Jaunieguvumi 2016. gada janvārī

Ziņa publicēta 19.02.2016
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2016.gada janvāra mēnesī.

 Bērza, Diāna.  Labrīt, laimīgo cilvēk! : sarunas ar eņģeļiem. Dzejoļi. Pasakas. Visuma informācija Zemes cilvēkiem / Diāna Bērza ; māksl. Andris Lamsters. - Rīga : Madris, [2015]. - 71 lpp. : il.        ISBN 9789984314594.

Pūce, Kaspars, 1948-.  Ko lai dara, tādi laiki / Kaspars Pūce ; redaktore Gundega Saulīte ; vāka dizaina autore un māksliniece Zane Neimane ; zīmējumu autors Jānis Anmanis. - Rīga : Vesta-LK, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 126 lpp. : il. ; 21 cm. - (Laika grāmata).        ISBN 9789934511172.        Teātris - Latvija. Kinofilmas - Latvija. Leļļu teātris - Latvija.

Glaviničs, Tomass.  Lielākais brīnums / Tomass Glaviničs ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 367, [1] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934054839.        Austriešu romāni.

Šēbergs, Tomass.  Ingmars Bergmans: stāsts par mīlu, seksu un nodevību / Tomass Šēbergs ; no zviedru val. tulk. Ieva Pudure ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 415, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 406.-409. lpp. un rādītājs: 410.-[416.] lpp.        ISBN 9789934057397.        Kinofilmu producenti un režisori - Zviedrija - Biogrāfijas.

Prisjolkova, Inese.  Septiņas saules / Inese Prisjolkova ; vāka dizains Agnese Melbārde ; redaktore Santa Arāja ; makets Edgars Švanks. - Jūrmala : Inese Prisjolkova, [2015]. - 335 lpp.        ISBN 9789934852510.

Fenvika, Liza.  Nams Kornvolā / Liza Fenvika ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Dace Barone. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 367, [1] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934052361.        Amerikāņu romāni.

Melgalve, Ieva, 1981-.  Mēness teātris / Ieva Melgalve ; redaktore Bārbala Simsone ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 319, [1] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934056802.        Zinātniskā fantastika, latviešu.   Aprakstu saraksts

Blaua, Līga.  Zemgalietis. Uldis Dumpis / Līga Blaua, māksl. Madara Kalniņa. - Rīga : Žurnāls Santa, 2015. - 319 lpp. : fotogr.        ISBN 9789984960470.

Ozols, Otto, 1970-.  Neērtās patiesības : vēstules XXI gs. latvietim / Otto Ozols ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; sastādītāja un redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 287 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934151231.        Dokumentālā proza, latviešu.

Gortners, K.V.  Lukrēcija Bordža. Vatikāna princese / K. V. Gortners ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; vāka dizains Artūrs Zariņš redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2015. - 476 lpp.        ISBN 9789984358123.        Vēsturiskā proza, amerikāņu.

Valērijs Siņeļņikovs.  Senču mantojums dzimtas spēka iegūšanai / Valērijs Siņeļņikovs, Valērijs un Larisa Dokučajevi; no krievu valodas tulkojusi un redaktore Marita Freija ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2015]. - 223, [1] lpp. : il., sh., tab. ; 20 cm.        ISBN 9789984894577.        Ģenealoģija. Genogramma.

Sils, Mārtiņš.  Vēstules no Āfrikas / Mārtiņš Sils, Andžs Ūbelis ; atb. redaktore Anna Andersone ; Ingus Feldmaņa vāka noformējums ; maketētājs Jānis Pavlovskis ; grāmatas noformējumā izmantotas fotogrāfijas no autoru personīgā atrhīva. - Rīga : Jumava, 2016. - 279, [1] lpp. : fotogr., kartes. - Grāmata par divu draugu, piedzīvojumu meklētāju un motociklistu, ceļojumu pāri visai Āfrikai, katrā pieturvietā izpildot iepriekš Latvijas skolēnu iesūtītus uzdevumus.        ISBN 9789934118616.

Kota, Laima.  Mierielas vilkme / Laima Kota; red. Gundega Blumberga; māksl. Jānis Esītis; makets Gundega Kārkliņa. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 286, [1] lpp. 

Ikstena, Nora, 1969-.  Mātes piens / Nora Ikstena ; redaktori Vents Zvaigzne,Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; Gundegas Kārkliņas makets ; Ilva Skulte, pēcvārds ; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 175, [1] lpp. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; IX). - Pēcvārds latviešu un angļu val.        9. grām.        ISBN 9789934546013.        Vēsturiskā proza, latviešu.

Ēce, Riona.  Dāvanu saiņošana : Gift wrapping = Упаковка подарков / Riona Ēce ; red. Nadīna Laukmane ; rasējumi Elīna Ēce ; foto: Kristīne Madjare, Riona Ēce ... [u.c.]. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Ziedu dizains, 2015 (Dardedze hologrāfija). - 111, [1] lpp. : il., sh., tab., fotogr. - Teksts paral. latviešu, angļu un krievu val.        ISBN 9789934145667 : mīkstos vākos.

Harisons, Kriss.  Neprātīgi iemīlējies : Dienviditālijas valdzinājums / Kriss Harisons ; no angļu val. tulkojusi Ilze Burnovska ; maketētājs Indars Mediņš ; lit. redaktore Dzintra Auziņa. - Rīga : BaibaBooks, 2015. - 425 lpp. ; 21 cm. - (Starptautisks Bestsellers).        ISBN 9789934539060.

Skalbergs, Atis, 1938-.  Hronista pēdējais ieraksts : stāsti, atmiņas / Atis Skalbergs. - Rīga : [Atis Skalbergs], 2015 (Talsu tipogrāfija). - 151 lpp. : il. ; 22 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - "Pateicība grāmatas tapšanā Aivaram Slucim"-- [1.] lpp.        ISBN 9789934146084.        Stāsti, latviešu.

Mihaēlisa, Antonija.  Pasaku stāstnieks / Antonija Mihaēlisa ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Raita Saleniece ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 349 lpp. ; 22 cm.        ISBN 9789984235585.        Jaunatnes proza, latviešu.

Ezergailis, Andrievs, 1930-.  Caur velna zobiem : vācu laiki šodien : 1941-1945 : esejas un domas / Andrievs Ezergailis ; redaktore Ilma Elsberga. - [Rīga] : Atvērtās krātuves, ©2015 (Drukātava). - 478, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmes. - Vēsturnieks A. Ezergailis tiek uzskatīts par pasaules mēroga speciālistu jautājumos, kas saistīti ar holokaustu Latvijā. Krājumā sakopoti viņa Latvijas Trešās atmodas laika raksti, kuri galvenokārt bija publicēti atjaunotās Latvijas presē. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934147227.        Holokausts, ebreju (1939-1945) - Latvija - Atspoguļojums presē. Antisemītisms - Atspoguļojums presē. Propaganda, padomju - Atspoguļojums presē.         Latvija - Vēsture - Vācu okupācija, 1941-1944 - Atspoguļojums presē.

Žuravska, Dzintra, 1939-.  Labirinta sindroms : romāns / Dzintra Žuravska ; Ērikas Tomsones vāka dizains ; par izd. atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2016]. - 135 lpp. : il.        ISBN 9789984894591.

Sils, Harijs, 1966-.  Aukstās upes / Harijs Sils ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, ©2015. - 147, [1] lpp., [16] lp. iel. : il., portr. ; 20 cm. - (Aiz apvāršņa). - H. Sila grāmatā sniegts ieskats piedzīvojumiem bagātajās latviešu laivotāju ekspedīcijās pa Kanādas ziemeļu upēm Stikini, Džordžu un Koroku. Ekspedīciju laikā ir jāpārvar daudz grūtību, un dažkārt tikai veiksme glābj ceļotājus no nopietnām nepatikšanām.        ISBN 9789934118418.        Kanoe airēšana - Kanāda. Upes - Kanāda.         Kanāda - Ceļojumu apraksti.

Gaitniece, Lāsma, 1981-.  Ciemos uz vilinošākajām Eiropas pilsētām : stāsti par ceļojumiem / Lāsma Gaitniece ; Lāsmas Gaitnieces redakcijā ; mākslinieks, vāka dizaina autors: Imants Liepiņš. - [Liepāja] : [Lāsma Gaitniece], 2015. - 192 lpp. ; 20 cm. - L. Gaitniece 2012. gadā izdevusi grāmatu "Biļete uz paradīzi. Stāsti par ceļojumiem". Šajā grāmatā iekļauti apraksti par desmit valstīm Rietumeiropā un Viduseiropā. Vēstījums sākas ar Šveices Konfederāciju un noslēdzas ar Zviedrijas Karalistes galvaspilsētas Stokholmas karakuģa "VASA" muzeja apmeklējumu.        ISBN 9789934522628.        Eiropa - Ceļojumu apraksti.

Žuļņevs, Nikolajs.  Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā. Ceļu satiksmes likums : ar komentāriem un ilustrācijām / Nikolajs Žuļņevs, Aleksejs Ļeontjevs. - Rīga : Mācību grāmata, 2015. - 264 lpp. : il., tab. - Jaunie! No 01.01.2016 --Uz vāka.        ISBN 9789984183077.

Volters, Džess.  Skaistās drupas / Džess Volters ; no angļu valodas tulkojusi Daiga Meldere ; literārā redaktore Dzintra Auziņa. - [Rīga] : BaibaBooks, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 425 lpp. : karte ; 21 cm.        ISBN 9789934539046.        Amerikāņu romāni.

Gortners, K.V.  Lukrēcija Bordža. Vatikāna princese / K. V. Gortners ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; vāka dizains Artūrs Zariņš redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2015. - 476 lpp.        ISBN 9789984358123.        Vēsturiskā proza, amerikāņu.

Abdullajevs, Čingizs.  Zilie eņģeļi : [detektīvromāns] / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : Juvetas, 2015. - 334, [2] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).        ISBN 9789934856303.        Detektīvromāni, krievu.

Heiere, Džordžeta.  Venēcijas mīla / Džordžeta Heiere ; no angļu val. tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Dairis Hofmanis ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2016. - 429 lpp.        ISBN 9789984358154.

Mikušina, Tatjana.  Par jogu un meditāciju : Tatjanas Mikušinas lekcija Dzīves ētikas universitātes sesijā 2015. gada 27. martā / Tatjana Mikušina ; no krievu valodas tulkojusi Lauma Ērgle ; redaktore Ieva Šuplinska ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2015]. - 71 lpp. : il., portr. ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789984894584.        Meditācija. Joga.

Sirds grāmata / grāmatas autori: Vilnis Dzērve, Andrejs Ērglis [u.c.] ; Andreja Ērgļa redakcijā ; redaktore Ieva Heimane ; projekta vadītāja Zenta Valtere ; lit. redaktore Brigita Šoriņa ; fotogrāfi: Kaspars Garda, Rojs Maizītis [u.c.]. - Rīga : Jumava, 2016. - 211, [4] lpp. : fotogr. - Grāmatā intervēti vairāki Latvijā pazīstami ārsti, kuri stāsta par sirds veselību un arī kardioķirurģiju.        ISBN 9789934118739.

Kiblere-Rosa, Elizabete.  Mierinājums : kā rast stiprinājumu, pārdzīvojot tuva cilvēka zaudējumu / Elizabete Kiblere Rosa, Deivids Keslers ; no angļu val. tulkojusi Velga Vīgante ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa makets un vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2015. - 198, [1] lpp.        ISBN 9789984869704.

Šternberga, Ance Anna, 1993-.  Topi vesels : pavārgrāmata / Ance Anna Šternberga ; foto: Ance Anna Šternberga ... u.c. ; vāka dizains: Tomass Atte. - Rīga : The White Book, [2016] (Dardedze hologrāfija). - 119 lpp. : il. ; 25 cm.        ISBN 9789934516399.        Veģetārie ēdieni. Vegānu kulinārija. Kulinārija (dabīgie produkti). Dabīgie produkti. Pavārgrāmatas.

Robertsa, Nora.  Montgomeriju ģimene / Nora Robertsa; no angļu val. tulk. Sintija Rimšele; red. Liene Akmens; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2016 (PNB Print). - 413 lpp.        ISBN 9789984358147.

Rokasgrāmata bioloģijā / Valdis Ģirts Balodis, Guntis Brūmelis, Andris Čeirāns, Kamita Eglīte, Uldis Kalnenieks, Uldis Kondratovičs, Astrīda Krūmiņa, Maruta Kusiņa, Māris Lazdiņš, Anna Mežaka, Vizma Nikolajeva, Līga Ozoliņa Molla, Alfons Piterāns, Ilze Priedniece, Īzaks Rašals, Nils Rostoks, Tūrs Selga, Voldemārs Spuņģis, Māra Vikmane, Edgars Vimba, Tatjana Zorenko, Anna Žeiviniece ; redaktores: Maruta Kusiņa, Agnese Biteniece ; Eduarda Groševa vāka noformējums un dizains ; Kārļa Kalviška, Aivara Rušmaņa zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 432 lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. - Rokasgrāmata palīdzēs izprast bioloģiskos procesus un likumsakarības, dabas unikālo daudzveidību un saglabāšanas neopieciešamību. Tā noderēs gan tiem, kuri gatavojas studēt bioloģiju vai medicīnu, gan tiem, kuri vēlas palašināt savu redzesloku un izzināt, kādi pētījumi bioloģijā mūsdienās tiek veikti. Vidusskolēni varēs labāk sagatavoties bioloģijas eksāmenam un pirmo kursu studenti - atkārt bioloģijas pamatus. - Alfabētiskais rādītājs: 412.-427. lpp. un personu rādītājs: 428. lpp.        ISBN 9789934015953.        Bioloģija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Dormans, Oļegs.  Nots. Rūdolfa Baršaja dzīvestāsts : Rūdolfs Baršajs stāsta par savu dzīvi Oļega Dormana dokumentālajā filmā "Nots" / Oļegs Dormans ; lit. konsultante Gundega Vaska ; mūzikas konsultante Karlīne Īvāne ; datorgrafiskais moformējums Iveta Paegle ; Renāte Punka, tulkojums latviešu val. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 317, [3] lpp. : fotogr.        ISBN 9789984235677.

Ārments, Bens.  Sapņa gads : atsakies no ierastā un atļaujies riskēt / Bens Ārments; no angļu val. tulk. Eva Šteinberga; māksl. Sana Romanovska; lit. kons. Olita Rause; datorgrafiskais noformējums Iveta Paegle. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 270, [1] lpp.        ISBN 9789984235691.

Eko, Umberto.  Pilotnumurs / Umberto Eko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; mākslinieks Tomass Folks ; lit. konsultante Olita Rause. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 171, [3] lpp.        ISBN 9789984235653.        Itāliešu romāni.

Ņemcova, Božena.  Vecmāmiņa / Božena Ņemcova ; no čehu val. tulkojusi Haļina Lapiņa ; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Gita Treice ; maketētāja Kima Abramova. - Rīga : Pētergailis, [2015]. - 223 lpp. : portr.        ISBN 9789984334158.

Bulgakovs, Mihails.  Suņa sirds : Liktenīgās olas / Mihails Bulgakovs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa ; noformējumam izmantotas Vasilija Kandinska gleznas. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 236, [3] lpp. : il. ; 21 cm.        ISBN 9789934118661.        Krievu romāni.

Sils, Harijs, 1966-.  Aukstās upes / Harijs Sils ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, ©2015. - 147, [1] lpp., [16] lp. iel. : il., portr. ; 20 cm. - (Aiz apvāršņa). - H. Sila grāmatā sniegts ieskats piedzīvojumiem bagātajās latviešu laivotāju ekspedīcijās pa Kanādas ziemeļu upēm Stikini, Džordžu un Koroku. Ekspedīciju laikā ir jāpārvar daudz grūtību, un dažkārt tikai veiksme glābj ceļotājus no nopietnām nepatikšanām.        ISBN 9789934118418.        Kanoe airēšana - Kanāda. Upes - Kanāda.         Kanāda - Ceļojumu apraksti.

Ārnstede, Simona.  Apmelotā / Simona Ārnstede ; no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 350, [1] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934052583.        Zviedru romāni.

Frīdentāls, Mēliss.  Bites / Mēliss Frīdentāls; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktors Arturs Hansons ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 246, [1] lpp. ; 19 cm.        ISBN 9789934121241.        Igauņu romāni.

Vasiļjevs, Aleksandrs.  Etīdes par modi un stilu / Aleksandrs Vasiļjevs ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Nataļjas Kugajevskas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, ©2015. - 485, [1] lpp., [32] lpp. iel. : il., portr. ; 21 cm. - Personu rādītājs: 481.-[486.] lpp.        ISBN 9789934118647.        Mode - Vēsture. Mode - Krievija - Vēsture.

Rīdena, Vassula.  Ir debesis, un ir elle : liecība par piedzīvoto / Vassula Rīdena; no angļu val. tulk. Silvija Līmane; lit. red. Aija Balode, Anda Done. - Rīga : Jumava, [2016]. - 247 lpp. : fotogr.        ISBN 9789934118524.

Ceļu satiksmes noteikumi un Ceļu satiksmes likums. - Rīga : FCS, 2016. - 126 lpp. : il. ; 20 cm + 1 piel. - Ceļa zīmes un apzīmējumi (1 sēj. (131.-194. lpp.). - "Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 279, izdoti 2015. gada 2. jūnijā"--[7.] lpp. . - "Likums Saeimā pieņemts 1997. gada. 1. oktobrī. Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2014. gada 30. oktobrim"--71. lpp.        ISBN 9789934814693.        Ceļu satiksmes noteikumi - Latvija - Avoti. Ceļa zīmes un signāli - Latvija.

Ošo.  Dzīve, mīla, smiekli / Osho ; no angļu val. tulkojusi Arita Piķe ; māksliniece Etija Gorbante ; redaktore Aija Rožlapa. - Rīga : Sētava, 2015. - 236 lpp.        ISBN 9789934502217.

Latviešu tumsas stāsti : XX gadsimta sākuma ēnainākā proza / Jūlija Dibovska, sastādījums ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : SIA "J.L.V.", [2015]. - 141, [1] lpp. - Latviešu dekadentiskāko autoru stāstu izlase. Prozas sarakstīšanas laiks iezīmē 20. gs. sākumu, kā arī 20. gadus. Stāstos autori pievēršas nāves, fantāziju, sapņu, mīlestības un iekāres tēmām.        Saturā: Krēslas stundas/ Jānis Vainovskis; F. Nakts. /Pāvils Gruzna; Murgs/ Jānis Miķelsons ; Dabas balss. Bulvāra ziediņš/ Zemgaliešu Biruta; Brīnums/ Eduards Cālītis; Sātana sapnis/ Jānis Akuraters; Likteņa lopiņi/ Augusts Baltpurviņš; Apakšzeme. Letarģija/ Kārlis Skalbe; Pilsēta pie melnās upes/ Edvards Vulfs; Noziegumu pilsēta/ Jānis Veselis.        ISBN 9789934118050.

Latviešu mīlas stāsti : 20. gadsimta ieskaņā / autori: Elza Pauzule, Rihards Valdess, Edvīns Mednis, Fallijs. - Riga : SIA J.L.V., [2015]. - 189, [2] lpp. - Izdevumā apkopoti vairāku latviešu autoru un rakstnieku mīlas un erotiskie stāsti. Šajos stāstos varoņi cīnās par mīlestību, mēģina to aizmirst, iegūt un atgūt.        Saturā: Fēlija Līne/ Elza Pauzule; Pūderētā dvēsele/ Elza Pauzule; Bilitis/ Rihards Valdess; Karnevāls/ Edvīns Mednis; Kad mīla izgaist pirms mīlas/ Edvīns Mednis; Nogurusī smarža/ Edvīns Mednis; Mīlas stāsts/ Edvīns Mednis; Nellija/ Fallijs.        ISBN 9789934118586.

   

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »