Jaunieguvumi oktobrī

Ziņa publicēta 30.10.2018
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2018.gada oktobra mēnesī.

Montefjore, Santa.  Deverilu pēdējais noslēpums / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 471, [4] lpp. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359199.

Lekberga, Kamilla.  Ledus bērns : aizraujošs skandināvu detektīvs / Kamilla Lekberga ; no angļu valodas tulkojusi Laura Ozoliņa. - Rīga : Jumava, 2018. - 390, [2] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934202582.

Peļevins, Viktors.  Čapajevs un tukšums / Viktors Peļevins; no krievu valodas tulkojis Emīls Dreiblats. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. - 399, [1] lpp.
        ISBN 9789934546662.

 Visuzticamākie čekisti un komunisti / PIETIEK.COM; priekšvārda autors Lato Lapsa. - [Rīga] : Apgāds Mantojums ; PIETIEK.COM, 2018. - 386 lpp. : tab.
        2. daļa.
        ISBN 9789984823409.

Galbraits, Roberts.  Ļaunuma raža : izmeklē Kormorans Straiks / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 559, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934076787.

Mariņina, Aleksandra.  Jautājuma cena / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - [Rīga] : NT Klasika, 2018. - 304, [1] lpp.
        2. sējums.
        ISBN 9789934875717.

 Ne ikkatrs, kas uz mani saka... : mācītāja Roberta Slokenberga piemiņas rakstu krājums / Sakārtotājs Haralds Biezais; redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 343, [1] lpp. : fotogrāfijas.
        ISBN 9789934202704.

Geibla, Mišela.  Dzīvoklis Parīzē / Mišela Geibla ; no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 461, [1] lpp.
        ISBN 9789934071676.

Gaile, Inga, 1976-.  Piena ceļi / Inga Gaile ; redaktors Jānis Oga. - [Rīga] : Mansards, 2018. - 127, [1] lpp.
        ISBN 9789934122163.

Berga, Tatjana, 1944-.  Valmieras vecpilsētas arheoloģija / Tatjana Berga ; redaktore Ināra Stašulāne ; tulkojums angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkojums vācu valodā Agris Timuška. - [Rīga] : Zinātne, 2018. - 206 lpp. : fotogrāfijas, zīmējumi. - Teksts latviešu, angļu un vācu valodā.
        ISBN 9789934549595.

Brontë, Anne, 1820-1849.  Agnes Grey / Anne Brontë. - Great Britain : Alma Classics, 2018. - 242 p.
        ISBN 9781847497147.

Flynn, Gillian, 1971-.  Dark Places / Gillian Flynn. - London : Weidenfeld & Nicolson, 2016. - 424, [10] p.
        ISBN 9781780226866.

Poe, Edgar Allan, 1809-1849.  Tales of Horror / Edgar Allan Poe. - UK : Alma Classics, 2017. - 311, [2] p.
        ISBN 9781847496096.

Boyne, John, 1971-.  The Heart's Invisible Furies / John Boyne. - Great Britain : Penguin Random House UK, 2017. - 726, [2] p.
        ISBN 9781784161002.

Joyce, James, 1882-1941.  Ulysses / James Joyce. - Great Britain : Alma Classics, 2017. - 817, [1] p.
        ISBN 9781847497765.

Avotiņa, Austra, 1956-.  Latvijas katoļu baznīcas / Austra Avotiņa, Andris Priede, Ojārs Spārītis, Dace Vosa ; fotogrāfi: Jānis Brencis, Ilmārs Znotiņš ; māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskais redaktors Reinis Norkārkls ; literārā redaktore Sandra Skuja. - [Rīga] : Jumava, 2018. - 237 lpp. : fotogrāfijas.
        ISBN 9789934202810.

Krekle, Maija.  Dzīvības spītīgie asni / Maija Krekle; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 237, [1] lpp. - (Lata romāni ; 10(232).
        ISBN 9789934155185.

Eldžera, Kristīna.  Baņķiera sieva / Kristīna Eldžera ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2018. - 428 lpp.
        ISBN 9789984359205.

Tjūdora, Karolīna Dž.  Krīta vīrs / Karolīna Dž Tjūdora ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 303, [1] lpp.
        ISBN 9789934075476.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

Viegliņa, Gaļina, 1947-.  Valdnieka Nameja meita / Gina Viegliņa-Valliete ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 206, [1] lpp.
        ISBN 9789934202476.

Repule, Iluta.  Atbrīvošanās / Iluta Repule. - [Līvāni] : [Aija Pastare], 2018. - 229, [1] lpp. : portrets ; 21 cm. - Sevis Apzināšanās Skolas vadītājas un Psihosomatikas terapeites I. Repules grāmata ir praktiska rokasgrāmata, kura būs jūsu palīgs ceļā uz iekšējo prieku un brīvību. Šī ir praktiska rokasgrāmata ar speciāliem psiholoģiskiem vingrinājumiem, kuri palīdzēs jums ieraudzīt, kā mainās domāšana un apziņas stāvoklis.
        ISBN 9789934876318.
        Pašaktualizācija (psiholoģija). Emocijas. Pašpalīdzības metodes. Doma un domāšana. Mantras. 
        Izglītojošie materiāli.

Ruņģis, Ikars, 1966-.  Cietumsargs ar bungu kociņiem / Ikars Runģis ; atbildīgais redaktors Krišjānis Brakovskis ; literārā redaktore Alise Simanoviča. - Rīga : Jumava, 2018. - 205, [1] lpp. : fotogrāfijas.
        ISBN 9789934202766.

Cimare, Elita Franciska, 1968-.  Bliks : Rīgas sapnis par kino / Franciska Ermlere ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018 (Latgales druka). - 301, [2] lpp. ; 20 cm. - (Rīgas detektīvs).
        ISBN 9789934155307.

Egle, Jana, 1963-.  Svešie jeb miļeņkij ti moi : stāsti / Jana Egle ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018 (Jelgavas tipogrāfija). - 265, [6] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934155321.

Tīmane, Linda.  Tik daudz ko teikt : dzejoļi / Linda Tīmane ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; Solvitas Gedertes foto. - [Rīga] : Annele, 2018. - 126, [5] lpp. : fotogrāfijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934559150.

Pračets, Terijs.  Mazā brīvā cilts / Terijs Pračets ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; illustrations copyright Paul Kidby. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 333, [1] lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789934077265.

Veitners, Indriķis, 1970-.  Latvijas džeza vēsture 1922-1940 / Indriķis Veitners ; zinātniskā redaktore Ineta Lipša ; redaktore Ināra Stašulāne ; māksliniece Gundega Kalendra. - Rīga : Musica Baltica, 2018. - 263 lpp. : fotogrāfijas, tabulas.
        ISBN 9789984588612.

Vorošilova, Jeļena, 1973-.  Teātra pulciņš pirmsskolā un sākumskolā : metodiski ieteikumi / Jeļena Vorošilova. - Rīga : RaKa, 2018. - 95 lpp. : fotogrāfijas, notis.
        ISBN 9789984463841.

Kalniņa, Vita, (psiholoģe).  Pirmās attiecības cilvēka dzīvē : būt kopā no ieņemšanas līdz 6 mēnešu vecumam / Vita Kalniņa ; redaktore Iveta Troalika ; Daces Zelčas dizains un makets ; Kristīnes Zaveles fotogrāfijas. - [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, 2018. - 303 lpp. : fotogrāfijas.
        ISBN 9789934196058.

Донцова, Дарья.  Коррида на раздевание : роман / Дарья Аркадьевна Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [7] с. - (Иронический детектив. Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).
        ISBN 9785040959419.

Донцова, Дарья.  Запасной выход из комы : роман / Дарья Аркадьевна Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315, [5] с. - (Иронический детектив. Детектив на диете Татьяна Сергеева).
        ISBN 9785040936373.

Донцова, Дарья.  Пряник с черной икрой : роман / Дарья Аркадьевна Донцова. - Москва : Э, 2018. - 315, [5] с. - (Иронический детектив. Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).
        ISBN 9785699998524.

Донцова, Дарья.  Пятизвездочный теремок : роман / Дарья Аркадьевна Донцова. - Москва : Э, 2018. - 315, [5] с. - (Иронический детектив. Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).
        ISBN 9785040918669.

Gekišs, Nauris, 1988-.  Lai katra diena kā roze plaukst! / Nauris Gekišs ; vāka foto: Vēsma Gekiša. - [Rīga] : Nauris Gekišs, [2018]. - 192, [7] lpp. ; 21 x 12 cm. - Jaunā dzejnieka Naura Gekiša daiļrade vēsta par dabu, mīlestību, draudzību, dzīvi un pasauli mums apkārt ar visām tās gaišajām un ēnas pusēm. Grāmata sadalīta četrās nodaļās, no kurām katra veltīta vienam gadalaikam, taču lasītājs šeit atradīs ne tikai dabas skaistuma apdzejojumus, bet arī sirsnīgus veltījumus Dzimtenei Latvijai un tās dižgariem, kuru darbi un uzskati atstājuši vislielāko iespaidu uz autora pasaules redzējumu un radošajiem meklējumiem.
        ISBN 9789934850875.
        Latviešu dzeja. Lieldienas - Dzeja.

Gekišs, Nauris, 1988-.  Ceriņu liesmās degošā sirds / Nauris Gekišs ; vāka foto autore Vēsma Gekiša. - [Rīga] : Nauris Gekišs, [2016] (Drukātava). - 149 lpp. ; 21 cm. - Dzīve ir dzeja - nepārspējama un neatkārtojama, mēs varam tikai mēģināt uztvert un pierakstīt to mazāko un niecīgāko no tās neatdarināmā skaistuma. Katram reiz kādā pavasarī sirds ir degusi ceriņu liesmās - baltās kā mīlas cildenums un nevainība, zilās kā mūsu ilgas un sāpes. Dzirksteles, kuras izmetusi viena degoša sirds, cerams radīs atspulgu lasītāju sirdīs.
        ISBN 9789934850851.
        Latviešu dzeja.

Ficdžeralds, Frānsiss Skots.  The Great Gatsby = Lieliskais Getsbijs : pēc Frānsisa Skota Ficdžeralda romāna / Frānsiss Skots Ficdžeralds ; atstāstījis Ashley Davies ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigze ABC, 2016 (Poligrāfists). - 191 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Teksts paralēli angļu un latviešu valodā.
        ISBN 9789934061882.
        Hrestomātijas - Amerikāņu romāni. Amerikāņu romāni - Mācību līdzekļi. Amerikāņu romāni - Tulkojumi latviešu valodā. 
        Mācību līdzekļi.

Kreicvalds, Frīdrihs Reinholds.  Kalevdēls : igauņu tautas eposs / Frīdrihs Reinholds Kreicvalds ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; tekstu autori: Marina Lāka, Guntars Godiņš ; literārās redaktores: Antra Bula, Sandra Godiņa ; dizains, ilustrācijas: Armands Zelčs. - Rīga : Neputns, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 332, [3] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 323. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934565540.
        Episkā dzeja, igauņu.

Берсталл, Эмма.  Мои дорогие девочки : [роман] / Эмма Берсталл ; перевод с английского О. Ляшенко. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. - (Свет в океана). - 16+. - Ориг. назв.: Burstall, Emma. The darling girls, 2013.
        ISBN 9785170932634.
        Angļu romāni.

Teilore, K. L.  Bailes / K. L. Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2018. - Silakrogs, Ropažu novads : PNB Print. - 410 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359243.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

 Gudrā ābece : skolotāja grāmata / V. Saldava-Reice, I. Groza, M. Šķirmante, A. Birzkopa, D. Sama [un vēl 7 autori]. - Rīga : RaKa, 2018. - 92 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Šis mācību līdzeklis paredzēts bērniem, kuriem ir grūtības apgūt lasīšanu un rakstītprasmi, kā arī bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību. Šo mācību līdzekli sekmīgi var izmantot arī pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, kā arī ģimenē, lai palīdzētu bērniem apgūt lasīšanas un rakstīšanas pamatprasmes. - Autori arī: M. Kalna, S. Bērziņa, G. Treigūte, T. Slūka, L. Stendere, I. Kezika, M. Krastiņa, D. Kristapsone. . - Komplektā "Gudrā ābece" ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca un skolotāja grāmata.
        ISBN 9789984463872.
        Latviešu valoda - Mācīšana un mācīšanās (sākumskola). Ābeces - Mācīšana un mācīšanās.

Ziedonis, Imants, 1933-2013.  The 1001st Blackish-Blue Night : songs inspired by the poetry of Imants Ziedonis / Imants Ziedonis ; translated by Ivars Šteinbergs ; editor Alīna Melngaile ; literary editor Baņuta Nora Rubesa ; illustrations by Līga Kitchen ; layout design by Una Grants ; introduction: Žanete Grende ; compiled by the non-profit organization, fund "Viegli". - Rīga : Jumava, 2017. - 117, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 x 12 cm. - Apgāds "Jumava" sadarbībā ar Imanta Ziedoņa fondu "Viegli" laidis klajā grāmatu angļu valodā "The 1001st Blackish-Blue Night", kur apkopoti 33 dzejoļi, kas izskan visos trīs "Viegli" mūzikas albumos latviešu valodā. Dzejoļus tulkojis Ivars Šteinbergs, sadarbojoties ar vairākiem autoriem Latvijā un pasaulē. Dzejoļu krājumā ir arī fonda "Viegli" padomes priekšsēdētājas Žanetes Grendes un mūziķu Goran Goras, Renāra Kaupera, Māras Upmanes-Holšteines, Raimonda Gusareva un Jāņa Strapcāna stāsti, kā viņi sastapuši I. Ziedoni. Grāmatas vizuālo noformējumu veidojusi Londonā mītošā latviešu māksliniece Līga Kitchen, katrai no dziesmām radot savu vizuālo tēlu. - Teksts angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. - Grāmatā arī mūziķu Jāņa Holšteina-Upmaņa, Renāra Kaupera, Māras Upmanes-Holšteines, Raimonda Gusareva un Jāņa Strapcāna stāsti, kā viņi sastapuši Imantu Ziedoni.
        ISBN 9789934201677.
        Latviešu dzeja. Dziesmas, latviešu.

Skauģis, Normunds, 1967-.  Maizes dvēseli meklējot / Normunds Skauģis, Lia Guļevska ; dizains: Gunita Kraševska. - Babīte : Lāči, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 159 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 27 cm. - Bibliogrāfija: 159. lpp. - Man maizes cepšana ir darbs, aicinājums un mīlestība – tā ir mana dzīve, mans devums pasaulei un tautai. Maize ir svētība. Maizei ir dvēsele. Es gan tikai esmu ceļā uz to... Par to arī mans stāsts, ar ko vēlos padalīties ar visiem, kuriem rudzu maize ir Vērtība, Dvēsele un Dzimtene, teic "Lāču" ceptuves saimnieks. Rudzu maizes klaips kā mūsu tautas simbols un kultūras vērtība ir iekļauts Latvijas kultūras kanonā. Ne velti saka - lai saprastu latvieti, ir jāsaprot stāsts par viņa maizi. Ir jāmeklē maizes dvēsele. To šajā grāmatā mēģinājis atklāt maizes meistars kopā ar žurnālisti Liu Guļevsku. - Veltas Tomas dzejolis "Maizes klaips" [8.] lpp.
        ISBN 9789934196478.
        Maiznieki - Latvija - Babītes pagasts (Babītes novads). Uzņēmēji - Latvija - Babītes pagasts (Babītes novads). Maizes ceptuves - Latvija - Vēsture - Babītes pagasts (Babītes novads). Rudzu maize - Latvija - Babītes pagasts (Babītes novads). Maize - Latvija - Vēsture. 
        Babītes pagasts (Babītes novads, Latvija) - Vēsture. 
        Biogrāfijas. Intervijas. Attēli.

Kopeika, Leontīne.  Latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem : uzdevumi lasītprasmes attīstīšanai mazākumtautību izglītības iestādēs / Leontīne Kopeika. - Rīga : Retorika A, 2011. - 120 lpp. : tabulas.
        ISBN 9789984865096.

Baka, Pērla.  Mūžīgais brīnums / Pērla Baka ; no angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 300, [1] lpp.
        ISBN 9789934074219.

Judina, Dace, 1970-.  Amnēzija : aizmirst. atcerēties. neaizmirst / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 413, [2] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete).
        ISBN 9789934155512.

Makintoša, Klēra.  Es Tevi redzu / Klēra Makintoša ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; dizains: Duncan Spilling ; redaktore Margita Krasnā ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 399, [1] lpp.
        ISBN 9789934075773.

Hiekapelto, Kati.  Gājputni / Kati Hiekapelto ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ligita Sproģe. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 330, [5] lpp.
        ISBN 9789934155437.

Žuravska, Dzintra, 1939-.  Laikmetu atšalkās : dzeja : veltījums Latvijas simtgadei / Dzintra Žuravska ; grāmatas mākslinieciskajā noformējumā izmantoti Inas Žuravskas zīmējumi. - Rīga : Sol Vita, [2018]. - 151 lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789984894850.

Nīkvista, Šona.  Nost ar perfekto! : vienkāršākas, jēgpilnākas dzīves meklējumos / Šona Nīkvista ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. - 219, [1] lpp.
        ISBN 9789934202360.

Dombrovska, Lidija, 1925-.  Dzīves virpuļos / Lidija Dombrovska ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne. - Rīga : Sol Vita, [2018]. - 111 lpp.
        ISBN 9789984894843.

Pīgozne-Brinkmane, Ieva, 1973-.  Latviešu apģērbs / Ieva Pīgozne ; Ilzes Isakas grāmatas dizains un vāka dizains ; fotogrāfiju autori: Līga Palma, Eduards Groševs, Ieva Pīgozne. [u.c.] ; projekta vadītāja un redaktore Ilze Sausiņa ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 79 lpp. : fotogrāfijas, ilustrācijas.
        ISBN 9789934077128.

Esserts, Modris.  Bruņutehnika Baltijā : 1915-1941 / Modris Esserts ; vāka un grāmatas dizaina autors, mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs ; redaktors Valdis Klišāns ; zinātniskais redaktors Dainis Poziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 127 lpp. : fotogrāfijas, ilustrācijas.
        ISBN 9789934076800.

Aksats, Federiko.  Vienīgā izeja : ideāls psiholoģiskais trilleris / Federiko Aksats ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Elīna Vanaga ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 429, [1] lpp.
        ISBN 9789934073267.

Mantela, Hilarija.  Vilku nams / Hilarija Mantela ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elga Rusmane ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 604, [4] lpp.
        ISBN 9789934077760.

Vinogradova, Laura, 1984-.  Izelpas : stāsti / Laura Vinogradova ; redaktore Daina Grūbe ; mākslinieciskā redaktore Vita Lēnerte00. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 110, [2] lpp.
        ISBN 9789934075988.

Verns, Žils.  Drāma Livonijā / Žils Verns ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Ilze Fogele. - Rīga : Jumava, 2018. - 180, [3] lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789934202407.

Azimovs, Aizeks.  Otrais fonds / Aizeks Azimovs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 316, [2] lpp.
        ISBN 9789934076558.

 Latvijas Avīzes gadagrāmata, 2019 / sastādītāja un redaktore Indra Ozoliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - Rēzekne : Latgales druka. , 2018. - 224 lpp. : fotogrāfijas, tabulas ; 20 cm.
        ISBN 9789934153976.
        Latvijas daba. Dzimtā valoda. Latvijas vēsture. Tiesības. Saimniecība. Finanses. Tūrisms. Veselība un labsajūta. Dārzs. Rokdarbi. Mājas mīluļi. 
        Gadagrāmatas.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »