Jaunieguvumi 2017.gada janvārī

Ziņa publicēta 23.02.2017
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2017.gada janvāra mēnesī.

 Vidzemē man būt! : [fotoalbums] / redaktori: Zanda Arnicāne, Uldis Arnicāns ; tulkojums: Vilma Garanča, Olga Stankeviča ; priekšvārda autors: Gatis Krūmiņš ; māksliniece Sandra Igaune. - [Balvu novads] : Balvu olūts, 2016 (Dardedze hologrāfija). - 206 lpp. : fotogrāfijas ; 21 x 26 cm. - Vidzeme mums katram ir sava, un tanī pat laikā tā mums ir viena - kopīga un mīļa. Vidzemes cilvēki ir cītīgi kopuši šo novadu, greznojot ar pilsētām, tiltiem, industriāliem objektiem. Mēs mīlam Vidzemi tādu, kāda tā ir - reizē paskarbu un maigu, reizē zinātniski sarežģītu un savstarpējās attiecībās vienkāršu. - Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. - Alfabētiskais rādītājs: 206. lpp.        ISBN 9789934190391.        Vidzeme (Latvija) - Albumi.

Betsa, Šarlote.  Pils pie ezera : seni noslēpumi un liktenīgas kaislības / Šarlote Betsa ; no angļu val. tulkojusi Alda Vāczemniece ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 428, [2] lpp.        ISBN 9789934062117.

Ravičs, Slavomirs.  Ilgais gājiens : [patiess stāsts par ceļu uz brīvību] / Slavomirs Ravičs ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; redaktors Guntis Kalns ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - 350, [2] lpp. : kartes ; 21 cm. - "Apgāds Zvaigzne ABC, 2017"-- Titullapas otrā pusē.        ISBN 9789934061592.        Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Atmiņas, poļu. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Cietumnieki un cietumi, padomju.

Līvmane, Akvelīna, 1951-.  Mīl-nemīl. Atvērto siržu sarunas / Akvelīna Līvmane ; māksliniece Vita Lēnerte ; redaktore Ilze Cine. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - 269, [2] lpp. : ilustrācija ; 21 cm. - Dzīvot savu dzīvi un nepieļaut kļūdas ir katra cilvēka spēcīgākā vēlme. Lai to īstenotu, jāatrod laiks pašanalīzei. Tiekoties ar cilvēkiem konsultācijās un nestandarta situācijās, autorei ir uzkrājušās atziņas, kas var palīdzēt izprast sevi, gūt panākumus vai vienkārši justies labāk.        ISBN 9789934064272.        Astroloģija - Dažādi fakti. Astroloģija un laulība. Astroloģija un psiholoģija. Vīrieša un sievietes attiecības.

Vagnere, Jana.  Vongezers : [trilleris] / Jana Vagnere ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - 398 lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris).        ISBN 9789934064340.        Krievu romāni.

Mote, Anderss de la.  UltiMatum : spēle ar laiku / Anderss de la Mote ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2016] (PNB Print). - 381, [3] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - "Sērijā par Dāvidu Saraku izdots arī romāns "MemoRando""-- Vāka 4. lpp.        [2. grām.].        ISBN 9789934064098.        Detektīvromāni, zviedru.

Vorda, Sallija.  Mazais runā : BabyTalk programma : kā attīstīt un stiprināt bērna prasmi klausīties, saprast un sazināties no 0 līdz 4 gadiem / Dr. Sallija Vorda ; redaktore Ilze Vācere ; tulkojums: Zelma Buile ; Guntas Plotkas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 383, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 371.-[384.] lpp.        ISBN 9789934061097.        Valodas apguve. Valodas apguve - Vecāku līdzdalība. Bērni - Valoda. Bērna attīstība.

Endersa, Džūlija.  Par zarnu šarmu : stāsts par nepietiekami novērtētu orgānu / Džūlija Endersa; Džilas Endersas ilustrācijas; redaktore Meldra Āboliņa; no vācu val. tulk. Anne Sauka, Meldra Āboliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 255, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 244.-[256.] lpp. - Teksts tulkots no vācu valodas.        ISBN 9789934063961.        Zarnas. Zarnas - Slimības - Novēršana.

Lesausks, Vigants.  Pārbaudes laiks. Pārdevēji arī baidās / Vigants Lesausks, Inese Mūrniece; Mareks Ruskuls, ilustrācijas; lietrārā redaktore Zane Ūsele. - [Dzērumi, Ķekavas novads] : Homo optimus, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 251 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - "Uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts par pārdevēju ikdienu"-- Uz vāka.        ISBN 9789934190377.        Tirgvedība - Menedžments. Uzņēmējdarbības menedžments. Dokumentālā proza, latviešu.

Robertsa, Nora.  Asara zirnekļa tīklā / Nora Robertsa; no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze; vāka dizains: Artūrs Zariņš; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2016. - 512 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984358536.

Kota, Laima, 1962-.  Istaba : romāns / Laima Kota ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 318, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts : vēstures romānu sērija ; 12). - L. Kotas romāns ļauj ielūkoties Latvijas ļaužu dzīvē pirms trim gadu desmitiem, kad arvien lielākās saimnieciskās grūtībās nonākusī padomju valsts vara pēkšņi kļuva labvēlīga cilvēciskai vēlmei dzīvot pārticīgāk un izsludināja perestroiku. Rakstniece šo laiku izvelk no cilvēku atmiņām, izmantojot visus savus iemīļotos žanrus – burlesku un absurda trilleri, farsu un sakāpinātu reālismu –, lai secinātu: pēc tā, ko esam pārdzīvojuši, izejot caur padomju stroju, gan jau izturēsim arī 21. gadsimta sagādātos pārbaudījumus. Padomju laika filmu stilistikas berze ar L. Kotas košo pieredzi un sulīgo personisko rokrakstu rāda to karnevālisko materiālu, no kura nācās tapināt nākamo Latvijas neatkarību. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds angļu valodā.        ISBN 9789934546341.        Latviešu romāni.

Korija, Džeina.  Mana vīra sieva / Džeina Korija; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa; vāka dizains: Artūrs Zariņš; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017. - 511 lpp. ; 21 cm. - (The Sunday Time TOP 10).        ISBN 9789984358543.

Petersdorfs, Vinands fon.  Domāšanas kļūdas, kas maksā naudu : no dāvanu iegādes līdz nodokļiem-profesionāļu padomi / Vinands fon Petersdorfs, Patriks Berno; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile; literārā redaktore Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, ©2016. - 221, [1] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934200229.        Tirgvedība - Psiholoģiskie aspekti. Patērētāju uzvedība - Psiholoģiskie aspekti. Reklāma - Psiholoģiskie aspekti.

Strubergs, Pēteris, 1945-.  Anatolijs Danilāns. Dakteris ar atvērtu sirdi / Pēteris Strubergs; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, ©2016. - 232, [5] lpp., [16] lpp. iel. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Iekšķīgo slimību katedras profesors Anatolijs Danilāns uzskata, ka profesionālajā jomā svarīgākais ir tas, lai ikviens cilvēks sajustu, ka ārsts no sirds vēlas viņam palīdzēt. Šī pārliecība profesoram ir palīdzējusi sasniegt to, ar ko viņš, būdams izcils speciālists gastroenteroloģijā, šobrīd var lepoties. Plaši viņš ir pazīstams kā tautā mīlēts veselīga dzīvesveida popularizētājs, kurš, daloties ar savu personīgo pieredzi, vienkāršā un saprotamā valodā stāsta par to, kas nepieciešams, lai cilvēki dzīvotu ilgi, laimīgi un veseli.        ISBN 9789934200168.        Pasniedzēji - Latvija. Ārsti - Latvija. Medicīna - Latvija - Vēsture.         Latvija.         Biogrāfijas.

Jūnasons, Jūnass.  Slepkavnieks Anderss un viņa draugi / Jūnass Jūnasons; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2016] (Poligrāfists). - 350, [2] lpp. ; 21 cm. - "Apgāds Zvaigzne ABC, 2017"--Titullapas otrā pusē.        ISBN 9789934064333.        Zviedru romāni.

Meijers-Stablē, Bertrāns.  12 modistes, kas izmainīja vēsturi / Bertrāns Meijers-Stablē ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - [Rīga] : J.L.V., [2016]. - 365, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 363.-[366.] lpp. - Oriģ. nos.: 12 couturières qui ont changé l'histoire.        Roza Bertēna -- Žanna Pakēna -- Žanna Lanvēna -- Madlēna Vionē -- Koko Šanele -- Elza Skjaparelli -- Nina Riči -- Grē kundze -- Karvēna -- Sonja Rikiela -- Vivjena Vestvuda -- Miuča Prada.        ISBN 9789934200045.        Modes dizaineres. Apģērbs - Vēsture. Modes dizains - Vēsture.         Biogrāfijas.

Džidžuns, Bjaņs.  Piecas veselības stihijas : divdesmit pieci ķīniešu zelta vingrojumi / Bjaņs Džidžuns; Vita Ņikitina, tulkojums latviešu valodā; Liene Apine, vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Vieda, ©2016 (Latgales druka). - 118, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.        ISBN 9789934562020.        Medicīna, ķīniešu. Vingrojumi. Iņ-jan.

Imperators Nikolajs II. Krusta ceļš / autori: T. Mikušina, J. Iļjina, O. Ivanova; no krievu val. tulkojusi un red. Marita Freija; datorsalikums Ērika Tomsone. - Rīga : Sol Vita, 2016. - 159, [1] lpp. : portr., faks., kartes. - Izmantoto avotu saraksts: 156.- [160]. lpp. - Titullapā autori nav uzrādīti.        ISBN 9789984894706.

Mūzikas noslēpumi : rakstu krājums / autores sastādītājas: T. Mikušina, J. Iļjina; no krievu valodas tulkojusi Lauma Ērgle; redaktore Ieva Šuplinska; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2016]. - 93, [2] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. - (Garīgi tikumiskā kultūra). - Bibliogrāfija: 93. lpp.        ISBN 9789984894690.        Mūzika - Psiholoģiskie aspekti. Muzikālā uztvere. Mūzikas ietekme. Mūzikas terapija.

Ozola, Elizabete.  Izskats-personības spogulis / Elizabete Ozola, Jānis Arvīds Plaudis; Ivara Vimbas grafiskais noformējums; redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, ©2017. - 173, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Mūsdienās eksistē dažādi skatījumi uz personību, kas dod iespēju novērtēt cilvēku pēc ārējām pazīmēm - uzvedības stila, balss, žestiem, apģērba, apaviem, frizūras, rokassomiņas, mājdzīvniekiem un automašīnas. Izdevums ir grāmatas "Mīmika un žesti" (2016) turpinājums. - Grāmatas "Mīmika un žesti turpinājums".        [2. grām.].        ISBN 9789934200274.        Raksturi un rakstura īpašības. Fiziognomika. Personība.

Sudrabiņš, Jānis, 1912-1999.  Pēdējās dienas Kurzemē : noveļu izlase / Jānis Sudrabiņš ; redaktors Valdis Klišāns ; priekšvārda autors Indulis Zvirgzdiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 128 lpp. ; 21 cm. - Grāmata ir latviešu žurnālista un leģionāra J. Vestfāla-Sudrabiņa (1912-1999) sarakstīto noveļu izlase par liktenīgiem notikumiem Latvijas 20. gadsimta vēsturē. Vairums no izlasē apkopotajām novelēm veltītas latviešu leģiona cīņām "Kurzemes cietoksnī", taču atsevišķās novelēs J. Sudrabiņš pieskāries arī Latvijas Neatkarības kara notikumiem un dzīves epizodēm padomju okupācijas varā. Savus tēlojumus autors rakstījis 50.-60. gados Vācijā, kad kara psiholoģiskās rētas vēl nebija sadzijušas un cerības atkal reiz ieraudzīt savu dzimteni bija niecīgas. Tāpēc ļoti saasināti atspoguļojas tā laika latviešu trimdinieku dramatiskā vēstures un pasaules izjūta.        Saturs: Pēdējās dienas Kurzemē ; Trīspadsmitā stunda ; Velna pulveris ; Cūkas laime ; Melnis ; Karoga sargs ; Krusts debesīs ; Tikšanās ; Velna stiķis ; Rūta ; Pēdējais gājiens ; Anglijas impresijas ; Ziemsvētku laiks ; Ardievas Lundenai.        ISBN 9789934048890.        Latviešu proza.

Ermlere, Franciska, 1968-.  Meistarstiķis / Franciska Ermlere; mākslinieks Artūrs Bērziņš; atbildīgā redaktore Renāte Neimane; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (PNB Print). - 174, [1] lpp. ; 21 cm. - (Rīgas detektīvs). - F. Ermleres romāns ir darbs, kas veltīts teātra pasaulei un ģeogrāfiski piesaistīts Miera un Mēness ielai, Pokrova kapiem un jaunajam Dailes teātrim. Darba intrigai ir izmantots viens no mistiskākajiem literatūras darbiem Mihaila Bulgakova romāns "Meistars un Margarita". Romānā tramvajs notriec sievieti, kuras nāvi varētu uzskatīt par nejaušu nelaimes gadījumu, ja vien viņa nebūtu Margaritas lomas tēlotāja un... bagāta īpašuma vienīgā mantiniece. Tiek uzsākta izmeklēšana, kurā piedalās advokāts Andrejs Vanags.        ISBN 9789934152559.        Detektīvromāni, latviešu.

Tombaka, Eva.  Laimes tabletītes : lietošanas instrukcija un iespējamās blakusparādības / Eva Tombaka; no lietuviešu valodas tulkojusi Daiga Lapāne; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, ©2016. - 286, [1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 284.-[287.] lpp.        ISBN 9789934200236.        Pašaktualizācija (psiholoģija). Laime. Dzīves veidošana.

Ezera, Līga.  Nakts sarkanā smarža / Līga Ezera. - Rīga : Sava grāmata, 2016. - 430 lpp. ; 21 cm. - Šis ir L. Ezeras pirmais romāns. Iedvesmu autore smēlusies mitoloģijā, mūzikā un vienatnē ar saviem dēmoniem. Romāna galvenie varoņi Aleksandrs un Randa redz viens otru sapņos, kas ir īstāki par īstenību. Kad viņi satiekas, laiks apstājas burtiskā nozīmē, ievedot viņus citā pasaulē. Viss notiek tā, it kā jau sen būtu ierakstīts zvaigznēs. Tomēr Aleksandrs nav cilvēks, kas tic pareģojumiem, un Randas iedomātā pasaka arvien vairāk sāk izskatīties pēc šausmu stāsta. - "Triloģijas pirmā grāmata" -- Titullapā.        [1. grām.].        ISBN 9789934552335.        Latviešu romāni.

Egle, Jana, 1963-.  Gaismā : stāsti / Jana Egle ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inga Žolude. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (PNB Print). - 127, [1] lpp. ; 21 cm. - Dzejniece un prozaiķe J. Egle dzīvo un strādā Liepājā. Stāstos J. Egle pieskaras un raksta par cilvēka dabu – kaislīgo, spēcīgo, visu varošo sievieti, parasti kaut kur esošo vīrieti, abu kaisli, dziņām un katra noslēpumiem. Par instinktiem, zemapziņas dzīlēm. Stāstu varoņi ilgi dzīvo lasītāja prātā un sirdī. Festivālā "Prozas lasījumi 2015" autore ar stāstiem "Tāds rudens" un "Aiziet jūriņā", kas iekļauti arī šajā grāmatā, aizkustināja gan žūriju, gan klātesošos un saņēma galveno balvu.        Saturs: Judīte ; Tāds rudens ; Bedre ; Aiziet jūriņā ; Durvis ; Lūdzu, lūdzu, lūdzu ; Laiks mosties ; Gaismā.        ISBN 9789934151682.        Stāsti, latviešu.

Moja, Džodžo.  Pēc tevis / Džodžo Moja; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga; redaktore Elīna Vanaga; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (PNB Print). - 365, [1] lpp. ; 23 cm. - Turpinājums visā pasaulē iemīļotajam romānam "Pirms atkal tiksimies"-- Uz vāka.        [2. grām.].        ISBN 9789934063374.        Angļu romāni.

Martēna-Lingāna, Agnese.  Neuztraucies,mīļā, tev viss izdosies! / Agnese Martēna-Lingāna; no franču valodas tulkojusi, mākslinieciskais noformējums: Ilze Fogele; atbildīgā redaktore Marija Leščinska; literārā redaktore Ruta Šterna. - [Rīga] : J.L.V., ©2017. - 263 lpp. ; 23 cm. - Romāna "Laimīgie lasa grāmatas un dzer kafiju" turpinājums.        [2. grām.].        ISBN 9789934200281.        Franču romāni.

Žuļņevs, Nikolajs.  Mācāmies vadīt auto / Nikolajs Žuļņevs, Aleksejs Ļeontjevs. - Rīga : Mācību grāmata, ©2016. - 160 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Šis ir mācību līdzeklis topošajiem vieglā auto vadītājiem, kuri gatavojas kārtot CSDD eksāmenu vadītāja apliecības ieguvei, kā arī visiem, kuri gatavojas iemācīties vadīt auto. Grāmatā sniegta visa kursantiem nepieciešamā informācija par vadīšanas īpatnībām gan automašīnām ar automātisko kārbu, gan automašīnām ar mehānisko ātrumkārbu. Sīki aplūkoti eksāmena vingrinājumi, sniegti visu vadītāja darbību ilustrēti algoritmi. - "Auto vadīšanas tehnika, gatavošanās eksāmenam CSDD, satiksmes drošība, bīstamu situāciju prognozēšana"--Uz vāka.        ISBN 9789984182476.        Automobiļa vadīšana - Mācību līdzekļi.

Teilore, Lulū.  Sniega eņģelis / Lulū Teilore; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule; vāka dizains: Artūrs Zariņš; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2016] (PNB Print). - 463 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789984358550.        Angļu romāni.

Vasiļjevs, Aleksandrs.  Skaistums cauri gadsimtiem / Aleksandrs Vasiļjevs; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva; literārā redaktore Ineta Strazdiņa. - Rīga : Jumava, ©2016. - 702, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 696.-[703.] lpp.        ISBN 9789934200106.        Modes dizaineri - Krievija. Krievi - Ārvalstis - Vēsture - 20 gs. Modes dizains - Vēsture - 20 gs. Kostīmu dizains - Vēsture - 20 gs. Modeļi (personas) - Krievija.         Biogrāfijas.

Mērtons, Tomass.  Septiņloku kalns : ticības autobiogrāfija / Tomass Mērtons; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece; Ilzes Isakas vāka dizains; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - 558, [1] lpp. ; 23 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 553.-[559.] lpp.        ISBN 9789934063428.        Mūki - Amerikas Savienotās Valstis. Autobiogrāfiskā proza, amerikāņu.         Biogrāfijas.

Krūmiņš, Jūlijs, 1943-.  Iļģuciema pašpuikas stāsti / Jūlijs Krūmiņš; vāka foto: Aigars Altenbergs; vāka noformējumā izmantota Miervalža Poļa glezna. - [Priedkalne] : [MC Estate], 2016 (KnowHow Media). - 335 lpp. : ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Latviešu uzņēmējs J. Krūmiņš savos memuāros atklāti stāsta, kā tas ir izaugt pēckara Latvijā, pierādīt savu "es" un izveidot plaukstošu biznesu. Vairāk par visu dzīvē viņu urda ziņkāre izzināt pasauli.        ISBN 9789934190865. . - ISBN 9789789934195(atcelts).        Uzņēmēji - Latvija. Bizness un politika - Latvija.         Biogrāfijas.

Kursīte, Janīna, 1952-.  Zīmju valoda: latviešu žesti / Janīna Kursīte; recenzentes: Baiba Krogzeme-Mosgorda; Ieva E. Kalniņa; redkolēģija: Ieva Kalniņa ... u.c.; literārā redaktores: Ruta Puriņa, Gita Bērziņa; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Andra Damberga; vāka dizains: Agris Dzilna. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, [2016] (Rēzekne : Latgales druka). - 302 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Latvijas gadu gredzeni literatūrā). - Bibliogrāfija: 289.-299. lpp. - J. Kursītes monogrāfijā, balstoties uz folkloras, daiļliteratūras, memuāru un mūsdienu interviju avotiem, detalizēti aplūkota latviešu neverbālā jeb žestu valoda. Atsevišķa grāmatas nodaļa veltīta Latvijas politiķu žestu valodai. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789934181948.        Žesti - Latvija. Ķermeņa valoda - Latvija. Neverbālā komunikācija - Latvija. Latviešu zīmju valoda. Žesti literatūrā. Latviešu literatūra - Vēsture un kritika.

Krauksts, Viesturs, 1942-.  Treniņu process : monogrāfija: teorija un prakse: izturība / Viesturs Krauksts, Daina Krauksta; recenzenti: Juris Grants, Viesturs Lāriņš, Andrejs Šķesters; Inese Guras makets; Ingas Apsītes vāka dizains. - Rīga : Drukātava, 2016. - 302 lpp. : tab., sh. - Literatūra: 262.- 302. lpp.        3. daļa.        ISBN 9789934530227.

Priede, Dace, 1954-.  Mēnesstars : triloģija / Dace Priede; redaktore Vija Jugāne; galvenā redaktore Māra Zālīte; vāka dizaina autore Ance Priede; dzejoļi un vēstules: Kristīne Dina Bitēna. - 648 lpp. ; 24 cm. - D. Priedes triloģijā notiek divu pasauļu un kultūru sadursme-sižetiskā darbība sākas 1975. gadā un noslēdzas 2010. gadā. Kopīgā un atšķirīgā meklējumi - indiāņu un latviešu kultūru mijiedarbe, kā arī dzīvesziņas apbrīnojamā kopība. Skolotājas Mares un žurnālistes Elīzas piedzīvojumi Amerikā. Mares un Elīzas bērnu dzīves un piedzīvojumi, kas nesaraujami saistīti ar vecāku dzīves kolīzijām.        Mēnesstars pār jūru; Mēnesstars pār ezeru; Mēnesstars debesīs.        ISBN 9789934835933.        Latviešu romāni.

Zaldātu zābakos : padomju armijas stāsti / Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika ; sastādījums: Lilita Vīksna ; priekšvārdu sarakstīja Kārlis Dambītis ; pēcvārda autors Imants Liepiņš ; uz 1. vāka Ata Ieviņa foto. - Rīga : Jumava, ©2016. - 374, [1] lpp., [24] lpp. iel. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - Grāmatā ievietoti divdesmit pieci dažādu autoru - mūziķu, mākslinieku, uzņēmēju, aktieru, un citu - atmiņu stāsti par dienesta laiku Padomju armijā. Stāsti veido plašu vēsturisku kopainu par laiku no 1953. gada līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai.        Autori: Aivars Bērziņš, Dainis Bērziņš, Jānis Borgs, Atis Ieviņš, Raimonds Igolnieks, Anatolijs Jerumanis, Viktors Kalnbērzs, Niks Karagodins, Jānis Katlaps, Vitālijs Kokalis, Valentīns Kokorevičs, Kārlis Krēsliņš, Juris Lorencs, Māra Ozola, Aleksejs Ozoliņš, Armands Pauris, Kaspars Pūce, Ikars Ruņģis, Raitis Sametis, Aivars Siliņš, Gvido Straube, Andrejs Svilāns, Guntis Šēnhofs, Henrihs Vorkals, Rolands Zagorskis.        ISBN 9789934200137.        Militārais dienests - Padomju Savienība. Karavīri - Latvija - Biogrāfijas.

Grūbe, Daina, 1960-.  Ducis cara rubļu jeb no svētdienas līdz svētdienai / Daina Grūbe; red. Anda Brazauska; projekta vad. Bārbala Simsone; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 348, [3] lpp.        ISBN 9789934063015.        Biogrāfiskā proza, latviešu.

Ūdris, Jānis.  Leitnants Rubenis. Bruņinieks Roberts : [vēsturisks romāns par nācijas sirdsapziņu] / Jānis Ūdris ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 388, [11] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - J. Ūdra grāmata ir aizraujošs ieskats 27 gadus jaunā Latvijas armijas Auto-tanku pulka rezerves virsnieka Roberta Rubeņa (1917-1944) dzīvē. Priekšzīmīgo virsnieku cienīja dienesta biedri un apjūsmoja sievietes, dēvējot par bruņinieku Robertu. Romānā sniegta plaša Latvijas okupācijas un Baigā gada panorāma, to caurvij pārliecība, ka par savu valsti ir jācīnās jebkuros apstākļos. Tā ir aksioma, kas īpašu nozīmi iegūst mūsdienu saspringtajā starptautiskajā situācijā. - Kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789934060564.        Karavīri - Latvija - Biogrāfijas. Biogrāfiskā proza, latviešu. Vēsturiskā proza, latviešu.

Foigts, Tomass.  Tenors Jonass Kaufmans / Tomass Foigts; no vācu valodas tulkojusi Vija Ozola; redaktore Sarmīte Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 271 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Personvārdu rādītājs: 257.-268. lpp.        ISBN 789934065125.        Tenori (dziedātāji) - Vācija. Tenori (dziedātāji) - Vācija - Intervijas.         Biogrāfijas.

Bregs, Pols.  Ābolu etiķis : brīnumainā veselības programma / Patrīcija Brega un Pols Bregs; Arņa Kilbloka vāka dizains; no angļu val. tulk. Zelma Buile; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 223 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Alfabētiskais rādītājs: [210.]-217. lpp.        ISBN 9789934061103.        Ābolu etiķis - Izmantošana terapijā. Diētas terapija. Ilgmūžība.

Rors, Ričards.  Mīlestības ceļš : Asīzes Franciska alternatīvais garīgums / Ričards Rors; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2016] (Poligrāfists). - 270 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 243.-[265.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 266.-270. lpp.        ISBN 9789934064548.        Garīgums - Katoļu baznīca. Garīgā dzīve - Katoļu baznīca. Misticisms - Katoļu baznīca.

Rubenis, Juris, 1961-.  Tu un es : mīlestība : attiecības : sekss : domu graudi / Juris Rubenis, Māris Subačs (zīmējumi); projekta vadītāja Meldra Āboliņa; māksl. redaktors Aigars Truhins; redaktore Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - [61] lpp. : il.        ISBN 9789934065804.        Aforismi, latviešu. Līdzības.

   

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »