Jaunieguvumi novembrī

Ziņa publicēta 08.12.2016
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2016.gada novembra mēnesī.

 Hora, Reičela.  Cerību spārnos : romāns / Reičela Hora ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Rimšele ; redaktore Marta Tālmane ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2016. - 413 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984358420.        Angļu romāni.

Guļevska, Lia, 1944-.  Jānis Kubilis. Kad gadiem es pāri skatos... / Lia Guļevska, Lilija Dzene ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, ©2016. - 317, [2] lpp., [16] lpp. iel. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [166.] lpp.        ISBN 9789934119873.        Aktieri - Latvija - Biogrāfijas.

Linka, Šarlote.  Maldi / Šarlote Linka ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 367 lpp.        ISBN 9789934060465.

Cine, Ārija.  Vēstule draugos / Ārija Cine; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Anastasijas Kovtunes ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 223, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 11 (208).        ISBN 9789934152467.        Latviešu romāni.

Fišere, Kārena.  Veselīgas ādas formula : kā 8 nedēļās atbrīvoties no aknes, dermatīta, psoriāzes un blaugznām / Kārena Fišere ; no angļu valodas tulkojis Dāvis Sosārs ; redaktore Kristīne Kupce ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 512 lpp. : shēmas, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [487.]-505. lpp. un rādītājs: [506.]-512. lpp.        ISBN 9789934054785.        Āda - Aprūpe un higiēna. Āda - Slimības - Ārstēšana. Āda - Slimības - Diētas terapija.

Sils, Harijs, 1966-.  Lemti nepadoties : autoekspedīcija Rīga - Singapūra - Rīga, 6.07.2009. - 8.07.2011. / Harijs Sils, [teksts, foto] ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; kartes: Monta Vikštama. - Rīga : Jumava, ©2016. - 212, [3] lpp., [32] lpp. ilustrācijas : ilustrācijas, kartes ; 20 cm. - (Aiz apvāršņa).        ISBN 9789934119941.        Ceļojumi ar automašīnu - Āzija.         Āzija - Ceļojumu apraksti.

Klovāne, Ilona, 1974-.  Ķirbji : audzējami, kopjami un ēdami / Ilona Klovāne, Aija Geida ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Inga Bērze; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums; makets Daina Vīķele; korektore Anete Daina. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (Dardedzes hologrāfija). - 118, [2] lpp. : ilustrācijas; foto. ; 21 cm.        ISBN 9789934152597.        Ķirbji.

Ivuškāns, Artūrs, 1983-.  Vingrinājumi muguras veselībai / Artūrs Ivuškāns ; mākslinieciskā redaktore Vita Lēnerte ; redaktors Gints Tenbergs ; fotogrāfijas: Jānis Knāķis. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 175, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 174. lpp. - Sporta zinātnes doktors, fizioterapeits A. Ivuškāns grāmatā sniedz pamatinformāciju par muguru veidojošajām struktūrām un fiziskās slodzes dozēšanu. Tajā dots plašs vingrinājumu klāsts mugurkaula, muguras muskuļu, saišu un cīpslu attīstīšanai un stiprināšanai. Vingrinājumi iedalīti atkarībā no grūtības pakāpes jeb to izpildei nepieciešamā sagtavotības līmeņa.        ISBN 9789934058493.        Muguras sāpes - Alternatīvā ārstēšana. Ārstnieciskā vingrošana.

Latviešu šausmu stāsti / Vladimirs Kaijaks, Vizma Belševica, Dagnija Zigmonte, Guntis Berelis, Ieva Melgalve...[u.c.]; sast. Bārbala Simsone; Artūra Bērziņa vāka un iekšlapu dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [1] lpp.        ISBN 9789934060236.

Melgalve, Ieva, 1981-.  Mājas bez durvīm : [fantastikas romāns] / Ieva Melgalve ; redaktore Bārbala Simsone ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; autores foto: Herta. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 318 lpp. : il. ; 21 cm. - Latvijas Literatūras Gada balvai nominētā romāna "Mirušie nepiedod" turpinājums -- Uz vāka.        [2. grām.].        ISBN 9789934064197.        Fantastiskā proza, latviešu.

Loinerte, Luāna.  Skrīveru skolotājs Leonīds Antons : gandrīz viss par Šefu / Luāna Loinerte ; Nataļjas Kugajevskas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska ; literārā redaktore Sarmīte Medne. - Rīga : J.L.V., ©2016. - 246, [1] lpp., [16] lpp. iel. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (Dzimtas romāns).        ISBN 9789934119828.        Fizikas skolotāji - Latvija - Biogrāfijas.

Koelju, Paulu.  Spiedze / Paulu Koelju : no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups; lit. kons. Olita Rause; datorgraf. noform. Iveta Paegle. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 173, [1] lpp.        ISBN 9789984236216.

Latvijas leģendas VI : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / idejas autors Andrejs Ēķis; sast. Pāvils Raudonis, Juris Visockis; atb. red. Liene Soboļeva; aut. Ilona Bērziņa, Arvīds Deģis, Kristīne Ducmane, Lia Guļevska [u.c.]. - Rīga : Jumava, 2016. - 250, [6] lpp. : il.; foto.        ISBN 9789934119927.

Čestertons, G.K.  Tēva Brauna neticība / Gilberts Kīts Čestertons; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika; makets Lilija Rimicāne; korektore Māra Englante. - Rīga : Daugava, 2016. - 287 lpp.        ISBN 9789984411071.

Baldači, Deivids.  Pēdējā jūdze : [romāns] / Deivids Baldači ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains Art;urs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2016 (a/s "Paraugtipogrāfija"). - 460 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984358383.        DETEKTĪVI.

Ārlidžs, Metjū Dž.  Nāves slazdā / Metjū Dž. Ārlidžs ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 333, [2] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē detektīve Helēna Greisa / Metjū Dž. Ārlidžs ; 1. grāmata).        [1. grām.].        ISBN 9789934061035.        Detektīvromāni, angļu.

Flanagans, Ričards.  Šaurais ceļš uz dziļajiem ziemeļiem / Ričards Flanagans ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 397, [1] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934058851.        Austrāliešu romāni. Karagūstekņi - Mjanma - Daiļliteratūra.

Larka, Sāra.  Tūkstoš avotu sala / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 495, [1] lpp. : karte ; 23 cm. - "Diloģijas pirmā grāmata"-- Uz vāka.        [1. grām.].        ISBN 9789934064470.        Vācu romāni.

Hīlsmane, Petra.  Kamenes sirdī : [romāns] / Petra Hīlsmane ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfijā). - 333, [1] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934054983.        Vācu romāni.    

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »