Jaunieguvumi oktobrī

Ziņa publicēta 06.10.2014
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2014.gada oktobra mēnesī. 

Mazvērsīte, Daiga, 1965-. Elga Īgenberga: Dzīves riču-raču : latviešu estrādes dzimšana / Daiga Mazvērsīte; māksl. Eduards Groševs; red. Gundega Sēja; makaets Dace Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 365, [2] lpp. : il. - Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934041631.

Repše, Gundega. Ugunszīme / Gundega Repše; red. Inese Auziņa; mākls. red. Māra Alševska; vāka dizains Vita Lēnerte; priekšvārds Ieva Dubiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 159, [1] lpp. - Grāmata sagatavota pēc 1990. gada izdevuma.
        ISBN 9789934033865.

Hoseinī, Hāleds. Tūkstoš sauļu mirdzums / Hālends Hoseinī ; no angļu val. tulk. Ieva Kalnciema; red. Rūta Koluža. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2014] (Poligrāfists). - 455, [1] lpp ; 21 cm. - ""Pūķa ķērājs" Hālenda Hoseinī pirmais romāns"--Uz vāka.
        ISBN 9789934017537. . - ISBN 9789934020728.

Vilks, Andris. Grūtupa fenomens / Andris Vilks. - Rīga : N.I.M.S., 2012. - 424 lpp., [8] krāsainas fotoil. lp. : fotoil. - Bibliogr.: [416.] - 417.lpp. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9984679586. . - ISBN 9789984679587.

Vilks, Andris, 1945-. Politiskā pūļa latvietis / Andris Vilks; red. Ināra Mikažāne; makets Valdis Bērzvalds. - Rīga : N.I.M.S., 2013. - 165 lpp. : il.; foto. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [97.-98.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984679839. - ISBN 9984679837(atcelts).
        Nacionālās īpatnības, latviešu. Politiskā psiholoģija - Latvija. Sociālā psiholoģija - Latvija. Latvieši - Politiskā darbība.

Vilks, Andris, 1945-. Traģēdija X / Andris Vilks ; redaktore Ināra Mikažāne ; vāka dizains: McMiks ; foto: Ieva Čika, Gunita Kļava, Ieva Lūka, Edijs Pālens, Evija Trifanova. - Rīga : N.I.M.S., 2014. - 158, [2] lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. - "Maxima" veikala sabrukšana Zolitūdē 2013. gada 21. novembrī prasīja 54 cilvēku dzīvības. Šis notikums liek pārvērtēt mūsu valsts dzīvi. Tā ir visu Latviju aptveroša traģēdija. Zolitūdes traģēdija atklāja valsts vadošo politiķu kļūdas un satraucošas un necienīgas sakarības starp politiku un ekonomiku. Proti, moderno verdzību lielajos tirdzniecības tīklos un visatļautību būvniecībā, kas, pats par sevi saprotams, nevarētu zelt un plaukt bez ietekmīga politiskā "jumta". A. Vilka grāmata zināmā mērā ir darba "Politiskā pūļa latvietis" (2013) turpinājums.
        1. grām.
        ISBN 9789934846809 (ies.).
        Zolitūdes traģēdija, Latvija, Rīga, 2013. Ēku sagrūšana - Latvija - Izmeklēšana - Rīga. Celtniecība - Latvija - Uzraudzība. 
        Latvija - Politika un pārvalde - 1991-.

Vētra, Varis, 1955-. Tu esi skaista visos niekos, sīkumos! : [dzejoļu krājums] / Varis Vētra ; grafiskais dizains: Ieva Līce. - Rīga : Bilžu birojs, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 95 lpp. ; 22 cm. - Šis ir aktiera, režisora, dziesmu autora un izpildītāja, dziesmu albumu "Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt..." un "Viena mirkļa dēļ..." autora V. Vētras pirmais dzejoļu krājums. Tā ir saruna starp vīrieti un sievieti. Viņi abi runājas. Kad viens sāk jautāt, otrs sāk atbildēt. Kad viens sāk stāstīt, otrs sāk ieklausīties. Vēlēšanās būt tuvumā mīlestībai dzen mūs noskaidrot, kas tad mēs paši esam sev un kas esam tam otram. Kad kāds mūs mīl un viņš ir blakus, mēs jūtamies piederīgāki šai pasaulei.
        ISBN 9789984499369 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Bērdžess, Melvins. Deva : [ieņem. Izbaudi. Mirsti.] / Melvins Bērdžess; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga; red. Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 285, [1] lpp.
        ISBN 9789934045806.

 Hitlera dosjē : NKVD slepenais dosjē, kas izstrādāts Josifa Staļina uzdevumā, balstoties uz Hitlera personiskā adjutanta Otto Ginšes un raitnieka Heinca Linges nopratināšanas protokoliem Maskavā , 1948.-1949. gadā / no vācu val. tulk. Silvija Brice; red. Juris Goldmanis; priekšvārda autors Horsts Mellers; Henrika Eberles un Matiasa Ūla redakcija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 560 lpp. : foto., ģīm. - Bibliogrāfija 531.-560. lpp.
        ISBN 9789934024900.

Koens, Endrū. Evolucionārā apgaismība : jauns ceļš uz garīgo atmodu / Endrū Koens; no angļu val. tulk. Kārlis Žols; red. Zane Seņkova; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 184 lpp.
        ISBN 9789934046292.

Flinna, Giliana. Neatrodamā / Giliana Flinna ; no angļu val. tulk. Māra Poļakova; red. Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 479 lpp. ; 23 cm. - "#1 New York Times bestsellers"--Uz vāka.
        ISBN 9789934044656.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Larošfuko, Fransuā VI de. Domu dzirkstis / Fransuā VI de Larošfuko; no franču val. tulk. un priekšvārdu sarakstījis Vilnis Zariņš; red. Silvija Gehtmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 115, [1] lpp. - 2. izdevums.
        ISBN 9789934028557.

Kinsela, Sofija. Man ir tavs telefons / Sofija Kinsela ; no angļu val. tulk. Sandra Rutmane; red. Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 371, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934045783.
        Angļu romāni.

Ločmelis, Jānis. Meža ilgas : [dzeja] / Jānis Ločmelis ; māksl. Vaiva Šmite ; karikatūrists Arhats. - [Rīga] : Raudava, 2008 (Jelgavas tipogrāfija). - 125 lpp. : il., ģīm. ; 19 cm. - J. Ločmeļa grāmatā dzejoļi apkopoti nodaļās: Lirika, Satīra un Dzejiskā proza.
        ISBN 9789984981611 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Torsunovs, Oļegs G. Vēdas par vīrieti un sievieti : pareizu attiecību veidošanas metodika / O.G. Torsunovs ; no krievu val. tulk. Digna Norbuta. - [Rīga] : Gaurāngas bhakti jogas biedrība, 2013. - 90 lpp. ; 21 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934841101.
        Laulība. Laulātie pāri. Sievas - Dzīves veidošana. Vīrieša un sievietes attiecības. Laulība Vēdās. Sievišķība Vēdās.

Žuravska, Dzintra, 1939-. Nakts mūža garumā : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains, makets Ērika Tomsone. - Rīga : Sol Vita, 2014. - 214 lpp.
        ISBN 9789984894447.

Čeisa, Ella Mārča. Karalienes nerrs / Ella Mārča Čeisa ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga; red. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 442, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984357423.

Pankola, Katrīna. Muchachas : viss meiteņu rokās / Katrīna Pankola ; no franču val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 407 lpp. ; 23 cm. - (Jauna franču līnija).
        ISBN 9789984357447.
        Franču romāni.

Brūns, Eglons. Nepakļaujamais / Eglons Brūns; māksl. Pēteris Jaunzems; kor. Anita Gaudiņa. - Rīga : [Imanta], 2014. - 271 lpp. : il., foto.
        ISBN 9789934142192.

 Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / Andreja Ēķa priekšv., Jura Visocka iev. - Rīga : Jumava, [201]. - 164, [4] lpp. : fotoil. - Gaidot Latvijas Republikas 100. dzimšanas dienu, iecerēts izveidot 100 stāstus jaunatnei par Latviju — Latvijas zemes un tautas dzīvo vēsturi, kas atklāta izcilu, Latvijai nozīmīgu personību dzīvesstāstos un notikumos. Grāmatā ievērots hronoloģiskais princips — aprakstīti cilvēki un notikumi sākot no Senatnes līdz mūsdienām. Aprakstītās personas ir dažādu tautību un pārstāv atšķirīgas darbības jomas.
        ISBN 9789934110122.

Strubergs, Pēteris. Dienvidamerikas Odiseja / Pēteris Strubergs; red. Liene Soboļeva; lit. red. Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, 2014. - 208, [6] lpp. : il., kart., foto. - (Aiz apvāršņa).
        ISBN 9789934115653 (MV). . - ISBN 9789934115783 (CV).

Loinerte, Luāna. Latgales sāga : romāns par Latgales ļaužu likteņiem 20. gadsimtā / Luāna Loinerte. - Rīga : J.L.V., [2014]. - 204, [2] lpp. : il., foto. - (Dzimtas romāns). - Tas ir stāsts par Latgales ļaudīm – Skuteļu un Sedolu dzimtām, kas ar saknēm vienmēr ir bijuši dzimtajos lauku plašumos, 20. gadsimta vētrām nākot pāri un mainot viņu dzīves līdz nepazīšanai. Šie cilvēki ir auglīgs Latgales mentalitātes iemiesojums un viņi droši, bet cilvēcīgi soļo pretī visiem dzīves sniegtajiem pārbaudījumiem. Viņu vidū ir spilgtas personības – radoši un stipri raksturi.
        ISBN 9789934116605.

Danilāns, Anatolijs, 1943-. Vesels un laimīgs / Anatolijs Danilāns. - Rīga : Jumava, [2013]. - 23, [1] lpp. ; 20 cm. - Aprakstīts pēc vāka.
        ISBN 9789934114038.
        Veselīgs dzīvesveids - Enciklopēdijas.

Zagorskis-Rolands, Rolands. Mana atmiņu paradīze : esmu iemīlējies / Rolands Zagorskis-Rolands ; māksl. Dina ābele ; atb. redaktore Gita Siliņa ; lit. redaktore Brigita Šoriņa ; tehn. redaktore Irēna Soide ; maketētājs Ingus Feldmanis. - Rīga : Jumava, 2014. - 198, [2] lpp. : fotogr. - Autobiogrāfisks Rolanda Zagorska darbs. Mākslinieka personīgs skatījums uz savas ģimenes, radošās darbības, latviešu teātra, arī kino procesiem dažādu laikposmu un sociokulturālu notikumu fonā.
        ISBN 9789934116506.

Lekberga, Kamilla. Pamestais bērns / Kamilla Lekberga ; no zviedru val. tulk. Dace Andžāne. - Rīga : Jumava, 2014. - 446, [1] lpp. - Galvenā varone savas mirušās mātes lietās atrod nacistu medaļu. Lai noskaidrotu tās izcelsmi/nozīmi, viņa dodas pie vietējā, pensionētā vēstures skolotāja. Tas aizsāk notikumu ķēdi,kurā ietilpst arī slepkavības...
        ISBN 9789934116797.

Perija, Anna. Nāve Keiterstrītā / Anna Perija ; no angļu val. tulk. Kristīne Dudareva. - Rīga : J.L.V., 2014. - 334, [1] lpp. - Vīrs ar sievu - detektīvi - izmeklē slepkavību, kas notikusi netālu no kādas pārticīgas ģimenes mītnes.
        ISBN 9789934116346.

Breslins, Džeimss. Marks Rotko : biogrāfija / Džeimss Breslins; no angļu val. tulk. Ieva Lešinska; red. Gita Juhņēviča; projekta vadītāja Zenta Valtere. - Rīga : Jumava, 2014. - 724, [1] lpp. : il., foto.
        ISBN 9789934116827.

Aherna, Sesilija. Līdz varavīksnei : romāns / Sesilija Aherna ; no angļu val. tulk. Daina Grūbe ; red. Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 461, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Where rainbows end.
        ISBN 9789934029158 (ies.).
        Īru romāni (angļu valoda).

Milmens, Dens. Mierpilnā karotāja ceļš : grāmata, kas maina dzīvi / Dens Milmens; no angļu val. tulk. Vija Stabulniece; red. Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 237, [1] lpp.
        ISBN 9789934042485.

Linde, Māris. Citādā vēsture / Māris Linde. - Liepāja : LiePA, 2013. - 299 lpp., 6 lp. il. : il. - (Bibliotheca Lindana ; 15). (Citādā vēsture ; 15). - Bibliogrāfija: 295.-298. lpp.
        15. sēj. Eiropas tapšana.
        ISBN 9789934522062.
        Etniskās grupas - Eiropa. 
        Eiropa - Vēsture.

Sēle, Laimdota, 1951-. Septiņu rūnu kalns : [vēsturisks romāns] / Laimdota Sēle ; red. Renāte Neimane ; Aijas Andžānes māksl. noform. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 526 lpp. - Katrīna un Valfrīds, Zigmunds un Vize ir labi draugi kopš seniem laikiem, kuru jaunības piedzīvojumi aprakstīti romānā “Spoguļa pārbaude”. Zigmundam pieder neparasts spogulis, kas dod iespēju ceļot laikā un kādā jaukā vasaras rītā pamosties nevis divdesmit pirmajā, bet septiņpadsmitajā gadsimtā. Arī viņu bērni Adrians, Dana un Ieva tiek ierauti noslēpumainā, romantiskā un skarbā ceļojumā un nonāk pie sena rūnu kalna ar slepenām zīmēm. Grāmatas lappusēs Latvijas vēstures notikumi atdzīvojas un sauc lasītāju līdzi!.
        ISBN 9789934150296.
        Latviešu romāni.

Kalniņa, Inta. Veselīgā oga – ķirbis / sastādījusi Inta Kļaviņa ; Lilijas Rimicānes vāka dizains. - Rīga : Avots, 2014. - 112 lpp. : il. - (Zāles pret 100 slimībām). - Ķirbji palīdz daudzu slimību profilaksē, to skaitā jāmin cukura diabēts, alerģijas, saaukstēšanās slimības, artrīts, anēmija, sirds un asinsvadu slimības, nieru kaites, aptaukošanās. Ķirbjus droši var iekļaut bērnu uzturā. Ķirbjus izmanto arī kosmetologi. Uz to bāzes var izgatavot maskas visiem ādas tipiem, kosmētikas līdzekļus akņu un saules apdegumu ārtēšanai, novērst poru veidošanos un taukainas sejas ādas spīdēšanu.
        ISBN 9789984859941.
        Kulinārija (ķirbji). Diētas terapija.

Kalandrovs, Marats. Vīza uz dzelmi. Ārpus atļautās robežas : patiesība par prāmja "Estonia" bojāeju / Marats Kalandarovs ; redaktore Liene Akmens ; no krievu valodas tulkojusi Laura Kalandarova ; priekšvārdu sarakstīja Oļegs Mihaļevičs ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 635, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Виза в пучину. За гранью дозволенного. - "Patiesība par prāmja Estonia bojāeju"--Uz vāka. . - Otrā grāmata par prāmja "Estonia" katastrofas cēloņiem--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789984357430 (ies.).
        Kuģu bojāeja - Baltijas jūra - Daiļliteratūra. Dokumentālā proza, krievu.

Vaithausa, Lūsija. Ideāls vīrs / Lūsija Vaithausa ; no angļu val. tulkojusi Liāna Niedra ; vāka dizains Artīrs Zariņš ; red. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2014. - 411 lpp.
        ISBN 9789984357416.

Koelju, Paulu. Sānsolis / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulkojis Edvīns Raups ; lit. konsultante Olita Rause ; datorgrafiskais noformējums Iveta Paegle. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 333, [2] lpp.
        ISBN 9789984234977.

Banjans, Džons. Svētceļnieka taka : izteikta sapņa līdzībā / Džons Banjans ; no angļu valodas tulkojis, atdzejojis un pēcvārdu, 201.-[206.] lpp., uzrakstījis Didzis Meļķis ; ar Kaspara Zariņa ilustrācijām meitas Martas piemiņai ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 205, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: The pilgrim's progress.
        ISBN 9789984887777.
        Kristiešu svētceļnieki un svētceļojumi - Daiļliteratūra. Puritānisms - Daiļliteratūra. Ticība - Daiļliteratūra. Angļu romāni. Kristīgā proza, angļu. Atdzimšana (reliģija) - Daiļliteratūra.

Melvils, Hermanis. Apburtās salas / Hermanis Melvils ; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika. - Jūrmala : Daugava, 2014. - 201 lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Hermanis Melvils (1819-1891) ir amerikāņu literatūras klasikas dižākais autors - rakstnieks un dzejnieks, kura daiļrade lielā mērā pamatojas uz personisko pieredzi, matroža gaitās piedzīvoto un romantiskiem uzskatiem, rādot mežoņus kā sava veida ideālu kopienu, kuru nav skāruši progresa līdznestie netikumi. Viņa radošā metode bija - žanru saplūdināšana:filosofiskie, sociālie, jūras, t.i. marīnistiskie, piedzīvojumu aspekti itin kā saaug kopā, caurvij visu stāstījumu. "Apburtās salas" ir aizraujošs darbs, kas tapis pēc autora ceļojuma pa Galapagu salām. Čārlzs Darvins, kurš tās apmeklēja četrus gadus agrāk, balstījās uz tur novēroto, kad radīja savu evolūcijas teoriju. Arī Melvils izteicies, ka tur piedzīvotais mainījis viņa uzskatus par civilizāciju. "Billijs Bads" ir mazs prozas meistardarbs, kuru gadījuma dēļ atrada maizes kastē un publicēja tikai tad, kad pēc autora nāves bija aizritējuši divdesnit astoņi gadi. Pēc šī darba tapusi Bendžamina Britena poera.
        ISBN 9789984410814.

Deivisa, Anna. Kurpju karaliene : romāns / Anna Deivisa ; red. Ingūna Jundze ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 443 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Shoe Queen.
        ISBN 9789984357454 (ies.).

Bekermane, Kerola. 500 ēdieni bez glutēna : visu laiku labākais bezglutēna ēdienu recepšu krājums / Kerola Bekermane un Deba Vītone; no angļu val. tulk. Kristaps Šoriņš; red. Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 288 lpp. : foto., il. - Alfabētiskais rādītājs 284. - 288. lpp.
        ISBN 9789934046520.

Džonsone, Millija. Rudens dēka / Millija Džonsone; no angļu val. tulk. Gunita Mežule; vāka dizains Artūrs Zariņš; red. Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 413 lpp.
        ISBN 9789984357508.

Ilfs, Iļja. Zelta teļš / Iļja Ilfs un Jevgeņijs Petrovs; no krievu val. tulk. Alberts Jansone; red. Veronika Pužule; papildinājumus tulk. un komentārus sastādījusi Gunta Silakalne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 431, [1] lpp.
        ISBN 9789934041716.

Leibus, Inguna. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus ; redaktore Vita Zariņa ; literārā redaktore Sandra Priedīte ; fotogrāfs Atis Ieviņš. - Atkārtots un atjaunots 5. izd. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2014 (Informatīvā biznesa centrs). - 143 lpp. : tab. ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - I. Leibus grāmatā apskatītas prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kārtība. Aplūkoti biežāk maksājamie nodokļi – nodokļa objekti, maksātāji, katra nodokļa aprēķināšanas un deklarēšanas kārtība. Autore sniegusi arī skaidrojumu, kādā veidā reģistrēt darbiniekus un kā aprēķināt samaksu un maksājamos nodokļus. I. Leibus piedāvā piemērus, deklarāciju aizpildīšanas paraugus, ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla paraugus un citus paraugus un piemērus, kas bāzēti uz reālām situācijām un autores praktisko pieredzi.
        ISBN 9789984896069.
        Pašnodarbinātie - Latvija - Nodokļi. Grāmatvedība - Latvija.

Janitēna, Zita. Ievads dokumentu pārvaldībā / Zita Janitēna ; redaktore Vita Zariņa ; literārā redaktore Sandra Priedīte ; priekšvārdu sarakstīja Līga Kokare ; fotogrāfs Atis Ieviņš. - 2. izd., atjaunots un papildināts. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2014 (Informatīvā biznesa centrs). - 215 lpp. : il., tab. ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Z. Janitēnas grāmatā norādītas visizplatītākās papīra un elektronisko dokumentu noformējuma un aprites kļūdas, un noformējuma un aprites varianti, norādot, ka tādējādi tiek pārkāpti likumi un Ministru kabineta noteikumi. Grāmata nepretendē uz absolūto patiesību, tajā apkopota pieredze dokumentu pārvaldībā piecpadsmit gadu garumā mazās un vidējās iestādēs. Grāmatas mērķauditorija ir iesācēji dokumentu pārvaldībā. 1. izdevums iznāca 2013. gadā.
        ISBN 9789984896045.
        Lietvedība.

 Latvijas Avīzes gadagrāmata 2015 / Lauku Avīze; sast. un red. Inta Brikere. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Latgales druka). - 246, [1] lpp. : foto., il., tab. - (Latvijas Avīzes gadagrāmata).
        ISBN 9789934150340.

Skurbe, Astrīda, 1937-. Vladimirs Kaijaks / Astrīda Skurbe ;red. Dace Morica ; māksl. Aldis Aleks; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Zinātne, 2014 (Dardedze Hologrāfija). - 255 lpp. : il. ; 22 cm. - (Personība un daiļrade). - Bibliogrāfija:250. - 251. lpp., zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 252. - 255. lpp.
        ISBN 9789984879727.
        Autori, latviešu - Biogrāfijas.

 Latvijas Avīzes mednieka gadagrāmata 2015 / sast. Aldis Sāvičs; red. Dzintra Zālīte; Lauku Avīze. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Latgales druka). - 233, [6] lpp. : foto., il., tab. - (Latvijas Avīzes gadagrāmata).
        ISBN 9789934150357.

Grietēna, Margarita. Polonēze ar prezidentu / Margarita Grietēna; red. Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 301, [1] lpp.
        ISBN 9789934046919.

Dikāns, Pjērs. Dikāna receptes : 350 receptes neatgriezeniskai svara samazināšanai / Pjērs Dikāns; no franču val. tulk. Marta Aiše; red. Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 336 lpp. - Bibliogrāfiskais rādītājs 332.-336. lpp.
        ISBN 9789934047152.

 Zivis : dabā un mājās gatavoti ēdieni / sast. un vāka dizains: Lilija Rimicāne. - Rīga : Avots, 2014. - 96 lpp. : il. - (Receptes katra gaumei). - Grāmatā stāstīts par zivju saglabāšanu un transportēšanu, zivju apstrādi, to sālīšanu, kaltēšanu, dūmošanu. Raksturoti ugunskuru veidi loma gatavošanai brīvā dabā. Piedāvātas arī mājās gatavotu zivju ēdienu receptes. - "Receptes katrai gaumei"--Uz vāka.
        ISBN 9789984859934.
        Kulinārija (zivis). Pavārgrāmatas.

Качан, Владимир. Опять ягодка / Владимир Качан. - Москва : Эксмо, 2014. - 256 c.
        ISBN 9785699748464.

Аксенов, Василий. Остров Крым / Василий Аксенов. - Москва : Эксмо, 2014. - 448 c.
        ISBN 9785699250615.

Ларк, Сара. Лазурные берега / Сара Ларк; пер. с немецкого Ивана Немичева. - Белгород : Клуб семейнова досуга, 2014. - 672 с.
        ISBN 9785991026727. . - ISBN 9789661463072.

Иванов, Анатолий. Вечный зов / Анатолий Иванов. - Белгород : Клуб семейнова досуга, 2014. - 686 c.
        Том 1.
        ISBN 9789661467872. . - ISBN 9785991028264. . - ISBN 9789661467834.

Иванов, Анатолий. Вечный зов / Анатолий Иванов. - Белгород : Клуб семейнова досуга, 2014. - 893, [2] c.
        Том 2.
        ISBN 9785991028271. . - ISBN 9789661467841.


Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »