Jaunieguvumi jūlijā

Ziņa publicēta 09.07.2014
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2014.gada jūlija mēnesī.

Gailīte, Anna Skaidrīte, 1940-. Es stāstīšu visu... / Anna Skaidrīte Gailīte ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 267, [2] lpp.
        ISBN 9789934044199.

Noihausa, Nele. Sniegbaltītei jāmirst / Nele Noihausa ; no vācu val. tulk. Jana Vērdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 406, [2] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes Detektīvu klubs).
        ISBN 9789934043239.
        Detektīvromāni, vācu.

Apškrūma, Kornēlija, 1937-. Dzirdēt ar sirdi / Kornēlija Apškrūma ; māksl. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 175 lpp.
        ISBN 9789934044625.

Tilaks, Dzintars. Sirds nemiers / Dzintars Tilaks ; māksl. Lelde Šēnfelde. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 254, [2] lpp. - Ditas un Arta iepazīšanās gada īsākajā naktī ir tik nejauša, cik nejauša tā vien var būt, taču tieši šis mirklis izmaina viņu abu dzīvi. No Jāņiem līdz Ziemassvētkiem savērpjas notikumu virpulis, taču svētku vakars ir solījums, ka arī nākamā gada riņķi viņi vēlas būt kopā. Viens ar otru un ar saviem tuvajiem. Dzintara Tilaka romāns iedrošina - mīlestība un otra cilvēka tuvums vienmēr ir tepat un dzīvot pa īstam varam tikai tad, ja priekos un bēdās ir ar ko dalīties. Vien atliek uzdrošināties tam ļauties un noticēt...
        ISBN 9789934150258.

Kubelka, Zuzanna. Ardievu, Vīne - sveika, Parīze! / Zuzanna Kubelka ; no vācu val. tulk. Irēna Gransberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 334, [1] lpp.
        ISBN 9789934042225.

Olafsdotira, Oidira Ava. Astoņu ziedlapu roze / Oidira Ava Olafsdotira ; no islandiešu val. tulk. Dens Dimiņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 255, [1] lpp.
        ISBN 9789984234885.

Podze, Laimdota. Skaudrā bērnības saule : [represēto atmiņu krājums] / Laimdota Podze ; redaktores : Silvija Līce, Gundega Saulīte ; māksliniece Daiga Brinkmane ; Kurzemes rajona politiski represēto klubs. - Rīga : Kurzemes rajona Politiski represēto klubs ; Vesta LK, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 480 lpp. : il., ģīm., faks. ; 24 cm. - Pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados padomju varas represijās līdz ar vecākiem no Latvijas uz Sibīriju tika deportēti bērni. Tie bērni, kas izdzīvoja, šajā grāmatā uzrunā mūslaiku sabiedrību ar savu dzīves redzējumu, ar tā laika bērna acīm piedzīvoto un pārdzīvoto. Katrs stāsts, kaut aptver daļiņu no cilvēka dzīves, ir pierādījums tam, ka šis cilvēks ir dzīvojis un veidojis savu atbildību un stāju.
        Aut.: Pēteris Bērziņš, Mārīte Bogdanova, Rasma Brauere, Izolda Brence, Inta Bulēna, Maija Circene, Inese Čipote, Māra Dreimane, Margarita Fetlere (Kumizova), Zaiga Grīnberga, Daina Ģērķe, Dzintra Isaka, Maiga Ivanočko, Gunārs Īvāns, Juris Jankovskis, Dzintra Jātniece, Andris Jordāns, Roberts Jurciks, Valija Kalniete, Loreta Kalniņa, Gaida Kampe, Dzintars Kaulakāns, Vija Ķerpe, Rasma Krastiņa, Vera Krieviņa, Andris Kristapsons, Hilda Krogzeme, Meta Kronberga, Česlavs Kučinskis, Brigita Laimiņa, Staņislavs Lavrinovičs, Smuidra Liepiņa, Elita Lindenberga, Aleksandra Lūre, Marija Moiseja, Ingrīda Muskare, Biruta Neilande, Jānis Plāte, Georgijs Raitups, Voldemārs Rantiņš, Zuzanna Rjabceva, Alda Roķe, Dzintra Rudzīte, Romāns Rudzītis, Vija Tetere, Jānis Tītmanis, Rita Tone, Laimonis Upmalis, Ilmārs Veliņš.
        ISBN 9789934511042.
        Politiskā vajāšana - Latvija. Politiskie ieslodzītie - Latvija - Biogrāfijas. 1941 gada 14 jūnija deportācijas, Latvija, 1941 - Atmiņas, latviešu. 1949 gada 25 marta deportācijas, Latvija, 1949 - Atmiņas, latviešu. Dzīvesstāsti - Latvija.
        Latvija - Biogrāfijas. Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991 - Biogrāfijas.

Kraukle, Daina. Ornaments : [ceļvedis latvisko zīmju pasaulē] / Daina Kraukle ; rec. Mirdza Slava ; māksl. Ausma Auziņa. - 2., labotais, papildinātais izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 40 lpp. : il.
        ISBN 9789934044816.

Griāns. Dārznieks : dzīvības dārza vārtiņi ir vaļā-ienāc! / Griāns; no angļu val. tulk. Kristīne Fīrere; red. Kristīne Kupce; mākls. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 111 lpp. : il.
        ISBN 9789934045790.

Rūbina, Grēthena. Laimes projekts : jeb Kāpēc es pavadīju gadu, cenšoties dziedāt no rītiem, iztīrīt sienas skapjus, pareizi strīdēties, lasīt Aristoteli un vispār gūt vairāk prieka dzīvē / Grēthena Rūbina; no angļu val. tulk. Alda Vāczemniece; red. Vija Stabulniece; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 320 lpp.
        ISBN 9789934033582.

Olivers, Džeimijs. 15 minūtes virtuvē / Džeimijs Olivers ; foto. Deivids Loftuss ; no angļu val. tulk.Inga Harmsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (PNB Print). - 286 lpp., [1] lp. iel. : il., foto., portr. ; 26 cm. - "Gardi, pilnvērtīgi, ātri pagatavojami ēdieni"--Uz vāka. . - Rādītājs: 274.-286. lpp.
        ISBN 9789934040672.
        Kulinārija. Pavārgrāmatas.

Meils, Pīters. Labu apetīti! : ceļojums pa Franciju ar nazi, dakšiņu un korķviļķi / Pīters Meils ; no angļu val. tulk. Karīna Tillberga; red. Kristīne Kupce; Guntas Plotkas dizains; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 254, [1] lpp. : il. ; 23 cm.
        ISBN 9789934042966.
        Ēšanas paradumi - Francija. Viesības un viesību rīkošana.
        Francija - Sociālā dzīve un paražas. Francija - Ceļojumu apraksti.

Tagore, Rabindranats. Gāju putni un zelta laiva / Rabindranats Tagore; tulk. latviešu val. Kārlis Egle Vitas Lēnertes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 158 lpp. : il. - Grāmata sagatavota pēc 1939. gada izdevuma, izdevuma vāka noformējumā izmantots oriģinālais Kārļa Sūniņa dizains.
        ISBN 9789934044885.


Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »