Jaunieguvumi jūnijā

Ziņa publicēta 25.06.2014
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2014.gada jūnija mēnesī.

Cē, Juli. Ērgļi un eņģeļi : romāns / Juli Zeh ; no vācu val. tulk. Anita Muitiniece ; red. Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2013. - 460, [1] lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Adler und Engel.
        ISBN 9789934120374.
        Detektīvromāni, vācu.

Pankola, Katrīna. Aiz spožās ārienes: Džekija Kenedija : romāns / Katrīna Pankola ; no franču val. tulk. Ingūna Jundze ; red. Liene Kāposta ; priekšvārda, 5.-8. lpp., autors Eriks Neihofs ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 295 lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Une si belle image.
        ISBN 9789984357256 (ies.).
        Prezidentu laulātie draugi - Amerikas Savienotās Valstis - Daiļliteratūra. Franču romāni.

Adomo, Jurga. ES + ZB = ES / Jurga Adomo ; no lietuviešu val. tulk. Laima Pūga ; Nataļjas Kugajevskas mākslinieciskais noform. ; atb. redaktore Kristīne Kirkila ; lit. redaktore Brigita Šoriņa ; tehn. redaktore Irēna Soide ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : SIA J.L.V., 2014. - 316, [1] lpp. - Grāmatā aprakstītais stāsts – ir patiess. Ideālā Jurgas dzīve sairst putekļos, kad viņa savu draugu pieķer gultā ar citu. Kā Jurga, tā otra sieviete Laima nezina, ka jau vairākus gadus ir kopā ar vienu un to pašu vīrieti. Pēc šī notikuma sievietes rīkojas neierasti – vēlēdamās noskaidrot patiesību, viņas kopīgi sāk rakstīt blogu un atklāj savas intīmākās dzīves detaļas. Pamazām sāk noskaidroties melu tīkls, kurā abas ilgi bija dzīvojušas.
        ISBN 9789934115820.

Doda, Kristīna. Rozā briljanta noslēpums / Kristīna Doda ; no angļu val. tulkojusi Anda Smilga ; vāka dizains Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna Jundze ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2014. - 430, [1] lpp.
        ISBN 9789984357225.

Bjūksa, Lorīna. Mirdzošās meitenes / Lorēna Bjūksa ; no angļu val. tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslin. noformējums ; atb. redaktore Gita Siliņa ; lit. redaktore Ineta Rāte ; tehn. redaktore Irēna Soide. - Rīga : Jumava, 2014. - 334, [1] lpp. - Netradicionāls stāsts par sērijveida slepkavu, kurš ceļo laikā un nogalina meitenes, kam ir radoši sasniegumi `savā laikā` - tā ir māksliniece, varietē dejotāja, arhitekte utt. Viena no meitenēm-upuriem izdzīvo un sāk slepkavu vajāt.
        ISBN 9789934115912.

Apškrūma, Kornēlija, 1937-. Labi vārdi mūža gadiem : veltījumu un apsveikumu dzejoļi / Kornēlija Apškrūma ; redaktore Zaiga Lasenberga ; māksliniece Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (PNB Print). - 127 lpp. ; 21 cm. - Dzejniece K. Apškrūma veltījumu un apsveikumu dzejoļos velta labus vārdus, kas rada smaidu un prieku cilvēku sirdīs.
        ISBN 9789934044342 (ies.).
        Latviešu dzeja. Apsveikumi.

Usāns, Francis. Diedzēti domu graudi : aforismi / Francis Usāns ; redaktore Dace Sparāne ; priekšvārda autore Astrīda Skurbe ; pēcvārda autors Aivars Eipurs ; mākslinieks Aldis Aleks. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 109, [2] lpp. : il. ; 17 cm. - Šis ir F. Usāna ceturtais aforismu krājums. Viņa aforismi, sentences un paradoksi apliecina rakstnieka spožo prātu un prasmi ne vien dzīvi redzīgi vērot, bet trāpīgos un oriģinālos redzējumus izteikt arī īsā, precīzā un spilgti tēlainā formā.
        ISBN 9789984887692.
        Aforismi, latviešu.

Ozoliņš, Ojārs. Krīvu lāsts / Ojārs Ozoliņš. - Riga : Jumava, [2014]. - 165 lpp. - Grāmatā stāstīts par indoeiropiešu pirmtautas un tās pēcteču kultūru un novērojumiem.
        2. daļa. Senču noslēpumu atklāšana.
        ISBN 9789934115547.

Solomone, Enija. Melnais eņģelis / Enija Solomone; no angļu val. tulk. Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2014. - 427, [5] lpp. : il.
        ISBN 9789984356945.

Nefa, Kristīna. Līdzjūtība pret sevi : nenosodi sevi un atbrīvojies no nedrošības / Kristīne Nefa ; no angļu val. tulkojusi Īrisa Vīka ; Lilijas Rimicānes vāka dizains. - Rīga : Izdevniecība Avots, 2014. - 414 lpp. - Grāmatā apkopota informācija par cilvēku emocionālo veselību un kā par to rūpēties. Autore stāsta par savā darbā pieredzēto, uzsverot, ka, lai spētu rūpēties par citiem cilvēkiem, ir jāizprot savas emocijas un jāiemācās izjust līdzjūtību pret sevi. Grāmata ieinteresēs cilvēkus, kurus interesē psiholoģija un cilvēku emociju dažādās izpausmes.
        ISBN 9789984859927.

Ozoliņš, Aivars, 1957-. Dukts / Aivars Ozoliņš ; Kārlis Krecers, mākslinieciskais noformējums ; atb. redaktore Dace Krecere ; tehniskā redaktore Irēna Soide ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, [2013]. - 230, [1] lpp. - "Dukts" ir Aivara Ozoliņa īsprozas krājums, kurā ir vairākas improvizācijas un garāks teksts ar nosaukumu "Dukts".
        ISBN 9789934113789.

Pečs, Olivers. Bendes meita : [vēsturisks romāns] / Olivers Pečs ; redaktore Anita Poļakova ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; no vācu valodas tulkojusi Baiba Jautaiķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 351, [1] lpp. - (Zvaigznes Detektīvu klubs).
        ISBN 9789934040085.

 Nikolajs Skuja / sastādītāji: Kamena Kaidaka, Linards Skuja ; literārā redaktore Ieva Miķelsone ; priekšvārdu sarakstīja Kamena Kaidaka ; māksliniece Ieva Upmace. - Rīga : Kamena Kaidaka, 2014 (Ulma). - 320 lpp. : il., ģīm., faks. ; 24 cm + pielikumā burtnīca "No Skuju dzimtas arhīva". - Bibliogrāfija: 290.-318. lpp. (488 nos.). - Grāmatu "Nikolajs Skuja" veido 4 daļas. I daļa - Nikolaja Skujas dzīves gājums, II daļa - ģimenes, kolēģu, draugu, korporācijas "Talavija" filistru atmiņu stāsti, III daļa - publicēto interviju ar Nikolaju Skuju un rakstu fragmenti, IV daļa - Nikolaja Skujas runas un raksti. Burtnīcu "No Skuju dzimtas arhīva" veido vēstules, skolas darbi, piezīmes par literatūru, par dzīvi, par filozofiju, arhīva materiāli. - Burtnīca "No Skuju dzimtas arhīva" 143 lpp. - Kopējā mapē.
        Autori: Ojārs Uldis Aleksis, Gunta Ancāne, Jānis Andersons, Gundars Ābers, Skaidrīte Ādamsone, Juris Bērziņš, Vilnis Blumbergs, Elmārs Blūms, Zaiga Cinīte, Anatolijs Danilāns, Aina Dālmane, Rita Drusta, Ingrīda Frickausa, Gunta Geldnere, Erna Grāvīte, Anita Grietēna, Valdis Kantāns, Jana Kreicberga, Anita Lapiņa, Juris Lazovskis, Jānis Leja, Juris Leja, Mārcis Leja, Jānis Liepiņš, Skaidrīte Mežecka, Maija Mosley, Andrejs Muzikants, Juris Petričeks, Kārina Pētersone, Valdis Pīrāgs, Edvīns Platkājis, Māris Pļaviņš, Juris Pokrotnieks, Ainārs Rudziņš, Vera Singajevska, Izidors Sjakste, Linards Skuja, Vidaga Skuja, Linda Sosāre, Jānis Stradiņš, Skaidrīte Strode, Jānis Strods, Juris Šlesers, Agnis Štifts, Vija Voltnere, Juris Zalcmanis, Jānis Zaļkalns, Zigurds Zariņš.
        ISBN 9789934140617 (konvolūtā).
        Ārsti - Latvija - Biogrāfijas.

Korhonens, Riku. Ārstu romāns : romāns / Riku Korhonens ; no somu val. tulk. Maima Grīnberga ; red. Kristīne Matīsa ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2013. - 491, [2] lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Lääkäriromaani.
        ISBN 9789934120343.
        Somu romāni.

Isomeki, Risto. Jūras pūķa sala / Risto Isomeki ; no somu val. tulk. Emīlija Petraškēviča ; redaktores Gundega Blumberga, Lāsma Sparāne, Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 383, [1] lpp.
        ISBN 9789984887722.

Ruhalla, Elke. Ātrā palīdzība bērnam : kā rīkoties nelaimes gadījumā. Pareiza palīdzība cietušajam / Elke Ruhalla ; no vācu val. tulk. Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2014. - 92, [1] lpp. : fotoil. - (Ģimenes ABC).
        ISBN 9789934116056.

 Ēdam veselīgi : garšīgas receptes, krāsainas ilustrācijas, informācija par ēdiena uzturvērtību / tulk. latviešu val. Iveta Galēja. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 223 lpp. : fotoil.
        ISBN 9789984234625.

 Ēdam zupas : garšīgas receptes, krāsainas ilustrācijas, informācija par ēdiena uzturvērtību / tulk. latviešu val. Iveta Galēja. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 223 lpp. : fotoil.
        ISBN 9789984234632.

Deividsone, Sūzena. Putnu vērošana / Sūzena Deividsone, Sāra Kūrtolda un Keita Deivisa ; Helenas Vudas, Nonas Figas un Loras Pārkeres dizains ; Brina Edvardsa, Trevora Boiera un Iana Maknī ilustrācijas ; [no angļu val. tulk. Jurģis Šuba]. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2009] (Preses nams). - 79 lpp. : il., kartes ; 23 cm. - (Ceļvedis dabā). - Ietver rād. (79. lpp.).
        ISBN 9789934004551.
        Putnu vērošana.

Mārtins, Džordžs R.R. Vārnu dzīres : sāgas "Dziesma par ledu un uguni" 4. grāmata / Džoržs R. R. Mārtins ; no angļu val. tulk. Allens Pempers ; red. Margarita Niedre. - Rīga : The White Book, [2014] (Jelgavas tipogrāfija). - 400 lpp. : il. ; 24 cm. - (Dziesma par ledu un uguni / Džordžs R. R. Mārtins ; 4. grāmata, 2. daļa). - Oriģ. nos.: A feast for crows.
        2. daļa.
        ISBN 9789934526060 (ies.).
        Fantastiskā proza, amerikāņu.

Deiviss, Viljams. Kviešu vēderiņi / Viljams Deiviss ; no angļu val. tulk. Mārīte Mundure ; vāka dizaina autors Ilze Isaka ; redaktore Guna Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 320 lpp. - Alfabētiskais rādītājs: 313.- 320. lpp. . - Atsauces: 289.- 312. lpp.
        ISBN 9789934042140.
        Bezkviešu diēta. Bezglutēna diēta.

 Dziedam augu nakti : tautas dziesmas, ziņģes un līgodziesmas / sakārtojusi Iveta Ikale ; redaktore Ilze Cine ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 117, [1] lpp. ; 17 cm. - Krājumā ietvertas dziesmas, kurām visi - vai gandrīz visi - zina melodiju un vismaz pirmo pantiņu. Lai kopā sanākam un uzdziedam! Dziedāt var visas dziesmas pēc kārtas, atvērt krājumu uz labu laimi vai sākt dziedāt no grāmatas beigām. Lai labi skan!.
        ISBN 9789934028960 (ies.).
        Dziesmas, latviešu.

 Alus veselībai, skaistumkopšanā, kulinārijā / sastādījusi un vāku veidojusi Lilija Rimicāne ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2013. - 79 lpp. ; 14 cm. - Grāmatā stāstīts, kā alu var izmantot veselības traucējumu novēršanai, kā no tā pagatavot ekoloģiski tīrus kosmētikas līdzekļus, kā arī garšīgus ēdienus ikdienā un arī svētku reizē.
        ISBN 9789984859781.
        Alus - Izmantošana terapijā. Kulinārija (alus).

 Lai līgojam, lai svinam : papardes ziedu meklējot... un ne tikai! / sakārtojusi Egita Puķīte ; redaktores: Kristīne Skrīvele, Ilze Cine ; mākslinieks Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Preses nams Baltic). - 64 lpp. : il., notis ; 21 cm. - (Lietot pēc 18!). - Grāmatā dots īss ieskats Jāņu svinēšanas vēsturē, aplūkota gatavošanās svētkiem, pastāstīts par Jāņu dienas ēdieniem un dzērieniem, rotaļām un spēlēm. Grāmatā ievietoti arī Jāņu ticējumi un mīklas. Tās noslēgumā apskatītas Jāņu tradīcijas citās zemēs.
        ISBN 9789934028953 (ies.). . - ISBN 9789934000362.
        Jāņi. Jāņi - Latvija. Jāņu kulinārija.

Mitrais. 99 Minhauzena padomi iesācējiem lašu duršanā / Māris Ansis Mitrevics ; [māksl. Agris Liepiņš]. - [Rīga] : Nacionālais apgāds, 2004. - 47 lpp. : il. - (Minhauzena pasaule).
        ISBN 9984261603. . - ISBN 9789984261607.
        HUMORS. MAKŠĶERĒŠANA.

Hangers, Alehandro. Attīrīšanās : revolucionāra programma ķermeņa dabisko pašdziedināšanās spēju atjaunošanai / Alehandro Hangers, Amēlija Grīvena ; no angļu val. tulk. Mārīte Mundure. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 311 lpp.
        ISBN 9789934041273.

Minhauzens, Ernsts fon barons. Kad runājam patiesību, mēdzam pārteikties : neparasti atgadījumi no diplomātu dzīves / Barons Ernsts fon Minhauzens ; no vācu val. tulkojusi Sinda Krastiņa ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Margarita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 207, [1] lpp.
        ISBN 9789934042461.

 Jāņu dziesmas un ticējumi / sast. Iluta Vasmane, Antra Vagnere. - 2.izd. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2007]. - 47 lpp.
        Saturā arī : Jāņu dienas tradīcijas.
        ISBN 9789984226019.
        FOLKLORA.

Zelčs, Ainārs, 1959-. Abrene 2002 : ja Abrene būtu palikusi Latvijai ... / Ainārs Zelčs; [il. Inārs Helmūts]. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 207, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 1 (175). - Aizraujošs fantāzijas un realitātes stāsts par studentiem Aivaru un Aloizu, kuri dzīvo Abrenē, iespējamajā Latvijā, kas netika 1940.g. okupēta un Abrene 2014. g. joprojām pieder Latvijai. Rakstnieks piedāvā aizraujošu politisku versiju par mīlestību, politikas viltvārdību, nodevību, konformismu un savas zemes patriotismu.
        ISBN 9789984878911.

Ducmane, Kristīne, 1946-. Naudas laiki Latvijā : no mārkas un vērdiņa līdz latam un eiro / Kristīne Ducmane, Anda Ozoliņa ; atb. red. Evija Veide ; māksl. Aija Andžāne ; fotogrāfi: Leons Balodis, Dainis Bušmanis, Madis Gerbaševskis, Roberts Kaniņš, Andris Tenass, Genādijs Varlamovs. - Rīga : Lauku Avīze, 2013 (PNB Print). - 249, [1] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [250.] lpp. - Latvijā laikmetu grieži un dramatiskie notikumi aizvien guvuši precīzu atainojumu naudas apgrozībā. Nauda atspoguļo katra laikmeta politikas un kultūras iezīmes. Naudā atainojas un joprojām turpina iemiesoties Latvijas tautas un valsts vēsture visas pasaules un Eiropas vēstures procesu kontekstā. Izdevums iepazīstina ar naudas vēturi Latvijā no pirmsākumiem līdz mūsdienām.
        ISBN 9789984878843 (ies.).
        Nauda - Latvija - Vēsture.

 Latvijas viensētu stāsti / sast. Ilze Būmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 238 lpp. : il. ; 25 cm.
        ISBN 9789984878904.
        Zemnieku saimniecības - Latvija. Sīkuzņēmumi - Latvija.

Sirijos Gira, Vitauts. Sarkankoka paradīze / Vitauts Sirijos Gira ; no lietuviešu val. tulk. Daina Avotiņa; red. Renāte Neimane; māksl. Arta Ozola-Jaunarāja. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (PNB Print). - 302, [1] lpp. ; 21 cm. - Vitauta Sirijos Gira romāns stāsta par pirmskara Kauņu. Tas ir stāsts par jauniešiem, kas meklē savu vietu dzīvē, par mīlestību, par vilšanos un cerībām, par nodevību. . - Asociatīvs stāstījums, ironisks dzīves tvērums un asprātīgi dialogi mijas ar dinamiskiem notikumiem, kā arī elegantu erotiskās pieredzes un seksuālo attiecību atainojumu.
        ISBN 9789984878928.
        Lietuviešu romāni.

Eņģele, Ilze, 1974-. Mazā Mis / Ilze Enģele. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 207 lpp. - (Lata romāns ; 2 (176).
        ISBN 9789984878966.

Katra, Anna. Visiem laimīgas beigas : romāns / Anna Katra ; il. Agris Liepiņš ; red. Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 192 lpp. : il. - (Lata romāns ; 3 (177). - Ramona strādā ārzemēs. Ierodoties Latvijā, viņa uzzina, ka pazudusi meita pusaudze. Vecmāmiņai pēdējā informācija ir tā, ka Signe devusies pie mātes. Sākas aizraujošs meklējumu ceļš un intriga saglabājas līdz pēdējai lappusei. Māte saprot, ka meita ir datoratkarīga un jāmeklē šajā vidē, kur pavedieni grūti atrodami. Nereti ar datora starpniecību modusies mīlestība ir virtuāla, jaunieši viens otru nav pat redzējuši.
        ISBN 9789984878973.

Zīle, Monika. Vārdotājas brīvdienas / Monika Zīle; red. Evija Veide; māksl. Zanda Marķitāne; makets Daina Vīķele. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (PNB Print). - 205 lpp. [2].
        ISBN 9789984878997.

Krūze, Māris. Jēkabpils reids / Māris Krūze. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 239 lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 4 (178).
        ISBN 9789984878980.
        Detektīvromāni, latviešu.

Stumbre, Lelde, 1952-. Divas mājas / Lelde Stumbre. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 350, [2] lpp. ; 22 cm. - "Divi romāni vienā grāmatā"--Vāka 4. lpp.
        Mācītājas māja -- Savienoto trauku likums.
        ISBN 9789934150029.
        Latviešu romāni.

Zigmonte, Dagnija. Pavedieni / Dagnija Zigmonte. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 575 lpp. ; 21 cm. - Galvenajai varonei Izoldei, aktrisei ar stāžu, laikmetu griežos jāaiziet no sava teātra un viņa ir spiesta atgriezties laukos pie savas māsas Olitas. Tur Izolde iepazīstas ar uzņēmīgo Laimoni. Romāna varoņu dzīves tālāk savijas tiešām kā pavedieni. Autorei izdevies radīt labu, gaišu un pozitīvu romāna atmosfēru, ko tik ļoti mūsdienās gaida lasītājs. Grāmata runā arī par vērtībām. Dagnija Zigmonte: “Man ir cieša pārliecība, ka literatūrai, lai kā tas kādam nepatiktu, ir jārunā par vērtībām, par cilvēkiem, kas ar savu dzīvi un darbu neļauj sabrukt tam pamatam, uz kura visi stāvam.”.
        ISBN 9789934150012.

Valks, Jānis, 1982-. Zivju gripa Šmitostā : slepenā direktīva Nr. X / Jānis Valks ; redaktore Eva Mārtuža ; Gata Šļūkas zīmējumi ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 255 lpp. : portr., il. - (Lata Romāns ; 5 (179). - Šmitostas pazemes bunkuri, kas izrakti vēl cara laikos, vecajam jūras vilkam ir ruma paradīze un iztikas avots gan padomju, gan brīvās Latvijas laikos. Ieeja zināma tikai viņam, taču, kad ostā ierodas izmeklētāji Gvido un Gustavs, vecais vilks saprot, ka taisnības vārdā ir jāsadarbojas.
        ISBN 9789934150036.

Neiburgs, Uldis, 1972-. "'Dievs, Tava zeme deg!" : Latvijas Otrā pasaules kara stāsti / Uldis Neiburgs ; māksl. Aija Andžāne. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 400 lpp. - Bibliogr.: 385.-391.lpp. . - Personu rād.: 392.-400.lpp.
        ISBN 9789934150043.

Ingelmane-Sundberja, Katarina. Lāceņu liķieris, kafija un laupīšana : [asprātīgākais skandināvu detektīvs] / Katarina Ingelmane-Sundberja ; tulk. Dace Andžāne ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atb. redaktore Renāte Neimane ; lit. redaktore Sigita Kušnere ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 335, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934150081.
        Detektīvromāni, zviedru.

Krekle, Maija. Zeme mani nes / Maija Krekle. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 206 lpp. - (Lata romāns ; (Nr. 180). - Teju pilngadībai pietuvojusies Kristīne paliek stāvoklī no paviršām attiecībām, dzemdē, atstāj bērnu un bēg gan no audžumātes rūpēm un pārmērīgās mīlestības. Mīlai vieta ir gan Itālijā, vēlāk Francijā, gan Spānijā. Mīlas piedzīvojumi turpinās, taču ziņkāre atved atpakaļ uz Latviju, kur viņa šķiet nav vēlama viešņa...
        ISBN 9789934150098.

Nereta, Ilma. Visu gadu ziedošs dārzs : [augu izvēle, kopšana, krāsu palete] / Ilma Nereta. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 119, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Praktiski un noderīgi ieteikumi par to, ko stādīt un kā kopt dārzu, lai tas ziedētu visu cauru gadu. Grāmatā bagātīgs fotomateiālu klāsts.
        ISBN 9789934150067.
        Daiļdārzniecība.

Linka, Šarlote. Savvaļas lupīnas : triloģijas 2. grāmata / Šarlote Linka ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa ; red. Inese Miesniece ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 444, [1] lpp. ; 23 cm.
        2. grām.
        ISBN 9789934041563.
        Vācu romāni. Ģimenes sāgas, vācu.

Linka, Šarlote. Mantinieki : triloģijas 3. grāmata / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulk. Sinda Krastiņa ; red. Inese Miesniece ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 432 lpp. ; 23 cm.
        3. grām.
        ISBN 9789934043338.
        Vācu romāni. Ģimenes sāgas, vācu.

Valdena, Laura. Lielo geizeru ielejā : romāns / Laura Valdena ; no vācu val. tulk. Juris Miesnieks ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2014] (SIA "Preses nams Baltic"). - 389, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Im Tal der Grossen Geysire.
        ISBN 9789934043574.
        Jaunzēlande - Daiļliteratūra.

Lehtolainena, Lēna. Mana pirmā slepkavība / Lēna Lehtolainena ; no somu val. tulk. Ingrīda Peldekse ; Arņa Kibloka vāku dizains ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 228, [1] lpp. - (Zvaigznes Detektīvu klubs).
        ISBN 9789934042676.

Mariass, Havjers. Tik balta sirds : romāns / Havjers Mariass ; no spāņu val. tulkojusi Dace Meiere ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 332, [1] lpp.
        ISBN 9789934045172.

Kudrjavcevs, Igors, 1960-. Dzīvības spēks : kā saudzēt, stiprināt un vairot dzīvības enerģiju sevī / Igors Kudrjavcevs ; no krievu val. tulk. Margarita Krasnā ; red. Oļesja Burkevica ; Aigara Truhina dizains un ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 160, [1] lpp. : il. ; 23 cm + 1 DVD. - (Saules ceļš).
        ISBN 9789934042195 (ies.).
        Cigun. Vitālais spēks.

 Neziņas mākonis : gudrs padomdevējs katram, kas vēlas meditēt / Bernards Benglijs ; no angļu valodas tulk. Uģis Treilons ; red. Zane Seņkova ; priekšvārda, 8.-22. lpp., autors Juris Rubenis ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 135 lpp. ; 18 cm. - Oriģ. nos.: The Cloud of unknowing. - "Grāmata latviešu valodā tulkota no "Neziņas mākoņa" modernās angļu valodas versijas, kuru izstrādājis Bernards Benglijs"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934027086 (ies.).
        Meditācija. Meditācija - Kristietība.

Rubenis, Juris. Es ticu, Dievs, ka Tu mani saproti : lūgšanas un meditācijas / Juris Rubenis, Māris Subačs. - [2. izd.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 135, [1] lpp. : il. ; 17 cm.
        ISBN 9789934005732.
        Lūgšanas. Meditācijas.

Jākobsons, Harijs. Dzintars... īsts vai viltots? Dzintara darbnīcas apmeklējums / Harijs Jākobsons. - Rīga : Avots, 2014. - 207 lpp. : il. - Grāmatas autors dalās vairāku paaudžu gaitā uzkrātā pieredzē un zināšanās par dzintaru un tā apstrādi, vērš uzmanību uz to, kā atšķirt dabīgu dzintaru no viltojumiem. Grāmatiņa uzrakstīta humorpilnā, dzirkstošā valodā, stāsot par ilgajos darba gados pieredzēto, satiktajiem cilvēkiem un iespaidiem, apmeklējot dzintara ieguves vietas. Darbs priecēs ikvienu, kam ir mīļš šis dabas dāvātais brīnums – dzintars.
        ISBN 9789984859910.

Grietēna, Margarita. Kas otram bedri rok jeb Zilās kurpītes noslēpums : detektīvromāns / Margarita Grietēna ; red. Gundega Sēja ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 271, [1] lpp. ; 20 cm. - M. Grietēna - tā pati, kas maskējas ar segvārdu Inga Jēruma, detektīvromānā prot savīt intrigu tik meistarīgi, ka lasītājs nevar nolikt grāmatu puslasītu līdz nākamajam rītam. Romānā daudz sadzīvisku detaļu, epizožu, faktu no padomju laikiem, kas daļai lasītāju radīs nostaļģiskas atmiņas. Ir 2008. gads. Solveiga Sorokina - zvērināta revidente - kādā vasaras pēcpusdienā ierodas pie ģenerāļa zilās augstpapēžu laiviņās. Kazimirs Bārdonis, bijušais cietumnieks, Ausma Klinkāne - padomjlaika partijas dāma, Solveigas dēls Aleksis. Kas saista šos cilvēkus un notikumus?.
        ISBN 9789934044892. . - ISBN 9789934044592(atcelts).
        Detektīvromāni, latviešu.

Lapsa, Lato. Liepājas metalurgs kam jāsēž, kam jālido / Lato Lapsa, K. Jančevska. - Rīga : Atēna, 2014. - 293, [39] lpp. : il.
        ISBN 9789984344928.

Valtari, Mika. Turms, nemirstīgais : viņa zemesdzīve apm. 520- 450 pr. Kr. desmit grāmatās / Mika Valtari ; no somu val. tulk. Maima Grīnberga ; lit. konsultante Māra Poļakova ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 702 lpp.
        ISBN 9789984234878.

Montefjore, Santa. Bākas noslēpumi / Santa Montefjore ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 457, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984357188.
        Angļu romāni.

Laugale, Valda. Zemenes : šķirnes, kopšana, padomi un receptes / Valda Laugale ; vāka diz. Aija Andžāne ; red. Evija Veide ; maket. Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 127 lpp. : il. - Valda Laugale soli pa solim stāsta par zemeņu šķirnēm, zemeņu izvēli, audzēšanu, stādīšanau, kopšanu.
        ISBN 9789934150050.

Neiburgs, Uldis, 1972-. "'Dievs, Tava zeme deg!" : Latvijas Otrā pasaules kara stāsti / Uldis Neiburgs ; māksl. Aija Andžāne. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 400 lpp. - Bibliogr.: 385.-391.lpp. . - Personu rād.: 392.-400.lpp.
        ISBN 9789934150043.

Fellona, Džeina. Kā tikt vaļā no Metjū / Džeina Fellona ; no angļu val. tulk. Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 315, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789984887715.
        Angļu romāni.

Adamss, Marks. Ceļā uz Maču Pikču : soli pa solim no jauna atklājot zudušo pilsētu / Marks Adamss ; no angļu val. tulk.Vita Holma ; lit. konsultante Ilze Jansone ; mākslinieki Arta un Jānis Jaunarāji. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 334, [1] lpp. : fotogr., kartes. - (Vēja roze). - Bibliogrāfijas izlase: 329.- 333. lpp.
        ISBN 9789984234809.

Briedis,Leons. Rīta rūsa / Leons Briedis; red. Jānis Sirmbārdis; māksl. Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 95, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984234649.
        Latviešu dzeja.

Mālkalnietis, Māris. Ūdenstilpes tavā dārzā / teksts un foto: Māris Mālkalnietis ; atbildīgā red. Liene Soboļeva ; literārā red. Keta Īve ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2014]. - 160 lpp. : il. ; 22 cm. - M. Mālkalnietis kā hidrotehniķis, pamatojoties uz paša pusgadsimtu ilgiem novērojumiem, izziņu materiāliem un pārrunām gan ar speciālistiem un praktiķiem, gan ar amatieriem, stāsta par pareizu ūdenstilpju - dīķu un baseinu - hidrotehnisko izbūvi un ekspluatāciju, kā arī Latvijas klimatam piemērotu augu un materiālu izvēli.
        ISBN 9789934115899.
        Ūdensdārzi. Dīķi.

Boka, Sarmīte, 1951-. Konditors. Meistars. Cukurbeķeris : [stāsts par Aleksandru Dabri] / Sarmīte Boka; red. Liene Soboļeva un Inta Kārkliņa. - Rīga : Jumava, 2014. - 167, [1] lpp. : il., faks. ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 165.-167. lpp. - Autore minēta iespiedziņās.
        ISBN 9789934115776.
        Konditori - Latvija - Biogrāfijas - Rīga. Miltu konditorejas izstrādājumu ražošana - Latvija - Vēsture - Rīga.

Siņeļņikovs, Valērijs. Sava paša spēka avotu meklējumos : vīriešu saruna / Valērijs Siņeļņikovs ; no krievu val. tulk. Marita Freija ; red. Marita Freija. - [Rīga] : Sol Vita, 2014. - 165, [2] lpp. : il. ; 17 cm.
        ISBN 9789984894423 (ies.).
        Vīrieši - Psiholoģija. Vīrišķība - Psiholoģiskie aspekti. Vīrieša un sievietes attiecības - Psiholoģiskie aspekti.

Čedvika, Elizabete. Vasaras karaliene / Elizabete Čedvika ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; vāka dizains Artūrs Zariņš; red. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2014. - 473, [1] lpp.
        ISBN 9789984357249.

Gana, Sofija. Vasaras saldais skūpsts / Sofija Gana; no angļu val. tulk. Anna Frīdenberga; vāka dizains Artūrs Zariņš; red. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2014. - 410 lpp.
        ISBN 9789984357324.

Kalniņa, Vēsma. Vecajiem līdumniekiem : fakti, notikumi, stāsti par un ap "Uzvaras līdumu" un līdumniekiem / Vēsma Kalniņa; atbildīgā red. Liene Soboļeva; lit. red. Brigita Šoriņa; tehn. red. Irēna Soide; projekta vad. Zenta Valtere. - Rīga : Jumava, 2014. - 142, [1] lpp. : il., faks., foto. ; 21 cm. - (Vēsturiski stāsti un fakti).
        ISBN 9789934116230.

Vilks, Andris, 1945-. Traģēdija X / Andris Vilks ; redaktore Ināra Mikažāne ; vāka dizains: McMiks ; foto: Ieva Čika, Gunita Kļava, Ieva Lūka, Edijs Pālens, Evija Trifanova. - Rīga : N.I.M.S., 2014. - 158, [2] lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. - "Maxima" veikala sabrukšana Zolitūdē 2013. gada 21. novembrī prasīja 54 cilvēku dzīvības. Šis notikums liek pārvērtēt mūsu valsts dzīvi. Tā ir visu Latviju aptveroša traģēdija. Zolitūdes traģēdija atklāja valsts vadošo politiķu kļūdas un satraucošas un necienīgas sakarības starp politiku un ekonomiku. Proti, moderno verdzību lielajos tirdzniecības tīklos un visatļautību būvniecībā, kas, pats par sevi saprotams, nevarētu zelt un plaukt bez ietekmīga politiskā "jumta". A. Vilka grāmata zināmā mērā ir darba "Politiskā pūļa latvietis" (2013) turpinājums.
        1. grām.
        ISBN 9789934846809 (ies.).
        Zolitūdes traģēdija, Latvija, Rīga, 2013. Ēku sagrūšana - Latvija - Izmeklēšana - Rīga. Celtniecība - Latvija - Uzraudzība.
        Latvija - Politika un pārvalde - 1991-.

Salna, Gundega. Zilu ceriņu upes : mīlas lirika / Gundega Salna; lit. red. Ieva Miķelsone; Ģirta Semēvica vāka noformējums; datorgrafiķe Jolanta Didenko. - [Rīga] : Rastri poligrāfija, 2014. - 112 lpp. : foto.
        ISBN 9789934802744.

Koteļņikova, Nataļja. Sanats Kumara: sarunas par jauno ezotēriku : čenelingu un meditāciju krājums / N. Koteļņikova; dizains Inga Apsīte; Ineses Guras makets. - [Mārupe] : Drukātava, 2012. - 430 lpp. : il. ; 21 cm.
        ISBN 9789984853772.
        Ezotērika. Gara vēstījumi. Meditācijas.

Линдсей, Джоанна. Тайная страсть / Джоанна Линдсей; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2014. - 317, [3] с. - (Королева любовново романа).
        ISBN 9785170840922.

Деверо, Джуд. Лавандовое утро : [роман] / Джуд Деверо : пер. с англ. Н. Ф. Орловой. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [2] c. - Ориг. назв.: Deveraux, Jude. Lavender morning, 2009.
        ISBN 9785170846184.
        Amerikāņu romāni.

Терентьева, Наталия(Наталия Михайловна). Бедный Бобик : [роман] / Наталия Терентьева. - Москва : АСТ, 2014. - 351 с. - ([Там, где трава зеленее... Проза Наталии Терентьевой]). - 16+. - Ранее книга издавалась под названием "Знак неравенства".
        ISBN 9785170841417.

Сафон, Карлос Руис. Узник Неба : [роман] / Карлос Руис Сафон ; пер. с исп. Е. В. Антроповой. - Москва : АСТ, 2014. - 345, [1] c. - 16+. - Ориг. назв.: Ruiz Zafon, Carlos. El prisionero del cielo, 2011. - Третья книга из цикла романов "Кладбище Забытых Книг". Кн. 1: "Тень ветра". Кн. 2: Игра ангела.
        ISBN 9785170806362.

Смолл, Бертрис. Любовь дикая и прекрасная : роман / Бертрис Смолл. - Москва : АСТ, 2014. - 573 с.
        ISBN 9785170838462.

Куликова, Галина. Французская вдова : роман / Галина Куликова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 320 с.
        ISBN 9785699711574.

Лаптон, Розамунд. Разгадай мою смерть : роман / Розамунд Лаптон ; пер. с англ. Н. Сечкиной. - Москва : АСТ, 2014. - 382, [2] с. - (Алиби).
        ISBN 9785170832484.

Гренджер, Энн. Дыхание смерти : роман / Энн Гренджер ; пер. с англ. А.В. Кровяковой. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 287 с.
        ISBN 9785227052995.

Александрова, Наталья. Меч с берегов Валгаллы : роман / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2014. - 315 с. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785699719952.

Варгас, Фред. Заповедное место : [роман] / Фред Варгас ; пер. с фр. Н. Кулиш. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 379, [3] с. - (Звезды мирового детектива. Фред Варгас). - Ориг. назв.: Vargas, Fred. Un lieu incertain. - На обложке назв.: Расследует комиссар Адамберг.
        ISBN 9785389075542.

Соболева, Лариса(Лариса Павловна). Та, которой не должно быть : [роман] / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2014. - 350, [2] с. - (Детектив по новым правилам). - 16+.
        ISBN 9785170831395.

Харрис, Роберт. Индекс страха : [роман] / Роберт Харрис ; пер. с англ. В.А. Гольдич, И.А. Оганесовой. - Москва : Эксмо, 2014. - 348, [3] с. - (Легенда мирового детектива).
        ISBN 9785699718535.

Вайсбергер, Лорен. Дьявол носит Prada : [роман] / Лорен Вайсбергер ; пер. с англ. М.Д.Малкова, Т.Н.Шабаевой. - Москва : АСТ ; Матадор, 2014. - 446 с.
        Работа в журнале мод. Дизайнерские шмотки со скидкой. Работа в неурочное время. Все бы ничего, если бы не начальница, то ли продавшая за успех душу дьяволу, то ли изгнанная из рая за характер...
        ISBN 9785170835904.

Робертс, Нора. Танцы с огнем : роман / Нора Робертс ; пер. с английского И. Файнштейн. - Москва : Эксмо, 2014. - 480 с. ; 20 см. - Ориг.: Chasing Fire.
        ISBN 9785699720958.

Робертс, Нора. Моя любимая ошибка / Нора Робертс ; [пер. с англ. Л.Папилиной ; оформ. переплета В.Щербакова ; ред.: М.Носкова (отв.), А.Криволапов, А.Черташ (мл.)]. - Москва : Эксмо, 2014 (Тверь : Тверской полиграфический комбинат). - 635, [2] с. - (Нора Робертс. Мировой мега-бестселлер). - 16+. - Oriģ. nos.: The Witness / Nora Roberts.
        ISBN 9785699707225 : в твёрдой обложке.
        Amerikāņu romāni.

Ауст, Курт. Судный день : роман / Курт Ауст ; пер. с норвежского Анастасии Наумовой. - Москва : АСТ, 2014. - 540, [4] с.
        ISBN 9785170834327.

Беркли, Энтони. Суд и ошибка. Осторожно: яд! : романы / Энтони Беркли ; пер. с англ Э. Меленевской, Л.Г. Мордуховича. - Москва : АСТ, 2014. - 604, [2] с. - (Золотой век английского детектива).
        ISBN 9785170845125.

Джонс, Лиза Рене. Невинность и страсть : роман / Лиза Рене Джонс, пер. с англ. Т.А. Осиной. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [2] c. - (Просто любовь).
        ISBN 9785170792511.

Крамер, Киран. По велению сердца : роман / Киран Крамер ; пер. с англ. Е.Ю. Елистратовой. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [2] c. - (Шарм).
        ISBN 9785170790340.


Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »