Jaunieguvumi aprīlī

Ziņa publicēta 30.05.2017
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2017.gada aprīļa mēnesī.

Vakars. Pietura. Jasmīns. [skaņu ieraksts] / Fonds viegli. - Rīga : Fonds Viegli; režisors un producents Jānis Holšteins-Upmanis; Ilustr. Līga Kitchen; dizains Associates, Partners et Sons, 2013. - 1 CD : il. + Brošūra ar dziesmas tekstiem. - Dziesmas- Gods Dievam augstībā; Tepat; Labā sirds; Desmit pāri kedu; Pēkšņi; Pilni vižņu mani mati; Pavēli tai rokai; Panāc pretī; Ceļa sentiments; Es Tevi gribu; Vakars.Pietura.Jasmīni. - Imanta Ziedoņa dzeja.

Шермерорн, Джон.  Организационное поведение : учебник для слушателей обучающихся по программам "Мастер делового администрирования" / Дж. Шермерорн, Дж. Хант, Р. Осборн ; пер. с англ. под ред. Е.Г. Молл. - 8-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. - 636, [4] с. : ил., табл. - (МВА классика). - Библиография в примечаниях.

        ISBN 5887824069.

Блэкборн, Р.  Психология криминального поведения / Р. Блэкборн; пер. с англ. Ю. Буткевич. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. - 495 c.

        ISBN 5318006221. . - ISBN 9785318006227.

Зинченко, Татьяна.  Память в экспериментальной и когнитивной психологии / Татьяна Зинченко. - Санкт-Петербург : Питер, 2001. - 320 c. - (Мастера психологии).

        ISBN 9785318004957.

Ziedonis, Imants, 1933-2013.  Loks paliek vaļā [skaņu ieraksts] : 12 dziesmas ar Imanta Ziedoņa vārdiem. - [Latvija] : Fonds Viegli, 2015. - 1 CD (37:49) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([32] lpp. : il. ; 12 cm). - Nosaukums no apvāka. . - Pielikumā dziesmu teksti latviešu valodā.

        Kukainītis / Māra Upmane-Holšteine -- Nekā jau nepietrūkst / Jānis Strapcāns -- Amsterdama / Jānis Holšteins-Upmanis -- Nekaunība / Renārs Kaupers -- Arī saule netiek atpakaļ / Māra Upmane-Holšteine -- Sega / Raimonds Gusarevs -- Mazā dziesma / Jānis Holšteins-Upmanis -- Kaijiņa / Kārlis Kazāks -- Zvaigznes / Jānis Holšteins-Upmanis -- Augusta debesīs / Renārs Kaupers -- Viss skaidri redzams / Māra Upmane-Holšteine -- Viegli / Jānis Strapcāns.

        Populārā mūzika - Latvija - 2011-2020.

Cine, Ārija.  Vēstule draugos / Ārija Cine; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Anastasijas Kovtunes ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 223, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 11 (208).

        ISBN 9789934152467.

        Latviešu romāni.

Zoldnere, Dina, 1959-.  Atspulgi akā / Dina Zoldnere. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 222, [2] lpp. - (Lata romāns).

        ISBN 9789934152771.

Dimante, Inguna, 1961-.  Cita meitene jeb Senā kāzu nakts / Inguna Dimante; māksl. Melānija Vilka; vāka māksl. nof. Nataļja Kugajevska. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 219, [5] lpp : il. - (Lata romāns).

        ISBN 9789934152979.

Briedis, Andris, 1937-.  Dzīve ir spēle : aforismi / Andris Briedis ; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, ©2017. - 119 lpp. ; 18 cm. - A. Briedis ir aforismu meistars, kurš karjeru sācis 1959. gadā, izdevis deviņus dažādus satīriskas ievirzes darbus, īpaši izslīpējis savu aforismu meistara talantu. Krājumā apkopoti gan agrāk publicēti, gan jauni aforismi. Tematika - pašas dzīves diktēta - precēšanās, mācības, attiecības ar alkoholu, mākslu un cita, kas apkopota desmit dažādās sadaļās. - "Bet gadi skien kā brieži..."--Titullapā.

        ISBN 9789934200403.

        Aforismi, latviešu.

Liepiņš, Jānis, 1930-.  Nezūdamība : piezīmes par latviešiem citu tautu vidū / Jānis Liepiņš ; Madaras Neikenas vāks ; J. Ērenpreisa, A. Grāvera, J. Danovska, V. Rieksta, Egerta, Klio foto darbnīcas fotoattēli. - Rīga : Jānis Liepiņš, 2016 (Drukātava). - 219 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - J. Liepiņš grāmatā sniedz piezīmes par daudziem ievērojamiem latviešiem, lai viņu vārdi nepazustu pagātnē.

        Latvija.

        Biogrāfijas.

Oksanena, Sofi.  Norma / Sofi Oksanena ; no somu val. Gunta Pāvola ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaltore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 200, [1] lpp.

        ISBN 9789934062247.

Маринина, Александра(Александра Борисовна), 1957-.  Убийца поневоле : [романы] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 1997. - 460, [2] с. - Кто же она такая-любовница ее братаa Анастасия Каменская начинает расследование. По ходу расследования ей придется столкнуться с рядом жестоких убийств...

        Содерж.: Игра на чужом поле ; Убийца поневоле.

        ISBN 5251001517.

Маринина, Александра(Александра Борисовна), 1957-.  Призрак музыки : [роман] / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 381 с. - На обл.: Собрание сочинений / Александра Маринина.

        ISBN 9785040024940. . - ISBN 5040024940.

Донцова, Дарья(Дарья Аркадьевна), 1952-.  Хождение под мухой : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо-Пресс, 2002. - 380 с. - (Иронический детектив). (Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант).

        ISBN 5040097565. . - ISBN 9785040097562.

Донцова, Дарья Аркадьевна(Дарья Аркадьевна), 1952-.  Покер с акулой : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2004. - 416 с. - (Иронический детектив).

        ISBN 5699044582. . - ISBN 9785040057566.

Веденская, Татьяна, 1976-.  Девушка с амбициями : [роман] / Татьяна Веденская. - Москва : Эксмо, 2007. - 347 с. - (Дневник self-made woman). - У адвоката Ларисы Лапиной было почти все. Недоставало лишь мужчины. Павел не оправдал ее надежд, и не захотел стать отцом их ребенка. И что теперьD Смириться с жалкой участью матери-одиночки?.

        ISBN 9785699229352.

Cine, Ārija, 1956-.  Zis iz ze rasol / Ārija Cine ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Dinas Ābeles ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (Rēzekne : Latgales druka). - 220, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 4 (214).

        ISBN 9789934153075.

        Latviešu romāni.

Дубчак, Анна.  Куклы на чердаке : роман / Анна Дубчак. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2009. - 254 с. - (New detective line).

        ISBN 9785170575923. . - ISBN 9785226012976.

Пронин, Виктор Алексеевич.  Ворошиловский стрелок : романы, повесть / Виктор Алексеевич Пронин. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. - 461, [2] с. - (Вне закона). - Что делать, если изнасиловали единственную внучку, а насильники не понесли наказание5 Есть много вариантов, но самый лучший-смыть оскорбление кровью. Именно такой вариант выбирает Ворошиловский стрелок, уставший от жизни и обид. Он берет в руки оружие.

        Содерж.: Ворошиловский стрелок ; Ошибка в объекте ; Каждый день самоубийство.

        ISBN 5040037457. . - ISBN 9785040037452.

Полякова, Татьяна Викторовна.  Час пик для новобрачных : повесть / Татьяна Полякова ; [ред.: О.Рубис (отв.), Г.Калашников]. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002 (Нижний Новгород : Нижполиграф). - 347, [1] с. - (Детектив глазами женщины).

        ISBN 5040091222 : в твёрдой обложке. . - ISBN 9785040091225.

Tirzmaliete, 1876-1942.  Kas mūs radīja, tā Augstā vara... / Tirzmaliete ; Normunda Treija sakārtojums un komentāri ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015, 2016 (Drukātava). - 75 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Tirzmalietes (īst.v. Minna Dzelzkalne, 1876-1942) grāmatā ievietota Tirzas perioda (1876-1912) reliģiskas ievirzes dzeja. Tie ir divdesmit dzejoļi dvēseles pārdomu noskaņās. Grāmata tiek izdota atzīmējot Tirzmalietes 140 gadu jubileju. - "Tirzmalietei-140"--[5.] lpp. . - "Tirzas perioda (1876-1912) reliģiskas ievirzes dzeja. Divdesmit dzejoļi dvēseles pārdomu noskaņās"--Uz vāka.

        ISBN 9789934858017. . - : 100 eks.

        Reliģiskā dzeja, latviešu. Skolotāji - Latvija - Biogrāfijas - Tirzas pagasts (Gulbenes novads). Sabiedriskie darbinieki - Latvija - Biogrāfijas - Tirzas pagasts (Gulbenes novads).

        Tirzas pagasts (Gulbenes novads, Latvija) - Vēsture. Tirzas pagasts (Gulbenes novads, Latvija) - Intelektuālā dzīve.

Tirzmaliete, 1876-1942.  Cik vajag priekš cilvēka laimes? : Tirzas perioda (1876-1912) īsstāsti: septiņi daiļrades sākumposma - līdz 1905. gadam - darbi / Tirzmaliete ; Normunda Treija sakārtojums, komentāri un ievads ; titullapas noformējumam izmantota Kaivas Treijas fotogrāfija ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015, ©2017 (Drukātava). - 79 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Tirzmalietes (īst.v. Minna Dzelzkalne, 1876-1942) darbu apkopojumā uzmanība pievērsta rakstnieces Tirzas periodā radītajiem stāstiem. Izvēlētie gan saturiski, gan pēc formas un apjoma ir īsstāsti, kas raksturīgi Tirzmalietes daiļradei rakstnieciskās darbības sākumgados no 1899. gada līdz 1905. gadam.

        Saturs: Vecā krustmāte (1899) ; Pie baznīcas (1900) ; Kārkliņu Arnolds (1901) ; Saderība (1902) ; Pie Svētavotiņa (1903) ; Liktenis (1904) ; Atstātā (1905).

        ISBN 9789934858031. . - : 100 eks.

        Stāsti, latviešu.

Toda, Anna.  After. Pēc kritiena / Anna Toda ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 782 lpp. ; 23 cm. - (After / Anna Toda ; 3. grāmata). - "Wattpad sensācija imaginator1D"-- Uz vāka. . - "Pasaulslavenā bestsellera "After. Pēc mūsu strīda" turpinājums.

        [3. grām.].

        ISBN 9789934065613.

        Amerikāņu romāni.

Nemiera, Linda, 1981-.  Kaķa koncerts / Linda Nemiera ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 332, [1] lpp. ; 21 cm. - Romānu "Kaķa lāsts" un "Kaķis maisā" turpinājums.

        [3. grām.].

        ISBN 9789934067037.

        Latviešu romāni.

Oksanena, Sofi.  Norma / Sofi Oksanena ; no somu val. Gunta Pāvola ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaltore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 200, [1] lpp.

        ISBN 9789934062247.

Nesbē, Jū.  Pusnakts saule : [kriminālromāns] / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 253, [2] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģinālnosaukums: Mere blod.

        ISBN 9789934066375.

        Detektīvromāni, norvēģu.

Bake, Gunsteins.  Moda un Oda : romāns par satiksmi / Gunstein Bakke (Gunsteins Bake) ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Aija Lāce ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 235, [2] lpp. ; 19 cm.

        ISBN 9789934120817.

        Norvēģu romāni.

Harmss, Daniils.  Prozas izlase / Daniils Harmss; no krievu val. tulkojis Haralds Matulis; redaktors Dens Dimiņš; vāka dizains Masha Batsea un Zigmunds Lapsa; Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : Mansards, 2014. - 235, [2] lpp. - (Mansarda kolekcija).

        ISBN 9789934120404.

        Krievu proza.

Zālīte, Māra.  Dziesmu rakstā : [dzejoļu krājums] / Māra Zālīte ; redaktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, ©2015. - 204, [1] lpp. ; 22 cm. - Jānis Lūsēns, Zigmars Liepiņš, Uldis Stabulnieks, Imants Kalniņš, Uldis Marhilēvičs, Mārtiņš Brauns, Raimonds Pauls un citi komponisti rakstījuši mūziku šajā krājumā iekļautajiem M. Zālītes dzejas tekstiem. Vairums dzejoļu, kas dzimuši otrreiz kā dziesmas, šeit ienākuši no muzikālajām izrādēm "Meža gulbji", "Kaupēn, mans mīļais", "Putnu opera", "Tobāgo!", "Sfinksa" un citām. Krājuma sakārtojums un iekšējā ritmika daudzus tekstus ļauj uztvert kā jaunus un pārsteidzošus.

        ISBN 9789934121210.

        Latviešu dzeja.

Maslovska, Dorota.  Starp mums viss labi : luga / Dorota Masłowska (Dorota Maslovska) ; no poļu valodas tulkojusi un priekšvārdu sarakstījusi Zane Štāla ; redaktore un vāka ilustrācija: Ingmāra Balode. - Rīga : Mansards, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 77, [1] lpp. ; 19 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Między nami dobrze jest.

        ISBN 9789934121432.

        Poļu drāma.

Vāvere, Klāss.  Šūpuļdziesmas pieaugušajiem / Klāss Vāvere ; redaktors Guntars Godiņš ; māksliniece Elita Šica Vāvere ; foto: Elita Šica Vāvere, Zenons Narbuts, Edgars Skulte. - Rīga : Mansards, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 91, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Grāmatā autors – Latvijā pazīstams rokmūzikas pētnieks Klāss Vāvere – ļauj izsekot autobiogrāfiskam stāstam, kura pamatā ir visu dzīvi kopta mūzikas mīlestība. Tajā pieminētas daudzas populārās mūzikas slavenības, un tā izskatās pēc dzejoļu krājuma, taču tai nepiemīt ne popkultūras klišejiskums, ne pretenzija "uz dzeju". Poētiski publicistiskā manierē te godinātas paaudzes vērtības – roka un popmūzikas albumi, kas mūsdienās nereti dēvēti par klasiskiem. Tekstos ir daudz kultūrvēsturisku atsauču, tomēr grāmata nav "par mūziku". - Teksts latviešu valodā, nosaukumi angļu valodā.

        ISBN 9789934121494.

        Latviešu dzeja.

Skujiņš, Zigmunds, 1926-.  Dziļurbums laikā : noveles / Zigmunds Skujiņš ; sakārtotājs, pēcvārda autors Jānis Oga ; Jāzeps Danovskis, foto. - Rīga : Mansards, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [1] lpp. : faksimils, portrets ; 24 cm. - ("Mansarda" klasika ; 1. grāmata). - Sakarā ar latviešu prozista Zigmunda Skujiņa 90 gadu jubileju, klajā tiek laista viņa izcilāko noveļu izlase "Dziļurbums laikā". Izlase veidota saskaņā ar autoru un aptver visus viņa daiļrades periodus, sākot ar 1957. gadā publicēto "Vienas nakts hroniku", beidzot ar 2007. gadā sarakstīto noveli "Verdošie dubļi". Grāmata aizsāk jaunu sēriju "Mansarda klasika", ko veidos darbi, par kuru palikšanu latviešu literatūrā uz ilgu nav vairs nekādu šaubu.

        Saturs: Sapņi ; Dzimtene ; Vienas nakts hronika ; Novele par Čingizhana zirgu ; Iesaldētais cilvēks ; Ar puķi pie cepures ; Karjera ; Balzams ; Zirgs uz sienas ; Gladiatori ; Vietā ; Neikens iet uz Roperbeķiem ; Sunākstes elēģija ; Notikums zooloģiskajā dārzā ; Salto ar maisu uz galvas ; Atmiņas ; Cilvēka mūžs ; Dubultfantāzija ; Virpuļviesulis ; Saprātīgie lauvas ; Alifanfarons — vandaļu ķēniņš ; Maiga gaisma caur aizvērtiem plakstiem ; Mēness bezgaisa tuksnešos ; Dieva Dēla dēls ; Sātana eņģelis ; Verdošie dubļi ; Poruka nakts Rīgā.

        ISBN 9789934120930.

        Noveles, latviešu.

Šarma, Robins.  Izcilības stundas : viens no izcilākajiem skolotājiem pasaulē atklāj noslēpumus, kas palīdz izkopt meistarību personiskajā dzīvē un biznesā / Robins Šarma ; [no angļu valodas tulkojusi Dzintra Kalniņa ; redaktore Ilze Čerņevska]. - Rīga : Avots, 2017. - 242, [1] lpp.

        ISBN 9789934534454.

        Pašaktualizācija (psiholoģija). Dzīves veidošana. Panākumi - Psiholoģiskie aspekti. Radošās spējas uzņēmējdarbībā - Psiholoģiskie aspekti.

Efektīva visu organisma sistēmu attīrīšana ar dabas produktiem / sastādījusi Ruta Darbiņa ; vāka dizainu veidojusi Lilija Rimicāne. - Rīga : Avots, ©2016. - 107, [1] lpp. ; 21 cm. - (Mazā veselības bibliotēka). - Ja cilvēks vairs nejūtas labi, ir vērts padomāt par organisma sistēmu attīrīšanu. Kad organisms ir attīrīts no kaitīgām vielām, jūs sajutīsiet visā ķermenī brīnišķu vieglumu, noteikti uzlabosies arī garastāvoklis. Jūs pavisam citām acīm paraudzīsieties uz dzīvi – tā jums šķitīs daudz jaukāka un pievilcīgāka. Pēc attīrīšanas, izmantojot jebkuru no piedāvātajām metodēm, vienkārši ir nepieciešams nodarboties ar fiziskām aktivitātēm - no rītiem regulāri vingrot, doties nesteidzīgās pastaigās, peldēt, nodarboties ar fitnesu.

        Saturs: Vispārēji ieteikumi; Dalītā uztura princips; Zarnu trakta attīurīšana; Aknu attīrīšana; Locītavu attīrīšana; Nieru attīrīšana ; Asinsvadu attīrīšana ; Liesas attīrīšana; Limfas attīrīšana; Asins attīrīšana; Elpceļu attīrīšana; Vispārēja organisma attīrīšana; Attīrīšana ar sulām.

        ISBN 9789934534416.

        Diētas terapija. Detoksifikācija (veselība). Ēdienu gatavošana slimniekiem.

Delikāta problēma : aizcietējumi / sastādījusi Ruta Darbiņa ; vāka dizainu veidojis Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, ©2016. - 103 lpp. ; 20 cm. - Grāmatā stāstīts, kā, ievērojot veselīgu dzīvesveidu, iespējams rūpēties, lai nerastos ilgstoši zarnu trakta traucējumi - aizcietējumi. Skaidroti to rašanās iemesli, kā arī sniegtas veselīgu ēdienu receptes.

        ISBN 9789934534409.

        Aizcietējumi.

Konditorejas izstrādājumi bez cepšanas / sastādījusi, redaktore Ilze Čerņevska ; Lilijas Rimicānes vāka mākslinieciskā izveide. - Rīga : Avots, 2016. - 139, [1] lpp. : tabulas ; 14 cm. - Grāmatā apkopotas vienkāršas kulinārijas receptes, kuras iesaka, kā, nepavadot ilgu laiku pie plīts, iespējams pagatavot gan saldus, gan arī sāļus kārumus – tortes, kūciņas un citu veidu konditorejas izstrādājumus.

        ISBN 9789934534447.

        Kūkas. Cukurotie konditorejas izstrādājumi. Miltu konditorejas izstrādājumi. Pavārgrāmatas.

Dārza darbi Mēness un Saules ritmos / sastādījusi Indra Andersone ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Avots, ©2017. - 247 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Grāmatā sniegta informācija par Mēness ritmu ietekmi uz augu augšanu un attīstību. Aplūkoti galvenie darbi, kurus ieteicams darīt noteiktu Mēness fāžu laikā. Ieteikumi sakņaugu, telpaugu un krāšņumaugu sēšanai, stādīšanai un kopšanai visa gada garumā saskaņā ar Mēness ceļu debesīs.

        ISBN 9789934534522.

        Dārzkopība.

Šarma, Robins.  Izcilības stundas / Robins Šarma; no angļu valodas tulkojusi Dzintra Kalniņa. - Rīga : Avots, 2017. - Pasaules bestsellera «Izcilības stundas» turpinājumā Robins Šarma dalās atziņās un paņēmienos, kas viņam pašam palīdzējuši tapt par vienu no pasaules uzticamākajiem padomdevējiem līdermākslas un personiskā piepildījuma jautājumos.

        2. grāmata. 101 doma, kas palīdzēs tev sasniegt pasaules līmeni.

        ISBN 9789934534492.

Ēriksone, Karolīne.  Pazudušie : psiholoģiskās spriedzes romāns / Karolīne Ēriksone; no zviedru val. tulk. Ineta Balode; atb. red. Inga Ābelīte; lit. red. Ilze Brēmere; makets Baiba Lūsīte-Teikmane; korektore Anete Daina; Nataļjas Kugajevskas vāka māksl. noformējums. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 237, [1] lpp. - 2016. gada pirktākā e-grāmata Zviedrijā -- Uz vāka.

        ISBN 9789934152689.

Stumbre, Lelde, 1952-.  Maija, Cher Ami! : tulkotāja Maija Silmale- dzīve pēc saviem noteikumiem / Lelde Stumbre ; atb. redaktore Renāte Neimane ; lit. redaktore Inta Kārkliņa ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 253, [2] lpp. : fotogr. - Bibliogrāfija: 253.- [254]. lpp.

        ISBN 9789934153020.

Palmere, Helēna.  Eneagramma mīlestībā un darbā : kā izprast savas personiskās un lietišķās attiecības / Helēna Palmere ; no angļu valodas tulkojis Kārlis Žols ; redaktore Zane Seņkova ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 446, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 442.-[447.] lpp.

        ISBN 9789934062506.

        Eneagramma. Tipoloģija (psiholoģija). Starppersonu attiecības.

Priede, Dace, 1954-.  Saule špagas asmenī / Dace Priede ; redaktore Bārbala Simsone ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - [Atkārtots izdevums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 365, [1] lpp. ; 23 cm. - D. Priedes romānā ir daudz autobiogrāfisku motīvu - tas ir vēstījums par jaunas aktrises Artas sarežģīto, pretrunu pilno dzīvi 20. gadsimta 70. gadu Latvijā, kurai paralēli plūst Artas fantāzijā dzimušā jaunā barona Žaka Ranē gaitas romantizētā iztēles pasaulē. Dueļi, cīņas, dzimtu naids, ievainojumi, nepiepildīta mīlestība, krāšņi tērpi un saule špagas asmenī - tas viss Artas pasaulē savijies nesadalāmā veselumā, un dažreiz pat grūti atšķirt, kura no abām tad ir īstā dzīve. - Grāmata sagatavota pēc 1994. gada izdevuma.

        2. grāmata.

        ISBN 9789934065255.

        Latviešu romāni.

Grišams, Džons.  Greja kalns / Džons Grišams ; no angļu val. tulkojis Armīns Voitkāns ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 398, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934066405.

        Detektīvromāni, amerikāņu. Jaunatnes proza, amerikāņu.

Larka, Sāra.  Sarkano Mangrovju sala : [Tūkstoš avotu sala turpinājums] / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 462, [1] lpp. : karte ; 23 cm. - "Diloģijas otrā grāmata"-- Uz vāka.

        [2. grām.].

        ISBN 9789934066115.

        Vācu romāni.

Vītola, Valda.  Pirtī mana dvēselīte ar Dieviņu runājās / Valda Vītola ; sastādījusi Ilona Vītola ; vāka dizains: Viesturs Reķis ; foto: Ieva Andersone, Viesturs Reķis. - Gulbene : Vītola izdevniecība, [2013]. - 92, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - V. Vītola ir pirtniece ar lielu pieredzi. Viņai pašai ir pirts Galgauskā "Lazdukalni". Pirtī viņa per un masē, apguvusi daudz un dažādus paņēmienus, ņem tautasdziesmu vārda spēku palīgā, pārzina baltu zīmes, izprotot pirtslietu būtību. Grāmatā V. Vītola dalās savās zināšanās, kā skaidrot tautasdziesmas, kādi simboli tajās izmantoti. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.

        ISBN 9789984835730.

        Tautasdziesmas, latviešu. Pirtis - Latvija. Pirtis - Latvija.

Zivju ēdieni : gardi un veselīgi / sakārtojusi māksliniece Vita Lēnerte; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 62, [2] lpp. : il. - (Gatavo mājās). - Zivis ir lielisks olbaltumvielu avots. Tās var daudzveidīgi un ātri pagatavot. Grāmatā ievietotas laša, foreles, butes, paltusa, tunča, mencas, līdakas un citu zivju ēdienu receptes.

        ISBN 9789934061745.

        Kulinārija (zivis). Kulinārija (jūras produkti). Pavārgrāmatas.

Manfelde, Andra, 1973-.  Virsnieku sievas / Andra Manfelde; redaktore Gundega Blumberga; vēstures konsultants Vents Zvaigzne; mākslinieks Jānis Esītis; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. - 252, [3] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts : vēstures romānu sērija ; 10. grām.). - A. Manfeldes romāna darbība risinās pagājušā gadsimta 70. gados Liepājā, PSRS rietumu robežā. Dzīve divās pasaulēs, kuras savieno izgriežams tilts ar caurlaides posteni, pa vidu - karakuģu un zemūdeņu ceļš. Militāristi un civilisti, krievi un latvieši, savējie un svešie. Autores sirds atveras viņas svētajai trīsvienībai: sievietei, vīrietim un viņu turpinājumam - bērnam. Šī mīlestība romānā ir klātesoša ik rindā. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā.

        ISBN 9789934546365.

        Vēsturiskā proza, latviešu.

Judina, Dace.  Ceturtais kauliņš / Dace Judina; atb. red. Inga Ābelīte; lit. red. Dzintra Zālīte; korektors Edžus Zakss; makets Arturs Nīmanis. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (PNB Print). - 493, [3] lpp. - ("Izmeklē Anna Elizabete").

        ISBN 9789934152887.

Suvorovs, Viktors.  Spiegošanas pamati : kā strādāja visvarenākā un visnoslēgtākā 20. gadsimta izlūkošanas organizācija / Viktors Suvorovs ; no krievu val. tulkojis Jānis Kalve ; redaktore Gundega Blumberga ; Jānis Esītis, vāka mākslinieciskais noformējums ; Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 399, [1] lpp. - Pavisam nesen, 20. gadsimta otrajā pusē, pastāvēja divas pasaules sistēmas: viena ar Amerikas Savienotajām Valstīm, otra ar Padomju Savienību priekšgalā. Rietumu spiegi gādāja Austrumu noslēpumus, Austrumu spiegi — Rietumu noslēpumus. Tagad pasaule sairusi daudzās patstāvīgās valstīs vai valstu grupās, kurām ne vienmēr ir brālīgas un labu kaimiņu attiecības, un tāpēc spiegi nekad bez darba nepaliks. Tā uzskata bijušais izlūkošanas virsnieks Viktors Suvorovs (īstajā vārdā Vladimirs Rezuns, 1947), vairāk nekā divu desmitu grāmatu autors. 99,99 procentus no visas informācijas mūsdienās satur internets. Kāpēc tad vajadzīgi spiegit Atbilde ir vienkārša: lai iegūtu to 0,01 procentu informācijas, kas nav fiksēta nekādos dokumentos, nekādos datu nesējos. Tā ir vissvarīgākā un vissargājamākā informācija, kuras vērtība pārsniedz visu to, ko var sameklēt atvērtajos, pa pusei slēgtajos un pat slēgtajos, taču visviens nepietiekami drošajos avotos.

        ISBN 9789934546389.

Hirvisāri, Laila.  Es, Katrīna : Ķeizarienes grēksūdze : biogrāfisks romāns par Katrīnu Lielo / Laila Hirvisāri ; no somu val. tulkojusi Lelde Rozīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslin. noform. ; atb. redaktore Inga Ābelīte ; lit. redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 508, [1] lpp. - Atrodoties slimības gultā, Krievijas imperatore Katrīna II Lielā atceras notikumus, ko piedzīvojusi savā mūžā. Reiz skaistai un jaunai vācu princesei Sofijai Frīderikei Augustei sešpadsmit gadu vecumā neviens nejautāja, vai viņa vēlas kļut par lielkņaza Pētera sievu. Meitenei nejautāja, vai viņa vēlas doties uz svešu zemi, lai kādu dienu kļūtu par tās valdnieci. Lai iegūtu varu, Katrīna ir ziedojusi daudz - pametusi ģimeni, atteikusies no sava vārda, reliģijas un pat privātuma. Lailas Hirvisāri slavenās valdnieces dzīvi apskata caur sievietes sajūtu un psiholoģijas prizmu.

        ISBN 9789934152665.

Rabičevs, Leonīds.  Karš visu norakstīs : 1941-1945 : 31. armijas virsnieka atmiņas / Leonīds Rabičevs ; no krievu val. tulkojis Juris Ciganovs ; atb. redaktore Renāte Neimane ; Dina Ābele, vāka mākslinieciskais noformējums ; Dainas Vīķeles makets. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 238 lpp. : portr.

        ISBN 9789934153013.

Gailīte, Mārīte, 1960-.  Gurķi : izturīgas šķirnes un gardas receptes / Mārīte Gailīte, Aija Geida ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Inga Bērze. - Rīga : Lauku Avīze, ©2017 (Rēzekne : Latgales druka). - 128 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - M. Gailītes un A. Geidas grāmata adresēta visiem, kas vēlas audzēt gurķus. Tajā atrodams viss par gurķu šķirnēm, to kopšanu, slimībām, kaitēkļu apkarošanu, kā arī dotas ēdienu receptes. Pārsteidziet savus mīļos ar garšīgiem jaunumiem! Grāmata adresēta plašam lasītāju lokam - gan mazdārziņu īpašniekiem, gan lielzemniekiem.

        ISBN 9789934152825.

        Gurķi.

100 gardi olu ēdieni : kul, cep, vāri, plaucē / [autoru kolektīvs] ; tulkojums latviešu valodā: Iveta Galēja ; lit. konsultante Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 158, [2] lpp. : fotogr.

        ISBN 9789984236407.

Žuravska, Dzintra, 1939-.  Iegūstot zaudēts, zaudējot iegūts / Dzintra Žuravska. - Rīga : Sol Vita, [2017]. - 231 lpp.

        ISBN 9789984894744.

        Latviešu romāni.

Filipsa, Sūzana Elizabete.  Mana muļķa sirds : romāns / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, ©2017 (PNB Print). - 447 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģinālnosaukums: This heart of mine.

        ISBN 9789984358635.

        Amerikāņu romāni.

Bakingems, Roiss Skots.  Strupceļš : [romāns] / Roiss Skots Bakingems : no angļu val. tulk. Jāzeps Springovičs. - Rīga : Kontinents, 2017. - 397, [3] lpp. - Absolūti moderns trilleris par izdzīvošanu un atriebību.

        ISBN 9789984358642.

        Amerikāņu romāni.

Circene, Inese.  Dziesmotais gads [notis] : Inese Circene ; [galvenais redaktors Vilnis Purēns ; datorgrafika: Arta Muceniece]. - Rīga : RaKa, 2017. - 92 lpp. : notis.

        Saturā: Dziesmas Zinību dienai ; Tādi esam dienas darbā ; Rudens dziemas ; Latvijas Dzimšanas diena ; Ziemassvētku dziesmas ; Ziemas dziesmas ; Amatnieku dziesmas ; Svecīt, rādi ; Met, met, meteni ; Pavasaris nāk ; Dziesmu cikls "Tās ir Lieldienas" ; Rotaļas ar un par Lieldienu zaķiem ; Dziesmas Ģimenes dienai ; Dziesmas izlaidumiem.

        ISBN 9790900504388.

        Dziesmas, latviešu.

Drūrija, Kerija.  Septītā kamera / Kerija Drūrija ; no angļu val. tulk. Allens Pempers ; [lit. konsult. Ilze Jansone ; māksl. Tomass Folks]. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 365, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Cell 7 / Kerry Drewery.

        ISBN 9789984236421 : cietos vākos.

Riekstiņa, Inga.  Konfekšu pušķi : saldas un skaistas dāvanas visām dzīves situācijām / Inga Riekstiņa ; atb. redaktore Eva Jansone ; meketētājs Ivars Vimba ; Roberts Blumbergs, Jānis Brencis, foto. - Rīga : Jumava, [2017]. - 116, [1] lpp. : fotogrāfijas.

        ISBN 9789934200557.

Frēliha, Zuzanna.  Ugunskristības : romāns / Zuzanna Frēliha ; no vācu val. tulkojusi Sinda Krastiņa ; atb. redaktore Anna Pavlovska ; lit. redaktore Ligita Sproģe ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : Jumava, [2017]. - 294, [1] lpp.

        ISBN 9789934200755.

Domkins, Andrejs.  Koks tavās mājās : praktiski padomi / Andrejs Domkins. - 2. papildinātais izdevums. - Rīga : Jumava, 2017. - 239, [1] lpp. : il. ; 25 cm. - Viss par koksni un koksnes materialiem. . - Koksne ir vislabākā izvēle ne tikai mājokļa būvniecībā un iekārtošanā, jau no seniem laikiem šis brīnišķīgais materiāls izmantots kuģu, tiltu un pat lidmašīnu būvniecībā.

        ISBN 9789934200625 (mīkstajos vākos).

        Koksne. Kokmateriāli. Kokapstrāde. Celtniecība, koka.

Belševica, Vizma, 1931-2005.  Billes skaistā jaunība / Vizma Belševica ; dizains Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 254, [2] lpp. ; 22 cm.

        [3. daļa].

        ISBN 9789934121654.

        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Einfelds, Jānis, 1967-.  Dunduri un dēmoni / Jānis Einfelds ; redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. - 207, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934546402.

        Stāsti, latviešu.

Rauds, Reins.  Perfektā teikuma nāve : [politisks trilleris] / Rens Rauds ; no igauņu val. tulk. Maima Grīnberga ; Tomasa Folka māksl. noformējums. - Rīga : Jānis Roze, 2017. - 208 lpp.

        ISBN 9789984236384.

Demarkē, Mišels.  Tiobas pareģojums / Mišels Demarkē ; no angļu valodas tulkojusi Inguna Brože ; literārā līdzautore Ina Eglīte ; mākslinieks Andris Lamsters. - Rīga : Madris, [2017]. - 183, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Grāmata pirmoreiz publicēta ar nosaukumu: Abduction to the 9th planet, Arafura Publishing, 1993.

        ISBN 9789984317595.

        Gara vēstījumi. Starpzvaigžņu sakari. Dzīve uz citām planētām. NLO - Aculiecinieki un tikšanās.

Mlodinovs, Leonards.  Zemapziņas spēks : kā subliminālie stimuli ietekmē mūsu uzvedību / Leonards Mlodinovs ; no angļu val. tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2017. - 262, [1] lpp.

        ISBN 9789984869896.

Prusts, Marsels.  Germantu lokā : romāns / Marsels Prusts ; no franču valodas tulkojusi Skaidrīte Jaunarāja ; Daces Dravenieces vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Māras Rubenes pēcvārds. - Rīga : Jumava, [2017]. - 556, [3] lpp. ; 20 cm. - (Zudušo laiku meklējot / Marsels Prusts ; 3. grāmata). - Bibliogrāfija piezīmēs: 551.-[557.] lpp. - Oriģinālnosaukums: Le côté des Guermantes. - Trešā grāmata romāna-epopejas "Zudušo laiku meklējot" ciklā.

        ISBN 9789934110832.

        Franču romāni.

Skailis, Andrejs, 1927-2012.  Brīnumatslēga : latviešu literatūras humora klasiķa stāsti. / Andrejs Skailis ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; Astrīdas Skurbes-Vites pēcvārds ; grāmatas noformējumā izmantoti Uģa Mežavilka zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, ©2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 548, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - 2017. gada 1. aprīlī mēs svinētu rakstnieka Andreja Skaiļa (īst.v. Andrejs Vite, 1927-2012) deviņdesmito jubileju. A. Skailis ir viens no īpatnējākajiem latviešu rakstniekiem 20. gadsimta otrajā pusē un 21. gadsimta sākumā. Visspilgtākais tā laika ironiskās prozas meistars, kas pats par sevi latviešu literatūrā ir retums.

        1. sējums.

        Saturs: Bikstīšana (1964) ; Superblusas (1967) ; Brīnumatslēga (1968) ; Nāvīgs apvainojums (1972) ; Aušīgais pegazs (1974) ; Nolādētie zagļi (1977).

        ISBN 9789934153099.

        Stāsti, latviešu. Humoristiskā proza, latviešu.

Skailis, Andrejs, 1927-2012.  Kumeļa prāts : latviešu literatūras humora klasiķa stāsti. / Andrejs Skailis ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; Andra Kolberga pēcvārds ; grāmatas noformējumā izmantoti Uģa Mežavilka zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, ©2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 631, [3] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm. - A. Skaiļa (īst.v. Andrejs Vite, 1927-2012) 2. sējumā ievietoti viņa humoristiskie stāsti, kas publicēti krājumos, kā arī krājumos neiekļautie stāsti.

        2. sējums.

        Saturs: Lielais ķēriens (1981) ; Grietiņa pie ratiņa (1985) ; Stāsti no izlases "Kumeļa prāts" (1987) ; Pa logu izsviestā nauda (1994) ; Krājumos neiekļautie stāsti: Bumbulītis ; Teļa liktenis ; Mūsu zemīte raibi rūtainajā pasaulē ; Runcis ; Trešā.

        ISBN 9789934153105.

        Stāsti, latviešu. Humoristiskā proza, latviešu.

Griģe, Gunta.  Jautrie pirkstiņi : dziesmas, pirkstu rotaļas un radošie uzdevumi bērniem / Gunta Griģe ; zīmējumi Arta Muceniece. - Rīga : RaKa, 2017. - 62 lpp. : il. - Krājumā apkopotas muzikālas rotaļas un radošo darbu lapas pirmsskolas vecuma bērniem. Darbus vieno ideja par pirkstu kustību attīstību, kas vienlaikus veicina arī koordinācijas, ritma izjūtas, domāšanas, telpas un laika uztveres pilnveidošanos.

        ISBN 9789984463612.

Irbe, Aivars, 1943-.  Mežvīteņi un citi augi dārzā / Aivars Irbe ; māksliniece Māra Ranka ; redaktore Ieva Šuplinska ; par izdevumu atbild Veronika Lāce ; priekšvārdu sarakstīja: Raimonds Vējonis, Andrejs Svilāns, Ilma Nereta. - Rīga : Sol Vita, 2017. - 239 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 31 cm. - A. Irbe grāmatu veltī Latvijas simtgadei un Latvijas Puķu draugu saietam, kas 2017. gada 15. jūlijā Raunā 40. reizi pulcēs vienkopus Puķu draugus. Grāmatā uzzināsiet gan pilnīgi jaunas, gan nedaudz piemirstas lietas par ļoti dažādiem augiem un to kopšanu. Tā kalpos kā laba rokasgrāmata gan iesācējiem, gan pieredzējušiem dārzkopjiem. A. Irbe grāmatā aplūko mežvīteņu pavairošanu, audzēšanu, apgriešanu, sugas un šķirnes. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Rādītājs: 220.-224. lpp.

        ISBN 9789984894720.

        Mežvīteņi. Daiļdārzniecība.

Šteiselis, Juris, 1958-.  Bites piemājas dravā : 100 jautājumi un atbildes / Juris Šteiselis [teksts un fotogrāfijas]. - Rīga : J.L.V., [2016]. - 158, [1] lpp., [16] lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - J. Šteiseļa grāmatā vienkāršā valodā sniegti praktiski padomi par bišu kopšanu. Dotas atbildes uz daudziem jautājumiem par biškopību. Autors stāsta par dravu, stropu, veselām un paēdušām bitēm, to slimībām un barību.

        ISBN 9789934119064.

        Biškopība - Latvija.

Kohouts, Pavels.  Diplomēta bende / Pavels Kohouts ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Irīda Miska. - [Rīga] : J.L.V., 2016. - 359, [1] lpp. : tabulas ; 23 cm.

        ISBN 9789934200069.

        Čehu romāni.

Strubergs, Pēteris, 1945-.  Anatolijs Danilāns. Dakteris ar atvērtu sirdi / Pēteris Strubergs; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, ©2016. - 232, [5] lpp., [16] lpp. iel. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Iekšķīgo slimību katedras profesors Anatolijs Danilāns uzskata, ka profesionālajā jomā svarīgākais ir tas, lai ikviens cilvēks sajustu, ka ārsts no sirds vēlas viņam palīdzēt. Šī pārliecība profesoram ir palīdzējusi sasniegt to, ar ko viņš, būdams izcils speciālists gastroenteroloģijā, šobrīd var lepoties. Plaši viņš ir pazīstams kā tautā mīlēts veselīga dzīvesveida popularizētājs, kurš, daloties ar savu personīgo pieredzi, vienkāršā un saprotamā valodā stāsta par to, kas nepieciešams, lai cilvēki dzīvotu ilgi, laimīgi un veseli.

        ISBN 9789934200496.

        Pasniedzēji - Latvija. Ārsti - Latvija. Medicīna - Latvija - Vēsture.

        Latvija.

        Biogrāfijas.

Hānbergs, Ēriks, 1933-.  Labie gariņi uz sliekšņa, uz taciņas, uz ceļa un pēkšņumos : personību fotoportretu albums pagātnes un tagadnes vēstījumu ieskāvumā / Ēriks Hānbergs ; Lijas Kalniņas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; dzejas autori: Aleksandrs Čaks, Ādolfs Gaujietis, Zenta Mauriņa, Jēkabs Rūsiņš, Sandra Vensko, Gunita Boka, Daiga Dzilna, Mirdza Gūža, Gundega Rezevska. - Rīga : Jumava, 2017. - 311, [1] lpp. : il., portr. ; 21 cm. - Sētnieki, pastnieki, dārznieki, ceļu uzturētāji agri jo agri iekustina dienu. Ugunsdzēsēji jebkurā diennakts stundā gatavi traukties. Labie gariņi! Viņiem veltīta Ē. Hānberga grāmata: portretējot un apvijot ar intriģējošiem stāstījumiem par visādībām Grobiņas novadā sendienās un mūsdienās.

        ISBN 9789934200373.

        Dokumentālā proza, latviešu.

Konditora cukurbeķera receptes / sastādītāja Sarmīte Boka; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva; literārā redaktore Brigita Šoriņa; mākslinieks Jānis Pavlovskis. - Rīga : Jumava, ©2017. - 206, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Grāmatā apkopotas konditora-vecmeistara Aleksandra Dabres (1916-1993) izmantotās konditorejas izstrādājumu receptūras, kas saglabājušās Meistara jaunības gadu piezīmju kladēs un ilgo darba gadu pierakstos, ko viņš apguvis labākajā pirmskara Rīgas konditorejā - "Ch. Jürgenson-Otto Schwarz" jeb pie "Otto Švarca". A. Dabre ir arī daudzu jauno recepšu autors. Mūsdienās tās jau ir kļuvušas par klasiku, un to pagatavošanas noslēpums ir aprakstīts šajā grāmatā.

        ISBN 9789934200328.

        Miltu konditorejas izstrādājumi - Latvija. Mīklas izstrādājumi - Latvija. Kūkas. Cepumi. Piparkūkas. Pavārgrāmatas.

Kokle-Līviņa, Vēsma, 1931-.  Dzīve mirkļu mainībā : dzeja, sajūtas un notis / Vēsma Kokle-Līviņa ; teksts, ilustrācijas: Vēsma Kokle-Līviņa ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, ©2017. - 127, [1] lpp. : ilustrācijas, notis ; 17 cm. - V. Kokle-Līviņa grāmatā pieskaras mūsu Latvijas gadalaikiem ar savām izjūtām no jaunības līdz mūža nogalei. Šis ir autores četrdesmitais dzejoļu krājums, kas lasītājam ļauj notvert dzejnieces vārdu burvību par gadalaikiem un skaistiem sapņiem - patiesiem, sirsnīgiem un sirds siltiem.

        ISBN 9789934200472.

        Latviešu dzeja.

Jaunsudrabiņš, Jānis.  Vēja ziedi : Rasmas stāsts / teksts, ilustrācijas: Jānis Jaunsudrabiņš ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, ©2017. - 134, [1] lpp., [8] lpp. iel. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - J. Jaunsudrabiņa (1877-1962) darbs nav tradicionāls 20. gadsimta sākuma stāsts. Galvenā varone Rasma ir bagātu saimnieku (viņas tēvs gan pirms laika miris) meita. Savos sešpadsmit gados, atšķirībā no citām rozā, pūkainajā mākonītī ietītajām "Paijiņām", Rasma nav nolemta vergošanai saimniecībā. Vēl vairāk – jaunietei teju ne pirksts nav jāpakustina, tāpēc viņa nododas sentimentālām apcerēm un klejojumiem pa kapsētu. Tomēr viņas mazliet gotiskam sapnim līdzīgo dzīvi izmaina Spodris – kaimiņa Valga dēls. Meitene jaunajā vīrietī iemīlas tik neprātīgi, ka neredz un nejūt itin neko sev apkārt. Rasma katru nakti pavada kapsētā, mežā vai pļavā, cerībā satikt savu iemīļoto. Kad meitene smagi saslimst, Rasma atklāj, ka viņā iemīlējies arī kalps Jānis – taču tie visi ir nieki, jo jaunietes vienīgā vēlme ir satikt Spodri.

        ISBN 9789934200519.

        Stāsti, latviešu.

Ozola, Elizabete.  Trīsdesmit rituāli veselībai, labklājībai un veiksmei / Elizabete Ozola ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ineta Strazdiņa. - Rīga : J.L.V., ©2017. - 111, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - E. Ozolas grāmatā tiek piedāvāti trīsdesmit rituāli cilvēka harmoniskai eksistencei. Grāmatā piedāvātās lūgšanas autore saņēmusi dziļo meditāciju laikā. E. Ozola iesaka lūgšanu saturu un struktūru izmantot individuālai iedvesmai personīgo lūgšanu un rituālu veidošanā. Autores mērķis ir parādīt vispārējos rituālu veidošanas principus un to norises gaitu.

        ISBN 9789934200595.

        Rituāli un ceremonijas. Meditācija. Kontemplācija. Garīgā dzīve.

Milevs, Angels.  Keto diēta : ketogēnās diētas, svara zaudēšanas, tauku sadedzināšanas un zema ogļhidrātu satura uztura ceļvedis / Angels Milevs ; no angļu valodas tulkojusi Kristīna Guste ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska. - [Rīga] : J.L.V., ©2017. - 71 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Oriģinālnosaukums: Keto diet.

        ISBN 9789934200304.

        Diēta ar zemu ogļhidrātu saturu. Diēta ar zemu ogļhidrātu saturu - Receptes. Novājēšanas diētas.

Dvēseles pļavas : dzeja / Daiga Akmentiņa, Egils Dambis, Agnese Ezerroze, Jans Ikes (Jānis Lūciņš), Dzidra Medvedjeva, Ņina Stolere, Solveiga Veide ; Agnese Piļāne, grāmatas salikums, noformējums, vāka dizains. - [Rīga] : Agnese Piļāne, 2016. - 267 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Grāmata "Dvēseles pļavas" ir dzejas kopkrājums, kurā publicējušies galvenokārt jau zināmi autori - Daiga Akmentiņa, Egils Dambis, Agnese Ezerroze, Jans Ikes (Jānis Lūciņš), Dzidra Medvedjeva, Ņina Stolere, Solveiga Veide. Dzejas tematika pārsvarā veltīta mīlestībai. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.

        ISBN 9789934558009.

        Latviešu dzeja.

Tomiņa, Anna.  Septiņas notis mīlestībai : dzeja / Anna Tomiņa. - [Rīga] : Agnese Piļāne, 2016. - 265 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - A. Tomiņas dzīvē skaitlim septiņi ir īpaša nozīme. Tas ir viņas skaitlis. Visam autores mūžam cauri vijusies mīlestība un mūzika. Viņas dzeja ir dvēseles spogulis, viņas sirds melodija.

        ISBN 9789934558061.

        Latviešu dzeja.

Aivieksts, Aivars, 1943-.  Būs maizes gads / Aivars Aivieksts ; makets Aija Pastare. - Ugāle : Visual Studio, [2017]. - 134, [1] lpp. : il.

        ISBN 9789934523403.

Aivieksts, Aivars, 1943-.  Ielāps uz goda biksēm : viena vakara romāns / Aivars Aivieksts ; vāka salikums: Aija Pastare. - [Ugāle, Ventspils novads] : Visual studio, ©2017 (BookPrint.lv). - 186, [1] lpp. ; 21 cm. - A. Aivieksts (īst.v. Aivars Seržāns) nu jau trešo gadu kopš pārcelšanās no Vidzemes dzīvo Kurzemē. Madonas pusē viņš iegriežas apciemot radus un kā sendienās - pamakšķerēt. Romāna rakstīšanas manierē autoram ļoti palīdzēja bbibliotēkas plauktos satiktā Dženetas Vintersones grāmata "Smagums" (2007), kas tika izlasīta ar lielu vieglumu.

        ISBN 9789934523380.

        Latviešu romāni.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »