Jaunieguvumi aprīlī

Ziņa publicēta 01.04.2015
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2015.gada aprīļa mēnesī.

Suvorovs, Viktors.  Ledlauzis : Kurš sāka otro pasaules karu? / Viktors Suvorovs ; no krievu val. tulk. Jānis Kalve un Dace Sparāne. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 496 lpp.
        ISBN 9789984887753.

Lorencs, Juris.  Ceļojumu maģija / Juris Lorencs. - Rīga : JUMAVA, 2014. - 240 lpp. : il. ; 200mm x 130mm. - Interesanti un aizraujoši stāsti no pieredzējuša ceļotāja Jura Lorenca kolekcijas par noslēpumaino austrumu pasauli.
        ISBN 9789934116889.

Zatlers, Valdis.  Kas es esmu / Valdis Zatlers; līdzautori Gunta Barbāne, Juris Lorencs; red. Liene Soboļeva; makets Ingus Feldmanis. - Rīga : Jumava, 2015. - 471, [1] lpp. : fotogr.; il. - Grāmatā izmantoti fotomateriāli no Valsts prezidenta kancelejasm Rīgas Stradiņa Universitātes un Valda Zatlera personīgā arhīva; Ērika Oša un Gata Šļūkas karikatūras.
        ISBN 9789934117459.

 120 rātnas un nerātnas spēles pieaugušajiem! / sastādījusi Zelma Dzilna ; redaktore Margita Krasnā ; Aigara Truhina dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 135 lpp. : il. ; 25 cm. - Grāmatā ievietotas iepazīšanās spēles, jautājumu un atbilžu spēles, testi un konkursi, tosti, novēlējumi, zīlēšana, kustību rotaļas, veiklības rotaļas, uzmanības un atjautības spēles, komandu rotaļas, lomu spēles, spēles alus un vīna draugiem un erotiskās rotaļas.
        ISBN 9789934046223.
        Viesību spēles pieaugušajiem. Spēles.

Apškrūma, Kornēlija, 1937-.  Saules pieskāriens : [dzejoļu krājums] / Kornēlija Apškrūma ; Māras Alševskas, Guntas Plotkas dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga ; noformējumā izmantoti Veltas Loces gleznu fragmenti. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 110, [1] lpp., [12] lpp. iel. : il. ; 21 cm. - Katru ziemu ar ilgošanos gaidām sauli. Nu esam to sagaidījuši ne vien dabā, bet arī K. Apškrūmas dzejoļu krājumā. Dzīvē gadās gan prieks, gan skumjas. Dzejniece aicina nekad neaizmirst, ka saule ir, – lai arī dažbrīd aiz mākoņiem, bet ir. Viņa uzskata, ka saules pieskārienu varam radīt paši un uzdāvināt arī citiem ar mīlestības vārdiem. Jo katrs pats ir noteicējs par to, vai padoties skumjām vai tās pārvarēt. - Grāmatas noformējumā izmantoti Veltas Loces gleznu fragmenti.
        ISBN 9789934051173.
        Latviešu dzeja.

Deiviss, Ēriks.  Tehgnosis : mīti, maģija un misticisms informācijas laikmetā / Ēriks Deiviss ; [tulk. no angļu val. Linda Vēbere ; red.: Rasa Šmite (zin.), Inta Rozenvalde (lit.) ; proj. vad. Daina Siliņa ; dizains Mārtiņš Ratniks]. - Rīga : Jauno mediju kultūras centrs RIX-C, 2014. - 382 lpp. - Bibliogr.: 373.-382.lpp. - Oriģ. nos.: TechGnosis: Myth, Magic and Mysticism in the Age of Information / Erik Davis.
        ISBN 9789934843426 : mīkstos vākos.

Lukjanskis, Egils.  Kliedziens no debesīm : romāns / Egils Lukjanskis; red. Uldis Norietis; māksl. Andris Nikolajevs. - Rīga : Liesma, 1997. - 380 lpp.         2.grām. Asaras debesīs.         ISBN 5410011147.

Bojārs, Juris.  Starptautiskās privāttiesības : [monogr.] / aut. un red. Juris Bojārs ; red. Z. Stikute; vāka zīm. Z. Lasmanovičs. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [1998]. - 713 lpp. - Kopsav. angļu val.         ISBN 9984049221.

Zorenko, Tatjana.  Dzīvnieku uzvedība : etoloģijas, zoopsiholoģijas un salīdzinošās psiholoģijas pamati / Tatjana Zorenko ; rec. J.Aivars, G.Daija. - Rīga : [B.i.], 2001. - 286 lpp. : il., sh., tab. - Bibliogr.: 259. - 270. lpp. . - Priekšmetu rād.: 272. - 275. lpp. . - Autoru rād.: 276. - 278. lpp. . - Dzīvnieku nos. rād.: 279. - 283. lpp.         ISBN 9984192512.

Kudrjavcevs, Igors.  Miera ārsta padomi : kā mazināt spriedzi, palēnināt iekšējo ritmu un iegūt mieru / Igors Kudrjavcevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 184, [1] lpp.         ISBN 9789934036514.

Mārtins, Džordžs R.R.  Vārnu dzīres : sāgas "Dziesma par ledu un uguni" / Džoržs R. R. Mārtins ; no angļu val. tulk. Allens Pempers ; red. Margarita Niedre. - Rīga : The White Book, [2014] (Jelgavas tipogrāfija). - 400 lpp. : il. ; 24 cm. - (Dziesma par ledu un uguni / Džordžs R. R. Mārtins ; 4. grāmata, 2. daļa). - Oriģ. nos.: A feast for crows.         4. grām. 2. daļa.         ISBN 9789934526060 (ies.).         Fantastiskā proza, amerikāņu.

Liepdruviete, Līvija, 1955-.  Baltos mākoņos sapņi mīt : [dzeja] / Līvija Liepdruviete ; redaktore Valentīna Unda ; vāku noformējums: Irīna Povha. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2014 (Latgales Druka). - 63, [1] lpp. : il., ģīm. ; 17 cm. - L. Liepdruvietes grāmatiņā ievietoti veltījuma dzejoļi brālim, mediķiem, mazdēliņam, meitām, jubilāriem, skolai, Rikavas pamatskolas skolotājiem un absolventiem.         ISBN 9789984292465 : 300 eks.         Latviešu dzeja.

 Ģimenes krājumi / Elžbieta Monkeviča u.c. ; no lietuviešu val. tulk. Jana Skrivļa-Čevere un Laima Pūga ;atbildīgā red. Renāte Neimane ; literārā red. Irīda Miska. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (PNB Print). - 251 lpp. : il. ; 22 cm. - Gaļa. Zivis. Dārzeņi. Augļi un ogas. Marinē. Kūpini. Saldē. Konservē - Uz vāka.         ISBN 9789934150463.         Pārtika - Saglabāšana un uzglabāšana. Konservēta pārtika. Saldēti pārtikas produkti. Kūpināti produkti.

Maksimova, Leontīna.  Viļaka un tās ļaudis gadsimtu ceļos / Leontīna Maksimova. - 2. papild. izd. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2005. - 175 lpp. : il. - Avoti un literatūra: 172.-173.lpp. (49 nos.).         ISBN 9984290956. . - ISBN 9789984290959.

 Blaumanis. Braki. Mājas. / Rūdolfa Blaumaņa memoriālais muzejs "Braki"; biedrība "Rūdolfa Blaumaņa kulturvēsturiskais mantojums"grāmatas teksts un sakārtojums Zinta Saulīte; vāka noformējums Monta Masaļska. - [Rīga] : Ērgļu novada pašvaldības R.Blaumaņa memoriālais muzejs "Braki", 2014 (Erante). - 227 lpp. : foto., il.         ISBN 9789934143533.

Auseklis, Uldis.  Klusā daba : dzeja / Uldis Auseklis ; māksl. Signe Ērmane. - [Rīga] : Garā pupa, 2014. - 96 lpp.         ISBN 9884530447 : mīkstos vākos. . - ISBN 4789884530440.         Latviešu dzeja.

Mārtins, Džordžs R.R.  Deja ar pūķiem / Džordžs R.R. Mārtins ; no angļu val. tulk. Allens Pempers ; redaktore Margarita Niedre. - Rīga : The White book, 2014. - 517 lpp. : il. - Dižākā mūsu laikmeta sāga -- uz vāka.         5.grām. Dziesma par ledu un uguni.         ISBN 9789934516269.

Zīle, Austra.  Ieva dārza dziļumā / Austra Zīle ; Nataļja Kugajevska, vāka mākslinieciskais noformējums ; Aleksandrs Stankevičs, ilustrācija ; redaktore Ieva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 223 lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 1 (187). - Bibliogrāfija: 223. lpp.         ISBN 9789934150548.

Puriņa, Inga.  Sirds valoda / Inga Puriņa; il. Jānis Urtāns. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 189 lpp. : il. - (Lata romāns ; 2 (188). - Smeldzīgs kāda bāreņbērna likteņstāsts par dzīvi, kas atkarīga no otra labvēlības, iejūtības, izpratnes. Par ļaunumu un vardarbību pret neaizsargātu dzīvību, par uzticību un mīlestības un gudrības spēku, kas izglābj gan no neģēlu rokām, gan neapdzīvotas salas, gan neiejūtīgiem aprūpētājiem.         ISBN 9789934150555.

Puriņš, Andris, 1950-.  "Nāc droši iekšā, brāl!" : romāns / Andris Puriņš ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Māras Rikmanes zīmējumi ; redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 239 lpp. : faks., il., portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 3 (189). - A. Puriņa kriminālromāns stāsta par divu brāļu aizraušanos ar senatnes mīklām, to turpinājumu mūsdienās, ietekmi uz savstarpējām attiecībām, mīlestības divdabīgo dabu un alkatīgu ļaužu neprātu, mēginot par dzīvības un nāves cenu pakļaut jaunu cilvēku prātu.         ISBN 9789934150630.         Latviešu romāni.

Butrima, Danuta.  Caur tinas aci / Danuta Butrima. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 235, [1] lpp. : il. - (Lata romāns ; 4 (190). - Mazlīce - pilsētiņa, kādas Latvijā nav retums. Te cilvēki viens otru pazīst vēl no bērna kājas. Iedzīvotāju bēdas, neveiksmes vai noslēpumi ar laiku kļūst par visas mazpilsētas kopīgu lietu. Tāpat notiek ar atpūtnieku iecienītajā Zeltiņu ezerā uzpeldējušo līķi. Noskaidrot personību un atrast vainīgo šķiet pavisam viegli. Līdz brīdim, kad izmeklēšanas gaitā iejaucas Mazlīces nerakstītajiem likumiem nepakļāvīga svešiniece. Topošā juriste Nellija Berga, sekodama instinktiem, atklāj aizvien jaunus faktus un pierādījumus. Tostarp ceļš uz visu pilsētu interesējošo patiesību pārtop nopietnā pārbaudījumā Nellijas dzīves izvēlēm.         ISBN 9789934150661.         Detektīvromāni, latviešu.

Boldvins, Džons.  Prātam neaptveramais : vai dzīve ir kas vairāk, nekā apzināmies? / Džons T. Boldvins, L. Džeimss Gibsons, Džerijs D. Tomass; no angļu val. tulk. Agnese Koligina. - [B.v.] : Pacific Press Publishing Association, 2014. - 125 lpp. : fotogr.         ISBN 9789984514918.

Buhanovska, Sintija.  Klausies un atkārto! : angļu valoda frāzēs / Sintija Buhanovska ; red. Ieva Tarvida ; māksl. Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009] (Poligrāfists). - 56 lpp. ; 20 cm + 2 skaņu CD. - (Angļu valoda aizņemtiem cilvēkiem). - Apr. pēc vāka.         ISBN 9789984409092.         Angļu valoda - Sarunvaloda - Mācību līdzekļi cittautiešiem - Latviešu valoda. Angļu valoda - Sarunvaloda - Skaņu ieraksti latviešu valodā runājošajiem.

Šeinemanis, Jirgens.  Berlīne : ceļvedis / Jirgens Šeinemanis ; no angļu val. tulk. Magda Riekstiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 192 lpp. : il., kartes. - (Ceļvedis. Top 10). - Alf. rād.: 180.-187.lpp.         ISBN 9789934004520.

 Latviešu-angļu sarunvārdnīca / no čehu val. tulk. Halina Lapiņa ; red. Bārbala Simsone ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009 (Poligrāfists). - 392 lpp. : il., kartes ; 15 cm. - Alf. rād.: 382.-388. lpp. - Tulk. no izd.: Česko-anglickά konverzace.         ISBN 9789934006371.         Latviešu valoda - Angļu valoda - Sarunvārdnīcas.

Svīre, Māra, 1936-.  Vasaras kalnā / Māra Svīre, Jānis Vasarietis ; redaktore Māra Rune ; Vitas Lēnertes dizains ; maketētājs Raitis Lejasmeiers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 214, [2] lpp. : fotogr. ; 21 cm.         ISBN 9789934050138.         Biogrāfiskā proza, latviešu. Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Augu selekcionāri - Latvija - Biogrāfijas.

Berouzs, Stenlijs.  Organisma attīrīšana / Stenlijs Berouzs ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; tulkojums: Kristīne Stalte ; redaktore Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 63 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The master cleanser.         ISBN 9789934042188.         Diētas terapija.

Skrastiņa, Jolanta.  Veidošanas prieks / Jolanta Skrastiņa. - Rīga : RaKa, 2015. - 72 lpp. : il. - Bibliogr.: 72. lpp. - Grāmatā apkopoti radošie uzdevumi veidošanā. Autore dod iespēju bērniem iepazīt daudzveidīgus veidošanas materiālus un to iespējas. Uzdevumi veidoti tā, lai attīstītu bērnu roku smalkmotoriku un telpisko iztēli.         ISBN 9789984463230.

Žuravska, Dzintra, 1939-.  Rampas viņā pusē : improvizācijas par teātra tēmu / Dzintra Žuravska; par izdevumu atbild Veronika Lāce; vāka dizains un makets Ērika Tomsone. - Rīga : Sol Vita, 2015. - 222, [1] lpp.         ISBN 9789984894508.

Nesbē, Jū.  Spoks / Jū Nesbē; no norvēģu val. tulk. Imars Briška; red. Iveta Polkmane; Arņa Kilbloka vāka dizains; projekta vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 462, [2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).         ISBN 9789934048494.

Zmeškals, Tomāšs.  Mīlestības vēstule ķīļu rakstā / Tomāšs Zmeškals ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; redaktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, ©2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 459, [1] lpp. ; 19 cm.         ISBN 9789934120916.         Čehu romāni.

 Bērna sasniegumu veicināšana pirmsskolā / autori: Ausma Špona, J. Jermolajeva, I. Stangaine, G. Siliņa-Jasjukeviča, A. Tauriņa, D. Medne, A. Līduma, A. Randoha, D. Augstkalne ; recenzenti Kristi Kīlu, Māra Vidnere, Emīlija Černova ; datorgrafiķe Baiba Lazdiņa ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija Pirmsskolas katedra. - Rīga : RaKa, 2015. - 227 lpp. : tab. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Zinātnisko rakstu krājumā apkopoti deviņi raksti, kas veltīti pirmsskolas izglītībai. Autores aplūko bērna sasniegumu pētīšanu, bērna dzīvesdarbību rotaļā, kultūras apguvi pirmsskolā, bērna komunikāciju ar pieaugušajiem, bērna emocionālo attīstību, skaņu uztveres attīstības pētījumus, pašiztiekšanos zīmētdarbībā, kustību apguvi un gribas īpašību veidošanos. Teorētiskos rakstus papildina metodiskie pielikumi ar mācību nodarbību plāniem pirmsskolas skolotājiem. - Kopsavilkums angļu val.         ISBN 9789984463209.

Bakmans, Frēdriks.  Vīrs, vārdā Ūve / Frēdriks Bakmans ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; māksliniece Sana Romanovska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 324, [1] lpp. ; 22 cm.         ISBN 9789984235073.         Zviedru romāni.

Litels, Džonatans.  Labvēlīgās / Džonatans Litels ; no franču val. tulkojis Dens Dimiņš ; lit. konsultante Inta Šmite ; datorgrafiskais noform. Iveta Paegle. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 1420, [1] lpp.         ISBN 9789984234816.

 Dialogā ar vēsturi. Pētera Krupņikova dzīvesstāsts / Guntas Strautmanes teksts pēc Dagmāras Beitneres audiointervijām ; Dmitrijs Krupņikovs, priekšvārds ; Dagmāra Beitnere, pēcvārds ; mākslinieks Uldis Sosnovskis ; zinātniskais konsultants Kaspars Zellis ; redaktore Jolanta Treile ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtsgrāmatā izmantoti fotoattēli no Krupņikovu ģimenes arhīva. - Rīga : Zinātne, 2015. - 351 lpp. : fotogr. - Personu rādītājs: 325.- 351. lpp. - Grāmatas tapšanu un izdošanu nodrošinājusi Krupņikovu ģimene.         ISBN 9789984879826.

Kiplings, Radjards.  Gaisma apdzisusī : romāns / Radjards Kiplings ; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika. - Jūrmala : Apgāds Daugava, 2015. - 316 lpp. : portr. - Šis romāns ir par mākslinieku Diku Heldaru, viņa bērnības ietekmi uz turpmāko dzīvi, liktenīgajām attiecībām, par mākslas spēku, godīgumu un stipriem cilvēkiem. Zīmīga šķiet laikmeta aina un kara žurnālistu brālība. Kiplings uzskatīja, ka māksliniekam jāattēlo tas, ko viņš labi pazīst, un atklāja mākslas iespaidu uz tās radītāja likteni.         ISBN 9789984410920.

Bensons, Harijs.  Turēsimies kopā! : grāmata par attiecībām jaunajiem vecākiem / Harijs Bensons ; no angļu val. tulk. Alise Bērziņa ; Natļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atb. redaktore Gita Siliņa ; lit. redaktore Brigita Šoriņa ; tehn,. redaktore Irēna Soide ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, [2015]. - 133, [1] lpp. - (Praktiski padomi).         ISBN 9789934116629.

Dreika, Dagnija, 1951-.  Kaimiņu būšanas : sonatīne Rīgai : romāns / Dagnija Dreika ; redaktors A. Migla ; Lilija Rimicāne, mākslinieciskā izveide. - Jūrmala : Apgāds Daugava, 2015. - 260, [1] lpp. : il. - Romāns "Kaimiņu būšanas" ir veidots ar baltu un īru folkloras piesitieniem, tā sižeta līnija savērpjas ap mūsu viesstrādnieka likteni,cilvēku izpratni par vērtībām, tuvumu un tālumu, saprašanos, dzīvesziņu un nezināšanu, par iekļaušanos citā kultūrā un, protams mīlestību. Tas ir kā skaņdarbs, kas veidojas no atsevišķām daļām, beigās parādot kopainu –krāsainu un košu.         ISBN 9789984410913.

Doda, Kristīna.  Skandāliste / Kristīna Doda ; no angļu val. tulkojusi Anda Smilga ; vāka dizains Dairis Hofmanis ; redaktore Liene Akmens ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2015. - 387, [2] lpp.         ISBN 9789984357799.

Sondore, Dzidra.  Viss manā mūžiņā / Dzidra Sondore. - [B.v.] : Dzidra Sondore, 2015 (A.A.). - 186, [4] lpp. : fotogr.         ISBN 9789934848933.

Jalonens, Olli.  14 mezgli līdz Griničai / Olli Jalonens ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktors Arturs Hansons ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, ©2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 435, [2] lpp. ; 20 cm.         ISBN 9789934120893.         Somu romāni.

Volkēviča, Vera.  Pļauka / Vera Volkēviča; Ērika Hānberga ievads; atb. red. Renāte Neimane; māksl. noformējums Dina Ābele; makets Daina Vīķele. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 527, [1] lpp.         I grāmata.         ISBN 9789934150685.

Binders, Terje.  Kur piedzimst vējš : revolūcija, patvērums svešumā, atgriešanās, identitātes meklējumi / Terje Binders ; no norvēģu valodas tulkojušas: Māra Valpētere, Arta Veidmane-Strēle ; Natālijas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; redaktore Silvija Ģibiete ; vāka noformējumā izmantota Jāņa Vecbrāļa fotogrāfija ; foto: Jānis Skuja, Jānis Vecbrālis, Lāsma Gaitniece, Terje Binder. - [Rīga] : Valters un Rapa, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 300, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il., portr. ; 25 cm. - (Ģimenes romāns - vēstures liecinieks). - Bibliogrāfija: 295.-296. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Der vinden ble født.         ISBN 9789984805856.         Autobiogrāfiskā proza, norvēģu. Dokumentālā proza, norvēģu.          Latvija - Vēsture - Revolūcija, 1905-1907.

Šmite, Anita.  Gribu būt līderis / Anita Šmite ; [zinātniskie konsultanti: Ārija Karpova, Anrē Mikels ; recenzenti: Skaidrīte Ozoliņa, Jānis Rozenblats ; vāka dizains Arta Muceniece ; foto Inese Libere]. - Rīga : RaKa, ©2015. - 305 lpp. : il. ; 22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Izglītības vadība). - Bibliogrāfija: 302.-305. lpp.         ISBN 9789984463216.         Līderība.

Deivisa, Anna.  Kaisles atspulgi / Anna Deivisa ; no angļu val. tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2015. - 406, [1] lpp.         ISBN 9789984357843.

Teilore, Lulū.  Torņa vilinājums : romāns / Lulū Teilore ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; Daira Hofmaņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2015. - 478 lpp.         ISBN 9789984357782.

Bonfiljoli, Kirils.  Mortekajs. Netēmē uz mani : triloģijas pirmā grāmata / Kirils Bonfiljoli ; no angļu val. Valda Melgalve ; mākslinieks Jānis Esītis ; Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 196, [1] lpp.         1. grām. Netēmē uz mani.         ISBN 9789984887852.         Detektīvromāni, angļu.

Korens, Stenlijs.  Kā saprasties ar suni / Stenlijs Korens ; no angļu val. tulk. Dzintra Kalniņa ; māksl. Uldis Baltutis. - 2. izd. - Rīga : Avots, 2015. - 396, [1] lpp. : il. - Amerikāņu psihologs S. Korens savu brīvo laiku ir veltījis suņiem. Šajā grāmatā autors analizējis suņu ķermeņa valodu, balss skaņas un emocijas, kā arī sniedzis ieskatu suņu apmācīšanā.         ISBN 9789934534058.

Germers, Kristofers.  Nepārmet sev! : apzināts ceļš uz sevis pieņemšanu / Kristofers K. Germers. - Rīga : Lietusdārzs, 2015. - 301 lpp.         ISBN 9789984869599.

Einfelds, Jānis.  Rīga : triloģija / Jānis Einfelds; lit kons. un red. Dace Sparāne; māksl. Jānis Esītis; Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 469, [2] lpp.         [1. grām.].         ISBN 9789984887869.

Kohs, Ričards.  Princips 80/20 : kā sasniegt vairāk, darot mazāk / Ričards Kohs ; no angļu val. tulk. Ieva Vaine. - Rīga : Jumava, 2014. - 301, [1] lpp. : sh., tab., diagr. - Bibliogr.: 293.- [302.] lpp.         ISBN 9789934117213.

 

Škapars, Jānis, 1927-.  Barjerskrējiens / Jānis Škapars ; Gunāra Janaiša fotogrāfijas. - Rīga : Zelta grauds, 2015. - 477, [1] lp. : il., portr. - Ietver personu alfabētisko rādītāju.
        2. grām.
        2. grām. Dienasgrāmata, vēstules apceres, 1980-1988 / [redaktore Baiba Īvāne-Kronberga].
        ISBN 9789934840203.
        Redaktori - Latvija. 
        Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991.

 Sveces stāsta un dziedina / sastādīja Terēza Laube ; maktēja Ēriks Pokulis ; vāka foto Terēza Laube. - [Rīga] : Zintnieks, [2015]. - 151, [6] lpp. : portr.
        ISBN 9789984739309. . - ISBN 9789984739304.

Grebenko, Maija.  Darba likums un grāmatvedība / Maija Grebenko ; redaktore Vita Zariņa ; literārā redaktore Sandra Priedīte. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2015. - 155 lpp. : tab. ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka).
        ISBN 9789984896076.
        Darba tiesības un likumdošana - Latvija. Grāmatvedība - Latvija - Tiesības un likumdošana.

Masso, Iivi.  Tomass Hendriks Ilvess savā balsī : domas un pārdomas / intervējusi un apkopojusi Īvi Anna Masso ; no igauņu valodas tulkojis Juris Putriņš ; Ingas Apsītes un Jura Putriņa vāka dizains ; redaktore Ieva Rozenberga. - [Mārupe] : Drukātava, 2015. - 179, [2] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934530166.
        Prezidenti - Igaunija.

Vilkaste, Ināra, 1961-.  Uzbrukums valstij : "Neērtais Vaškevičs" / Ināra Vilkaste. - Rīga : Ināra Vilkaste, 2015. - 200 lpp. : il., faks. ; 22 x 30 cm.
        ISBN 9789934144493.
        Politiskā vajāšana - Latvija. Izspiešana - Latvija. Kukuļošana - Latvija. Tiesu procesi - Latvija.

Tenne, Guntars, 1965-.  Pērles un pelni : vēsturisks romāns : Kurzemes hercogiste 17. gadsimtā / Guntars Tenne ; mākslinieks Arnis Zariņš ; redaktore Aija Lāce. - [Atkārtots izdevums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 271, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934052774.
        Vēsturiskā proza, latviešu. 
        Kurzemes hercogiste - Vēsture - Daiļliteratūra.

Zevina, Gabriela.  Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi : romāns / Gabriela Zevina ; literārā redaktore Dzintra Auziņa ; no angļu val. tulk. Santa Liģere. - [Rīga] : BaibaBooks, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 243 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934844195.
        Amerikāņu romāni.

Ulme, Arvīds, 1947-.  Ar Tevi / Arvīds Ulme ; Sabīnes Cīrulnieces ilustrācijas un vāka zīmējums ; Daigas Brinkmanes grafiskais iekārtojums. - Rīga : Priedaines, 2014. - 95 lpp. : il.
        ISBN 9789984687513.

 Zvaigžņotā debess, 2015. gada pavasaris (227) : populārzinātnisks gadalaiku izdevums / sast. Irena Pundure ; Latvijas Zinātņu Akadēmija. Latvijas Universitātes Astronomijas institūts. - Rīga : Mācību grāmata, 2015. - 96 lpp. : il., sh., tab., diagr. - Kopsav. angļu, krievu val.
    ISSN 0135-129X.

 
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »