 lpp. : il., diagr. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 44. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - "1. izdevuma tulkojums no vācu valodas"--Iespiedziņās.
        ISBN 9789934826818.
        Slēdzējmuskuļi. Bērnu psiholoģija. Bērna attīstība.

Martinsons. Māris. Oki okeāna vidū / Māris Martinsons; red. Dace Sparāne; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 176 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789984887708.
        Latviešu romāni.

Strubergs, Pēteris. Dienvidamerikas Odiseja / Pēteris Strubergs; red. Liene Soboļeva; lit. red. Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, 2014. - 208, [6] lpp. : il., kart., foto. - (Aiz apvāršņa).
        ISBN 9789934115653.


Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »