Jaunieguvumi augustā

Ziņa publicēta 07.09.2016
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2016.gada augusta mēnesī.

 Koberbēla, Lēne.  Lakstīgalas nāve / Lēne Koberbēla, Agnese Frīsa; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupe; vaka dizainu adaptēja Ilze Isaka; red. Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 301, [2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934057793.

Osvalds, Džeimss.  Dvēseļu grāmata / Džeimss Osvalds ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 365, 2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934058134.

Eņģele, Ilze, 1974-.  Solo vijolei un termometram : romāns / Ilze Eņģele ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 349, [1] lpp. ; 21 cm. - I. Eņģeles romāns ir Apgāda Zvaigzne ABC literārā konkursa "Nacionālais bestsellers" I kārtas laureāts. Romāns ir asprātīgs un patiks visām sievietēm, kuras par sevi var teikt "es bieži uztraucos par daudz" un visiem vīriešiem, kuri labprāt mēģinātu izprast noslēpumaino būtni - sievieti.        ISBN 9789934058103.        Latviešu romāni.

Sanda, Ilse.  Mīli sevi! : psihoterapeita ieteikumi īpaši jūtīgiem cilvēkiem / Ilse Sanda ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 142, [1] lpp. : diagramma, shēmas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 141.-142. lpp. - Oriģ. nos.: Elsk dig selv.        ISBN 9789934055270.        Jūtīgums (personības iezīme). Sevis pieņemšana. Personība un emocijas.

Naita, Renē.  Atruna : romāns / Renē Naita ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; redaktore Gunta Šustere ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 271, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģ. nos.: Disclaimer.        ISBN 9789934059827.        Angļu romāni.

Zīle, Monika.  Pieplakt debesīm : romāni / Monika Zīle ; Dinas Ābeles māksl. noformējums; atb. red. Inga Ābelīte; makets Daina Vīķele; korektore Inga Pavloviča. - Rīga : Lauku avīze, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 365, [1] lpp.        Saturs: Kļavas nosarkst divreiz ; Aizved mani uz Kolku.        ISBN 9789934152290.

Faulere, Terēze Anna.  Romāns par Zeldu Ficdžeraldu / Terēze Anna Faulere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB Print). - 431, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 431.-[432.] lpp.        ISBN 9789934058639.        Autoru laulātie draugi - Amerikas Savienotās Valstis - Daiļliteratūra. Amerikāņu romāni.

Altaiska, Svetlana.  Mēs izvēlamies veselību : domas un tēlus pārvēšam par zālēm / Svetlana Altaiska ; no krievu val.tulk. Marita Freija. - Rīga : Vieda, ©2016. - 153, [1] lpp.        ISBN 9789984782935.

Lojāns, Jānis.  Rundāles zaglis : romāns / Jānis Lojāns ; literārā redaktore Elīna Kokarēviča. - Rīga : Sava grāmata, 2016. - 189 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. - Vilmaņu grāfs ar līgavu dodas garā ceļojumā apciemot savus radiniekus, taču ceļojuma laikā viņiem uzbrūk laupītāji. Nākamās dienas vakarā viņi nonāk pamestā ciemā pie zemniekiem, kur viņiem būs jāpavada vairākas dienas. Zemnieku mājā ir apmeties arī kāds bēdīgi slavens zaglis no Rundāles. Meistarīgs stāstījums, kas tikpat labi varētu būt arī patiess notikums.        ISBN 9789934552113.        Latviešu romāni.

Gripando, Džeimss.  Gultā ar svešinieku : [romāns] / Džeimss Gripando ; no angļu val. tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2016. - 448 lpp. - (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789984358314.

Nesbē, Jū.  Tarakāni / Jū Nesbē ; no norvēģu val. tulk. Ilmars Briška ; red. Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 335 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934059414.

Pīrsa, Leslija.  Izdzīvotāja : romāns / Leslija Pīrsa ; no angļu valodas tulkojusi Agate Vilde ; redaktore Dace Barone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (PNB Print). - 444, [2] lpp. ; 23 cm. - "Nepakļāvīga, skaista un dzimusi izdzīvotāja" - Uz vāka. . - Romānā "Izdzīvotāja" turpinās grāmatās "Solījums" un "Bella" attēlotais paaudžu stāsts.        ISBN 9789934055348.        Angļu romāni.

Lapsa, Lato, 1969-.  Zem Muhameda bārdas : Izraēla, Palestīna, Turcija, Irāna, Ēģipte, Jordānija, Sīrija / Lato Lapsa ; ar autora fotogrāfijām ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; Uldis Bērziņš, atdzejojuma citējums, 44.-46. lpp. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 398, [2] lpp., [72] lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 22 cm. - Grāmata ir stāsts par zemēm, kur viens no pirmajiem svešiniekam uzdotajiem jautājumiem ir: "Kādai ticībai jūs piederat?", un par cilvēkiem, kuri šajās zemēs dzīvo un šo jautājumu uzdod. Visas šīs zemes vieno islāms. Vienā vietā tā ir valsts reliģija, otrā - no valsts nodalīta reliģija, trešajā - ienaidnieku reliģija. Bet visas šīs zemes būtībā dzīvo, tā sacīt, zem Muhameda bārdas. Ko tas nozīmē? Šī grāmata sniedz tieši šādas saprašanas iespēju. Protams, tikai tiem, kuri vēlas saprast.        ISBN 9789934546198.        Islāms. Islāms - Attiecības. Islāms un politika.         Islāma valstis - Vēsture. Islāma valstis - Kultūras vēsture. Islāma valstis - Politika un pārvalde. Izraēla - Politika un pārvalde.

Fernstroma, Medlīna. Fernstroms, Džons.  Neēd to, ja lieto šo : slēptais risks, lietojot zāles kopā ar pārtiku / Medlīna Fernstroma & Džons Fernstroms ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 189, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Don't eat this if you're taking that. - Zāļu alfabētiskais rādītājs: 185.-[190.] lpp.        ISBN 9789984235912.        Zāļu un uzturvielu mijiedarbība.

Krenca, Džeina Ena.  Dziļie ūdeņi / Džeina Ena Krenca ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Rimšele ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2016. - 381 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984358345.        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Sproģis, Andris, 1940-.  Rīgas noslēpumi : likteņi, laiks, liecības pagalmu un ielu azotē / Andris Sproģis. - Rīga : Aleksandrs Aleksandrovs, 2016. - 327 lpp. : il. - Izmantotas fotogrāfijas un materiāli no A. Čaka memoriālā dzīvokļa-muzeja, Okupācijas muzeja un Rakstniecības un mūzikas muzeja, kā arī no autora personīgā arhīva.        ISBN 9789934848995.

Pumpurs, Andrejs, 1841-1902.  Lāčplēsis / Andrejs Pumpurs ; [Ojārs Lāms, priekšvārds ; ilustratori: Kristians Brekte ... [u.c.] ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; grāmatas mākslinieciskais iekārtotājs Valdis Villerušs]. - Rīga : Jumava, ©2016. - 211, [1] lpp. : ielīmes, ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 23. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - "Latvijai 100."--Priekštitullapā.        ISBN 9789934119606.        Episkā dzeja, latviešu. Lāčplēsis (leģendārs tēls).

Bērkbija, Mišela.  Māja Beikerstrītā : romāns / Mišela Bērkbija ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; vāka dizains: Arturs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2016. - 379 lpp.        1. grām. Šantāžista pēdējais gājiens.        ISBN 9789984358307.

Linde, Māris.  Baltu senatne IV / Māris Linde. - [Izdošanas vieta nav norādīta] : [Sava grāmata], 2016. - 195, [1] lpp. : il. - (Bibliotheca Lindana ; XXII).        4. sēj. Baltu tūkstošgadīgās cīņas.        Saturā: Senlaiki ; Antīkā pasaule ; Adrianopoles kauja ; Kauja Katalaunas laukā ; Viduslaiki ; Notikumi baltu austrumu telpā ; Kristietības ienākšanas laika kaujas un kari Livonijā un Prūsijā ; Daugavas un Gaujas tirdzniecības ceļu pārņemšana 1193.-1290.g. ; Saules kauja 1236.gada 22.septembrī ; Kauja pie Rēzenes ; Kristburgas pils ieņemšana ; 1260.gada 13. jūlija Kuršu kauja ; Kauja pie Pakarves 1263.gada Kaidanovas kauja ; 1276.gada Okuņevas kauja ; 1287gada Garozas kauja ; 1297.gada Rīgas karš ar ordeni ; 1321.g. kristītās Zemgals sacelšanās ; Kauja pie Rudavas ; 1410.gada Grīvaldes kauja ; 1478.g.Maskavijas trieciens Novgorodai un citas kaujas ... [u.c.].        ISBN 9789934552182 : mīkstos vākos.

Gripando, Džeimss.  Gultā ar svešinieku : [romāns] / Džeimss Gripando ; no angļu val. tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2016. - 448 lpp. - (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789984358314.

Zīle, Monika.  Pieplakt debesīm : romāni / Monika Zīle ; Dinas Ābeles māksl. noformējums; atb. red. Inga Ābelīte; makets Daina Vīķele; korektore Inga Pavloviča. - Rīga : Lauku avīze, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 365, [1] lpp.        Saturs: Kļavas nosarkst divreiz ; Aizved mani uz Kolku.        ISBN 9789934152290.

Krenca, Džeina Ena.  Dziļie ūdeņi / Džeina Ena Krenca ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Rimšele ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2016. - 381 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984358345.        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Bērkbija, Mišela.  Māja Beikerstrītā : romāns / Mišela Bērkbija ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; vāka dizains: Arturs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2016. - 379 lpp.        1. grām. Šantāžista pēdējais gājiens.        ISBN 9789984358307.

Rakovska, Žuža.  Čūskas ēna / Žuža Rakovska ; no ungāru valodas tulkojusi Elga Sakse ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; Leldes Šēnfeldes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, ©2016. - 478, [1] lpp. ; 21 cm. - Vēsturisks romāns, fiktīva autobiogrāfija, norisinās 17. gadsimta vidū Ungārijā.        ISBN 9789934119422.        Vēsturiskā proza, ungāru.

Hofmeirs, Deivids.  Stounraiders : nāvīgās sacīkstes / Deivids Hofmeirs ; no angļu valodas tulkojusi Sabīne Jegi ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, ©2016. - 330, [3] lpp. ; 20 cm. - Jauniešu fantāzijas romāna darbība norisinās nākotnē. Zemes resursi noplicināti, cilvēki dzīvo nabadzībā, pasliktinājies klimats. Galvenais varonis Ādams Stouns vēlas brīvību un mieru — kaut kur tālu no putekļainās, viņam līdzīgu nabagu pilnās Melndūkstes, kurā viņš zaudējis tuviniekus. Ādams kopā ar skaisto Seidiju un bīstamo Keinu nolemj piedalīties brutālajās Melndūkstes sacīkstēs. Uzvarētājs iegūs biļeti uz leģendām apvīto Debesu Bāzi, kur gaida viegla dzīve — svaigs gaiss, veselīgs ēdiens un neiedomājama greznība... "Stounraiders. Nāvīgās sacīkstes" ir Deivida Hofmeira debijas romāns un pirmā grāmata adrenalīna piestrāvotajā "Nāvīgo sacīkšu" sērijā. - "Vai tev pietiek dūšas, lai izcīnītu savu brīvību?"--Uz vāka.        ISBN 9789934119569.       Jaunatnes proza, angļu. Motosports.

Auziņš, Arnolds, 1931-.  Dzīvās atbalsis : atmiņu skices par mūziķiem un dzejniekiem / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; Jāzeps Danovskis, fotogrāfija. - Rīga : Jumava, ©2016. - 164, [3] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.        ISBN 9789934119408.        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Mūziķi - Latvija.         Latvija - Intelektuālā dzīve - 20 gs.

Puriņa, Inga, 1974-.  Nesoli man laimi / Inga Puriņa ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile; korektore Brigita Šoriņa; makets Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, ©2016. - 246, [1] lpp. ; 20 cm. - Bezrūpīgās sešpadsmitgadnieces Līvas sirdi un prātu iekaro staltais lauku puisis Mārcis. Viss rit ideāli - kāzas, pašiem savas, no vectēva mantotas mājas, piesakās mazulis, bet jaunā sieviete sāk slīgt arvien vairāk ikdienas pelēcībā. Pēc liktenīgas tikšanās ar mežsargu Arvi, viņas dzīve apmet negaidītu cilpu, savelkoties ciešā mezglā, kuru atšķetināt viņai nav ne spēka, ne vēlēšanās.        ISBN 9789934119514.        Latviešu romāni.

Roja, Ženija, 1947-.  Stress un vardarbība darbā. Ko darīt? / Ženija Roja, Ināra Roja, Henrijs Kaļķis ; vāka māksliniece Ieva Parramore ; Latvijas Ergonomikas biedrība. - Rīga : Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016 (Gutenbergs druka). - 94 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 76.-83. lpp. - Grāmatas mērķis ir pievērst lasītāju uzmanību būtiskiem psihosociāliem riskiem darba vidē un iepazīstināt ar preventīviem pasākumiem negatīva darba stresa novēršanā, autogēno treniņu, psihisku un ķermenisku pašrelaksāciju un iespējām palīdzēt darbiniekiem ar pēctraumatiskā stresa sindromu.        Kas ir stress? -- Ko nozīmē darba stress? -- Kas ir izdegšanas sindroms? -- Kas ir vardarbība darbā? - -Kā cīnīties ar stresu un vardarbību darbā? -- Kvalitatīvas darba vides kultūras attīstības nosacījumi -- Stresori darbā, to apzināšana un novērtēšanas metodes -- Stresa novērtēšanas eksperimentālās metodes -- Kā pārvarēt stresu darbā? -- Vingrinājumi darba stresa samazināšanai -- Literatūra -- 1. pielikums. Darba vides pārbaude -- 2. pielikums. Darba stresa noteikšana -- 3. pielikums. Vadlīnijas stresa vadībā.        ISBN 9789934148026.        Stress (psiholoģija). Darba stress. Psiholoģiskā izmantošana. Stresa menedžments.

Konstāna, Pola.  Gubernatora meita / Pola Konstāna ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - [Rīga] : SIA "J.L.V.", ©2016. - 175, [1] lpp. ; 20 cm. - Stāsts par Kajiennas katorgas gubernatora meitas pārdzīvojumiem. Romāns ir sarakstīts Eiropas modernisma manierē, pilns ar vārdu spēlēm un negaidītiem sižeta pavērsieniem. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934119484.        Franču romāni.

Minecraft / sarakstījusi Stefānija Miltone ; Džo Maklarena ilustrācijas ; Andreas Filpotsas mākslinieciskais noformējums ; no angļu val. tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone. - Rīga : Egmont Publishing, ©2016 (Čehija). - 111 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 17 cm. - "Mojang."--Titullapā.       . Izdzīvotāja noslēpumu grāmata.        ISBN 9789934162817.        Minecraft (spēle) - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Videospēles - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Datorspēles - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Selgs, Pēteris.  Es esmu citāds nekā tu : par sevis un pasaules pārdzīvojumu bērnības vidū / Pēteris Selgs ; no vācu valodas tulkojusi Jūlija Dobrovoļska ; literārā redaktore Dace Kārkliņa ; zinātniskā redaktore Vita Valdmane. - Rīga : Alis, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 113 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 108.-110. lpp. un piezīmēs: 89.-107. lpp.        ISBN 9789934504181.        Pašuztvere, bērna. Bērnu psiholoģija. Valdorfa pedagoģija.

Raspajs, Žans.  Svēto nometne : [romāns] / Žans Raspajs ; no franču val. tulk. Astra Skrābane ; red. Aleksandrs Kiršteins ; il. Daiga Brinkmane. - Rīga : Domas spēks, 2016. - 401, [1] lpp.        ISBN 9789934839580.

Thiķs, Ņothaņs.  Bailes : padomi, kā izkļūt no dzīves virpuļiem / Ņothaņs Thiķs ; red. un tulk. Aija Rožlapa. - Rīga : Sētava, 2016. - 145 lpp.        ISBN 9789934502248.

Hellers, Stīvens.  Grafiskā dizaina rokasgrāmata : iedvesmojies no 50 meistariem / Stīvens Hellers un Geila Andersone ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; zinātniskā redaktore Austra Avotiņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016 (Ķīna). - 128 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 122.-123. lpp. un rādītājs: 124.-126. lpp. - "Jozefs Alberss, Armīns Hofmans, Deivids Dramonds, Zigfrīds Odermats, Maikls Bīruts, Jans Čiholds, Ksanti Šavinskis, Georgijs un Vladimirs Stenbergi, Herberts Maters, Antons Stankovskis, Nevils Brodijs, Džesika Hiše, Luīze Fili, Els Ļisickis, Džonatans Bārnbrūks, Džonatans Ebots, Ladislavs Sutnars, Paula Šēra, Herbs Lubalēns, Toms Kārneiss, Šigeo Fukuda, Alans Flečers, Deivids Grejs, Fonss Hikmans, Rolfs Millers, Lesters Bīels, Rekss Bonomelli, Pols Rends, Stefans Zāgmeisters, Fortunato Depero, Sols Bass, Karels Teige, Peters Bankovs, Seimors Čvosts, Meriana Bentdžesa, Bērtrams Grosvenors Gudū, Šepards Feirijs, Džons van Hamersvelds, Tibors Kālmans, Ārts Čāntrijs, AG Fronconi, Gerds Arncs, Oto Neirāts, Otls Aihers, Eibrams Geimss, Štefs Geisbūlers, Pols Sāre, Masēns, Maikls Švābs, Džons Hārtfīlds, Kristofs Nīmans"--Titullapā. . - Tulkots no: The graphic design idea book : inspiration from 50 masters.        ISBN 9789984235806.        Grafiskās mākslas - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Komerciālā māksla - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Dizains - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Knaģis, Ilmārs, 1926-.  Ne mēs tos laikus izdomājām / Ilmārs Knaģis ; vāka foto: Dzintra Geka ; dizains: Vanda Voiciša. - [Rīga] : Fonds "Sibīrijas bērni", ©2016 (Talsu tipogrāfija). - 287, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Uz grāmatas vāka autors Ilmārs Knaģis, kas pārdzīvojis divus izsūtījumus, redzams pie pussabrukušās mājas Igarkā, kur dzīvoja otrā izsūtījuma laikā un ko atstāja 1954. gadā. Šī grāmata ir kā papildinājums pirms 15 gadiem izdotajai publicista atmiņu grāmatai "Bij tādi laiki", kas stāstīja par sešos gados piedzīvoto un pārdzīvoto aiz Ziemeļu Polārā loka. Tagad klāt nācis daudz kas jauns – gan bērnībā piedzīvotais Jēkabpilī, gan Sibīrijas laika citāds skatījums, gan I. Knaģa sarakste ar Paulu Kalniņu Kanādā, gan pārdomas par vēsturi un mūsdienām. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934821943.        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Deportētie - Latvija - Biogrāfijas. Politiskā vajāšana - Latvija. Autobiogrāfiskā proza, latviešu.         Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991.

Mosterte, Nataša.  Tumšā lūgšana / Nataša Mosterte ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; vāka noformējumā izmantota Darjas Bulavinas fotogrāfija. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 278, [1] lpp. ; 22 cm. - (Jaunā gadsimta trilleris).        ISBN 9789934546181.        Dienvidafrikāņu romāni (angļu valoda).

Jansone, Ilze, 1943-.  Āderes. Energozonas. Spēka vietas / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, 2016. - 56 lpp. : il.        ISBN 9789984851617.

Velbeks, Mišels.  Pakļaušanās : romāns / Mišels Velbeks ; no franču valodas tulkojis, [pēcvārda autors] Dens Dimiņš ; [literārā konsultante Olita Rause ; mākslinieks Aivars Plotka]. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 222, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789984235936.        Franču romāni.

Баранова, Наталия.  Руны для начинающих / Наталия Баранова. - Москва : Эксмо, 2014. - 94, [2] c. : ил. - ("Мастерская желаний").        ISBN 9785699753659.

Lapsa, Lato, 1969-.  Zem Muhameda bārdas : Izraēla, Palestīna, Turcija, Irāna, Ēģipte, Jordānija, Sīrija / Lato Lapsa ; ar autora fotogrāfijām ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; Uldis Bērziņš, atdzejojuma citējums, 44.-46. lpp. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 398, [2] lpp., [72] lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 22 cm. - Grāmata ir stāsts par zemēm, kur viens no pirmajiem svešiniekam uzdotajiem jautājumiem ir: "Kādai ticībai jūs piederat?", un par cilvēkiem, kuri šajās zemēs dzīvo un šo jautājumu uzdod. Visas šīs zemes vieno islāms. Vienā vietā tā ir valsts reliģija, otrā - no valsts nodalīta reliģija, trešajā - ienaidnieku reliģija. Bet visas šīs zemes būtībā dzīvo, tā sacīt, zem Muhameda bārdas. Ko tas nozīmē? Šī grāmata sniedz tieši šādas saprašanas iespēju. Protams, tikai tiem, kuri vēlas saprast.        ISBN 9789934546198.        Islāms. Islāms - Attiecības. Islāms un politika.         Islāma valstis - Vēsture. Islāma valstis - Kultūras vēsture. Islāma valstis - Politika un pārvalde. Izraēla - Politika un pārvalde.

Bomane, Korina.  Taureņu sala : romāns / Korina Bomane; no vācu val. tulk. Jana Vērdiņa; red. Elga Rusmane; māksl. red. Inguna Kļava Švanka; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 447, [1] lpp.        ISBN 9789934061899.        Vācu romāni.

Seleckis, Vilis, 1950-.  Ardievas mežam / Vilis Seleckis; red. Guntis Kalns; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 431, [1] lpp. - ("Latvijas vēsture cilvēku lkteņos" ; 1. grām.).        [1.grām.].        ISBN 9789934058011.        Vēsturiskā proza, latviešu.

Gabaldone, Diāna.  Spāre dzintarā / Diāna Gabaldone ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 623, [1] lpp. ; 22 cm. - (Svešzemniece / Diāna Gabaldone ; 1-2).        2. grām.        ISBN 9789934058615.        Fantastiskā proza, amerikāņu. Ceļojumi laikā - Daiļliteratūra.

Seleckis, Vilis, 1950-.  Meitenes ar eņģeļa tetovējumu : aizraujošs stāsts- trilleris- par to, kā vajātie un pazemotie aizstāv savu godu un tiesības dzīvot / Vilis Seleckis ; redaktors Guntis Feldmanis; makets Anvars Ostrovskis. - [Rīga] : SIA Klio ABC, [2016]. - 336 lpp.        ISBN 9789934858901.

Kreicbergs, Toms.  Lopu ekspresis / Toms Kreicbergs; red. Anda Brazauska; makets Irēna Kivliņa; Unas Spektores vāka dizians; Ingunas Kļavas Švankas iekšlapu dizains; Mikus Dunča zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 336 lpp. : il.        ISBN 9789934056925.

Kūpere, Nataša.  Indes ziedi : [romāns] / Nataša Kūpere ; no angļu val. tulk. Lilita Leodanska, Īrisa Vīka. - Rīga : Iljus, 1996. - 334, [1] lpp. - (Krimi).        ISBN 9984522547.

Raiena, Mērija.  Vasaras beigas : [romāns] / Mērija Raiena ; no angļu val. tulk. M.Rūmniece; māksl. A. Nikolajevs. - Rīga : Iljus, 2000. - 414, [1] lpp.        ISBN 9984642976.

Grebzde, Irma, 1912-2000.  Tikai pāri ceļam : romāns / Irma Grebzde; red. Valdis Bajārs; māksl. Andris Lamsters; korektore Zenta Bajāre. - [Rīga] : Signe, [1996]. - 174, [1] lpp.        ISBN 9984534146.

Hemingvejs, Ernests.  Raksti : 5 sēj. / Ernests Hemingvejs ; no angļu val.tulk. V.Belševica ; A.Starceva pēcv. - Rīga : Liesma, 1973. - 533 lpp.        4.sēj. Pāri upei koku paēnā. Sirmgalvis un jūra. Bīstamā vasara. Mūžīgi svētki. : [romāni].

Londons, Džeks. Kopoti raksti : 10 sēj.; Viņa tēvu dievs; Sala bērni / Džeks Londons ; no angļu val. tulk. Valija Brutāne, Ruta Ezeriņa, Helma Lapiņa. - Rīga : Liesma, 1973. - 428, [2] lpp.        1.sēj. Vilka Dēls. : [stāstu krāj.].

Londons, Džeks.  Kopoti raksti : 10 sēj.; Ceļš / Džeks Londons ; no angļu val. tulk. Ruta Ezeriņa, Helma Lapiņa, Ilga Melnbārde ; sastād. Tamāra Zālīte ; māksl. Ādolfs Lielais. - Rīga : Liesma, 1975. - 325 lpp.        4.sēj. Baltais ilknis : [stāsts] : [stāstu krāj.].

Proņins, Viktors.  Banda 2 : Romāns / Viktors Proņins ; no krievu val. tulk. Inga Krīgere ; māksl. Andris Nikolajevs. - Rīga : Iljus, 1995. - 479 lpp. - (Detektīvs).

Proņins, Viktors.  Banda 3 : Katru trešdienu pa sievietei : : romāni / Viktors Proņins ; tulk. Inga Krīgere ; māksl. Andris Nikolajevs. - Rīga : Iljus, 1996 (Talsu tip.). - 350 lpp. ; 20 cm. - (Detektīvs).              

 Mūsdienu kriminālromāns / B.Holidejs ; K.Brauns ; K.Brauns ; D.Kīns. Donovana zvaigžņu stunda. Noslēpumainā pazušana. Dīvainais liecinieks. - Rīga : Orgtehizdat, 1996. - 455 lpp. - (Detektīvu pasaulē ; 15).        ISBN 5874721029.

Londons, Derils.  Mafijā cienījams vīrs : Romāns / Derils Londons ; no angļu val. tulk. Uldis Sīlis. - Rīga : Iljus, 1996. - 511 lpp.        ISBN 9984522172.

Mērdoka, Airisa.  Jūra, jūra... : romāns / Airisa Mērdoka ; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika; māksl. Laila Bogustova. - Rīga : Rija, 1996. - 555, [2] lpp.        ISBN 9984533719.

Trumena, Margareta.  Nāve Nacionālajā katedrālē : [romāns] / Margareta Trumena ; no angļu val. tulk. Alise Tīfentāle. - Rīga : Iljus, 1996. - 319 lpp. - (Krimi).        ISBN 9984522660.

Naita, Indija.  Tu taču gribi mani, vai ne? / Indija Naita ; no angļu val. tulk. Elita Līdumniece; red. Zigrīda Dūda; Arņa Kilbloka vāka dizians. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009 (Poligrāfists). - 247, [1] lpp. ; 21 cm. - "Šarmants un jautrs romāns mūsdienīgai sievietei" -- Uz vāka.        ISBN 9789984379227.        Angļu romāni.

Politiskās anekdotes un tautas folklora : (1940.-1995.) / pierakst. un apkop. Guna Rūga ; karikatūras no senās preses kolekcionāra Jāņa Mundura kolekc. - Rīga : Antēra, 2005. - 143 lpp. : il.        OBLIGĀTAIS EKSEMPLĀRS. Anekdotes: Vācu laiks (1941.-1944.), padomju varas laiki (Staļina laiks, Brežņeva laiks, Gorbačova laiks), Baltijas atmoda (1987.-1991.); Okupācijas gadu dziesmu teksti; Sakāmvārdi un parunas (padomju gadi); Mīklas (1940.-1995.).        ISBN 9984719316.

Dimante, Inguna.  Pilnmēness nakts zieds / Inguna Dimante. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 237 lpp. - (Lata romāns ; 6 (204). - Jauna bioloģe Lilija pētniecības nolūkos nonāk vecā muižā, kur kļūst par liecinieci spokainiem notikumiem. Viņa atrod mītisku ziedu, kura cena ir pasakaina, un sastop vīrieti, kurš ir vistiešākajā veidā saistīts ar senu, baisu leģendu. Pirmā nakts un mīlestība, bet mīļotajam ir pagātne. Vai viņš ir gatavs jaunai mīlestībai? Kas Lilijai izrādīsies svarīgāks - nauda vai mīlestība? Kas ir pati Lilija, ja viņai unikālā kārtā izdevies šādu ziedu atrast? Mistiski notikumi senā muižas mājā savijumā ar šodienu.        ISBN 9789934151583.

Puriņa, Inga, 1974-.  Pazuduši lidojumā / Inga Puriņa. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016. - 223, [1] lpp. - (Lata romāns).        ISBN 9789934151620.

Šadre, Daina.  Ceļmalas puķes / Daina Šadre ; redaktore Dzintra Zālīte ; Nataljas Kugajevskas vāka dizains ; Dinas Ābeles zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 237 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lata romāns ; 8 (206).        ISBN 9789934151637.        Latviešu romāni.

Auziņš, Arnolds.  Sestais pirksts : dzejoļu krājums / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Marta Ābele ; vāka noformējumam izmantota Kristīnes Martinovas ilustrācija. - Rīga : Jumava, [2014]. - 130, [1] lpp. ; 17 cm. - A. Auziņa krājumā ievietoti pēdējos gados sacerēti humoristiski dzejoļi par šodienas situāciju Latvijā. Sestais pirksts ir liekais, pārējiem traucē. Pret tiem, kas traucē mums pilnskanīgi dzīvot, tad arī autors rakstījis, ikdienā saskatītus notikumus un tipus paspilgtinot un padarot smieklīgus.        ISBN 9789934115103.        Latviešu dzeja.

Gabaldone, Diāna.  Spāre dzintarā / Diāna Gabaldone; no angļu val. tulk. Alda Vāczemniece; red. Iveta Polkmane; māksl. red. Inguna Kļava-Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 447 lpp. - (Romānu sērija "Svešzemniece").        1. grām.        ISBN 9789934054518.

Teilore, Katrīna.  Daringemhola : romāns / Katrīna Teilore ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (PNB Print). - 255, [1] lpp. - "Katrīna Teilore. Daringemhola: Mantojums; Lēmums; Atgriešanās"--[1.] lpp.        [2. grām.]. Lēmums.        ISBN 9789934059407.        Vācu romāni.

Gabaldone, Diāna.  Spāre dzintarā / Diāna Gabaldone ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 623, [1] lpp. ; 22 cm. - (Svešzemniece / Diāna Gabaldone ; 1-2).        2. grām.        ISBN 9789934058615.        Fantastiskā proza, amerikāņu. Ceļojumi laikā - Daiļliteratūra.

Mūrhauzs, Toms.  Upes dziedoņi / Toms Mūrhauzs ; no angļu val. tulk. Vija Stabulniece; il. Saimons Mendess atb. red. Anna Pavlovska; makets Margarita Stoka; korektore Brigita Šoriņa. - Rīga : J.L.V., 2016. - 240, [7] lpp. : il. - Kāds tuvojās viņu alai. Kāds, kurš nesa nāvi. Silvenam aiz bailēm sabozās spalva... Silvena ģimene uz visiem laikiem atstāj dzimto alu, viņi visi kopā dodas ceļojumā gar Dižupi... Stāsts bērniem un pusaudžiem par žurkulēna gaitām briesmu pilnajā pasaulē.        ISBN 9789934119453.

Zālīte, Māra, 1952-.  Mamma un tētis kūrortā / Māra Zālīte ; māksl. Unas Leitānes il. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 32 lpp. : il. - Grāmata visai ģimenei, jo īpaši bērniem. Raits stāstījums, brīnumainas pārvērtības, humors un gaiša poēzija dara šo pasaku piemērotu ne tikai dažāda vecuma bērniem, bet arī viņu vecākiem. Māras Zālītes dzīves pasaka katram atklājas citādi.        ISBN 9789934546174.

Zaķe, Ņina.  Uzņēmējdarbība profesionāli tehniskajām skolām un vidusskolām : metodiskais materiāls skolotājiem / Ņina Zaķe. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, ©2016 (Drukātava). - 44 lpp. : diagramma, shēma, tabulas ; 30 cm.        ISBN 9789934543074.        Uzņēmējdarbības menedžments - Mācīšana un mācīšanās (vidusskola).

Abdullajevs, Čingizs.  Saprāta upuris : [detektīvromāns] / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - Rīga : Juvetas, 2016. - 284 lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).        ISBN 9789934856334.        Detektīvromāni, krievu.

Robertsa, Nora.  Mēnessgaismas atvarā / Nora Robertsa ; no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2016. - 512 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984358352.

Kundziša, Linda Marija, 1988-.  Rudens lauskas / Linda Marija Kundziša. - [Rīga] : Sava grāmata, ©2016. - 217 lpp. ; 21 cm. - L. M. Kundzišas trillerī Dora jau no paša sākuma zināja, ka nebūs viegli mīlēt Kristoferu. Bohēmas pārņemtu gleznotāju, kuram allaž neveicās ar iedvesmas noķeršanu. Tomēr jaunā sieva mācījās sadzīvot ar vīra īpatnībām un mākslinieciskajām dīvainībām - mācījās pieņemt Kristofera svārstīgo garastāvokli. Ar katru jaunu dienu Dora nonāca tuvāk skaidrībai, kas ir vīra iedvesmas avots, līdz beigās atklājās viņa tumšākie noslēpumi... - "Mistika nervus kutinošā trillerī"--Uz vāka.        ISBN 9789934552236.        Psiholoģiskās spriedzes proza, latviešu.

Jaunzeme, Justīne.  Starptautiskie finanšu pārskatu standarti : standartu apkopojums un pielietojuma piemēri / Justīne Sofija Jaunzeme ; redaktore Maija Grebenko ; literārā redaktore Rita Cielēna ; fotogrāfs Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2016. - 256 lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka (sērija). - Bibliogrāfija: 256. lpp.        ISBN 9789984896113.        Grāmatvedība - Standarti. Finanšu pārskati - Standarti.

Hillenbrenda, Lora.  Nesalauztais / Lora Hillenbrenda; no angļu val. tulk. Ilze Paegle-Mkrtčjana; atb. red. Alīna Melngaile; lit. red. Sarmīte Medne; Tatjanas Zubarevas vāka grafiskais noformējums; makets Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2016. - 477, [1] lpp. : melnb. foto. - Vēsturisks romāns par itāļu izcelsmes amerikāņa Lūisa Zamperini dzīvi, tajā skaitā par viņa maratonista karjeru un pieredzēto 2. Pasaules kara laikā japāņu gūstā.        ISBN 9789934119545.

Krogzemis, Džeimss.  Klaidonis / Džeimss Krogzemis; atb. red. Liene Soboļeva; korektore Inita Krūmiņa. - Rīga : Jumava, 2016. - 205, [1] lpp. : il.; fotogr. - Ģeogrāfijas profesora, ķīmiķa un ceļotāja Džeimsa Krogzemja stāsti par daudzu pasaules vietu apceļošanu.        ISBN 9789934119521.

Kudenhovs Kalergi, Rihards Nikolajs.  Praktiskais ideālisms: augstdzimtība - tehnika - pacifisms / Rihards Nikolajs Kudenhovs Kalergi ; red. un no vācu val. tulk. Valdis Krastiņš. - Rīga : Domas spēks, 2016. - 152 lpp. - Autors bija Paneiropas kustības dibinātājs un viens no Eiropas Savienības garīgajiem tēviem.        ISBN 9789934839573.

Balts, Arturs.  Staro / Arturs Balts; māksl. un vāka autors Georgijs Krutojs; korektors Ingus Barovskis. - Mārupe : Drukātava, 2016. - 332 lpp. : il.        ISBN 9789934149429.

Jansone, Ilze, 1943-.  Redzes un dzirdes veselības grāmata / Ilze Jansone. - [Rīga : Ilze Jansone, 2016]. - 64 lpp. : il., fotogr.; tab. - (Dziednieces pieredze).        ISBN 9789984851563.        Valeoloģija. Dziedniecība. Naturopātija.

Jansone, Ilze, 1943-.  Vingrojumi, stāja, elpošana, soļošana / Ilze Jansone. - [Rīga : Ilze Jansone, 2016]. - 80 lpp. : il., fotogr.; tab. - (Dziednieces pieredze).        ISBN 9789984851556.        Valeoloģija. Dziedniecība. Naturopātija.

Jansone, Ilze, 1943-.  Amuleti, talismani, Baltu sakrālā ģeometrija rotās un amuletos, darbs ar svārstu / Ilze Jansone. - [Rīga : Ilze Jansone, 2016]. - 88, [8] lpp. : il., fotogr.; tab. - (Dziednieces pieredze).        ISBN 9789984851464.        Amuleti. Talismani. Darbs ar svārstu.

Miķelsone, Velta Līvija.  Izdzīvot mūžu saskanīgi : no socionikas uz psihosofiju / Velta Līvija Miķelsone ; vāku veidoja: Velta Līvija Miķelsone, Elvis Krumholcs. - Rīga : Biedrība Socionika, 2016 (Sava grāmata). - 173 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 173. lpp.        ISBN 9789934552229.        Pašuztvere. Starppersonu attiecības. Tipoloģija (psiholoģija).

Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / Sergeja Kruka redakcijā ; recenzenti: Ieva Zaķe, Ivars Ījabs, Ērika Šumilo ; literārie redaktori: Inga Lievīte, Ināra Mikažāne, Indra Orleja ; vāka dizaina autors Jānis Rožukalns. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 225 lpp. : diagrammas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Mongrāfija atklāti jautā "Tieši kas izdevās krīzes pārvarēšanā un kādas ir šīs "veiksmes" sekas?" Pētnieki aicina lasītājus apjaust, ka, no vienas puses, krīzes pārvarēšanas metodes un stratēģijas ir dārgi maksājušas Latvijas iedzīvotājiem, bet, no otras puses, arī pati sabiedrība nav palielinājusi savu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un pilsoniskajās aktivitātēs. Lasītājs ir aicināts secināt, ka sabiedrības pasivitāte savienojumā ar ekonomisko un sociālo nestabilitāti nav tā labākā recepte Latvijas sabiedrības tālākai attīstībai un labklājībai. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789984793863.        Latvija. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - 1991-. Latvija - Ekonomiskā politika - 1991-.

Putriņš, Juris, 1940-.  Zem šo debesu smaguma : vērojumi, pārdomas, tulkojumi / Juris Putriņš ; autora grafiskais noformējums ; Romāna Vitkovska zīmējumi. - Rīga : Drukātava, 2016. - 297, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934860324.        Igaunija - Politika un pārvalde. Latvija - Politika un pārvalde.

Oto, Hanss Dīters.  Mūsu karalis ir traks! : vājprātīgie valdnieki no Kaligulas līdz Ludvigam II / Hanss Dīters Oto ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa; atb. red. Anna Pavlovska; lit. red. Ligita Smilga; korektore Ināra Jēgere; makets Margarita Stoka. - Rīga : J.L.V., 2015. - 251, [1] lpp. : fotogr. - Visur pasaulē visdažādākajos laikos ir bijuši vājprātīgi cilvēki. Daži no viņiem bijuši slaveni un vareni valdnieki, un viņu vājprāts bieži ir apdraudējis valsti. Grāmatā hronoloģiskā secībā ir aprakstīti deviņi Eiropas valdnieki, kurus viņu laikabiedri uzskatīja par jukušiem: Kaligula, Nerons, Kārlis VI no Francijas, Henrijs VI no Anglijas, Huana no Kastīlijas, Ēriks XIV no Zviedrijas, Džordžs III no Anglijas, Kristians VII no Dānijas un Ludvigs II no Bavārijas.        ISBN 9789934119552.

Vailda, Meredita.  Mīlestība / Meredita Vailda ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains, Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 378, [1] lpp. ; 21 cm.        [4. grām.].        ISBN 9789984358390.        Amerikāņu romāni. Erotiskā literatūra, amerikāņu.

Šmite, Linda.  Rainītis / Linda Šmite; red. Daina Grūbe; māksl. Krista Jūlija Kreišmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 175, [1] lpp.        ISBN 9789934060472.

Gaismas pils augšāmcēlējs Haralds Mednis / sastādītāji Raimonds Baltakmens un Dzintars Gilba. - [Rīga] : Valters un Rapa, [2006]. - 424, [2] lpp., [36] lpp. iel. ; 25 cm. - Haralda Medņa bibliogrāfija un darbu saraksts: 401.-410. lpp. . - Haralda Medņa fonogrāfija: 412.-[423.] lpp. . - Autoru saraksts: 424.-[425.].        ISBN 9984768821. . - ISBN 9789984768823.        Kordiriģenti - Latvija - Biogrāfijas.

Vītols, Alberts, 1888-1965.  Es zinu stipru vietu... : raksti, runas piezīmes : atmiņas / Alberts Vītols ; sakārt. un red. Dace Zvirgzdiņa ; priekšv. sarakst. Anda Līce ; vāka aut. Raivo Jutāns ; Daces Birznieces, Jūlija Dickala, Ferdinanda Knoka, Andreja Vītola foto. - [Cesvaine] : Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, 2008 (SIA "Madonas poligrāfists"). - 160 lpp., [4] lpp. krās. il., ģīm. : il., ģīm., faks. ; 22 cm. - Grāmatā ievietoti Cesvaines ilggadējā mācītāja Alberta Vītola (1888-1965) raksti par teoloģijas un folkloras problēmām, par vienu no viņa tuvākajiem draugiem - rakstnieku Augustu Saulieti (1869-1933), svētrunas, piezīmes, kā arī atmiņas par A. Vītolu. Izdevums izveidots sakarā ar A. Vītola 120 gadu jubileju.        ISBN 9789984395777.        Sprediķi, latviešu.         Cesvaine (Madonas rajons, Latvija) - Kultūras vēsture.

Hānbergs, Ēriks, 1933-.  Skujiņš Naukšēnos / Ēriks Hānbergs. - Rīga : Jumava, [2013]. - 207, [1] lpp., [40] lpp. iel : il. ; 21 cm. - Ērika Hānberga rakstīta grāmata par Visvaldi Skujiņu, kuram pateicoties Naukšēnos pārmaiņu laikā īpašumi netika izsaimniekoti un tādēļ vēl aizvien ir saglabājusies ražošana un saimnieciskā darbība. Kolhozs „Naukšēni” un tā vadītājs Visvaldis Skujiņš ir izveidojis labus priekšnoteikumus, lai Naukšēnos varētu turpināt augt un attīstīties.        ISBN 9789934114045.        Lauksaimniecības speciālisti - Latvija - Biogrāfijas. Biogrāfiskā proza, latviešu.         Naukšēnu novads (Latvija) - Intelektuālā dzīve.

Svilāns, Jānis, 1916-1996.  Sprediķi / Jānis Svilāns ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2012 (Latgales druka). - 527 lpp. ; 25 cm. - "Šie sprediķi ir veltījums manas 45 gadu priesterības atcerei"--Titlp.        ISBN 9789984292120.

Затлерс, Валдис.  Вот кто я! : по-русски / Валдис Затлерс ; перевод на русский язык - Александра Глухих. - Рига : Jumava, ©2015. - 517, [1] lpp., [24] lpp. ielīmes : il., portr. ; 25 cm. - Ietver rādītāju.        ISBN 9789934118821.        Prezidenti - Latvija - Biogrāfijas. Autobiogrāfiskā proza, latviešu.         Latvija - Politika un pārvalde - 1991-.

Kļavis, Aivars.  Likvidētie autobusi / Aivars Kļavis; red. Gundega Sēja; Aigara Truhina vāka dizains; projekta vad. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 318, [1] lpp.        ISBN 9789934059988.             

 Monsinjors Pēteris Vilcāns, 1929.-2012. / redkolēģija: Marjans Locāns, Rita Kurloviča, Emīlija Freiberga. - [Jēkabpils] : Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds, 2015 (Erante). - 128 lpp. : faksimils, ilustrācijas ; 22 cm + CD. - Bibliogrāfija: 126.-127. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - "CD "Promesa" ir audiāls pielikums grāmatai "Monsinjors Pēteris Vilcāns (1929.-2012.)". Skaņdarbi izvēlēti ar J.Poruka, Fr.Bārdas, K.Skalbes dzeju"--Titlp. 2. pusē.        ISBN 9789934147425.        Priesteri - Latvija.

Ущерб, нанесённый Советским Союзом странам Балтии : материалы международной конференции, проходившей в Риге 17 - 18 июня 2011 года / научный редактор Юрис Прикулис ; перевод: Евгений Михаленко ; Общество исследования оккупации Латвии. - Рига : Министерство юстиции Латвийской Республики, 2015. - 230, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934857829.        Militārās okupācijas radīto zaudējumu atlīdzība - Baltija - Kongresi, konferences utt.         Baltija - Vēsture - 1940-1991 - Kongresi, konferences utt.

Začek, Sven, 1980-.  Riga+ / Sven Začek [teksts, fotogrāfijas] ; tulkojums: Artis Cālītis (latviešu valodā), Andrejs Djomuškins (krievu valodā), Riina Kindlam (angļu valodā). - [Estonia] : Zacekfoto, ©2014 (Tartu : Greif). - 227 lpp. : fotogrāfijas ; 25 x 31 cm.        ISBN 9789949955503.        Fotogrāfi - Igaunija - Albumi.         Rīga (Latvija) - Aerofotogrāfijas. Baltijas jūra - Aerofotogrāfijas. Ķemeru Nacionālais parks (Latvija) - Aerofotogrāfijas. Rīga (Latvija) - Albumi.

Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas : [2013. gada 13. decembra konferences referātu apkopojums] / autori: Ruta Pazdere ... u.c. ; materiālus apkopoja un tehniski rediģēja: Ruta Pazdere un Andrejs Cīrulis ; Latvijas Okupācijas izpētes biedrība. - Rīga : Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, 2015. - 144 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmatā apkopoti 14 referentu: zinātnieku, vēsturnieku, rūpnīcu vadītāju un ierēdņu referāti par to, kāda faktiski bija rūpniecība PSRS laikā un kas un kāpēc liela daļa no tām pārstāja darboties, tai skaitā - slavenais VEF. Grāmatā ir pārskats par Latvijas ekonomiku pirms 1940. gada okupācijas 1. neatkarības laikā, analītisks pārskats par PSRS laika rūpniecību un tās specifiku, kā arī par šodienas rūpniecības attīstības perspektīvām. - Teksts latviešu un krievu valodā.        ISBN 9789934857805.        Rūpniecība - Latvija.

Tamužs, Viesturs, 1962-.  Ķīmiķis ķemmē un saķemmē : dzīves stāsti, kas zīmē laikmetu / Viesturs Tamužs, Elvita Ruka ; Gvido Kajona ilustrācijas ; redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska. - [Rīga] : Artha, ©2016 (Livonia Print). - 228, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - V. Tamužs - veiksmīgs uzņēmējs un talantīgs domātājs, kas dzīvo, piedzīvo un stāsta. Asi un ar humoru tvertajos dzīves stāstos atklājas cilvēks, laikmets, biznesa un politikas aizkulises. E. Rukas tekstā dzīvīgums un vērtējošais prāts savijas vienotā rakstā, lai darbs būtu lasāms gan ar prātu, gan sirdi.        ISBN 9789934148484.        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Gronsky, Alexsander.  Schema / Alexsander Gronsky, Ksenia Babushkina; editors Vladimir Svetlov, Anna Volkova; design by Vladimir Leibgam. - Latvija : Orbita, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - [144] lpp. : krās. fotogr.        ISBN 9789934847639.

Vīķe-Freiberga, Vaira, 1937-.  Trejādas saules / Vaira Vīķe-Freiberga ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Ilmārs Blumbergs. - Rīga : Pētergailis, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 484, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 456.-464. lpp. un rādītāji: 465.-480. lpp. - Ar šo V. Vīķes-Freibergas "Mitoloģiskās Saules" sējumu tiek noslēgts garu gadu darbs ar Saules dainām. No aptuveni 4000 "Saules dainu" krājumā publicētām dziesmām ap 40 procentiem dziesmu atsaucas uz Sauli kā personificētu būtni vai mitoloģisku tēlu. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Titullapas otrā pusē nosaukums angļu valodā: The threefold sun. The mythological sun.        . Mitoloģiskā saule.        ISBN 9789984334196.        Tautasdziesmas, latviešu - Vēsture un kritika.         Saule - Folklora.

Glücklich und fit mit Yoga / Barbara Klein, Jutta Schuhn, Michael Sauer, Sylvia Winnewisser. - Deutschland : Naumann & Göbel, 2009. - 256 s. : ill.        ISBN 9783625123620.

Virza, Edvarts, 1883-1940.  Raksti / Edvards Virza; sast., priekšvārda un komentāru autore Anda Kubuliņa; bibliogrāfisko uzz. aut. Velga Kince; māksl. Aldis Aleks; lit. red. Sigita Kušnere; makets Margarita Stoka. - Rīga : Zinātne, 2016. - 522, [1] lpp. : ģīm., faks.; fotogr.        6. sējums. Straumēni.        ISBN 9789934549151.

Slavika, Ināra.  Mirkļu serpentīns : dzeja / Ināra Slavika; grāmatas sast. Agnese Piļāne; red. Laimdota Ķirse. - [B.v.] : Autorizdevums, 2016. - 175 lpp. : il.; fotogr.        ISBN 9789934558047.

Riekstiņš, Jānis, 1942-.  Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija, 1940-1990 / Jānis Riekstiņš ; zinātniskie redaktori: Pārsla Eglīte, Juris Prikulis. - Rīga : Tieslietu ministrija, 2015. - 200 lpp. : diagrammas, tabulas ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Vēsturnieks J. Riekstiņš monogrāfijā parādījis, ka Latvijas kolonizācija notikusi kā ar neierobežotās stihiskās migrācijas, tā arī, un it īpaši, ar organizētās migrācijas palīdzību un mērķtiecīgu atvaļināto PSRS militārpersonu iepludināšanu Latvijā. Svarīgs koloniālā režīma nostiprināšanas faktors, kā tas parādīts pētījumā, ir bijusi vietējo nacionālo kadru "iztīrīšana" un pārkrievošana. Liela vieta monogrāfijā ierādīta to nepelnīto privilēģiju atklāšanai un analīzei, kādas PSRS Ministru padomes, PSKP CK, kā arī citu centrālo iestāžu lēmumiem tolaik bija piešķirtas kā civilajiem kolonistiem, tā arī atvaļinātajiem PSRS militāristiem.        ISBN 9789934857812.        Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991. Latvija - Politika un pārvalde - 1940-1991.

Ergarde, Spodra, 1928-.  Šīs zemes un cilvēku likteņgrāmata : Taurenes pagasta vēsture / Spodra Ergarde; red. Vija Rozentāle; makets Anda Nordena. - Taurene : Taurenes pagasta padome, 2007. - 295 lpp. : il., faks., portr. - Ietver bibliogrāfiju (184.-191., 293.-295. lpp.).        ISBN 9789984393933.

Bērnības debesīs ir tāda zvaigzne - skola : grāmata par Umurgas pagasta un draudzes skolu vēsturi / sastādītāja Valentīna Ozola ; Andas Nordenas dizains ; autori: Valentīna Ozola, Tālivaldis Apinis, Marija Zemīte. - [Latvija : b.i., 2014] (Latgales Druka). - 311 lpp. : il., portr. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 310.-311. lpp.        ISBN 9789984989259.        Mācību iestādes - Latvija - Vēsture - Umurgas pagasts (Limbažu novads). Pamatskolas - Latvija - Vēsture - Umurgas pagasts (Limbažu novads).

Robertsa, Nora.  Mēnessgaismas atvarā / Nora Robertsa ; no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2016. - 512 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984358352.

Veinbaums, Stenlijs.  Marsa odiseja / Stenlijs Veinbaums ; no angļu valodas tulkojis Ivars Priede ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, ©2016. - 61, [1] lpp. ; 17 cm. - (Zinātniskās fantastikas klasika).        ISBN 9789934119590.        Zinātniskā fantastika, amerikāņu.

Volanska, Alise, 1953-.  Mākslinieku citadeles stāsti : Kuldīgas daiļamatniecības vidusskola (1945-1952) / Alise Volanska; Nataļjas Kugajevskas vāka grafiskais noformējums; atb. red. Alīna Melngaile; makets Ivars Vimba; korektore Brigita Šoriņa; peojekta vad. Zenta Valtere. - Rīga : Jumava, ©2016. - 294, [1] lpp. : il.; fotogr.        ISBN 9789934119613.

Vitulks, Dž.  Homeopātijas pamatprincipi : homeopātija - enerģētiskā medicīna / autors Dž. Vitulks ; no angļu valodas tulkoja: Tatjana Pokatova, Dita Maldupa, Saila Mežakunga ; redaktore Ieva Šuplinska. - Rīga : Sol Vita, [2016]. - 79, [1] lpp. ; 20 cm. - Šīs nelielās grāmatas mērķis sniegt informāciju par homeopātijas pamatprincipiem dažādu medicīnas nozaru speciālistiem, kā arī plašākai publikai. Šo metodi ir izmantojuši desmitiem tūkstošu ārstu, dziednieku, un arī šodien homeopātija ir ļoti pieprasīta un izraisa lielu sabiedrības interesi.        ISBN 9789984894652.        Homeopātija.

Teilore, Katrīna.  Daringemhola : romāns / Katrīna Teilore ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (PNB Print). - 252, [1] lpp. - "Katrīna Teilore. Daringemhola: Mantojums; Lēmums; Atgriešanās"--[1.] lpp.        [3. grām.]. Atgriešanās.        ISBN 9789934061912.        Vācu romāni.

Bērnu valoda Latvijā 21. gadsimtā / zinātniskās redaktores: Anna Vulāne, Dace Markus ; recenzentes: Monika Mihališina, Regīna Kvašīte, Elita Stikute ; māksliniece Aija Andžāne ; redaktores: Antra Legzdiņa, Solveiga Čeirane] ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Bērna valodas pētījumu centrs. - Rīga : Zinātne, ©2015 (Dardedze hologrāfija). - 319 lpp., [16] lpp. iel. : diagr., il., tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.        ISBN 9789984463476.        Bērni - Valoda. Latviešu valoda - Sociālie aspekti. Valoda un izglītība - Latvija.

Mensela, Džila.  Brīvais lidojums / Džila Mensela; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa; vāka dizains Artūrs Zariņš'red. Ingūna Jundze; korektore Anija Brice; makets Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2016 (PNB Print). - 441 lpp.        ISBN 9789984358376.

Steforda, Reičela Meisija.  Brīvroku mamma : ieteikumi vecākiem kā nolikt malā telefonu, sadedzināt veicamo darbu sarakstu un pārstāt tiekties pēc pilnības, lai piedzīvotu patiesi būtisko! / Reičela Meisija Steforda; no angļu val. tulk. Lilija Berzinska; Ilzes Isakas vāka dizains; red. Ilze Vācere; projekta vad. Meldra Bērziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 253, [2] lpp. : il.        ISBN 9789934059087.

Mensela, Džila.  Brīvais lidojums / Džila Mensela; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa; vāka dizains Artūrs Zariņš'red. Ingūna Jundze; korektore Anija Brice; makets Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2016 (PNB Print). - 441 lpp.        ISBN 9789984358376.

Auziņš, Arnolds, 1931-.  Zvans no viņpasaules / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, ©2016. - 189, [1] lpp. ; 20 cm. - A. Auziņa romāna varone Taiga dzīvē meklē mieru, patvērumu un drošību. Viena audzinot dēlu un satiekot dažādus cilvēkus savā dzīves ceļā, Taiga ir sevi norūdījusi un sapratusi, ko vēlas no šīs dzīves. Kad viņa satiek Sandi, šķiet - viss būs kārtībā, bet tieši šis vīrietis viņas dzīvē ienes pilnīgu haosu. Negaidīti tiek atklāti pagātnes noslēpumi, tuvi draugi kļūst par ienaidniekiem, ikdienas nodarbes pārtop noziegumā. Romāna varoņi nonāk skarbas izvēles priekšā.        ISBN 9789934119538.        Latviešu romāni.

Latvijas Avīzes mednieka gadagrāmata 2017 / sast. Aldis Sāvičs; red. Dzintra Zālīte; Lauku Avīze. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Latgales druka). - 205, [2] lpp. : foto., il., tab. - (Latvijas Avīzes gadagrāmata).        ISBN 9789934152108.

Dzemdniecība / profesores Daces Rezebergas redakcijā ; autori: Līga Balode ... u.c. ; recenzents Jānis Zaļkalns ; medicīnas redaktore Maija Šetlere ; literārie redaktori: Jānis Loja, Ginta Poriete ; vāka mākslinieks Jānis Pavlovskis. - [2. izdevums]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 858, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Grāmatā daļēji izmantoti 2009. gada izdevuma materiāli, kas visi papildināti ar jaunāko informāciju, kā arī ir izveidotas vairākas jaunas nodaļas. Grāmata ir paredzēta bāzes zināšanu apguvei tik ļoti sarežģītā medicīnas nozarē kā grūtnieču aprūpe un dzemdības. Grāmata nav uztverama kā vadlīnijas, bet tajā sniegti pieturas punkti jeb "atslēgas vārdi", kādā virzienā ir tālāk jāmeklē problēmu risinājumi konkrētā medicīniskā situācijā. Grāmata adresēta medicīnas studentiem, kā arī ģimenes ārstiem un dažādu citu specialitāšu ārstiem. - "Šis ir "Dzemdniecības" otrais izdevums"--Priekšvārdā. . - Rādītāji: 823.-[859.] lpp.        neliela atkāpe dzemdniecības un ginekoloģijas gaitā Latvijā -- Dzemdību palīdzība -- Fizioloģiskas pārmaiņas grūtniecības laikā -- Placenta -- Antenatālā aprūpe -- Uzturs grūtniecības un laktācijas laikā -- Grūtnieču vemšana un intrehepatiskā holestāze -- Teratogēniski medikamenti grūtniecības laikā -- Asiņošana agrīnā grūtniecības laikā -- Grūtniecība pēc medicīniskās apaugļošanas (IVF/ICSI) -- Augļa vērtēšana grūtniecības laikā -- Augļa monitorēšana dzemdībās -- Nabassaites asins gāzu jeb skābju un sārmu līdzsvara noteikšana -- Sonogrāfijas izmantošana grūtnieču izmeklēšanā -- Prenatālā diagnostika -- Iegurnis un auglis dzemdniecībā -- Normālas dzemdības -- Anestezioloģija dzemdniecībā -- Iegurņa priekšguļa -- Fizioloģisks pēcdzemdību periods -- Psihiskie traucējumi pēcdzemdību periodā -- Zīdīšana un mātes piens -- Dzemdību distocija -- Dzemdes plīsums -- Asiņošana grūtniecības otrā pusē -- Instrumentālas (operatīvas) vaginālas dzemdības -- Ķeizargrieziens -- Hipertensija un grūtniecība -- Priekšlaicīgas dzemdības -- Dzemdību ierosināšana -- Horijamnionīts -- Pēcdzemdību septiskās slimības -- Smagas sepses ārstēšanas principi -- Intrauterīna augļa augšanas aizture -- Daudzaugļu grūtniecība -- Infekcijas grūtniecības laikā -- Grūtniecība un sistēmiskas slimības -- Izosensibilizēta grūtniecība -- Dziļo vēnu tromboze, plaušu embolija -- Jaundzimušā vērtēšana -- Jaundzimušā primāra reanimācija -- Jaundzimušais.        ISBN 9789984813868.        Dzemdniecība.

Blaus, Haralds, 1885-1945.  Šaušanas māksla ar skrošu bisi : rokas grāmata medību un sporta šaušanai / H. Blaus; projekta vad. Raimonds Trūps. - Rīga : J. Kukura praktisku rakstu apg., 2016 (Drukātava). - 92, [4] lpp. : il. ; 20 cm.        ISBN 9789934148873.        Šaušana - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Zaķe, Ņina.  Uzņēmējdarbība vidusskolām un profesionālās izglītības iestādēm : [mācību grāmata] / Ņina Zaķe. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 143 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 124.-125. lpp. - Ņ. Zaķes mācību grāmata adresēta audzēkņiem, kuri apgūst uzņēmējdarbības pamatus un vēlas sociālo zinību jomā padziļināt vispārējo kompetences līmeni. Tajā atspoguļoti galvenie uzņēmējdarbībā aktuālie temati. Katras nodaļas beigās doti zināšanu pārbaudes testi un uzdevumi. - Komplektā mācību grāmata un metodiskais materiāls skolotājiem.        ISBN 9789934543067.        Uzņēmējdarbība - Mācību līdzekļi vidusskolām.

Bražūne, Elga.  Tomāti no stādiem līdz ražai / Elga Bražūne; atb. red. Anna Pavlovska; lit. red. Irīda Miska; grāmatas noformējuma izmantotas fotogr. no dārzniecības "Neslinko" arhīva. - [Rīga] : J.L.V., 2016. - 102, [2] lpp. : fotogr. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934119460.        Tomāti.

   

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »