Jaunieguvumi novembrī

Ziņa publicēta 09.12.2015
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2015.gada novembra mēnesī.

 Beilija, Hilerija.  Misis Ročestere : [romāna Džeina Eira turpinājums] / Hilerija Beilija ; no angļu val. tulk. D.Dreika. - Rīga : Aplis, 1997. - 310, [1] lpp.        ISBN 9984101235.

Siņeļņikovs, Valērijs. Vārda noslēpumainais spēks. Mīlestības formula : kā vārdi ietekmē mūsu dzīvi / Valērijs Siņeļņikovs ; [no krievu val. tulk. un red. Marita Freja ; vāka dizains: Ērika Tomsone]. - Rīga : Sol Vita, [2008]. - 226 lpp. : il. ; 20 cm. - (Zemapziņas noslēpumi). - Ietver bibliogr. (224. lpp.). - Oriģ. nos.: Таинственная сила слова. Формула любви.        ISBN 9789984759685. - ISBN 9984759685. Valoda un emocijas. Zemapziņa. Suģestija. Verbālā Komunikācija. Ietekme (psiholoģija). Garīgā disciplīna. Psihiskā dziedināšana.

Zalāns, Leons.  Tēvzemei : dzejoļu krājums / Leons Zalāns ; priekšvārdu sarakstīja Paulīne Zalāne ; vāka dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2014 (Latgales druka). - 114, [1] lpp. : ģīm. ; 18 cm. - L. Zalāna (1924-1945) dzejoļu krājums ir veltīts paša autora un visu to patriotisko, talantīgo, krietno jaunekļu piemiņai, kurus nopļāva divu noziedzīgu varu nežēlīgā kara izkapts. L. Zalāna grāmata liek domāt par to, kas varēja būt, bet - nebija, jo zaudējām ne tikai mums tuvus, mīļus cilvēkus, bet arī tās mūsu kultūras vērtības, ko šī zudusī paaudze būtu devusi savai tautai.        ISBN 9789984292427 (ies.) : 500 eks.        Latviešu dzeja.

A II Pozitivs.  Policista blēņu stāsti / A II Pozitīvs ; ilustrāciju autors Andris Dauksts. - Mārupe : Drukātava, ©2015. - 430 lpp. : il. ; 21 cm. - (Policista blēņu stāsti ; 3. grāmata). - ISBN precizēts ISBN aģentūrā.        3. grām. Būs aitas, būs cirpēji.        ISBN 9789934530173. . - ISBN 9789984530173(atcelts).        Humoristiskā proza, latviešu. Policija - Daiļliteratūra.

Krekle, Maija.  Zaudētāju guvums / Maija Krekle ; redaktore Eva Mārtuža ; Ievas Jurķeles zīmējumi ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 238, [1] lpp. : il., portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 7 (193).        ISBN 9789934151002.        Latviešu romāni.

Šmite, Linda, 1974-.  Pilna upe : asociāciju romāns / Linda Šmite ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noform. ; Melānijas Vilkas ilustrācijas ; redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 239 lpp. : il., portr. - (Lata romāns ; 8 (194). - Bibliogrāfija: 239. lpp. - Romānu konkursa laureāts.        ISBN 9789934151019.

Šlepiks, Alvids.  Mans vārds ir Marīte / Alvids Šlepiks; no lietuviešu val. tulk. Daina Avotiņa; Nataļjas Kugajevskas vāka māksl. noformējums; Māras Rikmanes ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015. - 204 lpp. : il.        ISBN 9789934151064.        Lietuviešu romāni.

Paņem mani līdz! : dzejas un prozas izlase / grāmatas idejas autore Agnese Ezerroze; Daiga Akmentiņa, Uldis Berķis, Egils Dambis, Lauma Daugiša u.c.; korektore Daiga Lavrinoviča. - [Rīga] : Autorizdevums, 2015. - 189 lpp.        ISBN 9789934145919.               

Liepiņa, Ilga.  Mana draudzene ēna / Ilga Liepiņa; red. Eva Mārtuža; il. Inārs Helmūts; apv. aut. Natālija Kugajevska. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 205, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 10 (196).        ISBN 9789934151026.        Latviešu romāni.

Es mīlu tā / Irēna Irina Almane ... u.c. ; Agnese Piļāne, grāmatas idejas autore, grāmatas salikums, noformējums, vāka dizains. - [Rīga] : Agnese Piļāne, ©2015. - 193 lpp. ; 17 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934854606.        Mīlas dzeja, latviešu.

Henno, Sass, 1982-.  Neaizmirstamie piedzīvojumi maršrutā ''Via Hanseatica'' : Unforgettable adventures on the Via Hanseatica / [story: Sass Henno ; design and illustrations: Annika Tänav]. - [Tallina] : Spring Advertising, 2014. - 207 lpp. : il., kartes ; 21 cm. - Virstitulā: Via Hanseatica, Crossroads of Baltic nature and culture. . - Estonia-Latvia-Russia ENPI cross borders cooperation programme project ELRI-113 "Via Hanseatica"--Titullapas otrā pusē. . - Uz vāka un titullapas autors nav minēts.        ISBN 9789949334735.        Ceļojumi ar automašīnu - Latvija. Ceļojumi ar automašīnu - Igaunija. Ceļojumi ar automašīnu - Krievija.         Latvija - Ceļojumu apraksti. Igaunija - Ceļojumu apraksti. Krievija - Ceļojumu apraksti. Latvija - Tūrisma maršruti. Igaunija - Tūrisma maršruti. Krievija - Tūrisma maršruti.

Dvēselīte tavā plaukstā : dzeja un pārdomas / sast. Dace Solovjeva. - [B.v. : Drukātava], 2013. - 149 lpp. : il.          

 Sāp aizgājušais skaistums : Andra Vējāna piemiņas grāmata : vēstules un dienasgrāmatas, tēlojumi un dzejoļi, atmiņas un attēli / Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs ; sast.: Benedikts Kalnačs, Gaida Jablovska, Ilgonis Bērsons ; red. Sandra Zobena ; atb. red. Rita Meinerte ; māksl. Kaspars Perskis ; fotogr.: Jāzeps Danovskis, Gunārs Janaitis, Juris Krūmiņš. - Rīga : Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs, 2009 (Preses nams). - 253, [1] lpp., [32] lpp. il., ģīm. : ģīm. ; 21 cm. - Personu rād.: 227.-[254.] lpp. - Grāmata veidota kā liecība dzejnieka, ilggadēja žurnāla "Karogs" atbildīgā redaktora un dzimtās Latgales patriota Andra Vējāna (īst.v. Donats Kalnačs, 1927-2005) mūžam. Tajā apkopotas A. Vējāna pašas pirmās publikācijas, atmiņu fragmenti, dienasgrāmatas lappuses, vēstules, kas daudzpusīgi atklāj personības tapšanas ceļu, dzīves garumā veidotos un koptos attiecību lokus un laikmeta zīmes.        ISBN 9789984995731 (ies.).

Horna, Māra.  Liktenīgais salidojums / Māra Horna ; il. Agris Liepiņš. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 237, [2] lpp. : il. - (Lata romāns ; 11 (197).        ISBN 9789934151125.

Tjarve, Eleonora.  Caur brikšņiem : [dzeja] / Eleonora Tjarve ; vāku dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2014 (Latgales druka). - 87 lpp. ; 15 cm.        ISBN 9789984292526. . - : 300 eks.        Latviešu dzeja.

    Mežu zeme Latvija [videoieraksts] : Latvia: a Land of Forests / Imants Ziedonis, Rimants Ziedonis ; Meža attīstības fonds. - [Rīga] : Dd studio, 2008. - 1 DVD + 9 lp. - DVD apskatīšanai nepieciešama Windows operētājsistēma (98, 2000, XP), vismaz Celeron 2 Ghz vai līdzvērtīgu procesoru, 512 Mb RAM, DVD-ROM, skaņas karti, ekrāna izšķirtspēju vismaz 1024x768 px, Windows Media Player 9 vai jaunāku versiju un Apple Quick Time Player 6 vai jaunāku versiju. - Multimediju diskā aplūkojamas 69 Latvijas skaistākās vietas, divu līmeņu interaktīvā karte, kas ne vien iepazīstina ar kultūrvēsturiski nozīmīgiem mežu objektiem un vietām, bet uzrāda arī upju tīklojumu, Latvijas ezerus, kā arī pilsētas un autoceļus. - Pielikumā: dabasskatu fotoatklātnes [9] lp.        ISBN 9984985822. . - ISBN 9789984985824.        DVD. Meži. Latvija. Kartes. Upes. Ezeri.

Avotiņa, Daina, 1926-.  Divas koka karotes un roze / Daina Avotiņa ; redaktore Daina Grūbe ; māksliniece Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 287 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934054006.        Latviešu romāni.

SīkbildeSpāre, Vladis, 1953-.  Tu nevari dabūt visu, ko gribi / Vladis Spāre ; redaktore Anda Brazauska ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 398, [1] lpp.        ISBN 9789934054556.        Latviešu romāni.

SīkbildeBetsa, Šarlote.  Garšvielu tirgotāja sieva / Šarlote Betsa ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 377, [5] lpp. ; 23 cm. - "Kaisle un noslēpumi 17. gs. Londonā"--Uz vāka.        ISBN 9789934055874.        Vēsturiskā proza, angļu. Lielais Londonas ugunsgrēks, 1666 - Daiļliteratūra.

SīkbildeHelberga, Osa.  Sonjas pēdējā vēlēšanās / Osa Helberga ; no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa ; redaktore Elga Rusmane ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 287, [1] lpp.        ISBN 9789934053955.

SīkbildeDžeina Džonsone.  Sultāna sieva / Džeina Džonsone ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 445, [2] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934054389.        Angļu romāni.         Maroka - Daiļliteratūra.

SīkbildeVīrs, Endijs.  Marsietis / Endijs Vīrs ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; tulkotājas redakcijā ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 400 lpp. - (New York Times bestdellers).        ISBN 9789934057083.

SīkbildeMote, Anderss de la.  MemoRandom : [romāns] / Anderss de la Mote ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Ieva Polkmane ; Arņa Kibloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 413, [2] lpp.        ISBN 9789934055331.

SīkbildeMote, Anderss de la.  Burbulis [bubble] : romāns : [triloģija] / Anderss de la Mote ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Elīna Vanaga ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 398, [1] lpp. ; 22 cm.        [3. grām.].        ISBN 9789934055928.        Psiholoģiskās spriedzes proza, zviedru. Daiļliteratūra.

SīkbildeKlārksons, Džeremijs.  Vai tiešām prasu pārāk daudz : pasaule Klārksona acīm / Džeremijs Klārksons ; no angļu valodas tulkojusi Una Orinska ; redaktore Maruta Babule ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 480 lpp.        ISBN 9789934055935.        Angļu proza. Angļu asprātība un humors. Angļi - Sociālā dzīve un paražas.         Lielbritānija - Sociālā dzīve un paražas.

Vaithausa, Lūsija.  Ideāls vīrs / Lūsija Vaithausa ; no angļu val. tulkojusi Liāna Niedra ; vāka dizains Artīrs Zariņš ; red. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2014. - 411 lpp.        ISBN 9789984357416.

Kellija, Ketija.  Medus karaliene : romāns / Ketija Kellija; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2015. - 480 lpp.        ISBN 9789984357775.

Tesaro, Ketlīna.  Flirts / Ketlīna Tesaro ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2015. - 411, [1] lpp.        ISBN 9789984357829.

Deivisa, Anna.  Kaisles atspulgi / Anna Deivisa ; no angļu val. tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2015. - 406, [1] lpp.        ISBN 9789984357843.

Džeimsa, Erika.  Atmiņu ezers / Erika Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Dairis Hofmanis ; redaktore Ingrīda Jundze. - Rīga : Kontinents, 2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 475, [1] lpp.        ISBN 9789984357836.        Angļu romāni.

Vuds, Toms.  Mednieks : [romāns] / Toms Vuds ; no angļu val. tulkojusi Diāna Smilga ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2015. - 491 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984357942.

Abdullajevs, Čingizs.  Elku smagā nasta / Čingizs Abdulajevs ; no krievu val. tulk. Irisa Sakne ; vāka noform. Normunds Tiltiņš ; maketētāja Anna Sņegirjeva. - Rīga : Juvetas, 2015. - 333, [1] lpp. - (Kriminālnoslēpumu meistars).        ISBN 9789934817694.

Liepiņa, Aina.  Ak, šie mākslinieki! / Aina Liepiņa. - [Mārupe] : [Līdzcietības kods], 2015. - 127 lpp. : il., portr. ; 23 cm. - Aktierim uz skatuves no neparedzētām situācijām jāprot iziet tā, lai skatītājs zālē paliktu pie pārliecības, ka tam tā bija jābūt. Visnegaidītākos kuriozus uz skatuves un dzīvē atradīsiet šajā A. Liepiņas grāmatā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934146848. . - ISBN 9789934146848.        Aktieri - Latvija. Aktrises - Latvija.

Istabas augu enerģija / Sast. Baiba Meldra. - Rīga : Avots, 2015. - 132,[2] lpp. - Augi – cilvēka zaļais draugs. Visiem zināms, ka tie dāvā mums skābekli. Bet tas vēl nav viss – augu starojums var ietekmēt mūsu garastāvokli, možumu un enerģijas līmeni kā mājās, tā darbā!.        ISBN 9789934534140.

Perija, Anna.  Atradums Kalandēra laukumā : [detektīvromāns] / Anna Perija ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Bērziņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Keta Īve ; Natālijas Kugajevskas mākslinieciskais noformējums. - Rīga : J.L.V., ©2015. - 350, [1] lpp. ; 20 cm. - (Angļu karalienes mīļākais detektīvs). - Oriģ. nos.: Callander square.        ISBN 9789934118296.        Detektīvromāni, angļu.

Zvirgzdiņš, Juris, 1941-.  Dancis uz virves : manu vecāku Olgas un Jura Zvirgzdiņu piemiņai / Juris Zvirgzdiņš; red. Gundega Blumberga; māksl. Krišs Salmanis. - Rīga : Pētergailis, [2015]. - 191 lpp.        ISBN 9789984334134.        Latviešu romāni. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Daiļliteratūra.

Laima, mūža licējiņa : tautas dziesmu izlase = [Laima, goddess of fate] / sakārtojis Imants Freibergs ; [atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktores Beatrise Reidzāne, Sigita Kušnere ; Beatrises Reidzānes ievads ; mākslinieks, maketētājs Ivo Grundulis]. - Rīga : Pētergailis, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 279 lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 245.-246. lpp. un rādītāji: 257.-274. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789984334103.        Tautasdziesmas, latviešu.

Civilizāciju karš? : pirmais pasaules karš ideoloģijās, mākslās un atmiņās. Latvijas versijas : konferences materiālu krājums / sastādītāji: Pauls Daija, Deniss Hanovs, Ilze Jansone ; krājuma recenzenti: Kristiāna Ābele ... u.c. ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; angļu valodas tulkotāja Laine Kristberga ; vāka dizaina autors Krišs Salmanis]. - Rīga : Zinātne, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 267, [1] lpp. : il. ; 19 cm. - Bibliogrāfija: 245.-[260.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Virstitulā: Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts.        ISBN 9789934549007.        Latviešu literatūra - Vēsture un kritika. Pirmais pasaules karš, 1914-1918 - Literatūra un karš. Pirmais pasaules karš, 1914-1918 - Ietekme. Pirmais pasaules karš, 1914-1918 - Māksla un karš.         Latvija. Eiropa.

Kudrjavcevs, Igors.  Dieva spēks tev un Latvijai : [meditācijas enerģijai, harmonijai, veselībai] / Igors Kudrjavcevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 110, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934056703.

Frīmens, Artūrs.  Kā būtu, ja būtu ... jeb kļūdas, neizmantotās iespējas un nožēla / Arturs Frīmens, Roza de Volfa ; no angļu val. tulkojusi Marika Saturiņa ; Liene Akmene, vāka mākslinieciskais noformējums. - [Rīga] : Vieda, 2015. - 301, [1] lpp.        ISBN 9789984782904.

Račs, Guntars, 1965-.  Laikam laika nav : dzejoļu un dziesmu vārdu izlase / Guntars Račs. - Rīga : MicRec izdevniecība, 2015. - 623, [1] lpp. : il.        ISBN 9789984986074.

Dārza gadagrāmata, 2016 / sast. Aija Priede. - Rīga : Jumava, 2015. - 199 lpp. - Noderīgi padomi dārzniekiem par ūdenstilpņu, koku, krūmu un daiļdārzu kopšanu.        ISBN 9789934118357.

Eddas dziesmas / no senislandiešu valodas tulkojis Uldis Bērziņš ; mākslinieki Lilija Dinere, Roberts Diners ; Dens Dimiņš, redaktors, pēcvārds, komentāri ; Inga Bērziņa, pēcvārds, rādītāji. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 364, [3] lpp. : il. - Latviešu- senskandināvu alfabētiskais rādī'tājs: 307.- 347. lpp. . - Skandināvu- latviešu alfabētiskais rādītājs: 348.- 359. lpp. . - Literatūras saraksts: 360.- 363. lpp.        ISBN 9789984235561.   Kostello, Džeina.  Pamodini mani ar skūpstu : romāns / Džeina Kostello ; no angļu val. tulkojusi Liāna Niedra ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija).). - 445 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Girl on the run.        ISBN 9789984357348 (ies.).        Angļu romāni.

Dilana, Lūsija.  Trešais nav lieks / Lūsija Dilana ; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode ; vāka dizains Arturs Zariņš ; red. Ingrīda Jundze ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2014. - 457, [1] lpp.        ISBN 9789984357393.      

Hora, Reičela. Vētra ved mājup : romāns / Reičela Hora; no angļu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2014. - 459, [2] lpp.        ISBN 9789984357386.

Džonsone, Millija.  Rudens dēka / Millija Džonsone; no angļu val. tulk. Gunita Mežule; vāka dizains Artūrs Zariņš; red. Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 413 lpp.        ISBN 9789984357508.

Kvika, Amanda.  Zilās Medūzas noslēpums / Amanda Kvika ; no angļu valodas tulkojusi Anda Smilga ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2015. - 387, [1] lpp.        ISBN 9789984357720.

Pankola, Katrīna.  Vēl viena deja / Katrīna Pankola ; no franču valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2015. - 391 lpp. - (Jauna franču līnija).        ISBN 9789984357768.

Dzirkale, Zane, 1983-.  Melnais plūškoks / Zane Dzirkale ; priekšvārdu sarakstīja Valdis Jākobsons ; Elitas Reinas Freimanes grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane. - Rīga : Jumava, ©2015. - 39, [1] lpp. : il. ; 19 cm. - Bibliogrāfija: 22.-23. lpp. un zemsvītras piezēmēs. - Grāmatā apkopota informācija par Latvijas melno plūškoku - ķīmiskais sastāvs, izmantošana medicīnā un kosmētikā, kā arī dažādas receptes, kurās kā viena no galvenajām sastāvdaļām ir plūškoks.        ISBN 9789934117855.        Plūškoki. Ārstnieciskās vielas, augu.

Čaks, Aleksandrs, 1901-1950.  Strēlnieku gaitas. Karavīru vēstules : stāsti un apceres / Aleksandrs Čaks ; atbildīgā redaktore un sastādītāja Jūlija Dibovska ; vāka noformējumam izmantots Kārļa Baltgaiļa zīmējums. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 212, [3] lpp., [4] lp. ielīmes : faks., il. ; 20 cm. - (Varoņu grāmata). - A. Čaka (1901-1950) krājumā apkopoti stāsti un apceres par latviešu strēlniekiem un latviešu karavīru likteni. Strēlnieku gaitas ir tīrs vēsturisku notikumu kocentrāts, kurā ieskanas arī cilvēku balsis. Izdevumu papildina materiāli no Latvijas Kara muzeja - latviešu strēlnieku rakstītas vēstules no frontes un atklātnes, kas sūtītas uz mājām, uz Latviju.        Saturs: Kafela kungs. Ziemassvētku kauja. Krekls. Mazais lieluma cēlējs. Ziemassvētku naktī. Lielā uzbrukuma nakts. Laimīgais izlūkojums. Varonības un drosmes paraugs. Latviešu strēlnieku slavenais pulkvedis. Ģenerālis Hermanis Buks. Ģenerālis Kārlis Prauls. Atbrīvotājs stāsta. Mazais strēlnieks Ansis. Pudele. Pēc sviesta. Plūmes un petroleja. Suns Tigis. Eskandrona bārddzinis. Kucēns. Suns - komandieris. Štabskapteinis Irbēns.        ISBN 9789934118265.        Latviešu proza. Strēlnieki - Daiļliteratūra. Karavīri - Daiļliteratūra.

Piebalgs, Ikars.  Melu sindikāts : kur aiznesīs Latvijas vējš? / Ikars Piebalgs ; red. Pēteris Jankavs. - [Rīga] : Atēna ; [A&A Vision], ©2015. - 427, [1] lpp. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934853654.

Numeroloģija : atklājiet un veidojiet savu likteni, izzinot skaitļu spēku / [sastādījums un tulkojums latviešu valodā: Ingrīda Keviša]. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 111, [1] lpp. : il. ; 19 cm.        ISBN 9789934118104.        Numeroloģija.

Sievietes gadagrāmata, 2016 / sastādītāja Kristīna Blaua ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2015. - 207, [1] lpp. : il., tab. ; 19 cm.        ISBN 9789934118340.        Sievietes - Dzīves veidošana - Kalendāri. Sievietes - Veselība un higiēna - Kalendāri.

Kadūrs, Hedi.  Valtenberga / Hedi Kadūrs ; no franču val. tulkojusi Inta Šmite ; lit. konsultante Olita Rause ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 718, [1] lpp.        ISBN 9789984235219.

Леонов, Николай.  Замороженная страсть / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Э, 2015. - 381, [2] c. - (Черная кошка). - В элитном приват-клубе был отравлен известный политик Павел Полунин. В его бокале помимо виски эксперты обнаружили сок ядовитой белладонны. Главной версией преступления стало заказное политическое убийство, однако, чтобы преждевременно не поднимать шумиху в СМИ, дело поручили высочайшим профессионалам из уголовного розыска – полковникам Гурову и Крячко, которые как никто умели работать тихо и быстро. Едва сыщики взялись за дело, один за другим начали вскрываться темные делишки ближайшего окружения политика: и незаконная торговля «спайсами», и супружеские измены, и предательство, но… все это не имело никакого отношения к убийству Полунина. И тут сыщики обратили внимание на одного малоприметного и с виду совершенно безобидного человека….        ISBN 9785699840861.

Kings, Stīvens.  22.11.1963 : nogalināts prezidents Kenedijs! Kas notiks ar Ameriku un pasauli? / Stīvens Kings ; no angļu val. tulk. Vanda Tomaševiča ; red. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 797 lpp. : il. - Oriģ. nos.: 11/22/63 / Stephen King.        ISBN 9789934047190 : cietos vākos.        Amerikāņu romāni.

Avens, Armands.  Top fotoreceptes.lv. Piekabīte : [pārtikas inspektora Bongas piedzīvojumi virtuvē] / Armands Avens; Aigara Truhina dizains; Armanda Avena fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 127 lpp. : il. - Receptes soli pa solim! --Uz vāka.        ISBN 9789934056895.

Hārdens, Bleins.  Bēgšana no nometnes Nr. 14 : jauna cilvēka ievērības cienīga odiseja no Ziemeļkorejas uz brīvību Rietumu pasaulē / Bleins Hārdens ; no angļu valodas tulkojis Juris Miesnieks; red. Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 256 lpp. ; 21 cm. - Pieredzējušais žurnālists, reportieris un rakstnieks Bleins Hārdens, stāstot par Šina šokējošo dzīvi ieslodzījumā un viņa pārsteidzošo izkļūšanu brīvībā, atklāj pasaulē represīvākās totalitārās valsts noslēpumus. Šī ir grāmata par izturību un drosmi, izdzīvošanu un cerībām. Hārdena iespaidīgais stāsts par neparasto jauno cilvēku, kurš dzimis, audzis un spējis izdzīvot nebrīvē, atmasko šo mākslīgi veidoto, šausmu romānam līdzīgo pasauli Ziemeļkorejas koncentrācijas nometnēs, kas pastāv joprojām.        ISBN 9789934053832.

Hislopa, Viktorija.  Sala / Viktorija Hislopa; no angļu val. tulk. Maija Ose; red. Elga Rusmane; vāaka dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zviagzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 515 lpp.        ISBN 9789934049552.

Avens, Armands.  TOP fotoreceptes.lv / Armands Avens ; Aigara Truhina dizains. - [Rīga : Zvaigzne ABC], ©2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 303 lpp. : il. ; 29 cm. - A. Avena ēdienu receptes ir patiesas, pārbaudītas un garšīgas. Grāmatā ievietota daļa no interneta fotorecepšu galerijas. Tajā visa ēdiena taisīšanas māksla izklāstīta soli pa solim, tā ka pat visbiklākajai ēdiena gatavotājai izdosies kārtīgs ēdiens, ko likt citiem priekšā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934050800.        Kulinārija. Pavārgrāmatas.

   Ruņģis, Guntars, 1961-.  Nakts serenādes [skaņu ieraksts] / komp.: Ruggero Leoncavallo, Eduardo di Capua, Wolfgang Amadeus Mozart ... [u.c.] ; izp.: Guntars Ruņģis (tenors, ģitāra), Kaspars Zemītis (ģitāra), Valentino Romiros (ģitāra) ... [u.c.] ; prod., aranž. Guntars Ruņģis ; skaņu rež.: Gints Stankevičs, Modris Bērziņš. - [Latvija] : Upe tuviem un tāliem, 2010. - 1 kompaktdisks (42min 20s) + 36 lpp. - Šis ir unikāls projekts latviešu skaņu ierakstu vēsturē! Nekad vēl iepriekš nav tikusi ierakstīta un izdota programma, kurā pavadījumus izpildītu vienīgi ģitāras. Populāru akadēmiskās un tautas mūzikas skaņdarbu pārlikumi ģitārām skan lieliski. - Pielikumā: CD anot. latv., angļu val. 36 lpp. - Dziesmas itāļu, latv. val. - Darbs ierakstīts, miksēts un māsterēts studijā "Elko Music 1" ; Vīru koris "Frachori" ierakstīts Latvijas Radio 1.studijā.        Saturs: Arlekīna serenāde no operas "Pagliacci" / Ruggero Leoncavallo. Maria, Mari! / Eduardo di Capua ; Vincenzo Russo. Dona Žuana kanconeta no operas "Don Giovanni" / Wolfgang Amadeus Mozart. Nemorīno romance no operas "L'elisir d'amore" / Geatano Donizetti. Pinkertona ariozo no operas "Madame Butterfly" / Giacomo Puccini. Komponistam / Arvīds Žilinskis ; Mirdza Ķempe. Spāniešu romance / Emīls Dārziņš ; Aleksandrs Puškins ; Vilis Plūdons. Amarilli, mia bella / Giulio Caccini. Grāfa Almavivas kavatīne no operas "Il barbiere di Siviglia" / Gioacchino Rossini. Tu, ca nun chiagne! / Ernesto de Curtis ; Libero Bovio. La Danza. Tarantella / Gioacchino Rossini. O Marinariello / Salvatore Gambardella ; Gennaro Ottaviano. Voga, voga / Pietro Labriola. Noskaņa : instrumentāls skaņdarbs / Guntars Ruņģis.        Operas - Fragmenti, aranžēti. Dziesmas (augsta balss) ar ģitāru, aranžējumi. Ģitāras mūzika (ģitāras (2).         Skaņu ieraksts. Kompaktdisks. Ģitāristi. Opermūzika.

Hārmela, Kristina.  Aizmirstības kanēļa smarža / Kristina Hārmela ; no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2015. - 447 lpp.        ISBN 9789984357959.

Papēdis, Māris, 1865-1962.  REMIX...pie laika / Māris Papēdis ; lit. un tehniskā redaktore Maruta Babule ; grāmatas un vāka dizains Guntars Ošenieks. - Rīga : Upett, 2015. - 383, [1] lpp. : fotogr. - Diskogrāfija: 370.- 381. lpp.        ISBN 9789934832017.

Caucis, Gothards Ādolfs, 1889-1964.  Viena latvieša stāsts. Mūža svētdiena / Gothards Ādolfs Caucis ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; lit. redaktore Diāna Spertāle ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane ; Artas Ozolas-Jaunarājas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Lauka Avīze, 2015. - 429, [3] lpp. : il., portr.        ISBN 9789934151187.

Moriartija, Laiena.  Ko Alise aizmirsa / Laiena Moriartija ; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Dairis Hofmanis ; redaktore Ingrīda Jundze ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2015. - 507 lpp.        ISBN 9789984358062.

Redmonda, Pamela.  Jaunāka / Pamela Redmonda; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa; red. Ingūna Jundze; vāka dizains Dairis Hofmanis; makets Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 377, [1] lpp.        ISBN 9789984358116.

Grosmans, Levs.  Burvji / Levs Grosmans ; no angļu val. tulkojis Vilis Kasims ; redaktore Līga Ciematniece. - Rīga : Prometejs, 2015. - 439 lpp.        ISBN 9789934851155.

Mīļumā dots - no sirds dots : Gulbenes novada autoru apsveikumu dzejoļi / sastādīja Iveta Krūmiņa ; redaktore Ilona Vītola ; zīmējumu autore Daiga Kalinka. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2015]. - 191 lpp. : il. ; 20 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789984835938.        Latviešu dzeja - Latvija - Gulbenes novads. Apsveikumi.

Latvijas leģendas V : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sast. Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; idejas aut.: Andrejs Ēķis ; projekta vadītāja Zenta Valtere ; atb. redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2015. - 179, [4] lpp. : il., fotogr., portr.        Saturā: Bīskapa Meinarda laiks/ Ilona Bērziņa; Leģenda par Aklo Valentīnu/ Pāvils Raudonis; Priekules Ikara lidojums/ Ilona Bērziņa; Kalnā kāpējs/ Ilona Bērziņa; Leģenda par Latvijas himnu/ Pāvils Raudonis; Fredijs Kings un Murka/ Andris Ozoliņš; No zemūdeņu diviziona šūpuļa līdz kapam/ Andžils Remess; Tautas mīlētais Dumpis/ Liga Blaua; Uļa/ Juris Visockis; Kristapa Porziņģa stāsts/ Reinis Ošenieks; Krāčainā upē un mainīgā pasaulē/ Aivars Berķis; Piena upē cilvēks var iekāpt tikai vienreiz!/ Anete Šelvaha; Dzimis, lai ēdinātu latviešu tautu. Leģenda par Gunāru Ķirsonu/ Anete Šelvaha.        ISBN 9789934118470 (MV).

               

Trautmanis, Andris, 1934-.  Izlūkošanas noslēpumi : Latvijas iedzīvotāji ārvalstu slepenajos dienestos 20. gadsimta pirmajā pusē / Andris Trautmanis ; Armīna Ozoliņa mākslinieciskais noformējums ; redaktors Ritums Rozenbergs ; Ivars Trautmanis, vāka dizains. - [Mārupes novads] : Goldberg Trust, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 568, [5] lpp. : faksimili, il. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 547.-[553.] lpp. un rādītājs: 557.-[569.] lpp.        ISBN 9789934146350.        Slepenie dienesti - Vēsture - 20 gs. Slepenie dienesti - Latvija - Vēsture - 20 gs. Latvieši - Ārvalstis - 20 gs.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »