Jaunieguvumi decembrī

Ziņa publicēta 20.12.2014
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2014.gada decembra mēnesī. 

 Noklīdis akords : latviešu haiku / sast. Jānis Pētersons. - Mārupe : Drukātava, 2012. - 143 lpp.
        ISBN 9789984853635.

Vīks, Ivars, 1933-2002. Mūsu dižā senatne / Ivars Vīks. - Rīga : Vieda, 2014 (Latgales druka). - 534, [9] lpp. : il., kartes ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 524. - [529.] lpp.
        ISBN 9789984782539.
        Folklora, latviešu. Svētās vietas - Latvija. Svētās vietas - Latvija - Pokaiņi (Dobeles novads). Svētie akmeņi - Latvija - Pokaiņi (Dobeles novads). 
        Latvija - Kultūras vēsture. Pokaiņi (Dobeles novads, Latvija).

Bitēna, Daiga. Buramvārdi labajām raganiņām / Daiga Bitēna ; [māksl. Gundega Kalendra]. - [Rīga] : The White Book, [2014] ([Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija). - 127 lpp. : il. - Autors uz vāka nav uzrādīts.
        ISBN 9789934516191 : cietos vākos.

Torntone, Sāra. Septiņas dienas mākslas pasaulē / Sāra Torntone ; no angļu val. tulk. Mārtiņš Zelmenis ; literārā red. Cilda Redliha ; māksl. Dita Pence ; vāka foto: Martins Vizbulis. - Rīga : Neputns, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 318 lpp. ; 21 cm. - Personu rādītājs: 303.-314. lpp., galeriju un muzeju rādītājs: 317.-318. lpp.
        ISBN 9789934512438.
        Māksla - Tirgvedība. Māksla - Izstādes. Mākslas izsoles. Mākslas kritika.

 Dzimšanas dienā sveiks! : apsveikuma pantiņi. - Rīga : Didam, [2013]. - 66, [1] lpp. ; 14 cm.
        ISBN 9789984755922.
        Apsveikumi.

 Mārtiņa Lutera domu graudi / no vācu val. tulk. Edgars Rumba; projekta vad. Dzintra Mikolone; māksl. Agata Muze; pēcvārds Guntis Kulme. - [Rīga] : Profesora Roberta Feldmaņa fonds, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 111 lpp. : il.
        ISBN 9789934838453.

Bitēna, Daiga. Buramvārdi īstam latvietim / Daiga Bitēna ; [māksl. Gundega Kalendra]. - [Rīga] : The White Book, [2014] ([Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija). - 127 lpp. : il. - Autors uz vāka nav uzrādīts.
        ISBN 9789934516214 : cietos vākos.

Bitēna, Daiga. Buramvārdi mākoņu gaiņāšanai / Daiga Bitēna ; [māksl. Gundega Kalendra]. - [Rīga] : The White Book, [2014] ([Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija). - 127 lpp. : il. - Autors uz vāka nav uzrādīts.
        ISBN 9789934516207 : cietos vākos.

Emse, Anita, 1942-. Saknes : dzejoļu krājums / Anita Emse ; māksl. Ilze Emse-Grīnberga ; projekta vadītāja un pēcvārda aut. Rasma Noriņa ; Janīnas Kursītes priekšvārds. - Rīga : Madris, 2014. - 71 lpp. : il. ; 21 cm + CD. - A. Emses dzejoļu krājums ieved mūs Vidzemes lībiešu pasaulē. Grāmatā dzejoļi sakārtoti trijās nodaļās. Vienā no tām dzejoļi rakstīti Vidzemes lībiskā dialekta Svētciema izloksnē, kas autores bērnu dienās bija vēl dzirdama ikdienā, taču nu jau skan vairs tikai retumis, gados vecu ļaužu mutēs. Tas ir interesanti, jo dzejniece gadiem cauri nes tālāk savu senču mantojuma daļu - saikni ar lībiešu valodu, lai arī vairs tikai izloksnē. - Pielikumā: 1 CD. - Dzejoļi latviešu valodā un arī Vidzemes lībiskā dialekta Svētciema izloksnē.
        ISBN 9789984312194.
        Latviešu dzeja. Latviešu valoda - Latvija - Dialekti - Svētciems (Salacgrīvas novads).

Grīns, Anselms. Ziemassvētki - jaunas dzīves sākums : meditācijas par Ziemasssvētku simboliem un to spēku mūsu dzīvē / Anselms Grīns; no vācu val. tulk.Terēze Tamoviča ; māksl. Andris Lamsters ; literārā līdzautore Ina Eglīte. - Rīga : Madris, 2014. - 124, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [126.] lpp.
        ISBN 9789984312675.
        Advente. Ziemassvētki. Garīgā dzīve - Kristietība.

Pankratovs, Ruslans. Dārgakmeņu mistiskā nozīme / Ruslans Pankratovs; no krievu val. tulk Alina Voronova; lit. red. Daina Vilemsone. - Rīga : Rigafest, 2014 (Printstils). - 223 lpp. : il., portr. ; 18 cm.
        ISBN 9789934842122.
        Dārgakmeņi - Psihiskie aspekti. Dārgakmeņi - Izmantošana terapijā. Astroloģija un dārgakmeņi.

Līvs, Egons, 1924-1989. Sarunas ar vecajiem jūras vilkiem / Egons Līvs ; Egona Līva sarunas ar vecajiem jūrniekiem no magnetafona lentes atšifrēja Edīte Gūtmane un publikācijai grāmatā sagatavoja Ēriks Kūlis ; sakārtojums un priekšvārds Ēriks Kūlis ; mākslinieks Aigars Truhins ; redaktore Zaiga Lasenberga ; maketētāja Irēna Kivliņa ; vāka noformējumā izmantotas Ulda Brieža fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 303, [1] lpp. : foto., il. - Personu rādītājs: 286.- 298. lpp. . - Kuģu rādītājs: 299.- 303 lpp.
        ISBN 9789934046452.

Murakami, Haruki. Bezkrāsu Cukura Tadzaki un viņa svētceļnieka gadi / Haruki Murakami; no japāņu val. tulk. Ingūna Beķere; red. Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 287, [1] lpp.
        ISBN 9789934046704.

Untāls, Edgars. Korporatīvās pasakas : tavas jaunās dzīves sākums / Edgars Untāls ; autora redakcijā ; [Guntas] Lejnieces ilustrācijas un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 268, [2] lpp. : il. - Literatūras saraksts: [270]. lpp. . - Interneta resursi: [270]. lpp.
        ISBN 9789934049583.

Blaua, Līga. Harijs Spanovskis. Nekas jau nebeidzas... / Līga Blaua; red. Sandra Eglīte; māksl. Madara Kalniņa. - Rīga : Žurnāls Santa, 2014. - 319 lpp. : foto.
        ISBN 9789984960463.

Avotiņa, Daina, 1926-. Rūdis : [romāns] / Daina Avotiņa ; māksl.Vita Lēnerte ; red. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 284 lpp. - Romāna centrā – Rimežu saimnieces Jūlijas jaunākā dēla Rūda sarežģītais liktenis: jauna virsnieka gaitas neatkarīgās Latvijas armijā, mežsarga darbs tālu no dzimtajām mājām, cīņa par jauno puišu mežabrāļu dzīvību, atbildīgi amati pēckara un kolhozu pirmsākumu laikā, nepatiesas apsūdzības, pārdzīvojumu pilni personiskās dzīves līkloči... Tas viss – viena cilvēka mūžā.
        ISBN 9789934047794.

Daiers, Džefs. Džefs Venēcijā, nāve Varanasi / Džefs Daiers; no angļu val. tulk. Māra Poļakova; red. Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 293, [1] lpp.
        ISBN 9789934047404.

Gilberta, Elizabete. Mājās pie pavarda : vecvecmāmiņas Mārgaretas Jārdlijas Poteres pavārgrāmata / Elizabete Gilberta; Mārgareta Jārdlija Potere; no angļu val. tulk. Alda Vāczeme. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 253 lpp. : il., tab.
        ISBN 9789934044694.

Mosa, Keita. Citadele / Keita Mosa; no angļu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 765, [1] lpp.
        ISBN 9789934047022.

Dāboliņa, Ieva. Lieta LR2 / Ieva Dāboliņa; red. Inta Čaklā; māksl. Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 116, [3] lpp.
        ISBN 9789984854472.

Līce, Anda. Lielais lakats : redzējumi / Anda Līce ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : SIA Nordik, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 234, [6] lpp. - Dzejniece, vairāku grāmatu un rakstu autore Anda Līce, savā eseju krājumā risina patriotisma tēmu Latvijā, daloties pārdomās par izcilām personībām un viņu devumu Latvijai. Esejiste atsaucas uz politiskajām aktualitātēm, savu dzīves redzējumu, pārdomām un izjūtām.
        ISBN 9789984854564.

Volkova, Vivanta. Latvijas dievnami / Vivanta Volkova ; māksliniece Dina Ābele ; atb. redaktore Evija Veide ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane ; fotogrāfi: Ilmārs Birulis, Jānis Podnieks, Valdis Semjonovs, Timurs Subhankulovs, Guntis Ščerbinskis, Vivanta Volkova. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 249, [2] lpp. : fotogr. - Izmantotā literatūra: [251]. lpp. - Grāmatā apkopota informācija par vairāk nekā 70 baznīcām no visām konfesijām, ietverts plašs fotomateriāls.
        ISBN 9789934150333.

Legzdiņš, Alberts, 1933-. Čikāgas piecīšu brīnišķīgie piedzīvojumi / Alberts Legzdiņš ; māksl. iekārtokums Daiga Brnikmane. - Atkārtots un papildināts izdevums. - Rīga : Vesta-LK, 2014. - 192 lpp. : il.
        ISBN 9789934511110.
        ĀRZEMJU LATVIEŠI. LATVIEŠU MŪZIKA.

Aivenss, Sidnijs. Debesis tik tumšas / Sidnijs Aivenss ; Andrieva Ezergaiļa priekšvārds, 5.- 9. lpp. ; tulkotāja Marta Eniņa Mannenbach ; redaktore Gundega Saulīte ; mākslinieciskais iekārtojums: Daiga Brinkmane. - Rīga : Vesta LK, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 332 lpp. : il., kartes ; 22 cm. - (Laika grāmata).
        ISBN 9789934511080 (ies.).
        Ebreji - Lietuva - Biogrāfijas. Holokausts, ebreju (1939-1945) - Lietuva - Atmiņas. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Balkrievija - Ebreju pretošanās.

Jansone, Astrīda. Dārlinga līkloči / Astrīda Jansone; red. Oskars Lapsiņš; māksl. Arta Muceniece. - Rīga : Vesta LK, 2014 (Jelgavas tiopgrāfija). - 392 lpp. : il., foto., kart. ; 22 cm. - (Laika grāmata).
        ISBN 9789934142482.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Latvieši - Amerikas Savienotās Valstis - Biogrāfijas.

 Slāpētais, vajātais vārds : publikāciju un atmiņu krājums par "Cīņas" vēsturi / sast. M. Kvite. - Rīga : Latvijas Sociālistiskā partija, 2014. - 416 lpp. : il., portr. - 2014.gada martā paiet 110 gadu kopš "Cīņas" pirmā numura iznākšanas.
        ISBN 9789934845703.

Rancāns, Dzintars. Truškopība / Dzintars Rancāns ; recenzente: Genovefa Norvele. - Rīga : [b.i.], 2014. - 240 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 232.-233. lpp. - Aprakstīts pēc vāka.
        Truši.

Sprūžs, Jāzeps, 1937-. Dīķsaimniecība / Jāzeps Sprūžs. - Rīga : Alfrēds Rubiks, 2014. - 176 lpp. : tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 169. lpp.
        ISBN 9789934141713.
        Dīķsaimniecība - Baltija - Kongresi, konferences utt.

 Baltais zvirbulis : gada balva kultūrā 2004-2014 / red. Sarmīte Plūme; māksl. Evita Bula; kor. Inese Girviča; foto red. Silvija Daelsone. - Rīga : Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, 2014 (Veiters korporācija). - 193 lpp. : il., foto.

Jundze, Arno, 1965-. Putekļi smilšu pulkstenī : romāns / Arno Jundze ; redaktors Aldis Vēvers ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 271, [1] lpp.
        ISBN 9789934046445.
        Latviešu romāni.

Bērsons, Ilgonis, 1931-. Segvārdi un segburti : noslēpumi un meklējumi / Ilgonis Bērsons ; redaktore Aija Lāce ; Alda Aleka dizains ; maketu veidoja Gundega Kārkliņa. - Rīga : Mansards, 2014. - 388, [1] lpp. - Segvārdu un segburtu rādītājs: 360. - 365. lpp. . - Personu un pseidonīmu rādītājs: 366.- 385. lpp.
        1. grām.
        ISBN 9789934120497.

Neiburga, Natālija, 1926-. Tēvs, Natiņa un latviskie sapņi / Natālijas Neiburgas dzīvesstāsts Anitas Mellupes redzējumā ; intervijas, materiāla atlase, redakcija un priekšvārds: Anita Mellupe. - [Siguldas nov.] : Anita Mellupe, 2014 (Talsu tipogrāfija). - 195 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. - Austrālijā dzīvojošās Natālijas Neiburgas senču vēsturiskie apliecinājumi piederībai Latvijas zemei iznīcināti vairākkārt. Vissmagāk dzimtai nācās ciest, kad Latvija tika okupēta un vācu un krievu impērijas uzsāka karu. Austrālijā pavadīti gandrīz 65 gadi. N. Neiburgas sarunu un atmiņu krājums dzimtas turpinātājiem var būt noderīgs arī pēc daudziem gadiem. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934142185 (ies.) : 500 eks.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

 Igaunijas-Latvijas stāsti : 2007-2013 / koncepts & pārraudzība Kaspars Rūklis ; redaktori: Tīa Kennusāre, Lolita Stašāne ; Ieva Alberte [un vēl 7 autori] ; Andris Arhomkins [un vēl 5 fotogrāfi] ; dizains: Rauls Liepiņš. - Tartu : Igaunijas-Latvijas programma, 2014 (Latvija : Jelgavas tipogrāfija). - 223 lpp. : il. ; 16 x 16 cm. - Paralēlā izdevuma nosaukums igauņu valodā: Eesti-Läti lood : 2007-2013.
        Autori arī: Kaspars Ģērmanis, Anu Jēsāra, Ģirts Kondrāts, Tīa Kennusāre, Made Lāsa, Elita Marga, Anna Līsa Repo ; fotogrāfi arī: Jānis Buls, Kaspars Dobrovoļskis, Jasu Hertsmens, Lauri Kulpso, Beti Sare.
        ISBN 9789949338535.
        Latvija - Sociālais stāvoklis - 21 gs. Igaunija - Sociālais stāvoklis - 21 gs. Latvija - Igaunija - Attiecības. Igaunija - Latvija - Attiecības. Latvija - Intelektuālā dzīve - 21 gs. Igaunija - Intelektuālā dzīve - 21 gs.

Helds, Juris, 1942-. Viņpus : dzeja / Juris Helds. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 95, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934046407.
        Latviešu dzeja.

Medenis, Jānis, 1903-1961. Dieva dārzs : Putnu ceļš : 1947-1955 / Jānis Medenis ; sakārtojis un komentējis Andrejs Grāpis ; redaktore Maija Poiša ; Zigmunda Lapsas vāka dizains ; krievu valodā rakstītās Jāņa Medeņa vēstules tulkojis Māris Salējs. - Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 587, [1] lpp., [4] lp. iel. : il., faks. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934120664.
        Latviešu dzeja.

Ozols, Otto. Theodorus : deja ar ziloņzivi / Otto Ozols; red. Antra Lezdiņa; makets Ivars Sudintaitis; dizains Māris Jonovs. - Rīga : Atēna, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 247 lpp.
        ISBN 9789984344898.

Веденская, Татьяна(Татьяна Евгеньевна), 1976-. Обыкновенный волшебник : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Эксмо, 2014. - 346, [1] c. - (Позитивная проза Татьяны Веденской). - 16+.
        ISBN 9785699735075.

Devero, Džūda. Šampanietis brokastīs : romāns / Džūda Devero; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode, vāka mākslinieks Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2014. - 507[2]lpp.
        ISBN 9789984357485.

Mariņina, Aleksandra. Pēdējā rītausma / Aleksandra Mariņina ; no krievu val. tulk. Dace Kārkliņa ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, 2014. - 380, [1] lpp. - Maskavas daudzstāvu nama kāpņu telpā ar diviem naža dūrieniem nogalināta Jevgeņija Pankrašina, bagāta biznesmeņa sieva. Pēc viņas tuvinieku teiktā, pie cietušās bijis dārgs juvelierizstrādājums – kaklarota. Taču nozieguma vietā tā nav atrasta. No pirmā acu uzmetiena viss šķiet vienkārši – slepkavība laupīšanas nolūkā. Bet, jo vairāk informācijas izdodas savākt operatīvajiem darbiniekiem Antonam Stašim un Romānam Dzjubam, jo dīvaināka un mīklaināka kļūst šī lieta. Arī viņiem tuva cilvēka nāve turpina neizskaidrojamo slepkavību virkni...
        ISBN 9789984854540.

 Latvijas leģendas IV : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sast. Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; idejas aut.: Andrejs Ēķis ; projekta vadītāja Zenta Valtere ; atb. redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2014. - 205, [2] lpp. : il., fotogr., portr. - Grāmatā apkopoti desmit stāsti par cilvēkiem un notikumiem, kas Latviju darījuši lielu, par Latvijas zemes un tautas vēsturi.
        Saturā: Leģenda par Durbes kauju/ Pāvils Raudonis; Leģenda par Latvijas karogu/ Pāvils Raudonis; Leģenda par Turaidas Rozi/ Pāvils Raudonis; Trako baronu Bēru mantojums/ Laimdota Sēle; Studentu rota/ Baiba Šāberte; Pa brīvības ceļu/ Baiba Šāberte; Abstraktā ekspresionisma pārstāvis Marks Rotko/ Gita Juhņēviča; Tautas autoritāte-Stradiņš/ Līga Blaua; Roka, kuru ilgi jūt uz pleca/ Elita Veidemane; Leģendas šodien mums līdzās.../ Aldons Vrubļevskis; Dzimuši kamanām!/ Ilona Bērziņa; Brāļi Dukuri.Ceļš līdz leģendai/ Ilona Bērziņa; Ziemas sporta medaļnieku kalve/ Ilona Bērziņa.
        ISBN 9789934116872.

Blaua, Līga. Harijs Spanovskis. Nekas jau nebeidzas... / Līga Blaua; red. Sandra Eglīte; māksl. Madara Kalniņa. - Rīga : Žurnāls Santa, 2014. - 319 lpp. : foto.
        ISBN 9789984960463.

Avotiņa, Daina, 1926-. Rūdis : [romāns] / Daina Avotiņa ; māksl.Vita Lēnerte ; red. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 284 lpp. - Romāna centrā – Rimežu saimnieces Jūlijas jaunākā dēla Rūda sarežģītais liktenis: jauna virsnieka gaitas neatkarīgās Latvijas armijā, mežsarga darbs tālu no dzimtajām mājām, cīņa par jauno puišu mežabrāļu dzīvību, atbildīgi amati pēckara un kolhozu pirmsākumu laikā, nepatiesas apsūdzības, pārdzīvojumu pilni personiskās dzīves līkloči... Tas viss – viena cilvēka mūžā.
        ISBN 9789934047794.

 Apsveikumi, vēlējumi / sast. Inta Kalniņa ; Lilijas Rimicānes māksl. noform. - Rīga : Avots, 2014. - 184 lpp. : il. - Grāmatā iekļautās dažādu autoru dzejas rindas apsveicējiem dos ierosmi visdažādākajās dzīves situācijās, sveicot gan jubilārus un skolu absolventus, gan arī tos, kuri tikai uzsāk skolas gaitas.
        ISBN 9789984859996.

Kīza, Meriana. Šarmantā vīrietī iemīlēties nedrīkst : [romāns] / Meriana Kīza ; no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2014. - 637, [1] lpp.
        ISBN 9789984357515.
        Angļu romāni.

Robertsa, Nora. Kolekcionārs : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014. - 512 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984357546.
        Amerikāņu romāni.

Igo. Mans Ziemassvētku stāsts / Igo ; aut teksts un zīmējumi. - Rīga : J.L.V., 2014. - [22] lpp. : il. - Ziemassvētku stāsts ar ilustrācijām.
        ISBN 9789934117091.

Ikstena, Nora, 1969-. Runā manis vainadziņš : Noras Ikstenas esejas ; Edītes Pauls-Vīgneres darbi no izstādes "Vainagi" / Nora Ikstena ; Edīte Paula-Vīgnere ; redaktore Gundega Blumberga ; fotogrāfs Armands Lācis ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 73, [6] lpp. : il. ; 15 x 22 cm. - Mākslinieces E. Pauls-Vīgneres 75 gadu jubilejas izstāde "Vainagi" no 2014. gada 8. oktobra līdz 15. novembrim bija apskatāma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Izstādi veidoja laikmetīgas galvas rotas, vainagi, cepures, tiāras un diadēmas, kuru kopējais skaits ir atbilstošs mākslinieces mūža gadiem - 75. Kolekcijas radīšanu iedvesmojuši cilvēki, notikumi, kāda fajansa vai stikla pērlīte, auduma gabaliņš, zelta vai sudraba pavediens. Darbu raksturi ir dažādi, tāpat kā to izgatavošanas tehnika, materiāli un nosaukumi - Dons, Džemma, Maestro, Maidans, Līgo, Kameja, Zīle.
        ISBN 9789934120749.
        Vainagi. Latviešu esejas. Mākslinieces - Latvija.

Džeksone Nakazava, Donna. Autoimūnie veselības traucējumi : kā atjaunot pareizu imūnsistēmas darbību / Donna Džeksone Nakazava ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa makets un vāka dizains ; no angļu val. tulkojusi Dace Saule. - Rīga : Lietusdārzs, 2014. - 263, [1] lpp.
        ISBN 9789984869544.

Šternberga, Ance Anna. Topi vesels : kā atlabt, kad ārsti sola visļaunāko / Ance Anna Šternberga ; il. Liene Šternberga ; Gundegas Kalendras vāka dizains ; red. Ilze Antēna. - Rīga : The White book, 2014. - 192 lpp. : il. - Ance Anna Šternberga dalās savā stāstā par atlabšanu no slimības, ko Rietumu medicīna pasludinājusi par neārstējamu. Ances dzīve pusaudža vecumā apgriezās kājām gaisā – viņai tika diagnosticēta saslimšana, kas var radīt daļēju vai pilnīgu darbspēju zudumu un izraisīt invaliditāti. Tā vietā, lai nolaistu rokas un paklausītu Rietumu medicīnas solījumiem par dzīvi ratiņkrēslā, viņa uzdrošinājās izmantot situāciju sev par labu. Autore dalās pieredzes stāstā par slimošanu un slimības uzveikšanu. Viņa stāsta par alternatīvo terapiju izmantošanu un ietekmi uz veselību. Tā kā Ance ir nopietni pievērsusies uztura jomai, grāmatā atrodami arī padomi ēdienkartes dažādošanai, ieteikumi ēst gatavošanai, virtuves noslēpumi veselīgas maltītes radīšanai un, protams, receptes, kas iedvesmos un motivēs rūpēties par pašsajūtu daudz vairāk.
        ISBN 9789934516221.

 Dārza gadagrāmata 2015 / sastādītāja Aija Priede; red. Irēna Soide; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2014. - 199, [1] lpp. : il., foto., tab. - Māra Kilēvica iesaka! -- uz vāka.
        ISBN 9789934116919.

Loze, Brigita. Noslēpumainās Taro kārtis / Brigita Loze ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 157, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789984887791.

Liepiņa, Aina. Tandēms : skudru pūžņa un dzīvokļa arhitekti / Aina Liepiņa. - [Rīga] : Jēkabpils PMK, 2014. - lpp. : foto., ģīm. - Aktieri - Voldemārs Šoriņš un Zigurds Neimanis - katrs pēc savas būtības ir ļoti dažādi, bet, lai spētu kopīgi sasniegt iecerēto, allaž bijuši toleranti viens pret otru. Tieši tāpēc abu apvienība, viņu radošais tandēms izrādījies tik ilgtspējīgs. Grāmatā stāstīts par aktieru daudzšķautnainajām personībām. Dzīve abiem ir raiba kā dzeņa vēders. Par to nemitīgā humora saspēlē viņi stāsta arī grāmatā.
        ISBN 9789934143717.
        Aktieri - Latvija - Biogrāfijas.

Čedvika, Elizabete. Ziemas kronis : [turpinājums grāmatai ''Vasaras karaliene''] / Elizabete Čedvika; no angļu val. tulk. Diāna Smilga; red. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2014. - 457, [6] lpp.
        ISBN 9789984357522.

Kohs, Ričards. Princips 80/20 vadītājiem : desmit dažādi veidi, kā sasniegt izcilus rezultātus / Ričards Kohs ; no angļu val. tulkojusi Ingrīda Keviša ; Aijas Andžānes mākslinieciskais noformējums ; atb. redaktore Anna Pavlovska ; lit. redaktore Brigita Šoriņa ; tehn. redaktore Irēna Soide ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : J.L.V., 2014. - 219, [4] lpp. - Ričards Kohs piedāvā lielisku izpratni un praktiskus padomus, kas vadītājiem palīdz darbā koncentrēties uz nedaudzajām būtiski svarīgajām lietām, lai viņi varētu nospraust savus mērķus un sasniegt vairāk ar mazākiem resursiem. - Ričards Kohs - Bestsellera "Princips 80/20" autors, kura darbs ir pārdots vairāk kā miljons eksmplāru tirāžā -- uz vāka.
        ISBN 9789934116773.

Корецкий, Данил. Антикиллер-5. За своего ... : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ ; Жанры, 2014. - 477, [2] c.
        ISBN 9785170855964.

Kēniga, Ira. Saldās un sāļās plātsmaizes / Ira Kēninga; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa; Čandimas Soisas fotogrāfijas. - Rīga : J.L.V., 2014. - 86, [2] lpp. : il., foto. - Idejas visam gardam --uz vāka.
        ISBN 9789934116704.

Imlere, Veronika. Viss, kas jāzina sievietei : asprātīgs ceļvedis cauri modernās dzīves džungļiem / Veronika Imlere un Antje Šteinheizere; no vācu val. tulk. Ārija Servuta; red. Anna Pavlovska. - [Rīga] : J.L.V., 2014. - 391, [1] lpp. : il., tab.
        ISBN 9789934116049.

Grīns, Aleksandrs, 1895-1941. Strēlnieku stāsti / Aleksandrs Grīns ; atbildīgā redaktore un sastādītāja Jūlija Dibovska ; izmantoti Jāņa Roberta Tillberga zīmējumi. - [Rīga] : J.L.V., [2014]. - 221, [2] lpp., [7] lp. iel. : il. ; 20 cm. - (Varoņu grāmata). - Rakstnieka A. Grīna (1895-1941) vēsturisko stāstu izlasē apkopoti 7 stāsti, kas veltīti latviešu strēlnieku cīņām. Galvenās tēmas - karš, mīlestība, draudzība. Stāstos latviešu karavīrs iziet ceļu no jauniesaukta strēlnieka gaitām līdz aizsarga dienestam Latvijas valstī. A. Grīns ielūkojas dziļi latviešu karavīra dvēselē, ierauga tajā varonīga cīnītāja dabu un atsaucīgu sirdi. Stāstus papildina latviešu vecmeistara Jāņa Roberta Tilberga (1880-1972) zīmētās strēlnieku pastkartes, kas radītas Brīvības cīņu laikā. - Vāka noformējumam izmantota Jāņa Roberta Tillberga zīmēta pastkarte.
        Saturs: Uzbrukums. Vaivariņš. Sauciens naktī. Augšāmcelšanās. Invalīda stāsts. Cilvēks, kas redzēja nāvi. Jānītis debesīs. Notikums Lieldienu naktī. Svešinieks. Šāviens miglā. Klusie ciemiņi.
        ISBN 9789934116933.
        Vēsturiskā proza, latviešu. Karavīri - Latvija - Daiļliteratūra.

Garokalna, Daina. Latvju sargājošās zīmes / Daina Garokalna; Irēnas Ansavas dizains un makets. - Rīga : Pūce, 2014. - 62,[2] lpp. : il.
        ISBN 9789934840364.

 Āderes. Veselība. Mājoklis / sagatavoja Anda Šteinharde ; rediģēja Terēza Laube, Antra Krastiņa. - Rīga : Zintnieks, [2014 (Latvijas karte). - 233, [6] lpp. : il. ; 14 cm. - (Zintnieks).
        ISBN 9789984739295. . - ISBN 9789984739298.
        Rīkstniecība - Populāri zinātniskā literatūra. Mājokļi - Vides aspekti - Populāri zinātniskā literatūra.

 Sievietes gadagrāmata 2015 / [sast. Kristīna Blumberga ; vāka noform. Ivars Vimba]. - Rīga : Jumava, 2014. - 207, [1] lpp. : fotogr., tab.
        Saturā: Veselība un dzīvesveids ; Ģimene un attiecības ; Skaistums ; Dārzs ; Virtuvē.
        ISBN 9789934116834 : mīkstos vākos.

 Dzīves grāmata 2015 / sastādītāja Ilze Gandre ; vāka apdare un datordizains Juris Grundulis. - Rīga : Kopsolī, 2014. - 320 lpp. : il. - Zeme-vai pastāvēs? Liktenis-vai izzināms? Cilvēks-izvēles priekšā! Visums-bezgalīgi mainīgs...Nezināmais-brīnuma gaidās! Neiespējamais-topošais reālais --uz vāka.
        ISBN 9789934825231.

Svīre, Māra, 1936-. No sākuma līdz Ziemassvētkiem : stāstu krājums / Māra Svīre ; red. Gundega Sēja ; vāka māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 170, [3] lpp. ; 20 cm. - M. Svīres stāstu krājums aizraus lasītāju kā savdabīgs "tekstu detektīvs", liekot pašam kļūt par piedāvāto situāciju kodu pētnieku. Autores izkoptā, bagātīgā valoda, dzirkstoši dialogi, un visam pāri - neviltots, draisks un vienlaikus šarmants humors, kas padara gaišas pat dramatiskās situācijas, bet patiesi komiskās - par īstām prozas pērlēm.
        Saturs: Mezgls. Blandonis... mīļais. Melns kaķis. Pa ķieģelim. Trešais brālis. Zaļais jātnieks. Brīvais cilvēks. Elpa. Egļu katedrāle. Trīs asaru lāses. Uz rītiem no Ēdenes.
        ISBN 9789934023774 (ies.).
        Stāsti, latviešu.

Breta, Regīna. Esi brīnums! : 50 iedvesmojošas mācības, kā padarīt neiespējamo iespējamu / R. Breta; no angļu val. tulk. Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 304 lpp.
        ISBN 9789934043604.

Kadiķe, Maija. Eņģeļu Dārzā : miers, maigums, mīlestība / Maija Kadiķe ; Māras Alševskas dizains ; Maijas Kadiķes krāsainās ilustrācijas ; redaktore Ilze Cine. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 79 lpp. : il.
        ISBN 9789934049767.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »