Jaunieguvumi 2015.gada janvārī

Ziņa publicēta 16.02.2015
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2015.gada janvāra mēnesī.

Falka, Rita.  Nūdeļu blūzs : [izmeklē Francis Eberhofers] / Rita Falka ; no vācu val. tulk. Renāte Siliņa ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 255, [1] lpp. ; 20 cm. - Izmeklē Francis Eberhofers, SPIEGEL bestsellers -- uz vāka.
        ISBN 9789934046438.

Vodolazkins, Jevgeņijs.  Laurus : nevēsturisks romāns / Jevgeņijs Vodolazkins ; no krievu val. tulk. Māra Poļakova ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņā Rozes apgāds, 2014. - 349, [2] lpp.
        ISBN 9789984235059.

Larka, Sāra.  Maoru zelts : triloģijas pirmā grāmata / Sāra Larka ; no vācu val.tulk. Sinda Krastiņa ; red. Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 559, [1] lpp. - Romāna darbība aizsākas mazā, nabadzīgā Īrijas ciematā un turpinās Jaunzēlandē, kas 19. gadsimta bada laikos bija daudzu izceļotāju galamērķis un arī cerība uz labāku dzīvi. - Oriģ.: Das Gold der Maori.
        1. grām.
        ISBN 9789934048333.

Linka, Šarlote.  Lapsas ielejā / Šarlote Linka ; no vācu val. tulk. Ingus Liniņš ; redaktore Margita Krasnā ; grāmatas vāka dizains Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 351, [1] lpp.
        ISBN 9789934049040.
        Vācu romāni.

Mārtins, Džordžs R.R.  Deja ar pūķiem / Džordžs R.R. Mārtins ; no angļu val. tulk. Allens Pempers ; redaktore Margarita Niedre. - Rīga : The White book, 2014. - 517 lpp. : il. - Dižākā mūsu laikmeta sāga -- uz vāka.
        5.grām. Dziesma par ledu un uguni.
        ISBN 9789934516269.

Bārkleja, Dženifera.  Sapņu sala : stāsts par dzīvi un mīlestību Grieķijā / Dženifera Bārkleja ; no angļu val. tulkojusi Ilze Burnovska ; lit. redaktore Dzintra Auziņa ; maketētājs Indars Mediņš. - Rīga : BaibaBooks, 2014. - 279 lpp.
        ISBN 9789934844188.

Tregilliss, Īans.  Nepieciešamais ļaunums / Īans Tregilliss ; no angļu valodas tulkojusi Evita Bekmane ; redaktore Maija Džeriņa. - Rīga : Prometejs, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). - 447, [1] lpp. ; 22 cm. - (Asinszāles triptihs / Īans Tregilliss ; 3. grāmata).
        ISBN 9789934842276.
        Amerikāņu romāni.

Rudzītis, Viesturs, 1960-.  Dieviete / Viesturs Rudzītis ; lit. redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Sandra Konstante ; makets un zīmējumi tekstā Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : VR grāmatu apgāds, 2014. - 271 lpp.
        [3.grām.].
        ISBN 9789934848612.

 Grēku nožēlošana glābs Krieviju : par cara ģimeni / autores, sast.T. Mikušina, O. Ivanova, E. Iļjina; no krievu val. tulk. Marita Freija. - Rīga : Sol Vita, 2014. - 254 lpp.: il. - Izmantoto avotu saraksts 248.-253. lpp.
        ISBN 9789984894454.

Makins, Andrejs.  Sieviete, kura gaidīja : franču romāns / Andrejs Makins; no franču val. tulk. Astra Skrābane; red. Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2014. - 142, [1] lpp.
        ISBN 9789934117114.

Reinsone, Sanita.  Meža meitas : 12 sievietes par dzīvi mājās, mežā, cietumā / Sanita Reinsone ; ar Ineses Dreimanes pēcvārdu un komentāriem ; recenzenti: Baiba Bela, Ritvars Jansons ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 363, [1] lpp. : il., faks. ; 22 cm. - Bibliogrāfija atsaucēs: 359.-364. lpp.
        ISBN 9789984887821.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »