Jaunieguvumi aprīlī

Ziņa publicēta 11.05.2016
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2016.gada aprīļa mēnesī.

Ingrema, Ketrīna.  Tas ir Dalī / Ketrīna Ingrema ; Endrū Reja ilustrācijas ; no angļu val. tulk. Renāte Punka. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2014 (Ķīna). - 80 lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 79. lpp.        ISBN 9789984234786.        Gleznotāji - Spānija - Biogrāfijas.

Vodolazkins, Jevgeņijs.  Laurus : nevēsturisks romāns / Jevgeņijs Vodolazkins ; no krievu val. tulk. Māra Poļakova ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņā Rozes apgāds, 2014. - 349, [2] lpp.        ISBN 9789984235059.           

Šepetis, Rūta.  Papīra sapņi / Rūta Šepetis; no angļu val. tulk. Ligita Lukstraupe; red. Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 326, [1] lpp. - New York times bestsellers- mūsu lēmumi var mainīt mūsu dzīvi -- Uz vāka.        ISBN 9789934048791.

Martins Santoss, Luiss.  Klusuma laiks / Luiss Martins Santoss ; no spāņu val. tulk. Edvīns Raups ; literārā konsultante Ilze Jansone ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 269, [1] lpp.        ISBN 9789984235066.

Granausks, Romualds.  Migla virs ielejām / Romualds Granausks ; no lietuviešu val. tulkojusi Daina Avotiņa ; Artas Ozolas-Jaunarājas vāka mākslin. noform. ; Aleksandra Stankeviča ilustrācijas ; lit. redaktore Eva Martuževa ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 237, [2] lpp. : il. - (Zelta laikmeta romāns Lietuvas literatūrā). - Lietuvas literatūras klasiķa romāns stāsta par nelielas, miglainas ielejas malā esošas skolas un tās audzēkņu dzīvi. Astoņpadsmitgadīgs puisis vēlas palīdzēt stārķiem iekārtot ligzdas vietu, rāpjas pa trepēm, taču nelaimīgi krīt. Sakropļots augums paliek mantojumā uz visu mūžu. Nelaimes gadījums atsaucas gan uz skaisto bērnības laika draudzību, gan profesijas izvēli...        ISBN 9789934150579.

Vīkss, Markuss.  Filosofija īsumā : 200 pamatjēdzienu īsi skaidrojumi / Markuss Vīkss ; no angļu val. tulkojusi Anda Dzenīte ; lit. konsultante Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 415 lpp. : il. - Termini: 408. - 410. lpp. . - Alfabētiskais rādītājs: 411. - 415. lpp.        ISBN 9789984234991.

Zmeškals, Tomāšs.  Mīlestības vēstule ķīļu rakstā / Tomāšs Zmeškals ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; redaktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, ©2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 459, [1] lpp. ; 19 cm.        ISBN 9789934120916.        Čehu romāni.

Litels, Džonatans.  Labvēlīgās / Džonatans Litels ; no franču val. tulkojis Dens Dimiņš ; lit. konsultante Inta Šmite ; datorgrafiskais noform. Iveta Paegle. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 1420, [1] lpp.        ISBN 9789984234816.

Valoda tulkojumā : intervijas : konference : diskusija / sastādītāja un redaktore Anita Rožkalne ; recenzente Mārīte Āboltiņa ; projekta vadītāja Velga Līcīte-Meldere ; foto Jānis Romanovskis ; vāka dizaina autore Baiba Dūdiņa. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 311 lpp. : il. ; 25 cm + CD. - Ietver bibliogrāfiju. - Personu rādītājs: 301.-311. lpp.        ISBN 9789984829074.        Tulki un tulkotāji - Latvija - Intervijas. Tulkošana un interpretācija. Tulkošana un interpretācija - Kongresi, konferences utt. Latviešu valoda - Tulkošana - Kongresi, konferences utt.

Zevina, Gabriela.  Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi : romāns / Gabriela Zevina ; literārā redaktore Dzintra Auziņa ; no angļu val. tulk. Santa Liģere. - [Rīga] : BaibaBooks, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 243 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934844195.        Amerikāņu romāni.

Ouržednīks, Patriks.  Europeana : īsa divdesmitā gadsimta vēsture / Patriks Ouržednīks ; no čehu val. tulk. Zita Zača; atb. redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Ieva Kalniņa ; maketētāja Kima Abramova. - Rīga : Pētergailis, 2015. - 134 lpp.        ISBN 9789984334004.        Pasaules vēsture literatūrā. Čehu esejas.

Rimminens, Miko.  Sarkanā degundiena / Miko Rimminens ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārais redaktors Guntis Feldmanis ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, ©2015. - 246, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Nenäpäivä.        ISBN 9789934117374.        Somu romāni.

Freids, Zigmunds.  Sapņa interpretācija / Zigmunds Freids ; no vācu val. tulkojis Igors Šuvajevs ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Inta Rozenvalde. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 648 lpp. - Bibliogrāfija: 532.- 562. lpp. . - Personu rādītājs: 637.- 648. lpp.        ISBN 9789934052729.

Undusks, Jāns.  Gaidot vārdus : īsproza / Jāns Undusks ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktors Arturs Hansons ; Zigurda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 223, [1] lpp. ; 19 cm.        ISBN 9789934120886.        Igauņu proza.

Kursīte, Janīna, 1952-.  Latvieša māja / Janīna Kursīte ; [māksliniece Elīna Kursīte]. - Rīga : Rundas, 2014. - 560 lpp., [32] lpp. iel. : il. - Bibliogrāfija: 524.-548. lpp. un rādītājs: 551.-560. lpp. - "Grāmata tapusi Valsts pētījumu programmas "Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtība" projektā 6.2" -- iespiedziņās.        ISBN 9789934829727.        Latvieši - Mājokļi. Mājokļi - Latvija. Mājokļi - Latvija - Latviešu valoda - Vārdnīcas. Latviešu valoda - Apvidvārdi - Vārdnīcas. Latviešu valoda - Vecvārdi - Vārdnīcas.

Puertolā, Romēns.  Neparastais ceļojums, kurā faķīrs iestrēga IKEA skapī / Romēns Puertolā ; no franču val. tulk. Astra Skrābane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 223, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934049705.

Murakami, Haruki.  Par ko es runāju, runādams par skriešanu / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; Arņa Kibloka vāka dizains ; māksl. redaktore Inguna Kļava Švanka ; projektu vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 173 lpp. - (Labākie jaunie kulta romāni).        ISBN 9789934052347.

Bārbers, Beringtons.  Ikviens var gleznot : uzglezno pats savu mākslas darbu ar akvareļa, akrila un eļļas krāsām / Beringtons Bārbers ; no angļu valodas tulkojusi Anda Dzenīte; lit. kons. Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Ķīna). - 128 lpp. : il. ; 28 cm. - Rādītājs: 128. lpp.        ISBN 9789984235097.        Glezniecība - Tehnika. Akvareļi - Tehnika. Akrila glezniecība - Tehnika.

Kriss Bodžaljans.  Tuksneša meitenes / Kriss Bodžaljans ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Ligita Smilga. - Rīga : Jumava, ©2015. - 341, [1] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934117589.        Amerikāņu romāni. Armēņu masu slepkavības, 1915-1923 - Daiļliteratūra.

Rodems, Džordžs.  Tas ir van Gogs / Džordžs Rodems ; Slavas Harasimovičas ilustrācijas ; no angļu val. tulkojusi Renāte Punka. - Rīga : Jāna Rozes apgāds, 2015. - 78, [1] lpp. : il.        ISBN 9789984235035.

Gandijs.  Stāsts par maniem eksperimentiem ar patiesību : autobiogrāfija / Gandijs ; no angļu val. tulkojusi Ieva Elsberga ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Ita Ankoriņa ; Viktors Ivbulis: konsultācijas, pēcvārda autors, palīdzība indiešu vietvārdu atveidē, zemsvītras piezīmju un fotomateriālu ieguvē. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 527 lpp. : fotogr. - Pēcvārdā citētā literatūra: 526.- 527. lpp.        ISBN 9789934040306.        Valstsvīri - Indija - Biogrāfijas.         Indija - Politika un pārvalde - 1919-1947.

George, Nina.  Lavandu istaba : romāns / Nina George ; no vācu val. tulkojusi Anita Muitiniece ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 286, [1] lpp.        ISBN 9789934050329.

Manro, Alise.  Dārgā dzīve : [stāsti] / Alise Manro ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 270, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Dear life.        Saturs: Sasniegt Japānu. Amundsena. Atvadas no Maverlijas. Grants. Ligzdiņa. Lepnums. Korija. Vilciens. Ar skatu uz ezeru. Dollija. Acs. Nakts. Balsis. Dārgā dzīve.        ISBN 9789934047527.        Stāsti, kanādiešu.

Sabo, Magda.  Cūku bēres : [romāns] / Magda Sabo ; no ungāru valodas tulkojusi Elga Sakse ; Leldes Šēnfeldes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone. - Rīga : Jumava, ©2015. - 237, [2] lpp. ; 20 cm. - Stāsts par divām ģimenēm, starp kurām vairāku paaudžu garumā savijas dažādi attiecību stāsti. - Oriģ. nos.: Disznótor.        ISBN 9789934117824.        Ungāru romāni.

Eilisli, Eķrems.  Milzu sastrēgums : netradicionāls romāns trīs vēstījumos / Eķrems Eilisli ; no krievu valodas tulkojusi Maira Asare ; priekšvārda, 7.-10. lpp., autors Uldis Bērziņš ; redaktores Gundega Blumberga, Dace Sparāne ; mākslinieciskais noformējums: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 335, [1] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984887951.        Azerbaidžāņu romāni.

Eijals, Nirs.  Noķert uz āķa : kā radīt paradumus veidojošus produktus / Nirs Eijals un Raiens Hūvers ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Margita Krasnā ; Ilzes Isakas vāka dizaina adaptācija. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 191 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [180.]-191. lpp. - Oriģ. nos.: Hooked : how to build habit-forming products.        ISBN 9789934050404.        Jauni produkti. Patērētāju uzvedība. Patērētāju izvēle.

Šlepiks, Alvids.  Mans vārds ir Marīte / Alvids Šlepiks; no lietuviešu val. tulk. Daina Avotiņa; Nataļjas Kugajevskas vāka māksl. noformējums; Māras Rikmanes ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015. - 204 lpp. : il.        ISBN 9789934151064.        Lietuviešu romāni.

Kotovs, Pjotrs.  Bornholmas trīsstūris / Pjotrs Kotovs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - [Rīga] : Jumava, 2015. - 439, [1] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934118142.        Vēsturiskā proza, krievu. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Daiļliteratūra.

Lelors, Fransuā.  Hektors sāk jaunu dzīvi / Fransuā Lelors ; no franču val. tulkojusi Valērija Lasovska ; lit. konsultante Raita Saleniece ; mākslinieks Tomass Folkss. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 189, [1] lpp.        ISBN 9789984235417.

Meisa, Kerolaina.  Arhetipi / Kerolaina Meisa; no angļu val. tulk. Karina Pētersone; red. Elīna Vanaga; projekta vad. Ita Ankoriņa; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 238, [1] lpp. - Kas tu esi? Tavs identitātes meklējumu ceļš -- Uz vāka.        ISBN 9789934055287.

Vasmu, Herbjorga.  Šie mirkļi : [romāns] / Herbjorga Vasmu ; no norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 315 lpp ; 23 cm.        ISBN 9789934053771.        Autobiogrāfiskā proza, norvēģu.

Eglīte, Biruta, 1957-.  Zvēri un cilvēki / Biurta Eglīte; red. Aija Spridzāne; projekta vad. Bārbala Simsone; māksl. Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 399 lpp. : foto.        ISBN 9789934053993.

Kerols, Henrijs.  Gribi fotografēt cilvēkus? Izlasi šo! / Henrijs Kerols ; no angļu val. tulk. Elīna Brasliņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 127, [1] lpp. : il. - Alfabētiskais rādītājs: 126.- 127. lpp.        ISBN 9789984235288.

Putniņa, Mārīte, 1967-.  Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Zemgalē / Mārīte Putniņa ; redaktore Guna Pence ; māksliniece Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; foto: Ints Lūsis ... u.c. ; baznīcu plānu zīmējumi: Gunta Bistere. - Rīga : Neputns, 2015 (Dardedze hologrāfija). - 399 lpp. : il., plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Bibliogrāfija: 360.-362. lpp. un personu rādītājs: 368.-373. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "The heritage of religious architecture and art in Zemgale"--Uz vāka.        ISBN 9789934512483.        Sakrālā arhitektūra - Latvija - Zemgale. Kristīgā māksla un simbolisms - Latvija - Zemgale.         Zemgale (Latvija) - Celtnes, būves utt.

Krists, Andreass.  Krāsu mācība : krāsu maģija mākslas pasaulē / Krists Andreass; no vācu val. tulk. Austra Avotiņa; red. Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 171 lpp. : il.; foto.        ISBN 9789934053597.

Civilizāciju karš? : pirmais pasaules karš ideoloģijās, mākslās un atmiņās. Latvijas versijas : konferences materiālu krājums / sastādītāji: Pauls Daija, Deniss Hanovs, Ilze Jansone ; krājuma recenzenti: Kristiāna Ābele ... u.c. ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; angļu valodas tulkotāja Laine Kristberga ; vāka dizaina autors Krišs Salmanis]. - Rīga : Zinātne, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 267, [1] lpp. : il. ; 19 cm. - Bibliogrāfija: 245.-[260.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Virstitulā: Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts.        ISBN 9789934549007.        Latviešu literatūra - Vēsture un kritika. Pirmais pasaules karš, 1914-1918 - Literatūra un karš. Pirmais pasaules karš, 1914-1918 - Ietekme. Pirmais pasaules karš, 1914-1918 - Māksla un karš.         Latvija. Eiropa.

Kadūrs, Hedi.  Valtenberga / Hedi Kadūrs ; no franču val. tulkojusi Inta Šmite ; lit. konsultante Olita Rause ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 718, [1] lpp.        ISBN 9789984235219.

Zveja, Ilze.  Rīgas sargi : laika stāsti / Ilze Zveja, Aigars Grauba, Andrejs Ēķis ; [redaktors Valdis Klišāns]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 157, [1] lpp. : il., portr. ; 27 cm. - Bibliogrāfija: 156.-157. lpp.        ISBN 9789934055027.        Kinofilmas - Latvija. Kinofilmu scenāriji. Vēsturiskās filmas - Latvija.         Rīga (Latvija) - Kinofilmās. Latvija - Vēsture - Cīņas par Latvijas neatkarību, 1918-1920.

Hārdens, Bleins.  Bēgšana no nometnes Nr. 14 : jauna cilvēka ievērības cienīga odiseja no Ziemeļkorejas uz brīvību Rietumu pasaulē / Bleins Hārdens ; no angļu valodas tulkojis Juris Miesnieks; red. Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 256 lpp. ; 21 cm. - Pieredzējušais žurnālists, reportieris un rakstnieks Bleins Hārdens, stāstot par Šina šokējošo dzīvi ieslodzījumā un viņa pārsteidzošo izkļūšanu brīvībā, atklāj pasaulē represīvākās totalitārās valsts noslēpumus. Šī ir grāmata par izturību un drosmi, izdzīvošanu un cerībām. Hārdena iespaidīgais stāsts par neparasto jauno cilvēku, kurš dzimis, audzis un spējis izdzīvot nebrīvē, atmasko šo mākslīgi veidoto, šausmu romānam līdzīgo pasauli Ziemeļkorejas koncentrācijas nometnēs, kas pastāv joprojām.        ISBN 9789934053832.

Liksoma, Roza.  Sestā kupeja / Roza Liksoma ; no somu val. tulk. Maima Grīnberga; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 139, [2] lpp.        ISBN 9789934054396.

Blaua, Līga.  Zemgalietis. Uldis Dumpis / Līga Blaua, māksl. Madara Kalniņa. - Rīga : Žurnāls Santa, 2015. - 319 lpp. : fotogr.        ISBN 9789984960470.

Stepnova, Marina.  Bezdievju iela / Marina Stepnova ; no krievu valodas tulkojusi Maija Stūrniece ; māksliniece Gita Treice ; lit. konsultante Raita Saleniece. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 237, [2] lpp.        ISBN 9789984235660.

Mīks, Džeimss.  Sirds ielauzās / Džeimss Mīks ; no angļu val. tulkojuši Mārtiņš Pomahs un Aija Uzulēna ; mākslinieks Jānis Esītis ; redaktore Dace Sparāne. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 429, [2] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934546068.

Čepmens, Gerijs.  Piecas mīlestības valodas : kā izteikt sirsnīgu pieķeršanos savam partnerim / Gerijs Čepmens ; no angļu val. tulk. Kate Vītola ; māksl. Ilgonis Riņķis. - Rīga : Atēna, 2015 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 213, [2] lpp. ; 20 cm. - (Arka). - Oriģ. nos.: The five love languages / Gary D. Chapman.        ISBN 9789934853661.        Laulība. Komunikācija laulībā. Mīlestība.

Beigbeders, Frederiks.  Ūna un Selindžers : romāns / Frederiks Beigbeders ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 304 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 302.-304. lpp.        ISBN 9789934055881.        Franču romāni.

Frīdentāls, Mēliss.  Bites / Mēliss Frīdentāls; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktors Arturs Hansons ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 246, [1] lpp. ; 19 cm.        ISBN 9789934121241.        Igauņu romāni.

Eko, Umberto.  Pilotnumurs / Umberto Eko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; mākslinieks Tomass Folks ; lit. konsultante Olita Rause. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 171, [3] lpp.        ISBN 9789984235653.        Itāliešu romāni.

Ņemcova, Božena.  Vecmāmiņa / Božena Ņemcova ; no čehu val. tulkojusi Haļina Lapiņa ; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Gita Treice ; maketētāja Kima Abramova. - Rīga : Pētergailis, [2015]. - 223 lpp. : portr.        ISBN 9789984334158.

Geikina, Silvija, 1939-.  Daugavpils teātris / Silvija Geikina ; redaktore Ilze Jansone ; recenzenti: Līga Ulberte, Raimonds Briedis ; Māra Garjāņa dizains ; Džeina Saulīte, foto. - Rīga : Mansards, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 445, [3] lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs 436.-[446.] lpp.        ISBN 9789934121197.        Teātris - Latvija - Vēsture.

Zeltiņa, Guna, 1950-.  Šekspīrs. Ar Baltijas akcentu / Guna Zeltiņa ; recenzenti: Ieva Kalniņa, Elita Saliņa ; zin. redaktore Silvija Radzobe ; teksta redaktore Ligita Bērziņa ; angļu īpašvārdus rediģējusi un kopsavilkumu angļu val. tulkojusi Elita Saliņa ; makets un vāka dizains Baiba Dūdiņa. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015. - 639 lpp. : fotogr., faksim. - Avoti un literatūra: 507.- 518. lpp. . - Viljama Šekspīra lugu iestudējumi Latvijas profesionālajos dramatiskajos teātros: 519.- 554. lpp. . - Personu un darbu rādītājs: 555.- 626. lpp. . - Teātru rādītājs: 627.- 632. lpp. . - Vietu nosaukumu rādītājs: 633.- 639. lpp. - Gunas Zeltiņas grāmata "Šekspīrs. Ar Baltijas akcentu" ir reprezentabls pētījums vairāk nekā 600 lappušu apjomā ar apmēram 100 melnbaltiem un 50 krāsainiem fotoattēliem, kur kā vienots kopums ir aplūkota Šekspīra dzīve un personība, autorības jautājums, viņa darbu kanons un interpretācijas pieredze dažādu valstu teātros. Īpašas nodaļas veltītas dramaturga darbu iestudējumiem Igaunijā, Lietuvā un Latvijā. Grāmatā saistoši aprakstīts Šekspīra laiks un viņa darbu iestudējumu tapšanas kolorīts, tās adresāts ir teātra praktiķi un teorētiķi, studenti un teātra un mākslas interesenti. - Kopsavilkums angļu val.        ISBN 9789984893150.        Autori, angļu - Biogrāfijas. Teātris - Latvija.

Kaplinskis, Jāns.  Balts papīrs un laiks : [dzejas izlase] / Jaan Kaplinski (Jāns Kaplinskis) ; no igauņu valodas atdzejojis, sakārtojis un priekšvārdu sarakstījis Guntars Godiņš ; redaktores: Sandra Godiņa, Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, ©2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 389, [1] lpp. ; 19 cm. - Bibliogrāfija: [2.] lpp.        ISBN 9789934120923.        Igauņu dzeja.

Čākurs, Jānis.  Trešā grāmata : personālijas, grāmatu apskati un recenzijas / Jānis Čākurs; korektore Aija Rozenšteine; Māra Garjāņa dizains; makets Gundega Kārkliņa. - Rīga : Mansards, 2016. - 478, [1] lpp. - Grāmatā ievietoto darbu pirmpublicējumi 436.-[456.] lpp.; personu saraksts 457.-[479.] lpp.        ISBN 9789934121272.          

Liepiņš, Imants, 1981-.  Nāvējošie gaisa dārzi : kas vieno oligarhus, miljardierus, slepkavceltniekus, deputātus un Kremli ar 54 cilvēku bojāeju Zolitūdē / Imants Liepiņš ; redaktors Romāns Meļņiks ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 237, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 221.-[238.] lpp.        ISBN 9789934546136.        Zolitūdes traģēdija, Latvija, Rīga, 2013. Ēku sagrūšana - Latvija - Izmeklēšana - Rīga. Celtniecība - Latvija - Uzraudzība.         Latvija - Politika un pārvalde - 1991-.

Papvērta, Sāra.  Tas ir Monē / Sāra Papvērta ; Odas van Reinas ilustrācijas ; no angļu val. tulkojusi Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 70, [10] lpp. : il.        ISBN 9789984235233.  

Jāns, Hanss Hennijs.  Svina nakts / Hanss Hennijs Jāns ; ar Neles Zirnītes grafikām ; no vācu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; atbildīgā redaktore Ilze Fogele, literārā redaktore Ligita Smilga. - [Rīga] : J.L.V., 2015. - 110, [1] lpp., 3 lp. ielīmes : il. ; 19 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934118159.        Noveles, vācu.

Kaminska, Rūta, 1950-.  Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Krāslavas rajonā : [The heritage of religious architecture and art in Krāslava District = Наследие сакрального искусства и архитектуры исторического района Краславы] / Rūta Kaminska, Anita Bistere ; redaktore Ieva Jansone ; māksliniece Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā Ludmila Kļešņina ; foto: Marika Vanaga, Anita Bistere, Uldis Veisbuks ; baznīcu plānu zīmējumi: Gunta Bistere. - Rīga : Neputns, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 319 lpp. : faksimili, il., plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Bibliogrāfija: 248.-250. lpp. un personu rādītājs: 257.-258. lpp. - R. Kaminskas un A. Bisteres grāmata veltīta vēsturiskā Krāslavas rajona sakrālajai arhitektūrai un mākslai. Izdevumā aplūkotas dažādu konfesiju svētvietas un to administratīvais sadalījums (bīskapijas, diecēzes, iecirkņi). Krāslavas rajona mūsdienu situāciju tā vēsturiskajās robežās atspoguļo atsevišķās nodaļās izceltais Krāslavas pilsētas, Krāslavas novada, Dagdas pilsētas un novada un Aglonas novada teritorijās esošo dievnamu apskats. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.        ISBN 9789934512711.        Sakrālā arhitektūra - Latvija - Krāslavas rajons. Kristīgā māksla un simbolisms - Latvija - Krāslavas rajons.         Krāslavas rajons (Latvija) - Kultūras vēsture.

Jeitss, V.B.  Baltie putni : The White Birds : dzejas izlase / V. B. Jeitss ; sastādītājs un priekšvārda autors Kārlis Vērdiņš ; redaktors un priekšvārda tulkotājs angļu valodā Jānis Elsbergs ; atdzejotāji: Eriks Ādamsons, Knuts Skujenieks, Hermanis Marģers Majevskis, Aivars Eipurs, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 202 lpp. : portr. ; 17 cm. - Bibliogrāfija: 18., 27. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.        ISBN 9789934512605.        Īru dzeja (angļu valoda) - Tulkojumi latviešu valodā.

Seiferts, Jaroslavs.  Mēra stabs / Skūpstu grāmata : dzeja / Jaroslav Seifert (Jaroslavs Seiferts) ; no čehu valodas atdzejojis un priekšvārdu, 5.-9. lpp., sarakstījis Uldis Bērziņš ; redaktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains ; Jiří Flaišman, komentāri. - Rīga : Mansards, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 228, [1] lpp. ; 19 cm. - Čehu dzejnieka un publicista Jaroslava Seiferta (1901-1986) dzeja iznākusi trīsdesmit grāmatās. Šajā izlasē lasītājiem atklāta dzejnieka vēlīno gadu dzeja, ietverot sešus viņa mūža nogales krājumus - un atskatīšanās, mīlestības un aizrautības pilnus divus gadu desmitus. - Oriģ. nos.: Morový sloup / Kniha polibků.        Veltījums: Františekam Hrubīnam.        ISBN 9789934120909.        Čehu dzeja.

Brancis, Māris, 1947-.  Jānis Roberts Tillbergs / Māris Brancis ; māksliniece Anta Pence ; literārā redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Jānis Pipars, Vilis Rīdzenieks. - Rīga : Neputns, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 107, [4] lpp. : il., portr. ; 26 cm. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [109.] lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.        ISBN 9789934512704.        Gleznotāji - Latvija - Biogrāfijas. Glezniecība, latviešu - 20 gs. Karikatūras - Latvija

Mariņina, Aleksandra.  Eņģeļi uz ledus neizdzīvo / Aleksandra Mariņina; no krievu val. tulk. Dace Kārkliņa; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 270, [2] lpp. ; 21 cm.        1. sēj.        ISBN 9789984854724.        Detektīvromāni, krievu.

Heiere, Džordžeta.  Frederika / Džordžeta Heiere; no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze; vāka dizains Dairis Hofmanis; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2016. - 461 lpp.        ISBN 9789984358185.

Doda, Kristīna.  Kārdinājums : Etīde tumšsārtos toņos / Kristīna Doda; no angļu val. tulk. Sintija Rimšele; red. Liene Akmens; vāka dizains Dairs Hofmanis; makets Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2016 (PNB Print). - 480 lpp.        ISBN 9789984358222.

Binē, Lorāns.  HHhH : romāns / Lorāns Binē ; no franču valodas tulkojis Dens Dimiņš; vāka dizains Ilze Isaka; re. Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 302, [1] lpp.        ISBN 9789934058356.

Kļaviņa, Līga.  Dzīvesprasmju apmācība personām ar garīgās attīstības traucējumiem : metodiskais līdzeklis / Līga Kļaviņa, Gita Pavloviča. - Rīga : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", 2016. - 87 lpp. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; Nr. 11).        ISBN 9789934858307.

Novaks, Alekss.  Grāmata, kuras nav / Alekss Novaks; no krievu val. tulk. Inna Vaitmane; Lienes Apines vāka māksl. noformējums. - Rīga : Vieda, 2016 (Latgales druka). - 142, [1] lpp. - “Grāmata, kuras nav” – tas nav daiļdarbs, kura autors tiecas pēc atzīšanas, ovācijām, prēmijas vai citiem ārišķīgiem spožumiem. Šai grāmatai ir cits mērķis – panākt, lai pasaulē kļūtu mazāk pelēku dzīvi dzīvojošu cilvēku; lai izcili cilvēki atcerētos, ka viņi ir talantīgi, un sāktu radīt; lai tie, kas zaudējuši cerības un krituši izmisumā, saņemtu atbalstu un ieraudzītu gaismu tuneļa galā. Jebkurā gadījumā lasiet – es novēlu jums veiksmi, pat ja esat šo grāmatu nejauši uzgājuši. Tā ir rakstīta tiem, kuri ir apņēmības pilni rīkoties, lai gan paši, gan apkārtējie cilvēki kļūtu labāki.        ISBN 9789984782928.

Sīgels, Daniels.  Apzinātība : kā ieraudzīt sevi no malas un mainīt dzīvi / Daniels Sīgels ; no angļu valodas tulkojis Imants Vilks ; Ivara Vimbas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, ©2016. - 303, [1] lpp. : il. ; 20 cm.        ISBN 9789934119095.        Apzinātība (psiholoģija). Sevis pieņemšana. Apzinātības prakse. Pašpalīdzības metodes.

Ērnestama, Marija.  Bustera ausis / Marija Ērnestama ; no zviedru val. tulkojusi Kristīna Blaua ; atb. redaktore Renāte Neimane ; lit. redaktore Sanda Rapa ; maketētāja Daina Vīķele. - Rīga : "Lauku Avīze", 2016. - 303 lpp.        ISBN 9789934151545.

Teilore, Katrīna.  Daringemhola : mantojums / Katrīna Teilore; no vāca val. tulk. Inese Miesniece; red. Diāna Romanoviča; vāka diz. Ilze Isaka; māksl. red. Inguna Kļava-Švanka; projekta vad. Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 271, [1] lpp.        [1. grām.]. Mantojums.        ISBN 9789934054327.        Vācu romāni.

Filjoza, Izabella.  Bērns grib mani nokaitināt : saprast, kas notiek ar bērnu vecumā no 6 līdz 11 gadiem / Izabella Filjoza ; il. Anuka Dibuā ; no franču val. tulk. Ilze Ķestere; red. Ilze Fogele; korektore Diāna Spertāle. - Rīga : J.L.V., 2016. - 173, [2] lpp. : il. - Oriģ. nos.: 'II me cherche! / Isabelle Filliozat.        ISBN 9789934119057.

Linde, Māris, 1944-.  Malduguns / Māris Linde. - [Rīga] : [Studentu literatūra], 2016. - 108 lpp. : il. ; 21 cm. - M. Lindes grāmata pieder tā saucamajiem "atvilktnes" darbiem, kas radīti padomju okupācijas laikā bez iespējām toreiz izdot, taču cerot uz nākotnes Latviju. Darbā nekas nav labots, tajā redzama dzīve, kurā savu vietu ieņēma gan centieni sekot iedomātiem mērķiem, gan alkas pēc mīlestības, kurai savu zīmogu uzspieda tā laika īstenība. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934552052.        Latviešu romāni.

Gaile, Inga, 1976-.  Stikli : romāns / Inga Gaile ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 175, [1] lpp. ; 22 cm. - (Vēstures romānu sērija Mēs, Latvija, XX gadsimts). (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 4). - I. Gailes romāna darbība risinās no 1937. līdz 1939. gadam, kad Latvijā valda Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms. Tas ir laikmets, kad Latvijas vēsturē, pēc daļas mūsdienu Latvijas iedzīvotāju domām, bija pārpilnības, latviskuma un kārtības laiks. Romānā valdošā atmosfēra, notikumi, kas risinās laikā, kad viss šķiet labi, bet to, kas neatbilst valdošā vairākuma izpratnei par labo un ļauno, apiet, noklusē vai mēģina ierobežot, diemžēl atgādina šodienas Latviju. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā.        ISBN 9789934546099.        Latviešu romāni.

Šenona, Samanta.  Sapņu staigātāja / Samanta Šenona; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga; vāka diz. adaptējusi Ilze isaka; red. Anda brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 508, [2] lpp.        ISBN 9789934052187.

Rodrigesa, Debora.  Mazā Kābulas kafejnīca / Debora Rodrigesa; no angļu val. tulk. Sandra Rutmane; red. Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 320 lpp.        ISBN 9789934051425.

Zemīte, Ēstere.  Sociālā darba metodes : mācību grāmata / Ēstere Zemīte ; zin. red. Lidija Šiļņeva. - Rīga : AISMA, 2016 (Salana Art). - 118 lpp. : il., tab ; 30 cm. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; Nr. 10). - Bibliogr.: 111.-117. lpp. - Latviešu val.; kopsav. angļu val.        ISBN 9789934848896.        Sociālais darbs - Mācību līdzekļi augstskolām.

Rors, Ričards.  Lūgšanas spēks : kā apzināties savu patieso identitāti un padarīt pasauli laimīgāku / Ričards Rors ; no angļu val. tulkojusi Ināra Eglīte ; redaktors Elviss Ozols ; Māris Garjānis, makets un vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2016. - 156, [1] lpp.        ISBN 9789984869735.

Brahuna, Inna.  Sociālpedagoģiskais darbs pusaudžu saskarsmes prasmju pilnveidošanā : metodiskais līdzeklis / Inna Brahuna, Laila Gorkija. - [Rīga] : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", 2016 (Salana Art). - 71 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. - (Pedagoga bibliotēka ; 11). - Izmantotā literatūra: 66.- 67. lpp.        ISBN 9789934848889.        Sociālā izolācija. Pusaudži - Sociālais stāvoklis.

Bāra, Astra, 1934-.  Runā ar mani, māmiņ! : vingrinājumi un rotaļas bērna runas attīstības veicināšanai / Astra Bāra ; redaktore Indra Putre ; mākslinieks Edgars Švanks ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (PNB Print). - 46, [2] lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [47.] lpp. - Logopēde A. Bāras grāmata adresēta vecākiem, pedagogiem un ikvienam, kas piedalās bērna audzināšanā un personības veidošanā. Tajā var atrast praktiskus ieteikumus vingrinājumiem, spēlēm un masāžām, ar kuru palīdzību tiks veicināta mazuļa runas prasme un arī viņa vispusīga attīstība.        ISBN 9789934057366.        Logopēdija - Uzdevumi, vingrinājumi utt.

Ozola, Elizabete.  Mīmika un žesti / Elizabete Ozola, Jānis Arvīds Plaudis ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, 2016. - 213, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: [210.] lpp.        ISBN 9789934119200.        Ķermeņa valoda. Sejas izteiksme. Žesti.

Roze, Gerda.  Sīpolu lobot : mana mūža atmiņas / Gerda Roze; korektors Pēteris Jankavs; Eduarda Paegles makets. - Rīga : Atēna, 2016 (A&A Vision). - 166, [1] lpp : fotogr.; il.        ISBN 9789934853647.

Kīlings, Andrēass.  Maijvaboles dara to visilgāk : dzīvnieku mīlas dzīves līkloči: ar 59 krāsainiem 12 melnbaltiem attēliem / Andrēass Kīlings, sadarbībā ar Sabīni Vinšu; no vācu val. tulk. Sigita Kušnere; lit. kons. Raita Saleniece; māksl. Arta Jaunarāja; datorgraf. salikums Iveta Paegle. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 235, [1] lpp. : fotogr.        ISBN 9789984235325.            

Žuļņevs, Nikolajs.  Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā. Ceļu satiksmes likums : ar komentāriem un ilustrācijām / Nikolajs Žuļņevs, Aleksejs Ļeontjevs. - Rīga : Mācību grāmata, 2015. - 264 lpp. : il., tab. - Jaunie! No 01.01.2016 --Uz vāka.        ISBN 9789984183077.

Ceļu satiksmes noteikumi un Ceļu satiksmes likums. - Rīga : FCS, 2016. - 126 lpp. : il. ; 20 cm + 1 piel. - Ceļa zīmes un apzīmējumi (1 sēj. (131.-194. lpp.). - "Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 279, izdoti 2015. gada 2. jūnijā"--[7.] lpp. . - "Likums Saeimā pieņemts 1997. gada. 1. oktobrī. Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2014. gada 30. oktobrim"--71. lpp.        ISBN 9789934814693.        Ceļu satiksmes noteikumi - Latvija - Avoti. Ceļa zīmes un signāli - Latvija.

Devero, Džūda.  Negaidītais mantojums / Džūda Devero; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze; red. Liene Akmens; korektore Anija Brice; makets Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2016 (PNB Print). - 415, [1] lpp.        ISBN 9789984358246.

Tematiskie uzdevumi Ceļu satiksmes noteikumos. - [Rīga] : FCS, 2016 (Preses nams Baltic). - 213 lpp. : il. ; 30 cm + 2 atsev. lp. - Pielikumā: Pareizo atbilžu tabula. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934857317.        Ceļu satiksmes noteikumi - Latvija - Uzdevumi, vingrinājumi utt.

Binē, Lorāns.  HHhH : romāns / Lorāns Binē ; no franču valodas tulkojis Dens Dimiņš; vāka dizains Ilze Isaka; re. Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 302, [1] lpp.        ISBN 9789934058356.

Šenona, Samanta.  Sapņu staigātāja / Samanta Šenona; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga; vāka diz. adaptējusi Ilze isaka; red. Anda brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 508, [2] lpp.        ISBN 9789934052187.

Rodrigesa, Debora.  Mazā Kābulas kafejnīca / Debora Rodrigesa; no angļu val. tulk. Sandra Rutmane; red. Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 320 lpp.        ISBN 9789934051425.

Moja, Džodžo.  Viens plus viens / Džodžo Moja; no angļu val. tulk. Karīna Tillberga; vāka dizains Ilze Isaka; red. Elīna Vanaga; māksl. red. Inguna Kļava-Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 366, [1] lpp.        ISBN 9789934058882.        Angļu romāni.

Teilore, Katrīna.  Daringemhola : mantojums / Katrīna Teilore; no vāca val. tulk. Inese Miesniece; red. Diāna Romanoviča; vāka diz. Ilze Isaka; māksl. red. Inguna Kļava-Švanka; projekta vad. Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 271, [1] lpp.        [1. grām.]. Mantojums.        ISBN 9789934054327.        Vācu romāni.

Šahs, Tahirs.  Kalifa nams : gads Kasablankā / Tahirs Šahs ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktore Dace Barone. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 317, [2] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934053665.        Ceļojumu aprakstnieki - Biogrāfijas.         Maroka - Ceļojumu apraksti.

Noihausa, Nele.  Dusmīgais vilks / Nele Noihausa; no vācu val. tulk. Inese Miesniece; red. Anita Poļakovska; māksl. red. Inguna Kļava Švanka; Arņa Kilbloka vāka dizains; projekta vad. Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 447, [1] lpp. - ("Zvaigžņu detektīvu klubs"--Uz vāka).        ISBN 9789934052682.

Arājs, Edgars, 1933-.  Ko vēsta uzraksti Gūtmaņalā / Edgars Arājs ; redaktore Ieva Vītola ; zinātniskā konsultante Vija Stikāne ; māksliniece Iveta Bambere ; fotogrāfi: Edgars Arājs, Alberts Linarts. - Sigulda : Siguldas novada pašvaldības aģentūra "Siguldas Attīstības aģentūra", 2015. - 72, [1] lpp. : il., ģen. tab., kartes ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 70.-72. lpp. - E. Arājam bieži uzturoties Gūtmaņalā, uzmanību allaž piesaistījuši uzraksti uz alas sienām - tik daudz personību, un katrs ir savā mūžā atstājis kādas pēdas. Tā mazpamazām sākās alas uzrakstu pētīšanas darbs - vispirms iegravējumus nofotografējot, pēc tam vairāku ziemu garumā strādājot bibliotēkās un arhīvos. Nu beidzot klajā ir nākusi šī grāmata, kas aicina paskatīties visapkārt un pamanīt, cik daudz mazzināmu vēstures liecību ir ap mums. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934143502.        Petroglifi - Latvija - Sigulda. Biogrāfijas. Vācbaltieši - Biogrāfijas. Alas - Latvija - Sigulda.         Gūtmaņa ala (Sigulda, Latvija). Latvija - Biogrāfijas. Igaunija - Biogrāfijas.

Devero, Džūda.  Negaidītais mantojums / Džūda Devero; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze; red. Liene Akmens; korektore Anija Brice; makets Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2016 (PNB Print). - 415, [1] lpp.        ISBN 9789984358246.

Berevots, Ēriks.  Bišu pasaules viedums : biodinamiskas biškopības pamati / Ēriks Berevots ; no angļu valodas tulkojusi Aija Rancāne; Annas Margrietas Legzdiņas vāka foto; grāmata tapusi ar Latvijas Valdorfizglītības draugu biedrības atbalstu. - Rīga : Alis, ©2016. - 136 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934504174.        Bites. Biškopība.

Kibardins, Genādijs.  Šungīts un tā dziedinošās īpašības / G. Kibardins ; no krievu valodas tulkojusi I. Vaitmane; A. Nikolajeva vāka māksl. noformējums. - [Rīga] : Rēriha grāmatnīca, 2009 (Latgales druka). - 118, [1] lpp. : il. ; 20 cm.        ISBN 9789984750583.        Metamorfie ieži. Šungīts - Izmantošana terapijā.

Jansone, Ilze, 1943-.  Patiesība par vīrusiem, gripu, tuberkulozi un zelta stafilokoku : kā uzveikt vīrusus, stafilokoku, sepsi? : kā atjaunot imūnsistēmu un uzturēt to normā? : zaļo augu (hlorofila) brīnumdarbi / Ilze Jansone. - [Rīga : Ilze Jansone, 2016]. - 112, [8] lpp. : il., tab. ; 24 cm. - (Dziednieces pieredze).        ISBN 9789984851501.        Naturopātija. Dziedniecība. Uzturs un barošanās.

Repše, Gundega, 1960-.  Rīgas salas / Gundega Repše ; Kaspars Goba, fotogrāfijas, teksts ; tekstu redaktore Sigita Kušnere. - [Cēsis] : Elm Media, 2014 (Livonia Print). - 183 lpp. : il., plāns ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 182. lpp. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934143694.        Salas - Latvija - Albumi.         Rīga (Latvija) - Albumi.

Freeman, Michael.  The colour photography field guide : the essential guide to colour for striking digital images / Michael Freeman; publisher Alastair Campbell; managing editor Natali Price-Cabrera; specialist editor Frank Gallaugher; designer Jon Allan; creative director James Hollywell [etc.]. - [Lewes, United Kingdom] : Ilex, 2013. - 192 p. : photo. - Index 190.-191. p.        ISBN 9781781579893.

How business works : a graphic guide to business success: human resources. finace. sales & marketing. distribution. research & development. production / senior editor Georgina Palffy; project editor Saffron Stocker [etc.]; designer Natalie Clay [etc.]; art director Phil Ormerod; producer Christine Ni [etc.]. - London : Dorling Kindersley, 2015 (Penguin Random House). - 351, [1] p. : ill.; tabs. - (DK Books). - Index 344. p.-352. p.        ISBN 9780241006931.

The business book / senior editor Sam Atkinson; project art editor Amy Child; publisher Sarah Larter; art director Phil Ormerod; publishing director Jonathan Metcalf [etc.]. - London : Dorling Kindersley, 2014 (A Penguin Random House Company). - 352 p. : ill.; tabs. ; photo. - (DK Books: "Big ideas simply explained"). - Index 344 p.-351. p.        ISBN 9781409341260.

The sociology book / senior editor Sam Atkinson; senior art editor Amy Child; publisher Liz Wheeler; art director Phil Ormerod; publishing director Liz Wheeler [etc.]. - London : Dorling Kindersley, 2015 (A Penguin Random House Company). - 352 p. : ill.; tabs. ; photo. - (DK Books: "Big ideas simply explained"). - Index 344 p.- 352. p.        ISBN 9780241182291.

The psychology book / senior editor Sam Atkinson; project art editor Amy Osborne; publisher Liz Wheeler; art director Phil Ormerod; publishing director Liz Wheeler [etc.]. - London : Dorling Kindersley, 2012 (A Penguin Random House Company). - 352 p. : ill.; tabs. ; photo. - (DK Books: "Big ideas simply explained"). - Index 344 p.- 350. p.        ISBN 9781405391245.

The economics book / senior editor Janet Mohun; project art editor Janet Mohun; publisher Liz Wheeler; art director Phil Ormerod; publishing director Liz Wheeler [etc.]. - London : Dorling Kindersley, 2012 (A Penguin Random House Company). - 352 p. : ill.; tabs. ; photo. - (DK Books: "Big ideas simply explained"). - Index 344 p.- 350. p.        ISBN 9781409376415.

The politics book / senior editor Sam Atkinson; project art Anjana Nair; publisher Liz Wheeler; art director Phil Ormerod; publishing director Liz Wheeler [etc.]. - London : Dorling Kindersley, 2013 (A Penguin Random House Company). - 352 p. : ill.; tabs. ; photo. - (DK Books: "Big ideas simply explained"). - Index 344 p.- 350. p.        ISBN 9781409364450.

The Shakspeare book / senior editor Georgina Palffy; project art editor Katie Cavanagh; publisher Jonathan Metcalf; art director Phil Ormerod; publishing director Liz Wheeler [etc.]. - London : Dorling Kindersley, 2015 (A Penguin Random House Company). - 352 p. : ill.; tabs. ; photo. - (DK Books: "Big ideas simply explained"). - Index 344 p.- 350. p.        ISBN 9780241182611.

Ideju grāmata sākumskolai / Valentīna Sūniņa, Eva Osovska, Vija Salaka, Anita Savrasa, Džineta Tērauda, Aija Sautiņa ; red. Iveta Irbe ; lit. red. Rita Cimdiņa ; māksl. Arta Muceniece ; dizains: Laila Kreicere. - Rīga : RaKa, 2008 (RaKa). - 106 lpp. : krās. il., zīm., tab. ; 27 cm. - Bibliogr.: 49. lpp. (16 nos.).        [1.daļa].        ISBN 9789984460079.        Integrēta mācīšana - Mācību līdzekļi sākumskolām. Integrēta mācīšana - Uzdevumi, vingrinājumi utt.

Ideju grāmata sākumskolai / autores: Gunta Sakaviča, Iveta Krastiņa, Gunta Parma, Kristīne Dombrovska, Maija Žunda, Dace Ozoliņa, Ivika Keisele, Zina Jonušaite, Inese Šteinberga ; redaktore Iveta Irbe. - Rīga : RaKa, 2010 (RaKa). - 104 lpp. : il., tab. ; 28 cm. - Autores uzrādītas titlp. 2. pusē.        2. daļa.        ISBN 9789984461182.        Integrēta mācīšana - Mācību līdzekļi sākumskolām. Integrēta mācīšana - Uzdevumi, vingrinājumi utt.

Žimants, Aivars, 1958-.  Aivars Žimants: ar skatu uz pasauli / Aivars Žimants ; red. Antra Veļķere ; lit. red. Regīna Janmane ; priekšv. sarakst. Aiva Vīksna ; vāka dizains: Artūrs Maurāns. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010 (Informatīvā biznesa centrs). - 94 lpp. ; 18 cm. - (Latvijas veiksmes stāsti). - Tieši A. Žimanta vadībā uzņēmums "Pure Food" sasniedzis izcilus rādītājus. Tas ir viens no vadošajiem industriālo pārtikas piedevu ražotājiem Baltijā un Austrumeiropā un savu produkciju piegādā piena pārstrādes kombinātiem, konditorejas uzņēmumiem un saldējumu ražotnēm gan Latvijā, gan tālu aiz tās robežām. A. Žimants ir līderis, kas prot iedvesmot, aizraut, cilvēks, kas strauji pieņem lēmumus un nemēdz atkāpties. Stingrs un cilvēcīgs.        ISBN 9789984826882.        Uzņēmēji - Latvija. Uzņēmējdarbība - Latvija.

Sarunas ar Normundu Skauģi par biznesu un laiku / red. Antra Veļķere ; lit. red. Regīna Janmane ; vāka dizains: Artūrs Maurāns. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010 (Informatīvā biznesa centrs). - 111 lpp. : il. ; 18 cm. - (Latvijas veiksmes stāsti). - Latvija lepojas ar izciliem zinātniekiem, māksliniekiem, sportistiem, rakstniekiem, pedagogiem, ārstiem, un tajā pašā laikā ir cilvēki, kas rada darbavietas, jaunus inovatīvus produktus vai pakalpojumus. Tie ir Latvijas uzņēmēji. Grāmatu sērijā "Latvijas veiksmes stāsti" uzņēmēji, līderi, profesionāļi dalīsies noslēpumos, kas neļauj viņiem pagurt, kas viņus mudina apgūt jaunus tirgus, radīt iekārojamus produktus un pakalpojumus. Grāmatā ir daudz maizniekmeistara, maizes ceptuves "Lāči" izveidotāja un īpašnieka N. Skauģa vērtīgu ieteikumu un atziņu, kas gūtas gadu gaitā.        ISBN 9789984826745.        Uzņēmējdarbība - Latvija. Uzņēmēji - Latvija.

Gerčikovs, Iļja.  Iļja Gerčikovs: būt kopsolī ar laiku / Iļja Gerčikovs ; red. Antra Veļķere. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010 (Informatīvā biznesa centrs). - 103 lpp. ; 18 cm. - (Latvijas veiksmes stāsti). - «Dzintars» ir viens no veiksmīgākajiem Latvijas uzņēmumiem, kas turpina attīstīties un piedāvā arvien jaunu, konkurētspējīgu parfimērijas un kosmētikas produkciju. Kāds gan bijis uzņēmuma attīstības ceļš cauri dažādiem laika posmiem – par to lasiet šajā grāmatā. Iļjas Gerčikova stāstītajā ir vērts iedziļināties, jo, lai gan daudzi notikumi risinājās laikā, kas mums šķiet tāla pagātne, gūtajām atziņām ir mūžīga vērtība.        ISBN 9789984826813.        Uzņēmēji - Latvija - Biogrāfijas. Kosmētikas rūpniecība - Latvija - Vēsture - Rīga.

Danilāns, Anatolijs, 1943-.  Hroniskas aknu slimības / Anatolijs Danilāns ; red. maija Šetlere, Ginta Poriete ; māksl. Iveta Bambere. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2013. - 248 lpp. : il. - Grāmata „Hroniskas aknu slimības. 3. grāmata. Aknu ciroze” ir turpinājums 2009. un 2010. gadā izdotai 1. un 2. grāmatai. Trešā grāmata veltīta aknu cirozes radītiem traucējumiem citos orgānos un orgānu sistēmās, traucējumu diagnosticēšanai un ārstēšanai. Grāmata paredzēta plašam medicīnas profesionāļu lokam - ģimenes ārstiem, dažādu specialitāšu ārstiem, medicīnas studentiem un rezidentiem.        3. grāmata. Aknu ciroze.        ISBN 9789984813530.

Rubins, Kārlis.  Bridžs / Kārlis Rubins. - Rīga : Latvijas Bridža federācija, 2012. - 4 sēj. [88 lpp.] : il., tab. ; 21 cm. - Izdošanas vieta un izdevējs precizēts ISBN aģentūrā.        [1.] sēj. Pamati -- [2.] sēj. Solīšana -- [3.] sēj. Izspēle -- [4.] sēj. Aizsardzība.        ISBN 9789984494678.

Ceļojums dzejnieku pasaulē : Māris Čaklais, Egils Plaudis / sastādītājas: Ieva E. Kalniņa, Anda Kubuliņa ; zinātniskā redaktore Ieva E. Kalniņa ; redaktore Gunta Lejniece ; priekšvārdu sarakstīja Anda Kubuliņa ; māksliniece Antra Urtāne. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 286, [1] lpp. : tab. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [287.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Krājumā iekļauti raksti, kas veltīti pēckara latviešu dzejas izciliem pārstāvjiem - Mārim Čaklajam (1940-2003) un Egilam Plaudim (1931-1987). Jautājumu loks skar līdzīgas problēmas abu dzejnieku daiļradē, tā padziļinot izpratni gan par katra skartā jautājuma teorētisko pusi, gan tā citādumu izpausmi. Tēmas, kurās abi tik atšķirīgie dzejnieki tuvinās, skar muzikalitātes (skaņu tēlu) veidojumu; dzīvības veseluma, identitātes un tradicionālās kultūras jutību; laiktelpas atšķirīgo konkrētību metareālisma faktūrā.        Saturs: Mazliet par Māra Čaklā lietotajām atskaņām: statistika un daži aspekti / Raimonds Briedis. Ceļš uz metabolu: Māra Čaklā tropu ģenēze 20. gadsimta 60.-90. gadu dzejā / Olga Senkāne. Dzīvības motīvi, tēli un simboli Māra Čaklā dzejā / Ruta Veidemane. Lietus tēls un daži tematiski loki Māra Čaklā 60.-80. gadu lirikā / Māra Grudule. Māra Čaklā lirika: retromānija versus "senču zelts" / Valentīns Lukaševics. Māris Čaklais un Gunars Saliņš: trīs aspekti / Kārlis Vērdiņš. Disharmonijas harmonizētājs Māris Čaklais / Rolfs Ekmanis. Nīcība un stoicisms Māra Čaklā lirikā / Viesturs Vecgrāvis. Topogrāfiskās zīmes un toponīmiskie orientieri Māra Čaklā dzejas pasaulē / Edgars Lāms. Poētiskais laiks un telpa Māra Čaklā dzejas estētikā / Māra Rubene. Telpa Māra Čaklā dzejoļu krājumā "Pagaidu latvietis" / Elīna Vasiļjeva. Uzticība dzejniekam / Skaidrīte Lasmane. Ojāra Vācieša pirmo divu krājumu kultūras konteksts / Anda Kubuliņa. Ojārs Vācietis - Egila Plauža ilgotā virsotne / Anda Kubuliņa. Distentio animi jeb laika forma Egila Plauža dzejā / Māra Rubene. Egila Plauža atskaņu tīrskanības īpatnības / Raimonds Briedis. Skaņu tēli Egila Plauža dzejā / Inta Čaklā. Jūras tēls Egila Plauža dzejā / Ruta Veidemane. Kultūras zīmes Egila Plauža dzejā / Maija Burima. Egila Plauža "Lietuvēna spēle": struktūra un poētika / Elīna Vasiļjeva. Briedums un dzeja: divi varianti. Skatījums uz Egila Plauža dzejoļu krājumiem "Sāp pavasaris" un "Izkal putnu" / Elīna Kokareviča. "Mēs nākam no savas bērnības...": trīsdesmito gadu dzejas atskaņas Egila Plauža lirikā / Ieva E. Kalniņa. Kultūras-dabas-dzejas "es" mijiedarbes problemātika Egila Plauža pēdējā krājumā "Pelnu deja": ekopoētiska lasījuma mēģinājums / Marians Rižijs. Egila Plauža metarealitāte 20. gadsimta 60.-80. gadu lirikā / Olga Senkāne. Elēģiskā nīcības izjūta: Valdis Grēviņš un Egils Plaudis. Daži komparatīvi skatījumi / Viesturs Vecgrāvis.        ISBN 9789984893044.        Latviešu literatūra - Vēsture un kritika.

Apīnis, Ēvalds.  Brīvprātīgais vājprāts / Ēvalds Apīnis ; literārā redaktore Ginta Poriete ; vāka mākslinieks Jānis Pavlovskis. - Rīga : Medicīnas apgāds, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 77, [1] lpp. : il., portr. ; 21 cm. - Ē. Apīnis ir pilnīgs atturībnieks un aktīvs cīnītājs pret alkohola postu, kas vissmagāk skar ģimenes un bērnus. Izdevumā asā, kategoriskā veidā pausta autora nostāja pret alkoholu un narkotikām. Alkohola kā narkotiskas vielas lietošana ir sadzīvisks parazīts. Tas iznīcina radītās vērtības, neļauj būt pilnvērtīgiem cilvēkiem, būt stiprai tautai ar savu vienreizīgumu. Izdevuma mērķis ir veicināt prasmes šai paaudzei savu dzīvi veidot tā, lai izaugtu vesela un gudra nākamā paaudze, kas spētu turpināt pareizi vadīt tautu un valsti. Bērnu un jaunatnes interesēs vidējai un vecākai paaudzei jāmaina attieksme pret ieaudzinātiem, pierastiem netikumiem.        ISBN 9789984813790.        Alkoholisms.

Žolude, Inga, 1984-.  Stāsti : krājums / Inga Žolude ; redaktors Arvis Kolmanis ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; vāku noformējumā izmantots Pauļa Liepas darbs "Trash Talk". - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 242, [5] lpp. ; 22 cm. - I. Žoludes garstāsti ir tapuši no vērošanas - visbiežāk sevis vērošanas, dabas, cilvēku vērošanas - un no ieklausīšanās - visbiežāk klusumā, sevī, vārdos. Tēli šajos stāstos runā, taču bieži vien vārdi ir ietilpīgāki, pirms tie izteikti. Šos stāstus mēs nesam sevī un par tiem neviens, iespējams, nenojauš.        Saturs: I. Ceļš. Mati. Ķērpji. II. Putekļi. Enerģija. Pārgājiens. III. Nams.        ISBN 9789934546075.        Stāsti, latviešu.

Delvers, Tomass.  Sunītis : stāsts / Tomass Delvers ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : NT Klasika, 2016. - 175, [1] lpp.        ISBN 9789934857027.

Repše, Gundega.  Bogene / Gundega Repše; red. Dace Sparāne-Freimane; zin. kons. Vents Zvaigzne; korektore Rasma Upīte; māksl. Jānis Esītis; Gundegas Kārkliņas makets; vāka gleza "Seja" aut. Ieva Iltnere. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 198, [1] lpp. - ("Mēs. Latvija, XX gadsimts" ; 5. grām.). - Sērijas romāni top VKKF mērķprogrammas "Nacionālā identitāte" ietvaros.        ISBN 9789934546082.

Mariņina, Aleksandra.  Eņģeļi uz ledus neizdzīvo / Aleksandra Mariņina; no krievu val. tulk. Dace Kārkliņa; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 270, [2] lpp. ; 21 cm.        1. sēj.        ISBN 9789984854724.       Detektīvromāni, krievu.

Gaile, Inga, 1976-.  Stikli : romāns / Inga Gaile ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 175, [1] lpp. ; 22 cm. - (Vēstures romānu sērija Mēs, Latvija, XX gadsimts). (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 4). - I. Gailes romāna darbība risinās no 1937. līdz 1939. gadam, kad Latvijā valda Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms. Tas ir laikmets, kad Latvijas vēsturē, pēc daļas mūsdienu Latvijas iedzīvotāju domām, bija pārpilnības, latviskuma un kārtības laiks. Romānā valdošā atmosfēra, notikumi, kas risinās laikā, kad viss šķiet labi, bet to, kas neatbilst valdošā vairākuma izpratnei par labo un ļauno, apiet, noklusē vai mēģina ierobežot, diemžēl atgādina šodienas Latviju. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā.        ISBN 9789934546099.        Latviešu romāni.

Hartmanis, Aldis Egils, 1929-2015.  Gustavu dzimta gadsimtu griežos : biogrāfisks vēstījums / Aldis Hartmanis; korektores Vija Kalēja, Liliana Šūlmane. - Jelgava : Aldis Hartmanis, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 111 lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 111. lpp. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789984498621.        Latvija - Ģenealoģija.

Bolotovs, Boriss.  Cilvēka veselība neveselīgā vidē : akadēmiķa izstrādātas netradicionālas ārstniecības metodes / Boriss Bolotovs ; no krievu val. tulk. Kārlis Skruzis. - Rīga : Avots, 2015. - 368 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Grāmatas autors pirmo reizi sniedz tautas medicīnas teorētisku pamatojumu, izmantojot savas atveseļošanas metodes matemātiskus pieradījumus. Grāmata veltīta cilvēka kompleksas atveseļošanas problēmai, īpašu uzmanību pievēršot onkoloģisko saslimšanu un citu nopietnu slimību ārstēšanai, kā arī sabiedrības atveseļošanas socioloģiskajiem aspektiem. Grāmatas galvenā vērtība ir spēja ar vienkāršīem līdzekļiem sagādāt labu veselību ikvienam, kurš vēlas rūpēties par savu organismu.        ISBN 9789934534065.        Tautas medicīna. Dziedniecība. Alternatīvā medicīna.

Kāju veselībai : kas kaiš kājām / sastādījusi Ruta Darbiņa ; vāka dizainu veidojusi Lilija Rimicāne. - Rīga : Avots, 2015. - 127, [1] lpp. : il., tab. ; 21 cm. - (Mazā veselības bibliotēka).        ISBN 9789934534133.        Pēda - Aprūpe un higiēna. Pēda.

Istabas augu enerģija / sast. Baiba Meldra; Lilijas Rimicānes vāka dizains; red. Ilze Čerņevska; makets Maruta Bērziņa. - Rīga : Avots, 2015. - 132, [2] lpp. - Augi – cilvēka zaļais draugs. Visiem zināms, ka tie dāvā mums skābekli. Bet tas vēl nav viss – augu starojums var ietekmēt mūsu garastāvokli, možumu un enerģijas līmeni kā mājās, tā darbā!.        ISBN 9789934534140.

Latviešu tautas teikas / sast. Inta Kalniņa ; māksl. Andris Lamsters ; fotogr. Julita Kluša. - 2. pārstr. un papild. izd. - Rīga : Avots, 2016. - 300 lpp. : il., fotogr.        Saturs: Akmeņi ; Baznīcas ; Kalni ; Ezeri un salas ; Upes un avoti ; Grāvji, gravas, alas un bedres ; Purvi, pļavas un tīreļi ; Moku un soda vietas ; Pilskalni un pilis.        ISBN 9789934534201 : cietos vākos.

Kalniņa, Dzintra.  Lai sokas un izdodas! / Dzintra Kalniņa; māksl. Jekaterina Grjazeva-Veselkova; korektore Ilze Čerņevska; datormakets Lilija Rimicāne. - Rīga : Avots, 2016. - 245 lpp. : il.        ISBN 9789934534294.

Gudrības stundas un muļķības pilnība / sast. Harijs Kalniņš; red. Ilze Čerņevska; makets Lilija Rimicāne; māksl. Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2016 (PNB Print). - 246, [1] lpp. - Pastāstos ietverta gadu simteņiem krāta gudrība, kas dod mums iespēju rast izeju no mūsu iedomātajām problēmām, māca mūs «nekāpt uz tā paša grābekļa», visbeidzot attīsta nepieciešamo intuīciju un iztēli.        ISBN 9789934534270.

Olīvas un olīveļļa / sastādījusi Ilze Vjatere ; Lilijas Rimicānes makets un vāka dizains; red. Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, [2016]. - 104 lpp. : fotogr.        ISBN 9789934534300.

Mazdārziņš uz palodzes / sastādījusi un red. Ilze Čerņevska; Lilijas Rimicānes makets un vāka dizains. - Rīga : Avots, [2016]. - 86, [1] lpp. : fotogr.        ISBN 9789934534324.

Rožkalne, Regīna.  Veselības ABC / Regīna Rožkalne. - [Sigulda] : Lietišķās Apmācības centrs, [2011]. - 255 lpp. : il. ; 31 cm. - Grām. minēto slimību rād.: 249.-255. lpp. - R. Rožkalnes grāmatā atradīsiet īsus slimību aprakstus un ieteikumus, kas jādara, ja ir novērotas izmaiņas organismā vai slimību pazīmes. Doti slimību profilaksei un ārstēšanai ieteikto augu attēli, to iedarbības īss apraksts, kā arī sniegti ieteikumi, kā pagatavot un lietot ārstniecības augu preparātus mājas apstākļos.        ISBN 9789934811739 (ies.).        Pirmā medicīniskā palīdzība. Terapija. Ārstnieciskās vielas, augu.

Gross, Endrū.  15 sekundes / Endrū Gross; no angļu val. tulk. Gunita Mežule; red. Ingūna Jundze; korektore Anija Brice; makets Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2016 (PNB Print). - 393, [3] lpp.        ISBN 9789984358253.3       1236171               

Žuravska, Dzintra, 1939-.  Kad bumerangs atgriežas : romāns / Dzintra Žuravska; vāka dizains un makets Ērika Tomsone; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, 2016. - 189, [1] lpp. - Romānā bumerangs salīdzināts ar teicienu: "ko sēsi - to pļausi ", kur cilvēkam savā dzīvē bieži nākas saskarties un atbildēt par savām pieļautajām kļūdām.        ISBN 9789984894621.

Špinnens, Burkhards.  Caharijs Kacs : [vēsturisks romāns] / Burkhards Špinnens ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice; Natālijas Kugajevskas vāka dizains; māksl. red. Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 269, [1] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934056215.        Vācu romāni.

Čatkena, Robina.  Draugos ar mikroorganismiem : kā uzturēt līdzsvarā zarnu mikrofloru / Robina Čatkena ; no angļu val. tulkojusi Līvija Vulfa ; Māris Garjānis, makets un vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2016. - 220, [1] lpp.        ISBN 9789984869780.

Zvaigžņu lietus : Starptautiskā Baltijas baleta festivāla 20 gadi / ideja: Lita Beiris ; teksts un sakārtojums: Gundega Saulīte ; mākslinieks Aldis Aleks ; redaktore Silvija Līce. - Rīga : Vesta-LK, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 112 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - (Laika grāmata). - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.        ISBN 9789934511202. . - ISBN 9789934311208.        Deju festivāli - Latvija - Vēsture - Albumi - Rīga. Baletdejotāji - Albumi.

Tidriķe, Laura, 1974-.  Baha ziedu terapija bērniem un viņu vecākiem : dabiski, vienkārši, dziedinoši / Laura Tidriķe ; literārā red. Ingrīda Sjomkāne ; vāka dizains: Aija Freimane ; māksl. noformējums: Anda Nordena ; fotogrāfiju autori: Džulians Barnards, Greiems Čalifūrs, Anda Priedīte, Anda Nordena, Laura Tidriķe ; E. Baha portreta 18. lpp. autore Antra Agrena ; 1. un 2. attēla autore Aija Freimane. - Rīga : Ziedu enerģija, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 311 lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. - Bibliogr.: 287.-297., 307.-308. lpp. . - Alf. rād.: 298.-306. lpp. - Pirms vairāk nekā 80 gadiem angļu ārsta Edvarda Baha (1886-1936) atklātā ziedu terapija ir plaši zināma visā pasaulē, jo tā palīdz atbrīvoties no postošiem emocionāliem stāvokļiem - bailēm, dusmām, greizsirdības, vainas izjūtas, bezcerības, izmisuma. L. Tidriķes grāmatā apkopoti ārvalstu Baha ziedu terapijas speciālistu novērojumi un atziņas, kā arī autores personiskā pieredze un zināšanas par Baha ziedu izmantošanu ģimenē. Grāmata būs saistoša ikvienam, kas interesējas par emociju ietekmi uz veselību un dabisku veidu, kā palīdzēt sev un saviem tuvajiem dzīvot laimīgu un veselīgu dzīvi.        ISBN 9789934803741.        Alternatīvā medicīna. Ziedi - Izmantošana terapijā.

Rudzītis, Viesturs, 1960-.  Pilni pagrabi partizānu : bloga ieraksti, esejas, intervijas - vienā kopējā vijā par sievieti, dzemdi un sievieti / teksts, sastādījums: Viesturs Rudzītis ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Sandra Konstante ; zīmējumi tekstā: Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : VR grāmatu apgāds, 2014. - 231 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Psihoterapeits V. Rudzītis pētījis un drosmīgi runā par aizlaicīgiem slāņiem sievietes (arī vīrieša!) psihē. V. Rudzītis pēta sievietes un vīrieša psihi sengrieķu mitoloģijas zīmju sistēmā. Viņš iedziļinās mūsdienu sieviešu un vīriešu iekšējā pasaulē tūkstošiem gadu senās cilvēces vēstures kontekstā.        1. grām.        ISBN 9789934142161.        Sievietes - Psiholoģija. Sievietes un psihoanalīze. Dzemde - Psiholoģiskie aspekti. Sievietes - Seksuālā uzvedība. Sievišķība.

Rudzītis, Viesturs, 1960-.  Nebeidzama varonība jeb Trāhīnietes : vīrietis starp divām telpām / Viesturs Rudzītis ; lit. redaktore Gundega Blumberga ; māksl. Sandra Konstante ; makets un zīmējumi tekstā Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : VR grāmatu apgāds, 2014. - 263 lpp.        [2. grām.].        ISBN 9789934848605.

Rudzītis, Viesturs, 1960-.  Dieviete / Viesturs Rudzītis ; lit. redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Sandra Konstante ; makets un zīmējumi tekstā Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : VR grāmatu apgāds, 2014. - 271 lpp.        [3.grām.].        ISBN 9789934848612.

Šteinberga, Ināra.  Es spēlēšu teātri : lugas, rotaļas un dziesmas bērniem / Ināra Šteinberga. - [Rīga] : Visual studio, 2015 (Grobiņa : (SIA Pauliņa). - 180, [6] lpp.        3. grām.        ISBN 9789934804069.

Rudzītis, Viesturs, 1960-.  Meita un Māte : Aspazija, jaunās nācijas dibinātāja / Viesturs Rudzītis; lit. red. Gundega Blumberga; māksl. Sandra Konstante. - [Jūrmala] : VR grāmatu apgāds, ©2015. - 319 lpp. - (4. grāmata). - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        [4. grām.].        ISBN 9789934848629.

Igaune, Edīte.  Enerģētiskā dziedniecība veselības atgūšanai : monogrāfija : nozare: medicīnas zinātne, apakšnozare: dažādas terapijas, dziedniecība / Edīte Igaune ; redaktore: Lija Brīdaka. - Rīga : Edīte Igaune, 2014 (Drukātava). - 207, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 201.-207. lpp. - Ekonomikas un kultūras augstskolas asociētās profesores E. Igaunes monogrāfija ir labs palīgs garīgā ceļa gājējiem, kuri vēlas izprast cilvēka slimības cēloņus. Grāmata ir noderīga ikvienam cilvēkam, kurš ir gatavs paskatīties uz dzīvi plašāk, nepieturoties pie saviem līdzšinējiem uzskatiem. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934143281.        Enerģētiskā medicīna.

Sobelmane, Izabella.  Dzīvā balss / Izabella Sobelmane ; Ārijas Gotvonī tulkojums no franču valodas ; Maija Gotvonī, mākslinieciskais noformējums. - [Rīga] : Vecpilsētas Vijoļdarbnīca, 2015 (Print Stils). - 111 lpp. : il. ; 21 cm. - "melville [Leo Scheer izdevniecība], 2003"--Titlp.        ISBN 9789984499840.        Dziedātājas - Francija - Biogrāfijas.

Zinātne un mana dzīve : 46 emeritēto zinātnieku atmiņas un dzīvesgājums / atbild. par izdevumu Tālis Millers ; Valsts emeritēto zinātnieku biedrība "Emeritus" Latvijas Universitāte ; lit. redaktorew Gita Bērziņa ; maketu un vāka dizainu veidoja Baiba Lazdiņa. - Rīga : Valsts emeritēto zinātnieku biedrība "Emeritus" Latvijas Universitāte, 2015. - 439, [1] lpp. : tab. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.        2. sēj.        2. sēj.: 46 emeritēto zinātnieku atmiņas un dzīvesgājums: Ojārs Āboltiņš -- Ilga Apine -- Raimonds Baltakmens -- Kārlis Bambergs -- Aina Blinkena -- Vera (Stakaldere-Pelēka) Brunere -- Zigrīda Čudare -- Igors Danilāns --Ivars Dimza -- Jānis Uldis Dzelme -- Ēvalds Ezerietis -- Rasma Garleja -- Jānis Graudonis --Ilgars Grosvalds -- Emīlija Gudriniece -- Pēteris Guļāns -- Arnis Kalniņš -- Viktorija Kanceviča -- Guntis Kavacs -- Leonīds Keirāns -- Rihards Kondratovičs -- Zigurds Konstants -- Oļģerts Krastiņš -- Voldemārs Labrencis -- Aina Lieģeniece -- Aleksandrs Mālmeisters -- Tālis Millers -- Ēvalds Mugurēvičs -- Jānis Ozoliņš -- Jānis Pokulis -- Jānis Polis -- Tālivaldis Purītis -- Jānis Rumpāns -- Māra Skrīvele -- Haralds Smilga -- Jāzeps Sprūžs -- Zandis Spuris --Arturs Subačs -- Kazimirs Špoģis -- Kārlis Tabaks -- Benjamiņš Treijs -- Aleksandrs Vedļa -- Aldonis Vēriņš -- Kārlis Vismanis -- Voldemārs Zelmenis -- Leonards Žukovs.        ISBN 9789934180415.        Zinātnieki - Latvija - Biogrāfijas. Zinātnieki - Latvija.         Latvija.

Mežam veltīti mūži : mežkopju piemiņas ceļvedis. - [Ķeipene, Ogres novads] : Divpadsmit, ©2016. - 718 lpp.        ISBN 9789984884080.

Piketī, Tomass.  Kapitāls 21. gadsimtā / Tomass Piketī ; no franču valodas tulkojušas: Inga Mackēviča, Sarmīte Meinerte, Astra Skrābane; zin. red. Baiba Šavriņa. - [Rīga] : Lattelekom, 2015. - 762, [1] lpp. : grafiki, tab. ; 24 cm. - Tiešsaistē pieejami tehniskie pielikumi - tabulas, datu kopas u.c. - Grāmata atklāj ienākumu nevienlīdzības tendences, kas pamatotas ar faktiem un statistiku par darbaspēka ienākumiem, inflāciju, peļņu no kapitāla, nodokļiem un citiem rādītājiem 20 Eiropas un pasaules valstīs jau kopš rūpnieciskā apvērsuma sākuma.        ISBN 9789934146718.        Kapitāls. Ienākumu sadale. Bagātība. Darba ekonomika.

Biršs, Juris, Dr. sc. ing., 1943-.  Kļūdas būvniecībā un iespējamie risinājumi / Juris Biršs ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Ilze Fogele ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. - Rīga : J.L.V., 2015. - 239 lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Būvdarbi ir komplicēts tehnoloģisks process, kas sākas ar projekta aprēķiniem, atbilstošu materiālu piemeklēšanu un turpinās, realizējot sarežģītu būvfizikas procesu norisi praktiskās būvniecības aktivitātēs. Būvinženieris J. Biršs grāmatā aplūko kļūdas būvniecībā un sniedz kļūdainu un neracionālu tehnisko risinājumu piemērus un to analīzi.        ISBN 9789934116728. . - ISBN 9789934119163.        Celtniecība - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Celtnes - Remonts un rekonstrukcija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Haidens, Džons.  Pauls Šīmanis : minoritāšu aizstāvis / Džons Haidens ; no angļu valodas tulkojis Pēteris Bolšaitis ; redaktore Silvija Līce ; māksliniece Daiga Brinkmane ; priekšvārds: Valentīna Freimane. - Rīga : Vesta LK, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 303 lpp. : il. ; 29 cm. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija: 283.-298. lpp. un atsauces: 246.-282. lpp., un personu rādītājs: 299.-303. lpp.        ISBN 9789934511196. . - ISBN 9789934511202(atcelts).        Vācbaltieši - Biogrāfijas. Politiķi - Baltija - Biogrāfijas. Minoritātes - Baltija - Politiskā darbība - Vēsture.

Zemzaris, Uldis, 1928-.  Nupat bija rīts : apceres un tēlojumi / Uldis Zemzaris ; redaktore Anta Lazareva ; Alda Aleka dizains. - [Rīga] : [Vesta LK], 2015. - 260, [3] lpp., [1] lp. : il., portr. ; 23 cm. - (Laika grāmata). - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934511158.        Gleznotāji - Latvija. Biogrāfiskā proza, latviešu.

Cāļa gaļas ēdieni : viegli pagatavojamas receptes / receptes, vāka un iekšlapu foto: Viktorija Puķe ; vāka dizains: Tomass Atte. - Rīga : The White Book, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). - 62, [1] lpp. : il. ; 16 x 16 cm.        ISBN 9789934516382.        Kulinārija (cāļa gaļa). Pavārgrāmatas.

Kūkas : viegli pagatavojamas receptes / receptes, vāka un iekšlapu foto: Viktorija Puķe ; vāka dizains: Tomass Atte. - Rīga : The White Book, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). - 62, [1] lpp. : il. ; 16 x 16 cm.        ISBN 9789934516375.        Kūkas. Pīrāgi, plātsmaizes utt. Pavārgrāmatas.

   

 
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »