Jaunieguvumi maijā

Ziņa publicēta 29.05.2014
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2014.gada maija mēnesī.

Dīns, Džeisons. Nozieguma anatomija / Džeisons Dīns ; [no angļu val. tulk. Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 396, [1] lpp. ; 21 cm. - "Intelekts, drosme un ātrums"--Uz vāka.
        ISBN 9789984355580.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

Rainis, J. Kastaņola : pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē / J. Rainis ; ar A. Prandes ilustrācijām ; Gundegas Grīnumas zinātniskā redakcija, komentāri, priekšvārds un rādītāji ; redaktore Ligita Bībere ; māksliniece Dina Dzelme ; vāka un karšu noformējumā izmantoti Edgara Dubiņa, Gundegas Grīnumas foto. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; Atēna, 2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija).). - 214 lpp., [4] lp. krās. il. : il., faks. ; 21 cm + 1 saloc. lp. - Bibliogr. komentāros: 185.-204. lpp. . - Ģeogrāfisko nos. rād.: 205.-208. lpp. . - Personu rād.: 209.-214. lpp. - J. Raiņa (1865-1929) atmiņu grāmata ir intīms, emocionāli izteiksmīgs vēstījums par viņa un Aspazijas (1865-1943) Šveicē pavadītajiem gadiem (1906-1914), reizē - dzejnieka - trimdinieka pateicība zemei un tautai, kas viņam deva drošu politisku patvērumu un vienlaikus kļuva par otru dzimteni - garīgas pilnveidošanās un atjaunotnes vietu. Grāmatas tekstu bagātina vairākas Aspazijas sarakstītas nodaļas. - Piel.: 1 saloc. lp.: Raiņa un Aspazijas trimdas vietas Kastaņolā un apkaimē.
        ISBN 9789984344324 (ies.).
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Krauksts, Viesturs, 1942-. Treniņu process : teorija un prakse : monogrāfija / Viesturs Krauksts, Daina Krauksta ; Ingas Apsītes vāka dizains. - [Rīga] : Drukātava, 2013 (Drukātava). - 317 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [281].-317. lpp. - Grāmatā ikviens interesents iegūs pietiekami plašu informāciju par sporta bioloģiskajiem pamatiem, par to, ko spēj sniegt zināšanas sporta fizioloģijā, un pats galvenais, kā izmantot sporta zinātņu sasniegumus, lai sasniegtu pēc iespējas augstāku fizisko kondīciju, jo īpaši - fizisko darbspēju jomā. Uzzināsiet par sporta fizioloģijas un bioķīmijas pamatiem, kas noder gan sportistiem, gan treneriem.
        1. daļa.
        ISBN 9789984853871.
        Sports - Fizioloģiskie aspekti. Trenēšana (atlētika).

Ņikonovs, Aleksandrs. Aiz impērijas fasādes : Tēvzemes mitoloģijas īsais kurss / Aleksandrs Ņikonovs ; no krievu val. tulk. Rūta Dina Vilīte ; atbildīgā red. Inguna Cepīte ; redaktori: Inta Ceļdoma, Oskars Lapsiņš ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Pētergailis, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 399 lpp. : diagr. ; 25 cm. - Oriģ. nos.: За фасадом империи.
        ISBN 9789984333724 (ies.).
        Krievija - Vēsture. Padomju Savienība - Vēsture. Krievija - Politika un pārvalde. Padomju Savienība - Politika un pārvalde.

Auziņš, Arnolds, 1931-. Nesteidzies mani atminēt : romāns / Arnolds Auziņš ; māksl. noformējums: Inga Apsīte. - Mārupe : Drukātava, 2013 (Drukātava). - 191 lpp. ; 21 cm. - A. Auziņa romāna galvenais varonis Linards ir labs meistars un gatavo mēbeles pēc individuāla pasūtījuma. 90. gadu sākumā daudzi atgūst savus īpašumus un ceļ mājas no jauna, viņam ir darba pilnas rokas. Kad valstī iestājas krīze, galdnieks paliek bez darba. Kā nepanesams slogs Linardu moka parāds bankai. Grūti prognozējamos likteņa pagriezienos ir viena nezūdoša vērtība – mīlestība, kas neļauj padoties izmisumam. Bet vai iespējams mīlēt reizē divas? Ja varētu apvienot abas mīļās būtnes, iznāktu ideāla sieviete. Kā viena reaģēs uz viņa aiziešanu un otra uz palikšanu?.
        ISBN 9789984853932.
        Latviešu romāni.

Puče, Armands. Kambala ..., āmen! / Armands Puče; red. Antra Rēķe; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Mediju nams, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 251, [2] lpp. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984756103.

Meiere-Eberta, Kārena. Mājīgam interjeram : noderīgi padomi svētku noskaņai visos gadalaikos / Kārena Meiere-Eberta ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, 2014. - 119, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - Grāmatā parādīti dažnedažādi varianti, kā izrotāt māju un papildināt to ar dekoratīviem elementiem atbilstoši gadalaikiem un svētkiem.
        ISBN 9789934115752.
        Svētku rotājumi. Izstrādājumi no dabas materiāliem. Roku darbs. Interjera piederumi.

Eljota, Ketrina. Mans vīrs dzīvo kaimiņos : [romāns] / Ketrina Eljota; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2014. - 476, [4] lpp.
        ISBN 9789984357171.

Zigmonte, Dagnija. Pavedieni / Dagnija Zigmonte. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 575 lpp. ; 21 cm. - Galvenajai varonei Izoldei, aktrisei ar stāžu, laikmetu griežos jāaiziet no sava teātra un viņa ir spiesta atgriezties laukos pie savas māsas Olitas. Tur Izolde iepazīstas ar uzņēmīgo Laimoni. Romāna varoņu dzīves tālāk savijas tiešām kā pavedieni. Autorei izdevies radīt labu, gaišu un pozitīvu romāna atmosfēru, ko tik ļoti mūsdienās gaida lasītājs. Grāmata runā arī par vērtībām. Dagnija Zigmonte: “Man ir cieša pārliecība, ka literatūrai, lai kā tas kādam nepatiktu, ir jārunā par vērtībām, par cilvēkiem, kas ar savu dzīvi un darbu neļauj sabrukt tam pamatam, uz kura visi stāvam.”.
        ISBN 9789934150012.

Brīdaka, Lija, 1932-. Vija Vētra : deja - mans mūžs = The world of Vija Vetra / Lija Brīdaka ; projekta vadītāja Skaidrīte Naumova ; Valdas Liepiņas tulkojums angļu valodā ; priekšvārdu sarakstīja Voldemārs Avens ; mākslinieks Andris Lamsters ; fotogrāfi: Haralds Dreimanis, David Muir, Herald Sun, Eric Smith, Ralda Cunningham, Vladimir Sladon, Jeremy Grayson, Philip A. Biscuti, Henry Levy, Joseph Szabo, Ieva Kraulins, Pam Jones, Patrick Anderson, Jāzeps Danovskis, Arnolds Šaulis, Henry Levy, Edgars Trekteris, Zigurds Mežavilks, Vita Strautniece, Ingrīda Eveliete, Guna Oškalna, Aija Bley. - Rīga : Madris, 2013. - 150, [2] lpp. : il., ģīm., faks. ; 27 cm. - L. Brīdakas grāmata stāsta par pasaulslaveno indiešu deju dejotāju Viju Vētru. Viņa pie dejas pasaules debesīm tiešām ir neparasta parādība. Izdevums ietilpīgos attēlos apliecina V. Vētras dejas uzvaru pasaulē un paliks nezūdošs nacionālās bagātības krātuvē. V. Vētrai deja ir dzīves svinēšana. - Paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984319025.
        Dejotājas - Latvija - Biogrāfijas.

 Smiltsērkšķis. Latvijas zelta oga : [audzēšana, izmantošana, receptes] / Autoru kolektīvs; red. Ilze Pole. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 111, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: 107.-111.lpp. - Smiltsērkšķu ogas ir īpaši unikāls dabas produkts, kurā apvienota virkne ārkārtīgi vērtīgu bioloģisku savienojumu: vitamīnu, aminoskābju, oganisko skābju, dabīgo antioksidantu un izcilu taukskābju. Grāmata stāsta par tā izcelsmes vēsturi, smiltsērksķu audzēšanu, tā izmantošanu ārstniecībā, kulinārijā u.c.
        ISBN 9789934150005.

Sanders, Vitālijs. Skvērā smaržoja nopļauta zāle : novele / Vitālijs Sanders ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. - [Jūrmala] : Daugava, [2014] (Rēzekne : Latgales druka). - 76, [2] lpp. : il. ; 17 cm. - V. Sandera stāsts, kuru – nopļautās zāles smaržu rosināts, emocionāli atceras Margots Raitums – ir par jaunu cilvēku likteņiem un mīlestību...
        ISBN 9789984410722.
        Noveles, latviešu.

Rihtere-Ulmere, Nikola. Bērnu miegs : miers visas nakts garumā : kā tikt galā pāri pirmajām 100 naktīm / Nikola Rihtere-Ulmere ; [Irēna Stalidzāne, tulkojums latviešu valodā]. - Rīga : Jumava, 2014. - 93, [1] lpp. : il., tab. ; 20 cm. - (Ģimenes ABC).
        ISBN 9789934115684.

Fasmane, Natālija. Dārzs uz balkona : puķu un augu paradīze jūsu dzīvoklī / Natālija Fasmane, Monika Kratca ; no vācu val. tulk. Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2014. - 127 lpp. : il. ; 22 cm.
        ISBN 9789934115950.

Rode, Sarmīte, 1970-. Manī karsti pulsē laiks : dzejoļu izlase / Sarmīte Rode ; redaktors un priekšvārda autors Jāzeps Osmanis ; Jāzepa Osmaņa gleznu reprodukcijas ; Viļņa Lapiņa dizains ; Ilzes Puriņas foto reprodukcijas. - Rīga : Annele, 2014 (Spindulys). - 107, [5] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - Šī ir vidzemnieces, Kokneses novada literātes S. Rodes otrā dzejas grāmata. 2009. gadā klajā nāca dzejoļu krājums "Negaidi no manis tauriņa prieku". Dzejoļi sakņojas autores dvēselē, tie ir kā dzirkstis sprēgājošā ugunskurā. Autore lepojas ar savu dzimto vietu, dabas skaistumu un smeļ spēku Daugavas krastā. Grāmatas mākslinieciskajam noformējumam izmantotas dzejnieka un mākslinieka Jāzepa Osmaņa gleznu reprodukcijas.
        ISBN 9789984843773 (ies.).
        Latviešu dzeja.

 Viss iet, viss rit un riet : Raiņa dzeja, aforismi un humors / sast. Gaida Jablovska. - [Rīga] : Madris, [2014]. - 62 lpp. : il.
        ISBN 9789984310756.

 Broņislava Martuževa [DVD] : dokumentālais cikls ''Rakstnieks tuvplānā'' / režisore un idejas aut. Ināra Kolmane. - Rīga : Zvaigzne ABC ; Filmu studija Deviņi, [2014]. - DVD (44 min). - (Skolas bibliotēka).
        ISBN 9789934046469.

 Medījumu gaļas ēdieni : [300 recepšu: aļņi, brieži, stirnas, meža cūkas, zaķi, ūdensputni] / sast. Gita Kļaviņa. - Rīga : Avots, [2014]. - 190 lpp. : il. ; 21 cm. - Ārsti un uztura speciālisti aicina pievērsties veselīgam dzīvesveidam un uzturā vairāk izmantot meža dzīvnieku gaļu. Grāmatā sniegts īss šīs gaļas raksturojums un receptes gardu maltīšu pagatavošanai. - "Aļņi, brieži, stirnas, meža cūkas, zaķi, ūdensputni"--Uz vāka.
        ISBN 9789984859897.
        Kulinārija (medījumi). Pavārgrāmatas.

Dzintere, Daina, 1932-. Bērna komunikatīvās kompetences attīstība / Daina Dzintere, Inga Stangaine, Dace Augstkalne. - Rīga : RaKa, 2014. - 245 lpp. : diagr., tab. ; 22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija. Pieredze. Prakse). - Bibliogrāfija: 239.-245. lpp. - Autores aplūko pirmsskolas vecuma bērnu komunikatīvās kompetences attīstību. Grāmatā apkopots un analizēts gan teorētiskais materiāls, gan praktiska pētījuma rezultāti. To var izmantot pētnieki, skolotāji, pedagoģijas un psiholoģijas specialitātes studenti.
        ISBN 9789984463032.
        Komunikatīvā kompetence, bērnu. Bērni - Valoda. Valodas apguve.

Marss, Džims. Sazvērestība triljonu vērtībā : kāpēc mūsdienās rodas banku krīzes, izplatās dažādas slimības un cilvēki kļūst par zombijiem / Džims Marss; no angļu val. tulk. Velga Vīgante. - Rīga : Lietusdārzs, [2014]. - 390 lpp.
        ISBN 9789984869490.

Deilija, Debra. Vingrojumi veselības uzlabošanai : izvēlieties pareizos vingrojumus, lai uzlabotu veselību un novērstu tādas saslimšanas kā astma, artrīts, diabēts un augsts asinsspiediens / Debra Deilija; no angļu val. tulk. Maija Brīvere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2014]. - 223, [1] lpp. : fotoil. - Alf. rād.: 222.lpp.
        ISBN 9789984234717.

Gekišs, Nauris. Dzeja par ziediem : veltījums skolotājai Žanetai Vjalovskai / Nauris Gekišs. - [Jūrmala] : Nauris Gekišs, 2014 (Drukātava). - 67 lpp. ; 19 cm. - N. Gekiša dzejoļu krājuma tapšanu daļēji iedvesmojušas Annas Sakses (1905-1981) "Pasakas par ziediem". Iespējams, katrs lasītājs kādā ziedā saskatīs kaut ko sev pazīstamu, iespējams, kādu uzrunās caur puķēm paustās idejas, vai aizkustinās romantiski melanholiskais ideālisms, kura mūsdienu sabiedrībā un literatūrā tik ļoti pietrūkst. Kurš no mums ir pelargonija, jasmīns, puķuzirnis, dadzis, kumelīte, narcise, lilija, pienene? Kuros ziedos nemeklēt laimi? Kura zieda dēļ būtu vērts iet bojā kā H. Ibsena Brandam?. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934844713.
        Latviešu dzeja.

Ieviņš, Kārlis. Latvijas vasara, 1921-1922 : dzeja / Kārlis Ieviņš ; Lilija Rimicāne, dizains. - [Jūrmala] : Daugava, [2013] (Rēzekne : Latgales druka). - 71 lpp. : il. ; 21 cm. - Lai arī dzīves ceļš Kārli Ieviņu aizved atpakaļ uz Zviedriju, atmiņās grimstot, viņš dzird brīnišķo meža putnu dziesmu un pārdzīvo no jauna Latvijas vasaru. Tā uzziedēja no jauna dzejnieka sirdī - ar visām savām puķēm, vienkāršo, maigo skaistumu. Dzimtenes ilgas sēdēja līdzās pie galda un diktēja vienu vārsmu pēc otras. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - Uz vāka un atlokiem Kārļa Ieviņa gleznas - "Latvijas māja ziedu laikā" (1940), "Latvijas maize" (1935), "Latvijas vasara" (1965).
        ISBN 9789984410678.
        Latviešu dzeja.

Daņilova, N. Diabēts : kā to ārstēt un kā ar to sadzīvot / N. Daņilova; tulk. sarmīte Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2014]. - 128 lpp. : tab.
        ISBN 9789934042171.

Метлицкая, Мария. Верный муж : [повести] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2014. - 281, [2] с. : ил. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой). - 16+.
        Содерж.: Верный муж. Пятый постулат. Женщины в периоды дефицита и изобилия.
        ISBN 9785699710928.

 Весенний детектив : сборник рассказов / Разработка серийнова оформления Н. Никоновой. - Москва : Эксмо, 2014. - 320 c.
        ISBN 9785699705221.

Ефимова, Марина. Влюбленный призрак / Марина Ефимова. - Москва : Эксмо, 2014. - 288 c.
        ISBN 9785699716685.

Луганцева, Татьяна. Букет дурман-травы / Татяана Ауганцева. - Москва : ACT, 2014. - 317, [3] c.
        ISBN 9785170825028.

Лaрссон, Стиг. Девушка, которая взрывала воздушные замки / Стиг Лaрссон, пер. с швед. А. В. Савицкой. - Москва : Москва Эксмо, 2014. - 736 c.
        ISBN 9785699625895.

Смолл, Бертрис. Адора / Бертрис Смолл; пер. с англ. А. Корженескова. - Москва : ACT, 2014. - 318, [2] c.
        ISBN 9785170837618.

Ларссон, Стиг. Девушка с татуировкой дракона : [роман] / Стиг Ларссон ; [пер. со швед. А. Савицкой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2010. - 621, [2] с. : ил. - (Millennium). - Сорок лет загадка исчезновения юной родственницы не дает покоя стареющему промышленному магнату, и вот он предпринимает последнюю в своей жизни попытку-поручает розыск журналисту Микаэлю Блумквисту. Тот берется за безнадежное дело больше для того, чтобы отвлечься от собственных неприятностей, но вскоре понимает: проблема даже сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как связано давнее происшествие на острове с несколькими убийствами женщин, случившимися в разные годы в разных уголках Швеции? При чем здесь цитаты из Третьей Книги Моисея? И кто, в конце концов, покушался на жизнь самого Микаэля, когда он подошел к разгадке слишком близко? И уж тем более он не мог предположить, что расследование приведет его в сущий ад среди идиллически мирного городка. - Oriģ. nos.: Man Som Natar Kvinnor / Stieg Larsson. . - Ориг. назв.: Larsson, Stieg. Man som hatar kvinnor.
        ISBN 9785699383719.

Нестерова, Наталья(Наталья Владимировна), [1960]. Ищите кота : [сборник рассказов] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2014. - 317, [1] с. - (Пазлы. Истории Натальи Нестеровой). - 16+.
        Содерж.: Ищите кота. Разговор начистоту. Отелло в юбке. Горошина тротила. Жанна жалуется. Мужчины тоже люди. Грезиетка. Встать, суд идет!.
        ISBN 9785170840625.

Александрова, Наталья. Наследство Марко Поло : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2014. - 315 с. - (Артефакт&Детектив). - 16+.
        ISBN 9785699708437.

Чемберлен, Диана. Тайная жизнь, или Дневник моей матери : роман / Диана Чемберлен ; пер. с англ. Н. Б. Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2014. - 476 с. : ил. - (Лауреат премии "Лучший роман года"). (Роман-потрясение. Д. Чемберлен). - 16+. - Ориг. назв.: Chamberlain, Diane. Secret Lives, 2010. - Ранее роман выходил под названием "Тайные жизни".
        ISBN 9785699718573.

Куликова, Галина(Галина Михайловна), 1962-. Одна помолвка на троих : [роман] / Галина Куликова. - Москва : Эксмо, 2014. - 282, [1] c. - (Галина Куликова. Смешной лирический роман). - 16+.
        ISBN 9785699708390.

Лэкберг, Камилла. Призрачный маяк : [роман] / Камилла Лэкберг ; пер. со швед. Е. Хохловой. - Москва : Эксмо, 2014. - 445, [1] с. - (Misterium). - Ориг. назв.: Läckberg, Camilla. Fyrvaktaren, 2009. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785699709465.

Мюссо, Гийом. Я возвращаюсь за тобой : [роман] / Гийом Мюссо ; пер. с фр. С. Ю. Нечаева. - Москва : Эксмо, 2014. - 346, [1] c. - (Романтика и страсть. Проза Гийома Мюссо). - 16+. - Ориг. назв.: Musso, Guillaume. Je Reviens Te Chercher.
        ISBN 9785699708574.

Тронина, Татьяна(Татьяна Михайловна). Та, кто приходит незваной : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2014. - 346, [2] с. - (Дочери Евы. Романы Татьяны Трониной). - 16+.
        ISBN 9785699708697.

Ланской, Георгий(Георгий Александрович), 1976-. Оглянись на пороге : [роман] / Георгий Ланской. - Москва : Эксмо, 2014. - 312, [3] c. - (Капризы судьбы. Романы Георгия Ланского). - 16+.
        ISBN 9785699704941.

Мадунц, Александра(Александра Игоревна). Дело о потерянных пуантах : [роман] / Александра Мадунц. - Москва : АСТ, 2014. - 346, [1] с. - (Детектив Серебряного века). - 16+. - В тексте публикуется стихотворение Николая Агнивцева.
        ISBN 9785170818846.

Мартин, Джордж Р. Р. Хроники тысячи миров : [сборник]: пер. с англ. / Джордж Р. Р. Мартин. - Москва : АСТ, 2014. - 509, [2] c. - (Мастера фэнтези). - 16+. - Oriģ. nos.: Martin, George R. R. Thousand Worlds.
        Содерж.: Герой. Мистфаль приходит утром. Песнь о Лии. И берегись двуногого кровь пролить. Башня из пепла. Злоцветы. Каменный город. Песчаные короли. Путь креста и дракона. Летящие сквозь ночь. Стеклянный цветок.
        ISBN 9785170808977.

Белозерская, Алена. Смерть с пожеланием любви : [детективная мелодрама] / Алена Белозерская. - Москва : Эксмо, 2014. - 313, [2] с. - (Опасные связи). - 16+.
        ISBN 9785699697618.

Литвинова, Анна(Анна Витальевна). Три последних дня : роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2014. - 349, [1] с. - (Ретро-детектив. Золотые годы Советской эпохи). - 16+.
        ISBN 9785699710867.

Несс, Патрик. Жена журавля : роман / Патрик Несс ; [пер. с англ. Д.В.Коваленина ; ред.: М.Рожнова (вед.), Л.Данкова (вып.)]. - Москва : РИПОЛ классик, 2014 (Ульяновск : Ульяновский Дом печати). - 335 с. - 16+. - Oriģ. nos.: The Crane Wife / Patrick Ness.
        ISBN 9785386071080 : в твердой обложке.

Перри, Энн. Невидимка с Фэрриерс-леин / Энн Перри, пер. с англ. А И Кириченко. - Москва : Эксмо, 2014. - 572 ст.
        ISBN 9785699705153.

Углов, Федор. Под белой мантией / Федор Углов. - Москва : ACT, 2014. - 480 c.
        ISBN 9785170847341.

Берри, Стив. Парижская вендетта / Стив Берри , пер. с анл. О Орлонвой. - Москва : Эксмо, 2014. - 448 c.
        ISBN 9785699710690.

Джеймс, Филлис Дороти. Пристрастие к смерти / Филлис Дороти Джеймс, пер. с англ. И.Я. Дорониной. - Москва : ACT, 2014. - 542, [2] c.
        ISBN 9785170839148.

Полянская, Алла. Женшина с глазами кошки / Алла, Полянская. - Москва : Эксмо, 2014. - 347 c.
        ISBN 9785699709700.

Михалкова, Елена. Остров сбывшейся мечты : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : Act, 2014. - 317, [3] c. - (Настоящий детектив). - Бойтесь собственных желаний, ведь иногда мечты сбываются. И тогда жизнь может превратиться в настоящий ад...
        ISBN 9785170832545.

Bergners, Mario. Mīlestības sakārtošana : kā izprast jūtu dabu un sakārtot mīlestību / Mario Bergners ; no franču val. tulk. Inese Gagaine. - Rīga : Dzīvības Straumes, 2005. - 235, [3] lpp. - (Psiholoģija un personība).
        ISBN 9984977927. . - ISBN 9789984977928.

Ābele, Inga, 1972-. Klūgu mūks : romāns / Inga Ābele ; redaktores: Anna Rancāne, Dace Sparāne ; vāka dizains: Kirils Kirasirovs ; vāka foto: Inga Ābele, Gunārs Dukšte. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 430, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 421.-[422.] lpp. - I. Ābeles romāns ir stāsts par pirmo Latgales latviešu baznīckungu un lidotāju debesu alkām, par cilvēka sirds un saprāta ceļiem, par grēku un piedošanu. Galvenā varoņa prototips ir Francis Trasuns (1864-1926) - katoļu priesteris, teoloģijas maģistrs, ievērojams valstsvīrs un sabiedriskais darbinieks, kam 2014. gadā apritētu 150 gadu.
        ISBN 9789984887661 (ies.).
        Latviešu romāni.
        Latgale (Latvija) - Reliģiskā dzīve un paražas - Daiļliteratūra.

Līdaka, Ingmārs, 1966-. Zoodārzs manā pagalmā / Ingmārs Līdaka ; māksl. Vita Lēnerte ; red. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 399, [1] lpp. : il. ; 25 cm. - Dzīvnieku saraksts: 399. lpp. - Šī grāmata ir visiem, kuri grib iepazīt dzīvniekus, kas dzīvo līdzās. . - Labākajās Džeralda Darela un Kārļa Griguļa tradīcijās autors savij stāstījumu par dzīvniekiem gan ar kurioziem atgadījumiem no paša un tuvinieku dzīves, gan ar vērtīgu informatīvu bagāžu.
        ISBN 9789934043116.
        Dzīvnieki - Populāri zinātniskā literatūra.

Eldredžs, Džons. Mežonīgā sirds : vīrieša dvēseles noslēpumu atklājot / Džons Eldredžs; red. Ilze Kurša - Briede; no angļu val. tulk. Inese Gagaine. - Rīga : Dzīvības straumes, 2014. - 212 lpp.
        ISBN 9789984874258.

 Visas pasaules puķes bez plūkšanas... es tev dāvinu : aforismi, dzejoļi, ziedu valoda / tekstus izvēlējās un sakārtoja Gundega Sēja ; dizainu veidojusi Laura Mortensena-Floresa ; fotogrāfiju autori: Laura Akmane, Māra Alševska, Vija Kilbloka, Inguna Kļava-Švanka, Maruta Kusiņa, Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Preses nams Baltic). - 79 lpp. : il. ; 19 cm. - Viena roze, ceriņu klēpis, mazs puķuzirnīšu pušķis, dārzā izaudzēta gladiola, pat skaisti ziedošs dadzis var būt par dāvanu. Katram ziedam ir tā īpašais veidols, krāsa, smarža un izrādās, arī valoda. Dzejniekiem tīši vai netīši izdevies to sadzirdēt. Lai puķu dāvināšana un saņemšana iepriecina no pavasara pūpoliem līdz ziemas salmenēm un leduspuķēm!.
        ISBN 9789934030628 (ies.).
        Dzeja. Aforismi. Ziedu valoda.

Skulme, Uga, 1895-1963. Atmiņu grāmata / Uga Skulme ; sastādītāja Laima Slava ; literārā redaktore Ieva Jansone ; Jurģa Skulmes priekšvārds un komentāri ; tekstā minēto personu saraksts: Astrīde Peka-Skulme ; dizains: Inga Ģibiete ; izmantotas Normunda Brasliņa, Viļa Rīdzenieka, Ugas Skulmes, Jurģa Skulmes, Stīnas Skulmes, Jāņa Strautnieka fotogrāfijas. - Rīga : Neputns, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 463 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. - Personu rādītājs: 427.-461. lpp. - Atmiņu grāmatā ir ievietotas mākslinieka U. Skulmes (1895-1963) pēc Otrā pasaules kara raksītās atmiņas un vēstules - memuāri. Tās sakārtotas secīgi un īsinātas. Pēc iespējas ir saglabāta autora valoda. Atmiņas ir subjektīvs U. Skulmes vēstījums par cilvēkiem un notikumiem.
        ISBN 9789934512155.
        Gleznotāji - Latvija - Biogrāfijas. Mākslas vēsturnieki - Latvija - Biogrāfijas.

Valdena, Laura. Lielo geizeru ielejā : romāns / Laura Valdena ; no vācu val. tulk. Juris Miesnieks ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2014] (SIA "Preses nams Baltic"). - 389, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Im Tal der Grossen Geysire.
        ISBN 9789934043574.
        Jaunzēlande - Daiļliteratūra.

Vergēze, Ābrahams. Liktens deja / Ābrahams Vergēze ; no angļu val. tulkojis Armīns Voitkāns ; vāka dizains Ilze Isaka ; redaktore Maruta Babule. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2014. - 591, [1] lpp. - (Bibliogrāfija: {592] lpp.).
        ISBN 9789934042683.

Džonsons, Adams. Bāreņu pavēlnieka dēls / Adams Džonsons ; no angļu val. tulkojis Uldis Šēns ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2014. - 553, [1] lpp.
        ISBN 9789984357232.

Imbovica, Indra, 1946-. Dzīves svinētājs Jānis Mencis : sarunas, atmiņas, tēlojumi / Indra Imbovica ; mākslinieks Eduards Groševs ; Ginta Māldera vāka foto ; grāmatā izmantotas fotogrāfijas no Jāņa Menča ģimenes arhīva, kā arī Ginta Māldera un Vara Santa fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 349, [1] lpp. : fotogr., portr.
        ISBN 9789934044090.

Hammaršelds, Dāgs. Ceļa zīmes : politiķa un mistiķa dienasgrāmata / Dāgs Hammaršelds ; no zviedru valodas tulk. Aija Eimane ; red. Zane Seņkova ; priekšvārda, 5.-7. lpp., autore Vaira Vīķe-Freiberga ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 151, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Vägmärken.
        ISBN 9789934043628.
        Valstsvīri - Zviedrija - Dienasgrāmatas. Mistiķi - Zviedrija - Dienasgrāmatas.

Šverna, Silvija, 1940-. Dziednieces rokasgrāmata : manas receptes veselības atjaunošanai / Silvija Šverna ; Māras Alševskas dizains ; redaktore Agnese Biteniece ; mākslin. redaktore Māra Alševska ; maketētāja Elizabete Vilka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - [16 lpp. krās. il.], 168 lpp. : il. - Šajā grāmatā apvienota daļa no pieredzes bagātās, sertificētās dziednieces Silvijas Švernas mūžā sakrātajām un pārbaudītajām homeopātiskajām un dabas dziedniecības receptēm. Izdevumā ievietoti arī nozīmīgāko ārstniecības augu krāsaini attēli, tie palīdzēs labāk orientēties dziedniecībā.
        ISBN 9789934042126.

Ларссон, Стиг. Девушка, которая играла с огнем : второй роман трилогии"Millennium" / Стиг Ларссон ; [пер. со шведск. И.Стребловой ; сост. Александр Жикаренцев]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2010. - 716, [2] с. - Поздно вечером в своей квартире застрелены журналист и его подруга-люди, изучавшие каналы поставки в Швецию секс-рабынь из Восточной Европы. Среди клиентов малопочтенного бизнеса замечены представители властных структур. Кажется очевидным, каким кругам была выгодна смерть этих двоих. Микаэль Блумквист начинает собственное расследование гибели своих коллег и друзей и вдруг узнает, что в убийстве подозревают его давнюю знакомую Лисбет Саландер, самую странную девушку на свете, склонную играть с огнем-к примеру, заливать его бензином. По всей Швеции идет охота на ''убийцу-психопатку'', но Лисбет не боится бросить вызов кому угодно-и мафии, и общественным структурам, и самой смерти. - Oriģ. nos.: Flickan Som Lekte Med Elden / Stieg Larsson.
        ISBN 9785699389230.

Пат, Мария. Создание : [роман] : в двух частьях / Мария Пат. - Вильнюс : Ротас, 2012. - 222 с.
        Ч. 1.
        ISBN 9789955832652.

Пат, Мария. Создание : [роман] : в двух частьях / Мария Пат. - Вильнюс : Ротас, 2012. - 154 с.
        Ч. 2.
        ISBN 9789955832669.

Сырцов, Иван(Иван Петрович), 1929-. Они жили рядом с нами : очерки истории еврейской общины города Зилупе и Зилупского края (1900-2009 годы) / Иван Сырцов, Борис Авербух. - Рига : Совет еврейских общин Латвии, 2010. - 160 с. : ил., портр., табл., факс. ; 21 см. - Содержит библиографию (с. 7).
        ISBN 9789934805585.
        Ebreji - Latvija - Vēsture - 20 gs.
        Zilupe (Zilupes novads, Latvija) - Vēsture. Zilupe (Zilupes novads, Latvija) - Iedzīvotāji - Statistika.

Valks, Jānis, 1982-. Zivju gripa Šmitostā : slepenā direktīva Nr. X / Jānis Valks ; redaktore Eva Mārtuža ; Gata Šļūkas zīmējumi ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 255 lpp. : portr., il. - (Lata Romāns ; 5 (179). - Šmitostas pazemes bunkuri, kas izrakti vēl cara laikos, vecajam jūras vilkam ir ruma paradīze un iztikas avots gan padomju, gan brīvās Latvijas laikos. Ieeja zināma tikai viņam, taču, kad ostā ierodas izmeklētāji Gvido un Gustavs, vecais vilks saprot, ka taisnības vārdā ir jāsadarbojas.
        ISBN 9789934150036.

Rabolu, V. M. Hercolubus oder roter planet / V.M. Rabolu. - Auflage : Coimgraff S.L., 2003. - 54 s.
        ISBN 3934192424. . - ISBN 9783934192423.

Осина, Фаина. На фарфоровом лепестке : [стихи] / Фаина Осина ; ред. О.Николаева, И.Трофимов ; вступ. слово Анны Станкевич. - Даугавпилс : Hronos, 2007. - 263 с.


Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »