Jaunieguvumi jūnijā

Ziņa publicēta 20.06.2017
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2017.gada jūnija mēnesī.

Lindberga, Hanna.  Stokholmas fails / Hanna Lindberga ; tulkojusi Irēna Gransberga ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (PNB Print). - 316, [3] lpp. ; 22 cm. - (Detektīvs).

        ISBN 9789934152672.

        Detektīvromāni, zviedru.

Hills, Napoleons.  Domā un kļūsti bagāts! / Napoleons Hills ; Aigara Truhina vāka dizains ; Paula Prauliņa tulkojums latviešu valodā ; redaktore Zane Seņkova ; Rosa Kornvela redakcija. - Atjaunots un pārstrādāts oriģinālizdevums ar komentāriem un alfabētisko rādītāju / Rosa Kornvela redakcija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 445 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - (Motivējošās literatūras klasika). - Oriģinālnosaukums: Think and grow rich!. - Alfabētiskais rādītājs: 433.-445. lpp.

        ISBN 9789934066887.

        Pašaktualizācija (psiholoģija). Panākumi. Panākumi uzņēmējdarbībā. Motivācija (psiholoģija).

Latvijas Republikas Satversme. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, [2017]. - 46, [1] lpp.

        ISBN 9789934068058.

Slaidiņa, Velga.  Darba tiesības / Velga Slaidiņa, Ilze Skultāne ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 288 lpp.

        ISBN 9789934070228.

Ferrante, Elena.  Aizbēgt vai palikt / Elena Ferrante ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 415, [1] lpp.

        [3. grām.]. Neapoles teteraloģija.

        ISBN 9789934068874.

Staprāns, Sergejs, 1896-1951.  Caur Krievijas tumsu pie Latvijas saules : manas atmiņas un dēkas no Krievijas revolūcijas un Latvijas tapšanas laikiem / Sergejs Staprāns ; vāka foto: Aleksandrs Aleksandrovs. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Arto-1, 2014. - 140, [3] lpp. ; 20 cm. - S. Staprāns (1896-1951) kā Latvijas karavīrs izgājis brīvības cīņu ceļu līdz pat Kārļa Ulmaņa nākšanai pie varas un pieredzējis daudzas smagas brīvības cīņas, daudzas uzvaras, arī sakāves, zaudējumus, pārpratumus un nodevību. Karojis pret Bermontu, veicinot Rīgas atbrīvošanu, darbojies Liepājā Latvijas Pagaidu valdības laikā. Autors no sava skatpunkta vērtē K. Ulmaņa darbību neatkarīgās Latvijas valsts dibināšanas laikā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - Pirmo reizi grāmata izdota 1928. gadā.

        ISBN 9789934813542.

        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Sorīna, Frena.  Rokot dziļāk : radošās būtības atklāšana caur dārzkopību / Frena Sorīna ; priekšvārda autori: Lerijs Dosijs, Ērika Fromma ; tulkotāja no angļu valodas Sintija Zariņa ; redaktore Ilze Vācere. - [Pārstrādātais izdevums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Poligrāfists). - 224 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 17., 213.-218. lpp. - Oriģinālnosaukums: Digging deep. - Ziņas par autori: 223. lpp.

        ISBN 9789934065286.

        Dārzkopība - Psiholoģiskie aspekti. Pašaktualizācija (psiholoģija). Radošās spējas. Dārznieces.

Šmids, Vilhelms.  Rimtums : ko mēs iegūstam, kad kļūstam vecāki / Vilhelms Šmids ; no vācu valodas tulkojis, redaktors Igors Šuvajevs ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 78, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģinālnosaukums: Gelassenheit.

        ISBN 9789934069031.

        Dzīves veidošana. Rimtums. Novecošana - Filozofija. Vecums - Filozofija.

Hejlskovs-Elvēns, Bū.  Bez kliedzieniem, kodieniem, sitieniem : kā pozitīvi ietekmēt uzvedībuv : ceļvedis darbam ar cilvēkiem, kuriem ir autisms, uzvedības un citi funkcionālie traucējumi / Bū Hejlskovs-Elvēns ; [tulk. latv. val.: Renāte Meija ; zin. konsult. Dace Visnola ; lit. red. Dace Romanovska ; vāka dizains, graf., māksl. noform. Liega Krūklīte ; vāka fotogr. Ilze Lielpētere]. - [Rīga] : Velku biedrība, 2017. - 214 lpp. : diagr., il. - Bibliogrāfija: 207.-214. lpp. . - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: No Fighting, No Biting, No Screaming / Bo Hejlskov Elvén.

        Saturā: Problēmizraisoša uzvedība: definīcijas un teorijas ; Priekšstati un maldi ; Prasību samērīgums ; Stresa faktori: modelis haosa izskaidrošanai ; Kā saglabāt mieru konflikta brīdīi ; Ar skatu nākotnē.

        ISBN 9789934827815 : mīkstos vākos.

        Personas ar attīstības traucējumiem - Uzvedības modifikācija. Personas ar garīgās attīstības traucējumiem - Uzvedības modifikācija. Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms - Novēršana. Autiskie cilvēki - Uzvedības modifikācija. Uzvedības traucējumi, bērnu - Novēršana. Uzvedības traucējumi, pusaudžu - Novēršana. Uzvedības modifikācija. Uzvedības terapija. Klīniskā psiholoģija - Prakse.

Weeden, Curt, 1942-.  Smart Giving Is Good Business : How Corporate Philanthropy Can Benefit Your Company and Society / Curt Weeden. - First Edition. - San Francisco, CA : Jossey-Bass, 2011. - xviii, 270 p. ; 24 cm. - Includes bibliographical references and indexes. - "Answers to the 12 most common and critical questions about corporate giving In this groundbreaking resource, Weeden shows how to strategically plan, manage and evaluate corporate contributions. Questions include: Why Should We Give?; How Much?; Who Decides?; Does a Company Need a Foundation?; How to Give Products or Services?; How Do We Know What Works? The book covers a wide range of topics including: The case for conditional corporate philanthropy; increasing stewardship to give more; assigning responsibility for signature programs; how CEOs leverage contributions programs for maximum benefit; effectively staffing corporate contributions programs; the pros and cons of corporate foundations; and more. Offers benchmarks for determining if a business has a meaningful philanthropic program that fosters constructive corporate citizenship Reveals how an effective philanthropic program and commitment can be incorporated in any organization Contains a comprehensive review of the information corporations need to make informed decisions about giving The author offers a prescription for linking businesses with causes and the nonprofits addressing critical issues in a way that will preserve or restore services and activities essential to our quality of life"--.

        ISBN 9780470873632. . - ISBN 0470873639.

Philo, Jolene.  A different dream for my child : meditations for parents of critically and chronically ill children / Jolene Philo. - Grand Rapids, Mich. : Discovery House Publishers ; Uhrichsville, Ohio : Distributed by Barbour Pub., 2009. - 270 p. ; 25 cm.

        Introduction -- A different dream begins : diagnosis -- Something's wrong with your child -- The blackest black -- Snap decisions -- Call in the forces -- What did I do wrong? -- Second opinions -- Your dreams change -- Aching arms -- Stuck in a bad dream : hospital life -- Scrubbing in -- Words of peace -- A gentle touch -- Be kind and gracious -- Find a doctor you can hug -- The shirt off her back -- What's your greatest fear? -- Go ahead and laugh -- They're people, not gods -- The waiting game -- An educated advocate -- Conflicting dreams : juggling two worlds -- Juggling two worlds -- All in the family -- Families are better than one -- She doesn't go away -- Start talking -- Hush, hug, here -- Homeless wanderers -- Life in the pits -- The small things -- Separation anxiety -- The unending dream : long-term health conditions -- The new normal -- Pray big -- Children are a gift from the Lord, period -- Strength, stamina, motivation -- Thy will be done -- Stay in the day -- An effective witness -- Nothing's gonna stop us now -- Step ahead all the way -- The death of dreams : losing a child -- The death of dreams -- When to let go -- Dancing with two left feet -- The black hole of depression -- Grief is a team sport -- The power of a name -- Let grief embrace you -- Comfortless platitudes -- The ones who cried -- They are changed people -- Remember the child -- A different dream begins : raising a survivor -- Survivor: kids' edition -- A treasure of goodness -- The place where I grew up -- Let them be kids, teach them to be adults -- From victim to survivor -- We rejoiced to hear him cry -- Each day is a gift -- Rub my cheek -- Complete the healing -- I know good came from it.

        ISBN 9781572933071.

Stinkule, Austra, 1936-.  Latvijas devona dolomīti / Austra Stinkule, Ģirts Stinkulis ; redaktore Ieva Zarāne. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", 2015. - 80 lpp. : diagr., il., kartes, tab. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 78.-80. lpp. - Grāmatā sniegta informācija par dolomīta atklāšanas vēsturi un atšķirībām starp minerālu un iezi, kas tiek saukti vienā vārdā. Detalizēti apskatīti dolomītu veidošanās apstākļi un jautājumi, kas līdz šim nepietiekami pētīti. Raksturota praktiski nozīmīgo dolomītu iegulu uzbūve, sastāvs, īpašības un resursi. Grāmata iecerēta kā uzziņu avots zemes dzīļu izmantošanas plānotājiem, uzņēmējiem, ražošanas tehnologiem, pētniekiem, kā arī Zemes zinātņu un ķīmijas tehnoloģijas studentiem.

        ISBN 9789984147406.

        Dolomīts - Latvija. Stratigrāfija - Devons. Ģeoloģijared - Latvija. Būvakmeņi - Latvija. Dolomīta ieguves un pārstrādes rūpniecība - Latvija.

Judina, Dace.  Gredzens : Kalēju- Nordenu dzimtu stāsts / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums, makets ; atbild. redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 235, [4] lpp. : il. - (Latvijas simtgades romāni). - Otrais romāns Latvijas simtgades romānu ciklā. Katrīnas un Mārtiņa attiecības nonākušas krīzes punktā, tomēr viņa piekrīt ielūgumam piedalīties lielajā rudens ražas talkā un Kalēju dzimtas saietā. Kates atrastais sudraba gredzens tradums iekustina neapturamu pagātnes notikumu lavīnu. Nekas nav tā, kā šķitis no malas. Kalēju skapjos grab krietns pulks baismīgu skeletu, kas var«etu atklāt gadu desmitiem un simtiem rūpīgi slēpto patiesību par varmācību, nodevību, alkatību, nāvējošām kaislībām... un arī par mīlestību.

        ISBN 9789934153419.

Belševica, Vizma, 1931-2005.  Bille, Anss un citi / Vizma Belševica ; redaktors un sastādītājs Jānis Elsbergs ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2017. - 164, [3] lpp. : foto.

        ISBN 9789934121708.

Heijerdāls,Tūrs.  Aku-aku. Lieldienu salas noslēpums / Tūrs Heijerdāls ; no norvēģu valodas tulkojusi Elija Kleine. - Rīga : Jumava, 2017. - 387, [5] lpp. : foto. - Autors darbā cenšas atrisināt Lieldienu salas grandiozo akmens skulptūru noslēpumu.

        ISBN 9789934200823.

Dinsbergs, Ernests, 1816-1902.  Rīga jeb ziņģe par Rīgu un viņas dzīvi / Ernests Dinsbergs, Mārcis Reinbergs ; māksl. Līga Delvera. - Rīga : Atvērtās krātuves, 2017. - 91 lpp. : ilustrācijas.

        ISBN 9789934867002.

Sīgels, Daniels.  Prāts : cilvēka būtības meklējumos / Daniels Sīgels ; no angļu valodas tulkojis Imants Vilks ; Ivara Vimbas vāka grafiskais dizains ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, 2017. - 373, [1] lpp. - Populārzinātnisks darbs, kurā autors no visiem viedokļiem pētī prātu.

        ISBN 9789934200885.

Ziņģīte, Inese, 1940-.  Aug cilvēks. No dzimšanas līdz pusaudža gadiem: padomi vecākiem / Inese Ziņģīte ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; vāka grafksias noformētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2017. - 71, [1] lpp : fotografijas. - Padomi jaunajiem vecākiem par veselīgu bērnu audzināšanu no 1 gada vecuma līdz skolas vecumam. Tēmas: imunitātes attīstīšana no mazotnes, vakcinēšanās, fiziskās aktivitātes, uzturs.

        ISBN 9789934200915.

Po, Edgars Alans.  Slepkavība Morgielā / Edgars Alans Po ; no angļu val. tulk. Vizma Belševica, Helma Lapiņa; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika. - Rīga : Jumava, 2017. - 269, [2] lpp. - 19. gs. amerikāņu rakstnieks Edgars Alans Po ir slavens ar saviem šausmu stāstiem, taču viņu uzskata arī par detektīvžanra un zinātniskās fantastikas žanra aizsācēju. Stāstu krājumā apkopoti dažāda stila Po stāsti – gan tādi, kuru varoņus vajā uzmācīgas domas, kas noved pie šaušalīgiem noziegumiem, gan stāsti, kuri meistarīgi atšķetina noziegumus.

        ISBN 9789934200489.

Hemēns-Antila, Jāko.  Islāma rokasgrāmata / Jāko Hemēns-Antila ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; redaktors un komentāra autors Arturs Hansons ; dizains: Armands Zelčs. - [Rīga] : Neputns, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 279, [1] lpp. : tabula ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 260.-262. lpp. un rādītājs: 263.-276. lpp. - Tulkots no: Islamin käsikirja.

        ISBN 9789934565137.

        Islāms. Islāms - Vēsture. Islāms - Doktrīnas.

        Uzziņu līdzekļi.

Ikšelis, Aivars, 1961-.  Valkas dižozols latviešu grāmatniecībā / Aivars B. Ikšelis ; mākslinieks Gints Veilands. - [Valka] : Stalkers A IK, 2017 (Rīga : Libri Style tipogrāfija). - 78, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju.

        ISBN 9789934867309.

        Izdevēji un izdevējdarbība - Latvija - Valka (Valkas novads). Grāmatrūpniecība un tirdzniecība - Latvija - Vēsture - 20 gs - Valka (Valkas novads). Grāmatas - Latvija - Vēsture - 20 gs. Grāmatas - Latvija - Vēsture - 20 gs - Valka (Valkas novads).

        Valka (Valkas novads, Latvija) - Vēsture.

        Biogrāfijas. Bibliogrāfijas.

Latviešu ziņģes un šlāgeri [notis] : latviešu komponistu dziesmas un pasaules klasika / izdevuma izpilproducents Guntars Račs ; notis izdošanai sagatavoja Edgars Silacērps. - [B.v.] : MicRec, 2017. - 103 lpp. : notis. - (100 populāras dziesmas).

        ISBN 9790900505330.

White, Oli.  Generation next / Oli White ; Terry Ronald. - Great Britain : Hodder, 2017. - 312, [2] lpp. : ill.

        ISBN 9781473634404.

Bardugo, Leigh.  Crooked Kingdom / Bardugo, Leigh. - United Kingdom : Indigo, 2017. - 546, [1] lpp. : ill.

        ISBN 9781780622316.

Āreleida, Kaja.  Pilsētu dedzināšana / Kaja Āreleida ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 333, [2] lpp. : ilustrācijas. - Romāns vēsta par igauņu meitenes bērnību un pieaugšanu 20. gs. 50. un 60. gados, kur blakus komunālo māju sadzīviskajai rosībai par zudušajiem neatkarības gadiem atgādināja studentu korporācijas lepnā ēka un krāšņuma bagātie Vunderlihas kundzes stāsti. Pieaugušo attiecības un lēmumi mazās Tīnas dzīvē ievieš izmaiņas, kas atstāj pēdas visā viņas turpmākajā dzīvē. No igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga.

        ISBN 9789934153327.

Vesto, Šells.  Trešdienu klubs / Šells Vesto ; redaktore Iveta Polkmane ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa. - 319 lpp., [1] lpp. ; 23 cm. - 1938. gads. Hitlera ekspansija Eiropā rada gan dusmas, gan apbrīnu, tostarp arī Trešdienu klubā Helsinkos. Šī parasti tik laiskā džentlmeņu kluba biedri ir jurista Klāsa Tūnes seni draugi, tomēr Eiropā tābrīža valdošā politiskā spriedze ietekmē arī viņu savstarpējās attiecības. Tūne pavisam nesen ir izšķīries un jūtas nedaudz izsists no sliedēm, arī savā juridiskajā birojā viņš darbojas bez ierastā entuziasma. Labi, ka ir atbalsts – viņa jaunā sekretāre Matilda Vīka. Tomēr, lai cik enerģiska un ārēji pievilcīga ir Vīka kundze, iekšēji viņa jūtas nomākta – viņa nekādi nespēj aizmirst pārdzīvotās šausmas Somijas pilsoņu kara laikā. Reiz kādā vakarā, kad Tūnes birojā jau atkal pulcējas Trešdienu klubs, Matilda izdzird balsi... Un viņa negaidīti tiek iemesta atpakaļ pagātnes notikumos, tikai šoreiz viņa vairs nav bezpalīdzīgs upuris...

        ISBN 9789934068287.

        Somu romāni.

Eniņa, Vija, 1941-.  Veselība pie mājas sliekšņa : 100 populārākie ārstniecības augi Latvijā / Vija Eniņa ; Guntas Plotkas dizains ; fotogrāfiju autori: Julita Kluša, Ansis Opmanis, Valda Ērmane [un vēl 8 fotogrāfi] ; redaktors Gints Tenbergs ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs. - 264 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 258.-259. lpp. un rādītājs: 260.-264. lpp. - Grāmatā apskatīti 100 Latvijā populārākie, pieejamākie ārstniecības augi un to praktiskās pielietošanas iespējas. Augu apraksti un krāsainās fotogrāfijas atvieglos augu atpazīšnu un noteikšanu dabā. - Augu nosaukumi doti arī latīņu, krievu un angļu valodā. - Fotogrāfi arī: Arnis Bērziņš, Baiba Bambe, Māra Alševska, Vija Sileviča, Linda Leite, Ivars Geiba, Dita Kalnriekstiņa, Anitra Tooma.

        ISBN 9789934067747.

        Ārstniecības augi - Latvija.

        Uzziņu līdzekļi.

Ābele, Inga, 1972-.  Duna / Inga Ābele; redaktore Dace Sparāne-Freimane; vēstures konsultants Vents Zvaigzne; mākslinieks Jānis Esītis; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. - 430, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 7. grām.). - Bibliogrāfija: 428.-[429.] lpp. - I. Ābeles romāns vēsta par 1949. gadu Rīgā, Sēlijā un Latgalē. Daugava, cilvēku un sugas rikšotāju likteņi. Andrieva Radviļa zirgam no rūgtā ciešanu biķera netiek aiztaupīta ne lāse, tad kāpēc lai jel kas tiktu aiztaupīts viņam? Šī galvenā varoņa rezignētā doma vada visu romānu un paliks lasītāja prātā vēl ilgi pēc grāmatas aizvēršanas. I. Ābele izvirza sev arheologa cienīgu uzdevumu atjaunot Latvijas kultūrvēsturiskajā audeklā krāsas, kas tur koši mirdzēja vēl līdz 20. gadsimta otrajai pusei. Pavedienu pēc pavediena saistot kopā negodīgajā vēstures totalizatorā saplosītās zaudētāju biogrāfijas, viņa tās saauž ap romāna centrālajām metaforām — Daugavu un zirgiem. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā.

        ISBN 9789934546358.

        Latviešu romāni.

Kolektīvā saimniekošana Liepkalnē, Sausnējā, Sidrabiņos / grāmatas teksts un sakārtojums: Dzintra Ungera, Elita Leiboma. - [Ērgļi] : Sausnējas pagasta pārvalde, 2017 (Erante). - 439 lpp : ģīm., fotoaatt.

        ISBN 9789934192173.

Jakubovska, Māra, 1964-.  Ievu kalni, ievu lejas / Māra Jakubovska ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Andras Otto-Hvoinskas ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 170, [1] lpp. : il. - (Lata Romāns ; 6 (216).

        ISBN 9789934153211.

Levī, Marks.  Tiksimies vēlreiz : romāns / Marks Levī ; no franču val. tulk. Sintija Rimšele ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 365 lpp. ; 19 cm. - (Jauna franču līnija). - Oriģ. nos.: Vous revoir.

        ISBN 9789984356129 (ies.).

        Franču romāni.

Lagzdiņa, Gunita.  Spēlītes : kad runa ir par mīlestību, likmes ir augstas... / Gunita Lagzdiņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslin. noformējums ; atb. redaktore Inga Ābelīte ; lit. redaktore Dzintra Zāļīte ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 267, [4] lpp. - Romantikas apdvesti stāsti par sievietēm, attiecībām un dzīves "spēlītēm".

        ISBN 9789934153273.

Sandrā, Gatjēns Kurtils De.  D' Artanjana dzīvesstāsts / Gatjēns Kurtils de Sandrā ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; Lilijas Rimcāmes mākslinieciskā izveide. - Jūrmala : Daugava, 2017. - 231 lpp. : ilustrācijas. - D'Artanjana vārds droši vien ir pazīstams mums visiem – no Aleksandra Dimā romāna par trim musketieriem, no filmām un teātra izrādēm.Šis izdevums parāda viņa īsto dzīves gājumu, kurā netrūkst piedzīvojumu un it īpaši mīlas dēku.Patiesībā visas nepatikšanas viņa mūžā radušās sieviešu dēļ. Interesanti, ka viņš parasti nesauc šīs dāmas vārdā, tādēļ vēsturei tās palikušas nezināmas, izņēmums ir tikai milēdija. Karaļa un kardināla Mazarīni labvēlība šo izveicīgo galminieku parasti paglāba no sprukām, pat no cietuma, viņš lieliski pārzinājis augstāko aprindu intrigas un allaž lūkojis pēc bagāta guvuma, pie kura tā arī nav ticis.

        ISBN 9789984411125.

Latvietis, Indriķis.  Bailes / Indriķis Latvietis. - [B.v.] : Mantojums, 2017. - 267, [3] lpp.

        ISBN 9789984823348.

Švāgers, Reinholds Mārtiņš.  Mani karavīra piedzīvojumi / Reinholds Mārtiņš Švāgers ; Jāņa Tomaševska teksts ; atbildīgā red. Marija Leščinska ; literārā red. Ineta Strazdiņa. - [Rīga] : J.L.V., 2017. - 189, [2] lpp. ; fotogrāfijas, ilustrācijas. - Leģionāra Reinholda Mārtiņa Švāgera no 1944. gada līdz 1946. gadam veiktās piezīmes ir būtiska liecība par latviešu karavīru gaitām pēdējos Otrā pasaules kara gados un pēc tā.

        ISBN 9789934200847.

Ulberga, Kristīne, 1979-.  Tur : romāns / Kristīne Ulberga ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; foto: Didzis Erra ; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums. - 244, [3] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; XI). - Romāna darbība notiek astoņdesmitajos gados Latvijā, kad gaisā ir jaušamas pārmaiņas, bet padomju režīms joprojām strādā pret cilvēkiem un viņu iespējām. Ir aizliegts pulcēties un darīt to, kas sirdij tuvs, bet neatbilstīgs padomju ideoloģijai. Darbā ir vairākas paralēlas sižeta līnijas. Vēsturiskais romāns vēsta par teritoriju, kur pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados - okupācijas stagnācijas zenītā - bija iespējams uzturēties ikvienam. Ja vien cilvēks spēja izdarīt izvēli. Alternatīvā dzīve kā brīvības ilūzija, iekšējā dzīve - kā brīvības slēdzene. Grāmata nerotaļājas ar laikmeta ainiņām un butaforiju, bet ietiecas cilvēka pamatos, būtībā. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā.

        ISBN 9789934546419.

        Latviešu romāni.

Solomone, Enija.  Kur laime mīt / Enija Solomone ; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2017. - 413, [3] lpp.

        ISBN 9789984358437.

Tvinings, Džeimss.  Pa Karavadžo pēdām. Kapeņu izlaupītāji / Džeimss Tvinings ; no angļu val. tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2017 (a/s "Paraugtipogrāfija"). - 429, [2] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984358697.

        DETEKTĪVI.

Ar plinti plecā pasaulē / Autoru kolektīvs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; sastādīja Lilita Vīksna. - Rīga : Jumava, 2017. - 222, [1] lpp. - Grāmatā apkopoti dažādu mednieku stāsti - piedzīvojumi un pārdzīvojumi dodoties medībās pasaules dažādās vietās.

        ISBN 9789934200908.

Siliņš, Uldis.  Āderu krusti. Divpadsmit jaunas atziņas / Uldis Siliņš ; red. Līvija Baumane-Andrejevska ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, 2017. - 83, [2] lpp. : fotogrāfijas, ilustrācijas.

        ISBN 9789934121715.

Vēriņš, Aldonis.  Peonijas / Aldonis Vēriņš ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; māksl. Indulis Martinsons. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 143 lpp. : fotogrāfijas, ilustrācijas. - Viss par peoniju kultūru, audzēšanu, knifiem, kaitēkļiem. Plašs ieteicamo šķirņu klāsts.

        ISBN 9789934153433.

Brauns, Sergejs.  Viņpus pagātnes : [memuāri] / Sergejs Brauns ; no krievu val. tulk. Ilmārs Zvirgzds ; māksl. noform. Rihards Delvers. - Rīga : Jānis Roze, 2017. - 295 lpp. : fotogr. - Bijušais rīdzinieks, filozofijas doktors un biotehnoloģiju profesors šajā grāmatā atceras savu bērnību un jaunību. Stāsta par dzīvi Latvijā un izsūtījumā Sibīrijā.

        ISBN 9789984236438.

Brice, Baiba.  Skaņu spēles : tematiski praktiskie materiāli mūzikas un integrētajām rotaļnodarbībām pirmsskolā un sākumskolā. / Baiba Brice ; grafiskais dizains: Arta Muceniece ; fotogrāfijas: Rudīte Kravale ; galvenais redaktors Vilnis Purēns. - Rīga : RaKa, 2017. - 260 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Krājumā apkopotas muzikāli ritmiskas rotaļas pirmsskolas vecuma bērniem. Rotaļas apkopotas 49 tematiskās kopās. Piedaloties rotaļās, bērni var ne tikai attīstīt ritma izjūtu un muzikālo dzirdi, bet arī valodu un apkārtnes pētnieciskās prasmes.

        I daļa.

        ISBN 9789984463636.

        Mācību spēles - Mācīšana un mācīšanās. Spēles ar dziedāšanu - Mācīšana un mācīšanās. Integrēta mācīšana. Izglītība, pirmsskolas. Sākumizglītība.

Šmidchens, Guntis.  Dziesmu vara : nevardarbīga nacionālā kultūra Baltijas dziesmotajā revolūcijā / Guntis Šmidchens ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; Ingmāras Balodes un Valda Muktupāvela red. Zigmunda Lapsas dizains ; Viļus Naujika vāka foto. - 563, [1] lpp. : fotogrāfijas.

        ISBN 9789934121531.

‌Moruā, Andrē.  Vēstules nezināmai / Aandrē Moruā ; tulkojusi Inese Pētersone ; red. Inese Auziņa ; Aigara Truhina dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 223, [1] lpp.

        ISBN 9789934065903.

Sēja, Ludvigs, 1885-1962.  Es pazīstu vairs tikai sevi / Ludvigs Sēja ; māksl. Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - 573, [2] lpp., [16] lpp.

        ISBN 9789934152894.

        Diplomāti - Latvija. Politiskie ieslodzītie - Latvija.

        Biogrāfijas.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »