Jaunieguvumi septembrī

Ziņa publicēta 02.10.2018
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2018.gada septembra mēnesī.

Kinsela, Sofija.  Mana ne tik perfektā dzīve / Sofija Kinsela ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 380, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934076213.
        Angļu romāni.

Nesers, Hokans.  Cilvēks bez suņa / Hokans Nesers ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 444, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Gunnars Barbaroti / Hokans Nesers ; [1]). - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934069307.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, zviedru.

Grišams, Džons.  Informators / Džons Grišams. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 352 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934073670.

Mazvērsīte, Daiga, 1965-.  Mans draugs Mārtiņš Freimanis / Daiga Mazvērsīte ; grafiskais dizains Guntars Ošenieks ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. - [Rīga] : MicRec, 2018. - 407 lpp. : fotogrāfijas.
        ISBN 9789934873416.

Kusiņa, Marta.  Sēņosim dabā! : 25 ēdamo sēņu sugas / Marta Kusiņa ; red. Agnese Biteniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 55, [1] lpp : foto.
        ISBN 9789934078415.

Meiere, Stefānija.  Ķīmiķe / Stefānija Meiere ; no angļu val. tulk. Adriana Bleka ; red. Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 543, [1] lpp.
        ISBN 9789934076510.

 Brīnumdaris / Antra Mieze, aprakstošais teksts un pilsētvides un dievnamu fotogrāfijas ; Kaspars Ruks, aprakstošais teksts. - Rīga : Antava, 2016 (Latvija). - 58, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm.
        ISBN 9789934861222.
        Kristiešu svētie - Turcija. 
        Biogrāfijas.

Klāsons, Džordžs Semjuels.  Bagātākais vīrs Babilonā : vērtīgi padomi, kā ārstēt plānu naudas maku / Džordžs Semjuels Klāsons ; no angļu val. tulk. Ziedone Sērmūkša ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018 (Jelgavas tipogrāfija). - 146, [3] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The richest man in Babylon.
        ISBN 9789984404806 (ies.).
        Biznesa ētika. Bagātība - Morālie un ētiskie aspekti.

Teilāne, Kristīne, 1990-.  Libertīna / Kristīne Teilāne ; literārā redaktore Baiba Strode ; vāka foto: Jūlija Dimitrenko. - [Rīga] : [IG Aģents], [2018]. - 278 lpp. ; 19 cm. - Tīna gluži nejauši satiek vīrieti, kas ieved viņu neparastu notikumu un kaisles pilnā dzīvē, kurā mīlestības apmātā sieviete mācās tikt galā ar iepriekš nepiedzīvotām situācijā, savādām intrigām un pārpratumiem, kas viņu pavada uz katra soļa. Tīna ir apņēmusies iziet cauri šim dīvainajam labirintam, lai ko tas viņai maksātu, taču vai visi neizskaidrojamie notikumi, kas raisās viņai apkārt, ir nejaušība, vai jaunā sieviete ir vien marionete kāda prasmīga spēlētāja rokāsv.
        ISBN 9789934550232.
        Stāsti, latviešu.

Bikova, Anna.  Manam bērnam patīk bērnudārzs! : "slinkās mammas" pieredzes stāsts / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Antra Gabre ; Ilutas Koidu vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. - 192 lpp.
        ISBN 9789934202568.

Leiškalne-Roka, Guna.  Stils : noteikumi, prakse, konteksts / Guna Leiškalne-Roka, Deniss Ševeļovs ; galvenā redaktore Guna Leiškalne-Roka ; izpildredaktors Deniss Ševeļovs ; literārā redaktore Ulla Vaite ; dizains Madara Krieviņa. - Rīga : Stila Ceļvedis, 2018. - 191 lpp. : il.
        ISBN 9789934196041.

Rudzāte, Elvita.  Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana : metodiskais materiāls pedagogiem. / Elvita Rudzāte, Lauma Ērgle, Inguna Sāre, Mārīte Akmentiņa, Irēna Rudzāte, Gunita Delijeva ; redaktore Inguna Almbauere. - [Sigulda] : Sokrata tautskola, [2017]. , ©2017. - 272 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 265.-266. lpp.
        1.
        ISBN 9789934812781.
        Morālā audzināšana - Mācīšana un mācīšanās.

Kolers, Henings.  Par bailīgiem, bēdīgiem un nemierīgiem bērniem : praktiskie spirituālās audzināšanas pamatjautājumi / Henings Kolers ; no vācu val. tulk. Jūlija Dobrovoļska ; Aleksandra Dobroviļska vāka noformējums. - [b.v.] : AntroSofija, 200-. - 178 lpp.

Timofejeva, Diāna.  Dabas vides estētikas pamatjautājumi speciālista kompetences un radošā loma / Diāna Timofeheva. - Rīga : Drukātava, 2017. - 91, [1] lpp : tabulas, diagrammas, attēli.
        ISBN 9789934855122.

Svāmi, Rādhānātha.  Ceļojums sevī : Bhakti ceļa izpēte. Jogas senās gudrības mūslaiku ceļvedis / Rādhānātha Svāmi ; no angļu valodas tulk. Linda Bērce. - Rīga : Gaura, 2016. - 268, [2] lpp.
        ISBN 9789934852121.

Apškrūma, Kornēlija, 1937-.  Latvija gaismas draudzē / Kornēlija Apškrūma ; Māras Alševskas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 79, [1] lpp.
        ISBN 9789934076954.

Korija, Džeina.  Vīrs, kura nav / Džeina Korija; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa; vāka dizains: Artūrs Zariņš; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2018. - 511 lpp. ; 21 cm. - (The Sunday Times Bestseller).
        ISBN 9789984359182.

Hansone, Helma Judīte, 1934-.  Pārdotais Saules kalns / Helma Judīte Hansone ; red. Dzintra Zālīte ; Melānijas Vilkas ilustrācijas ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - 175, [1] lpp. - (Lata romāns ; 9 (231).
        ISBN 9789934155208.

Būmeisters, Juris, 1918-2000.  Dzeja / Juris Būmeisters ; sast. Kārlis Būmeisters ; Artūra Tiguļa dizains. - [Rīga] : Kārlis Būmeisters, 2018. - 158 lpp : foto., il.
        ISBN 9789934196188.

Fjodorova, Ludmila, 1948-.  Frizūru veidošanas pamattehnika / Ludmila Fjodorova ; atb. red. Anna Pavlovska. - [Rīga] : Jumava, [2018]. - 124, [3] lpp.
        ISBN 9789934572074.

Tabūns, Pēteris.  Latvijas dzīvības stratēģija / Pēteris Tabūns ; lit. red. Žanna Migla ; Māra Kiseļeva foto. - [Rīga] : Pēteris Tabūns, 2018. - 360, [3] lpp : foto.
        ISBN 9789934196065.

O'Braiens, Toms.  Zāles Autoimunitātei : kā apturēt autoimūnos bojājumus, pirms tie pārtop slimībā / Toms O'Braiens ; no angļu val. tulk. Dace Vanaga ; red. Elvijs Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2018. - 327, [1] lpp : ilustrācijas.
        ISBN 9789934576058.

Vīgante, Dace, 1970-.  Tad redzēs : stāsti / Dace Vīgante ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains ; redaktore Ieva Melgalve. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 110, [2] lpp. ; 21 cm. - Daces Vīgantes otrā stāstu grāmata ir dziļi izjustu, psiholoģiski precīzu un emocionāli jaudīgu darbu apkopojums. Autorei vēl arvien ir svarīgas ģimenes saišu un pieaugšanas tēmas, viņa rūpīgi atritina ikdienas notikumu saknes bērnības sapņos un sāpēs, smalki iezīmē sarežģītos cilvēka psihes mezglus. Šajā krājumā D. Vīgantei raksturīgā smalkā valodas izjūta ieguvusi piesātinātāku, smaržām un tekstūrām bagātāku skanējumu. Stāsti, kas sākas tālsatiksmes autobusā vai greznā vecpuiša dzīvoklī, pusaudzes guļamistabā vai sen aizmirstā bērnības sapnī, neizbēgami noved atpakaļ pie sevis. Vai izdosies atrisināt to uzdotās mīklas? Tad redzēs...
        Sūtījums ; Eņģelis ; Oda putekļiem ; Sastingums ; Klusā daba ar zaļiem āboliem ; Bezmiegs ; Starp diviem krastiem ; Gika ; Tumsa.
        ISBN 9789934076855.
        Stāsti, latviešu.

Skara, Nora.  Mazliet modes un svaiga gaisa : ceļš pie sevis / Nora Skara ; atb. red. Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava, [2018]. - 116, [3] lpp.
        ISBN 9789934202575.

Spadaro, Patrīcija.  Cienot sevi : māksla dot un saņemt / Patrīcija Spadaro ; redaktore Gunta Šustere ; tulkojums latviešu valodā: Sintija Zariņa ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 252, [1] lpp. : portrets ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [247.]-252. lpp. - Īsas ziņas par autori: [253.] lpp.
        ISBN 9789934076022.
        Pašaktualizācija (psiholoģija). Pašcieņa. Devība. Empātija. Līdzjūtība. Mīlestība.

 Dzīvesziņas gadagrāmata 2019 / sastādīja Aija Austruma, Iveta Eglīte, Laura Grīnvalde ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 207 lpp.
        ISBN 9789934153877.

Pūcītis, Uldis.  Dienasgrāmatas: 1948-2000 / Uldis Pūcītis, sast. un red. Māra Vilde ; Diānas Vīķeles vāka mākslinieciskais noformējums; Ingrīdas Evelietes vāka foto. - [Rīga] : Māra Vilde, 2018. - 415, [1], [32 foto ielīmes] lpp : foto.
        ISBN 9789934196089.

Hāns, Metjū.  Uzzini un rīkojies : kad nekavējoties jādodas pie ārsta / Metjū Hāns ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jānis Roze, 2018. - 336 lpp. - Atsauces: 334.-336 lpp.
        ISBN 9789984236957.

Devero, Džūda.  Pagātne tavās plaukstās / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojis Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - 475 lpp. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359175.

Šāberte, Baiba.  Gunārs Astra : sirdsapziņas cietumnieks / Baiba Šāberte. - Rīga : Jumava, 2018. - 326, [2] lpp. : [4] fotoil. - (Latvijai 100). - Personu rād.: 236.-239.lpp.
        ISBN 9789934202506.

Eivjārda, Viktorija.  Sarkanā karaliene : romāns / Viktorija Eivjārda ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 477, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934073830.
        Fantastiskā proza, amerikāņu.

Sinsero, Džena.  Tu esi sasodīti lielisks! / Džena Sinsero ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; redaktors Guntis Kalns ; mākslinieciskais redaktors Inguna Kļava-Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 253, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934076701.
        Pašpalīdzības metodes. Pašaktualizācija (psiholoģija).

Groff, Lauren, 1978-.  Gaisma un niknums / Lorina Grofa ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 430, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934071867.
        Amerikāņu romāni.

Kleins. Ivars.  Aktieru ligzda : teātris caur dienesta ieeju / Ivars Kleins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 191, [1] lpp. : [16] fotoil.
        ISBN 9789934074936.

Depānta, Virdžīnija.  Apokolipses mazulīte / Virdžīnija Depānta; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 284, [1] lpp.
        ISBN 9789934071140.

 Vadlīnijas bāreņdarbu statusa noteikšanā : nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošana / [sastādījis Jurģis Īvāns ; dizains: Anete Krūmiņa, Tatjana Raičiņeca] ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. Digitālā mantojuma centrs. - [Rīga] : Latvijas Nacionālā bibliotēka, ©2016 (Greenprint). - 32 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789984850375.
        Nezināmu autoru darbi (autortiesības).

 Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2014 / [redkol.: Ādolfs Knolls, Krista Talvi, Dzidra Šmita ... [u.c.] ; sast. un interv. Inta Sallinene ; red. Agra Turlaja ; māksl. Daiga Brinkmane ; iev. Dzidra Šmita ; rakstu aut.: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta ... [u.c.] ; rakstu no angļu val. tulk. Santa Andersone ; Dainas Ģeibakas vāka foto ; interv. pers.: Ināra Brokāne, Anda Valdmane, Māra Auziņa ... [u.c.]. - Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2015]. - 171, [1] lpp. : fotogr., tab. - RCB Svarīgāko notikumu hronika 2014: 140-151.lpp. / sast. Aiga Balode. . - Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku 2014.gadā: 153.-158.lpp. / sast. Zinta Geršmane. . - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs. - Kopsav. angļu val. - Precīzs izdošanas gads nav norādīts.
        Saturs: Ievadvārdi / Dzidra Šmita. Aktuālie bibliotēku attīstības virzieni pasaulē : Lionas deklarācija par pieeju informācijai un attīstībai / tulk. Santa Andersone. Pasaules un Latvijas apritē : IFLA Lionā: viļņa galotnē vai paisuma pārsteigti / Doloresa Veilande. Starp diviem tiltiem: Ūmeo jaunā publiskā bibliotēka Väven kompleksā / Dzidra Šmita, Doloresa Veilande. Kūrortpilsētas Pērnavas bibliotēkā viesojoties / Daiga Bērziņa. Velobrauciens pa bibliotēkām ''Baltic Star 2014'' Preiļi-Kauņa / Ilze Marga. Trīs dienas Utenas bibliotēku pasaulē / Inta Sallinene, Gida Zepkāne. Pašu mājās : Renovēta viena no mūsu stilīgajām filiālbibliotēkām ''Avots'' / Inese Vanaga, Daina Ģeibaka. Akcija ''Bibliotēka Rīgai'' / Aiga Balode. Helmara Rudzīša kolekcija Rīgas Centrālajā bibliotēkā / Zinta Geršmane. ''Saulaino dienu bibliotēka'' Bērnu klīniskajā Universitātes slimnīcā / Ilze Marga. Metodika : Krājuma bērniem kārtojuma principi Rīgas Centrālajā bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās: Metodiskie ieteikumi ; Citāda saskarsme. Ieteikumi bibliotekārās apkalpošanas darbam ar invalīdiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem / Ingūna Stranga. Stāsti un sarunas gada garumā : Gandrīz trīsdesmit / Ineta Kaļķe. Intas Sallinenes sarunas ar kolēģiem un lasītājiem: Bibliotekārais aicinājums jeb 35+ vienā bibliotēkā / Saruna ar Ināru Brokāni. Ar vēlmi būt tuvāk vārdam / Saruna ar Andu Valdmani. Dodot gūtais / Saruna ar Māru Auziņu. Par gadiem, valodām un bibliotēkām / Saruna ar Albertu Frici Pietuhu. Dzīves rakstu zīmes / Saruna ar Antru Spuru. Četrdesmit gadi vienā profesijā / Saruna ar Generetu Okinu. Ar smaidu pa dzīvi / Saruna ar Aiju Šeicāni. Liktenīgā satikšanās bibliotēkā / Saruna ar Jāni Neilandu un Spodru Rozenbergu. RCB svarīgāko notikumu hronika 2014.gadā./ sast. Aiga Balode. Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku 2014.gadā / sast. Zinta Geršmane. Summary / tulk. Santa Andersone.
        ISBN 9789934821875 : mīkstos vākos.
    ISSN 1691-1377.

Kastanjeda, Marina.  Saprast homoseksualitāti / Marina Kastanjeda ; no franču valodas tulkojuši: Jurģis Sedlenieks un Liene Čakāne. - [Rīga] : [Biedrība "RUI: Recognize. Understand. Include."], [2017]. - [Rīga] : Drukātava. - 383, [2] lpp. ; 15 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934194276.
        Homoseksuālisms. Homoseksuālisms - Sociālie aspekti. Homoseksuālisms - Psiholoģiskie aspekti. Lesbisms. Geji. Biseksualitāte.

Bellova, Bianka.  Ezers / Bianka Bellova ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa ; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Elīna Brasliņa. - Rīga : Pētergailis, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 187, [4] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - European Union Prize for Literature (Eiropas Savienības Literatūras balva), 2017. . - Magnesia Litera (Magnesia gada balva literatūrā, Čehijā), 2017. - Ziņas par autori: [191.] lpp.
        ISBN 9789984334752.
        Stāsti, čehu.

Ruks, Māris, 1972-.  25 gadi sektā / Māris Ruks. - Rīga : Antava, [2018] (Latvija). - 330, [4] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934861246.

Markus, Dace.  Prognozējamā neprognozējamība : bērnu valoda Latvijā / Dace Markus ; rec. Anna Vulāne, Dzintra Bonda, Hanss Šahls. - Rīga : Zinātne, 2018. - 2017, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: [172.] - 193.lpp.
        ISBN 9789934549588.

 100 notikumi Latvijas vēsturē : cilvēki un procesi, 1918-2018 / zinātniskās konsultantes: Rudīte Kalpiņa, Ilze Boldāne-Zeļenkova; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska; māksliniece Aija Andžāne. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 245, [7] lpp. : diagrammas, fotoil. - Personu rādītājs: [247.-249.] lpp. - 100 spilgtākie notikumi, procesi un cilvēki Latvijas vēsture posmā no 1918-2018. gadam.
        ISBN 9789934153686.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »