Jaunieguvumi decembrī

Ziņa publicēta 14.01.2016
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2015.gada decembra mēnesī.

Brauna, Sandra.  Kaislību virpulī : romāns / Sandra Brauna ; no angļu val. tulk. I.Krūmiņa. - Rīga : Artava, 1998. - 574, [1] lpp.        ISBN 9984124320.

Brīdaka, Lija, 1932-.  Aizvējš pie jūras : [romāns] / Lija Brīdaka ; il. I.Vilcāns ; pēcv. aut. I.Janaite. - Rīga : Lauku Avīze, 2000. - 223 lpp. : il., ģīm. - (Lata romāns). - Bibliogr.: 223. lpp. (19 nos.).        ISBN 9789984567129.

Kristi, Agata.  Slepkavība mācītājmuižā : romāns / Agata Kristi ; no angļu val. tulk. V.Zirnis. - Rīga : Artava, [1999]. - 349, [1] lpp. - (Agata Kristi ; 21).        ISBN 9984126129. . - ISBN 9789984126128.

Kristi, Agata.  Ēnu spogulis : romāns / Agata Kristi ; no angļu val. tulk. I.Krūmiņa. - Rīga : Artava, [2000]. - 429, [1] lpp. - (Agata Kristi ; 23).        ISBN 9984127443. . - ISBN 9789984127446.

Kristi, Agata.  Ziloņi atceras : romāns / Agata Kristi ; no angļu val. tulk. I.Eglīte. - Rīga : Artava, [2001]. - 349, [1] lpp. - (Agata Kristi ; 24).        ISBN 9984128164. . - ISBN 9789984128160.

Puškarevs, Igors, 1932-.  Bērna attīstība / I.Puškarevs, A.Golubeva ; rec. Dz. Meikšāne. - [B.v.] : Lielvārds, 1999. - 119 lpp. : fotoil., sh. - Bibliogr.: 118. - 119. lpp.        ISBN 9984110192. . - ISBN 9789984110196.

Kristi, Agata.  Skumjā ciprese : romāns / Agata Kristi ; no angļu val. tulk. M.Zanders. - Rīga : Artava, [2001]. - 349, [1] lpp. - (Agata Kristi ; 25).        ISBN 9984128288. . - ISBN 9789984128283.

Lukjanskis, Egils.  Krievu leitnanta mīļākā : [romāns] / Egils Lukjanskis ; il. A.Stankevičs. - Rīga : Lauku Avīze, 2002. - 287, [1] lpp. : il., [1] lpp. ģīm. - (Lata romāns). - Bibliogr.: 286. lpp. (25 nos.).        Saturā : Autors par romānu (281. - 285. lpp.).        ISBN 9984567613. . - ISBN 9789984567617.

Krūmiņš, Jānis.  Savējie ap Gaiziņkalnu / Jānis Krūmiņš. - Rīga : Enigma, 1997. - 172, [2] lpp. : il.        ISBN 9984918149.

Konelijs, Maikls.  Tukšais mēness : [romāns] / Maikls Konelijs ; no angļu val. tulk. A.Voitkāns. - Rīga : Kontinents, 2000. - 429, [1] lpp.        ISBN 9984683400.

Pandere, Ingrīda.  Izplatītāja rokasgrāmata / Ingrīda Pandere. - Rīga : Nordik, 2003. - 111 lpp.

        ISBN 9984751341. . - ISBN 9789984751344.

Kaufelds, Teodors.  Sēkla nedeg : dokumentāls stāsts / Teodors Kaufelds. - 2. papild. izd. - Rīga : Liesma, 1979. - 310, [2] lpp. : il.

Stīla, Daniela.  Atmiņas : [romāns] / Daniela Stīla ; no angļu val. tulk. Baiba Gabranova. - Rīga : Kontinents, 2005. - 474, [1] lpp. - (Pasaules bestsellers).        ISBN 9984351122. . - ISBN 9789984351124.

Tesaro, Ketlīna.  Elegance : [romāns] / Ketlīna Tesāro ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 230, [2] lpp.        ISBN 9789984369396.

Robotems, Maikls.  Sods par klusēšanu : [romāns] / Maikls Robotems ; no angļu val. tulk. Ieva Kalnciema. - Rīga : Kontinents, 2007. - 443, [1] lpp.        ISBN 9984352552. . - ISBN 9789984352558.

Dināna, Sāra.  Veneras dzimšana : mīla un nāve Florencē : romāns / Sāra Dināna ; no angļu val. tulk. Maija Andersone ; red. Antra Lezdiņa ; Māra Ābeles vāka dizains. - Rīga : Atēna, 2008 ("Jelgavas tipogrāfija"). - 415, [1] lpp. ; 23 cm. - Tulk. no izd.: The birth of Venus.        ISBN 9789984343105 (ies.).        Vēsturiskā proza, angļu.

Hamiltons, E.  Zvaigžņu karaļi : [romāns] / E.Hamiltons ; [tulk. no angļu val.: Aija Bārda, Valdis Čeičs]. - Rīga : Hermess, 1993 (a/s "Preses nams"). - 269 lpp. ; 20 cm. - (Ārzemju fantastikas sērija ; 1.grām.).        1. grām.         : [931016].

Morels, Deivids.  Akmens brālība : romāns / Deivids Morels ; no angļu val. tulk. Inta Ozoliņa. - Rīga : Kontinents, 1996. - 477 lpp. - (Pasaules bestsellers).        ISBN 9984519244.

Silgailis, Arturs.  Latviešu leģions : dibināšana, formēšana un kauju gaitas Otrā pasaules karā / Arturs Silgailis ; Ērika Jēkabsona pēcv. - Rīga : Junda, 2001. - 358 lpp. : il., kartes. - Rādītāji: 321.-351.lpp. - Pielikumā : 5 kartes un shēmas.        ISBN 998401035X.

Prisjolkova, Inese.  Ieelpo laimi un mīlestību / Inese Prisjolkova ; red. Vita Baumgartena ; vāka dizains: Agnese Melbārde ; foto: Jānis Naglis. - [Rīga : Autorizd., 2010]. - 276 lpp. ; 20 cm. - I. Prisjolkova ir Pozitīvās domāšanas un attieksmes centra "Pavasara studija" autore, lektore un vadītāja. Grāmata ir divu sieviešu - autores un lasītājas - dziļa un patiesa saruna par to, kā mainīt savu dzīvi. Ko darīt, lai ikdienu piepildītu ar laimi, bagātību un mīlestību. Kā sakārtot savu dzīvi jomu pa jomai. Kā būt veselai un bagātai, jaunai un skaistai neatkarīgi no gadu skaita un kā būt vienkārši laimīgai.        ISBN 9789984491950.        Dzīves veidošana. Pārmaiņa (psiholoģija). Pašaktualizācija (psiholoģija). Pašpalīdzības metodes. Sevis menedžments (psiholoģija).

Rīzs, Dons Migels.  Zināšanu balss : [Tolteku padomi, kā iegūt iekšēju mieru] / Dons Migels Rīzs, Dženeta Milsa ; no angļu val. tulk. Paula Prauliņa. - Rīga : Atēna, 2005 (Rīga : a/s "Preses nams"). - 188, [1] lpp. ; 21 cm. - (Tolteku gudrības grāmata).        ISBN 9984341321. . - ISBN 9789984341323.        EZOTERISMS. PSIHOLOĢIJA.

Ukuziks, Pauls.  Medus mazā enciklopēdija : bišu stropa dziednieciskais spēks / Pauls Ukuziks ; no vācu val. tulk. Uldis Kante ; māksl. A.Nikolajevs. - Rīga : Jumava, 1999. - 134 lpp. : il., tab. - (Veselības bibliotēka). - Bibliogr.: 127.-134.lpp. (133 nos.).        ISBN 9984052540. . - ISBN 9789984052540.           

 Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca : skolām un pašmācībai / zin. red. Brigita Zepa, Aija Zobena. - Rīga : Latvijas Universitātes Socioloģijas katedra, 1997. - 152 lpp. - Literatūra : 133.-135.lpp.; Terminu rādītājs : 138.-152.lpp.        ISBN 9984509869.

Itālija : ceļvedis / no angļu val. tulk.: Aija Amoliņa, Sabīne Andersone, Ingrīda Apsalone, Aija Balcere, Elīna Berklava, Anda Pelēce, Andžela Šuvajeva, Marika Taube ; red.: Biruta Alksne, Aija Balcere, Elga Rusmane, Marika Taube. - atjaunotais un papildinātais izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 720 lpp. : krās. il., kartes, tab. ; 22 cm. - (Ceļvedis). - Alf. rād.: 684.-714. lpp. - Oriģ. nos.: Italy.        ISBN 9789984361987.        Itālija - Ceļveži.

Корецкий, Данил.  Время невиноватых : критические размышления о преступности, нравственности и справедливости / Данил Корецкий. - Москва : АСТ ; Астрель, 2007. - 383 с., [8] л. ил., портр., цв. ил., портр. ; 21 см.        ISBN 9785170469857 (АСТ). . - ISBN 9785271168253 (Астрель).

Черкасов, Д.  На Бейкер-стрит хорошая погода, или Приключения веселых мусоров / Дмитрий Черкасов, Андрей Воробьев. - Санкт-Петербург : Валери СПД, 2002. - 319 с.        ISBN 5814201150.

Корецкий, Данил.  Привести в исполнение : Роман. Рассказы / Данил Корецкий; xудож. А. Джаникьян. - Ростов н/Д : Проф-пресс, 1995. - 282,[2] с. : ил. ; 21 см. - На корешке: 4.        Содерж.: Привести в исполнение: Роман; Криминальная фантастика: Рассказы: Стерильная планета; Код справедливости; Чего не может делать машина; Охота; Шок; Логика выбора; Двое; Конец империи.        ISBN 5884750447.

        Милиция в Российской Федерации (х л ). Преступники - Борьба с ними (х л ). Детективные романы и рассказы (х л ).

Мазин, Александр.  Черный стрелок / Александр Мазин. - М. : АСТ ; СПб : Астрель-СПб, 2005 (Тип. изд-ва Самар. Дом печати). - 415 с. ; 21 см. - (Боевик от Александра Мазина). (Триллер десятилетия). - В течение одного дня молодой аристократ и наследник превращается в дичь, которую травит один из могущественных "князей" Ширгородской области. Но у Алексея есть могучее оружие - информация.        ISBN 9785170273584.

Мазин, Александр Владимирович, 1959-.  Черный Стрелок 2 / Мазин А. - Москва : АСТ : Астрель-СПб ; Санкт-Петербург, 2005 (Самара : Самарский Дом печати). - 415 с. ; 21 см. - (Боевик от Александра Мазина).        ISBN 9785170276332. . - ISBN 5170276338.

Keina, Sūzana. Klusie ūdeņi : introverto spēks ekstravertajā pasaulē / Sūzana Keina; no angļu val. tulk. Maija Brīvere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2013]. - 445, [1] lpp. - Alfabētiskais rād.: 431. - [441.] lpp.        ISBN 9789984234410.

Streida, Šerila.  Mežone / Šerila Streida; red. Gunta Šustere; no angļu val.tulk. Sintija Zariņa; Ilzes isakas vāka adaptācija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 384 lpp. - New York Tims bestsellers Nr. 1; skaties arī lielisko filmu, ko izplata Twentieth Century Fox -- uz vāka.        ISBN 9789934043475.

Adlers-Olsens, Jusi.  Lieta Nr. 64 / Jusi Adlers-Olsens; no dāņu val. tulk. Dace Deniņa; red. Anita Poļakovska; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 445, [1] lpp. - ("Lieta Nr. 64" ir 4. grāmata sērijā par Q nodaļu un Karla Merka izmeklētajām lietām -- Uz vāka).        ISBN 9789934048999.

Haidbēmere, Elena.  Veselīga āda. Hildegardes fon Bingenas receptes : oriģinālas receptes, papildinātas ar mūsdienu zināšanām / Elena Haidbēmere ; no vācu val. tulkojusi Anne Sauka ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 119 lpp. : il. - Alfabētiskie rādītāji: 111.- 118. lpp. . - Avotu un literatūras saraksts: 119. lpp. - "Hildegarde no Bingenas, Dieva iedvesmota un daudzus iedvesmojoša sieviete, apbrīnojama, daudzpusīga, ģeniāla zinātniece un mistiķe. Viņas atklāsmes un atklājumi uzrunā pat pēc 800 gadiem"- Juris Rubenis.        ISBN 9789934053290.

Kā būt parīzietei vienmēr un visur : mīlestība, stils, un slikti ieradumi / Anne Beresta, Odrija Divāna, Karolīna de Megrē, Sofija Masa; no franču val. tulk. Marta Aiše; red. Gunta Šustere. - Rīga : Zvagzne ABC, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). - 271 lpp. : fotogr.; il.        ISBN 9789934054082.

Liksoma, Roza.  Sestā kupeja / Roza Liksoma ; no somu val. tulk. Maima Grīnberga; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 139, [2] lpp.        ISBN 9789934054396.

 Fovisma skats = Un regard Fauve : franču glezniecība 20. gadsimta sākumā = peinture française du début du 20ème siècle / auteur du texte Françoise Garcia; sastādītāja un teksta autore Fransuāza Garsija. - Rīga : Neputns, 2007. - 80 lpp. : il. ; 28 cm. - Paral. franču un latviešu val. - "Exposition "Un regard Fauve: peinture française du début du 20ème siècle" au Musée national des beaux-arts de Lettonie 21 mars 2007-20 mai 2007"--titlp. atvērumā.        ISBN 9789984729961.        Fovisms - Francija. Glezniecība, franču - 20 gs - Izstādes.

Aivars Leimanis Latvijas baletā / izdevumu sagatavoja Regīna Kaupuža, Inga Vasiļjeva ; fragmenti no Ērika Tivuma piezīmēm ; māksliniece Ieva Rodiņa. - Rīga : ULMA, 2008. - 165, [2] lpp. : il. ; 33 cm. - Baletdejotājs, baletmeistars, pedagogs A. Leimanis 15 gadus ir Nacionālās operas baleta direktora, mākslinieciskā vadītāja amatā. Izdevums sagatavots sakarā ar viņa 50. dzimšanas dienu. Grāmata iepazīstina ar A. Leimaņa bērnību, skolas gadiem, lomām, ģimeni, ceļojumiem. - Teksts paral. latviešu un angļu val.        ISBN 9789984569765.        Baletdejotāji - Latvija - Biogrāfijas. Deju skolotāji - Latvija - Biogrāfijas.

 Anna Priede : [fotoalbums] / sagatavoja Regīna Kaupuža ... [u.c.] ; foto: Eiženija Freimane ... [u.c.] ; teksts: Eriks Tivums. - Rīga : Ulma, 2009. - 110, [1] lpp. : il., portr. ; 23 x 32 cm. - Fotoalbums veltīts izcilajai latviešu baletdejotājai A. Priedei (1920-2007). - Teksts latviešu un krievu val. - Nosaukums no vāka. . - Sastādītāji minēti izdevējziņās.        ISBN 9789984569857.        Baletdejotājas - Latvija - Albumi.

Helēna Tangijeva-Birzniece : [fotoalbums] / sagatavoja Regīna Kaupuža, Ija Bite. - Rīga : Ulma, 2007. - 71 lpp. : il., portr. ; 24 x 34 cm. - Fotoalbums veltīts leģendārajai baletdejotājai H. Tangijevai-Birzniecei (1907-1965). - Teksts latviešu un krievu val. - Nosaukums no vāka. . - Sastādītāji minēti izdevējziņās.        ISBN 9984569691. . - ISBN 9789984569697.        Deju skolotāji - Latvija - Albumi. Baletdejotājas - Latvija - Albumi.

Gerharde-Upeniece, Ginta, 1963-.  50 Latvijas glezniecības meistardarbi 20. gadsimts : 50 Latvian painting masterpieces of the 20th century / Ginta Gerharde-Upeniece, sastādītāja un teksta autore ; tulkotāja Aija Abens. - Rīga : Jumava, [2013]. - 71, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - Teksts latviešu un angļu valodā.        ISBN 9789934113970.        Glezniecība, latviešu - 20 gs - Albumi. Māksla - Citāti, aforismi utt.

Auziņš, Imants, 1937-.  Mana mūža pasaule : vēstījums par laikiem un cilvēkiem / Imants Auziņš ; redaktore Inta Čaklā ; māksliniece Laura Feldberga ; Irinas Cigaļskas sakārtojums, priekšvārds, komentāri. - [Rīga] : Mansards, ©2015. - 396, [1] lpp. : il., portr. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934121081.        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Skalbe, Kārlis, 1879-1945.  Mūža raksti : [12 sējumos] / Kārlis Skalbe ; Ilgoņa Bērsona sastādījums un stāstījums ; Zigmunda Lapsas dizains ; radaktors Jānis Čākurs. - Rīga : Mansards, 2015. - 364, [1] lpp.        7. sēj.        ISBN 9789934121180.

Ziedonis, Imants, 1933-2013.  Mūžības temperaments : studijas par Raini / Imants Ziedonis ; sakārtojusi Andra Konste ; Gunāra Janaiša fotoattēli ; redaktore: Ieva Lejasmeijere ; priekšvārds: Ausma Cimdiņa ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 161, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: [165.] lpp. - "Laiks Rainim"--Uz vāka.        ISBN 9789934121173.        Latviešu esejas.

Danskovīte, 1961-.  "Ontans i Anne" : komedejas / Danskovīte ; ilustrācijas autore Gaļina Gruziņa. - [Baltinava : Anita Ločmele, 2015] (Rēzekne : Latgales druka). - 398 lpp. : il. ; 23 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934146343.        Latgaliešu drāma (komēdija).

Trasuns, Francis, 1864-1926.  Runas : Latvijas Tautas padomē, Latvijas Republikas Satversmes sapulcē, Latvijas Republikas 1. un 2. Saeimā / Francis Trasuns ; redaktore Valentīna Unda ; Pēteris Zeile, krājuma sastādīšana ; Stella Elksne, vāku dizains ; Pētera Zeiles un Vladislava Malahovska komentāri. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2014 (Latgales druka). - 472 lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 471. lpp.        ISBN 9789984292533.        Valstsvīri - Latvija. Runas, uzrunas utt , latviešu.         Latvija - Politika un pārvalde - 1918-1940.

Bolouri, Džoena.  Nerātnais saraksts : [romāns] / Džoena Bolouri ; no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Gundega Kalendra. - Rīga : The White book, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). - 350, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: The list.        ISBN 9789934516290.        Angļu romāni. Dienasgrāmatas - Daiļliteratūra. Sekss - Daiļliteratūra.

Montefjore, Santa.  Medus garša : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Marta Reksce ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Beekeeper's Daughter.        ISBN 9789984358086.        Angļu romāni.

Robertsa, Nora.  Ilūziju gūstā : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2015 (PNB Print). - 526 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The liar.        ISBN 9789984358093.        Amerikāņu romāni.

Zīle, Monika, 1941-.  Sapnis par Heidelbergu : romāns / Monika Zīle ; redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 238, [1] lpp. - Romāns, kas ikdienai piešķir cerības mirdzumu un sirdij ļauj plaukt kā sapņu puķei. Labs darbs, uzticamas draudzenes, mīļa māsa, talantīga meita, vīrs - ko tad vēls Negaidot viens posms šķietami drošajā ķēdē satrūkst, un Ilzes dzīve sāk atgādināt krāčainu upi.        ISBN 9789934151194.

Blaua, Līga.  Zemgalietis. Uldis Dumpis / Līga Blaua, māksl. Madara Kalniņa. - Rīga : Žurnāls Santa, 2015. - 319 lpp. : fotogr.        ISBN 9789984960470.

Puče, Armands, 1968-.  Jūs nekad viņu nenogalināsiet / Armands Puče ; mākslinieks Edgars Švanks ; lit. redaktore Antra Rēķe. - Rīga : Armands Puče, 2015. - 462, [1] lpp.        ISBN 9789984756110.

Vailda, Meredita.  Mulsums / Meredita Vailda ; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2015. - 377 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984358161.

Volkēviča, Vera, 1915-1989.  Pļauka / Vera Volkēviča ; Dinas Ābeles vāka māksl. noform. ; atb. redaktore Renāte Neimane ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 543, [1] lpp.       3. grām.        ISBN 9789934151170.

Folka, Signe, 1954-.  29 idejas sirsnīgām dāvanām / Signe Folka. - Rīga : Lauku Avīze, [2015]. - 87 lpp. - Signes Folkas 2. grāmatā atradīsiet oriģinālas, vieglas un skaistas idejas dažādiem svētkiem un dāvanām visam gadam.        ISBN 9789934151217.        Dāvanas - Amatieru rokasgrāmatas. Roku darbs.

Takers, Džims B.  Atgriezties dzīvē. Bērni atceras iepriekšējās dzīves : bērni atceras iepriekšējās dzīves / Džims B. Takers ; no angļu val. tulkojusi Dzintra Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslin. noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2015. - 314, [12] lpp. - Bibliogrāfija: [315.-326.] lpp. - Autors dalās piedzīvotajā, tiekoties ar bērniem, kuri ir pārliecināti, ka atceras savas iepriekšējās dzīves. Darbs ir nopietns, zinātniski skaidrots pētījums, kas liek mums citādi paraudzīties uz it kā visiem zināmo matēriju, prātu, sapņiem.        ISBN 9789934534195.        Reinkarnācija - Gadījumu izpēte. Atmiņa, bērnu - Dažādi fakti - Gadījumu izpēte.

Auzers, Oļegs, 1950-.  Mans sudraba ceļš apziņā / Oļegs Auzers ; sastādītāja Kristīna Blaua ; redaktore Aija Priede. - Rīga : Jumava, 2015. - 117, [1] lpp. : il., fotogr. - Ezotērika par sudraba ietekmi uz cilvēka veselību.        ISBN 9789934118432.

Hānbergs, Ēriks, 1933-.  Atgūšana un iegūšana saprātā un neprātā / Ēriks Hānbergs. - Rīga : Jumava, 2015. - 250, [4] lpp. : fotogr. - Par bartera laikiem Latvijā un Latvijas laukos 20. gs. 90. gados pēc PSRS sabrukuma. Rakstnieka E. Hānberga jaunākā grāmata.        ISBN 9789934118555.

Osvalds, Džeimss.  Dabiskā nāvē / Džeimss Osvalds ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 396 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934053757.

Svonsons, Pīters.  Meitene ar pulksteni sirds vietā / Pīters Svonsons ; no angļu val. tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2015. - 379 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984358109.

Sinklēra, Mima.  Piparkūku brīnumzeme : cepumi, kūkas un rotājumi / Mima Sinklēra ; no angļu val. tulkojusi Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 110, [2] lpp. : il.        ISBN 9789984235387.

Stepnova, Marina.  Bezdievju iela / Marina Stepnova ; no krievu valodas tulkojusi Maija Stūrniece ; māksliniece Gita Treice ; lit. konsultante Raita Saleniece. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 237, [2] lpp.        ISBN 9789984235660.

Mīks, Džeimss.  Sirds ielauzās / Džeimss Mīks ; no angļu val. tulkojuši Mārtiņš Pomahs un Aija Uzulēna ; mākslinieks Jānis Esītis ; redaktore Dace Sparāne. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 429, [2] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934546068.

Tapins, Andrjus.  Vilka stunda : fantastikas romāns (stīmpanks) : elpu aizraujoši notikumi citādā Viļņā! / Andrjus Tapins ; no lietuviešu val. tulkojusi Indra Brūvere-Daruliene ; atb. redaktore Liene Soboļeva ; lit. redaktore Daiga Lapāne. - Rīga : Jumava, 2015. - 525, [1] lpp.        ISBN 9789934118630.

Gavande, Atuls.  Būt mirstīgam : par medicīnu un to, kam tiešām ir nozīme pašās beigās / Atuls Gavande ; no angļu val. tulkojusi Maija Brīvere ; lit. konsultnate Sandra Skuja ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāna Rozes apgāds, 2015. - 284, [3] lpp. : diagr.        ISBN 9789984235448.

Biršs, Juris, Dr. sc. ing., 1943-.  Biznesa astroloģija / Juris Biršs ; atb. redaktore Ilze Fogele ; lit. redaktore Brigita Šoriņa. - Riga : J.L.V., 2015. - 214, [1] lpp. - Vienmēr ir pastāvējis liels vilinājums (īpaši biznesa jomā) rast nākotnes prognozes ar augstu sakritības līmeni, kas ļautu mums ieskatīties nedaudz savā nākotnē, vai arī atgriezties nozīmīgā brīdī pagātnē. Kamēr "laika mašīnas" vēl nav, varam izmantot astroloģijas tehnoloģijas, lai ceļotu laikā. Ir lietderīgi izmantot šo seno "zvaigžņu mācību" jaunu, modernu sabiedrisku procesu un sociālo norišu optimizācijā, prognozēšanā, un iesaistīt to cilvēkam grūti izprotamu procesu izpētei. Biznesa astroloģija ir tikai viena no daudzajām iespējām, ko piedāvā astroloģija.        ISBN 9789934118593.

Zvaigznes un skaitļi : numeroloģija / tulk. I.Vaitmane. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Vieda, 2015. - 288, [2] lpp. : il.        ISBN 9789984701615. . - ISBN 9789984701611.

Rankla, Kristīne.  Kā es nomierinu savu bērniņu : padomi brēcošu bērniņu vecākiem / Kristīne Rankla ; no vācu valodas tulkojusi Ilze Kuduliņa ; [Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Dace Krecere ; literārā redaktore Austra Celmiņa ; Maijas Turkas zīmējumi]. - Rīga : Jumava, ©2015. - 191, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Padomi raudošu bērniņu vecākiem). - Bibliogrāfija: [190.] lpp.        ISBN 9789934115301.        Raudāšana, zīdaiņu. Zīdaiņi - Aprūpe - Psiholoģiskie aspekti. Vecāki un zīdainis.

Hofmane, Johanna.  Šarlote fon Šteina : Gētes aizmirstā mīla / Johanna Hofmane ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Mudītes Plaudes tulkojums latviešu valodā. - Rīga : Jumava, ©2015. - 238, [1] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934116544.        Vācu romāni.

Franks, Pjērs.  Laimīgas mīlestības formula / Pjērs Franks ; no vācu val. tulkojusi Irīda Miska ; Ivara Vimbas grafiskais noformējums ; atb. redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, 2015. - 215 lpp.        ISBN 9789934118531.        Vīrieša un sievietes attiecības. Mīlestība - Psiholoģiskie aspekti. Šķiršanās (psiholoģija).

Rors, Ričards.  Ar elpu zem ūdens : garīgums divpadsmit soļos / Ričards Rors ; no angļu val. tulkojusi Anna Šēfere ; redaktors Elviss Ozols ; Māris Garjānis, makets un vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2015. - 166, [1] lpp.        ISBN 9789984869681.

Lommels, Pims van.  Apziņa viņpus dzīves : zinātne par nāvei tuvu pieredzi / Pims van Lommels ; no angļu val. tulk. Kristaps Šoriņš. - Rīga : Lietusdārzs, 2015. - 366, [1] lpp.        ISBN 9789984869698.  

1990. gada 4. maijs, 1991. gada 21. augusts Latvijas valsts vēsturē : Neatkarības deklarācijas 20. gadadiena / red. Aleksandrs Kiršteins ; priekšv. sarakst.: Dainis Īvāns, Jānis Blažēvičs, Aleksandrs Kiršteins ; foto: Uldis Briedis, Andris Eglītis. - Rīga : Domas spēks ; 4. maija Deklarācijas klubs, 2010 (Jelgavas tipogrāfija).). - 64, [1] lpp. : il., ģīm., faks., kartes ; 23 cm. - Izdevumā ievietoti svarīgākie notikumi Latvijas vēsturē, fakti par Latviju, Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākās Padomes Deklarācija "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu", Latvijas Republikas Konstitucionālais likums. - Teksts laviešu val., atsevišķas sadaļas angļu val.        ISBN 9789984996141 (ies.).        Latvija - Vēsture - Trešā Atmoda, 1987-1991 - Avoti. Latvija - Politika un pārvalde - 1987-1991 - Avoti.

Montefjore, Santa.  Medus garša : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Marta Reksce ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Beekeeper's Daughter.        ISBN 9789984358086.        Angļu romāni.

Barnards, Džulians.  Ārsta Edvarda Baha dziedinošie augi / Džulians Barnards ; no angļu valodas tulkojusi Laura Tidriķe ; teksta redaktore Ingrīda Sjomkāne ; vāka dizains: Matīss Zvaigzne. - Rīga : Ziedu enerģija, ©2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 204 lpp. : il. ; 22 cm.        ISBN 9789934803772.        Ziedi - Izmantošana terapijā. Alternatīvā medicīna.

Rankla, Kristīne.  Kā es nomierinu savu bērniņu : padomi brēcošu bērniņu vecākiem / Kristīne Rankla ; no vācu valodas tulkojusi Ilze Kuduliņa ; [Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Dace Krecere ; literārā redaktore Austra Celmiņa ; Maijas Turkas zīmējumi]. - Rīga : Jumava, ©2015. - 191, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Padomi raudošu bērniņu vecākiem). - Bibliogrāfija: [190.] lpp.        ISBN 9789934115301.        Raudāšana, zīdaiņu. Zīdaiņi - Aprūpe - Psiholoģiskie aspekti. Vecāki un zīdainis.

Barševskis, Arvīds, 1965-.  Tur, aiz tuksnešiem un kalnu grēdām / teksts, fotoattēli: Arvīds Barševskis ; vāka dizains: Dita Kiceja-Slavicka. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2015 (Rīga : Drukātava).). - 117, [1] lpp. : il., portr. ; 24 cm. - A. Barševskis grāmatā parāda Tadžikistānu caur visdažādākajām prizmām. Vienalga vai tās bija tikšanās ar vienkāršu aitu ganu vai rektoru, ar ceļmalas tirgotāju vai pretimnācēju, ar vietējo mullu vai valsts prezidentu, caur viņiem autors ieraudzīja Tadžikistānu. Tur dzīvo viesmīlīgi cilvēki, kas godā savu seno kultūru un mīl savu valsti.        ISBN 9789984147338.        Tadžikistāna - Ceļojumu apraksti.

Guļevska, Lia, 1944-.  Rīgas Sv. Pētera baznīca cilvēkos un likteņos / Lia Guļevska ; Andra Lamstera vāka dizains ; V. Rīdzenieka, G. Pilsētnieka, G. Oškalnes-Vējiņas, K. Makarenko foto ; uz vāka Roberta Johansona foto. - Rīga : Madris, 2015. - 191 lpp., [4] lpp. iel. : il., portr. ; 28 cm. - Bibliogrāfija: 191. lpp. - Viena no Latvijas visskaistākajām gotiskajām celtnēm, dižākā viduslaiku celtne Rīgā, tik daudz pieredzējusī un pārcietusī Sv. Pētera baznīca, kuras vārds cieši saistīts ar mūsu Rīgas attīstības vēsturi. Pirmo reizi dokumentos minēta 1209. gadā un līdz Otrajam pasaules karam tika uzskatīta par augstāko koka celtni Eiropā - 120,7 metri. 1997. gadā Sv. Pētera baznīca iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā.        Autori: Jānis Anmanis, Gunārs Armans, Gunārs Asaris, Ludmila Azarova, Aija Baumane, Diāna Bērza, Andris Buiķis, Gunita Čakare, Ēriks Darbvaris, Vija Ilze Dzintare, Kristīne Gailīte, Gunārs Goba, Vilma Grava-Eglīte, Andrejs Ģērmanis, Rafi Haradžanjans, Silvija Holcmane, Andrejs Holcmanis, Valda Kalniņa, Anita Kamerāde-Bodrova, Jānis Klētnieks, Alda Kozadajeva, Sergejs Meierovics, Guntis Nātiņš, Marianna Ozoliņa, Uģis Prauliņš, Sandra Priežčiekure, Velta Raudzepa, Pēteris Saulītis, Māris Sirmais, Artūrs Smila, Andrejs Spole, Santa Tabulēvica, Ints Teterovskis, Ojārs Vācietis, Sonora Vaice, Venta Vecumniece, Reinis Zariņš, Marina Zemīte, Uldis Zemzaris.        ISBN 9789984314112.        Luterāņu baznīca - Latvija - Rīga. Baznīcu ēkas - Latvija - Rīga.

Freiberga-Ņitavska, Ņina.  Darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un viņu ģimenēm : metodiskais līdzeklis / Ņina Freiberga-Ņitavska, Vaila Putāne. - Rīga : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", 2015. - 80 lpp. : diagr., il. - (Pedagoga bibliotēka ; 9). - Bibliogrāfija: 76. - 78.lpp. (51 nos.).        ISBN 9789934848865.        Sociālais darbs ar ģimeni - Latvija.

Rubenis, Andris, 1951-.  Mākslas vēstures teorijas vēsture : XIX gs. 90. gadi - XX gs. 90. gadi / Andris Rubenis ; mākslinieki: Rauls Liepiņš, Kaspars Podskočijs ; redaktore Inta Rozenvalde. - Rīga : Autorizdevums, 2015. - 271 lpp. : portr. ; 25 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 265.-271. lpp.        ISBN 9789934146190. . - ISBN 9789934143151(atcelts).        Māksla - Filozofija - 20 gs - Vēsture. Mākslas vēsturnieki.

Brauns, Pīrss.  Sarkanā sacelšanās : [triloģija] / Pīrss Brauns ; no angļu val. tulkojusi Santa Andersone ; redaktore Maija Džeriņa ; mākslinieks Reinis Liepa. - Rīga : Prometejs, 2015. - 407, [1] lpp.        [1. grām.].        ISBN 9789934851179.

Čepmens, Gerijs.  Piecas mīlestības valodas : kā izteikt sirsnīgu pieķeršanos savam partnerim / Gerijs Čepmens ; no angļu val. tulk. Kate Vītola ; māksl. Ilgonis Riņķis. - Rīga : Atēna, 2015 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 213, [2] lpp. ; 20 cm. - (Arka). - Oriģ. nos.: The five love languages / Gary D. Chapman.        ISBN 9789934853661.        Laulība. Komunikācija laulībā. Mīlestība.

Judina, Dace.  Siers otrajai pelītei / Dace Judina; red. Gundega Sēja; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīgs : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 319, [1] lpp. - ("AE- izmeklē Anna Elizabete"). - Rīgā siro maniaks, septiņi upuri. Nāve kā rituāls, atriebība vai sods? -- Uz vāka.        ISBN 9789934049682.

Osvalds, Džeimss.  Dabiskā nāvē / Džeimss Osvalds ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 396 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934053757.

Beigbeders, Frederiks.  Ūna un Selindžers : romāns / Frederiks Beigbeders ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 304 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 302.-304. lpp.        ISBN 9789934055881.        Franču romāni.

Spensere, Eimija.  Skats no gaišās puses : 100 veidi, kā kļūt laimīgam tagad / Eimija Spensere; no angļu val. tulk. Inese Leitāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 222, [2] lpp.        ISBN 9789934055799.        Pašaktualizācija (psiholoģija). Laime - Psiholoģiskie aspekti. Pozitīvā psiholoģija. Optimisms.  

Ābele, Zaiga.  Mans ceļš. Svētceļojums uz Santjago de Kompostela / Zaiga Ābele. - Rīga : Sava Grāmata, 2015. - 258 lpp.: fotoil.        ISBN 9789934849862.

Igaune, Edīte.  Enerģētiskā dziedniecība veselības atgūšanai : monogrāfija : nozare: medicīnas zinātne, apakšnozare: dažādas terapijas, dziedniecība / Edīte Igaune ; redaktore: Lija Brīdaka. - Rīga : Edīte Igaune, 2014 (Drukātava). - 207, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 201.-207. lpp. - Ekonomikas un kultūras augstskolas asociētās profesores E. Igaunes monogrāfija ir labs palīgs garīgā ceļa gājējiem, kuri vēlas izprast cilvēka slimības cēloņus. Grāmata ir noderīga ikvienam cilvēkam, kurš ir gatavs paskatīties uz dzīvi plašāk, nepieturoties pie saviem līdzšinējiem uzskatiem. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934143281.        Enerģētiskā medicīna.

Tautas veselības gadagrāmata 2016 / sastādītāji: Uldis Līkops, Laila Štāle, Dana Misiņa. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2015. - 327 lpp. : il. - Ikgadējs Latvijas Sarkanā Krusta izdevums - rakstu krājums par dažādām populāri zinātniskām medicīnas tēmām - veselīgu dzīvesveidu, slimību rašanās cēloņiem un simptomiem, profilaktiskiem pasākumiem, kā no tām izsargāties. Gadagrāmatā ievietoti padomi fiziskām aktivitātēm, interesantu un veselīgu ēdienu pagatavošanai, kā arī informācija par Latvijas Sarkanā Krusta un Rīgas domes labklājības departamenta sociālo pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību. Grāmatas sākumdaļā - kalendārs 12 mēnešiem.        ISBN 9789984813851.

 Dzīves grāmata 2016 / sastādītāja Ilze Gandre ; vāka apdare un datordizains Juris Grundulis. - Rīga : Kopsolī, 2015. - 311 lpp. : il.        ISBN 9789934147074.

Barkāne, Anna.  Nauda seko iedvesmai : mēs varam sasniegt tikai to, ko izprotam... / Anna Barkāne, Ingvilda Zālīte ; redaktore Aija Lapsa ; vāka dizains: Igors Madžulis. - [Rīga] : Anna Barkāne, 2014 (Latgales druka). - 210 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 207.-210. lpp. - Grāmatā atklātas daudz peltā, slavētā un līdz galam nesaprastā tīkla mārketinga iespējas. Te soli pa solim parādīts, kā sasniegt daudz vairāk, nekā bija iecerēts. Grāmatā ir daudz praktisku rekomendāciju, noderīgu padomu un tests, kas palīdz nostiprināt zināšanas. Izanalizētas tipiskās jauniesācēju kļūdas un ieteikts, kā no tām izvairīties. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934142819.        Daudzlīmeņu tirgvedība. Uzņēmējdarbības menedžments.

Kauķis, Arnis.  Es gribu savu salonu! : rokasgrāmata pakalpojumu sfēras biznesa uzsākšanai / Arnis Kauķis [teksts, attēli] ; [literārā redaktore Zane Usele]. - [Rīga] : Iespēju grāmata, 2015. - 62, [1] lpp. : il., tab. ; 20 cm.        ISBN 9789984875774.        Pakalpojumu industrija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Uzņēmējdarbība - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.         BIZNESA BIBLIOTĒKA.

Radiņa, Sarmīte.  Pļavas nomniece : dzeja, (2010-2015) / Sarmīte Radiņa ; māksl. Ligija Bodniece. - Madona : Erante, 2015. - 207, [1] lpp.        ISBN 9789934146268.   

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »