Jaunieguvumi oktobrī

Ziņa publicēta 04.11.2015
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2015.gada oktobra mēnesī.

Kudrjavcevs, Igors.  Dzīvības spēks : kā saudzēt, stiprināt un vairot dzīvības enerģiju sevī / Igors Kudrjavcevs ; no krievu val. tulk. Margarita Krasnā ; red. Oļesja Burkevica ; Aigara Truhina dizains un ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 160, [1] lpp. : il. ; 23 cm + 1 DVD. - (Saules ceļš).                ISBN 9789934042195 (ies.).        Cigun. Vitālais spēks.

Mote, Anderss, de la.  Troksnis : [trilleris] / Anderss de la Mote ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 366, [2] lpp. ; 22 cm. - Andersa de la Motes romāns [buzz] ir turpinājums triloģijas pirmajai grāmatai [geim].        ISBN 9789934052767.        Psiholoģiskās spriedzes proza, zviedru. Interneta spēles - Daiļliteratūra.

 Dzīvesziņas gadagrāmata 2016 / sastād. Aija Austruma, Iveta Eglīte, Laura Grīnvalde; atb. red. Evija Veide; foto. Laura Grīnvalde, Matīss Markovskis; korektore Mudīte Arāja; datorgrafija "Vējš zīmolos". - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (Latgales druka). - 205, [2] lpp. : foto.; il.;tab.        ISBN 9789934151071.

Grānts, Maikls.  Bads / Maikls Grānts ; no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 510, [1] lpp. : il., karte ; 21 cm.        ISBN 9789934046971.        Jaunatnes proza, amerikāņu. Izdzīvošana - Daiļliteratūra. Labais un ļaunais - Daiļliteratūra.

Latvijas Avīzes mednieka gadagrāmata 2016 / sast. Aldis Sāvičs; red. Dzintra Zālīte; Lauku Avīze. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (Latgales druka). - 203, [5] lpp. : foto., il., tab. - (Latvijas Avīzes gadagrāmata).        ISBN 9789934150982.

Vasmu, Herbjorga.  Šie mirkļi : [romāns] / Herbjorga Vasmu ; no norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 315 lpp ; 23 cm.        ISBN 9789934053771.        Autobiogrāfiskā proza, norvēģu.

Džokovičs, Novaks.  Servēju uzvarai : 14 dienu bezglutēna diēta izciliem fiziskiem un garīgiem sasniegumiem / Novaks Džokovičs; no angļu val. tulk. Ligita Lukstraupe; red. Gunta Šuste; projekta vad. Meldra Bērziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 182, [1] lpp.        ISBN 9789934050367.

Falka, Rita.  Cūkgalva al dente / Rita Falka ; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 252, [1] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934053313.        Detektīvromāni, vācu.        

Venters, Egīls, 1964-.  Atlantīda, kāda tā ir : romāns / Egīls Venters ; redaktore Kristīne Ilziņa ; Ingūnas Kļavas Švankas maketa dizains ; Lauras Mortensenas-Floresas vāka noformējums. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 191, [1] lpp. ; 21 cm. - "Pārejot no viena apziņas stāvokļa otrā, jūs pārvarat plaisu. Un šajā plaisā jūs varat ceļot laikā un telpā. Jūs redzat vēstures notikumus, kurus neesat piedzīvojis - piemēram, Atlantīdu, kāda tā ir."--Uz vāka.        ISBN 9789934053535.        Latviešu romāni.

Jansone, Ilze, 1943-.  Aizsardzības grāmata pret tumsas spēkiem : aizsardzības, cīņas dainas, zīmes un rituāli / Jansone Ilze. - [Rīga] : [Ilze Jansone], 2015. - 168 lpp. : il., notis ; 24 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789984851242.        Pašaizsardzība - Psihiskie aspekti. Zīmes un simboli - Latvija. Tautasdziesmas, latviešu.

   Skriešana & Maratons / no angļu val. tulk. Iveta Boge un Kristīne Stalte; tulk. red. Agnese Biteniece, Guntis Kalns, Dzintra Stelpa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 192 lpp. : fotogr.; il. - (A Dorling Kindersley Book). - Alfabētiskais bibliogrāfiskais rādītājs 188. lpp.-191. lpp. - Kā skriet ātrāk, ilgāk, efektīvāk -- Uz vāka.        ISBN 9789934051296.

Jakubovska, Māra, 1964-.  Direktoriene : romāns / Māra Jakubovska ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 159, [1] lpp. ; 21 cm. - Māra Jakubovska, vairāku romānu un bērnu grāmatu autore par savu jauno darbu raksta tā: "Sieviete un Karjera? Vīrietis? Bērni? Vecāki? Šajā romānā esmu mēģinājusi ieskicēt mūsdienu dzīves problēmas, taču risinājumi mums jāmeklē katram pašam. Priecāšos, ja grāmata ierosinās padomāt par sevi un ja tai atradīsies vieta ne vien lasītāju grāmatplauktos, bet, cerams, mazlietiņ arī sirdīs.".        ISBN 9789934048968.        Latviešu romāni.

Būmanis, Jānis, 1928-.  Pretošanās kustība dienvidaustrumu Latvijā (1944. gada jūnijs-1956. gads) / Jānis Būmanis ; redaktore Valentīna Unda ; Stella Elksne, vāku dizains. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2015 (Latgales druka). - 336 lpp. : il., kartes, tab. ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 330.-332. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - J. Būmaņa grāmata adresēta vēsturniekiem, novadpētniekiem un visiem, kas interesējas par Latvijas vēsturi. Pretošanās kustības pētījumi pierādījuši, ka 1944.-1956. gadā notika plašākais un ilgstošākais nacionālo partizānu karš Latvijas valsts vēsturē.        ISBN 9789984292595.        Nacionālā pretošanās kustība Latvijā, 1944-1956. Partizāni - Latvija - Saraksti - Latgale. Partizānu karš - Latvija - Vēsture - Latgale.         Latgale (Latvija) - Vēsture. Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991.

Kalme, Guntis, 1959-.  Latviešu karotprasme : 1944-1945 : desmit sarunas par Latviešu leģionu / Guntis Kalme ; redaktore Liveta Sprūde ; māksliniece Liene Apine ; zīmējumu autore Ilze Vēzīte ; fotomāksliniece Emīlija Aleksandra Verhoustinska. - [Rīga] : Domas spēks, ©2015. - 213, [3] lpp. : il., kartes, portr. ; 25 cm + CD vāka 3. lpp. kabatā ; 9 saloc. lp. kartes (24 x 17 cm). - Bibliogrāfija: 130.-[132.] lpp. - G. Kalmes grāmata ar Latviešu leģiona kauju piemēriem parāda latviešu virsnieku taktikas prasmi 2. pasaules kara laikā. Tā ir spraigs dialogs starp vectēvu - Latviešu leģiona karavīru - un viņa mazdēlu - Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu. Analizējot deviņas kaujas, mazdēls iejūtas dažādu latviešu komandieru lomās. Grāmata faktiski ir neformāls mācību līdzeklis latviešu karotprasmes vēsturē. - Pielikumā: 1 DVD; 1 karšu komplekts. - Anotācija angļu val. . - Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.        ISBN 9789934839535.        Latvija - Vēsture. Latvija - Vēsture, militārā - 20 gs.

Rudzāte, Elvita.  Piedošanas mācība : lekciju materiāls / Elvita Rudzāte ; redaktore Inguna Almbauere. - [Siguldas novads] : Sokrāta tautskola, ©2015 (Dardedze hologrāfija). - 224 lpp. : il., tab. ; 30 cm. - (Piedošanas mācība / Elvita Rudzāte ; 5. grāmata). - Bibliogrāfija: 213. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 214.-220. lpp. - Piedošanas mācībā Jūs koncentrētā veidā un piemēroti mūsdienīga cilvēka pasaules uztverei varat apgūt zināšanas, ar kuru palīdzību gan stresi, gan bailes, gan vainas izjūta, kas nemitīgi iesakņojas ikvienā no mums, var tikt transformēta visaptverošā harmonijā ar visu, kas mūs aptver, un mīlestības enerģijā, kas mūs atbrīvo no jebkuras slimības, nīgruma un diskomforta; kas ļauj ieraudzīt pasauli un līdzcilvēkus no pilnīgi cita – pozitīva un priekpilna – skatpunkta. Piedošana kā gudras dzīvesziņas avots sakņojas gan mūsu senču garīgajā mantojumā, gan ir saskaņā ar pasaules tautu reliģijās – kristietībā, budismā, hinduismā – paustajām pamatvērtībām. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        5. grām. Ķermeņa filosofija.        ISBN 9789934812767.        Cilvēka ķermenis (filozofija). Dvēsele un miesa. Psihiskā veselība.

Atvuda, Mārgareta.  Kalpones stāsts / Mārgareta Atvuda; no angļu val. tulk. Alda Vāczemniece; red. Bārbala Simsone; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 367, [1] lpp. - Romāns-daudzu starptautisku balvu laureāts.        ISBN 9789934049804.   

Grānts, Maikls.  Bads / Maikls Grānts ; no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 510, [1] lpp. : il., karte ; 21 cm.        ISBN 9789934046971.        Jaunatnes proza, amerikāņu. Izdzīvošana - Daiļliteratūra. Labais un ļaunais - Daiļliteratūra.

Svarinska, Asja.  Latviešu valoda : mācību kurss 25 nodarbībām = Latvian in 25 lessons / Asja Svarinska. - 7. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2014]. - 110, [1] lpp. : il.; tab. ; 22 cm.        ISBN 9789984228419.

   Eglīte, Biruta, 1957-.  Zvēri un cilvēki / Biurta Eglīte; red. Aija Spridzāne; projekta vad. Bārbala Simsone; māksl. Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 399 lpp. : foto.        ISBN 9789934053993.

Kudrjavcevs, Igors.  Dziedinošā enerģija : no Debesīm, Dabas un Zemes : kā to vairot, lai uzlabotu veselību, gribasspēku un dzīves kvalitāti / Igors Kudrjavcevs ; no krievu valodas tulkojusi Margita Krasnā ; redaktore Oļesja Burkevica ; Aigara Truhina dizains un ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (PNB Print). - 175, [1] lpp. : il. ; 22 cm + 1 DVD. - (Saules ceļš).        ISBN 9789934055140.        Cigun. Psihoterapija.

Gailīte, Anna Skaidrīte, 1940-.  Tilts starp horizontiem : Fanijas stāsts / Anna Skaidrīte Gailīte ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 334, [1] lpp., [15] lpp. ielīmes : il. ; 21 cm.        ISBN 9789934055065.        Latviešu romāni. Ģimenes sāgas, latviešu.

Rukšāne, Dace, 1969-.  Mīlasstāsti / Dace Rukšāne ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 94 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934054303.        Mīlas stāsti, latviešu.

Fašingere, Liliana.  Nešķiramie / Liliana Fašingere; no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 253, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934053306.

   Vaita, Kārena.  Kad pudeļkokā dzied vējš : romāns / Kārena Vaita ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; redaktore Ilze Jankovska ; maketētājs Igors Iļjenkovs ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2015. - 439, [2] lpp. - Mīlestību uz grāmatām Emija Hamiltone izjutusi, kopš sevi atceras. Kad viņas rokās nonāk kaste ar senām grāmatām, Emija kaislīgi nododas izpētes priekam. Starp nodzeltējušajām lapām viņa atklāj aizraujošu, vēstulēs uzrakstītu slepenas mīlas stāstu. Jaunā vīrieša balss atdzīvina Emijas sirdī dziļi snaudošas jūtas, un viņa dodas ceļojumā uz vietu, kur rakstītas vēstules. Tas pilnībā izmaina viņas dzīvi...        ISBN 9789984357812.

Devero, Džūda.  Jasmīna smarža / Džuda Devero; no angļu val. tulk. Anda Smilga; vāka dizains Dairis Hofmanis; red. Ingūna Judzne. - Rīga : Kontinents, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 397, [1] lpp. - New Yourk Times bestsellers -- Uz vāka.        ISBN 9789984357980.

Kotovs, Pjotrs.  Bornholmas trīsstūris / Pjotrs Kotovs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - [Rīga] : Jumava, 2015. - 439, [1] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934118142.        Vēsturiskā proza, krievu. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Daiļliteratūra.

Džeimsa, E.L.  Grejs : Greja piecdesmit nokrāsas Kristjena acīm : romāns / E L Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Eva Stankēviča ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 537 lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Grey: fifty shades of Grey as told by Christian.        ISBN 9789984358055.        Erotiskā proza, amerikāņu. Vīrieša un sievietes attiecības - Daiļliteratūra.

Kjaspere, Valda.  Jaunajam velosipēdistam : braukšana ar velosipēdu sniedz brīvības izjūtu un neparastu prieku! / Valda Kjaspere, Zane Šime ; redaktore Ingrīda Kreicberga ; Aigara Truhina dizains un zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (LĢIA tipogrāfija "Latvijas karte"). - 47 lpp. : il. ; 24 cm.        ISBN 9789934051319.        Riteņbraukšana - Drošības tehnika. Ceļu satiksmes noteikumi. Velosipēdi - Drošības tehnika.

Linde, Māris.  Atgriešanās / Māris Linde. - Liepāja : LiePA, 2015. - 174 lpp. : il. ; 21 cm.        ISBN 9789934522543.        Latviešu romāni.

Hārmela, Kristina.  Aizmirstības kanēļa smarža / Kristina Hārmela ; no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2015. - 447 lpp.        ISBN 9789984357959.

Roze, Guna.  101. kilometrs : padomju kauna zona / Guna Roze ; [redaktors Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis]. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 246, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934546006.        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Dokumentālā proza, latviešu. Marginalitāte, sociālā - Latvija - Daiļliteratūra - Vitrupe (Limbažu novads).         Vitrupe (Limbažu novads, Latvija) - Sociālā dzīve un paražas.

Mizis, Andrejs.  Darbi bišu dravā / Andrejs Mizis. - 2. izdevums. - Rīga : Avots, 2015. - 166 lpp. : il., tab. ; 17 cm. - Biškopība ir ļoti sena nodarbošanās, un arī augstvērtīgos bišu produktus – medu, vasku, propolisu, bišu indi, ziedputekšņus u. c. – cilvēki lieto uzturā un kā ārstniecības līdzekļus jau ļoti sen. Grāmatā aprakstīti biškopja darbi dravā dažādos gadalaikos, stāstīts par dravas ierīkošanu, bišu uzvedību, to slimībām, nevēlamām`parādībām bišu saimē. Autors sniedz arī citu vērtīgu informāciju, tāpēc šī grāmata noderēs gan pieredzējušiem biškopjiem, gan arī dravniekiem iesācējiem, kas grib papildināt savas zināšanas biškopībā.        ISBN 9789934534102.        Dravas. Biškopība.

Kerols, Henrijs.  Gribi fotografēt cilvēkus? Izlasi šo! / Henrijs Kerols ; no angļu val. tulk. Elīna Brasliņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 127, [1] lpp. : il. - Alfabētiskais rādītājs: 126.- 127. lpp.        ISBN 9789984235288.

Hese, Hermanis.  Kūrviesis : Bādenes kūrorta piezīmes : [autobiogrāfisks romāns] / Hermanis Hese ; no vācu val. tulkojis Jānis Krūmiņš ; redaktore Ilze Jansone ; mākslinieks K. Butlers ; maketu veidojusi Gundega Kārkliņa. - Rīga : Mansards, 2014. - 181, [2] lpp.        ISBN 9789934120718.        Autobiogrāfiskā proza, vācu. Kūrorti - Vācija - Bādene.

Grīns, Ežēns.  Atjaunošana : romāns / Ežēns Grīns ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; redaktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2012. - 173, [1] lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: La reconstruction.        ISBN 9789984872650.        Franču romāni.

Latvijas Avīzes gadagrāmata, 2016 / Lauku Avīze; sast. un red. Inta Brikere. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (Latgales druka). - 246, [1] lpp. : foto., il., tab. - (Latvijas Avīzes gadagrāmata).        ISBN 9789934150999.

Bolotovs, Boriss.  Cilvēka veselība neveselīgā vidē : akadēmiķa izstrādātas netradicionālas ārstniecības metodes / Boriss Bolotovs ; tulk. Kārlis Skruzis. - Rīga : Avots, 2015. - 368 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Grāmatas autors pirmo reizi sniedz tautas medicīnas teorētisku pamatojumu, izmantojot savas atveseļošanas metodes matemātiskus pieradījumus. Grāmata veltīta cilvēka kompleksas atveseļošanas problēmai, īpašu uzmanību pievēršot onkoloģisko saslimšanu un citu nopietnu slimību ārstēšanai, kā arī sabiedrības atveseļošanas socioloģiskajiem aspektiem. Grāmatas galvenā vērtība ir spēja ar vienkāršīem līdzekļiem sagādāt labu veselību ikvienam, kurš vēlas rūpēties par savu organismu.        ISBN 9789934534065.        Tautas medicīna. Dziedniecība. Alternatīvā medicīna.

Danilāns, Anatolijs, 1943-.  Jaunas un vecas ziņas par ilgu un laimīgu dzīvošanu / Anatolijs Danilāns ; vāka dizainu veidojusi Lilija Rimicāne ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2015. - 75, [2] lpp. : il.        ISBN 9789934534126.

Dabas aizsardzība / Oļģerta Nikodemus un Gunta Brūmeļa redakcijā ; autori: O. Nikodemus ... u.c. ; redaktore Ieva Zarāne. - 2. izdevums. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, ©2015. - 287 lpp. : diagr., il., tab. ; 24 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un rādītājs: 281.-287. lpp.        ISBN 9789934180606.        Dabas aizsardzība - Mācību līdzekļi augstskolām. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana - Mācību līdzekļi augstskolām.

Kovacs, Čārlzs.  Botānika : Valdorfizglītības avots / Čārlzs Kovacs; no angļu valodas tulkojusi Aija Rancāne. - Rīga : Alis, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 87, [1] lpp. ; 22 cm. - Rādītājs: 83.-85. lpp.        ISBN 9789934504150.        Botānika - Mācību līdzekļi.

Kāju veselībai : kas kaiš kājām / sastādījusi Ruta Darbiņa ; vāka dizainu veidojusi Lilija Rimicāne. - Rīga : Avots, 2015. - 127, [1] lpp. : il., tab. ; 21 cm. - (Mazā veselības bibliotēka).        ISBN 9789934534133.        Pēda - Aprūpe un higiēna. Pēda.

Atkinsone, Keita.  Dzīve pēc dzīves / Keita Atkinsone ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcija ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 489, [3] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934052354.        Angļu romāni.

Latvijas Avīzes Makšķernieka gadagrāmata 2016 / sast. Aldis Sāvičs; red. Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (Latgales druka). - 221, [2] lpp. : foto., il., tab. - (Latvijas Avīzes gadagrāmata).        ISBN 9789934150975.

Urtāns, Juris Tālivaldis, 1952-.  Ķīšukalns : Ludza pirms Ludzas / Juris Urtāns ; recenzenti: Inga Pērkone-Redoviča, Artūrs Tomsons, Ieva Vītola ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 94, [1] lpp. : il., kartes ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 73.-[80.] lpp. - Kur atradās Ludza, kad tās vēl nebija? Arheologs un kultūrvēsturnieks J. Urtāns, balstoties uz arheoloģiskajiem atradumiem un novērojumiem, rakstīto avotu un folkloras liecībām, atbild - turpat netālu, tomēr ne tagadējās Ludzas mūra pils vietā, bet gan otrpus Lielajam Ludzas ezeram, Ķīšukalnā un savam laikam ļoti plašajā pilsētveida apmetnē, kas bijusi līdzās - pussalā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.        ISBN 9789984854700.        Arheoloģiskie izrakumi - Latvija - Ludzas novads.         Ķīšukalns (pilskalns : Latvija). Ludzas novads (Latvija) - Antikvitātes. Ludza (Ludzas novads, Latvija) - Vēsture. Ludzas novads (Latvija) - Vēsture.

   Grīns, Ežēns.  Universālā kopiena : romāns / Ežēns Grīns ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; redaktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 189, [2] lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: La Communauté universelle.        ISBN 9789934120800.        Franču romāni.

Robertsa, Nora.  Sausserža saldā smarža / Nora Robertsa ; no angļu val. tulkojusi Anda Smilga ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2015. - 395 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984357935.

Kellija, Ketija.  Viss sākās ar Parīzi : romāns / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 507 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984357997.        Īru romāni (angļu valoda).

Makinērnija, Monika.  Mīlestības ieleja / Monika Makinērnija; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode; vāka dizains Dairis Hofmanis; red. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2015 (PNB Print). - 507 lpp. - Pasaules bestsellers -- Uz vāka.        ISBN 9789984358024.

Bronska, Alīna.  Tatāru ķēķis : romāns / Alīna Bronska ; no vācu val. tulkojusi Irēna Grīnberga ; Nataļjas Kugajevskas grafiskais noformējums ; atb. redaktore Anna Pavlovska ; lit. redaktore Irīda Miska. - Rīga : J.L.V., 2015. - 293, [2] lpp. - Viņpus Urāliem valda slēpts matriarhāts, un skaistā tatāriete Rozalinda jūtas pārāk jauna, lai kļūtu par vecmāmiņu. Taču meitas Zulfijas aborta mēģinājums neizdodas un pasaulē nāk Aminata. Despotiskā Rozalinda pirmoreiz sastopas ar dzīvu būtni, kuru no sirds mīl. Pēc Padomju Savienības sabrukuma Rozalindas izdzīvošanas alkas trīs nešķiramās sievietes aizved uz Vāciju. Tur tatāriete jau sen ir kļuvusi par visu laiku viskaislīgāko vecmāmiņu ― un lasītājs kļūst par asinis stindzinošu notikumu un smieklīgu ainu liecinieku.        ISBN 9789934117169.

Minkina-Taičere, Jeļena.  Rebindera efekts : ģimenes sāga / Jeļena Minkina-Taičere ; no krievu val. tulk. Irīda Miska. - Rīga : J.L.V., 2015. - 325, [3] lpp. - Romāns - ģimenes sāga. Tas stāsta par cilvēku likteņiem Padomju savienības laikā. Autore meistarīgi apraksta varoņu dzīvi, sākot no bērnības līdz mazbērniem. Pa vidu ir gan prieki, gan bēdas, gan vilšanās. Bet, neskatoties uz neko, dzīve turpinās.        ISBN 9789934117718.

Mazvērsīte, Daiga, 1965-.  Uldis Stabulnieks. Tik un tā / Daiga Mazvērsīte ; atb. redaktore Evija Veide ; mākslinieks Indulis Martinsons ; grāmatā izmantotas Jura Bērziņa, Laimoņa Bļodnieka [u.c.] fotogrāfijas ; grāmatas vāka noformējumā izmantota Ulda Brieža fotogrāfija. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 302, [1] lpp. : fotogr. - Ulda Stabulnieka īsa biogrāfija: 298.- 299. lpp. . - Ulda Stabulnieka skaņdarbi: 300.- 302. lpp.        ISBN 9789934151149.

Alegra, Brižita.  Senomagusas spoki : vēstījumi / Brižita Alegra ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga. - Rīga : Mansards, 2011. - 115, [3] lpp. ; 19 cm. - Ietver personu rādītāju.        ISBN 9789984872025.        Franču proza.

Ražē, Paulīne.  O stāsts : laime verdzībā / Paulīne Ražē ; Žana Polana priekšvārds ; no franču valodas tulkojusi Ilze Ķestere ; literārā redaktore Sarmīte Medne. - [Rīga] : J.L.V., ©2015. - 213, [1] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934117541.        Erotiskā literatūra, franču.

Ekers, T. Harvs.  Miljonāra prāta noslēpumi : domā bagāti, lai kļūtu bagāts / T. Harvs Ekers ; no angļu valodas tulkojusi Baiba Apermane ; redaktore Antra lezdiņa ; Dāvja Knopkena vāka dizains ; Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : [A&A Vision], 2015. - 221, [9] lpp. ; 21 cm. - Rādītājs: 221. - [230.] lpp.        ISBN 9789934853623.        Bagātība - Psiholoģiskie aspekti. Kapitālisti un finansisti - Psiholoģija. Miljonāri - Psiholoģija. Nauda - Psiholoģiskie aspekti. Panākumi uzņēmējdarbībā - Psiholoģiskie aspekti.

Rokpelnis, Jānis, 1945-.  Post Factum : dzeja / Jānis Rokpelnis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; ilustrācijas Katrīne Bolle ; dizains Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, 2015. - 70, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934512629.

Jansone, Ilze.  Veiksmes grāmata : dainas, zīmes un spēka vārdi : zintnieces pieredze / Ilze Jansone. - Rīga : [Ilze Jansone], 2014. - 181 lpp. : il., ģīm., notis ; 24 cm. - (Zintniece). - Tikai tad mums klāsies labāk, kad dzīvosim pēc savas baltu tautas dzīvesziņas, saņemot Dieva padomu un palīdzību, ko var saņemt ar Dainu formulu un sakrālo zīmju palīdzību. Visas spēka zīmes sasaista priekšmetu un tā lietotāju ar Dieva spēku. Katrai zīmei ir sava iedarbība. Par to lasiet zintnieces I. Jansones grāmatā. Grāmata palīdzēs apgūt pamatrituālus un zintnieciskās darbības. - "Zintnieces pieredze". . - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - Apakštituls uz vāka: Sakrālās zīmes, dainas un rituāli veiksmei.        ISBN 9789984868851.        Zīmes un simboli - Latvija. Tautasdziesmas, latviešu. Dziedniecība - Folklora. Maģija - Latvija.

Berzinska, Lilija, 1978-.  Putnu osta / Lilija Berzinska ; literārais konsultants redaktors Guntis Berelis ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 220, [3] lpp. ; 22 cm.        ISBN 9789934546020.        Latviešu romāni.

Kaziņa, Gundega.  Vairāk nekā miljonārs : stāsti un romāns / Gundega Kaziņa ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 254, [2] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984854717.        Stāsti, latviešu. Latviešu romāni.

   Lipša, Ineta.  Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā 1914-1939 : monogrāfija / Ineta Lipša ; redaktore Sigita Kušnere ; vāka noformējumam izmantots Lindas Kukares-Aldersones zīmējums ; vāka dizains: Iveta Zāģere ; LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Zinātne, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 622 lpp. : diagr., il., ģīm., faks. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: [581.]-602. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [603.]-613. lpp. - I. Lipšas monogrāfija veltīta mūsu historiogrāfijā maz pētītam jautājumam - sociālās kontroles ietekmei uz seksualitāti sabiedriski politisko norišu un procesu kontekstā no Pirmā pasaules kara līdz Otrajam pasaules karam, tas ir, no 1914. līdz 1939. gadam, ciktāl seksualitāte izpaudās Latvijas iedzīvotāju publiski fiksētajos priekšstatos un uzvedībā. Darbā analizēta iedzīvotāju pieredze laulības, tās reformēšanas un šķiršanas lietās, seksuālo zināšanu komunikācijā un reproduktīvo prakšu ieteikšanā, kā arī tiek atklāti centieni šos dažādos seksualitātes aspektus disciplinēt vai liberalizēt. - Kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789984879659 (ies.).

        Sekss - Latvija - Vēsture - 20 gs. Dzimumidentitāte - Latvija - Vēsture - 20 gs. Dzimumu loma - Latvija - Vēsture - 20 gs. Sievietes - Latvija - Sociālais stāvoklis - 20 gs. Vīrieši - Latvija - Sociālais stāvoklis - 20 gs. Vīrišķība - Latvija - Vēsture - 20 gs. Sievišķība - Latvija - Vēsture - 20 gs. Brīvā mīlestība - Latvija - Vēsture - 20 gs. Laulība - Latvija - Vēsture - 20 gs. Dzimstības regulēšana - Latvija - Vēsture - 20 gs.

Rudzīte, Katrīna.  Saulesizplūdums : dzeja, 2010-2014 / Katrīna Rudzīte ; redaktors Jānis Rokpelnis ; noformējums: Andra Manfelde ; foto: Gunārs Dukšte. - Tukums : Literatūras kombains, 2014. - 57, [4] lpp. : il. ; 16 cm. - K. Rudzītes dzeja cauraugusi pilsētu. Fiziski, garīgi, dvēseliski. Nenošķirami. Ne miņas no kokainas prātniecības. Tikai patiesas aizas un patiesi lidojumi. Un mīlestības piegarša visam. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934826443.        Latviešu dzeja.

Bauere, Inguna, 1960-.  Mācītājs un viņa dēls. Ne zelts, bet putekļi / Inguna Bauere ; redaktore Gundega Sēja ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 340, [1] lpp. - Romāna "Ne zelts, bet putekļi" 1. daļa.        ISBN 9789934049194.

Liepiņš, Imants, 1981-.  Ukraina. Dzīvība, nāve un iekšējā revolūcija : no barikādēm uz Maidana caur Krimas okupāciju līdz karam Donbasā : aculiecinieka stāsts / Imants Liepiņš, teksts, foto ; redaktore Gita Juhņēviča ; Jānels Katlaps, Renārs Sproģis, foto ; Argita Daudze, pēcvārds. - Rīga : Jumava, [2015]. - 327, [2] lpp. : fotogr. - Grāmatā aprakstīta Ukrainas revolūcija no Maidana līdz Donbasam.        ISBN 9789934117381.

Nācijas hronikas : Latvija 2014 debates / sastādītāji Pauls Daija, Deniss Hanovs, Ilze Jansone ; autori: Mārtiņš Kaprāns ... [u.c.] ; krājuma recenzenti: Pāvels Štolls, Ulrike Plāta, Benedikts Kalnačs ; literārā redaktore Helēna Akatova ; vāka dizaina autors Krišs Salmanis. - [Ogre] : Avens un partneri, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 287 lpp. ; 20 cm. - Kopsavilkums angļu valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - Autori uzrādīti 286.-287. lpp.        ISBN 9789934831447.        Nacionālisms - Latvija.         Latvija - Vēsture. Latvija - Politika un pārvalde.

Viks, 1939-.  Santamonika, Arhangeļskas apg. / Viks ; Ievas Nagliņas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone ; pēcvārdu sarakstīja: Juris Visockis, Jānis Vaivods, Ivars Kalvišķis, Valdis Garoza, Uldis Bērziņš, Raitis Tumaševskis, Jānis Ķuzulis, Voldemārs Šoriņš, Valdis Villerušs, Arvīds Ulme. - Rīga : Jumava, 2015. - 374, [1] lpp., [16] lpp. iel. : faks., il., portr. ; 20 cm. - Darbā autors stāsta par savām gaitām padomju armijā. Autors dienējis aiz polārā loka, kur bijis ļoti skarbs klimats. Un ne tikai - tāda bijusi arī disciplīna un nereti arī savstarpējās attiecības. To visu sev raksturīgajā valodā, vietumis izmantojot arī ironiju un sarkasmu,Viks apraksta darbā "Santamonika, Arhangeļskas apg.".        ISBN 9789934117268.        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Militārais dienests - Krievija - Daiļliteratūra - Arhangeļskas apgabals. Karavīri.

Bērziņš, Alfrēds, 1899-1977.  Nepublicētas atmiņas : laiks, kas negaist / Alfrēds Bērziņš; atb. red. Renāte Neimane; lit. red. Inta Kārkliņa; zin. red., priekšvārda, komentāru un personu rādītāja autors Ēriks Jēkabsons. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (PNB Print). - 239, [1] lpp.        ISBN 9789934150777.        Politiķi - Latvija - Biogrāfijas. Valstsvīri - Latvija - Biogrāfijas.         Latvija - Vēsture - Autoritatīvais režīms, 1934-1940.

Ludzas igauņu pasakas / no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; redaktore Sandra Godiņa ; ievada autors Uldis Balodis ; Alda Aleka dizains ; komentāri Inge Annom ; foto: Igaunijas Tautas muzejs (Eesti Rahva Muuseum). - Rīga : Mansards, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 541, [1] lpp. : il., tab. ; 19 cm. - Bibliogrāfija: 495. lpp.

        Oskara Kallasa pierakstītās Ludzas igauņu pasakas / rediģējuši un komentējuši Risto Jervs (Risto Järv), Mairi Kāsika (Mairi Kaasik), Keri Tomeosa-Orglāna (Kärri Toomeos-Orglaan) -- Pauloprīta Volaines un Augusta Sanga pierakstītās Ludzas igauņu un citu tautu pasakas / sastādījuši un rediģējuši Inge Annoma (Inge Annom), Mairi Kāsika (Mairi Kaasik), Keri Tomeosa-Orglāna (Kärri Toomeos-Orglaan).        ISBN 9789934120992.        Tautas pasakas, igauņu - Latvija - Ludza (Ludzas novads).

Eniņš, Guntis, 1933-.  Nezināmā Latvija : ūdeņi, klintis, akmeņi, koki un alas- vairāk nekā 70 dabas brīnumu / Guntis Eniņš, teksts un foto ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atb. redaktore Evija Veide ; maketētāja Daina Vīķele. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 321, [2] lpp. : fotogr., kartes. - Literatūra: 320.- 321. lpp. - Grāmata tapusi sadarbībā ar žurnālu "Mājas Viesis".        ISBN 9789934150791.

Gailīte, Zane, 1952-.  Mūsu Baumaņu Kārlis / Zane Gailīte ; mākslinieks Eduards Groševs ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 166, [9] lpp. : il., faks., portr. ; 23 cm.        ISBN 9789934053849.        Komponisti - Latvija - Biogrāfijas.

Blaufūss, F. B.  Vidzemes Stāsti : stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu, uzrakstīti 1753 / F. B. Blaufūss ; redaktors Jānis Šiliņš ; datormaketētājs, vāka dizains Raivis Pētersons. - Rīga : Vēstures izpētes un popularizāšanas biedrība, 2015. - 253 lpp. : faksim.        ISBN 9789934839917.

 Viena zeme, vieni ļaudis, nav vienāda valodiņa : latviešu valodas izlokšņu paraugi / skaņu režisors Ungars Savickis, Edgars Jackevičs ; teksta autori un radoša darba producenti Lidija Leikuma, Ilmārs Mežs ; vāka zīmējums Agne Liesma ; kartes zīmējums Edmunds Trumpa ; grafiskais noformējums Guntars Ošenieks [u.c.]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. - 84 lpp. + karte , 3 CD. - (Mantojums). - Pielikumā: CD A (75:00); CD B(69:00) ; CD C(76:00).

Dziļleja, Kārlis, 1891-1963.  Garlībs Merķelis : biogrāfisks romāns / Kārlis Dziļleja ; redaktore Sanda Rapa ; Māra Garjāņa dizains ; maketu veidojusi Gundega Kārkliņa ; Andrejs Grāpis, priekšvārds. - Rīga : SIA Apgāds Mansards, 2015. - 375, [1] lpp. : portr.        ISBN 9789934120602.

Auziņš, Arnolds, 1931-.  Arī rakstnieks ir cilvēks : mazā latviešu literatūras vēsture anekdotēs / Arnolds Auziņš ; sastādītājs, literārais konsultants un priekšvārda autors Guntis Berelis ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 198, [2] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984887975.        Autori, latviešu - Anekdotes. Anekdotes - Latvija.

Bukšs, Aldis, 1985-.  Parādu piedzinēji / Aldis Bukšs ; redaktore Gundega Blumberga ; vāka dizains Jānis Esītis ; Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 309, [1] lpp.        ISBN 9789984887982.

Brizgela, Eimija.  Miervaldis Polis / Eimija Brizgela ; no angļu valodas tulkojusi Stella Pelše ; dizains un attēlu apstrāde: Inga Ģibiete ; redaktore Laima Slava ; literārā redaktore un korektore Cilda Redliha ; bibliogrāfiju apkopojušas: Aivija Everte un Ingrīda Peldekse ; personu rādītājs: Cilda Redliha. - Rīga : Neputns, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 303 lpp. : il., portr. ; 28 cm. - Bibliogrāfija: 290.-299. lpp. un zemsvītras piezīmēs, un personu rādītājs: 266.-279. lpp.        ISBN 9789934512544.        Gleznotāji - Latvija. Mākslinieki - Latvija. Māksla, latviešu - 20 gs. Māksla, latviešu - 21 gs.

Strubergs, Pēteris, 1945-.  Jūrmalas sirds atmiņu lokos / Pēteris Strubergs ; red. Liene Soboļeva ; Natālijas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noform. - Rīga : Jumava, 2015. - 191, [8] lpp. : fotogr. - (Vēsturnieki. Stāsti un fakti). - Vēsturiska atmiņu grāmata ar ilustrācijām. Jūrmala no 18. gs. beigām līdz mūsdienām. Attīstība, uzplaukums, tūrisms.        ISBN 9789934117862. . - ISBN 9789934117572.

Šuvcāne, Baiba.  Sauc par Vaidi mūsu ciemu / Baiba Šuvcāne ; māksl. Dina Ābele ; atb. redaktore Evija Veide ; lit. redaktore Iveta Kalniņa ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 381, [1]lpp. : fotogr., faksim., tab. - Avoti un literatūra: 375.-380. lpp.        ISBN 9789934151040.             

Riekstiņš, Jānis, 1942-.  Latvijas bāreņi, kuri pazaudēja savu dzimteni : Latvijas bāreņi Vācijā 1944-1949 ; aizvešana no Latvijas ; aprūpes problēmas Vācijā ; nosūtīšana uz citām valstīm : dokumenti, raksti, atmiņas / Jānis Riekstiņš ; redaktore Aija Lāce ; Alda Aleka dizains ; maketu veidojusi Gundega Kārkliņa. - Rīga : Mansards, 2015. - 198, [1] lpp. : il. - (Nospiedumi).        Latvijas bāreņi Vācijā, 1944-1949 -- Aizvešana no Latvijas -- Aprūpes problēmas Vācijā -- Nosūtīšana uz citām valstīm -- Dokumenti, raksti, atmiņas.        ISBN 9789934121067.        Bāreņi - Vācija - Institucionālā aprūpe. Bāreņi - Latvija - Vēsture - 20 gs.

Ziedošais ķiršu dārzs. Tukuma Imants / Imanta Ziedoņa un Tukuma savstarpējo pieskārienu saskari pētīja un kopā lika Arnis Šablovskis ; rakstu autors Visvaldis Zelmars Cīsis ... u.c. ; redaktors Jānis Oga ; Māra Garjāņa dizains ; Gunāra Janaiša foto ... u.c. - Rīga : Mansards, 2015 (McĀbols poligrāfija). - 243, [3] lpp. : il. ; 19 cm.        ISBN 9789934121104.

Stenders, Gothards Frīdrihs.  Latviešu gramatika, 1783 / Gothards Frīdrihs Stenders ; tulkojusi Zigrīda Frīde [arī ievada un komentāru autore] ; [redaktore Ligita Bībere ; māksliniece Baiba Dūdiņa ; B. Paškevica, tulkojums vācu valodā ; E. Saliņa, tulkojums angļu valodā]. - [Rīga] : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 431 lpp. : faks., il., tab. ; 18 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, ievads arī vācu un angļu valodā. - Personu rādītājs: [426.]-431. lpp. . - Izdevumā iekļauts faksimila "Latviešu gramatika" (sarakstīta no Gotharda Frīdriha Stendera, Sēlijas baznīcas apriņķa prāvesta, Sēlijas un Sunākstes vecā mācītāja un Getingenes karaliskās vācu biedrības biedra) otrā izdevuma (no paša autora uzlabota, papildināta un no jauna pārstrādāta) pārlikums mūsdienu ortogrāfijā. . - Uz grāmatas vāka G.F. Stendera portrets no J.K. Broces darbu krājuma "Sammlung verschiedener Liefländischer Monumente, Prospecte, Wapen, etc.", x, 153.lp."--Titullapas otrā pusē.        ISBN 9789984893143.        Latviešu valoda - Gramatika.

Bērziņa, Marita, 1959-.  Sigismunds Vidbergs / Marita Bērziņa ; māksliniece: Anta Pence ; literārā redaktore: Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; fotogrāfi: Kārlis Bauls ... u.c. - Rīga : Neputns, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 123, [4] lpp. : il., portr. ; 26 cm. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [125.] lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.        ISBN 9789934512551.        Grafiķi - Latvija - Biogrāfijas.

Knāviņa, Valda, 1954-.  Voldemārs Irbe / Valda Knāviņa ; māksliniece: Anta Pence ; literārā redaktore: Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Jānis Pipars. - Rīga : Neputns, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 124, [3] lpp. : faks., il., portr. ; 26 cm. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [125.] lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.        ISBN 9789934512568.        Mākslinieki - Latvija - Biogrāfijas.

Bākule-Veira, Elīna, 1981-.  Zilonis okeāns : [dzejoļu krājums] / Elīna Bākule-Veira ; redaktors un priekšvārda autors Aivars Eipurs ; dizains: Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 63 lpp. ; 16 cm. - E. Bākules-Veiras divpadsmit gadu laikā tapušie un periodikā lasāmie dzejoļi tagad apkopoti grāmatā. Viņas teksti nereti tuvi gan franču sirreālistu mehāniskam psihes pierakstam, gan maigākam sirreālismam. E. Bākules-Veiras dzejā var saredzēt bēdu par to, ka pamodies cilvēks nevar turpināt dzīvot kā sapnī - tā viņš nomirs vispārpieņemtajai realitātei. Pat ja sapnis šķiet īstā atmoda. Atliek izdzīvot, uzrakstot dzejoli.        ISBN 9789984334028.        Latviešu dzeja.

Bērtiņš, Atis Gunivaldis, 1932-.  Latviešu skaņuplašu vēsture / Atis Gunivaldis Bērtiņš ; redaktore Daiga Mazvērsīte ; māksliniece Daiga Brinkmane. - Rīga : Laika Grāmata, 2015. - 367 lpp. : il., portr., faksim. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmata iznākusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un Kuldīgas Domes atbalstu.        ISBN 9789934511196.        Skaņu ieraksti - Latvija - Vēsture. Skaņu ierakstu industrija - Latvija - Vēsture. Populārā mūzika - Diskogrāfija. Mūzika - Diskogrāfija.

Zandere, Inese, 1958-.  No mazā : dzeja, 1975-2015 / Inese Zandere ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, ©2015 (McĀbols poligrāfija). - 306, [14] lpp. ; 21 cm. - I. Zandere ir dzejniece un proziste, bērnu grāmatu autore, redaktore un izdevēja. Grāmatā iekļauti viņas dzejoļi no krājumiem "Grāmatiņa" (1983), "Laimīgie meli" (1988), "Melnās čūskas maiznīca" (2003), "Kurzemes Dziesmu svētki. Dobele, 1870-2010" (2010), "Atmiņas par Līsistrates atgriešanos" (2014), "Putna miegā" (2014).        ISBN 9789934121159.        Latviešu dzeja.

Zanders, Ojārs, 1931-.  Etīdes latviešu grāmatniecības trijos gadsimtos : 18. gadsimts, 19. gadsimts, 20. gadsimts / Ojārs Zanders ; redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, ©2015 (Dardedze Hologrāfija).). - 373, [1] lpp., [64] lpp. ielīmes : faks., il., portr. ; 25 cm. - Literatūrpētnieka, grāmatzinātnieka un kultūrvēsturnieka O. Zandera astoņi darba gadi Rakstniecības muzejā un 32 darba gadi Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā devuši ierosmi rakstiem par latviešu grāmatniecību un periodiku dažādos aspektos, sākot ar Apgaismības laikmetu un noslēdzot ar izcilajiem 20. gadsimta grāmatniekiem - Jāni Misiņu (1862-1945) un Kārli Egli (1887-1974). - Personu rādītājs: 355.-[374.] lpp.        ISBN 9789984879956.        Grāmatas - Latvija - Vēsture - 18 gs. Grāmatas - Latvija - Vēsture - 19 gs. Grāmatas - Latvija - Vēsture - 20 gs.

Karlsone, Anete, 1967-.  Rakstainās jostas: kopīgais kultūrslānis : Patterned sashes: the common cultural layer / Anete Karlsone ; recenzenti Dagmāra Prīberga, Dace Martinsone ; foto Uldis Muzikants ... u.c. ; māksliniece Laura Lūse ; redaktore Elita Priedīte. - [Rīga] : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2014 (Talsu tipogrāfija). - 128 lpp. : il., kartes ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 128. lpp. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934528095.        Jostas (apģērbs) - Latvija. Aušana - Raksti.

Putniņa, Mārīte, 1967-.  Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Zemgalē / Mārīte Putniņa ; redaktore Guna Pence ; māksliniece Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; foto: Ints Lūsis ... u.c. ; baznīcu plānu zīmējumi: Gunta Bistere. - Rīga : Neputns, 2015 (Dardedze hologrāfija). - 399 lpp. : il., plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Bibliogrāfija: 360.-362. lpp. un personu rādītājs: 368.-373. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "The heritage of religious architecture and art in Zemgale"--Uz vāka.        ISBN 9789934512483.        Sakrālā arhitektūra - Latvija - Zemgale. Kristīgā māksla un simbolisms - Latvija - Zemgale.         Zemgale (Latvija) - Celtnes, būves utt.

Gunāra Priedes dzīve un darbi / sastādītāja Ieva Struka ; Valda Villeruša mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2015. - 887, [1] lpp. : il. ; 25 cm + piel. - Kopotu rakstu 1. sējumā iekļauta korespondence, dienasgrāmata, lugas un recenzijas, kas tapušas laika posmā no 1944. līdz 1958. gadam ; rakstu 2. sējumā iekļauta korespondence, dienasgrāmatas, lugas un recenzijas, kas tapušas laika posmā no 1959. līdz 1968. gadam ; rakstu 3. sējumā iekļauta korespondence, dienasgrāmatas, lugas un recenzijas, kas tapušas laika posmā no 1969. līdz 1976. gadam. - Pielikumā: "Gunāra Priedes dzīve un darbi: 1928-1958" 1. sējumā 413. lappusē nepublicētais lugas "Jaunākā brāļa vasara" fragments (12 lpp.). . - Ietver personu rādītāju.        3. sējums.        1. sēj. 1928-1958 -- 2. sēj. 1959-1968 -- [3.] sēj. 1969-1976.        ISBN 9789934117299.        Autori, latviešu. Latviešu drāma.

   Dostojevskis, Fjodors.  Noziegums un sods : romāns / Fjodors Dostojevskis ; no krievu valodas tulkojis Kārlis Štrāls ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 621, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Преступление и наказание.        ISBN 9789934050831.        Krievu romāni.

Dostojevskis, Fjodors.  Idiots : romāns / Fjodors Dostojevskis ; no krievu valodas tulkojis Jānis Medenis ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 718, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Идиот. - "Grāmata sagatavota pēc 1975. gada izdevuma"--Titullapas otrā pusē.        ISBN 9789934050824.        Krievu romāni.

Veidemane, Elita, 1955-.  Dzelzsgriezējs un dūja / Elita Veidemane ; māksliniece Līga Kuplā ; projekta vad. Zenta Valtere ; atb. redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2015. - 214 lpp. : il., foto. - Veidemanes sarakstītā grāmata "Dzelzsgriezējs un dūja" ir emocionāls vēstījums par Brīzi, par viņa personību, atsevišķiem dzīves posmiem, notikumiem, kas viņu ietekmējuši, veidojuši tādu, kāds viņš bija, par attiecībām ar viņa tuvākajiem cilvēkiem, par to, kādu viņu redzēja un raksturoja mūziķa laikabiedri.        ISBN 9789934118210.

Ikstena, Nora, 1969-.  Mātes piens / Nora Ikstena ; redaktori Vents Zvaigzne,Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; Gundegas Kārkliņas makets ; Ilva Skulte, pēcvārds ; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 175, [1] lpp. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; IX). - Pēcvārds latviešu un angļu val.        9. grām.        ISBN 9789934546013.        Vēsturiskā proza, latviešu.

Makkola, Mērija Rouza.  Krītošā sniegā / Mērija Rouza Makkola ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 416 lpp. ; 23 cm. - "Spilgts romāns par mīlestību un noslēpumiem Pirmā pasaules kara laikā Francijā"--Uz vāka.        ISBN 9789934052378.       Austrāliešu romāni.

Godua, Sūzana Pīza.  Attiecību krustcelēs : kā zināt, kad labāk šķirties un kad-saglabāt attiecības / Sūzana Pīza Godua; no angļu val. tulk. Karīna Tillberga; red. Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 239 lpp.        ISBN 9789934055317.        Laulība - Psiholoģiskie aspekti. Laulātie pāri - Psiholoģija. Laulības šķiršana - Psiholoģiskie aspekti.

Hargla, Indreks.  Aptiekārs Melhiors un Akas ielas rēgs : kriminālromāns / Indreks Hargla ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; darbu izdošanai sagatavojusi Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 286, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: .        ISBN 9789934052408.        Detektīvromāni, igauņu.

Avotiņa, Daina, 1926-.  Mani spēka pilāri : vēstules un mazi atmiņu komentāri / Daina Avotiņa ; redaktore Māra Rune ; mākslinieks Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 142, [1] lpp. : il. ; 21 cm.        ISBN 9789934048975.        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.         Latvija - Intelektuālā dzīve - 20 gs.

Nouvens, Henrijs.  Ceļamaize : [gudrības un ticības vārdi katrai dienai] / Henrijs Nouvens ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ; redaktore Zane Seņkova ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 407 lpp. ; 19 cm.        ISBN 9789934053504.        Garīgums. Garīgā dzīve - Kristietība. Meditācijas.

Čārlzs, Filipss.  Taktiskā domāšana : kā domāt : 50 vingrinājumi, kas mainīs tavu domāšanas veidu / Čārlzs Filipss; no angū val. tulk. Ingrīda Kreicberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. - 96 lpp. : il.        ISBN 9789934053863.        Doma un domāšana - Uzdevumi, vingrinājumi utt. Loģika - Uzdevumi, vingrinājumi utt. Spriešana - Uzdevumi, vingrinājumi utt. Matemātiskās spēles.

   Kudinska, Marina.  Finansu tirgus Latvijā un Eiropas Savienībā / Marina Kudinska, Brigita Baltača, Egils Kaužēns. - Rīga : Banku augstskola ; Rasa ABC, 2001. - 100 lpp. : il., tab. - Bibliogr. nodaļu beigās.        ISBN 9984653358.

Laikmetīgā arhitektūra Latvijā : Contemporary architecture in Latvia / koncepta autores Velta Holcmane, Agrita Lūse, Ilze Žeivate; priekšv''ards Artis Zvirgzdiņš. - Jelgava : Al secco, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 303 lpp. : il., portr. ; 29 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Personu rādītājs: 280.-287. lpp.        ISBN 9789984994994.        Arhitektūra, jauno laiku - Latvija - 20 gs. Arhitektūra, jauno laiku - Latvija - 21 gs. Arhitekti - Latvija - Intervijas.

Latvijas laikmetīgā glezniecība : [Latvian contemporary painting / redaktors Māris Čačka ; teksts: Vilnis Vējš, Valentīns Petjko ; foto: Inga Girvica, Normunds Brasliņš, Jānis Dukāts ; dizains Inga Girvica ; translation to english Broņislava Kalniņa. - [Daugavpils] : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2014] (Dardedze Hologrāfija). - [68] lpp. : il. ; 25 cm. - Titullapa latviešu valodā, papildu titullapa angļu valodā, teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934846724.        Glezniecība, latviešu - 21 gs - Katalogi.

Pētersone, Elita.  Ritums : būvnieks un gleznotājs / Elita Pētersone ; redaktore Gundega Pumpure ; pēcvārdu autori: Māris Brancis, Vilis Vārsbergs, Ilga Dukāts, Gunta Grīva-Liepiņa, Karls Karlsons, Kārlis Strēlis, Māra Vidnere, Uldis Grasis ; Māra Garjāņa vāka dizains ; vāka noformējumā izmantota Jāņa Rituma glezna "Rīgas puķu pārdevējas" (1997) ; fotogrāfi: Uldis Grasis, Māris Brancis, Lauris Oga. - Rīga : Mansards, 2011. - 172, [4] lpp., [16] lp. krās. il., ģīm. : il., ģīm., faks. ; 24 cm. - E. Pētersones grāmatā atspoguļotas gan jūtas, gan dažādas vēsturiskās norises viena cilvēka - būvnieka un gleznotāja Jāņa Rituma - dzīvē. Uzrakstītais ir lasīšanā ievelkošs dokumentāls darbs par latvieti, kurš pasaules priekšā vienmēr bijis godavīrs. Atmiņu stāstos par J. Ritumu atklājas šā viedā cilvēka neparastā personība.        ISBN 9789984872162.        Gleznotāji - Latvija - Biogrāfijas. Arhitekti un būvnieki - Latvija - Biogrāfijas.

Strods, Heinrihs, (1925-).  Metropolīts Augustīns Pētersons : dzīve un darbs, 1873-1955 / Heinrihs Strods ; redaktore Dzidra Paeglīte ; literārā redaktore Vija Kaņepe ; mākslinieciskais noformējums Andrejs Zīle, Svetlana Zīle. - Rīga : Latvijas Universitātes žurnāla "Latvijas Vēsture" fonds, 2005 (Rīga : Alise-T). - 292 lpp. : il., ģīm., faks., tab. ; 22 cm. - Bibliogr.: 277.-279.lpp. un norādes parindēs. . - Personu rād.: 284.-292. lpp. - Metropolīta Augustīna Pētersona (1873-1955) dzīve un darbs 19. un 20. gadsimtā ir Latvijas vēstures un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vēstures neatņemama sastāvdaļa, bez kuras nav saprotama ne valsts, ne Baznīcas vēsture. Tā ir arī Latvijas garīgās atbrīvošanās un garīgās neatkarības vēstures sastāvdaļa, kas pastāvēja arī tad, kad Latvijas politiskā neatkarība vairs neeksistēja divu totalitāro varu trīskārtējās okupācijas dēļ.        ISBN 9984643735.        Bīskapi -- Biogrāfijas.

Citādība. Iecietība. Līdztiesība : interneta žurnāla "Satori" rakstu krājums / sastādītāji: Ilmārs Šlāpins, Antonija Skopa-Šlāpina un Dace Bargā ; redaktore: Antonija Skopa-Šlāpina ; mākslinieks: Gatis Vectirāns. - Rīga : Ascendum, 2015 (Dardedze hologrāfija). - 91, [4] lpp. : faks., il. ; 21 cm. - (Satori bibliotēka). - Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās.        ISBN 9789934843587.        Seksuālās minoritātes. Homoseksuālisms. Diskriminācija. Tolerance. Vienlīdzība.

Janpaule, Justīne, 1989-.  Tālsaruna / Justīne Janpaule ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga : Mansards, ©2015 (McĀbols poligrāfija). - 52, [1] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934121012.        Latviešu dzeja.

Treibergs, Toms, 1985-.  Drudzis / Toms Treibergs ; redaktore Ingmāra Balode ; mākslinieks Reinis Pētersons. - Rīga : Mansards, ©2015 (McĀbols poligrāfija). - 63, [1] lpp. : il. ; 21 cm.        ISBN 9789934121111.        Latviešu dzeja.

   

 
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »