Jaunieguvumi jūnijā

Ziņa publicēta 01.09.2015
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2015.gada jūnija mēnesī.


 Ārčers, Džefrijs. Ārčers, Džefrijs.  Atbildi zina tikai laiks : romāns / Džefrijs Ārčers ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 440, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Only time will tell. [1. daļa].      ISBN 9789984356822 (ies.).        Angļu romāni. Ģimenes sāgas, angļu.


Ārčers, Džefrijs.  Ar svešu vārdu : [romāna ''Atbildi zina tikai laiks'' turpinājums] / Džefrijs Ārčers ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014. - 432 lpp. [2. daļa].        ISBN 9789984357126.

          

Pārksa, Adele.  Jauno sievu stāsti : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 493, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Joung wives' tales.        ISBN 9789984357195 (ies.).        Angļu romāni.


Olafsdotira, Oidira Ava.  Astoņu ziedlapu roze : romāns / Oidira Ava Olafsdotira ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; māksliniece Sana Romanovska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 255, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Afleggjarinn.        ISBN 9789984234885 (ies.).        Islandiešu romāni. Vecāki un bērns - Daiļliteratūra. Tēvi un meitas - Daiļliteratūra. Tēva stāvoklis - Daiļliteratūra.

   

Ārčers, Džefrijs.  Bīstamie sakari / Džefrijs Ārčers; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze; dizains Artūrs Zariņš; red. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 448 lpp. [3. daļa].        ISBN 9789984357379.


Svonsons, Pīters.  Līdz nāve mūs šķirs / Pīters Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Dairis Hofmanis; red. Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 397 lpp.        ISBN 9789984357904.        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.


Džeimsa, Erika.  Atmiņu ezers / Erika Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Dairis Hofmanis ; redaktore Ingrīda Jundze. - Rīga : Kontinents, 2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 475, [1] lpp.        ISBN 9789984357836.        Angļu romāni.


 Kosmoloģija un apziņa : prāts un matērija : budisma ekspertu, indiešu un Rietumu zinātnieku diskusiju materiāli / no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa ; Laimas Šķetres vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Aija Priede ; literārā redaktore Marita Freija. - Rīga : Jumava, ©2015. - 230, [1] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934117633.        Budisms un zinātne - Kongresi, konferences utt. Kosmoloģija - Kongresi, konferences utt. Apziņa - Kongresi, konferences utt.

              

Bebrišs, Visvaldis, 1955-.  Esi pats un jūties labi! : daktera Bebriša ieteikumi / Visvaldis Bebrišs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; sastādījums: Kristīna Blumberga ; foto un vāka grafiskais noformējums: Jānis Pavlovskis. - Rīga : Jumava, ©2015. - 79, [1] lpp. : il., portr. ; 20 cm. - Dakteris V. Bebrišs uzskata, ka cilvēkam jāapzinās, ko viņš panāk ar savu izvēli, nevis akli jāseko kaut kam iestāstītam vai vispārpieņemtam. V. Bebrišs grāmatā stāsta, kā kustēties, lai justos brīvi, kā darbojas sajūtas un vēlmes, kā domāt pozitīvi, par ēšanas baudu, par alerģijas cēloņiem, par piedošanas labajām īpašībām.        ISBN 9789934117817.        Veselīgs dzīvesveids. Alerģija - Novēršana. Optimisms.


Ruisa, Silvija.  Saldie un skābie ķirši / teksts, foto: Silvija Ruisa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (Dardzedze hologrāfija). - 118, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošā pētniece S. Ruisa grāmatā soli pa solim apraksta ķiršu stādīšanu, kopšanu, audzēšanu un sniedz ļoti plašu šķirņu aprakstu. Grāmata būs labs palīgs mazdārziņu īpašniekiem, lai rūpīgi izvēlētais un stādītais ķiršu koks aplaimo ar bagātīgu ražu.        ISBN 9789934150753.        Ķirši.

           

 Kā gūt panākumus Latvijā / [grāmatas ieceres autors un projekta vadītājs Kārlis Sīmanis ; grāmatas dizaina autors Olafs Abzalons ; redaktore Ilze Antēna]. - [Rīga] : The White Book, [2015] (McĀbols). - 245, [2] lpp. ; 22 cm. - "Iesaka: Ghetto Games"--Uz vāka.        ISBN 9789934516306.        Panākumi - Latvija. Uzņēmēji - Latvija. Uzņēmējas - Latvija. Slavenības - Latvija.


Bārbers, Beringtons.  Ikviens var gleznot : uzglezno pats savu mākslas darbu ar akvareļa, akrila un eļļas krāsām / Beringtons Bārbers ; no angļu valodas tulkojusi Anda Dzenīte; lit. kons. Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Ķīna). - 128 lpp. : il. ; 28 cm. - Rādītājs: 128. lpp.        ISBN 9789984235097.        Glezniecība - Tehnika. Akvareļi - Tehnika. Akrila glezniecība - Tehnika.

           

Bērziņš, Alfrēds, 1899-1977.  Nepublicētas atmiņas : laiks, kas negaist / Alfrēds Bērziņš; atb. red. Renāte Neimane; lit. red. Inta Kārkliņa; zin. red., priekšvārda, komentāru un personu rādītāja autors Ēriks Jēkabsons. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (PNB Print). - 239, [1] lpp.        ISBN 9789934150777.        Politiķi - Latvija - Biogrāfijas. Valstsvīri - Latvija - Biogrāfijas.        Latvija - Vēsture - Autoritatīvais režīms, 1934-1940.


Močia, Federiko.  Cilvēks, kurš negribēja mīlēt : romāns / Federiko Močia ; no itāļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 461 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: L'uomo che non voleva amare.        ISBN 9789984357881.        Itāliešu romāni.

        

Ozoliņš, Ojārs.  Cīrulis dziedāja, vasara nāca / O. Ozoliņš; vāka fotogrāfijas autore Sabīne Stāle. - Bauskas novads : Aleksandrs Aleksandrovs, [2015]. - 223 lpp.        ISBN 9789934848926.


Siņeļņikovs, Valērijs.  Dzīve bez bailēm / Valērijs Siņeļņikovs; no krievu val. tulk. un red. Marita Freija; makets Ērika Tomsone; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, 2015. - 174 lpp. - (Negatīvo emociju transformācija).        ISBN 9789984894515.

           

Petersons, Džeimss.  Kurš mirs pirmais / Džeimss Patersons; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska; red. Anita Poļakovska; māksl. red. Inguna Kļava-Švanka; Arņa Kilbloka vāka dizains; pojekta vad. Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 359, [1] lpp. - (Zvaigznes Detektīvu Klubs).        ISBN 9789934043932.        Detektīvromāni, amerikāņu.


Bērziņa, Ieva, 1938-.  Ārsts dzīves skolā / Ieva Bērziņa ; red. Ilona Vītola. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2015]. - 191 lpp. : portr. ; 21 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789984835891.        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

           

Ostina, Džeina.  Lēdija Sūzana / Džeina Ostina ; no angļu val. tulkojusi Dagnija Dreika ; maketētāja Lilija Rimicāne. - Jūrmala : Apgāds Daugava, 2015. - 204 , [1] lpp. + portr. - (XIX gadsimta klasiķi).        Saturā: Votsoni/ Senditona/ Lēdija Sūzana.        ISBN 9789984410937.


 Ludzas igauņu pasakas / no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; redaktore Sandra Godiņa ; ievada autors Uldis Balodis ; Alda Aleka dizains ; komentāri Inge Annom ; foto: Igaunijas Tautas muzejs (Eesti Rahva Muuseum). - Rīga : Mansards, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 541, [1] lpp. : il., tab. ; 19 cm. - Bibliogrāfija: 495. lpp. Oskara Kallasa pierakstītās Ludzas igauņu pasakas / rediģējuši un komentējuši Risto Jervs (Risto Järv), Mairi Kāsika (Mairi Kaasik), Keri Tomeosa-Orglāna (Kärri Toomeos-Orglaan) -- Pauloprīta Volaines un Augusta Sanga pierakstītās Ludzas igauņu un citu tautu pasakas / sastādījuši un rediģējuši Inge Annoma (Inge Annom), Mairi Kāsika (Mairi Kaasik), Keri Tomeosa-Orglāna (Kärri Toomeos-Orglaan).        ISBN 9789934120992.        Tautas pasakas, igauņu - Latvija - Ludza (Ludzas novads).

           

Šmite, Linda.  Āmurbrālis, akmens cietais : mezglā sietas dvēseles : biogrāfisks romāns miniatūrās, tēlojumos, redzējumos / Linda Šmite ;[Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, ©2015. - 289, [4] lpp. : il. ; 20 cm. - (Dzimtas romāns). - Bibliogrāfija: 289.-[291.] lpp. - L. Šmites grāmata vēsta par tēlnieku Voldemāru Jākobsonu (1899-1972), kura mūžs ir apliecinājums gara spēkam un dvēseles skaidrībai.        ISBN 9789934117435.        Biogrāfiskā proza, latviešu. Tēlnieki - Latvija - Biogrāfijas.


Elliss, Deivids.  Adrenalīns / Deivids Elliss; no angļu val. tulk. Liene Akmens; vāka dizains Artūrs Zariņš; red. Ingūna Jundze; makets Igors Iļjenkovs. - Rīgs : Kontinents, 2015 (PNB Print). - 460, [1] lpp.        ISBN 9789984357553.

          

Gandijs.  Stāsts par maniem eksperimentiem ar patiesību : autobiogrāfija / Gandijs ; no angļu val. tulkojusi Ieva Elsberga ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Ita Ankoriņa ; Viktors Ivbulis: konsultācijas, pēcvārda autors, palīdzība indiešu vietvārdu atveidē, zemsvītras piezīmju un fotomateriālu ieguvē. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 527 lpp. : fotogr. - Pēcvārdā citētā literatūra: 526.- 527. lpp.        ISBN 9789934040306.        Valstsvīri - Indija - Biogrāfijas.        Indija - Politika un pārvalde - 1919-1947.

            

Devero, Džūda.  Šampanietis brokastīs : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojis Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 507, [1] lpp. ; 21 cm. - (Nantaketas līgavas ; 1. grāmata). - Oriģ. nos.: True love. - "Nantaketas līgavu" triloģijas pirmais romāns.        ISBN 9789984357485.        Amerikāņu romāni.


Forsaita, Keita.  Pasaku meistara mīļotā : romāns / Keita Forsaita ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014. - 480 lpp. ; 21 cm. - Dora Vilda ir mīlējusi Vilhelmu Grimmu kopš bērnības. Laikā, kad pasauli nomāc Napoleona armijas tirānija, pāris slepus tiekas, vairoties no Doras tēva biedējošās ēnas, un veido maģisku pasaku krājumu. - Oriģ. nos.: The Wild Girl.        ISBN 9789984357461.        Austrāliešu romāni.

              

Bērziņš, Māris, 1962-.  Svina garša : romāns / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; vāka dizains: Jānis Esītis ; pēcvārdu sarakstīja Ilze Jansone. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 341, [2] lpp. ; 22 cm. - (Vēstures romānu sērija: Mēs. Latvija, XX gadsimts). (Mēs. Latvija, XX gadsimts (sērija) ; 6). - M. Bērziņa romānā nepilni trīs gadi (1939-1941) Torņakalna mālderzeļļa Matīsa Birkena dzīvi apmet kājām gaisā. Puisi, kurš lielā mērā mīt grāmatu pasaulē, priecīgs remontē dzīvokļus, meklē īsto meiču, kuru mīlēt uz mūžu, apkārtējo notikumu centrifūga ierauj pašā virpuļa serdē, liekot uz sevi paskatīties pilnīgi citām acīm. Romānā stāstīts, ka par varoņiem nepiedzimst, bet gadās, ka par tādiem kļūst visikdienišķākie ļaudis. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds paralēli latviešu un angļu valodā. - Sērijas romāni top VKKF mērķprogrammas "Nacionālā identitāte" ietvaros -- Uz vāka.        ISBN 9789984887814.        Vēsturiskā proza, latviešu.        Latvija - Vēsture - 20 gs - Daiļliteratūra. Latvija - Etniskās attiecības - 20 gs - Daiļliteratūra.


Tabūna, Daina, 1985-.  Pirmā reize / Daina Tabūna ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga : Mansards, 2015. - 151, [1] lpp.        ISBN 9789934120848.

              

Abdullajevs, Čingizs.  Vientuļo siržu nams / Čingizs Abdulajevs ; no krievu val. tulk. Maija Medne ; red. Irisa Sakne ; vāka noform. Normunds Tiltiņš. - Rīga : Juvetas, 2015. - 272 lpp.        ISBN 9789934817687.


Berelis, Guntis.  Vārdiem nebija vietas : vēsturisks romāns / Guntis Berelis ; redaktori: Vents Zvaigzne, Dace Sparāne ; priekšvārdu angļu valodā tulkoja Aija Uzulēna ; vāka dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 252, [3] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 2). - 1913. gads - Latvijā uzņem pirmo mākslas filmu. 1914. - sākas Pirmais pasaules karš. 1915. - Kurzemē tuksnesis, to pamet 700000 cilvēku, vien rēgi klīst pa purviem. 1916. - ļauži pamazām apjēdz, kādā baisā gaļasmašīnā no laba prāta ielīduši. Ja reiz pasaule sajukusi prātā, kā gan viens cilvēks var nepakļauties vispārības aicinājumam? G. Berelis ar melnu sarkasmu romāna nevaroni Tušu nosūta pāri cilvēcības robežai - viņpus laba un ļauna. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā. - Sērijas romāni top VKKF mērķprogrammas "Nacionālā identitāte" ietvaros.        ISBN 9789984887876.        Vēsturiskā proza, latviešu.

             

Pankola, Katrīna.  Muchachas : Vējš vēl uzburs pavasari / Katrīna Pankola; no franču valodas tulkojusi Dina Kārkliņa; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2015. - 528 lpp. - (Jauna franču līnija).        ISBN 9789984357867.


Mikušina, Tatjana.  Sarunas par Tikumību / Tatjana. Mikušina, J. Iļjina ; no krievu val. tulk. Lauma Ērgle. - Rīga : Sol Vita, 2015. - 94, [1] lpp.        ISBN 9789984894522.

         

Hovijs, Hjū.  Putekļi / Hjū Hovijs ; no angļu val. tulk. Santa Andersone; red. Maija Džeriņa; māksl. Kao Viets Ngujens. - Rīga : Prometejs, 2015. - 390 lpp.        ISBN 9789934851117.


Čeisa, Ella Mārča.  Troņa cena : māsu Greju liktenis : romāns / Ella Mārča Čeisa ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 443, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Three maids for a crown: a novel of the Grey sisters.        ISBN 9789984357850.        Vēsturiskā proza, amerikāņu.        Lielbritānija - Vēsture - 1485-1603 - Daiļliteratūra.

           

Kriss Bodžaljans.  Tuksneša meitenes / Kriss Bodžaljans ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Ligita Smilga. - Rīga : Jumava, ©2015. - 341, [1] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934117589.        Amerikāņu romāni. Armēņu masu slepkavības, 1915-1923 - Daiļliteratūra.


Rodems, Džordžs.  Tas ir van Gogs / Džordžs Rodems ; Slavas Harasimovičas ilustrācijas ; no angļu val. tulkojusi Renāte Punka. - Rīga : Jāna Rozes apgāds, 2015. - 78, [1] lpp. : il.        ISBN 9789984235035.

           

Petersons, Džeimss.  Kurš mirs pirmais / Džeimss Patersons; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska; red. Anita Poļakovska; māksl. red. Inguna Kļava-Švanka; Arņa Kilbloka vāka dizains; pojekta vad. Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 359, [1] lpp. - (Zvaigznes Detektīvu Klubs).        ISBN 9789934043932.        Detektīvromāni, amerikāņu.


Duhigs, Čārlzs.  Ieraduma spēks : kāpēc dzīvē un biznesā darām to, ko darām, un kā to mainīt / Čārlzs Duhigs ; no angļu val. tulk. latviešu valodā, Jānis Barons ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 447 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [369.]-445. lpp.        ISBN 9789934050732.        Ieradums. Ieradums - Sociālie aspekti. Pārmaiņa (psiholoģija). Pašaktualizācija (psiholoģija). Dzīvi mainošie notikumi.

             

Ingelmane-Sundberja, Katarina.  Aizdevums-sudrabs, laupījums-zelts / Katarina Ingelmane-Sundberja; no zviedru val. tulk. Dace Andžāne; red. Renāte Neimane; makets Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (Latgales druka). - 303 lpp.        ISBN 9789934150746.

              

A II Pozitivs.  Policista blēņu stāsti / A II Pozitīvs ; ilustrāciju autors Andris Dauksts. - Mārupe : Drukātava, ©2015. - 430 lpp. : il. ; 21 cm. - (Policista blēņu stāsti ; 3. grāmata). - ISBN precizēts ISBN aģentūrā. 3. grām. Būs aitas, būs cirpēji.        ISBN 9789934530173.     Humoristiskā proza, latviešu. Policija - Daiļliteratūra.


Kursīte, Janīna, 1952-.  Latvieša māja / Janīna Kursīte ; [māksliniece Elīna Kursīte]. - Rīga : Rundas, 2014. - 560 lpp., [32] lpp. iel. : il. - Bibliogrāfija: 524.-548. lpp. un rādītājs: 551.-560. lpp. - "Grāmata tapusi Valsts pētījumu programmas "Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtība" projektā 6.2" -- iespiedziņās.        ISBN 9789934829727.        Latvieši - Mājokļi. Mājokļi - Latvija. Mājokļi - Latvija - Latviešu valoda - Vārdnīcas. Latviešu valoda - Apvidvārdi - Vārdnīcas. Latviešu valoda - Vecvārdi - Vārdnīcas.

              

Gailīte, Zane, 1952-.  Mūsu Baumaņu Kārlis / Zane Gailīte ; mākslinieks Eduards Groševs ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 166, [9] lpp. : il., faks., portr. ; 23 cm.        ISBN 9789934053849.        Komponisti - Latvija - Biogrāfijas.


Remesis, Aivars, 1940-.  No iesācēja līdz dambretes starptautiskajam meistaram / Aivars Remesis ; vāka noformējums: Inga Kārkliņa. - [Ogre : b.i.], 2014 (Jēkabpils drukātava). - 116 lpp. : il. ; 21 cm. - "Grāmatu veltu cīņu biedra pie rūtainā "64" lauciņa dambretes galdiņa vairākkātējā Latvijas čempiona, daudzkārtējā lauku sporta biedrību čempiona, Latvijas izlases dalībnieka Aivara Voiceščuka piemiņai"--Titlp.        Dambrete - Spēļu krājumi.

              

Vidners, Zigrīda.  Es uzaugu Latvijā : [atmiņas] / Zigrīda Vidnere. - Rīga : Vesta-LK, ©2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 382 lpp. ; 22 cm. - (Laika grāmata). - Z. Vidners Otrā pasaules kara laikā, lai saglābtu savu dzīvību, nācās atstāt dzimteni. Kopā ar māti un brālīti viņa nonāca Vācijā. Pēc kara dzīvoja dažādās nometnēs pie Husumas. 1947. gadā Z. Vidners aizbrauca uz Angliju sākt jaunu dzīvi. Tagad autore dzīvo Ziemeļkalifornijā, jaukā, nelielā Universitātes pilsētiņā Chico.        ISBN 9789934511134.        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.


 Kad saulīte rotājas : gadskārtu ieražu dziesmas / sastādītāja un priekšvārda autore Rita Drīzule ; Alda Aleka mākslinieciskais noformējums. - 2., papildinātais izdevums. - Rīga : Zinātne, ©2015. - 319, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija priekšvārdā zemsvītras piezīmēs. - 1. izdevums iznāca 1982. gadā.        Saturs: Ziemas saulgriežu dziesmas. Metenis, Vastlāvis. Pavasara ieražu dziesmas. Vasaras saulgriežu dziesmas. Rudens ieražu dziesmas.        ISBN 9789984879802.        Tautasdziesmas, latviešu.

             

Reda, Katarīna.  Kaisles nokrāsas / Katarīna Reda. - [Rīga] : Logocops, 2015. - 260, [1] lpp.        ISBN 9789934145223.

           

Pārksa, Adele.  Jauno sievu stāsti : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 493, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Joung wives' tales.        ISBN 9789984357195 (ies.).        Angļu romāni.


Devero, Džūda.  Šampanietis brokastīs : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojis Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 507, [1] lpp. ; 21 cm. - (Nantaketas līgavas ; 1. grāmata). - Oriģ. nos.: True love. - "Nantaketas līgavu" triloģijas pirmais romāns.        ISBN 9789984357485.        Amerikāņu romāni.

             

Kiplings, Radjards.  Gaisma apdzisusī : romāns / Radjards Kiplings ; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika. - Jūrmala : Apgāds Daugava, 2015. - 316 lpp. : portr. - Šis romāns ir par mākslinieku Diku Heldaru, viņa bērnības ietekmi uz turpmāko dzīvi, liktenīgajām attiecībām, par mākslas spēku, godīgumu un stipriem cilvēkiem. Zīmīga šķiet laikmeta aina un kara žurnālistu brālība. Kiplings uzskatīja, ka māksliniekam jāattēlo tas, ko viņš labi pazīst, un atklāja mākslas iespaidu uz tās radītāja likteni.        ISBN 9789984410920.


Moriartija, Laiena.  Lielie mazie meli : romāns / Laiena Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija).). - 493 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Big little lies.        ISBN 9789984357911.        Austrāliešu romāni.

             

Skudra, Pēteris.  Atmiņas par pagātni : mistiskie stāsti / Pēteris Skudra ; lit. redaktore Ineta Beinaroviča ; mākslin. noformējums Atis Luguzs. - Jelgava : [b.i.], 2005. - 144 lpp. : il.        ISBN 9984197565.

         

Корецкий, Данил Аркадьевич.  Антикиллер : роман / Данил Аркадьевич Корецкий. - Москва : ЭКСМО, 1995. - 468, [1] с. - (Черная кошка).        ISBN 5855851885.


Воронин, Андрей.  Инкасатор. Фаянсовыйчереп : роман / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2002. - 350 с.       ISBN 9854569373. . - ISBN 9789854569376.

             

Воронин, Андрей.  Инкассатор. Высокое напряжение : роман / Андрей Николаевич Воронин. - Минск : Современный литератор, 2001. - 381, [2] с.        ISBN 9854568350. . - ISBN 9789854568355.


Гарин, Максим.  Атаман. Разборки на местах : роман / Максим Николаевич Гарин, Андрей Николаевич Воронин. - Минск : Харвест, 1999. - 477, [1] с.        ISBN 985433435X. . - ISBN 9789854334356.

             

Гарин, Максим Николаевич.  Атаман. Грязная работа : роман / Максим Николаевич Гарин, Андрей Николаевич Воронин. - Минск : Харвест, 1999. - 413, [1] с.        ISBN 985433676X. . - ISBN 9789854336763.


Гарин, М.Н.  Атаман. Возмездие : роман / Максим Гарин, Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2001. - 348 с. Герой романа, Юрий Терпухин, не становится на колени перед обстоятельствами, даже если на карту поставлена его жизнь. Выбранный Атаманом, он обращается к истокам и корням своего народа...       ISBN 9854567656. . - ISBN 9789854567655.

             

Гарин, М.Н.  Атаман. Дорога в никуда : роман / Максим Гарин, Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2002. - 302 с.

        ISBN 9851400033. . - ISBN 9789851400030.

Воронин, А.Н.  Инкассатор. Однажды преступив закон... : детектив. роман / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2002. - 398 с. Его подставили, как пешку в крупной игре. В его смерти даже не сомневались. Он уцелел вопреки всем законам мафии. Но этого мало для того, чтобы жить. Для этого надо любой ценой восстановить свое честное имя...        ISBN 9854567478. . - ISBN 9789854567471.

              

Воронин, А.Н.  Му-му. Пощады не будет никому : роман / Андрей Воронин, Максим Гарин. - Минск : Современный литератор, 2001. - 446 с. - Профессиональный каскадер Сергей Дорогин безжалостно мстит за смерть своих близких. В последний момент он сбрасывает маску глухонемого Муму и приводит свой приговор врагам в исполнение...        ISBN 9854566897. . - ISBN 9789854566894.


Воронин, Андрей.  Слепой. Игра без козырей : роман / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2002. - 350 с.        ISBN 9854569578. . - ISBN 9789854569574.

           

Воронин, Андрей.  Слепой. Русская сталь : роман / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2004. - 415 c.        ISBN 9851407194. . - ISBN 9789851407190.


Воронин, Андрей.  Слепой. Шальные деньги : роман / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2001. - 304 с.        ISBN 9854568024. . - ISBN 9789854568027.

         

Воронин, Андрей.  Слепой. Повелитель бурь : роман / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2003. - 350, [1] с.        ISBN 9851404462. . - ISBN 9789851404465.


Корецкий, Данил.  Основная операция : роман / Данил Аркадьевич Корецкий. - Москва : ЭКСМО, 1997. - 420, [1] c. - (Черная кошка).        ISBN 5251000375.

        

Корецкий, Данил.  Акция прикрытия : пешка в большой игре-2 : роман / Данил Аркадьевич Корецкий. - Москва : ЭКСМО, 1995. - 370, [1] с. - (Черная кошка).        ISBN 5855853780.

          

Klaucāne, Anna.  Latvijas pēdējā sentauta turies : grāmata par latgaļu tautu / Anna Klaucāne ; redaktore Ligita Leja ; priekšvārda autori: Vilis Liniņš, Ligita Leja ; 143. lpp. Jōņa Karūdznīka dzejolis "Šei volūda". - [Ogre] : Anna Klaucāne, 2014 (Apgāds Imanta). - 143 lpp. : il., karte ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 137.-[141.] lpp. - A. Klaucānes grāmatā runa ir par tautu, kas devusi Latvijai vārdu un mūsdienu alfabētu. Par tautu, kuras augsto attīstību senatnē ir apliecinājusi sava valsts. Runa ir par latgaļiem. Grāmata iepazīstina ar latgaļu antropoloģiju, valodniecību, atradumiem arheoloģiskajos izrakumos, okupācijas varu politiku pret latgaļiem, dižām personībām. Tajā sniegtas arī etnogrāfiskas ziņas par latgaļiem. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934143205.        Latgaļi - Vēsture.        Latgale (Latvija) - Vēsture.


Liniņš, Vilis, 1928-.  Pēc Visuma valdnieka gribas un likumiem : antizinātnisks darbs / Vilis Liniņš ; redaktore Ligita Leja. - [B.v.] : Vilis Liniņš, 2014. - 128 lpp ; 21 cm.        ISBN 9789934141331.        Uzskats (filozofija).

              

 Jānis Simsons: mūžības ceļinieks / teksts Monta Cimdiņa; fotogrāfi Agris Veckalniņš un Kārlis Šulcs; māksl. un projekta vad. Kristīne Šulce; red. Dace Zvirgzdiņa; tulk. uz angļu val. Kārlis Bandenieks. - Rīga : Hromets, 2014. - 46, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934143878.


Zīle, Monika.  Dullā dzeguze / Monika Zīle; il. Amanda Balode; red. Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 237,[3] lpp. : il. - (Lata romāns ; 5/2015 (Nr. 191). - Ir taisnība: ja kaut kas draud plīst, nereti tas notiek visnepiemērotākajā brīdī. Saņēmusi darba uzteikumu, žurnāliste Dace Ketlere secina, ka būtībā izirusi arī laulība. Nevēlēdamās piedzīvot sāpīgās šķiršanās blaknes, viņa pamet Rīgu un ievācas no krustmātes mantotā mazpilsētas īpašumā, kura saimniecības ēkas bēniņos mitinās noslēpumains svešinieks. Protams, Dace nenojauš, ka jau pavisam drīz dramatiski savīsies viņas, šī vīrieša, Saeimas deputātes Šarlotes Vīndedzes, pensionētās konditores Mirdzas Līdumas un vairāku citu gaitas un ka sāncenses mātei gandrīz  izdosies velnišķais nodoms...        ISBN 9789934150692.

              

Eņģele, Ilze, 1974-.  Labais cilvēks / Ilze Eņģele. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015. - 237, [1] lpp. - (Lata romāns ; 6 (192).        ISBN 9789934150708.


 Dvēseles aka : dzejas krājums / idejas autore Sarmīte Šaicāne. - [Viļaka : Visual studio, 2013]. - 141, [2] lpp. : il.        ISBN 9789984873961.

             

Finlijs, Marks.  Spēks un veselība : noslēpumi, kas var mainīt tavu dzīvi / Marks Finlejs, Pīters Lendless ; no angļu val. tulk. Jana Roderte. - [Rīga : Patmos, 2015]. - 126 lpp. : il.        ISBN 9789984514956.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »