Jaunieguvumi augustā

Ziņa publicēta 06.09.2017
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2017.gada augusta mēnesī.

Kellija, Ketija.  Tikai starp māsām : [romāns] / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2017. - 509, [1] lpp. - Romāns atklāj sievietes mīlestības dziedējošo spēku un drosmi ieskatīties acīs pagātnes notikumiem, lai ar jaunu elpu dzīvotu šeit un tagad.

        ISBN 9789984358710.

Bičevska, Gundega, 1981-.  Dimanti tavā pagalmā : iedvesmojies un piedzīvo savu personīgo renesansi caur mazām, skaistām pārmaiņām / Gundega Bičevska ; vāka un grāmatas dizains: Gundega Ozoliņa ; literārā redaktore Vija Stepiņa ; fotogrāfiju autori: Elīna Upmane, Anna Turanova, Anita Austvika. - 261, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.

        ISBN 9789934868702.

        Sievietes - Dzīves veidošana. Pašaktualizācija (psiholoģija), sieviešu. Sevis pieņemšana, sievietes. Sievišķība. Sievietes tēls. Aforismi, latviešu.

        Dzīves prasmju rokasgrāmatas.

Robertsa, Nora.  Kad saulriets noskūpsta debesis : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - 510, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984358727.

        Amerikāņu romāni.

Krofta, Ketrina.  Kamēr tu gulēji : romāns / Ketrina Krofta ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - 395, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984358734.

        Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

Ficdžeralds, Frānsiss Skots.  Ir maiga nakts / Frānsiss Skots Ficdžeralds ; no angļu valodas tulk. Valda Kumuška. - Rīga : J.L.V., 2017. - 453, [2] lpp. - Jaunais psihiatrs Diks Daivers iemīlas savā skaistajā pacientē Nikolā. Pāris apprecas un pārceļas uz dzīvi franču Rivjērā. Tomēr viņu attiecības aizēno tumši noslēpumi. “Ir maiga nakts” ir pēdējais Frānsisa Skota Ficdžeralda pabeigtais romāns, kas lielā mērā atklāj viņa un sievas Zeldas attiecību drāmu.

        ISBN 9789934210006.

Luik, Viivi, 1946-.  ēnu teātris : romāns / Viivi Luik (Vīvi Luika) ; no igauņu valodas tulkojusi, ievada autore Rūta Karma ; redaktore Aija Lāce ; Zigmunda Lapsas vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2017. - 283, [2] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934121753.

        Igauņu romāni. Autobiogrāfiskā proza, igauņu.

        Roma (Itālija) - Daiļliteratūra.

Buiķis, Emīls, 1986-.  Skaisti šķiras tikai tilti : dzeja / Emīls Buiķis ; Mareka Ruskula ilustrācijas ; Toma Grīnvalda-Kalniņa vāka grafiskais noformējums ; redaktore Alīna Melngaile. - 143 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 2007. gada vasarā satikās divi jauni ideālisti un nolēma, ka vajadzētu apvienot talantus un radīt kopīgu grāmatu, tādēļ nolēma radīt darbu, kurā katrs Emīla Buiķa dzejolis vai stāsts būtu uzzīmēts tikai Marekam piemītošajā stilā.

        ISBN 9789934200953.

        Latviešu dzeja. Latviešu proza.

Viegliņa-Valliete, Gina.  Rainis un viņa mātes / Gina Viegliņa-Valliete ; atbildīgā redaktore Eva, Jansone. - Rīga : Jumava, 2017. - 295, [1] lpp. - Biogrāfisks romāns par konkrētiem cilvēkiem - Raiņa māti Dārtu un vecāko māsu Līzi (atspoguļots, kā Dārtas un Līzes dzīvi ietekmēja tā laika sabiedrība, vīrs, ģimene, bērni un baznīca).

        ISBN 9789934201080.

Līce, Anda, 1941-.  Paldies, ka uzmodināji! : redzējumi un dzejoļi / Anda Līce ; mākslinieks Rihards Delvers. - 214, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.

        ISBN 9789934857058.

        Latviešu proza. Latviešu dzeja.

Riekstiņš, Jānis, 1942-.  Boļševiku terora bāreņi, 1918-1938 / Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Gita Bērziņa. - 191 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 173.-189. lpp. - Grāmatā "Boļševiku terora bāreņi, 1918–1938" īpaša uzmanība pievērsta 1937.–1938. gada Lielā terora bāreņu sāpju ceļiem Padomju Savienībā. Izdevumā publicēti vēsturiski dokumenti un vairāku represijās cietušo atmiņas.

        ISBN 9789934182433.

        Valsts terorisms - Padomju Savienība. Politiskā vajāšana - Padomju Savienība. Bāreņi - Padomju Savienība. Latvieši - Padomju Savienība - Vēsture. Bāreņi - Padomju Savienība - Saraksti.

Selgs, Pēteris.  Grandioza metamorfoze : ieguldījums antroposofijas antropoloģijā un pusaudžu izglītošanā un audzināšanā / Pēteris Selgs ; tulkojusi Vita Valdmane ; redaktore Dace Kārkliņa ; vāka dizains: Ieva Līce. - 135 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 127.-133. lpp. - Īsas ziņas par autoru: 134. lpp. . - "Veltīts Brīvajām Valdorfskolām un pieminot Rūdolfu Šteineru"--[3.] lpp.

        ISBN 9789934504259.

        Valdorfa pedagoģija. Pusaudžu psiholoģija. Izglītības antropoloģija.

Ābele, Zaiga, 1948-.  ...burtnīca / Zaiga Ābele ; vāka dizains: Inga Apsīte. - [Rīga] : Sava grāmata, 2016. - 72 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934552106.

        Kristiešu svētceļnieki un svētceļojumi - Portugāle. Kristiešu svētceļnieki un svētceļojumi - Spānija - Santjago de Kompostela.

        Portugāle - Ceļojumu apraksti.

Višķere, Zane.  Spēlējies un audz! : Montesori pedagoģijas iedvesmotas attīstošās rotaļas pirmsskolas vecuma bērniem / Zane Višķere ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ieva Heimane. - 143 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 143. lpp. - Grāmata ir lielisks ideju avots radošiem un sava bērna vispusīgā, harmoniskā attīstībā ieinteresētiem vecākiem, vecvecākiem un pedagogiem. Iespējams, daudziem būs atklājums tas, ka rotaļlietas un idejas dažādām nodarbēm ir pieejamas ik uz soļa un nav jāmeklē dārgos veikalos. Montesori pedagoģiskā un filozofiskā pieeja bērnu audzināšanai ir simtgadīga, bet arvien aktuāla, jo balstīta bērnā no dabas ieliktajās vēlmēs un vajadzībās. Agrīnais vecums ir tas posms bērna dzīvē, kad viņu patiesi aizrauj un interesē viss, ko dara pieaugušie. Bērni grib piedalīties, palīdzēt un kopā darboties ar īstām lietām. Viņi grib paveikt paši! Un ja vēl aizraujošās nodarbes veicina viņu harmonisku attīstību, dod bagātu sensoro, motoro, sociālo un emocionālo pieredzi, tas ir būtisks ieguldījums katra bērna nākotnē!.

        ISBN 9789934200854.

        Bērna attīstība. Spēles. Montesori pedagoģija. Pirmsskolas vecuma bērni. Radošās spējas, bērnu. Sajūtas un jušana, bērnu. Sociālās iemaņas, bērnu. Spriešana, bērnu. Matemātiskās spējas, bērnu.

Roja, Ināra, 1946-.  Medicīniskā hipnoterapija / Ināra Roja ; zinātniskie recenzenti: Dr.med. Vladimirs Kuzņecovs, Dr.habil.med. Jānis Zaļkalns. - Rīga : Madris, 2017. - 254 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Medicīnas doktore I. Roja grāmatā aplūko aktuālas medicīniskās hipnoterapijas pielietošanas iespējas pacientiem. Grāmata ir domāta kā mācību līdzeklis ar mērķi sniegt izglītojošu un informatīvu materiālu veselības aprūpes profesionāļiem, augstskolu Medicīnas fakultātes studentiem, psihoterapeitiem, psihologiem un pedagogiem, kā arī ikvienam cilvēkam, kurš vēlas labāk izprast personiskās mentālās, uzvedības un emocionālās reaģēšanas problēmas un iegūt izpratni par iespējām pārvaldīt stresu, veiksmīgi mainīt negatīvos domāšanas un reaģēšanas stereotipus, lai saglabātu darbaspējas un uzlabotu dzīves kvalitāti.

        ISBN 9789984318431.

        Hipnotisms - Izmantošana terapijā. Kognitīvā terapija.

Franks, Pjērs.  Mīlēt kaislīgi : septiņi likumi piepildītam seksam / Pjērs Franks ; no vācu valodas tulkojusi Ligita Sproģe ; maketētājs un vāka grafiskais noformējums Ivars Vimba ; atb. redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, 2017. - 203 lpp. : tab.

        ISBN 9789934201141.

Zavadskis, Mišels.  Pārdošanas meistarība : veiksmīga pārdevēja rokasgrāmata / Mišels Zavadskis ; no krievu val. tulk. Signe Kurga ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; maketētājs Ivars Vimba. - Papildināts izdevums. - Rīga : Jumava, 2017. - 300, [2] lpp.

        ISBN 9789934200540.

        TIRGVEDĪBA (MĀRKETINGS).

Melbārde, Indra, 1961-.  Neirolingvistiskā programmēšana : mācība par personīgo meistarību / Indra Melbārde, Artūrs Zeltiņš ; ilustrāciju autors Imants Liepiņš ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce ; priekšvārdu autori: Aiva Logina, Igors Kudrjavcevs. - 240 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. - (Soli pa solim). - Bibliogrāfija: [234.] lpp. - NLP ir panākumu psiholoģija! Ja apgūsiet neirolingvistisko programmēšanu, jūs varēsiet: domāt un rīkoties efektīvāk, būt veiksmīgāki biznesā un savā profesijā, vieglāk motivēt sevi un citus, izvēlēties labākos paņēmienus mērķu īstenošanai, veidot laimīgas un harmoniskas attiecības utt. Grāmata noderēs gan tiem, kuri ir mācījušies neirolingvistisko programmēšanu, gan tiem, kuri vēl neko nezina par NLP, bet ir atvērti izaugsmei un vēlas pilnveidot sevi. - Titullapā: Personības pilnveidošanas centrs.

        1. grāmata. Soli pa solim.

        ISBN 9789934068942.

        Neirolingvistiskā programmēšana.

        Uzziņu līdzekļi.

Grāpis, Andrejs, 1960-.  Jānis Greste. Fotostāsts / sakārtojis, priekšvārda autors Andrejs Grāpis ; redaktore Līvija Baumane-Andrejevska ; dizains: Māris Garjānis. - 158, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 15 x 22 cm. - Jānis Greste (1876–1951) bija viens no spilgtākajiem Latvijas Republikas izglītības sistēmas pamatlicējiem un veidotājiem līdzās Krišam Melnalksnim, Kārlim Dēķenam, Pēterim Kūlam un Ģedertam Odiņam. Jāņa Grestes vietu un autoritāti laikabiedru vidū nodrošināja arī nekārtns muzejnieka talants, kas veidoja humanitāru šķautni visnotaļ eksaktu zinātņu lietpratēja portretā. Fotoalbums aptver visu Jāņa Grestes biogrāfiju, skolotāja, muzeju darbinieka un literāta plašo darbību no 20. gs. sākuma līdz 50. gadiem, kā arī līdz šim nepublicētus Jāņa Grestes zīmējumus. - Uz vāka: Jānis Greste. Jelgava, 1930. gads. Foto: A. Limants.

        ISBN 9789934121746.

        Pedagogi - Latvija. Dabaszinātņu skolotāji - Latvija. Kultūras darbinieki - Latvija. Muzeji - Latvija - Darbinieki.

        Biogrāfijas.

Vienotība un atšķirība: Johana Gotfrīda Herdera filozofija : kolektīvā monogrāfija / sastādītājs un zinātniskais redaktors un ievada autors R. Bičevskis ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Iveta Nātriņa, Dr.hist. Raimonds Cerūzis, Uģis Sildegs ; literārā redaktore Arta Jāne ; vāka dizains: Māris Kūlis ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. - xxvii, 451, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 435.-441. lpp., dažu rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Izdevums apvieno Latvijas, Vācijas, Lielbritānijas un Šveices autoru skatījumus uz Herderu gan biogrāfiskā, gan vēsturiskā, gan sistemātiskā aspektā. Herders parādās grāmatas nodaļās gan kā dabas, gan kā kultūras, gan kā valodas filozofs, gan kā ekspresīvas retorikas un jaunas estētikas veidotājs, gan kā vēstures, politikas un nāciju likteņu domātājs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā, trīs raksti tulkoti no vācu valodas. - Ziņas par autoriem: 443.-445. lpp.

        I. ANTROPOLOĢIJA - VĒSTURE - ESTĒTIKA: Antropoloģija un vēsture Herdera "Idejās par cilvēces vēstures filozofiju" / Volfgangs Pross. Skāruma spēks: Herders un estētika / Māra Rubene. II. RETORIKA - IZGLĪTĪBA - LITERATŪRA: Dieva runātājs: Herders kā sprediķotājs Rīgā / Kaspars Renners. Herders un viņa Rīgā gūtā vispusīgā "pasaules pazinēja" izglītība / Džons Vivjens. III. HERDERS LAIKMETA UN LAIKABIEDRU KONTEKSTĀ: J.G. Herdera laika Rīga un rīdzinieki / Gvido Straube. Voldemārs Dītrihs brīvkungs fon Budbergs / Aija Taimiņa. Latviešu tautasdziesmu teksti, to pierakstītāji un sūtītāji J.G. Herderam "Tautasdziesmu" izdevuma vajadzībām / Beata Paškevica. IV. UZRUNA - UZTVERE - VALODA: Neizsakāmā pieredzes izpratne un pakāpes Žana Lika Mariona fenomenoloģijā ar atsauci uz Herdera valodas filozofiju / Māra Grīnfelde. Tur, kur pietrūkst vārds. Esamība un valoda starp Herdera "Apcerējumu par valodas izcelšanos" (1772) un Heidegera semināru "Par valodas būtību" (1939) / Raivis Bičevskis. V. HERDERS RETROSPEKTĪVĀ UN PROSPEKTĪVĀ: Taulers un Luters: pretmetus domājot. Par vācu mistikas ietekmi uz reformācijas centrālo mācību par attaisnošanu Herdera domu kontekstā / Aigars Dāboliņš. Viko pret Herderu jeb Viko un tikai Viko: Roberta Vipera uzskati par Latvijas un Krievijas vēsturi / Svetlana Kovaļčuka.

        ISBN 9789934506475.

        Filozofija, vācu - 18 gs. Filozofija, vācu - 20 gs. Estētika, vācu - 18 gs. Valodas filozofija. Filozofi - Vācija. Filozofi - Itālija. Vēsturnieki - Latvija. Vācbaltieši. Gleznotāji - Latvija. Muižniecība - Latvija. Fenomenoloģija. Misticisms - Vācija.

        Rīga (Latvija) - Intelektuālā dzīve - 18 gs.

        Bibliogrāfijas.

Sitskorna, Margrēta.  Prāta kaislības : kāpēc netikumi ir tik vilinoši / Margrēta Sitskorna ; no nīderlandiešu valodas tulkojusi Māra Neikena ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2017. - 156, [3] lpp. : il. - Izmantotā literatūra: 131.-[157.] lpp.

        ISBN 9789984869933.

Zemovičs, Elmārs.  Simfoniskā koncertdzīve Jūrmalā līdz 1940. gadam / Elmārs Zemovičs ; redaktore Elīna Rozīte-Bērziņa ; māksliniece Zane Neimane. - Rīga : Vesta LK, 2017. - 191 lpp. : fotogr., faksim. - Izmantotā literatūra: 137.- 139. lpp.

        ISBN 9789934511288.

Latvija.  Kriminālprocesa likums. - Rīga : AFS, 2017. - 407, [1] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789984889504.

        Kriminālprocess - Latvija.

Fadels, Čārlzs.  Četru dimensiju izglītība : skolēnu panākumiem nepieciešamās kompetences / Čārlzs Fadels, Maja Bialika, Bērnijs Trilings ; priekšvārdu sarakstīja Andreas Šleihers. - 2. izdevums. - Lielvārde : Lielvārds, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 112 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģinālnosaukums: Four-dimensional education: the competencies learners. - Par autoriem: 112. lpp.

        ISBN 9789984115481.

        Izglītības reforma. Izglītības plānošana. Izglītība - Mērķi un nolūki. Mācīšanās.

Simses, Mērija.  Mīlestības un gramatikas likumi : romāns / Mērija Simses ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Elga Rusmane. - 365, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģinālnosaukums angļu valodā arī: Rules of Love and Grammar.

        ISBN 9789934069888.

        Amerikāņu romāni.

Rūnija, Dženija.  Sarkanā Džoana : romāns / Dženija Rūnija ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims ; redaktores: Sarmīte Lomovceva, Diāna Romanoviča. - 381, [1] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934064234.

        Spiegu stāsti, angļu. Spiedzes - Padomju Savienība - Daiļliteratūra. Spiegošana, padomju - Daiļliteratūra.

Avotiņa, Daina, 1926-.  Paliekoši uzzibsnījumi : laikabiedru vēstules un atmiņu kripatas / Daina Avotiņa ; redaktore Daina Grūbe ; māksliniece Vita Lēnerte. - 157, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Rakstnieces Dainas Avotiņas vēstuļu lādītē glabājas daudzu viņai tuvu literātu vēstules, pastkartes un fotogrāfijas, bet prātā par viņiem saglabājušās unikālas atmiņu ainas. Šajā grāmatā var lasīt par literātiem Imantu Auziņu, Māri Čaklo, Jāni Sudrabkalnu, Mirdzu Ķempi, Āriju Elksni, Regīnu Ezeru, Olgu Lisovsku, par viņu radošo un cilvēcisko būtību, par kopīgo ikdienu un neparastiem brīžiem, par viņu laiku. - "Imants Auziņš, Māris Čaklais, Jānis Sudrabkalns, Mirdza Ķempe, Ārija Elksne, Regīna Ezera, Olga Lisovska"--Uz vāka.

        ISBN 9789934067495.

        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Čepmens, Gerijs.  5 mīlestības valodas pusaudžiem / Gerijs Čepmens ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa ; redaktore Kristīne Kupce ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - 235 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [228.]-230. lpp.

        ISBN 9789934068638.

        Pusaudžu psiholoģija. Bērna audzināšana. Vecāki un pusaudzis. Vecāku funkcijas veikšana - Psiholoģiskie aspekti. Mīlestība - Psiholoģiskie aspekti.

Robertsa, Nora.  Kad saulriets noskūpsta debesis : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - 510, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984358727.

        Amerikāņu romāni.

Krofta, Ketrina.  Kamēr tu gulēji : romāns / Ketrina Krofta ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - 395, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984358734.

        Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

Viegliņa-Valliete, Gina.  Rainis un viņa mātes / Gina Viegliņa-Valliete ; atbildīgā redaktore Eva, Jansone. - Rīga : Jumava, 2017. - 295, [1] lpp. - Biogrāfisks romāns par konkrētiem cilvēkiem - Raiņa māti Dārtu un vecāko māsu Līzi (atspoguļots, kā Dārtas un Līzes dzīvi ietekmēja tā laika sabiedrība, vīrs, ģimene, bērni un baznīca).

        ISBN 9789934201080.

Veidenbaums, Eduards, 1867-1892.  Par spīti grūtiem laikiem : dzejas izlase / Eduards Veidenbaums ; krājumu sakārtojusi Dr.philol. Sandra Ratniece ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Emīls Garjānis, vāka mākslinieciskais noformējums ; ievada autors: Knuts Skujenieks ; ar komponistu Jāņa Lūsēna, Pāvila Johansona komentāriem. - 53, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm. - "Par spīti grūtiem laikiem" ir dzejas izlase, kurā ietverti Eduarda Veidenbauma (1867-1892) dzejoļi, ko savā mūzikā ir izmantojuši tādi atpazīstami komponisti kā Imants Kalniņš, Juris Kulakovs, Jānis Lūsēns un daudzi citi. - "Latvijai 100"--Priekštitullapā.

        ISBN 9789934201042.

        Latviešu dzeja.

Indrāne, Ilze, 1927-.  Basām kājām / Ilze Indrāne ; atbildīgās redaktores: Eva Jansone un Dace Zvirgzdiņa ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; grāmatas noformējumam izmantotas Ulda Zemzara ilustrācijas. - 132, [1] lpp., 4 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. - Intriģējošs, savā starpā nesaistītu miniatūru un tēlojumu krājums, 1970. gadā publicētās grāmatas atkārtots un autores rediģēts izdevums. Rakstniece ar dažādu tēlu palīdzību atklāj cilvēka īsto dabu un raksturu dažādās psiholoģiskās un neierastās situācijās. Ilzei Indrānei vienmēr galvenās bijušas cilvēciskās vērtības, viņai tuva lauku cilvēku psiholoģija un godīgā attieksme pret darbu, zemi, līdzcilvēkiem. Autores stāstos ir cilvēki ar piegružotām dvēselēm, uz ārējiem labumiem tendēti un tādi, kuri "ar saknēm zemē, ar galotni debesīs".

        ISBN 9789934200878.

        Latviešu proza.

Auziņš, Arnolds.  Bīstama līdzība / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Emīla Garjāņa grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2017. - 213, [2] lpp. - Padomju laika literatūrā populāra bija šķiru cīņa. Bagātnieki lielākoties tika attēloti negatīvi. Patiesība ir daudz sarežģītāka. Muižnieks spēj būt arī cilvēcisks, un zemnieki spītīgi. No vēstures zināms par kungu pirmās nakts tiesībām, bet romānā "Bīstamā līdzība" notikumi samezglojas, kad jaunā un kaislīgā baronese sagrēko ar vienkāršu lauku puisi. Liktenis saved kopā abus pusbrāļus Otrā pasaules karā. Romāna darbība aptver plašu laika posmu – no 19. gadsimta līdz trešās Atmodas gadiem, kad Puravas ļaudis gaida ierodamies ciemos barona fon Rozenblata pēcteci no Vācijas.

        ISBN 9789934201110.

Bērziņš, Māris, 1962-.  Gūtenmorgens (piRm'reiz) / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - 222, [1] lpp. ; 22 cm. - Daži potenciālie pircēji, pamanījuši nosaukumu "Gūtenmorgens. Otrreiz", nez kādēļ ieslēdza burtisko domāšanu un sprieda: "Laikam otrreiz izdots. Tad var nepirkt, man jau viens ir mājās". Loģiski – grāmatnīcā nebija pirmās grāmatas, un tas mudināja ļaudis uz nepareiziem secinājumiem. Atlika vien atkal doties uz "Dienas Grāmatu" un prasīt, lai pēc otrreiz izdod arī pirm’reiz. Bērziņš, kā jau vienmēr, vīpsnāja un sacīja, ka izlaist pirmo pēc otrās ir tipiski gūtenmorgeniski. Taču es viņam nepiekrītu un domāju, ir tikai normāli, ja dzīvē pēc otrās reizes atkal sanāk pirmā reize. Starp citu, kā sen jau sacīts: "Tie pirmie būs otrie, un otrie pirmie, un tā pa riņķi vien, pa riņķi vien...". Tā klajā nācis rakstnieka Māra Bērziņa Gūtenmorgena stāstu pirmā krājuma jauns izdevums "Gūtenmorgens (pirm’reiz)".

        ISBN 9789934546433.

        Stāsti, latviešu.

Erenštreits, Jānis, 1942-.  Kroņu pinējs : Jahnis Zimse (3.07.1814.-22.10.1881.) / Jānis Erenštreits ; literārā redaktore: Gundega Blumberga ; pēcvārda autors Vents Armands Krauklis ; grafiskais dizains un foto: GoshDesign. - 319 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [318.]-319. lpp. - Autoram veiksmīgi izdevies sasaistīt vienā veselumā pedagoga, tautas dziesmu vācēja, ērģelnieka, latviešu kora mūzikas pamatlicēja Jāņa Cimzes (1814-1881) un daudzu viņa laikabiedru teikto, rakstīto, atmiņās atstāto, veidojot vispusīgu un krāsainu tautas izglītotāja un mūzikas kultūras pamatlicēja tēlu. Lasot kļūst labi saprotama arī Cimzes mūža traģēdija un arvien lielākā vientulība, sarežģītās attiecības tiklab ar vācu izglītības rīkotājiem un uzraugiem, kā ar jaunlatviešiem. Darbā atrodams arī lielisks ieskats pirmo dziesmusvētku norisē.

        ISBN 9789934832031.

        Skolu direktori - Latvija. Pedagogi - Latvija. Komponisti - Latvija. Kora dziedāšana - Latvija - Vēsture. Dziesmu svētki, latviešu - Vēsture. Mācību iestādes - Latvija - Vēsture - Valka (Valkas novads).

        Biogrāfijas.

Simses, Mērija.  Mīlestības un gramatikas likumi : romāns / Mērija Simses ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Elga Rusmane. - 365, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģinālnosaukums angļu valodā arī: Rules of Love and Grammar.

        ISBN 9789934069888.

        Amerikāņu romāni.

Rūnija, Dženija.  Sarkanā Džoana : romāns / Dženija Rūnija ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims ; redaktores: Sarmīte Lomovceva, Diāna Romanoviča. - 381, [1] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934064234.

        Spiegu stāsti, angļu. Spiedzes - Padomju Savienība - Daiļliteratūra. Spiegošana, padomju - Daiļliteratūra.

Radzobe, Silvija, 1950-.  "Kosmopolītu" lieta un Aleksandrs Čaks : dokumentāla hronika ar komentāriem / Silvija Radzobe ; recenzenti: Dr.philol. Valda Čakare, Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs ; redkolēģija: Dr. philol. Ieva Kalniņa, Dr.philol. Ojārs Lāms, Dr.philol. Māra Grudule [un vēl 2 redaktori] ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Andra Damberga ; vāka noformējumu veidojusi Ieva Tiltiņa. - 206 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - (Latvijas gadu gredzeni literatūrā). - Bibliogrāfija: 183.-193. lpp. un rādītājs: 195.-202. lpp. - Silvijas Radzobes grāmata "Kosmopolītu" lieta un Aleksandrs Čaks" veltīta dzejnieka pēdējiem pieciem dzīves gadiem. Autore to nosaukusi par dokumentālu hroniku ar komentāriem. Balstoties uz dažādu arhīvu, muzeju fondu, bibliotēku materiāliem un publikācijām presē, kā arī Aleksandra Čaka laikabiedru intervijām un vēsturisko pētījumu datiem, grāmatā atklāta VK(b) partijas iniciētā 1949. gada teātra kritiķu – "kosmopolītu" – kampaņas patiesā būtība un tās loma dzejnieka dzīvē un priekšlaicīgajā nāvē. Dramatiskā procesa izsekojums dod ieskatu Latvijas literārās vides represīvajā atmosfērā 40. gadu otrajā pusē. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Redaktori arī: Dr.philol. Pāvels Štolls, Dr.philol. Inga Stepukoniene.

        ISBN 9789934182457.

        Autori, latviešu. Autori, padomju. Komunisms un literatūra - Latvija. Padomju literatūra - Latvija - Vēsture un kritika. Latviešu literatūra - Vēsture un kritika - 20 gs. Padomju dzeja - Latvija - Vēsture un kritika. Antisemītisms - Padomju Savienība. Ebreji - Padomju Savienība - Vajāšanas. Latviešu dzeja - Vēsture un kritika - 20 gs. Teātra kritika - Latvija. Teātra kritika - Padomju Savienība. Teātra kritiķi - Latvija. Teātra kritiķi - Padomju Savienība. Formālisms (literārā analīze).

        Latvija - Intelektuālā dzīve - 20 gs. Latvija - Politika un pārvalde - 1940-1991.

Streleckis, Džons.  Kafejnīca Kāpēc : iedvesmojošs stāsts par dzīves jēgu / Džons Streleckis ; no angļu valodas tulkojusi Inta Ivanovska ; redaktore Marta Ābele. - 128 lpp. ; 19 cm.

        ISBN 9789934068218.

        Stāsti, amerikāņu. Dzīves veidošana - Daiļliteratūra.

Pistoriuss, Martins.  Neredzamais zēns : Stāsts balstīts uz patiesiem notikumiem / Martins Pistoriuss, Megana Loida Deivisa ; no angļu valodas tulkojusi Monta Kļaviņa ; Tatjanas Zubarevas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2017. - 270, [1] lpp. : fotogr. - Patiess stāsts, autobiogrāfija - Martins stāsta par to, kā bērnībā zaudēja spēju kustēties un 12 gadus pavadīja "neredzams". Neviens neaptvēra, ka viņš jau pēc dažiem gadiem atguva spēju pilnīgi skaidri domāt, un daudzi attiecās pret Martinu kā pret "dārzeni". Stāsts ļoti aizkustinošs - Martins pamazām atgūst spēju kustēties, viņu ļoti atbalsta ģimene, viņš iemīlas un apprecas, sāk strādāt pie runas atveides programmatūras izstrādes. Laimīgas beigas, beidzas ar cerību uz vēl labāku nākotni.

        ISBN 9789934201127.

Žerebcova, Poļina.  Smalkais sudraba pavediens : 33 stāsti no Čečenijas dienasgrāmatas / Poļina Žerebcova ; no krievu valodas tulk. Iveta Strazdiņa ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2017. - 246, [1] lpp. - Šie trīsdesmit trīs stāsti ir ļoti personīgs vēstījums, ko skatījusi un piedzīvojusi deviņus gadus veca Groznijas skolniece (pati autore Poļina Žerebcova). Grāmatā izstāstīts ļoti tēlains un spilgts bērna vēstījums cilvēcei, kas jau atkal ir nonākusi jauna kara priekšvakarā, kas norisinās Čečenijā.

        ISBN 9789934200922.

Sanajevs, Pāvels.  Apglabājiet mani aiz grīdlīstes / Pāvels Sanajevs ; no krievu val. tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; lit. konsultante Inga Karlsberga ; māksliniece Elīna Vītola. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 220, [3] lpp.

        Scenārista, režisora un tulkotāja Pāvela Sanajeva autobiogrāfiskais darbs. Tas ir stāsts par astoņgadīgu puisīti Sašu, kurš dažus gadus dzīvo kopā ar vecmāmiņu un vectētiņu, jo māte nodevusies jaunām attiecībām ar zēna patēvu. Grāmatas dokumentālais raksturs un tas, ka tās galvenie varoņi ir Krievijā un bijušajā Padomju Savienībā populāri aktieri (autora vectētiņš ir Vsevolods Sanajevs, māte - Jeļena Sanajeva, patēvs - Rolāns Bikovs), auditoriju joprojām mulsina - daļa lasītāju ir sajūsmā par autora drosmi atklāt tik personiskas atmiņu ainas, bet daļa jūtas šokēti par šo atklātību un uzskata, ka autors gribējis atriebties savai vecmāmiņai.

        ISBN 9789984236506.

Vagrants, Harijs.  Ielu muzikanta dienasgrāmata jeb daļēji nopietns 21. gs. klaidoņa ikdienas atspoguļojums cauri astoņām Eiropas valstīm un ne tikai... : Latvija - Lietuva - Polija - Slovākija - Ungārija - Austrija - Čehija - Vācija / Harijs Vagrants ; redaktore Renāte Kārkliņa ; Māris Garjānis, dizains. - 327, [1] lpp. ; 19 cm. - Harijs Vagrants (īstajā uzvārdā Kadiķis) ir ceļotājs, mūziķis un publicists. Beidzis Teoloģijas fakultāti, aizrāvies ar dažādu netradicionālu mūzikas instrumentu spēli. Hariju biedē rutīna un šķiet svarīgi atklāt Dzīves Patiesību. To, kas mīt aiz vārdiem un mentālām konstrukcijām. Mazbudžeta ceļošana ir Harija aizraušanās un reizē mēģinājums transcendēt pašam sevi.

        ISBN 9789934121739.

        Ielu muzikanti - Latvija. Ceļotāji - Latvija.

        Eiropa - Ceļojumu apraksti.

Bolšaitis, Pēteris.  Pētera peripetijas : atskaite par brīnumainu dzīvi / Pēteris Bolšaitis ; māksliniece Daiga Brinkmane ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārais redaktors Juris Lorencs. - Rīga : Jumava, 2017. - 367 lpp. : fotogrāfijas. - Personību sērija par autora dzīvi - dzimšana, kara gadi un emigrācija uz Venecuēlu, pēc tam pārcelšanās atpakaļ uz Latviju.

        ISBN 9789934201059.

Boida, Hilarija.  Kad tu atkal nāksi / Hilarija Boida ; no angļu val. tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2017. - 397, [2] lpp. - (Pasaules Bestsellers).

        ISBN 9789984358741.

Таланова, Галина.  Бег по краю : [роман] / Галина Таланова. - Москва : АСТ ; Редакционно-издательская группа "Жанровая литература", 2017. - 413, [1] с. - (Лучшие романы о любви). - 16+.

        ISBN 9785170965519.

        Krievu romāni.

Kellija, Ketija.  Tikai starp māsām : [romāns] / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2017. - 509, [1] lpp. - Romāns atklāj sievietes mīlestības dziedējošo spēku un drosmi ieskatīties acīs pagātnes notikumiem, lai ar jaunu elpu dzīvotu šeit un tagad.

        ISBN 9789984358710.

Linde, Māris, 1944-.  Trešā zvaigzne / Māris Linde. - 9, tas ir, 94 lpp. : karte ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana ; XXXV [35]). - "Vilks spalvu met, bet ne tikumu" – tā māca tautas paruna. Un šajos vārdos mums ir uzmanīgi jāieklausās. Latgale jau tūkstoš gadus ir atradusies mūsu tautas austrumu priekšpostenī un pārdzīvojusi visdažādākās briesmas. Un ne tikai tumšajos viduslaikos, bet arī vēl nesen, kad, dibinoties Latvijas brīvvalstij, pretspēkam izdevās no tās atraut plašu austrumu telpu. Tajā šodien ir plānveidīgi iznīcināts viss latgaliskais. Tāpēc tiem, kuri joprojām ieklausās saldajās runās no austrumiem, nav veltīgi atgādināt gan senatnē, gan nupat notikušo. - Teksts latviešu valodā, satur tekstu arī latgaliešu dialektā. - Nestandarta numerācija. Numerācijas sākumā secīgas 9 lpp., tad seko vairākas lpp. ar numuru 1, vairākas ar numuru 2 utt.

        ISBN 9789934552489.

        Latgale (Latvija) - Vēsture.

Берсенева, Анна.  Австрийские фрукты : роман / Анна Берсенева ; [отв. ред. О. Аминова]. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 313, [3] с. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой). - 16+. - Книга издана в авторской редакции.

        ISBN 9785699970131.

Покровская, Ольга.  Одна судьба на двоих : роман / Ольга Покровская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [2] c. - ([Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской]). - 16+.

        ISBN 9785699954582.

        Krievu romāni.

Хиберлин, Джулия.  Янтарные цветы : [роман] / Джулия Хиберлин ; [пер. с англ. Е. Романовой ; Школа перевода В. Баканова]. - Москва : АСТ, 2017. - 319 с. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - 16+. - Ориг. назв.: Heaberlin, Julia. Black-Eyed Susans, 2015.

        ISBN 9785170990696.

Прах, Вячеслав.  Кофейня : [повесть, рассказы] / Вячеслав Прах. - Москва : [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2016. - 285, [2] с. - 16+.

        Содерж.: Кофейня : [повесть] ; Записки без почерка ; Семь дней ; Твой оборванный сон ; Письма к Ляле ; Рассказ семнадцатилетнего юноши ; Моя коллекция бабочек : [рассказы].

        ISBN 9785171005351.

Дитинич, Нина.  Проклятие Моцарта : роман / Нина Дитинич. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [3] с. - (Детектив-событие). - 16+.

        ISBN 9785699868094.

Веденская, Татьяна.  Что ни делается - к лучшему! : дилогия / Татьяна Веденская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] c. - (О такой, как ты). (Мастер позитивной прозы). - 16+.

        Содерж.: Соседки, или Не в парнях счастье ; Мачо, или Не ходите, девки, замуж!.

        ISBN 9785699959518.

Александрова, Наталья.  Зелье сатаны : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ ; Редакционно-издательская группа "Жанровая литература", 2017. - 317, [1] с. - (Роковой артефакт). - 16+.

        ISBN 9785171037048.

        Detektīvromāni, krievu.

Грохоля, Катажина.  Хрустальный ангел : [роман] / Катажина Грохоля ; [пер. с пол. Л. Машинской]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 507, [1] с. - (Мировой бестселлер. Romance). - 16+. - Ориг. назв.: Grochola, Katarzyna. Kryształowy Anioł, 2009.

        ISBN 9785699965311.

Солнцева, Наталья.  Венера и Демон : роман / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ ; Редакционно-издательская группа "Жанровая литература", 2017. - 350, [1] с. : ил. - (Мистический детектив). - 16+.

        ISBN 9785171014629.

Александрова, Наталья.  Золотая булавка Юлия Цезаря : роман / Наталья Александрова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 283 с. - (Артефакт & Детектив). - 16+.

        ISBN 9785699972449.

        Detektīvromāni, krievu.

Велес, Анна.  Жрец забытого бога : роман / Анна Велес. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] c. - (Готический детектив). - 16+.

        ISBN 9785699972630.

        Krievu romāni.

Горская, Евгения.  Судьбу случайно не встречают : роман / Евгения Горская ; [вступ. слово Татьяны Устиновой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] c. - (Татьяна Устинова рекомендует). - 16+.

        Содерж.: Судьбу случайно не встречают / Евгения Горская. Проклятие Титаника (отрывок) / Екатерина Барсова.

        ISBN 9785699973606.

Князева, Анна.  Хозяин шелковой куклы : роман / Анна Князева. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 317, [1] с. - (Детектив с таинственной историей). - 16+.

        Содерж.: Хозяин шелковой куклы / Анна Князева. Вычеркнутая из жизни (отрывок) / Альбина Нури.

        ISBN 9785699961825.

Сухов, Евгений.  Агент немецкой разведки : роман / Евгений Сухов. - Москва : Эксмо, 2017. - 284, [2] с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина). - 16+.

        ISBN 9785699979301.

Гранн, Дэвид.  Затерянный город Z : роман / Дэвид Гранн ; [пер. с англ. и примеч. Алексея Капанадзе]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 445, [2] с., [16] л. вкл. ил. - (The Big Book). - Избр. библиогр.: c. 426-[444]. - 16+. - Ориг. назв.: Grann, David. The Lost City OF Z: A Tale of Deadly Obsession in the Amazon, 2009.

        ISBN 9785389129207.

Несбё, Ю.  Жажда : знаменитый Харри Холе возвращается : роман / Ю. Несбё ; [пер. с норв. Екатерины Лавринайтис]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 508, [1] с. - (Звёзды мирового детектива). - 16+. - Oriģ. nos.: Tørst / Jo Nesbø.

        ISBN 9785389130210 : в твёрдой обложке.

        Detektīvromāni, norvēģu.

Луганцева, Татьяна.  Oмлет из выеденного яйца : роман / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2017. - 316, [1] c.

        ISBN 9785171008840.

Линдсей, Джоанна.  Ужасно скандальный брак : роман / Джоанна Линдсей ; [пер. с англ. Т.А. Перцевой]. - Москва : АСТ, 2017. - 317, [2] c.

        ISBN 9785171044862.

Талан, Светлана.  Своя чужая жизнь : роман / Светлана Талан. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 219, [5] c.

        ISBN 9786171225466.

Пиколт, Джоди.  Цвет жизнь : роман / Джоди Пиколт. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 491, [5] c.

        ISBN 9786171227217.

Вербинина, Валерия.  Вуаль из солнечных лучей : роман / Валерия Вербинина. - Москва : издательство "Э", 2017. - 314, [6] c.

        ISBN 9785699982585.

Garsija, Ektors.  Ikigai : ilgas un laimīgas dzīves noslēpumi no Japānas / Ektors Garsija, Fransesks Miraljess ; no spāņu valodas tulkojusi Marta Kaulakāne ; redaktore Zane Seņkova. - 189, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm.

        ISBN 9789934066894.

        Pašaktualizācija (psiholoģija) vecumā - Japāna. Veci cilvēki - Japāna - Dzīves veidošana. Veci cilvēki - Japāna - Veselība un higiēna. Ilgmūžība - Japāna. Ilgmūžība - Japāna - Okinava. Dzīvesveidi - Japāna. Dzīves kvalitāte - Japāna. Japāņi - Sociālā dzīve un paražas. Japāņi - Veselība un higiēna.

Puertolā, Romēns.  Meitenīte, kas norija mākoni Eifeļa torņa lielumā : romāns / Romēns Puertolā ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; redaktore Margita Krasnā. - 221, [2] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934061042.

        Franču romāni.

Boljē, Batists.  Tūkstots un viena nakts ātrās palīdzības nodaļā / Batists Boljē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 298, [3] lpp.

        ISBN 9789934067754.

Parisa, B. A.  Aiz slēgtām durvīm / B.A. Parisa ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 269, [3] lpp.

        ISBN 9789934067075.

Pārkers, Kventins.  Mazā dzeršanas spēļu grāmatiņa / Kventins Pārkers ; redaktore Marta Ābele ; tulkojums latviešu valodā: Meldra Āboliņa. - 94, [1] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm.

        ISBN 9789934069499.

        Viesību spēles pieaugušajiem.

Sokolovskis, Raimonds.  Varavīksnes lokā / Raimonds Sokolovskis ; māksliniece Ieva Strazdiņa. - 158 lpp.

        ISBN 9789934854491.

Beigbeders, Frederiks.  ekstazī stāsti / Frederiks Beigbeders ; literārās redaktores: Gita Grīnberga un Ingmāra Balode ; dizains: Zigmunds Lapsa ; tulkojums latviešu valodā: Elīna Brasliņa, Anna Elizabete Griķe, Gita Grīnberga [un vēl 5 tulkotāji]. - 92, [3] lpp. ; 19 cm. - Tulkotāji arī: Justīne Janpaule, Sintija Kalniņa, Laila Moreina, Kristīne Piterāne, Egija Roze.

        Splīns Šarla de Golla lidostā ; Vecmodīgs teksts ; Diena, kad es patiku meitenēm ; Pirmais ekstazī malks ; Senžermēndeprē atrastais manuskripts ; Pēcsvētku melnie ; Vīrietis, kurš vēroja sievietes I ; Kā kļūt par zvaigzni ; Vislielākais Dzīvais Franču Rakstnieks ; Pretīgākais stāsts šajā krājumā ; Vīrietis, kurš vēroja sievietes II ; Extasy À Go-Go ; Pirmais stāsts no sērijas Easy-Reading ; Vientuļi kopā.

        ISBN 9789934121692.

        Stāsti, franču. Ekstazī (narkotiskās vielas) - Daiļliteratūra.

Tolle, Ekharts.  Tagadnes spēks / Ekharts Tolle ; Jēkaba Samsona vāka dizains. - [Ķekavas novads] : [A&A Vision], ]2017]. - 260, [1] lpp.

        ISBN 9789934864711.

Santopolo, Džila.  Gaisma, kuru mēs pazaudējām : romāns / Džila Santopolo ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - 383, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984358703.

        Amerikāņu romāni.

Ruiss, Dons Migels.  Mīlestības meistars / Dons Migels Ruiss ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 159, [1] lpp. : ilustrācijas.

        ISBN 9789934068454.

Robārdsa, Kārena.  Ultimāts / Kārena Robārdsa ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2017. - 390, [2] lpp.

        ISBN 9789984358758.

Gaitniece, Lāsma, 1981-.  Vasarnīca Pārdaugavā : kādas dzimtas stāsts / Lāsma Gaitniece ; literārā redaktore Silvija Ģibiete ; mākslinieks, izdevuma vāka dizaina autors Imants Liepiņš. - 177 lpp. ; 21 cm. - L. Gaitniece ir daudzu ceļojumu aprakstu, kas publicēti dažādos Latvijas preses izdevumos, un grāmatu autore. Romāns ir autores debija daiļliteratūrā. Agrā vasaras rītā Beāte saņem ziņu par savas krustmātes – Liepājā iecienītas ķirurģes – nāvi. Tās sūtītājs ir viņas brālēns Kalevs – romāna galvenās varones jaunības dienu lielā mīlestība. Steigšus nākas atgriezties dzimtenē. Beāte sevi mierina, ka tas ilgs vien mirkli. Kalevs, satiekot māsīcu bērēs, aicina viņu mazliet uzkavēties – atbraukt ciemos uz vasarnīcu, kas atrodas kādā mazā Pārdaugavas ieliņā. Beāte piekrīt, vēl nenojauzdama, ka mirklis izstiepsies kā mūžība un nāksies maksāt par lietām, ko nepiedod ne dievi, ne cilvēki. - Vāka noformējumā izmantota Agra Gaitnieka fotogrāfija ; ceturtā vāka foto: Lāsma Gaitniece. . - Romāns veltīts pirmās latvietes - civilās aviācijas pilotes Austrālijā Valdas Ošs-Lamondes (1935-1968) piemiņai.

        ISBN 9789934569166.

        Latviešu romāni.

        Pārdaugava (Rīga, Latvija) - Daiļliteratūra.

Kukaine, Jana, 1983-.  Daiļās mātes : sieviete, ķermenis, subjektivitāte / Jana Kukaine ; zinātniskā redaktore Sandra Meškova ; literārais redaktors Arturs Hansons ; dizains: Ingrīda Pičukāne ; fotoattēli: Normunds Brasliņš, Jānis Buls, Hal Cohen, Henriks Dunkers, Krista Dzudzilo, Mareks Gaidamovičs, Didzis Grodzs, Rasa Jansone, Valdis Jansons, Epp Kubu, Kristīne Kursiša, Maija Kurševa, Alvis Misjuns, Daniel Quat, Andrejs Strokins. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 238 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 219.-228. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Mākslas kritiķes J. Kukaines grāmatā krustojas vairākas nozares - filozofija, feminisma teorija, mākslas kritika, socioloģija, reliģija un sievietes studijas. Grāmata ir vēstījums par to, kā mūsdienu sabiedrībā tiek konstruēts mātišķības un sievietes jēdziens. Autore mātišķību skata ne tikai kā garīgu, bet arī ķermenisku praksi. Grāmatas tapšanā nozīmīga ir J. Kukaines personīgā pieredze un Latvijas sabiedrības vērojumi. - Personvārdu rādītājs: 229.-238. lpp.

        ISBN 9789934512971.

        Mātes. Mātes stāvoklis. Cilvēka ķermenis (filozofija). Sievietes - Fizioloģija. Sievietes - Filozofija. Sievišķība (filozofija). Feministiskā teorija. Subjektivitāte. Mātes mākslā.

Vodolazkins, Jevgeņijs.  Aviators / Jevgeņijs Vodolazkins ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; mākslinieks Tomass Folks ; Ivetas Paegles datorgrafiskais noformējums. - 332, [3] lpp.

        ISBN 9789984236599.

Zagorovska, Ksenija.  Pēdējais stacijas priekšnieks / Ksenija Zagorovska ; no krievu valodas tulkojusi Antra Gabre ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2017. - 140, [4] lpp. - Vēsturisks darbs par Ivanu Ozoliņu un Ļevu Tolstoju.

        ISBN 9789934201165.

Kadiķe, Maija, 1959-.  Eņģeļu lūgšanas / Maija Kadiķe ; māksliniece Elita Ābele. - Rīga : IDE Rozītes, 2017 (Dardedze holigrāfija). - 136 lpp. : il. ; 20 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.

        ISBN 9789934869907.

        Lūgšanas. Eņģeļi - Lūgšanas un lūgšanās.

Šteins, Valdis, 1948-.  Tautvaldība jeb jaunās Latvijas Valsts pamati / Valdis Šteins ; redaktore Margarita Šteina ; Agneses Šteinas-Koncevičas vāka zīmējums. - [Rīga] : Valdis Šteins, 2017. - 200 lpp.

        [2. grāmata].

        ISBN 9789934552502.

Kalniņa, Inga.  Pilnām mutēm : ēdienu receptes bērniem / Inga Kalniņa ; Māra Kiseļova un Lienes Pētersnes fotogrāfijas ; tekstu redaktore Marta Kukarāne. - [Rīga] : Lienes Vilnītes izdevniecība, 2017. - 250, [6] lpp. : fotogrāfijas, ilustrācijas.

        ISBN 9789934856730.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »