Jaunieguvumi martā

Ziņa publicēta 06.04.2017
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2017.gada marta mēnesī.

 Seleckis, Vilis, 1950-.  Meitenes ar eņģeļa tetovējumu : aizraujošs stāsts- trilleris- par to, kā vajātie un pazemotie aizstāv savu godu un tiesības dzīvot / Vilis Seleckis ; redaktors Guntis Feldmanis; makets Anvars Ostrovskis. - [Rīga] : SIA Klio ABC, [2016]. - 336 lpp.        ISBN 9789934858901.

Seleckis, Vilis.  Memoranda mednieki / Vilis Seleckis; red. Guntis Feldmanis; iekšlapas makets Anvars Ostrovskis; vāka noform. izmantots LCP Memoranda parakstu faksimils. - [Rīga] : Klio ABC, 2016. - 336 lpp.        ISBN 9789934858918.

Bisī, Mišels.  Melnās ūdensrozes / Mišels Bisī; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova; Arņa Kilbloka vāka dizains; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 367, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris).        ISBN 9789934063381.        Detektīvromāni, franču.

Priede, Dace, 1954-.  Saule špagas asmenī / Dace Priede; redaktore Bārbala Simsone; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 383, [1] lpp. ; 23 cm. - "1. grāmata" -- Titullapā.        [1. grām.].        ISBN 9789934065248.        Latviešu romāni.

Bosko, Federīka.  Mīlestības patiesā nozīme / Federīka Bosko; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka; vāka dizains Ilze Isaka; māksl .red. Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 431, [1] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934064104.        Itāliešu romāni.

Lejiņš, Jānis, 1954-.  Vīrieša sirds / Jānis Lejiņš; redaktore Daina Grūbe; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [1] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934067785.        Latviešu romāni.

Rābe, Marks.  Šoks : [psiholoģisks spriedzes romāns] / Marks Rābe; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 302, [2] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934060014.        Psiholoģiskās spriedzes proza, vācu.

Toda, Anna.  After. Pēc kritiena / Anna Toda ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 782 lpp. ; 23 cm. - (After / Anna Toda ; 3. grāmata). - "Wattpad sensācija imaginator1D"-- Uz vāka. . - "Pasaulslavenā bestsellera "After. Pēc mūsu strīda" turpinājums.        [3. grām.].        ISBN 9789934065613.        Amerikāņu romāni.

Malpasa, Džodija Ellena.  Miesassargs / Džodija Ellena Malpasa; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2017 (PNB Print). - 425 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984358611.        Angļu romāni.

Pārksa, Adele.  Brilles aklai mīlestībai / Adele Pārksa; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa; vāka dizains Artūrs Zariņš; red. Ingūna Jundze; makets Igors Iļjenkovs; korektore Anija Brice. - Rīga : Kontinents, 2017 (PNB Print). - 441 lpp.        ISBN 9789984358574.

Kaijaks, Vladimirs, 1930-2013.  Meitene no nekurienes / Vladimirs Kaijaks; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 253, [1] lpp. : il. ; 21 cm.        [1. grām.].        ISBN 9789934065767.        Latviešu romāni.

Kerols, Henrijs.  Gribi fotografēt vietas? Izlasi šo! / Henrijs Kerols ; ilustrācijas: Carolyn Hewitson ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Simsone. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2017. - 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 126.-127. lpp.        ISBN 9789984236100.        Fotogrāfija - Tehnika. Kompozīcija (fotogrāfija). Fotogrāfija - Ekspozīcija. Ainavu fotogrāfija.         Uzziņu līdzekļi.

Laba redze : kā to salabāt un kā ārstēt / sast. Ruta Darbiņa; vāka dizains un māksl. noformējums Lilija Rimicāne; korektore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2017. - 105, [5] lpp. - (Mazā veselības bibliotēka).        Saturs: Kā mēs redzam; Cik dažādi mēs redzam; Redzes traucējumi; Rīta vingrinājumi redzes nostiprināšanai; Biežākās acu slimības; Daba pasargā un ārstē; Kā pabarot savas acis; Veselīgi padomi; Acis jūt diskomfortu. Ko darīt?; Kā nostiprināt un uzlabot redzi; Kā pasargāties no vecuma makulas deģenerācijas.        ISBN 9789934534508 : mīkstos vākos.        Redze. Acu veselība.

Šternfelde, Ina.  Sīkās motorikas attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem : metodisks materiāls / Ina Šternfelde ; redaktore Gunta Lejniece. - Rīga : Pētergailis, [2017] (Euroconnect). - 111 lpp., [4] lp. ielīmes : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 111. lpp. - I. Šternfeldes metodiskajā materiālā apkopota pieredze darbā ar bērniem, īpašu uzmanību pievēršot pirkstu un delnu vingrinājumiem. Izdevumu var izmantot gan bērna vecāki, gan skolotāji. Materiāls ir sakārtots pa tēmām tā, lai to ikdienas darbā varētu izmantot pirmsskolas izglītības skolotāji. Materiāls ir pielāgojams jebkuram bērna vecumam, atbilstoši viņa fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai. - Metodiskajam materiālam ir elektronisks pielikums, to var pasūtīt izdevniecības mājas lapā.        ISBN 9789984334356.        Motoriskās spējas, bērnu - Mācīšana un mācīšanās (pirmsskola). Pirkstu rotaļas - Mācīšana un mācīšanās (pirmsskola). Integrēta mācīšana.

Kaijaks, Vladimirs, 1930-2013.  Vēstule / Vladimirs Kaijaks, Māra Svīre; red. Gundega Sēja; Vitas K;enertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 302, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Turpinājums romānam "Meitene no nekurienes" -- Uz vāka.        [2. grām.].        ISBN 9789934066351.        Latviešu romāni.

Tilaks, Dzintars, 1959-.  Pazīstamām personībām papildinātas Pārdaugavas piezīmes / Dzintars Tilaks ; māksliniece un vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 176 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Dz. Tilaka Pārdaugavas piezīmes ir pagalam subjektīvas - atsevišķu krikumu pacelšana un paraudzīšanās, dažbrīd parotaļāšanās ar laikiem un faktiem, ja drīkst tā teikt - dokumentālā fantāzija. Dažu satiktu, labi pazīstamu cilvēku pieminēšana un tāda kā iekļaušana kopējā Pārdaugavas bildē. Grāmata ir veltījums gan šeit pieminētajiem, gan daudziem citiem Daugavas kreisā krasta jaukajiem ļaudīm un kā autora paldies Pārdaugavai ar māju sajūtu.        ISBN 9789934065385.        Dokumentālā proza, latviešu.         Pārdaugava (Rīga, Latvija) - Literatūrā.

Ēriksone, Karolīne.  Pazudušie : psiholoģiskās spriedzes romāns / Karolīne Ēriksone; no zviedru val. tulk. Ineta Balode; atb. red. Inga Ābelīte; lit. red. Ilze Brēmere; makets Baiba Lūsīte-Teikmane; korektore Anete Daina; Nataļjas Kugajevskas vāka māksl. noformējums. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 237, [1] lpp. - 2016. gada pirktākā e-grāmata Zviedrijā -- Uz vāka.        ISBN 9789934152689.

Klementa, Dženifera.  Lūgšanas par nolaupītajām / Dženifera Klementa; no angļu val. tulkojusi Silvija Brice; Ilzes Isakas vāka adaptācija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 234, [3] lpp.        ISBN 9789934060960.

Judina, Dace.  Ceturtais kauliņš / Dace Judina; atb. red. Inga Ābelīte; lit. red. Dzintra Zālīte; korektors Edžus Zakss; makets Arturs Nīmanis. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (PNB Print). - 493, [3] lpp. - ("Izmeklē Anna Elizabete").        ISBN 9789934152887.

Eglīte, Biruta.  Ceturtais bauslis : stāsti par 100 gadiem Latvijā / Biruta Eglīte; Aijas Spridzānes redakcija; atb. red. Jūlija Dibovska; makets Baiba Lūsīte-Teikamne; Nataļjas Kugajevskas māksl. noform.; korektore Elīna Kokarēviča. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 381, [2] lpp. : il.; foto.        ISBN 9789934152863.

Dreika, Dagnija, 1951-.  Savējie : romāns / Dagnija Dreika; korektore Māra Englante; makets Lilija Rimicāne. - Rīga : Daugava, 2017 (Latgales druka). - 153, [3] lpp. : il.        ISBN 9789984411095.

Murakami, Haruki.  Savādā bibliotēka / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; māksl. redaktore Inguna Kļava Švanka ; projektu vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (PNB Print). - 94, [2] lpp.        ISBN 9789934065590.

Setrena, Pamela Redmonda.  Jaunāka / Pamela Redmonda Setrena ; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Dairis Hofmanis ; redaktore Ingrīda Jundze. - Rīga : Kontinents, 2015. - 377, [2] lpp.        ISBN 9789984358116.

Dautija, Luīze.  Grēcīgā ābeļdārza iela : [intriģējošs psiholoģisks trilleris] / Luīze Dautija; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa; vāka noformējums Artūrs Zariņš; red. Ingūna Jundze; korektore Liene Kāposta; makets Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2016 (PNB Print). - 444, [1] lpp.        ISBN 9789984358468.

Belševica, Vizma, 1931-2005.  Bille un karš / Vizma Belševica ; dizains Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 317, [1] lpp. ; 22 cm. - Grāmata iznākusi 1996. gadā apgādā "Jumava" (ar nosaukumu "Bille dzīvo tālāk") un 2004. gadā apgādā "Atēna"--Titullapas 2. pusē. . - Vizmas Belševicas (1931-2005) "Bille un karš" ir romānu triloģijas "Bille" otrā daļa. Grāmata nāk klajā trešo reizi autores 85. jubilejas gadā--Vāka 4. lpp.        [2. daļa].        ISBN 9789934121517.        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Ārčers, Džefrijs.  Stiprāks par zobenu / Džefrijs Ārčers ; no angļu val. tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2016. - 413, [2] lpp.        ISBN 9789984358499.

Gregorija, Filipa.  Trīs māsas, trīs karalienes / Filipa Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 509, [1] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984358512.        Karalienes - Eiropa - Vēsture - 16 gs - Daiļliteratūra. Vēsturiskā proza, angļu.

Korija, Džeina.  Mana vīra sieva / Džeina Korija; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa; vāka dizains: Artūrs Zariņš; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017. - 511 lpp. ; 21 cm. - (The Sunday Time TOP 10).        ISBN 9789984358543.

Manfelde, Andra, 1973-.  Virsnieku sievas / Andra Manfelde; redaktore Gundega Blumberga; vēstures konsultants Vents Zvaigzne; mākslinieks Jānis Esītis; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. - 252, [3] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts : vēstures romānu sērija ; 10. grām.). - A. Manfeldes romāna darbība risinās pagājušā gadsimta 70. gados Liepājā, PSRS rietumu robežā. Dzīve divās pasaulēs, kuras savieno izgriežams tilts ar caurlaides posteni, pa vidu - karakuģu un zemūdeņu ceļš. Militāristi un civilisti, krievi un latvieši, savējie un svešie. Autores sirds atveras viņas svētajai trīsvienībai: sievietei, vīrietim un viņu turpinājumam - bērnam. Šī mīlestība romānā ir klātesoša ik rindā. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā.        ISBN 9789934546365.        Vēsturiskā proza, latviešu.

Ferrante, Elena.  Jaunais uzvārds / Elena Ferrante; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere; māksl. red. Inguna Kļava Švanka; vāka dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 479, [1] lpp. ; 23 cm. - (Neapoles tetraloģija / Elena Ferrante ; 2. grāmata).        [2. grām.].        ISBN 9789934066399.        Itāliešu romāni.

Veinberga, Jana, 1964-.  Klavierkoncerts / Jana Veinberga; Natālijas Kugajevskas vāka dizains; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 270 lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934066849.        Detektīvromāni, latviešu.

Siliņš, Einārs.  Copes meistara padomi / Einārs Siliņš; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika; makets Ivars Vimba; korektore Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, ©2017. - 142, [1] lpp., [32] lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm.        ISBN 9789934200366.        Makšķerēšana.

Ozoliņš, Ojārs, 1929-2014.  Baltijas sacelšanās. Impēriju lāsts / Ojārs Ozoliņš, Māris Linde. - Rīga : Sava grāmata, 2017. - 361 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana ; XXX sēj.). - O. Ozoliņš (1929-2014) savācis daudz liecību par pretošanās kustību Otrā pasaules kara gados. Viņš darbojās Dievturu draudzē, jo atzina seno dievestību un kopa senās dievestības atjaunojumu. O. Ozoliņš aktīvi iesaistījās Aizsargu organizācijas atjaunošanā. M. Linde stāsta par Baltijas valstīm un tautām, kuras kopš sendienām ir bijušas šķērslis gan Vācu, gan Krievijas impērijas ģeopolitiskajām interesēm. Autors apskata un palīdz izprast Baltijā notikušo, lai pagātnes ļaunums nekad neatkārtotos.        ISBN 9789934552427.        Otrais pasaules karš, 1939-1945. Deportācijas - Baltija. Politiskā vajāšana - Baltija. Politiskā vajāšana - Austrumeiropa.         Baltija - Vēsture - Padomju okupācija, 1939-1941. Baltija - Vēsture - 1940-1991. Baltija - Vēsture - 1918-1940. Austrumeiropa - Vēsture - 1918-1945.

Linka, Šarlote.  Pieviltā / Šarlote Linka; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa; red. Margarita Krasnā; māksl. red. Inguna Kļava Švanka; Edgara Švanka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 461, [1] lpp.        ISBN 9789934061509.

Džeimsa, Erika.  Keitijas Lavenderes cita dzīve : romāns / Erika Džeimsa ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze. - [Rīga] : Kontinents, [2013]. - 441, [1] lpp.        ISBN 9789984356563.

Abe, Kobo.  Sieviete smiltīs / Kobo Abe ; no krievu valodas tulkojusi Irma Bērzkalne. - Rīga : Jumava, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 189, [1] lpp. : il. ; 20 cm.        ISBN 9789934110894.        Japāņu romāni.

Robārdsa, Kārena.  Rīta dziesma : romāns / Kārena Robārdsa ; no angļu val. tulk. Anda Smilga ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 393, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Morning song.        ISBN 9789984356617 (ies.).        Amerikāņu romāni.

Džonsons, Adams.  Bāreņu pavēlnieka dēls / Adams Džonsons ; no angļu val. tulkojis Uldis Šēns ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2014. - 553, [1] lpp.        ISBN 9789984357232.

Solomone, Enija.  Melnais eņģelis / Enija Solomone; no angļu val. tulk. Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2014. - 427, [5] lpp. : il.        ISBN 9789984356945.

Džeimss, Pīters.  Nāvējoši dzīvs / Pīters Džeimss ; no angļu val. tulk. Uldis Šēns ; vāka dizains Artūrs Zariņš; red. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavs tipogrāfija). - 543 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984357478.

Doda, Kristīna.  Nodevība Beltērā / Kristīna Doda ; no angļu val. tulk. Anda Smilga; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 445 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984357492.

Elliss, Deivids.  Adrenalīns / Deivids Elliss; no angļu val. tulk. Liene Akmens; vāka dizains Artūrs Zariņš; red. Ingūna Jundze; makets Igors Iļjenkovs. - Rīgs : Kontinents, 2015 (PNB Print). - 460, [1] lpp.        ISBN 9789984357553.

Malpasa, Džodija Ellena.  Miesassargs / Džodija Ellena Malpasa; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2017 (PNB Print). - 425 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984358611.        Angļu romāni.

Fest der Freude-Weihnachten. - Deutschland : Reader's Digest, 2003. - 255, [1] s. : ill.; foto. - (Wenn der Seele Flügel wachsen).        ISBN 3899151364.

Mit-einander leben. - Deutschland : Reader's Digest, 2003. - 255, [1] s. : ill.; foto. - (Wenn der Seele Flügel wachsen).        ISBN 3899151186.

Lebens-freude. - Deutschland : Reader's Digest, 2003. - 255 s. : ill.; foto. - (Wenn der Seele Flügel wachsen).        ISBN 389915102X.

Jung bleiben-Alt werden. - Deutschland : Reader's Digest, 2003. - 255, [1] s. : ill.; foto. - (Wenn der Seele Flügel wachsen).        ISBN 3899151119.

Was wirklich zählt. - Deutschland : Reader's Digest, 2003. - 255, [1] s. : ill.; foto. - (Wenn der Seele Flügel wachsen).        ISBN 3899151402.

Zeiten der Heilung. - Deutschland : Reader's Digest, 2003. - 255 s. : ill.; foto. - (Wenn der Seele Flügel wachsen).        ISBN 3870709561.

Quellen Der Kraft. - Deutschland : Reader's Digest, 2003. - 255, [1] s. : ill.; foto. - (Wenn der Seele Flügel wachsen).        ISBN 387070943X.

Abschied und Neubeginn. - Deutschland : Reader's Digest, 2003. - 255 s. : ill.; foto. - (Wenn der Seele Flügel wachsen).        ISBN 389915097X.

Fenster der Hoffnung. - Deutschland : Reader's Digest, 2003. - 248 s. : ill.; foto. - (Wenn der Seele Flügel wachsen).        ISBN 3870709294.

In Frieden leben. - Deutschland : Reader's Digest, 2003. - 255, [1] s. : ill.; foto. - (Wenn der Seele Flügel wachsen).        ISBN 3899150775.

Das Wunder der Liebe. - Deutschland : Reader's Digest, 2003. - 256 s. : ill.; foto. - (Wenn der Seele Flügel wachsen).        ISBN 3899150589.

Auf dem Weg zum Glück. - Deutschland : Reader's Digest, 2003. - 255 s. : ill.; foto. - (Wenn der Seele Flügel wachsen).        ISBN 3899150783.

Kutik, Christiane.  Entscheidende Kinderjahre : ein Handbuch zur Erziehung von Null bis Sieben / Christiane Kutik; layout und einband Thomas Neuerer; umschlagfoto Ursula Markus. - Deutschland : Verlag Freies Geistesleben, 2007. - 219, [4] s. : ill.; foto.        ISBN 9783772518980.

Neuner, Magdalena.  Sieger-Maschen : stricken mit Magdalena Neuner / Magdalena Neuner; projektmanagement Eva-Barbara Hentschel; lektorat Cosima Kroll, Miriam Heil; layout Petra Theilfarth; fotos Nicholas Olenetzky; modelle Lana Grossa Studio. - Deutschland : French Verlag, 2010. - 144 s. : ill.; foto.        ISBN 9783772467301.

Das grosse buch der snack fingerfood / übersetzung aus dem Englischen Sabine Meyer; projektkoordination Ulrich Ritter; herstellung Ursula Schümer. - Deutschland : Könemann, 2000 (Leefung Asco Printers). - 304 s. : ill.; foto.        ISBN 9783829023122. . - ISBN 382902312X.

Oetker, Dr.  Einmachen : konfitüren, gelees, eingelegtes / Dr. Oetker; redaktion Eva-Maria Dammeier; titelfoto. Thomas Diercks; grafisches konzept Bjorn Carstensen. - Deutschland : Dr. Oetker Verlag, 2000. - 127 s. : ill.; foto.        ISBN 9783767002449. . - ISBN 3767002442.

Für dich: Eine wundervolle Weihnachtszeit / mit texten von Anja Sommer. - Deutschland : Groh, 2010. - [48] s. : ill.; foto.        ISBN 9783867134057.

Hackett, Kathleen.  Lust auf Weiß : wohlfühlen in hellen Räumen / Kathleen Hackett; übersetzung Isabelle Fuchs. - Deutschland : Christophorus collection, 2009. - [144] s. : ill.; foto.        ISBN 9783419541326.

Aaronovitch, Ben.  Die Füsse von London : [roman] / Ben Aaronovitch; deutsch von Karlheinz Dürr. - Deutschland : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2012. - 477, [1] s.        ISBN 01271600.

eitmann, Tanja.  TIAMAT : liebe zwischen den Welten / Tanja Heitmann. - Deutschland : cbt, 2013. - 443, [5] s.        ISBN 9783570161203.

Mälzer, Tim.  Der Küchenbulle / Tim Mälzer. - Deutschland : Edel Records, 2006. - 79 s. : ill.; foto. + 2 DVD.        ISBN 9783898555081.

Gräfin Schönfeldt, Sybil.  Das große Ravensburger Weihnachtsbuch : basteln, backen, kochen, feiern / Sybil Gräfin Schönfeldt, Ilse Ströbl-Wohlschläger. - Deutschland : Otto Maier Verlag, 1972. - 292, [4] s. : ill.; foto.        ISBN 3473426105.

Sārnis, Juris, 1932-.  Atmiņas neizgaist : autobiogrāfisks vēstījums par 1949. gadu / Juris Sārnis; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika; priekšvārdu sarakstīja Aivars Berķis; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, ©2017. - 117, [1] lpp. ; 20 cm. - Ir beidzies karš, taču dzīve nav kļuvusi daudz mierīgāka - mežos slēpjas vīri, kas neatzīst padomju varu, daudzām ģimenēm jādodas izsūtījumā, tiek lauztas dzīves un sapņi. Tomēr arī šādos apstākļos cilvēki dzīvo, strādā, pavasaros zied ievas un plaukst mīlestība. Grāmata ir J. Sārņa autobiogrāfisks atmiņu stāsts.        ISBN 9789934200175.        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Jansone, Ilze, 1943-.  Elpošana, vingrojumi, stāja, aromterapija, akupresūra / Ilze Jansone. - [Rīga : Ilze Jansone, 2017]. - 100 lpp. : il., fotogr.; tab. - (Dziednieces pieredze).        ISBN 9789984851716.        Valeoloģija. Dziedniecība. Naturopātija.

Kolbergs, Andris, 1938-.  Bise un kapakmens / Andris Kolbergs; red. Gundega Blumberga; māksl. Jānis Esītis; korektore Selga Freimane; Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. - 75, [2] lpp. : foto.        ISBN 9789934546372.

Lorencs, Juris, 1959-.  Ceļi un cilvēki : pa slavenību pēdām / Juris Lorencs; atb. red. Liene Soboļeva; lit. red. Sarmīte Medne; korektore Zane Grudule. - Rīga : Jumava, ©2017. - 212, [3] lpp. : il.        ISBN 9789934200380.

Nemiera, Linda, 1981-.  Kaķa koncerts / Linda Nemiera ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 332, [1] lpp. ; 21 cm. - Romānu "Kaķa lāsts" un "Kaķis maisā" turpinājums.        [3. grām.].        ISBN 9789934067037.        Latviešu romāni.

Nesbē, Jū.  Sarkankrūtītis : [detektīvromāns] / Jū Nesbē ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 493, [3] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģinālnosaukums: Rødstrupe.        ISBN 9789934065750.        Detektīvromāni, norvēģu.

Čemberlena, Diāna.  Sadragātie sapņi / Diāna Čemberlena ; no angļu val. tulk. Sintija Rimšele; vāka dizains Artūrs Zariņš; red. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2017. - 461, [1] lpp.        ISBN 9789984358628.        Amerikāņu romāni.

Railija, Lūsinda.  Ēnu māsa : Zvaigznītes stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulk. Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 526 lpp.        [3. grām.].        ISBN 9789934067525.

Iljess, Florians.  1913. Gads pirms kara / Florians Iljess ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ligita Sproģe. - [Rīga] : J.L.V., ©2017. - 285, [2] lpp. : il.; foto. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 280.-[284.] lpp.        ISBN 9789934200427.        Eiropa - Kultūras vēsture - 20 gs. Eiropa - Vēsture - 1871-1918. Eiropa - Intelektuālā dzīve - 20 gs.

Šepetis, Rūta.  Jūras sāļums / Rūta Šepetis; no angļu val. tulk. Silvija Brice; vāka dizains Ilze Isaka; māksl. red. Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 381, [2] lpp.        ISBN 9789934067082.

Brice, Baiba.  Visi desmit spēlējas : pirkstiņpanti un skandējamās rotaļas bērna vingrināšanai un iepriecināšanai / Baiba Brice; Aigara Truhina makets; Vitas Lēnertes vāka dizains; Alises Landsbergas ilustrācijas; red. Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (PNB Print). - 52, [4] lpp. : krās. il.; notis; tab.        ISBN 9789934065422.

Rukšāns, Jānis, 1946-.  Pavasara puķes : skaistākās šķirnes un padomi / Jānis Rukšāns; atb. red. Jūlija Dibovska; lit. red. Sandra Priedīte; Aijas Andžānes vāka māksl. noformējums; makets Daina Vīķele; korektors Edžus Zakss. - Rīga : Lauku Avīze, ©2017. - 116, [3] lpp. : il.; foto. - Vizbulītes, sangvinārijas, zilsniedzītes, cīrulīši, tulpes, sniegpulkstenītes, sīpolīrisi, erantes, eritronijas, muskares, fritilārijas, baltstarītes, korokusi un citas -- uz vāka.        ISBN 9789934152849.        Puķkopība. Sīpolaugi. Daudzgadīgi augi.

Ruiss, Migels.  Četras vienošanās : [praktisks palīgs ceļā uz iekšēju brīvību] / Dons Migels Ruiss ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 111, [1] lpp. ; 20 cm.        . Tolteku gudrības grāmata.        ISBN 9789934063343.        Dzīves veidošana. Tolteku filozofija.

Karlovska, Rasma.  Līdzsvara attīstība pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem pamatkustībās / Rasma Karlovska ; Elitas Šeidleres zīmējumi ; redaktors Gints Tenbergs ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 139, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 x 30 cm. - (Kustību aktivitātes). - Bibliogrāfija: [141.] lpp. - Patīkami ir redzēt cilvēku ar raitu gaitu, staltu stāju, brīvām, atraisītām kustībām. Tomēr, pavērojot bērnus dažādās darbībās, kustībās un spēlēs, dažkārt nākas secināt - bērnam ir nepietiekami attīstīta līdzsvara saglabāšanas spēja, stāvot vai atrodoties kustībā. Analizējot bērnu attīstības posmus, varam ievērot, ka labas veselības priekšnosacījumi ir sensoro sistēmu attīstība, līdzsvara sajūtas attīstība, pareizas stājas attīstība. R. Karlovskas grāmatā apkopotie kustību apraksti, rotaļas un spēles ierosinās ne tikai vingrināt bērnus, bet arī kopā ar viņiem izbaudīt kustību prieku un nodrošināt bērniem labu veselību.        ISBN 9789934065774.        Vingrojumi bērniem. Līdzsvars (fizioloģija) - Ārstnieciskā vingrošana.

(Ne)nopietnas atziņas par dzīvi. Vīriešiem / no angļu valodas tulkojusi Aija Eimane ; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (PNB Print). - 144 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm.        ISBN 9789934063770.        Aforismi. Vīrieši - Citāti.

Alfejeva, Jeļena, 1966-.  Apdrošināšanas tiesības : monogrāfija / Jeļena Alfejeva ; recenzenti Osvalds Joksts, Viktors Justickis. - Rīga : Turība, 2017. - 173 lpp. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; Nr. 37). - R eferences: 170.- 173. lpp.        ISBN 9789934543111.

Morningstārs, Džeisons.  Fiasko : galda stāstu spēles (lomu spēles) : rokasgrāmata / Džeisons Morningstārs ; Stīva Segedija redakcijā ; krāsu ilustrācijas un vāka dizains: Džons Harpers ; no angļu valodas tulkojis Guntis Veiskats. - [Rīga] : Jaunkurzeme IK, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 176 lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 168. lpp. un rādītājs: 169.-171. lpp.        ISBN 9789934190261.        Lomu spēles. Lomu spēles - Noteikumi. Viesību spēles pieaugušajiem.         Uzziņu līdzekļi.

Muciniece, Kristīne.  Debesīs dotais solījums / Kristīne Muciniece ; redaktors Daiga Muižule ; vāka dizains Elvija Pūce ; maketētāja Sintija Linde. - Jelgavas novads : Kristīne Muciniece, [2017]. - 286, [1] lpp.        ISBN 9789934857126.

Grosmans, Levs.  Burvju karalis / Levs Grosmans ; no angļu val. tulkojis Vilis Kasims ; redaktore Līga Ciematniece. - Rīga : Prometejs, 2017. - 428, [3] lpp.        [2. grām.].        ISBN 9789934553073.

Guma, Gražina.  3 dienu uztura programma : [dzīvā/augu valsts pārtika uzturā] / Gražina Guma ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (PNB Print). - 120 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm.        ISBN 9789934061639.        Termiski neapstrādāti produkti. Detoksifikācija (veselība). Vegānu kulinārija. Pavārgrāmatas.

Danofs, Dadlijs Sets.  Vīriešu seksuālā veselība : labākais padomdevējs kā vīrieši var saglabāt veselību un vitalitāti jebkurā vecumā / Dadlijs Sets Danofs ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Marita Freija ; Ingrīda Keviša, tulkojums latviešu valodā. - Rīga : J.L.V., ©2017. - 246, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 243.-[247.] lpp.        ISBN 9789934200250.        Penis. Vīrišķība. Impotence. Vīrieši - Veselība un higiēna. Dzimumorgāni, vīrieša - Slimības.

Ornišs, Dīns.  Dr. Orniša programma sirds veselībai / Dīns Ornišs ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gunta Šustere ; no angļu val. tulk. Ligita Lukstraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 719 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [669.]-689. lpp. un alfabētiskais rādītājs: [693.]-717. lpp.        ISBN 9789934059131.        Koronārā sirds slimība - Novēršana. Relaksācija. Veģetārie ēdieni.

Grīns, Džošua M.  Lūk, saule aust : [Džordža Harisona muzikālie un garīgie meklējumi] / Džošua M. Grīns ; par izdevumu atbild Ansis Dzilna. - [Rīga] : Gaura, ©2017. - 327 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.        ISBN 9789934852114.        Rokmūziķi - Lielbritānija - Anglija. Dzīves veidošana - Reliģiskie aspekti - Hinduisms.         Biogrāfijas.

Jansone, Ilze, 1943-.  Sportistu veselībai : arī dejotāju, cirkus mākslinieku un smaga fiziska darba veicēju / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, [2017]. - 88, [8] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (Dziednieces pieredze). (Mana profesija un veselības iespējas). - Dziedniece I. Jansone grāmatā stāsta, kā kompensēt daudzās dzīves stila un ēšanas/uztura kļūdas, kā jau sākotnēji tās nepieļaut un kā no tām izvairīties, un būt veselam. Arī sportists var būt vesels! Kā ar dabiskiem līdzekļiem var uzlabot fizisko formu un palielināt bioenerģiju un fizisko spēku. Grāmatā doti padomi vecākiem un treneriem.        ISBN 9789984851754.        Sportisti - Veselība un higiēna. Sportisti - Uzturs un barošanās.

Mirzojevs, Nikolajs.  Kā raudzīties uz pasauli / Nikolass Mirzojevs ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; literārā redaktore Sandra Skuja ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 286, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 281.-[287.] lpp. un rādītājs: 272.-[280.] lpp.        ISBN 9789984236162.        Vizuālā komunikācija. Vizuālā izpratība. Vizuālā uztvere. Fotogrāfija - Sociālie aspekti. Kultūra un globalizācija. Vizuālā socioloģija.

Bisī, Mišels.  Melnās ūdensrozes / Mišels Bisī; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova; Arņa Kilbloka vāka dizains; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 367, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris).        ISBN 9789934063381.        Detektīvromāni, franču.

Bosko, Federīka.  Mīlestības patiesā nozīme / Federīka Bosko; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka; vāka dizains Ilze Isaka; māksl .red. Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 431, [1] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934064104.        Itāliešu romāni.

Linka, Šarlote.  Pieviltā / Šarlote Linka; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa; red. Margarita Krasnā; māksl. red. Inguna Kļava Švanka; Edgara Švanka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 461, [1] lpp.        ISBN 9789934061509.

Nesbē, Jū.  Asinis sniegā / Jū Nesbē ; no norvēģu val. tulkojis Ilmars Briška ; redaktore Iveta Polkmane ; Arņa Kibloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 174, [1] lpp. - (Zvaigznes trilleris).        [1. grām.].        ISBN 9789934066368.

Nesbē, Jū.  Sarkankrūtītis : [detektīvromāns] / Jū Nesbē ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 493, [3] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģinālnosaukums: Rødstrupe.        ISBN 9789934065750.        Detektīvromāni, norvēģu.

Railija, Lūsinda.  Ēnu māsa : Zvaigznītes stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulk. Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 526 lpp.        [3. grām.].        ISBN 9789934067525.

Šepetis, Rūta.  Jūras sāļums / Rūta Šepetis; no angļu val. tulk. Silvija Brice; vāka dizains Ilze Isaka; māksl. red. Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 381, [2] lpp.        ISBN 9789934067082.

Čepmens, Gerijs.  5 mīlestības valodas vīriešiem / Gerijs Čepmens un Rendijs Saterns ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Poligrāfists). - 185 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.        ISBN 9789934064289.        Mīlestība - Psiholoģiskie aspekti.

Čepmens, Gerijs.  5 mīlestības valodas bērniem / Gerijs Čepmens un Ross Kempbels ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Poligrāfists). - 234 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [229.]-234. lpp.        ISBN 9789934064296.        Bērnu psiholoģija. Bērna audzināšana. Vecāki un bērns. Vecāku funkcijas veikšana - Psiholoģiskie aspekti. Mīlestība - Psiholoģiskie aspekti.

Delanijs, JP.  Mikimoto pērles : romāns / JP Delanijs, no angļu val. tulk. Gunita Mežule; vāka dizains Artūrs Zariņš; red. Solvita Velde; makets Igors Iļjenkovs; korektore Inguna Ozola. - Rīga : Kontinents, 2017 (PNB Print). - 397 lpp.        ISBN 9789984358482.

Rislaki, Juka.  Vilki, velni un vīri : Alberta Kronenberga dzīve un daiļrade / Juka Rislaki ; no somu valodas tulkojusi Anna Žīgur; literārāe redaktore Cilda Redliha ; māksliniece Dita Pence ; foto: Normunds Brasliņš ... u.c. ; bibliogrāfija Dagnija Ivbule. - Rīga : Neputns, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 381 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 354. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 347.-[353.] lpp. - J. Rislaki grāmatu sarakstījis par Albertu Kronenbergu (1887-1958), kurš bija daudzpusīga radoša personība, un mūsdienās viņu galvenokārt pazīst kā bērnu grāmatu autoru. A. Kronenbergs ilustrējis apmēram 130 grāmatu un vairākām sacerējis arī tekstus. Viņu dēvē arī par latviešu komiksa žanra pamatlicēju. Izdevums ir gan A. Kronenberga dzīvesstāsts, gan skatījums uz viņa mākslu: zīmējumiem, gleznām, dzeju, grāmatām un vēlāk arī lugām un dziesmām. - Uz vāka: Alberts Kronenbergs "Ušņu sējējs", 1937.        ISBN 9789934565083.        Grafiķi - Latvija. Ilustratori - Latvija. Autori, latviešu. Grāmatu ilustrēšana - Latvija - 20 gs. Ilustrētas bērnu grāmatas - Latvija - Vēsture - 20 gs. Karikatūras - Latvija - Vēsture - 20 gs. Zīmējumi, latviešu - 20 gs.         Biogrāfijas.

Čemberlena, Diāna.  Sadragātie sapņi / Diāna Čemberlena ; no angļu val. tulk. Sintija Rimšele; vāka dizains Artūrs Zariņš; red. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2017. - 461, [1] lpp.        ISBN 9789984358628.        Amerikāņu romāni.

Abgarjana, Narinē.  Maņuņa / Narinē Abgarjana ; no krievu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. - Rīga : Jumava, ©2017. - 359, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - ""Maņuņa" ir triloģijas pirmā grāmata"--Vāka 4. lpp.        [1. grām.].        ISBN 9789934200090.        Autobiogrāfiskā proza, armēņu (krievu valoda).

Birze, Āris, 1989-.  Nebaidies : īstas piezīmes un kaila patiesība, klusējot ar sevi Rišikešā, Indijā = Don't be scared : raw notes from solitude and silence in Rishikesh, India / Āris Birze ; redaktori: Kristaps Ozoliņš, Līvija Baumane-Andrejevska ; ilustrācijas un dizains: Āris Birze. - Rīga : Mansards, ©2017. - 205, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 2015. gadā Ā. Birze uzsāka piecu mēnešu ilgu piedzīvojumu un filmēšanas ceļojumu pa Indiju un Nepālu. Tur arī tapa piezīmes viņa pirmajai grāmatai "Nebaidies". Ā. Birzes dzīves misija: iedrošināt cilvēkus kļūt patstāvīgiem un uzņemties atbildību par savām izvēlēm, lēmumiem un rīcību. Grāmata stāsta par autora cīņu ar sevi, un sarunām vienatnē, par pieredzi, pavadot desmit dienas vienā no Rišikešas ašramiem Indijā. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.        ISBN 9789934121616.        Dzīves veidošana. Meditācija.

Vuds, Toms.  Ienaidnieks / Toms Vuds ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2017 (PNB Print). - 457 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789984358598.        Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

Šmits, Eriks.  Jaunais digitālais laikmets : kā nākotnē mainīsies mūsu dzīve, valstis un bizness / Eriks Šmits, Džareds Koens ; redaktore Sintija Buhanovska ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 399, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [326.]-383. lpp. un rādītājs: [384.]-399. lpp.        ISBN 9789934039881.        Digitālie mediji - Sociālie aspekti - Prognozēšana. Digitālie mediji - Politiskie aspekti - Prognozēšana. Informācijas tehnoloģija - Sociālie aspekti - Prognozēšana. Informācijas tehnoloģija - Politiskie aspekti - Prognozēšana. Datori un civilizācija - Prognozēšana. Tehnoloģija un civilizācija - Prognozēšana.

Sadhguru.  Dzīve un nāve vienā elpas vilcienā : garīgās mācības dzīves ceļā / Sadhguru; no angļu val. tulk. Velga Vīgante; red. Elviss Ozols; Māra Garjāņa makets un vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, ©2017. - 165, [2] lpp. : foto.        ISBN 9789984869902.

Kirovičs, Eudžens O.  Spoguļu grāmata : [spriedzes romāns] / Eudžens O. Kirovičs ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice; vāka dizains Ilze Isaka; māksl. red. Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 254, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934066788.        Psiholoģiskās spriedzes proza, rumāņu (angļu valoda).

Auziņš, Arnolds.  Pūcei aste noziedēja / Arnolds Auziņš; atb. red. Eva Jansone; makets Ivars Vimba; korektore Ligita Sproģe. - Rīga : Jumava, 2017. - 221, [1] lpp.        ISBN 9789934200465.

Pogrebinska, Jūlija.  Mūsu dzīves krāsas / Jūlija Pogrebinska; no krievu val. tulk. Sanda Anufrijeva; red. Ieva Murāne; par izdevumu atbild Veronika Lāce; vāka il. Anna Kolontaja; dizains un datorsalikums Danils Vorobjovs. - Rīga : Solvita ; Angeliko, 2017. - 145, [1] lpp. : il.; foto.        ISBN 9789984894713.

Bjorks, Samuels.  Pūce vienmēr medī naktī / Samuels Bjorks ; no angļu val. tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; Tatjanas Zubarevas vāka māksl. noform. ; atb. redaktore Alīna Melngaile ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2017. - 350 lpp. - (Skandināvu detektīvs). - Norvēģu kriminālromāns.        ISBN 9789934200502.

Bērziņš, Artūrs.  Visuma vērpēji / Artūrs Bērziņš aut., vāka dizains, il.; red. Ieva Melgalve. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 223, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934065620.

Eglāja-Kristsone, Eva, 1977-.  Dzelzsgriezēji : Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti / Eva Eglāja-Kristsone ; redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Kirils Kirasirovs ; vāka foto: Guntis Liepiņš ; ilustrācijām izmantotas G. Janaiša, L. Bļodnieka, J. Ļubļinska, H. Sūnas, I. Jākobsona, J. Žigura, K. Auziņa, J. Kreicberga, V. Namatēva fotogrāfijas, E. Keiša, E. Danberga (pseid. Dadzis) karikatūras. - Rīga : Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013 (Microdot). - 340 lpp. : il., ģīm., faks. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 274-301. lpp. un personu rādītājs: 302.-329. lpp. - Literatūrzinātnieces E. Eglājas-Kristsones monogrāfijas mērķis ir pētīt, raksturot un izvērtēt latviešu literātu ieinteresētību un centienus pārvarēt "dzelzs priekškara" politiskos, ģeogrāfiskos un psiholoģiskos šķēršļus Aukstā kara apstākļos, kā arī analizēt latviešu padomju un trimdas literātu sakaru lomu Aukstā kara iznākumā - PSRS sabrukumā un Latvijas valsts atjaunošanā. Šāds aspekts ir maz aplūkots līdzšinējā literatūras vēsturē, tas pamatā ir starpdisciplinārs, iekļaujot vēstures, politikas, sociālo zinātņu atzinumus un metodes. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. . - Kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789984893099 (ies.).        Latviešu literatūra - Ārvalstis - Vēsture un kritika. Padomju literatūra - Latvija - Vēsture un kritika. Autori, latviešu - Biogrāfijas. Autori, latviešu - Ārvalstis - Biogrāfijas. Kultūras sakari. Latviešu literatūra - Ārvalstis - Vēsture un kritika. Padomju literatūra - Latvija - Vēsture un kritika. Autori, latviešu - Biogrāfijas. Autori, latviešu - Ārvalstis - Biogrāfijas.

Ozoliņš, Aivars, 1957-.  Dukts / Aivars Ozoliņš ; Kārlis Krecers, mākslinieciskais noformējums ; atb. redaktore Dace Krecere ; tehniskā redaktore Irēna Soide ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, [2013]. - 230, [1] lpp. - "Dukts" ir Aivara Ozoliņa īsprozas krājums, kurā ir vairākas improvizācijas un garāks teksts ar nosaukumu "Dukts".        ISBN 9789934113789.

Volkēviča, Vera, 1915-1989.  Pļauka : romāns 4 grāmatās / Vera Volkēviča ; Ērika Hānberga ievads ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 527, [1] lpp. ; 22 cm. - V. Volkēvičas (1915-1989) romāns savulaik piedzīvojis pirmpublikāciju turpinājumos laikrakstā, vēlāk izdots grāmatās, ticis kāri lasīts un mīlēts. Lasītāja acu priekšā uzzied skaistā 20. gadsimta 30. gadu Rīga, tās cēlie nami, pagalmi, ieliņas, parki...        1. grām.        ISBN 9789934150685.        Latviešu romāni.         Rīga (Latvija) - Daiļliteratūra.

Berelis, Guntis.  Vārdiem nebija vietas : vēsturisks romāns / Guntis Berelis ; redaktori: Vents Zvaigzne, Dace Sparāne ; priekšvārdu angļu valodā tulkoja Aija Uzulēna ; vāka dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 252, [3] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 2. grām.). - 1913. gads - Latvijā uzņem pirmo mākslas filmu. 1914. - sākas Pirmais pasaules karš. 1915. - Kurzemē tuksnesis, to pamet 700000 cilvēku, vien rēgi klīst pa purviem. 1916. - ļauži pamazām apjēdz, kādā baisā gaļasmašīnā no laba prāta ielīduši. Ja reiz pasaule sajukusi prātā, kā gan viens cilvēks var nepakļauties vispārības aicinājumam? G. Berelis ar melnu sarkasmu romāna nevaroni Tušu nosūta pāri cilvēcības robežai - viņpus laba un ļauna. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā. - Sērijas romāni top VKKF mērķprogrammas "Nacionālā identitāte" ietvaros.        2. grām.        ISBN 9789984887876.        Vēsturiskā proza, latviešu.

Volkēviča, Vera, 1915-1989.  Pļauka : romāns 4 grāmatās / Vera Volkēviča ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 511, [1] lpp. ; 22 cm. - V. Volkēvičas (1915-1989) romāna 2. grāmatā Gitas un Valtera likteņus krusto kara un pēckara laiks. Valters nonāk leģionā, viņa brālis - Kurzemes katlā. Pēkšņi kādā naktī arī Gitas nepadarītajiem darbiem, iemērktajai veļai un rītdienas iecerēm vairs nav nozīmes. Čekas pagrabi, cietums un Sibīrija nespēj satricināt Gitas mīlestību pret dzimteni, vēlmi sastapt visus vējos izkaisītos piederīgos. Grāmata ir emocionāls vēstījums par sievieti, tās mīlestību, spēku, izturību un spītu.        2. grām.        ISBN 9789934151033.        Latviešu romāni.         Rīga (Latvija) - Daiļliteratūra.

Venters, Egīls, 1964-.  Atlantīda, kāda tā ir : romāns / Egīls Venters ; redaktore Kristīne Ilziņa ; Ingūnas Kļavas Švankas maketa dizains ; Lauras Mortensenas-Floresas vāka noformējums. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 191, [1] lpp. ; 21 cm. - "Pārejot no viena apziņas stāvokļa otrā, jūs pārvarat plaisu. Un šajā plaisā jūs varat ceļot laikā un telpā. Jūs redzat vēstures notikumus, kurus neesat piedzīvojis - piemēram, Atlantīdu, kāda tā ir."--Uz vāka.        ISBN 9789934053535.        Latviešu romāni.

Rokpelnis, Jānis, 1945-.  Post Factum : dzeja / Jānis Rokpelnis; redaktors Kārlis Vērdiņš; ilustrācijas Katrīne Bolle; dizains Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, 2015. - 70, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934512629.

Ikstena, Nora, 1969-.  Mātes piens / Nora Ikstena ; redaktori Vents Zvaigzne,Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; Gundegas Kārkliņas makets ; Ilva Skulte, pēcvārds ; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 175, [1] lpp. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; IX). - Pēcvārds latviešu un angļu val.        9. grām.        ISBN 9789934546013.        Vēsturiskā proza, latviešu.

Treibergs, Toms, 1985-.  Drudzis / Toms Treibergs ; redaktore Ingmāra Balode ; mākslinieks Reinis Pētersons. - Rīga : Mansards, ©2015 (McĀbols poligrāfija). - 63, [1] lpp. : il. ; 21 cm.        ISBN 9789934121111.        Latviešu dzeja.

Vērdiņš, Kārlis, 1979-.  Pieaugušie / Kārlis Vērdiņš ; redaktors Jānis Rokpelnis ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga : Neputns, ©2015 (Dardedze hologrāfija). - 81, [1] lpp. ; 19 cm + CD. - Pielikumā CD: Dionīss / Sigma ; tekstu autors Kārlis Vērdiņš.        ISBN 9789934512612.        Latviešu dzeja.

Spāre, Vladis, 1953-.  Tu nevari dabūt visu, ko gribi / Vladis Spāre ; redaktore Anda Brazauska ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 398, [1] lpp.        ISBN 9789934054556.        Latviešu romāni.

Caucis, Gothards Ādolfs, 1889-1964.  Viena latvieša stāsts. Mūža svētdiena / Gothards Ādolfs Caucis ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; lit. redaktore Diāna Spertāle ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane ; Artas Ozolas-Jaunarājas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Lauka Avīze, 2015. - 429, [3] lpp. : il., portr.        ISBN 9789934151187.

Volkēviča, Vera, 1915-1989.  Pļauka / Vera Volkēviča ; Dinas Ābeles vāka māksl. noform. ; atb. redaktore Renāte Neimane ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 543, [1] lpp.        3. grām.        ISBN 9789934151170.

Žolude, Inga, 1984-.  Stāsti : krājums / Inga Žolude ; redaktors Arvis Kolmanis ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; vāku noformējumā izmantots Pauļa Liepas darbs "Trash Talk". - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 242, [5] lpp. ; 22 cm. - I. Žoludes garstāsti ir tapuši no vērošanas - visbiežāk sevis vērošanas, dabas, cilvēku vērošanas - un no ieklausīšanās - visbiežāk klusumā, sevī, vārdos. Tēli šajos stāstos runā, taču bieži vien vārdi ir ietilpīgāki, pirms tie izteikti. Šos stāstus mēs nesam sevī un par tiem neviens, iespējams, nenojauš.        Saturs: I. Ceļš. Mati. Ķērpji. II. Putekļi. Enerģija. Pārgājiens. III. Nams.        ISBN 9789934546075.        Stāsti, latviešu.

Ozols, Otto, 1970-.  Neērtās patiesības : vēstules XXI gs. latvietim / Otto Ozols ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; sastādītāja un redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 287 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934151231.        Dokumentālā proza, latviešu.

Melgalve, Ieva, 1981-.  Mēness teātris / Ieva Melgalve ; redaktore Bārbala Simsone ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 319, [1] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934056802.        Zinātniskā fantastika, latviešu.

Latviešu tumsas stāsti : XX gadsimta sākuma ēnainākā proza / Jūlija Dibovska, sastādījums ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : SIA "J.L.V.", [2015]. - 141, [1] lpp. - Latviešu dekadentiskāko autoru stāstu izlase. Prozas sarakstīšanas laiks iezīmē 20. gs. sākumu, kā arī 20. gadus. Stāstos autori pievēršas nāves, fantāziju, sapņu, mīlestības un iekāres tēmām.        Saturā: Krēslas stundas/ Jānis Vainovskis; F. Nakts. /Pāvils Gruzna; Murgs/ Jānis Miķelsons ; Dabas balss. Bulvāra ziediņš/ Zemgaliešu Biruta; Brīnums/ Eduards Cālītis; Sātana sapnis/ Jānis Akuraters; Likteņa lopiņi/ Augusts Baltpurviņš; Apakšzeme. Letarģija/ Kārlis Skalbe; Pilsēta pie melnās upes/ Edvards Vulfs; Noziegumu pilsēta/ Jānis Veselis.        ISBN 9789934118050.

Kangeris, Kārlis.  Aiz šiem vārtiem vaid zeme: Salaspils nometne, 1941-1944 / Kārlis Kangeris, Uldis Neiburgs, Rudīte Vīksne; māksl. Aja Andžāne; lit. red. Inga Bērze; makets Daina Vīķele; recenzenti Andrievs Ezergailis, Aivars Stranga; tulk. angļu val. Aija Abens, tulkk. krievu val. Viktorija Koļļegova. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (PNB Print). - 431 lpp. : dok.; fotogr.        ISBN 9789934151286.

Margēvičs, Tālivaldis, 1946-.  Šķērsiela 13. : latviešu dibināts gulags : dokumentāls vēsturisks romāns par latviešu likteņiem PSRS varas elitē / Tālivaldis Margēvičs ; redaktors Valdis Klišāns ; Aigara Truhina dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 222, [2] lpp., [32] lpp. ielīmes : faksimili, il., portr. ; 23 cm.        ISBN 9789934058790.        Vēsturiskā proza, latviešu.

Volkēviča, Vera, 1915-1989.  Pļauka / Vera Volkēviča ; Dinas Ābeles vāka māksl. noform. ; atb. redaktore Renāte Neimane ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 494, [1] lpp.        4. grāmata.        ISBN 9789934151323.

Rūmnieks, Valdis, 1951-.  Debess aiztur elpu : vēsturisks romāns par Latviju laiku griežos / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla; red. Zaiga Lasenberga; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. (Jelgavas tipogrāfija). - 348, [1] lpp.        ISBN 9789934059636.

Krekle, Maija.  Ilgu putni ar sasietiem spārniem : Austras Skujiņas dzīve un kaislības / Maija Krekle; Aleksandra čaka, Valda Grēviņa, Arvīda Griguļa, Jāņa Grota, Rūtas Skujiņas dzeja. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 368 lpp. - Tas ir romāns par Austru Skujiņu (1909–1932) sākot no bērnības līdz traģiskajai dienai, kad dzejniece beidz dzīvi pašnāvībā. Romāna vēstījums ir plūstošs, līgans, šķiet, autore identificējusies un saplūdusi ar pašu dzejnieci. Mierīgajā romāna vēstījumā ieskanas ģimenes likstas, laikmeta satricinājumi, notikumi, sabiedriskā dzīve, literārās aizkulises ar tā laika spilgtākajām personībām – Aleksandru Čaku, Arvīdu Griguli un citiem, tā uzburot dzīvu 20. gadsimta 20.–30. gadu ainu.        ISBN 9789934151378.

Zandere, Inese, 1958-.  Kuģa žurnāls : piezīmes, raksti, fragmenti, vēstules, sarunas : 1994-2007 / Inese Zandere ; redaktore Maima Grīnberga ; māksliniece Dita Pence ; foto: Kristaps Kalns. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 479 lpp. : portr. ; 23 cm. - I. Zanderes darbs ir literāra dienasgrāmata, kura dokumentē galvā notikušo un ārpasaules vērojumus, tās ir piezīmes par grāmatām, mūziku, izrādēm un ēdieniem, situāciju un sarunu pieraksti, ceļojumu un kara apraksti, esejas, vēstuļu fragmenti, īsi stāstiņi. Tas, kas izveidojies, nav autores dzīve, bet stāsts, un stāstam ir sava patiesība.        ISBN 9789934512728.

Žune, Inese.  Vijole Latvijas mūzikas kultūras vēsturiskajā attīstībā / Inese Žune; lit. red. Antra Legzdiņa; māksl. Andris Nikolajevs; makets Oskars Stalīdzāns; zin. rec. Mārtiņš Boiko, Arnolds Laimonis Klotiņš. - Rīga : Zinātne, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 638 lpp. : fotogr. - Personu rādītājs 526.- 638 lpp.        ISBN 9789984879994.

Zaķis, Juris, 1936-.  Profesors ar novirzēm / Juris Zaķis; sastād. Juris Lorencs; atb. red. Liene Soboļeva; projekta vad. Zenta Valtere; korektore Santa Kalniņa; makets Ivars Vimba; graf. noformējums Ingus Feldmanis. - Rīga : Jumava, ©2016. - 319, [1] lpp.        ISBN 9789934119033. . - ISBN 9789934119118.

Repše, Gundega.  Bogene / Gundega Repše; red. Dace Sparāne-Freimane; zin. kons. Vents Zvaigzne; korektore Rasma Upīte; māksl. Jānis Esītis; Gundegas Kārkliņas makets; vāka gleza "Seja" aut. Ieva Iltnere. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 198, [1] lpp. - ("Mēs. Latvija, XX gadsimts" ; 5. grām.). - Sērijas romāni top VKKF mērķprogrammas "Nacionālā identitāte" ietvaros.        ISBN 9789934546082.

Štelmahere, Ruta, 1965-.  Krekls / Ruta Štelmahere ; redaktors Jānis Rokpelnis ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 70 lpp. ; 20 cm. - Māksliniece un dzejniece R. Štelmahere dzejoļus publicē kopš 1983. gada. Izdoti dzejoļu krājumi "Ieskaties sēklai acīs" (1998), "Klēpis" (2011), par kuru autore saņēma Literatūras gada balvu dzejā. R. Štelmahere beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju, strādā par skolotāju Jēkabpils mākslas skolā. R. Štelmaheres krājumā daudz dramatisku, traģisku dzejoļu. Taču netrūkst dabiskas rotaļības. Bet visu apkļauj Dieva un cilvēku mīlestība kā krekls. Dzejnieces dzīve rit Daugavas krastā. Un viņas dzejā ir daudz ūdeņu - gan metafizisku, gan vārdā sauktu - tie ir Latvijas upju vārdi, viņas likteņa upju vārdi.        ISBN 9789934512759.        Latviešu dzeja.

Briedis, Ronalds, 1980-.  Zāles pret nemirstību / Ronalds Briedis ; redaktori Māris Salējs, Liepa Rūce ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga : Neputns, ©2016 (Dardedze hologrāfija). - 103 lpp. ; 17 cm. - Dzejnieks R. Briedis ir Jaunava pēc Rietumu un Pērtiķis pēc Austrumu kalendāra. Pašas cilvēciskākās zodiaka zīmes – ar visiem no tā izrietošajiem trūkumiem. Jo cilvēks, kā zināms, ir "dzīvnieks, kas smejas". Krājuma redaktors Māris Salējs norāda: "Zāles pret nemirstību" ir smalks un gudrs stāsts dzejā par Austrumiem mūsu, rietumnieku, uztverē. Izsmalcināti eksotiskais, sensenais, modernizētais, kliedzoši indīgos popkultūras ziedos saplaukušais – brīžiem savijas apdullinošā priekšstatu jūklī, brīžiem atsedz kādu ainu, kas prātam liek uz brīdi apklust un pamirt atklāsmē".        ISBN 9789934512766.        Latviešu dzeja.

Gaile, Inga, 1976-.  Stikli : romāns / Inga Gaile ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 175, [1] lpp. ; 22 cm. - (Vēstures romānu sērija Mēs, Latvija, XX gadsimts). (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 4). - I. Gailes romāna darbība risinās no 1937. līdz 1939. gadam, kad Latvijā valda Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms. Tas ir laikmets, kad Latvijas vēsturē, pēc daļas mūsdienu Latvijas iedzīvotāju domām, bija pārpilnības, latviskuma un kārtības laiks. Romānā valdošā atmosfēra, notikumi, kas risinās laikā, kad viss šķiet labi, bet to, kas neatbilst valdošā vairākuma izpratnei par labo un ļauno, apiet, noklusē vai mēģina ierobežot, diemžēl atgādina šodienas Latviju. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā.        ISBN 9789934546099.        Latviešu romāni.

Gruntmane, Madara, 1981-.  Narkozes / Madara Gruntmane ; redaktors Guntars Godiņš ; mākslinieks Krišjānis Krieviņš. - [Rīga] : Neputns, ©2015. - 94, [1] lpp. ; 17 cm.        ISBN 9789934512643.        Latviešu dzeja.

Rainim 150. "Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks" : rakstu krājums / recenzenti: Elīna Vasiļjeva, Ojārs Lāms ; krājuma sastādītāji un zinātniskie redaktori: Inguna Daukste-Silasproģe, Gundega Grīnuma, Viktors Hausmanis ; redaktore Ieva E. Kalniņa ; mākslinieks Aldis Aleks. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 279 lpp. : il. ; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopasavilkums angļu valodā. - Personu rādītājs: [253.]-264. lpp.        Saturs: Uzrunas: Vai Rainis tiešām ir tik lielsm / V.Vīķe-Freiberga. Kastaņola: simbols Rainim un Latvijai / V.Matīsa. Rainis - latviešu nacionālās un kultūras identitātes veidotājs: Rainis un pārmaiņas latviešu valodā: pretrunīgais mantojums / M.Baltiņš, I.Druviete. Raiņa panāksnieku dziesma "Krauklītis": protosižeta eksplikācija / R.Muktupāvela, V.Muktupāvels. Raiņa simboli un Latvija šodien / J.Kursīte. Rainis - dramaturgs: Starts un uzlidojums (Raiņa ienākšana drāmā un teātrī) / V.Hausmanis. Varonis un viņa pretinieks Raiņa dramaturģijā / Z.Šiliņa. Vai Indulis mīlēja Āriju jeb Raiņa simbolislo lugu psiholoģiekie jautājumi / L.Ulberte. Kraukļi, Zemes vēzīts un citi neorganiskie simboli Raiņa traģēdijās / I.Kalniņa. Rainis - dzejnieks: Modernisma projekcija Raiņa dzejoļu krājumā "Gals un sākums" un romānā dzejoļos "Dagdas piecas skiču burtnīcas" / M.Burima. Dvēseles ceļojums Raiņa romānā dzejoļos "Dagdas piecas skiču burtnīcas" / I.E. Kalniņa. Raiņa "Dagdas piecas skiču burtnīcas": vai tikai impresionismsi / V.Vecgrāvis. Voluntārais imperatīvs un pašsuģestija Raiņa dzīvē un dzejā / E.Lāms. Raiņa lugu skatuviskā interpretācija: Raiņa lugu transformācijas Eduarda Smiļģa režijā. "Spēlēju, dancoju" (1926, 1956) piemērs / I.Rodiņa. Raiņa dramaturģija postdramatiskā teātra kontekstā / Z.Radzobe. Raiņa personības interpretācija 2015.gadā Latvijas teātrī / S.Radzobe. Raiņa dramaturģijas skatuviskās interpretācijas savdabība 20. un 21.gadsimta mijā / E.Tišheizere. Rainis - žurnālists, kultūras darbinieks un valstsvīrs: Rainis. Jaunā strāva un "Dienas Lapa" / V.Zelče. Raiņa direkcijas laiks Nacionālajā teātrī / I.Struka. Rainis Satversmes sapulcē / J.Šiliņš. Rainis filozofijas diskursos: Rainis: laika skaitīšana / M.Rubene. Starp sapni un īstenību: jaunas morāles teorijas meklējumos / A.Priedīte-Kleinhofa. Procesa filozofijas ētiskā rezonanse / S.Lasmane. Rainis un pasules kultūraa: Rainis 20.gs. sākuma lietuviešu literatūras un kultūras kontekstā / S.Gaižūns. Rainis un vācu literatūra: saskarsmes punkti / I.Daukste-Silasproģe. Krievu Rainis, Rainis krieviski, Rainis "sovetiski" / R.Dobrovenskis.        ISBN 9789984893181.        Latviešu literatūra - Vēsture un kritika.

Salējs, Māris, 1971-.  Kā pirms pērkona / Māris Salējs ; redaktore Ingmāra Balode ; dizains: Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 191 lpp. ; 16 x 18 cm. - Dzejnieka M. Salēja ceturtā grāmata ir tapusi, šķiet, tajā laikā un telpā, kurā mērvienībām zūd jēga. Un tikai pierakstīt ieradusies šurp - kur ir toņi un pārejas, siltuma un stundu mērvienības un kur pat mūziku iespējams uz brīdi piestiprināt lapām. Kāds skaitīs motīvus, kāds runās dzejoļus, kāds gribēs dzirdēt vienu un pusbalsī, kāds - spilgtu un īsu kliedzienu tumsā. Kāds - pirmoreiz ieraudzīt debesis kustamies visā augumā. Un tas te ir - nebaidoties vārdu lieluma vai sīkuma.        ISBN 9789984334110.        Latviešu dzeja.

Simanovičs, Kaspars.  Torņakalna sprediķi : mīlestības ceļš no pārejošā uz paliekošo, 2014-2015 / Kaspars Simanovičs ; redaktors Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; ilustrāciju autors Reinis Pētersons. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 255, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - K. Simanoviča sprediķu izlase ir tieša un draudzīga saruna ar ikvienu, kas meklē atbalsta punktu auglīgām pārmaiņām savā dzīvē. Saturiski bagāto un bieži vien negaidīto Svēto Rakstu interpretāciju caurvij pamatdoma: tikai pieņemot esamību tās daudzveidībā un paverot ceļu mīlestībai, mēs rodam iespēju dzīvot piepildīti. - Rādītājs: 253.-[254.] lpp.        ISBN 9789934546143.        Luterāņu baznīca - Sprediķi. Sprediķi, latviešu.

Kuzmins, Svens.  Pilsētas šamaņi / Svens Kuzmins ; lit. konsultants Pēteris Dragūns ; mākslinieks Svens Kuzmins ; Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 167, [1] lpp. : il.        Saturā: Kā es mīlu Raini; Spēki; Ihtiologs; Kad svētais karš būs uzvarēts; Drebeklis; Kā apgūt telekinēzi un kāpēc to labāk nedarīt; Gaļas vīrs; Piena un banānu maģija; Cilvēki bez pasēm; Zbigņevs un dēli; Lietus deja.        ISBN 9789934546167.

Kļavis, Aivars.  Likvidētie autobusi / Aivars Kļavis; red. Gundega Sēja; Aigara Truhina vāka dizains; projekta vad. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 318, [1] lpp.        ISBN 9789934059988.

Bankovskis, Pauls, 1973-.  Trakie veči / Pauls Bankovskis ; literārā konsultante, redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 197, [1] lpp. ; 22 cm. - P. Bankovskis stāstos atklāj citu realitāti, kuru visi jau zina. Tā ir diezgan baisa un interesanta.        ISBN 9789934546150.        Stāsti, latviešu.

Belševica, Vizma, 1931-2005.  Nepazītā mīlestība un citi stāsti : Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas Nr. 1 / Vizma Belševica; sast. un red. Jānis Elsbergs; datorsalikums Anna Beļeviča; dizains Zigmunds Lapsa. - Rīga : Mansards, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 187, [1] lpp. : fotogr.; il.        1. burtn. Nepazītā mīlestība un citi stāsti.        ISBN 9789934121395.

Belševica, Vizma, 1931-2005.  Bille / Vizma Belševica; dizains Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 293, [1] lpp. ; 22 cm. - V. Belševicas (1931-2005) triloģija iekļauta Latvijas Kultūras kanonā un LTV raidījuma "Lielā lasīšana" veidotajā latviešu iemīļotāko grāmatu sarakstā, tulkota zviedru un krievu V. Belševicas grāmata ir stāstīta un veltīta mazbērniem. Autore stāsta par savu bērnību pirmskara Latvijā, par meiteni, kuras neparasti vērīgajam skatienam un jūtīgajai sirdij pieaugušo pasaule bieži liekas neizprotama un sāpīgi mulsinoša. - "Vizmas Belševicas (1931-2005) "Bille" ir romānu triloģijas "Bille" pirmā daļa. Kopš pirmizdevuma 1992. gadā grāmata nāk klajā ceturto reizi autores 85. jubilejas gadā"--Vāka 4. lpp.        ISBN 9789934121401. . - ISBN 9789934121579.        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Lapsa, Lato, 1969-.  Zem Muhameda bārdas : Izraēla, Palestīna, Turcija, Irāna, Ēģipte, Jordānija, Sīrija / Lato Lapsa ; ar autora fotogrāfijām ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; Uldis Bērziņš, atdzejojuma citējums, 44.-46. lpp. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 398, [2] lpp., [72] lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 22 cm. - Grāmata ir stāsts par zemēm, kur viens no pirmajiem svešiniekam uzdotajiem jautājumiem ir: "Kādai ticībai jūs piederat?", un par cilvēkiem, kuri šajās zemēs dzīvo un šo jautājumu uzdod. Visas šīs zemes vieno islāms. Vienā vietā tā ir valsts reliģija, otrā - no valsts nodalīta reliģija, trešajā - ienaidnieku reliģija. Bet visas šīs zemes būtībā dzīvo, tā sacīt, zem Muhameda bārdas. Ko tas nozīmē? Šī grāmata sniedz tieši šādas saprašanas iespēju. Protams, tikai tiem, kuri vēlas saprast.        ISBN 9789934546198.        Islāms. Islāms - Attiecības. Islāms un politika.         Islāma valstis - Vēsture. Islāma valstis - Kultūras vēsture. Islāma valstis - Politika un pārvalde. Izraēla - Politika un pārvalde.

Poruks, Jānis, 1871-1911.  Kauja pie Knipskas / Jānis Poruks ; ar Džemmas Skulmes ilustrācijām ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, ©2016. - 52, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 1966. gada 10. jūlijā Druvienas vecajā pagastskolā tika atklāts Tautas muzejs. 2016. gada vasarā muzejam aprit 50. jubilejas gads, un vecā skola gatavojas svētkiem. Vērtīga un skaista dāvana svētku reizē ir no jauna izdotais J. Poruka darbs "Kauja pie Knipskas". - "Šis izdevums veltīts Druvienas Vecās skolas-muzeja 50 gadu jubilejai."--Titullapas otrā pusē.        ISBN 9789934119293.        Bērnu stāsti, latviešu.

Auziņš, Arnolds, 1931-.  Dzīvās atbalsis : atmiņu skices par mūziķiem un dzejniekiem / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; Jāzeps Danovskis, fotogrāfija. - Rīga : Jumava, ©2016. - 164, [3] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.        ISBN 9789934119408.        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Mūziķi - Latvija.         Latvija - Intelektuālā dzīve - 20 gs.

Ostups, Artis, 1988-.  Žesti / Artis Ostups ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains: Armands Zelčs. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 49, [6] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. - Šis ir dzejnieka A. Ostupa trešais dzejoļu krājums. Rakstot šo grāmatu, autoram bija svarīgi izvairīties no lieka lirisma un metafiziskām abstrakcijām un palikt taustāmās realitātes robežās. Skatiena sagūstītā ainava šeit kalpo par aptumšotu spoguli dažādām cilvēciskām emocijām. Savukārt vēstures fragmentu ievietošana jaunos kopsakaros ļauj iedziļināties situācijās, kas pārsniedz vienkāršu patības atkailināšanu. Redaktors Kārlis Vērdiņš norāda: "Krājumā neparasti spēcīgos, koncentrētos dzejprozas tekstos pētīti žesti. Cilvēku komunikācija, attiecības, sadzīves detaļas un vēsture kalpo par bagātīgu uzvedības modeļu arsenālu, kur A. Ostups izvēlas zīmīgākos, ko pārvērst valodas žestos un likt pārdzīvot un sajust arī lasītājam". - Aprakstīts pēc iespiedziņām.        ISBN 9789934512803.        Latviešu dzeja. Dzejproza, latviešu.

Zeļģis, Krišjānis, 1985-.  Zvēri / Krišjānis Zeļģis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains un ilustrācijas: Klāvs Upaciers. - Rīga : Neputns, ©2016 (Dardedze hologrāfija). - 149, [2] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. - "K. Zeļģa otrajā dzejoļu krājumā izglītots, ziņkārīgs pilsētnieks dodas iespaidu medībās pie dabas – viņa galvenais intereses objekts ir savvaļas zvērs, kurš nevairās no saskarsmes ar cilvēku, uzvedas alkatīgi un neprognozējami, sagādā gan uzjautrinājumu, gan dusmas. Šie dzejoļi uzdod jautājumu, ar ko gan cilvēks atšķiras no dzīvniekiem, jo ir vairāk nekā skaidrs, ka krājumā aprakstīto ļaužu uzvedībā ir visai daudz zvēriskā, instinktīvā un neprognozējamā," tā krājumu raksturo redaktors Kārlis Vērdiņš.        ISBN 9789934512797.        Latviešu dzeja.

Seleckis, Vilis, 1950-.  Ardievas mežam / Vilis Seleckis; red. Guntis Kalns; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 431, [1] lpp. - ("Latvijas vēsture cilvēku lkteņos" ; 1. grām.).        [1. grām.].        ISBN 9789934058011.        Vēsturiskā proza, latviešu.

Kreicbergs, Toms.  Lopu ekspresis / Toms Kreicbergs; red. Anda Brazauska; makets Irēna Kivliņa; Unas Spektores vāka dizians; Ingunas Kļavas Švankas iekšlapu dizains; Mikus Dunča zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 336 lpp. : il.        ISBN 9789934056925.

Virza, Edvarts, 1883-1940.  Raksti / Edvards Virza; sast., priekšvārda un komentāru autore Anda Kubuliņa; bibliogrāfisko uzz. aut. Velga Kince; māksl. Aldis Aleks; lit. red. Sigita Kušnere; makets Margarita Stoka. - Rīga : Zinātne, 2016. - 522, [1] lpp. : ģīm., faks.; fotogr.        6. sējums. Straumēni.        ISBN 9789934549151.

Kaijaks, Vladimirs, 1930-2013.  Zem Marsa debesīm / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vita Lēnerte ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 429, [1] lpp. ; 21 cm. - (Likteņa līdumnieki / Vladimirs Kaijaks ; 2. grāmata). - Romāns "Zem Marsa debesīm" ir tetraloģijas "Likteņa līdumnieki" otrā grāmata. Šis romānu cikls vēsta par turīgās Nārbuļu dzimtas četrām paaudzēm un aptver vairāk nekā 100 gadu ilgu laikposmu no 1885. līdz 1995. gadam. Šajā romānā autors turpina šķetināt Nārbuļu ģimenes gaitas traģiskajos Otrā pasaules kara notikumos. Tas ir stāsts par stipriem cilvēkiem – strādīgiem, pašapzinīgiem, spītīgiem, kaislīgiem, savu zemi mīlošiem. Vladimira Kaijaka romāni ņemti par pamatu Latvijas Televīzijas visu laiku populārākajam seriālam "Likteņa līdumnieki". - Grāmata sagatavota pēc 1999. gada izdevuma. . - "Romāns "Zem Marsa debesīm" ir tetraloģijas "Likteņa līdumnieki" otrā grāmata"--Vāka 4. lpp.        [2. grām.].        ISBN 9789934061851.        Ģimenes sāgas, latviešu.

Aspazija un mūsdienas : dzimums, nācija, radošie izaicinājumi / zin. red. Ausma Cimdiņa; recenzenti Benedikts Kalnačs, Edgars Lāms, Pāvels Štolls; red. Jolante Treile (latviešu un krievu val.), Regīna Jozauska (angļu val.), Ilona Pozņaka (vācu val.); tulk. angļu val. Anita Grauduma; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 479 lpp. : melnb. fotogr. - Monogrāfiskais pētījums “Aspazija un mūsdienas: dzimums, nācija, radošie izaicinājumi” (Aspazija and Modernity: Gender, Nation, Creativity) tapis dzimumidentitātes kā nacionālās kultūridentitātes tematiskajā ietvarā, par galveno izpētes un refleksijas objektu izvirzot Aspazijas (1865–1943) daiļradi un personību – spilgtu radošu individualitāti un vienlaikus arī savā laikā, tautā un literārajā tradīcijā dziļi sakņotu un Latvijas kultūras un politiskajā vēsturē spēcīgi atbalsotu autori.        ISBN 9789934549168.

Grēviņš, Valdis, 1895-1968.  Veca cilvēka dziesmas : pēdējā dzeju grāmata / Valdis Grēviņš ; sastādītāja, ievads, komentāri: Marta Dziļuma ; zinātniskais konsultants Raimonds Briedis ; māksliniece Daiga Brinkmane ; redaktore Gundega Saulīte. - [Rīga] : Vesta LK, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 359 lpp. ; 19 cm. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - V. Grēviņš (1895-1968) - dzejnieks, kurš smalkā un filigrāni izstrādātā formā mācēja ietvert pasaules un cilvēka sāpes, izsapņotā un realitātes pretmetu, alkas pēc harmonijas un sapratni par tās neiespējamību. Krājumā iekļauti visi dzejoļi, kas publicēti periodikā vai krājumos autora dzīves laikā un pēc nāves. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934511240.        Latviešu dzeja.

Aivars, Eduards, 1956-.  Parādības : [dzejoļi, (2011-2016)] / Eduards Aivars ; redaktors Jānis Elsbergs ; māksliniece Anta Pence. - [Rīga] : Neputns, ©2016 (Dardedze hologrāfija). - 118 lpp. ; 20 cm. - E. Aivara dzejoļu krājums ir dzejnieka devītais krājums, kurā apkopoti un sakārtoti pēdējo piecu gadu laikā tapušie dzejoļi. Laiks nestāv uz vietas. Dažs cilvēks sakrītas, dažs piebriest, dažs uzkumpst, dažs sportodams staltāks top. Vecās drānas vairs neder, un jāmeklē atkal no jauna. Dzejoļu krājums rāda, ka atkal ir izdevies atrast izteiksmi, kas der kā uzlieta. Dzejas forma netraucē, to pat it kā nemaz nemana, un lasītāju tieši apņem gan īsta brieduma skaidrība, gan joprojām jauneklīgā spēja ļauties brīnumiem, gan rimta dzīves nenovēršamā traģisma apjausma. - Autors uzrādīts uz vāka.        ISBN 9789934512810.        Latviešu dzeja.

Šimkus, Iveta.  Pēc tam / Iveta Šimkus; red. Ingmāra Balode; Māra Garjāņa dizains; vāka noformējumā izmantota Inas Stūres glezna "Slāpes". - Rīga : Mansards, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 73, [6] lpp.        ISBN 9789934121470.

Vītols, Vilis, 1934-.  Pārdomas par Krieviju / Vilis Vītols ; redaktors Oskars Lapsiņš ; Artas Mucenieces makets ; Guntars Sietiņš, vāka dizains. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 176 lpp. : portr.        ISBN 9789984236063.

Kaijaks, Vladimirs, 1930-2013.  Nārbuļu dēli / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vita Lēnerte ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 318, [1] lpp. ; 21 cm. - (Likteņa līdumnieki / Vladimirs Kaijaks ; 3. grāmata). - Grāmata sagatavota pēc 2000. gada izdevuma. . - "Romāns "Nārbuļa dēli" ir tetraloģijas "Likteņa līdumnieki" trešā grāmata"--Vāka 4. lpp.        [3. grām.].        ISBN 9789934061844.        Ģimenes sāgas, latviešu.

Kaijaks, Vladimirs, 1930-2013.  Mantinieki / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vita Lēnerte ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 303, [1] lpp. ; 21 cm. - (Likteņa līdumnieki / Vladimirs Kaijaks ; 4. grāmata). - Grāmata sagatavota pēc 2002. gada izdevuma. . - "Romāns "Mantinieki" ir tetraloģijas "Likteņa līdumnieki" ceturtā grāmata"--Vāka 4. lpp.        [4. grām.].        ISBN 9789934061837.        Ģimenes sāgas, latviešu.

Raups, Edvīns, 1962-.  Ugunsnedrošs pulss / Edvīns Raups ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 51, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - E. Raupa dzejas grāmata tapusi lēnām vairāku gadu garumā, rūpīgi atliekot malā ikvienu dzejoli, kam piemīt kāda īpaša dzirksts, bet kas nespēja iekļauties iepriekšējos dzejas krājumos. Rūpīgi pārdomātā krājuma uzbūve ļauj nojaust, ka dzejnieks vēlējies parādīt kādas dvēseles dzīves līkločus, kuros netrūkst ne vairākkārtīgas piedzimšanas, ne vairākkārtīgas nomiršanas, grāmatas noslēgumā sasniedzot to pašu punktu, ar ko viss sākās.        ISBN 9789984236124.        Latviešu dzeja.

Kronbergs, Juris, 1946-.  Uz balkona : Bet ja visu laiku atkārtošu vienu un to pašu varbūt kāds tomēr atcerēsies ka esmu te bijis : dzeja / Juris Kronbergs ; redaktors Guntars Godiņš ; mākslinieks, fotogrāfijas un dizains: Egils Kronbergs. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 78, [1], 111, [1] lpp. ; 21 cm. - Zviedrijā dzīvojošais latviešu dzejnieks un latviešu daiļliteratūras tulkotājs zviedru valodā J. Kronbergs, kas šovasar svin 70. gadu jubileju, savu dzimšanas dienu atzīmē ar jaunu dzejoļu grāmatu. Tās pirmo krājumu veido apjomīgs dzejoļu cikls "Uz balkona", kas tapis pāgājušajā gadā. Cikls ir psiholoģiski filozofisks, eksistenciāls protagonista tēlojums – mēs visi esam daļa no Visuma, bet tajā pašā laikā esam neizbēgami vieni. Savukārt grāmatas otrajā krājumā "Bet ja visu laiku..." apkopoti gan agrāk neizdotie, gan arī laikrakstos un žurnālos no 2000. līdz 2016. gadam publicētie dzejoļi. Šī daļa ieved dzejnieka pasaulē, atklājot viņa dabu gan tematiski, gan stilistiski. J. Kronberga jaunā jubilejas dzejoļu grāmata lasītājam ļaus palūkoties uz dzejnieku "pilnā augumā", kā jau tas pienākas apaļu jubileju reizēs. - Abpusēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija.        ISBN 9789934546204.        Latviešu dzeja.            

Grava, Uldis, 1938-.  Tālumā, bet ne svešumā / Uldis Grava ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Keta Īve. - Rīga : Jumava, ©2016. - 328 lpp., [16] lpp. ielīmes : il., portr. ; 25 cm. - Latvijas iedzīvotāji maz ko zina par to darbu Latvijas labā, ko veica trimdas organizācijas un visa sabiedrība, kamēr Latvija bija okupēta. Tas motivēja U. Gravu rakstīt šo grāmatu. Autors savijis trimdas stāstu ar savu personīgo dzīvesstāstu. No tā ir vērts pārmantot apbrīnojamo optimismu, apskaužamo humora izjūtu un attapību, latvisko spītību un ciešo, uzticīgo pieķeršanos tēvzemei. - Personu rādītājs: 313.-327. lpp.        ISBN 9789934118852.        Politiķi - Latvija - Biogrāfijas. Žurnālisti - Latvija - Biogrāfijas. Sabiedriskie darbinieki - Latvija - Biogrāfijas.

Kaijaks, Vladimirs, 1930-2013.  Enijas bize : romāns / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vita Lēnerte ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 326, [1] lpp. - (Likteņa līdumnieki ; 1. grāmata). - V. Kaijaka romānā darbība risinās 20. gadsimta pirmajā pusē ar liktenīgām kaislībām, personisko atbildību un sabiedrības morāli, kurā nonāk romāna varoņi. Autors raksta par lauku tēmu. Romānā ir bērnu un vecāku jeb dzimtas interešu konflikts, mīlestība, naids un cilvēku traģiskie likteņi. V. Kaijaka romāns ir pamatā Latvijas Televīzijas visu laiku populārākā seriāla "Likteņa līdumnieki" pirmajai daļai. - Grāmata sagatavota pēc 1999. gada izdevuma.        [1. grām.].        ISBN 9789934031083.

Gunāra Priedes dzīve un darbi : kopoti raksti / sastādītāja un priekšvārda autore Ieva Struka ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Valda Villeruša mākslinieciskais noformējums ; foto: Eiženija Anna Freimane. - Rīga : Jumava, 2016. - 927, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., portr. ; 25 cm. - G. Priede (1928-2000) ir pazīstamākais un populārākais padomju laika latviešu dramaturgs, kura darbi aizsāk jaunu posmu latviešu literatūrā, jo atspoguļo padomju dzīves realitāti ar visu tās deformēto ideoloģiju. 4. sējums apkopo laika periodu no 1977. līdz 1986. gadam. G. Priedes dzīvē tas ir Rakstnieku savienības laiks. Katru dzīves gadu ievada hronika, kas parāda laikmetu, kādā dzīvojis G. Priede un viņa laikabiedri. Grāmatā iekļauta korespondence, dienasgrāmatas, lugas un recenzijas, kas tapušas laika posmā no 1977. līdz 1986. gadam. - Personu rādītājs: 899.-[923.] lpp.        4. sējums. 1977-1986.        Saturā lugas: Žagatas dziesma. Vai mēs viņu pazīsim? Mācību trauksme. Lapsa sludina mieru. Saniknotā slieka. Filiāle. Centrifūga. Sniegotie kalni. Autori: Līvija Akurātere, Anda Burtniece, Lilija Dzene, Arvīds Grigulis, Ausma Legzda, Silvija Radzobe, Edīte Tišheizere, Guna Zeltiņa.        ISBN 9789934118951.        Autori, latviešu. Latviešu drāma.

Dialogs : latviešu un spāņu tautas dziesmas = Diálogo : canciones populares de Letonia y España / izdevumu sagatavoja: Guillermo López Gallego, Nora Caune ; ievadtekstu autori: Vaira Vīķe-Freiberga, Pedro Jiménez Nácher, Dámaso López García ; tulkotājas: Anastasija Kvjatkovska, Kristīne Ločmele, Marta Kaulakāne, Linda Mičule, Linda Reinsone, Kristīne Treija, Lāsma Ekimāne, Madara Loce ; redaktores: Kristīne Ločmele, Kristīne Treija ; latviešu valodas redaktore Sigita Kušnere ; spāņu valodas redaktors Guillermo López Gallego ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 221 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 221. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Grāmatai ir divas daļas. Pirmajā iekļauta profesores Vairas Vīķes-Freibergas apcere par dainām un profesora Damaso Lopesa Garsijas pārskats par spāņu tautas dzeju. Otro daļu veido spāņu valodā tulkotu latviešu tautas dziesmu izlase un spāņu tautas dzejas paraugu izlase, kas tulkota latviešu valodā. - Teksts paralēli latviešu un spāņu valodā. - Grāmatas priekšlapām izmantotas Džemmas Skulmes gleznu reprodukcijas.        ISBN 9789934512742.        Tautasdziesmas, latviešu - Tulkojumi spāņu valodā. Tautasdziesmas, spāņu - Tulkojumi latviešu valodā.

Ceļojuma pieteikumi Annas Dagdas pasaulē / I. Čaklā, A. Kubuliņa, S. Kušnere, S. Lasmane, B. Laumane, M. Rižijs, J. Rokpelnis, J. Rozītis, M. Rubene, I. Rūmniece, O. Senkāne, E. Vasiļjeva, V. Vecgrāvis ; sastādītāja, priekšvārda autore Anda Kubuliņa; redaktore Sigita Kušnere ; māksliniece Antra Urtāne ; Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, ©2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 135 lpp., [1] lp. iel. : portrets, shēma ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Krājumā apkopoti raksti, kas tapuši pilnveidojot konferencē "Annai Dagdai – 100" nolasītos referātus. Rakstu autoru zinātniskais dialogs rāda iekšējās pasaules norišu izsijāšanu caur filozofisku sietu A. Dagdas (1915-1996) dzejā kā trīsdesmito gadu pasaulizjūtas tradīcijas vienu no tiltiem uz trimdas dzeju. - "Annas Dagdas simtgades jubileju Rīgā un Ventspilī atzīmēja ar zinātnisku konferenci - viņas dzimšanas dienā, 2015. gada 22. janvārī, LU Akadēmiskās bibliotēkas Jāņa Misiņa bibliotēkas zālē un 23. janvārī - Ventspils bibliotēkā"--Priekšvārdā.        Saturs: Vēja un jūras tēlu konotācijas Annas Dagdas dzejā / Anda Kubuliņa, Benita Laumane. Reibuma, bedres un sastinguma saites Annas Dagdas mīlas lirikā / Anda Kubuliņa. Epitāfiskais: sengrieķu dzejas žanra zīmes Annas Dagdas dzejas krājumā "Līdzības" Anna Dagda un Jānis Sudrabkalns: dažas būtiskas sasaites jeb uzticība gara gaišuma radītājam / Viesturs Vecgrāvis. Līdzību estētika: Annas Dagdas dzejas filozofija / Māra Rubene. Ticības motīvi Annas Dagdas jaunradē / Jānis Rokpelnis. Anna Dagda un trimda / Juris Rozītis. Poļu dzeja Annas Dagdas kontekstā / Marians Rižijs. Savs un svešs Annas Dagdas vēstulēs un dzejā / Sigita Kušnere. Bībeles motīvi Annas Dagdas dzejā / Elīna Vasiļjeva. Kustības zīmes Annas Dagdas dzejā / Olga Senkāne. Annas Dagdas darbs literatūras kritikā / Inta Čaklā. Garīga proletarizācija Annas Dagdas (Olgas Veronikas Taubes) izjūtās / Skaidrīte Lasmane.        ISBN 9789984893198.        Autori, latviešu - Biogrāfijas.

    

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »