Jaunieguvumi jūnijā

Ziņa publicēta 20.07.2016
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2016.gada jūnija mēnesī.

 Hofmans, Joahims.  Staļina karš : plānošana, realizācija, dokumenti / Joahims Hofmans; no [vācu] val. tulk. Juris Ciganovs; atb. red. Renāte Neimane; lit. red. Ilze Brēmene; makets Daina Vīķele; māksl. noformējums Indulis Martinsons. - Rīga : Latvijas Avīze, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 351 lpp. : fotogr.        ISBN 9789934151699.

Rīgas izredzētais- Eižens Finks : dokumentālo liecību krājums / sast. Boriss Ravdins, piedaloties Silvijai Apinei ; atb. redaktore Jūlija Dibovska ; maketētājs Ivars Vimba. - Jauns papild. izd. - Rīga : Jumava, 2016. - 333, [2] lpp. : il., faks. - Personu rād.: 317.- [326] lpp.        ISBN 9789934119323.        Gaišreģi - Latvija.

Gaskella, Elizabete.  Ruta : romāns / Elizabete Gaskella; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika; makets Lilija Rimicāne; korektore Māra Englante; grāmatu vākam izmantots māksl. Qilliam Maw Egley (1826-1916) darbs. - Rīga : Daugava, 2016. - 470 lpp. - (XIX gadsimta klasiķi).        ISBN 9789984411040.

Ūstulnds, Lembits.  Antverpenes šūpuļzirdziņš / Lembits Ūstulnds ; no igauņu val. tulkojis Druvis Ābrams ; vāka māksl. noform. Dina Ābele ; atb. redaktore Inga vanaģele ; lit. redaktore Sanda Rapa. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 493, [2] lpp. - Spiegu romāna darbība risinās 1983. gadā dažādās pasaules vietās, - Pēterburgā, Tallinā, Sāmsalā, ASV CIP štābā Lenglijā, Maskavā GRU štābā, Kanāriju salās, kā arī Āfrikas valstī Lemānijā (izdomāts nosaukums), kurā sastapušās divu lielvalstu - ASV un PSRS - intereses. - Igaunijas romānu konkursa laureāts.        ISBN 9789934151767.

Bauere, Inguna, 1960-.  Grēksūdze / Inguna Bauere ; redaktore Gundega Sēja ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 351, [1] lpp.        ISBN 9789934059575.

Robārdsa, Kārena.  Sapņu sala / Kārena Robārdsa ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 443 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984358277.        Amerikāņu romāni.

Lindstrēma, Inga.  Mīlestība uz salas : mīlas stāsts no Zviedrijas : [romāns] / Inga Lindstrēma ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums, makets ; atb. redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, 2016. - 197, [1] lpp. ; 19 cm.        ISBN 9789934119316.        Vācu romāni. Mīlas stāsti, vācu.

Simses, Mērija.  Melleņu vasara : [romāns] / Mērija Simses; no angļu val. tulk. Maija Opse; red. Elga Rusmane; māksl. red. Inguna Kļava Švanka; vāka fizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 335 lpp.        ISBN 9789934055157.

Kuzmins, Svens.  Pilsētas šamaņi / Svens Kuzmins ; lit. konsultants Pēteris Dragūns ; mākslinieks Svens Kuzmins ; Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 167, [1] lpp. : il.        Saturā: Kā es mīlu Raini; Spēki; Ihtiologs; Kad svētais karš būs uzvarēts; Drebeklis; Kā apgūt telekinēzi un kāpēc to labāk nedarīt; Gaļas vīrs; Piena un banānu maģija; Cilvēki bez pasēm; Zbigņevs un dēli; Lietus deja.        ISBN 9789934546167.

Linde, Māris, 1944-.  Baltu senatne / Māris Linde; Artūra Baumaņa vāka il. - Rīga : Sava grāmata, 2016. - 192 lpp. ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana ; 20-22). (Citādā vēsture). - M. Lindes grāmata ir mēģinājums kaut cik apkopot un iepazīstināt lasītājus ar baltu dieviem un mītiskajiem personāžiem, taču galvenais uzdevums ir rosināt lasītājus pievērsties mūsu kultūrai un vēsturei, kas gaida savus pētniekus. - 3. sējumam uz vāka Artūra Baumaņa glezna "Likteņa zirgs" (1887).        III daļa. Garīgā pasaule un tiesības.        3. [sēj.] Garīgā pasaule un tiesības.        ISBN 9789934552151.        Balti (indoeiropiešu tauta) - Vēsture. Mitoloģija, baltu. Balti (indoeiropiešu tauta) - Reliģija.

Bjorks, Samuels.  Es ceļoju viena / Samuels Bjorks ; no angļu val. tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; Tatjanas Zubarevas vāka māksl. noform. ; atb. redaktore Alīna Melngaile ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2016. - 405, [2] lpp. - (Skandināvu detektīvs). - Norvēģu kriminālromāns.        ISBN 9789934119385.

Ripa, Alfreds.  Ārstniecības augi : raksturojums, audzēšana, izmantošana / Alfreds Ripa; Lilijas Rimicāne māksl. noformējums un makets; red. Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, [2016]. - 183 lpp. : il.        ISBN 9789934534362.

Veisbergs, Andrejs, 1960-.  Konferenču tulkošana / Andrejs Veisbergs; recenzenti Gunta Ločmele, Viktors Fresibergs; vāka dizains Māris Sīmansons; red. Regīna Jozauska; makets Margarita Stoka. - 3., papildinātais izdevums. - Rīga : Zinātne, ©2016 (Dardedze Hologrāfija). - 214 lpp.        ISBN 9789934549144.        Kongresi un konferences - Tulkošanas pakalpojumi. Sinhronā tulkošana. Tulkošanas dienesti.

Bankovskis, Pauls, 1973-.  Trakie veči / Pauls Bankovskis ; literārā konsultante, redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 197, [1] lpp. ; 22 cm. - P. Bankovskis stāstos atklāj citu realitāti, kuru visi jau zina. Tā ir diezgan baisa un interesanta.        ISBN 9789934546150.        Stāsti, latviešu.

Koberbēla, Lēne.  Lakstīgalas nāve / Lēne Koberbēla, Agnese Frīsa; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupe; vaka dizainu adaptēja Ilze Isaka; red. Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 301, [2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934057793.

Belševica, Vizma, 1931-2005.  Nepazītā mīlestība un citi stāsti : Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas Nr. 1 / Vizma Belševica; sast. un red. Jānis Elsbergs; datorsalikums Anna Beļeviča; dizains Zigmunds Lapsa. - Rīga : Mansards, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 187, [1] lpp. : fotogr.; il.        1. burtn. Nepazītā mīlestība un citi stāsti.        ISBN 9789934121395.

Līgo visu cauru nakti, līgo / sast. Inese Pelūde; Vitas Lēnertes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 79 lpp. : il.        ISBN 9789934062131.

Līgo! Līgo! : receptes, ticējumi, rotaļas un spēles / sast. Egita Puķīte; Vitas Lēnertes dizains; Māras Alševskas un Gvido Kajona fotogr.; red. Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 63, [1] lpp. : il.; fotogr.        ISBN 9789934061783.

Tomsone, Irina, 1936-.  Tango krokšos / Irina Tomsone ; redaktore Gundega Vētra ; Niklāva Tomsona zīmējumi. - Vāka noformējumā izmantotas Annas Margrietas Legzdiņas fotogrāfijas : Alis, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 87 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Kad cilvēka dzīve mērāma pulkākos gadu desmitos, atmiņas, pārdomas, atziņas virknējas gan prozā, gan pantos. Aktrises Irinas Tomsones vaļsirdīgi apcerīgajai grāmatai "Mēness dūriens" (2014) nu pievienojas smeldzīgas un arī draiskas dzejas apkopojums. - Vāka noformējumā izmantotas Annas Margrietas Legzdiņas fotogrāfijas.        ISBN 9789934504198.        Latviešu dzeja.

Grāvīte, Ilze, 1974-.  Plūmes : [šķirnes, kopšana, padomi un receptes] / Ilze Grāvīte ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore un recepšu sastādītāja Irīda Miska ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (Dardedzes hologrāfija). - 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošā pētniece I. Grāvīte grāmatā saistoši soli pa solim izstāsta, kādas plūmju šķirnes izvēlēties dārzam un komercaudzēšanai, kā aizsargāt ražu no slimībām un kaitēkļiem un daudz ko citu. Grāmata būs noderīga gan studentiem, gan piemājas dārziņu īpašniekiem, gan speciālistiem.        ISBN 9789934151811.        Mājas plūmes.

Kaspari, Sofija.  Flamingu lagūna : [romāns] / Sofija Kaspari; no vācu val. tulk. Iveta Galēja; red. Anita Poļakovska; māksl. red. Inguna Kļava Švanka; projekta vad. Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (LĢIA tipogrāfija "Latvijas karte"). - 399, [1] lpp. - Sofijas Kaspari triloģija: "Koraļļkoka zemē", "Flamingu lagūna", "Ūdenskrituma dziesma".        [2. grām.].        ISBN 9789934057052.

1236566               

 Pasaules tautu dziesmas [notis] / sast. Māra Zelmene; datorgrafika un vāka dizains Jānis Liepiņš; galv. red. Vilnis Purēns. - Rīga : RaKa, 2016. - 73 lpp. : notis.        2. daļa.        ISBN 9790900504340.

Seneka, Lūcijs Annējs.  Dialogi : Par laimīgu dzīvi ; Par dzīves īsumu ; Par gudrā nelokāmību ; Par dvēseles mieru ; Par dusmām ; Mierinājums mātei Helvijai ; Mierinājums Marcijai / Lūcijs Annējs Seneka; no latīņu val. tul. Ābrams Feldhūns. - Otrais izdevums. - Rīga : Zinātne, ©2016. - 366 lpp.        ISBN 9789934549137.        Ētika, antīkā. Filozofija, antīkā. Dzīves veidošana.

Hansens, Anderšs.  Svarīgākās zāles- kustības : gudrāka sportošana, labāka pašsajūta, ilgāka dzīve : jaunākie zinātniskie atklājumi par sporta un fizisko aktivitāšu ietekmi / Anderšs Hansens, Karls Jūans Sundberjs ; Madara Bernharda-Ādamsone, tulkojums ; Līsas Sakrisones dizains un ilustrācijas ; Jennija Grimsgorda foto ; Inas Eglītes literārā apstrāde. - Rīga : Madris, 2016. - 156 lpp. : il., fotogr., tab.        ISBN 9789984314839.

3 x 9 Jāņi : trejdeviņi praktiski padomi tradicionālu Jāņu svinēšanai 21. gadsimtā / Jāņu gudrības kopā vāca, zīmēja un priekšvārdu sarakstīja Ērika Māldere ; līgotnes palīdzēja izvēlēties Amanda Jātniece ; izmantoti Ilgas Reiznieces rotaļu apraksti ; redaktore Ita Ankoriņa ; mākslinieciskā redaktore Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 80 lpp. : il., notis ; 17 cm. - Pielikumi: 65.-80. lpp. - Dažādi ir Latvijas līgotāji, un no dažādiem novadiem ir gan grāmatā iekļautās līgotnes, gan tām pievienotās četrrindes, kas glabā novadu seno izrunu īpatnības. Ieteikumi rosinās līgotājus papūlēties, būt radošiem un iedzīvināt Jāņu svinēšanas tradīcijas savā ģimenē un draugu lokā. Jāņi būtu svinami visiem, kas tur godā dabu un latviskumu. Laika plūdumā tradīcijas ir sajaukušās, apvienojušās, pārveidojušās, pilnveidojušās un pielāgojušās mūsdienām.        ISBN 9789934029240.        Jāņi - Latvija. Folklora, latviešu. Tautasdziesmas, latviešu.         Jāņi. Folklora.

Mērtons, Tomass.  Iekšējā pieredze : piezīmes par kontemplāciju / Tomass Mērtons ; no angļu val. tulkojis Kārlis Žols ; Eduarda Groševa vāka dizains ; redaktore Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 272 lpp. - Alfabētiskais rādītājs: 269.- 272. lpp.        ISBN 9789934058608.

Kistenmahere, Mariona.  Dievs 9.0 : kāda būs mūsu sabiedrības garīgā izaugsmen / Mariona Kistenmahere, Tīlmanis Hāberers, Verners Tiki Kistenmahers ; no vācu val. tulkojis Linards Rozentāls ; Ilzes Isakas vāka adaptācija ; redaktore Meldra Āboliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 368 lpp. : il. - Personu rādītājs: 364.- 368. lpp.        ISBN 9789934060977.

Simses, Mērija.  Melleņu vasara : [romāns] / Mērija Simses; no angļu val. tulk. Maija Opse; red. Elga Rusmane; māksl. red. Inguna Kļava Švanka; vāka fizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 335 lpp.        ISBN 9789934055157.

Kuzmins, Svens.  Pilsētas šamaņi / Svens Kuzmins ; lit. konsultants Pēteris Dragūns ; mākslinieks Svens Kuzmins ; Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 167, [1] lpp. : il.        Saturā: Kā es mīlu Raini; Spēki; Ihtiologs; Kad svētais karš būs uzvarēts; Drebeklis; Kā apgūt telekinēzi un kāpēc to labāk nedarīt; Gaļas vīrs; Piena un banānu maģija; Cilvēki bez pasēm; Zbigņevs un dēli; Lietus deja.        ISBN 9789934546167.

Kļavis, Aivars.  Likvidētie autobusi / Aivars Kļavis; red. Gundega Sēja; Aigara Truhina vāka dizains; projekta vad. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 318, [1] lpp.        ISBN 9789934059988.

Jansiņa, Ilze, 1969-.  Bez vecāku gādības palikušo bērnu ģimeniskā aprūpe : metodiskais līdzeklis / Ilze Jansiņa, Biruta Nemiro. - Rīga : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", 2014 (Jumi MK). - 101 lpp. : il., tab. ; 20 cm. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 6). - Bibliogrāfija: 92.-96. lpp.        ISBN 9789934848827.        Bērnu aprūpe - Latvija - Tiesības un likumdošana. Sociālais darbs ar bērniem - Mācīšana un mācīšanās.

Bjorks, Samuels.  Es ceļoju viena / Samuels Bjorks ; no angļu val. tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; Tatjanas Zubarevas vāka māksl. noform. ; atb. redaktore Alīna Melngaile ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2016. - 405, [2] lpp. - (Skandināvu detektīvs). - Norvēģu kriminālromāns.        ISBN 9789934119385.

Bankovskis, Pauls, 1973-.  Trakie veči / Pauls Bankovskis ; literārā konsultante, redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 197, [1] lpp. ; 22 cm. - P. Bankovskis stāstos atklāj citu realitāti, kuru visi jau zina. Tā ir diezgan baisa un interesanta.        ISBN 9789934546150.        Stāsti, latviešu.

Hansens, Anderšs.  Svarīgākās zāles- kustības : gudrāka sportošana, labāka pašsajūta, ilgāka dzīve : jaunākie zinātniskie atklājumi par sporta un fizisko aktivitāšu ietekmi / Anderšs Hansens, Karls Jūans Sundberjs ; Madara Bernharda-Ādamsone, tulkojums ; Līsas Sakrisones dizains un ilustrācijas ; Jennija Grimsgorda foto ; Inas Eglītes literārā apstrāde. - Rīga : Madris, 2016. - 156 lpp. : il., fotogr., tab.        ISBN 9789984314839.

Savicka, Ingrīda, 1969-.  Vecu cilvēku pamatvajadzību nodrošināšana mājas un institucionālajā aprūpē : metodiskais līdzeklis / Ingrīda Savicka. - Rīga : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", 2014 (Jumi MK). - 58 lpp. : il., tab. ; 20 cm. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 7). - Bibliogrāfija: 54.-56. lpp.        ISBN 9789934848834.        Veci cilvēki - Mājas aprūpe. Veci cilvēki - Institucionālā aprūpe.

Krofta, Ketrina.  Meitene bez pagātnes / Ketrina Krofta ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 391, [1] lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789984358284.        Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

Gideona, Melānija.  Mans slepenais pielūdzējs / Melānija Gideona; no angļu val. tulk Ingūna Jundze; red. Liene Kāposta; vāka dizains Artūrs Bērziņš; korektore Marta Tālmane; makets Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinens, 2016 (PNB Print). - 459, [2] lpp.        ISBN 9789984358291.

Benets, Roberts Džeksons.  Kāpņu pilsēta : tev nebūs vēsturi aizmirst / Roberts Džeksons Benets; no angļu val. tulk. Vilis Kasimsl; red. Maija Džeriņa; māksl. Reinis Liepa. - Rīga : Prometejs, 2016. - 469 lpp.        ISBN 9789934553011.

Gideona, Melānija.  Mans slepenais pielūdzējs / Melānija Gideona; no angļu val. tulk Ingūna Jundze; red. Liene Kāposta; vāka dizains Artūrs Bērziņš; korektore Marta Tālmane; makets Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinens, 2016 (PNB Print). - 459, [2] lpp.        ISBN 9789984358291.

Belševica, Vizma, 1931-2005.  Bille / Vizma Belševica; dizains Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 293, [1] lpp. ; 22 cm. - V. Belševicas (1931-2005) triloģija iekļauta Latvijas Kultūras kanonā un LTV raidījuma "Lielā lasīšana" veidotajā latviešu iemīļotāko grāmatu sarakstā, tulkota zviedru un krievu V. Belševicas grāmata ir stāstīta un veltīta mazbērniem. Autore stāsta par savu bērnību pirmskara Latvijā, par meiteni, kuras neparasti vērīgajam skatienam un jūtīgajai sirdij pieaugušo pasaule bieži liekas neizprotama un sāpīgi mulsinoša. - "Vizmas Belševicas (1931-2005) "Bille" ir romānu triloģijas "Bille" pirmā daļa. Kopš pirmizdevuma 1992. gadā grāmata nāk klajā ceturto reizi autores 85. jubilejas gadā"--Vāka 4. lpp.        ISBN 9789934121401.        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Gredzenus mijot : apsveikumi un vēlējumi kāzās un kāzu jubilejās / sastādījusi Cilda Lapsiņa pēc novadu preses un interneta folkloras materiāliem. - Rīga : Didam, [2016]. - 67 lpp. ; 15 cm.        ISBN 9789934557019.        Kāzas - Dzeja. Apsveikumi.

Vīnkausu ņem... : filozofiski tosti / sastādījis A. Kotivāns. - Rīga : Didam, [2016]. - 67 lpp. ; 15 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934557002.        Tosti.

Zīle, Monika, 1941-.  Dullā dzeguze / Monika Zīle ; atb. redaktore Inga Vanaģele; korektore Mudīte Arāja; makets Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 239 lpp. : il.        ISBN 9789934151750.        Latviešu romāni.

Anmanis, Jānis, 1943-.  Mīlas elpa / Jānis Anmanis [zīmējumi un teksts], Arnolds Auziņš. - [Rīga] : IDE Rozītes, ©2016. - 120, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 18 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934854422.        Humoristiskā dzeja, latviešu.

Nemiera, Linda, 1981-.  Sofijas noslēpums / Linda Nemiera ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Guntis Berelis. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 223, [1] lpp. ; 21 cm. - Iekšvāku noformējumā izmantotas autores fotogrāfijas.        ISBN 9789934060731.        Latviešu romāni.

Toda, Anna.  After : pēc mūsu tikšanās / Anna Toda; no angļu val. tulk. Daina Grūbe; red. Anda Brazauska; projekta vad. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 592 lpp.        ISBN 9789934060823.        Amerikāņu romāni.

Ingrems, Ričards, 1981-.  Bīstamā patiesība / Ričards Ingrems ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 380, [1] lpp. ; 20 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - "Nejaušības, likumsakarības, spriedze, ideāli"--Uz vāka.        ISBN 9789934060557.        Detektīvromāni, latviešu.

Teilore, Katrīna.  Daringemhola : romāns / Katrīna Teilore ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (PNB Print). - 255, [1] lpp. - "Katrīna Teilore. Daringemhola: Mantojums; Lēmums; Atgriešanās"--[1.] lpp.        [2. grām.]. Lēmums.        ISBN 9789934059407.        Vācu romāni.

Moriartija, Laiena.  Hipnotizētājas mīlas stāsts : romāns / Laiena Moriartija ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa; red. Ingūna Jundze; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2016 (PNB Print). - 461 lpp.        ISBN 9789984358321.

Pasaules salas latviešu klaidoņu acīm / Māris Gailis, Igūna Grīnberga, Juris Lorencs. [u.c.]; atb. red. Liene Soboļeva; korektore Brigita Šoriņa;grāmatas vāka noformējumam izmantotas autoru fotogrāfijas un Līgas Liepiņas fotogr. - Rīga : Jumava, 2016. - 254, [2] lpp. : il.; fotogr. - ("Aiz apvāršņa"). - Latviešu ceļotāju stāsti.        ISBN 9789934119439.

Judina, Dace.  Trīs klikšķi līdz laimei / Dace Judina; Artūra Nīmaņa dizains un makets; red. Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 478, [2] lpp. - ("AE Izmeklē Anna Elizabete"). - Kāds vēro spēles figūras uz laukuma un sava prieka pēc pārbīda tās citādi.        ISBN 9789934061707.

Formena, Geila.  Ja es palieku / Geila Formena ; no angļu val. tulk. Kristīne Fīrere; vāka dizains Ilze Isaka; red. Aldis Vēvers; projekta vad. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 204, [1] lpp.        ISBN 9789934061011.

Frīls, Džons.  Pieaugušie bērni : disfunkcionālo ģimeņu noslēpumi / Džons Frīls, Linda Frīla ; no angļu val. tulk. Vilis Kasims; red. Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 199 lpp.        ISBN 9789934056697.

Osvalds, Džeimss.  Dvēseļu grāmata / Džeimss Osvalds ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 365, 2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934058134.

Perija, Anna.  Augšāmcelšanas iela / Anna Perija; no angļu val. tulk. Vija Stabulniece; atb. red. Anna Pavlovska; lit. red. Keta Īve; korektore Brigita Šoriņa. - Riga : J.L.V., 2016. - 319, [1] lpp. - (Angļu karalienes mīļākais detektīvs). - Romānā tik dzīvīgi parādīti Viktorijas laika Londonas skati un skaņas, ka lasītājs drīz vien aizraujas ar Annas Perijas gleznaino vēstījumu par dzīvi, mīlestību un slepkavību, kurš aptver gan šā kolorītā laikmeta augstākās, gan zemākās aprindas.        ISBN 9789934118302.

Kuprins, Aleksandrs.  Granātu aproce un citi stāsti / Aleksandrs Kuprins; no krievu val. tulk. Kārlis Egle. - Riga : J.L.V., 2016. - 164, [1] lpp. - Stāsti par mīlu, kas nealkst atalgojuma, kas stiprāka par nāvi.        ISBN 9789934118654.

Kafka, Francs.  Stāsti / Francs Kafka ; no vācu val. tulk. Aija Jakoviča ; Zandas Gūtmanes pēcv. ; atb. red. Mārīte Gulbe ; lit. red. Brigita Kabuce ; grām. noformējumam izmantota Fransa Mazerela grafika no cikla Die Stadt ; Artas Ozolas-Jaunarājas grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2016. - 228, [1] lpp. ; 21 cm.        Saturs: Atgriešanās mājās. Klauvējiens pie lauku sētas vārtiem. Kaimiņš. Tilts. Kopība. Padoms. Poseidons. Stūrmanis. Aizstāvji. Par likumiem. Pilsētas ģerbonis. Lija. Krustojums. Mūsu sinagogā. Ikdienišķs notikums. Precēts pāris. Lauku skolotājs. Vēstule tēvam.        ISBN 9789934119330.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »