Jaunieguvumi maijā

Ziņa publicēta 06.06.2017
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2017.gada maija mēnesī.

Latvju zīmju mandalas / [grāmatas veidotāji: Ilze Bulate ... u.c. ; dizainu veidoja Sandis Zolts ; mūziku rakstīja Mārtiņš Miļevskis un sakārtoja Ilze Bulate]. - [Rīga] : Latvijas Skaņas un valodas terapijas asociācija, 2016. - [47] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm + 1 CD. (41:07). - Grāmata aicina doties brīnumainā ceļojumā, līdzi ņemot tikai kārbiņu ar krāsainiem zīmuļiem. Mūsu senču gadsimtiem krātais un glabātais mantojums - senās zīmes atdzīvosies ikvienam, kurš uzdrošināsies sākt spēlēties ar krāsu un formu. Lai šis ceļojums būtu vēl patīkamāks jauks ceļabiedrs būs piemērota mūzika. Lai tas ir veids kā mazināt stresu un steigu, ļaujoties radošai Latvju zīmju radīšanas meditācijai.

        CD saturs: Līdzsvars un rotaļa ; Krāsu vibrācijas ; Saules prieka deja ; Kosmiskais miers ; Skaņas sirds bezgalība / Mārtiņš Miļevskis.

        ISBN 9789934190797.

        Mandala. Zīmes un simboli - Latvija. Meditācija. Krāsojamās grāmatas. Meditācijas mūzika.

Kalvīno, Italo.  Neredzamās pilsētas : romāns / Italo Kalvīno ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; ilustrācijas: Elīna Brasliņa ; literārais redaktors Arturs Hansons ; dizains: Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 142 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm. - Oriģinālnosaukums: Le città invisibili.

        ISBN 9789934565144.

        Itāliešu romāni.

Doidžs, Normens.  Smadzenes nenoveco, tās mainās / Normens Doidžs ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; mākslinieks Tomass Folks. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, ©2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 492, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs un atsaucēs: 403.-[477.] lpp. - Oriģinālnosaukums: The brain that changes itself. - Alfabētiskais rādītājs: 479.-[493.] lpp.

        ISBN 9789984236391.

        Nervu sistēmas plastiskums. Smadzeņu bojājums - Pacienti - Rehabilitācija.

Freitele, Linda.  Bērnu audzināšanas noteikumi : audzināt ar mīlestību un konsekvenci : kā izturēt visas mazās un lielās katastrofas ģimenes ikdienas dzīvē / Linda Freitele ; no vācu val. tulkojusi Ārija Servuta. - Rīga : J.L.V., 2017. - 94, [1] lpp. : fotogr. - (Ģimenes ABC). - Šī grāmata var kalpot par palīgu ikvienam vecākam sarežģītajā bērna audzināšanas ceļā. Tā sniedz atbildes uz jautājumiem par robežu nospraušanu, dusmu savaldīšanu un daudzām citām aktuālām norisēm audzināšanas procesā.

        ISBN 9789934200779.

Ģibiete, Lia Mona, 1948-.  Suitu rakstainās zeķes : Suiti patterned socks / Lia Mona Ģibiete ; redaktore Elita Priedīte ; mākslinieks Mareks Hofmanis ; tulkotāja Dārta Rīna ; fotogrāfi: Valdis Rūdolfs Ģibietis, Ārija Sproģe, Lia Mona Ģibiete. - [Rīga] : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, ©2017 (Talsu tipogrāfija). - 80 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Nozīmīgas ir vairāku paaudžu laikā veidotās un saglabātās zeķu adīšanas tradīcijas, kas atsevišķos Latvijas novados dzīvo un tiek ievērotas joprojām. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Par autori: 76. lpp.

        ISBN 9789934528194.

        Zeķes - Latvija - Alsungas novads. Adīšana - Latvija - Raksti - Alsungas novads. Suiti - Apģērbs. Adītāji - Latvija - Alsungas novads.

        Alsungas novads (Latvija).

Sapnis par Mēnessmeitiņu : vēstulēs, atmiņās, dzejā / sastādītāja Gaida Jablovska ; Evas Eglājas-Kristsones pēcvārds ; mākslinieks Andris Lamsters. - Rīga : Madris, 2017. - 192 lpp. : fotoil.

        ISBN 9789984317717.

Rubenis, Andris, 1951-.  Baroks un klasicisms : laikmeta teorētiķu un mākslinieku redzējums / Andris Rubenis ; [mākslinieki: Rauls Liepiņš, Kaspars Podskočijs ; redaktors Aivars Kļaviņš]. - Rīga : Autorizdevums, 2017. - 232 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 228.-232. lpp. - Baroks un klasicisms tiek ierindots laikmetā starp renesanses mākslu un romantismu. A. Rubeņa apcerējums ir sveiciens aizgājušā laika teatralizācijai no bezcerības pilnā mūsdienu uzveduma, kurā nav piesaistes realitātei (tikai tiešsaiste ar neko, kas tiek maldīgi uzskatīts par kaut ko). Luga, kura tika spēlēta, bija ļaužu dzīve, tās skatītāji - visa pasaule.

        ISBN 9789934861017.

        Māksla, baroka. Māksla, rokoko. Klasicisms. Klasicisms mākslā. Klasicisms literatūrā.

Jansone, Ilze.  Latvju ceļotājs / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, [2017]. - 148 lpp., [4] lpp iel. : fotoil.

        2. grāmata.

        ISBN 9789984851792.

Prisjolkova, Inese.  100 dienas, kas mainīs pasauli / Inese Prisjolkova ; redaktore Gundega Štrausa ; makets Edgars Švanks. - Jūrmala : Inese Prisjolkova, [2017]. - 317 lpp.

        ISBN 9789934852527.

Zaratustras dziesmas / priekšvārds, ievads, pielikumi, vārdnīca, gātu tulkojums no angļu valodas: Guntis Kalnietis ; redaktore Ieva Murāne ; par izdevumu atbild Veronika Lāce ; vāka noformējumam izmantota N. Rēriha glezna "Zaratustra". - Rīga : Sol Vita, [2017]. - 143, [1] lpp. : ilustrācija ; 18 cm. - (Tikumiskās apgaismības mācība). - Bibliogrāfija: 131.-132. lpp.

        ISBN 9789984894737.

        Zoroastrisms.

Bakmans, Frēdriks.  Omce sūta sveicienus un atvainojas / Bakmans Frēdriks; no angļu val. tulk. Renāte Punka; lit. kons. Inga Karlsberga; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 349 [3] lpp. - Uz vāka: romāna Vīrs, vārdā Ūve esošajiem un topošajiem cienītājiem.

        ISBN 9789984236308.

        Zviedru romāni.

Skujiņš, Zigmunds, 1926-.  Ēnu aleja / Zigmunds Skujiņš; literārā redaktore Antra Bula; dizains: Anta Pence. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 142 lpp : ilustrācija, portreti ; 20 cm. - Rakstnieka Z. Skujiņa garstāsta darbība notiek 20. gadsimta 50. gadu Rīgā, tomēr stāsta varoņi savās atmiņās zīmē Rīgu dažnedažādu laiku pārmaiņās. Varoņi ir gan cinkogrāfi, gan iespiedēji, gan mākslinieki un literāti. Sveicot Z. Skujiņu 90 gadu jubilejā tiek izdots šis garstāsts. Stāsts pirmo reizi klajā nāca krājumā 2003. gadā. Aizraujošo, Rīgas videi un tās cilvēkiem veltīto garstāstu autora jaunā redakcijā "Neputns" publicē atsevišķā izdevumā.

        ISBN 9789934565045.

        Latviešu proza.

Ferrante, Elena.  Jaunais uzvārds / Elena Ferrante; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere; māksl. red. Inguna Kļava Švanka; vāka dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 479, [1] lpp. ; 23 cm. - (Neapoles tetraloģija / Elena Ferrante ; 2. grāmata).

        [2. grām.].

        ISBN 9789934066399.

        Itāliešu romāni.

Laukmane, Maija, 1953-.  No zila gaisa : dzeja un plīvojumi / teksts, foto: Maija Laukmane ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; grāmatas dizains: Vilnis Lapiņš. - [Rīga] : Annele, ©2017. - 118, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Grāmata ir dzejnieces M. Laukmanes dzejoļu un eseju (plīvojumu) krājums. Grāmatas galvenā tēma - ceļš, kuru ejam, kuru izvēlamies, domas, pārdomas un izjūtas par savu vietu pasaulē.

        ISBN 9789934559037.

        Latviešu dzeja.

Ermlere, Franciska, 1968-.  Manuskripts : Rīgas detektīvs / Franciska Ermlere ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; atb. redaktore Renāte Neimane ; lit. redaktore Elīna Kokareviča ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 157, [2] lpp.

        ISBN 9789934153174.

Moriartija, Laiena.  Patiesi. Neprātīgi. Vainīgi / Laiena Moriartija ; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2017. - 509, [2] lpp.

        ISBN 9789984358666.

Bērziņš, Māris, 1962-.  Gūtenmorgens otrreiz / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. - 189, [1] lpp. ; 22 cm. - Literatūras pētnieks un rakstnieks Guntis Berelis stāsta par Gūtenmorgenu un to, kā viss sākās: "Vienreiz parkā uz soliņa sēdēja Māris Bērziņš, skatījās debesīs un domāja. Te, nez no kurienes uzradies, viņam blakus piemetās Gūtenmorgens un sāka klusēt. Klusēja kā jau parasti — skaļi. Bērziņš uzmeta viņam vienu aci un teica: "Klausies, vecīt, tu zini, ka esi ģeniāls klusētājs?" Gūtenmorgens turpināja klusēt, bet vēl skaļāk un lepnāk. Te pienāca klāt Berelis, arī apsēdās uz soliņa, uzmeta Gūtenmorgenam otro aci un pavēstīja: "Es tevi atceros kopš pašas dzimšanas. Pirmais publiskais Gūtenmorgena brēciens bija manā dzīvoklī 2006. gadā. Laiciņš jau pagājis, bet, zini, tu nemaz nenoveco, tikpat žirgts un sprigans kā agrāk." Tāds viņš ir, šis Gūtenmorgens, — mazliet jokains, mazliet nopietns, mazliet ģeniāls, mazliet absurds radījums, kuram nekas no cilvēku būšanām nav svešs, kaut gan viņš pats, iespējams, nemaz nav cilvēks. Vai vārds spēj kļūt par cilvēku? Var jau būt, ka spēj, sevišķi, ja tas ir Gūtenmorgens. Viņš spēj dabūt gatavas visdullākās lietas".

        ISBN 9789934546396.

        Stāsti, latviešu.

Osendovskis, Antonijs Ferdinands.  Cilvēku, zvēru un dievu zemē : jāšus cauri Centrālajai Āzijai / Antonijs Ferdinands Osendovskis ; no poļu valodas tulkojis Rišards Labanovskis ; Aigara Truhina dizains ; redaktors un priekšvārda autors Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 365, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Oriģinālnosaukums: Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów.

        ISBN 9789934064661.

        Autobiogrāfiskā proza, poļu.

        Mongolija - Ceļojumu apraksti. Mongolija - Kultūras vēsture.

Robotams, Maikls.  Dzīvību vai nāvi : [detektīvromāns] / Maikls Robotams ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 444, [2] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģinālnosaukums: Life or death.

        ISBN 9789934064555.

        Detektīvromāni, austrāliešu.

Pētersone, Maruta.  72 gaismas dzimšanas sargeņģeļi / Maruta Pētersone ; red. Renāte Kārkliņa ; Jāņa Pavlovska attēlu apstrāde ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, 2017. - 306, [1] lpp. : il.

        ISBN 9789934121685.

Žola, Ilze.  Mans bioloģiskais dārzs / Ilze Žola ; redaktors Gints Tenbergs ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; fotogrāfiju autori: Ilze Briģe, Ligita Liepiņa, Edgars Švanks, Gints Tenbergs, Ilze Žola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 111, [1] lpp. : fotogrāfijas. - Izmantotās literatūras saraksts: 111.- [112]. lpp.

        ISBN 9789934067570.

        Bioloģiskā dārzkopība.

Vanags, Lauris.  Pelēkzils uz rozā / TR Notārs ; [redaktors Aldis Vēvers ; vāka dizainu veidojusi Natālija Kugajevska]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 256 lpp. ; 21 cm. - Tizleņu Reģistra Notārs (alias Lauris Vanags), kas latviešu literatūrā sevi pieteica ar grotesko īsprozu "Belašs jeb Vilcienā lasāma grāmata" (2015), ir dažu labu apbrīnojami vitālo personāžu iesaistījis spriedzes pilnās un gluži vai neticamās, taču visnotaļ reālistiski atspoguļotās dēkās šajā asprātīgajā un paradoksālajā romānā. Pēteris Lielais – jauns vīrietis, kurš augumā un spēkā ir tuvs Kārļa Skalbes Milzim un Annas Brigaderes Lutausim vienlaikus – kopā ar savu iecerēto bibliotekāri Ilzīti dodas uz tumšajiem un dziļajiem Kurzemes mežiem, lai atrastu bez vēsts pazudušo onkuli Ēvaldu, kurš dzīvo kopā ar Ilzītes māti Almu. Ap apsēsto fizmatu, zinātnieku-entuziastu plīvo noslēpumainība. Tāpēc par viņa darbiem un likteni ne tikai raizējas tuvinieki un draugi, bet arī interesējas bruņotu svešzemju avantūristu banda. Tiem ierodoties, miermīlīgi apcerīgā meža mājiņas gaisotne pārvēršas trillerī, kurā uz spēles liktas romānu personāžu dzīvības.

        ISBN 9789934067457.

        Latviešu romāni.

Ābeļziedu baltumā : veltījums mātei / [sastādītāja] Agnese Piļāne. - [B.v.] : Autorizevums, 2017. - 165 lpp. : il.

        ISBN 9789934558177.

Gaile, Inga, 1959-.  Kā veidot muzikālu uzvedumu : pirmsskolas un sākumskolas skolotāju radošai darbībai / Inga Gaile ; [zīmējumi, fotogrāfijas: Rudīte Kravale ; galvenais redaktors Vilnis Purēns]. - Rīga : RaKa, ©2017. - 87, [1] lpp. : ilustrācijas, notis, shēma, tabulas ; 28 cm + 1 pielikums (64 lpp.). - Pielikumā: Nošu pielikums: Rotalas; Rūķīši un mežavecis; Cirks; Brēmenes muzikanti; Gliemezītis; Pie datoriem; Kaķu balle; Latvijas dzimšanas diena; Rācenis; Sēņu sacensība.

        ISBN 9789984463629.

        Bērnu teātris - Producēšana un režija. Radošās spējas, bērnu. Bērnu dziesmas, latviešu. Skatuves mūzika.

Jēkabsons, Ēriks.  Neatkarības kara stāsti: 1918-1920 / Ēriks Jēkabsons. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 493, [1] lpp : foto. - Neatkarības kara stāsti par Latvijas armiju, par kaujām un cīņām laika posmā no 1918. līdz 1920. gadam. Autors atklāj arī mītus un patiesību par spilgtākajām Latvijas armijas personībām - Oskaru Kalpaku, Jāni Balodi un citiem. Vienā nodaļā apkopotas atmiņas, dienasgrāmatu piezīmes.

        ISBN 9789934153303.

Prēgencere, Brigite.  Dziedinošō akmeņu izmantošana pēc Hildegardes fon Bingenas metodes / Brigite Prēgencere ; tulkojums, Daina Burve ; Ilzes Isakas vāka dizaina adaptācija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 143 lpp. : fotogrāfijas.

        ISBN 9789934066344.

        Dārgakmeņi - Izmantošana terapijā. Dārgakmeņi - Psihiskie aspekti.

Pataki, Elisone. Pataki, Elisone.  Sisi: impērijas valdniece : [vēsturisks romāns] / Elisone Pataki ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, ©2017 (PNB Print).). - 439, [1] lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Bibliogrāfija: [440.] lpp. - Oriģinālnosaukums: Sisi: empress on her own.

        ISBN 9789984358604.

        Amerikāņu romāni.

Mariņina, Aleksandra.  Sods bez ļauna nodoma / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : NT klasika, 2017. - 446 lpp.

        ISBN 9789934857041.

A II Pozitīvs.  Sabiedrības dakteri : "Pogaino NE zvēru " III grāmata / A II Pozitīvs ; redaktore Vineta Vaišļa ; māksliniece Lība Kamene. - Rīga : Drukātava ; Arturs Vaišļa, 2017. - 359, [3] lpp.

        3. grām.

        ISBN 9789934191572.

Beļskis, Normunds, 1959-.  Vēstules uz bruģa : dzeja / Normunds Beļskis ; mākslinieks Eduards Groševs ; redaktore Daina Grūbe ; grāmatā izmantotas autora fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija).). - 61, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Dzejnieks, dramaturgs, valsts un sabiedriskais darbinieks N. Beļskis jau kopš jaunības nododas literārajam darbam, sadarbojas ar izciliem komponistiem un dziedātājiem, ir vairāku teātra uzvedumu libretists un populāru dziesmu tekstu autors. N. Beļskis vienmēr bijis un ir īstens savas zemes patriots, un par to liecina arī viņa jaunā dzejas izlase. Tajā iekļauti gan dzejoļu cikli, kas jau ieguvuši popularitāti caur mūziku, – "Vēstules uz bruģa" (J. Kulakova kantāte barikāžu dienu dalībnieku piemiņai), "Kā maigi dzeļošs rožu krūms" (J. Lūsēna patriotisko dziesmu cikls) –, gan pavisam nesen tapuši dzejoļi.

        ISBN 9789934067488.

        Latviešu dzeja.

Beitnere, Dagmāra, 1955-.  Saprast un piederēt : dažas refleksijas par pašizpratni un stāstu vēstījumiem / Dagmāra Beitnere ; [māksliniece Paula Beitnere]. - Rīga : Madris, ©2017. - 293, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās.

        . - ISBN 9879984317359(atcelts). . - ISBN 9789984317359.

        Pašuztvere - Latvija - Sociālie aspekti. Pašizvērtēšana - Latvija. Atmiņa - Sociālie aspekti. Kolektīvā atmiņa - Latvija. Dzīvesstāsti - Latvija - Pētniecība. Personība un kultūra - Latvija. Personība un vēsture - Latvija. Latvieši - Etniskā identitāte. Latvieši - Ārvalstis. Nacionālisms - Latvija.

Kureši, Nabīls.  Pretrunīgais Islāms : Korāna un Bībeles patiesības mūsdienu pasaulē. jautājumi, atbildes un skaidrojumi / Nabīls Kureši; no angļu valodas tulkojusi Ilze Jansone ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2017. - 189, [1] lpp.

        ISBN 9789984869926.

Robotams, Maikls.  Dzīvību vai nāvi : [detektīvromāns] / Maikls Robotams ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 444, [2] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģinālnosaukums: Life or death.

        ISBN 9789934064555.

        Detektīvromāni, austrāliešu.

(Ne)nopietnas atziņas par dzīvi. Sievietēm / no angļu valodas tulkojusi Aija Eimane ; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (PNB Print). - 144 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Oriģinālnosaukums: Quotes that every woman should live by.

        ISBN 9789934066030.

        Aforismi. Sievietes - Citāti.

Esbauma, Džila Aleksandra.  Mājsaimniece : Anna bija laba sieva. Pārsvarā : romāns / Džila Aleksandra Esbauma ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 301, [1] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934065156.

        Amerikāņu romāni.

Eglītis, Anšlavs, 1906-1993.  Pansija pilī / Anšlavs Eglītis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; Anšlava Eglīša ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 318, [1] lpp. : ilustrācijas.

        ISBN 9789934055409.

Vecumniece, Venta. Dailes ugunij rada... : par Dailes teātra vecākās paaudzes aktieriem - atmiņas, apceres, sarunas / Venta Vecumniece ; galv. red. M.Caune ; L.Dzenes pēcv. - [Rīga] : Apgāds Priedaines, 2001. - 313, [2] lpp. : ģīm., faks.

        1. grām.

        ISBN 9984687198.

Viķe-Freiberga, Vaira. Saules balsī : no Emīļa Melngaiļa pierakstiem / Vaira Vīķe-Freiberga. - Rīga : Karogs, 2005. - 151 lpp. : il., ģīm., notis. - Bibliogr.: 16.lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu val.

        ISBN 9984505820.

Liepiņš, Harijs, 1927-1998.  Pēr, tu melo! / Harijs Liepiņš ; māksl. Jānis Jaunarājs ; red. Juris Robežnieks. - Rīga : Preses nams, 1997. - 184, [1] lpp. : il.

        ISBN 9984002918.

Vīķe-Freiberga, Vaira, 1937-.  Kultūra un latvietība / Vaira Vīķe-Freiberga. - Rīga : Karogs, 2010 (Talsu tipogrāfija). - 231 lpp. ; 23 cm. - Ietver bibliogr. - V. Vīķe-Freiberga uz daudziem jautājumiem par latvietību un kultūru meklē atbildes esejiski aizraujošā formā, izmantojot plašu kultūrvēsturisko faktu materiālu un liekot lietā gan savas zināšanas etnogrāfijā, foklorā, valodniecībā, antropoloģijā un citās zinātnēs, gan arī politiķes pieredzi.

        ISBN 9789984505936. . - ISBN 9789984505930.

        Kultūra. Latviešu esejas. Latvieši - Etniskā identitāte. Latvieši - Intelektuālā dzīve.

        Latvija - Kultūras politika - Vēsture.

Tamužs, Viesturs, 1962-.  Ķīmiķis ķemmē un saķemmē : dzīves stāsti, kas zīmē laikmetu / Viesturs Tamužs, Elvita Ruka ; Gvido Kajona ilustrācijas ; redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska. - [Rīga] : Artha, ©2016 (Livonia Print). - 228, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - V. Tamužs - veiksmīgs uzņēmējs un talantīgs domātājs, kas dzīvo, piedzīvo un stāsta. Asi un ar humoru tvertajos dzīves stāstos atklājas cilvēks, laikmets, biznesa un politikas aizkulises. E. Rukas tekstā dzīvīgums un vērtējošais prāts savijas vienotā rakstā, lai darbs būtu lasāms gan ar prātu, gan sirdi.

        ISBN 9789934148484.

        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Dobrovenskis, Roalds.  Reiz dzīvoja bruņinieks nabags... : grāmata par Musorgski / Roalds Dobrovenskis ; no krievu valodas tulkojusi Dina Nātiņa ; redaktore Benita Briede ; Esteres Rožkalnes vāka dizains un foto ; uz vāka: Teodora Zaļkalna veidotā Modesta Musorgska portreta fragments. - Rīga : Lasītava, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 687, [1] lpp. ; 22 cm. - (las.ām).

        ISBN 9789934866401.

        Komponisti - Krievija. Biogrāfiskā proza, krievu - Latvija.

        Biogrāfijas.

Tomašs, Jānis, 1984-.  Melnie darba cimdi : dzejas krājums / Jānis Tomašs ; redaktors un priekšvārda autors Aivars Eipurs ; dizains: Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - 63 lpp. ; 16 cm. - J. Tomašs latviešu jaunākajā dzejā ir tīrradnis. Viņš ir dzejnieks no dabas, kurš dāvā mums lieliskus tēlus, gluži jaunus šķietami vairs nepārspējamajā dzejas vidē. Dzejas krājuma rindās kopā sader izsmalcinātais ar vienkāršo, veidojot svaigu un neparastu stilu.

        ISBN 9789984334332.

        Latviešu dzeja.

Lielais Brālis Tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras : [starptautiskās zinātniskās konferences "Lielais Brālis Tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras", veltītas 1991. gada Augusta puča izgāšanās divdesmit piektajai gadadienai un sekojošajai VDK likvidēšanai Latvijas Republikā, 2016. gada 11., 12. un 13. augustā Rīgā ziņojumi / autori: Juris Stukāns ... u.c. ; zinātniskā redaktore Kristīne Jarinovska ; literārie redaktori: Ieva Kalniņa, Eoin Micheál McNamara ; recenzenti: Ivars Ījabs, Uldis Neiburgs] ; Latvijas Universitāte. [Latvijas vēstures institūts], LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija. - Rīga : LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016. - 611 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - (VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti ; 3. sējums). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, ziņojumu kopsavilkumi angļu valodā.

        3. sējums.

        ISBN 9789934858741.

        Tiesu psihiatrija - Latvija - Kongresi, konferences utt. Kriminālprocess - Latvija - Kongresi, konferences utt. Reliģija un tiesības - Latvija - Kongresi, konferences utt.

        Latvija. psrs ( līdz 1991 ). Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991 - Kongresi, konferences utt - Kolaboracionisti.

Ījabs, Ivars, 1972-.  Politikas teorija: pirmie soļi / Ivars Ijabs; redaktore Renāte Kārkliņa; Artura Gisinga dizains. - Rīga : SIA Lasītava, 2017. - 278, [1] lpp. - (las.ām).

        ISBN 9789934866418.

Hanovs, Deniss, 1977-.  Dons Žuans atgriežas: Volfganga Amadeja Mocarta opera "Don Giovanni" 18. gadsimta komunikācijas telpā / Deniss Hanovs; recenzenti: Lolita Fūrmane, Edīte Tišheizere, Lerijs Vulfs; kopsavilkumu angļu valodā tulkojis Deivids Vitloks ; literārā redaktore Inta Rozenvalde; māksliniecisko iekārtojumu izveidojis Aleksejs Muraško. - Rīga : Zinātne, ©2016. - 399 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 382.-394. lpp. un personu rādītājs: 395.-399. lpp. - D. Hanovs grāmatā analizē 18. gadsimta operas kultūru, izprotot to kā Eiropas elites kultūras un komunikācijas telpu. Aristokrātiskā auditorija un 18. gadsimta intelektuāļi veidoja mūzikas industrijas saturu, piešķīra nozīmes, ietekmēja sižetus, lēma par operas finansējumu, glāba operas no regulārām ekonomiskām krīzēm un konstruēja savus paštēlus uz skatuves. V. A. Mocarta (1756-1791) opera buffa "Don Giovanni" (Dons Žuans, 1787. g., pirmizrāde Prāgā) ilustrē to, kā veidojās operas politika Austrijas impērijā, mijiedarbojoties dažādiem politiskiem un ekonomiskiem, dzimtes kultūras un globālā operas tūrisma kultūras aspektiem. Monogrāfijā analizēta Mocarta opera saistībā ar senu dona Žuana tradīciju Eiropas mītos, viduslaiku dzejā, renesanses un klasicisma teātrī, kā arī veidota saturiskā saikne ar Mocarta operas uztveri 19. un 20. gadsimtā literatūrā, politikā, filozofijā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

        ISBN 9789934549229.

        Operas - Analīze, novērtējums. Operas - Stāstījumi, sižeti utt. Operas - Tēli. Dons Žuans (leģendārs tēls).

Auziņš, Arnolds, 1931-.  Ieklausīties sevī : dzeja / Arnolds Auziņš. - [Rīga] : IDE Rozītes, ©2016. - 134, [1] lpp. ; 18 cm. - A. Auziņš aicina domāt tikai gaišas domas, lai varam atvairīt tumsu. Lai dievs spēj labi saredzēt un nepaiet Latvijai garām. Saturā nodaļas: Augstāka vara ; Sievietes spēks ; Dzimtajā pusē ; Rieta stundā.

        ISBN 9789934854484.

        Latviešu dzeja.

Šadre, Daina.  Daudz laimes dzimšanas dienā : romāns / Daina Šadre ; redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Anitas Jansones-Zirnītes ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (Rēzekne : Latgales druka). - 186, [3] lpp. : faksimils, ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 5 (215). - D. Šadre uzrakstījusi romānu par skaistu mīlasstāstu, kas pārtapis par kriminālromānu. Saulrietā tiek nogalināts Violas līgavainis. Tikai pēc daudziem gadiem atklājas pastrādātā vājais punkts, un klusajā Vītolainē sākas dīvaini un baisi notikumi. Vai tie būtu saistīti ar mīlestības peripetijās sapinušos jauniešu trakulībām? Vai tās tomēr ir senā nozieguma atskaņas? Vai galvenajiem varoņiem izdosies nosargāt savu baiso noslēpumu?.

        ISBN 9789934153242.

        Latviešu romāni.

Noziegumu izmeklēšanas metodika : māc. grām. / Latvijas Policijas akad. ; red. F.Straube. - Rīga : Latvijas Policijas akadēmija, 2000. - 458, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Uz vāka nos.: Kriminālistika :...

        ISBN 9984655660.

Vispārizglītojošo skolu skolēnu fiziskās sagatavotības izvērtēšana / I.S. Priedīte, M. Sauka, L. Kalniņa, V. Lāriņš ; literārā redaktore Z. Stikute ; recenzents K. Strēlis. - Rīga : Latvijas Sporta medicīnas asociācija, 2015 (Latgales druka). - 53 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 39.-42. lpp.

        ISBN 9789934856105.

        Fiziskā sagatavotība bērniem. Skolēni - Veselība un higiēna.

Untitled. Latgales māksla : izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 24.04.2016. līdz 03.07.2016 = Latgale art : exhibition in Daugavpils Mark Rothko art centre from April 24 till July 3, 2016 / izstādes kuratori: Māris Čačka (teksts), Valentīns Petjko (redaktors) ; foto: Baiba Priedīte, Evija Andrušķeviča, Viktorija Eksta, Kaspars Geiduks, Natalja Marinoha, Sergejs Parfenovičs, Alīna Petkūne, Pauls Pudžs, Anna Ruža, Ivars Utināns ; dizains: Elīna Locika ; tulkojums angļu valodā: Maruta Lubāne. - [Daugavpils] : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2016] (Rīga : Dardedze Hologrāfija). - [71] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Aprakstīts pēc iespiedziņām. . - "Ceturto reizi Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā notiek Latgales mākslas izstāde"--Ievadā [3.] lpp.

        Mākslinieki: Ilona Abdulajeva, Evija Andrušķeviča, Diāna Apele, Jolanta Ābele, Valdis Baškirovs, Oskars Bērziņš, Anastasija Bikova, Andris Bižāns, Grieta Butjankova, Uldis Čamans, Anastasija Dubovska, Viktorija Eksta, Ilze Fetjko, Mairita Folkmane, Ivo Folkmanis, Kaspars Geiduks, Līga Grāvele, Ilze Griezāne, Anna Grinčuka, Una Gura, Agate Ignatoviča, Jana Indričāne, Ilona Jepifanova, Anita Jurkeviča, Anita Karpenko, Egons Kivkucāns, Ilze Kukule, Ingūna Levša, Ingūna Liepa, Silva Linarte, Nataļja Losāne, Karīna Ludborža, Dina Lukstiņa, Vēsma Lukstiņa, Natalja Marinoha, Oļegs Māliņš, Anita Nikuļceva, Alīna Petkūne, Ināra Petruseviča, Inga Pērkons, Diāna Poševa, Baiba Priedīte, Ineta Pudža, Pauls Pudžs, Agra Ritiņa, Anna Ruža, Sanri, Anna Silabrama, Annele Slišāne, Vija Stupāne, Lelde Šabuņina, Ilona Šauša, Ksenija Šinkovska, Mētra Štelmahere, Ruta Štelmahere, Jānis Urtāns, Vēsma Ušpele, Ivars Utināns, Marta Valujeva, Viktorija Valujeva, Jeļena Volkova, Dmitrijs Volkovs, Oksana Vronska, Edgars Vronskis, Ilgvars Zalāns, Osvalds Zvejsalnieks, Aiva Žūriņa.

        ISBN 9789934535307.

        Māksla, latviešu - Latvija - 21 gs - Izstādes - Latgale.

Viks, 1939-.  Maziņā : tchastuschkas / Viks ; māksliniece Anete Lasmane. - [Rīga] : Valters un Rapa, ©2017. - 95 lpp. ; 16 cm. - Vika (īst.v. Viktors Kalniņš) miniatūro dzejas grāmatu veido, no skanīgām un dzēlīgām četrrindēm radītas, zobgalīga teicēja pārdomas par aktuālajiem procesiem Latvijas un pasaules politiskajā, un sabiedriskajā dzīvē. Tomēr ironizējošā un skarbā ietvarā autora ieliktās idejas neaicina uz revolūciju un nepiedāvā problēmu risinājumus, bet liek lasītājam solidarizēties ar autoru tā pārdomās un caur satīras prizmu palūkoties gan uz pasauli, gan uz sevi pašu. Vika "maziņā", lai arī tiešām maziņa un pieticīga, būs tuva teju katram Latvijas iedzīvotājam.

        ISBN 9789984805993.

        Latviešu dzeja.

Rauhala, Paulīna.  Debesu dziesma / Paulīna Rauhala ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona. - Rīga : J.L.V., [2017]. - 270, [1] lpp. - Romāns stāsta par jaunu lestadiāņu (konservatīvs novirziens luterisma ietvaros) pāri. Viņu – Viljas un Alekša mīlestība uzplaukst pirmajā tikšanās reizē. Abi jaunie cilvēki cenšas veidot savu ģimenes dzīvi tā, lai spētu bērniem sniegt to mīlestību, kas pašiem augot pietrūkusi.

        ISBN 9789934200786.

Ikstena, Nora, 1969-.  Trīs : triloģija / Nora Ikstena ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; vāka noformējumā izmantota Levana Beridzes fotogrāfija. - Otrais izdevums jaunā redakcijā. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. - 349, [2] lpp. ; 22 cm. - N. Ikstenas triloģiju "Trīs" veido romāni "Dzīves svinēšana" (1998), "Jaunavas mācība" (2001) un "Mātes piens" (2015). To vienojošais pavediens - mātes un meitas, kuras dažādos laikos un laikmetos cenšas noskaidrot, kā dzīvot, lai nepazaudētu savu balsi, lai nekļūtu par zvanu bez mēles.

        Saturs: Dzīves svinēšana ; Jaunavas mācība ; Mātes piens.

        ISBN 9789934546242.

        Latviešu romāni.

Strelēvica, Daina.  Ja tevi mīl un gaida / Daina Strelēvica ; vāka fotogrācijas autore Agrita Grosbarte. - Rīga : J.L.V., 2017. - 275, [1] lpp. - Iļģuciema sieviešu cietuma kapelānes Dainas Strelēvicas vairāk nekā desmit gadu laikā tapušās piezīmes par ikdienas darbu un sastaptajām sievietēm. Dienasgrāmatas ierakstus papildina autores maģistra darba izstrādes laikā tapušās atziņas par sieviešu psiholoģiju.

        ISBN 9789934200670.

Dreika, Dagnija, 1951-.  Baltais tornis : romāns / Dagnija Dreika. - Jūrmala : Apgāds Daugava, [2017]. - 236, [3] lpp. - Šis manuskripts bija nobāzts patālākos plauktos, kur "marinējās" ilgus gadus, autore bija par šo darbu aizmirsusi. Turklāt jau sen dažādu iemeslu dēļ nolēmusi to nelaist klajā.Šis ir Dagnijas Dreikas pirmais romāns, kurā viņa apkopojusi savu jaunības pieredzi, pierakstīdama to studiju gados.

        ISBN 9789984411118.

Ķezbers, Kārlis, 1914-.  Ar domu par Latviju. Baltās un nebaltās dienas : atmiņu stāsts / Kārlis Ķezbers ; Arņa Šablovska kompozīcija, radakcija un fotogrāfiju atlase ; redaktore Līvija Baumane-Andrejevska ; Māris Garjānis, vāka dizains ; Ints Vikmanis, makets. - Rīga : Mansards, 2017. - 200 lpp. : fotogrāfijas, faksimili, portreti. - Kārlis Ķezbers. Bibliogrāfija: 186.- 193. lpp. . - Raksti par Kārli Ķezberu: 194. lpp. - Grāmata ir velte Latvijas valsts un Latvijas skautu kustības simtgadei.

        ISBN 9789934121661.

Gripando, Džeimss.  Biedējošā tumsa / Džeimss Gripando ; no anlgļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2017. - 473, [1] lpp.

        ISBN 9789984358680.

Kirovičs, Eudžens O.  Spoguļu grāmata : [spriedzes romāns] / Eudžens O. Kirovičs ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice; vāka dizains Ilze Isaka; māksl. red. Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 254, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934066788.

        Psiholoģiskās spriedzes proza, rumāņu (angļu valoda).

Klaina, Emma.  Meitenes : romāns / Emma Klaina ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 300, [1] lpp.

        ISBN 9789934065378.

Karmela, Anabella.  Zīdaiņa un mazuļa uzturs : pavārgrāmata un uztura ceļvedis : vairāk nekā 200 recepšu - no pirmās piebarošanas līdz ģimenes pusdienām / Anabella Karmela ; tulk. Bārbala Simsone ; red. Ieva Tarvida. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 192 lpp. : krās. il., tab. ; 26 cm. - Alf. vārdu rād.: 188.-191. lpp. - Oriģ. nos.: Feeding your baby and toddler.

        ISBN 9789984409764 (ies.).

        Kulinārija (zīdaiņu uzturs). Zīdaiņi - Uzturs un barošanās.

Pankola, Katrīna.  Bruņurupuču lēnais valsis : romāns / Katrīna Pankola ; [no franču val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš]. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgava : Jelgavas Tipogrāfija, SIA). - 565, [1] lpp. - (Jauna franču līnija). - Oriģ. nos.: La Valse Lente des Tortues / Katherine Pancol.

        ISBN 9789984356105.

        Franču romāni.

Klārks, Lindsijs.  Trojas karš / Lindsijs Klārks. - Rīga : Kontinents, 2012. - 445 lpp.

        ISBN 9789984356266.

O'Riordena, Keita.  Romas brīvdienas : romāns / Keita O'Riordena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija).). - 395, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Loving him.

        ISBN 9789984356365 (ies.).

        Angļu romāni.

Džūela, Liza.  Pirms tevi satiku : romāns / Līza Džūela ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Preses Nams Baltic). - 447 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Before I met you.

        ISBN 9789984356556.

        Angļu romāni.

Fīldinga, Helēna.  Bridžita Džounsa: saprāta robeža : romāns / Helēna Fīldinga ; no angļu valodas tulk. Dina Kārkliņa ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 487 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Bridget Jones: the edge of reason.

        ISBN 9789984357201 (ies.).

        Angļu romāni.

Mensela, Džila.  Mīlestība un citas spēles : Džila Mensela ; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņā. - Rīga : Kontinents, 2014. - 444, [1] lpp.

        ISBN 9789984357331.

Fīldinga, Helēna.  Bridžita Džounsa: kā traka pēc viņa / Helēna Fīldinga; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa; dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 440 lpp ; 21 cm.

        ISBN 9789984357409.

        Angļu romāni.

Moriartija, Laiena.  Mana vīra noslēpums : romāns / Laiena Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 413, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The husband's secret.

        ISBN 9789984357218.

        Austrāliešu romāni.

Robertsa, Nora.  Kolekcionārs : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014. - 512 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984357546.

        Amerikāņu romāni.

Teilore, Lulū.  Torņa vilinājums : romāns / Lulū Teilore ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; Daira Hofmaņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2015. - 478 lpp.

        ISBN 9789984357782.

Svonsons, Pīters.  Līdz nāve mūs šķirs / Pīters Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Dairis Hofmanis; red. Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 397 lpp.

        ISBN 9789984357904.

        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Mensela, Džila.  Mīlestības neparedzamās sekas : romāns / Džila Mansela; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2015. - 443, [1] lpp.

        ISBN 9789984357874.

Džeimss, Pīters.  Mirušajiem pa pēdām / Pīters Džeimss ; no angļu val. tulk. Liene Akmens ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2015. - 474 lpp.

        ISBN 9789984357928.

Moriartija, Laiena.  Ko Alise aizmirsa / Laiena Moriartija ; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Dairis Hofmanis ; redaktore Ingrīda Jundze ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2015. - 507 lpp.

        ISBN 9789984358062.

Svonsons, Pīters.  Meitene ar pulksteni sirds vietā / Pīters Svonsons ; no angļu val. tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2015. - 379 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984358109.

Doda, Kristīna.  Kārdinājums : Etīde tumšsārtos toņos / Kristīna Doda; no angļu val. tulk. Sintija Rimšele; red. Liene Akmens; vāka dizains Dairs Hofmanis; makets Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2016 (PNB Print). - 480 lpp.

        ISBN 9789984358222.

Gross, Endrū.  15 sekundes / Endrū Gross; no angļu val. tulk. Gunita Mežule; red. Ingūna Jundze; korektore Anija Brice; makets Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2016 (PNB Print). - 393, [3] lpp.

        ISBN 9789984358253.

Krofta, Ketrina.  Meitene bez pagātnes : romāns / Ketrina Krofta ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; Artura Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2016. - 392 lpp. - (Pasaules bestsellers). - Ikvienam ir noslēpumi. Dažiem tie ir nāvējoši. Lija dzīvo nošķirtu dzīvi. Viņa ir uzbūvējusi pati savu mazo pasaulīti, kurā patverties no pagātnes notikumiem, kurus labprāt aizmirstu. Ilgojoties pēc sabiedrības un draugiem, Lija iepazīstas ar Džūljenu. Tikko noticējusi, ka arī viņa spēs dzīvot normālu dzīvi, Lija saņem nepārprotamu draudu vēstuli, kurā tiek pieprasīta atriebība par sagrautu dzīvi. Niansēti un psiholoģiski smalki izstrādāti tēli ievelk lasītāju baisā piedzīvojumā un ar katru lappusi raisa arvien pieaugošu satraukumu. Vairāku satriecošu romānu autore Ketrina Krofta ir uzlecošā zvaigzne psiholoģiskā trillera žanrā.

        ISBN 9789984358284.

        Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

Doda, Kristīna.  Atriebes impērija / Kristīna Doda ; no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2016. - 480 lpp. - Veiksmīgā dizainere Teilore Samersa kļūst par nejaušu liecinieci noziegumam, kuru viņai izdodas novērst. Par to viņai nākas samaksāt ļoti augstu cenu. Viņa zaudē visu – darbu, reputāciju un pat savu vārdu. Drosme, azarts un izdzīvošanas alkas aizved Teilori uz bērnības kalniem, kuros mīt melnie lāči, vientuļi romantiķi un aukstasinīgi noziedznieki. Šis dramatiskais stāsts liek aizturētu elpu sekot varoņu gaitām ceļā pretim taisnīgai atriebei un romantiskam piepildījumam. Autores romāni tiek gaidīti un lasīti visā pasaulē, jo alkas pēc piedzīvojumiem un mīlestības dzīvo ikkatrā cilvēkā. - Oriģ.: Obsession Fall.

        ISBN 9789984358413.

Hora, Reičela.  Cerību spārnos : romāns / Reičela Hora ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Rimšele ; redaktore Marta Tālmane ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2016. - 413 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984358420.

        Angļu romāni.

Baldači, Deivids.  Pēdējā jūdze : [romāns] / Deivids Baldači ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains Art;urs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2016 (a/s "Paraugtipogrāfija"). - 460 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984358383.

        DETEKTĪVI.

Džeimsa, Erika.  Sveika, mana jaunā dzīve! / Erika Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Dairis Hofmanis ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 477 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984358192.

        Angļu romāni.

Teilore, Lulū.  Sniega eņģelis / Lulū Teilore; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule; vāka dizains: Artūrs Zariņš; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2016] (PNB Print). - 463 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).

        ISBN 9789984358550.

        Angļu romāni.

Suvorovs, Viktors.  Spiegošanas pamati : kā strādāja visvarenākā un visnoslēgtākā 20. gadsimta izlūkošanas organizācija / Viktors Suvorovs ; no krievu val. tulkojis Jānis Kalve ; redaktore Gundega Blumberga ; Jānis Esītis, vāka mākslinieciskais noformējums ; Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 399, [1] lpp. - Pavisam nesen, 20. gadsimta otrajā pusē, pastāvēja divas pasaules sistēmas: viena ar Amerikas Savienotajām Valstīm, otra ar Padomju Savienību priekšgalā. Rietumu spiegi gādāja Austrumu noslēpumus, Austrumu spiegi — Rietumu noslēpumus. Tagad pasaule sairusi daudzās patstāvīgās valstīs vai valstu grupās, kurām ne vienmēr ir brālīgas un labu kaimiņu attiecības, un tāpēc spiegi nekad bez darba nepaliks. Tā uzskata bijušais izlūkošanas virsnieks Viktors Suvorovs (īstajā vārdā Vladimirs Rezuns, 1947), vairāk nekā divu desmitu grāmatu autors. 99,99 procentus no visas informācijas mūsdienās satur internets. Kāpēc tad vajadzīgi spiegit Atbilde ir vienkārša: lai iegūtu to 0,01 procentu informācijas, kas nav fiksēta nekādos dokumentos, nekādos datu nesējos. Tā ir vissvarīgākā un vissargājamākā informācija, kuras vērtība pārsniedz visu to, ko var sameklēt atvērtajos, pa pusei slēgtajos un pat slēgtajos, taču visviens nepietiekami drošajos avotos.

        ISBN 9789934546389.

Ričmonda, Mišela.  Laulību līgums : romāns / Mišela Ričmonda ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, ©2017 (PNB Print). - 475 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģinālnosaukums: The marriage pact.

        ISBN 9789984358659.

        Amerikāņu romāni. Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Gripando, Džeimss.  Biedējošā tumsa / Džeimss Gripando ; no anlgļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2017. - 473, [1] lpp.

        ISBN 9789984358680.

Klaina, Emma.  Meitenes : romāns / Emma Klaina ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 300, [1] lpp.

        ISBN 9789934065378.

Kristovskis, Ģirts Valdis, 1962-.  Pieskāriens : biogrāfisks romāns / Ģirts Valdis Kristovskis ; mākslinieks Indulis Martinsons ; atb. redaktore Jūlija Dibovska ; fotogrāfijas no autora personīgā arhīva. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 247, [1].lpp. : [16] lp. fotogrāfijas, faksimili. - Ģirta Valda Kristovska memuāri par 20. gadsimta 80. gadiem.

        ISBN 9789934153365.

Vācietis, Jukums, 1873-1938.  Pa aizputinātām pēdām / Jukums Vācietis, Uldis Ģērmanis ; red. Marija Leščinska ; il. materiāls no Latvijas Kara muzeja arhīva. - Grāmata sagatavota pēs 1956 g. izdevuma. - Rīga : Jumava, 2017. - 399 lpp. : fotogr. - Avoti un lit.: 392.-397. lpp. - Jukuma Vācieša apcerējums “Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme”, kas ir šīs grāmatas pamatā, sarakstīts īsi pēc Krievijas pilsoņu kara beigām un pirmoreiz iznāca Pleskavā 1922. gadā. Tam bija lemts kļūt par aizliegtu grāmatu divkāršā nozīmē. Padomju Savienībā tā krita nežēlastībā un, jādomā, tika iznīcināta Staļina vadītajā vēstures viltošanas periodā. Savukārt Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, atskaitot nedaudzas personas, apcerējums plašākām lasītāju aprindām nebija pieejams. Papildināts ar Ulža Ģērmaņa trimdā tapušiem komentāriem un priekšvārdu, pulkveža Jukuma Vācieša darbs ir interesanta liecība par ļoti svarīgu laikmetu. Tāpēc latviešu vēsturnieku un sabiedrības interesēs ir paglābt no iznīcības šo reto un savulaik gandrīz jau zudušo grāmatu.

        ISBN 9789934200571.

Daliba, Inga.  Kā rekrutēt veiksmīgāk : personāla atlases mārketings : Linkedln, Facebook un tīklošanas priekšrocības kandidātu uzrunāšanā / Inga Daliba, teksts, vāka dizains ; literārā redaktore Aiga Veckalne ; makets Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2017. - 157, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Bibliogrāfija: 157.-[158.] lpp. un zemsvītras piezīmēs.

        ISBN 9789934121678.

        Sociālie tīkli - Datortīklu resursi. Darbinieku izvēle - Datortīklu resursi.

Auziņš, Arnolds, 1931-.  Literārais ķēķis : latviešu rakstnieku omulības: mazliet nenopietni par nopietniem rakstniekiem / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Dainis Breikšs, karikatūras. - Rīga : Jumava, 2017. - 111 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - A. Auziņa grāmatā iekļauti humoristiski notikumi un personību - Latvijā atpazīstamu rakstnieku, mākslinieku un kultūras darbinieku omulīgas izpausmes, kas sasmīdinās lasītājus.

        ISBN 9789934200663.

        Latviešu asprātība un humors. Autori, latviešu - Humors.

Pīra-Rezovska, Baiba.  Rīgas dārzu un parku ceļvedis / Baiba Pīra-Rezovska, Anitra Tooma ; atb. redaktore Irīna Meļņika ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2017. - 199, [2] lpp. : kartes, fotogrāfijas, plāni. - Praktisks izdevums-ceļvedis, kas stāsta, kā veidojušies Rīgas parki, iepazīstina ar slavenākajiem to veidotājiem un kopējiem, kā arī apskata nozīmīgākos Rīgas dārzus un parkus šodien - to ievērojamākos dendroloģiskos stādījumus un infrastruktūras objektus. Izdevums gan dārzkopības nozares studentiem un cienītājiem, gan vienkārši interesentiem.

        ISBN 9789934200809.

Roze, Elza, 1905-1997.  Bērnības atmiņas Lauku jaunajā muižā (1903-1918) / Elza Roze ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Ligita Sproģe ; Lijas Kalniņas mākslinieciskais noformējums ; ievadu sarakstīja Ligita Gintere ; priekšvārda un pēcvārda autore Vizma Dzintara. - Rīga : Jumava, 2017. - 183 lpp. : faksimils, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (Dzimtas romāns). - Šajās atmiņās Elza Roze (dzimusi Ķilda, 1905-1997) attēlo notikumus pirms simts gadiem Jaunajā muižā. Vēlāk arī Struteles Vecvagaros un skolā. Bērnības atmiņas rakstītas apmēram septiņdesmit gadu vecumā. Tas ir ļoti vērtīgs, dokumentāls materiāls, jo ataino, kāda bija dzīve Jaunajā muižā tajos laikos. Tātad arī, kā Pirmā pasaules kara notikumi skāra muižas cilvēkus.

        ISBN 9789934200830.

        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

        Jaunpils novads (Latvija).

Antens, Anna.  Aušana / Anna Antens. - Atkārtots izdevums (Lauksaimniecības pārvaldes pirmizdevums 1931. g.). - Bauskas novads : Aleksandrs Aleksandrovs ; A.A. (Arto), 2017. - 151, [6] lpp. : foto. il.

        ISBN 9789934858116.

Brastiņš, Ernests.  Latviešu ornamentika / Ernests Brastiņš ; A.A. (Arto) salikums. - Pirmais izdevums 1923. gadā (Latviešu senatnes pētītāju biedrība). - Bauskas novads : A.A. (Arto), 2017. - 71. lpp : ilustrācijas.

        ISBN 9789934858123.

Tilaks, Dzintars.  Oki doki! jeb kad mēs augām / Dzintars Tilaks ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; red. Gundega Sēja. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 143, [1] lpp. : ilustrācijas.

        ISBN 9789934067013.

Puriņš, Ivo.  Maiju kalendāra sakrālais laika cikls / Ivo Puriņš, Gunta Dauģe ; Roberta Blumberga grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, 2017. - 413, [3] lpp., [8] lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 23 cm. - Par maiju zināšanām ir sarakstīts daudz ezoteriskās literatūras, tomēr šis darbs būtiski atšķiras no citiem, jo to sarakstījuši cilvēki, kuri reāli veic Dienu nesēju funkcijas. Šeit gūsiet ieskatu tolteku-čilanu tradīcijas senajās zināšanās nevis no metafiziskā, bet gan no ikdienas realitātes skatpunkta. Kalendārs darbā nav pasniegts kā oriģināla indiāņu mitoloģija: tā ir pati dzīve, kuru mēs dzīvojam - šeit un tagad.

        ISBN 9789934200731.

        Maiju kalendārs. Tolteku filozofija. Laiks - Filozofija. Dzīves veidošana. Telpa un laiks. Laika uztvere.

Barkovskis, Gints, 1966-.  Okeāna saviļņotie : atklāt sevi no jauna / Gints Barkovskis ; foto: Kārlis Bardelis ; redakcija: Olita Rause ; vāka dizains: Kalvis Kalsers, Anna Smirnova ; dizains: Elīna Indrika, Anna Smirnova. - [Rīga] : Biedrība "Eurika", 2017 (Livonia Print). - 149, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bijušais žurnālists G. Barkovskis un pasaules apceļotājs Kārlis Bardelis dodas galvu reibinošā ekspedīcijā pāri Atlantijas okeānam, lai airu laivā bez motora, bez burām, bez pavadošā kutera 142 dienās un naktīs, laužoties cauri sānu viļņiem, virpuļstraumēm un pretvējam, ar lauztām ribām, bet laimīgi noairētu 8297 kilometrus no Namībijas līdz Brazīlijai un kļūtu par pasaulē pirmo airēšanas komandu, kas šķērsojusi Dienvidatlantiju. Vienreizējs piedzīvojums, unikāla pieredze un patiess stāsts, kā gandrīz neiespējamais kļūst iespējams.

        ISBN 9789934854538.

        Atlantijas okeāns - Ceļojumu apraksti.

Stranga, Aivars, 1954-.  Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika : (1934-1940) / Aivars Stranga ; recenzenti: Ineta Lipša, Jānis Ķeruss ; literārā redaktore Gita Bērziņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 269 lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 257.-260. lpp. un zemsvītras piezīmēs, un personu rādītājs: 261.-263. lpp. - Vēsturnieka A. Strangas grāmata ir aizraujošs pētījums par Kārļa Ulmaņa (1877-1942) autoritārā režīma saimniecisko politiku (1934-1940). Autors vēstī arī par to, ko mēs vēl nezinājām par Ulmaņa autoritārās valdības iecerēm un paveikto tautsaimniecībā. Analizētais jauno faktu materiāls atklāj mītu par ulmaņlaikiem kā zelta laikiem Latvijas valstiskuma vēsturē. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

        ISBN 9789934182389.

        Dārdzība un dzīves līmenis - Latvija. Darbaspēka politika - Latvija.

        Latvija - Vēsture - Autoritārais režīms, 1934-1940. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis. Latvija - Ekonomiskā politika.

Heiere, Džordžeta.  Venēcijas mīla / Džordžeta Heiere ; no angļu val. tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Dairis Hofmanis ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2016. - 429 lpp.

        ISBN 9789984358154.

Khemiri, Jūnass Hasen.  Viss, ko es neatceros / Jūnass Hasen Khemiri ; no zviedru val. tulkojusi Jolanta Pētersone ; lit. konsultante Olita Rause ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 266, [5] lpp.

        ISBN 9789984236469.

Perija, Tasmīna.  Zelta nams / Tasmīna Perija ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2017. - 415, [1] lpp.

        ISBN 9789984358673.
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »