Jaunieguvumi novembrī

Ziņa publicēta 30.11.2018
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2018.gada novembra mēnesī.

Žolude, Inga, 1984-.  Materia botanica : romāna Silta zeme turpinājums / Inga Žolude ; literārais redaktors Arvis Kolmanis ; Jāņa Esīša vāka dizains ; Dace Lielā, glezna. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. , ©2018. - 351, [1] lpp. ; 22 cm. - Materia botanica” vākos ietverti divi romāni – arī “Silta zeme”, jo “Materia botanica” ir gan romāna “Silta zeme” turpinājums, gan jauns vēstījums, viss atkarīgs no skatpunkta. Vientulība reti ir viennozīmīga, un Daniels, Nellija un Vū gan ir tie paši “Siltas zemes” varoņi, gan nav."Materia botanica" vēstījums atsākas tajā pašā vietā, kur stāsta pirmā daļa beidzas. Tomēr lietu daba pa šo laiku ir mainījusies. Daba. Tieši Dabā galvenais varonis Daniels mēģinās atšķetināt "Siltas zemes" samezglotās savādās intīmās saiknes, kas viņu vieno ar ģimeni, mīļoto Vū, bet visīpatnējāk — ar māsu Nelliju.
        ISBN 9789934546693.
        Latviešu romāni.

 Latvijas Avīzes Makšķernieka gadagrāmata, 2019 / sastādīja Aldis Sāvičs ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - Rīga : Dardedzes hologrāfija. - 221, [2] lpp : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 20 cm.
        ISBN 9789934153884.

Laplante, Linda.  Atraitnes / Linda Laplante ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2018. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. - 479 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359229.
        Detektīvromāni, angļu.

Nesaule, Agate, 1938-.  Zudušie saulgrieži : stāsts par trimdu un draudzību : romāns / Agate Nesaule ; tulkojusi Velga Polinska ; redaktore Silvija Līce ; mākslinieciskais noformējums: Zane Neimane ; vāka foto: Irina Kostenich. - Rīga : SIA Vesta-LK, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 393, [5] lpp. : portrets ; 21 cm. - (Laika grāmata). - Ziņas par autori uz 4. vāka.
        ISBN 9789934511530.
        Latviešu romāni.

Hīlija, Emma.  Elizabete ir pazudusi / Emma Hīlija ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 285, [3] lpp.
        ISBN 9789984237091.

Keitels, Vilhelms.  Pārdomas pirms nāvessoda / Vilhelms Keitels. - Rīga : Ašurbanipals, 2018. - 205 lpp.
        ISBN 9789934195938.

Ījabs, Ivars, 1972-.  Atgūtā demokrātija Nr.2 : politiskā publicistika 2012-2018 / Ivars Ījabs ; redaktore Astra Feldmane ; Martas Hercas dizains un makets. - Latvija : Lasītava ; las.ām, 2018. - 248, [1] lpp.
        ISBN 9789934872853.
        Dokumentālā proza, latviešu.

Makfilamijs, Daidzujs.  Budisms būtībā : intuitīvs ievads / Daidzujs Makfilamijs ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktores: Marta Ābele, Gunta Šustere ; tulkojums latviešu valodā: Madara Heidemane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 128 lpp. ; 23 cm. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934074479.
        Budisms - Doktrīnas. Reliģiskā dzīve - Budisms.

Slimani, Leīla.  Klusa dziesma / Leīla Slimani ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; literārā konsultante Dace Kraule ; mākslinieks Aldis Aleks. - [b.v.] : Omnia mea, 2018. - 182 lpp.
        ISBN 9789934834394.

Dimkovska, Lidija.  Slēptā kamera / Lidija Dimkovska ; no maķedoniešu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; redaktors Dens Dimiņš ; Esteres Rožkalnes vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2018. - 317, [2] lpp.
        ISBN 9789934121869.

Šodere, Sabīne.  Tā notiek tikai ar idiotiem. Kā mēs : romāns / Sabīne Šodere ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - [Rīga] : Jumava, 2018. - 333, [2] lpp.
        ISBN 9789934572265.

Keizerlinka, Linde von.  Tavas asaras uz mana vaiga / Linde fon Keizerlinka ; no vācu valodas tulkojusi Vija Brangule ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - [Rīga] : Jumava ; SIA "Liegra", 2018. - 174, [1] lpp. - (Stāsti bērna dvēselei).
        3. grāmata.
        ISBN 9789934572227.

 Sievietes gadagrāmata 2019 / Sastādītāja Kristīna Blumberga ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. - 199 lpp. : fotogrāfijas, tabulas.
        ISBN 9789934202551.

Koelju, Paulu.  Hipijs / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups ; literārā konsultante Renāte Punka ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 318, [2] lpp.
        ISBN 9789984237138.

Avotiņa, Daina, 1926-.  Soliņš pie Salacas / Daina Avotiņa ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe ; mākslinieciskā redaktore Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 236, [1] lpp.
        ISBN 9789934077920.

Kreiss, Roberts.  Zaglis : viņš nozaga nepareizo lietu no nepareizā cilvēka... / Roberts Kreiss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains Artūrs Zariņš; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2018. - 415, [1] lpp.
        ISBN 9789984359236.

Dreika, Dagnija, 1951-.  Šaubu mitekļi : romāns / Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne, mākslinieciskā izveide. - [b.v.] : Apgāds Daugava, 2018. - 191 lpp.
        ISBN 9789984411194.

Grēns, Elmārs, 1935-.  Nāves impērija : bioloģisko ieroču slepenā programma PSRS un vēlāk / Elmārs Grēns ; recenzenti: Dr. habil. biol. Pauls Pumpēns, Dr. habil. med. Aija Žileviča, Dr. habil. med. Vija Zaiga Kluša ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. , ©2018. - 159 lpp. : fotogrāfijas, tabulas ; 21 cm. - Akadēmiķis Elmārs Grēns grāmatā raksta par šausminošu un slepenu shēmu PSRS laikos, kur daudzi bija iesaistīti nāvējošu bioloģisko ieroču (baktēriju, vīrusu, toksīnu u.c.) radīšanā. Diemžēl masveida iznīcināšanas ieroču problēma mūsdienās ir ļoti aktuāla un maz pētīta, un latviešu lasītājam tā ir maz zināma. Neskatoties uz 1972. gadā pieņemto ANO konvenciju par bioloģisko ieroču aizliegšanu un iznīcināšanu, PSRS turpināja to pretlikumīgu un plašu radīšanu. Savulaik izcilie molekulārās ģenētikas atklājumi pasaulē un mērķtiecīgās manipulācijas ar baktēriju un vīrusu gēniem solīja revolucionāru apvērsumu farmācijas industrijā, medicīnā un lauksaimniecībā, taču deva jaunu iedvesmu arī bioloģisko ieroču attīstībā. Attīstoties bioloģijai, virusoloģijai, imunoloģijai un ģenētikai, bioloģisko ieroču izpēte un izstrāde norisinājās daudzās pasaules valstīs, bet pilnu sparu nāves inženierija uzņēma Padomju Savienībā.
        ISBN 9789934183720.
        Bioloģiskie ieroči - Padomju Savienība - Vēsture. Bioloģisko ieroču kontrole - Padomju Savienība - Vēsture. Liesas sērga - Krievija - Vēsture - Jekaterinburga.

Andrejevs, Georgs, 1932-.  Man dāvātais laiks / Georgs Andrejevs ; redaktore Zaiga Lasenberga ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 1214, [2] lpp. : fotogrāfijas.
        ISBN 9789934077623.

Horna, Māra, 1936-.  Atgriešanās dzimtenē / Māra Horna ; redaktore Dzintra Zālīte ; vāka mākslinieciskais noformējums Nataļja Kugajevska ; Agra Liepiņa ilustrācijas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 235, [2] lpp. : ilustrācijas. - (Lata romāns). (11/2018 (Nr. 233). - Zviedrijas latvietis Oto Kadiķis 65 gadu vecumā nolemj atgriezties dzimtenē, jo autokatastrofā zaudējis sievu un vēlas atrast līdzīgu sievieti – izsmalcinātām manierēm un labu raksturu, maigu... Viņa sapnis ir atvērt kafejnīcu kādā Latvijas mazpilsētā. Jau pirmajā dienā, pastaigājoties pa Rīgu un pusdienojot kafejnīcā, Oto ievēro Mairu, kuras uzvedība Oto sākotnēji atbaida, tomēr viņš uzaicina Mairu par savas kafejnīcas pārvaldnieci. Sākas attiecību līkloči.
        ISBN 9789934155161.

Beinerte, Vija, 1954-.  Mans zelts : sarunu grāmata / Vija Beinerte ; Jāņa Esīša vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - 237, [2] lpp. ; 21 cm. - Saruna kā žanrs, likteņstāsts kā atslēgas vārds. Grāmata, kur satiekas cilvēki bākas – tie, kas izstaro gaismu, rāda virzienu, rada drošības sajūtu. Tā pavisam īsi varētu raksturot kinorežisores un esejistes V. Beinertes jauno krājumu, kur sarunas mijas ar esejām. Te ir viss - Latvijas vēsture, dzīva, dziļa un aizraujoša, piedzīvojumu romāna cienīgi sižeta pavērsieni, kas šķistu neticami, ja vien nebūtu reālu cilvēku likteņstāsti, apbrīnojams vieglums, atklātība un spēks. - Saruna kā žanrs, likteņstāsts kā atslēgas vārds. Grāmata, kur satiekas cilvēki bākas – tie, kas izstaro gaismu, rāda virzienu, rada drošības sajūtu. Tā pavisam īsi varētu raksturot kinorežisores un esejistes Vijas Beinertes jauno krājumu, kur sarunas mijas ar esejām. Te ir viss – Latvijas vēsture, dzīva, dziļa un aizraujoša, piedzīvojumu romāna cienīgi sižeta pavērsieni, kas šķistu neticami, ja vien nebūtu reālu cilvēku likteņstāsti, apbrīnojams vieglums, atklātība un spēks.
        Dzīve tīrrakstā ; Manas bākas ; Vai milži arī raud? / Jānis Endzelīns. Dzīvot šodien / Imants Lancmanis. Nosargāt robežas / Ingmārs Zemzaris. Baigi ellīgs latviešu stāstnieks / Alberts Bels. Cik tev uzvārdu? Saruna ar "Angļu spiega" dēlu / Pēteris Krilovs. Kā rāma upe mana dzīve plūst... / Ēriks Ošs. Lidojošas govis, plika meitene trolejbusā un viens, kas visu redz / Arnolds Plaudis. Roalda Dobrovenska divas dzīves. Ļoti personiski / Raimonds Pauls. Ieraudzīt kopainu, dalīties priekā / Mārcis Auziņš. Ceļš uz virsotni / Andris Dambis. Izlaušanās no cietuma. Gaidīts, tomēr brīnums / Egils Levits. Par atļauto viedokļu sarakstu, Pokaiņiem un eliti / Juris Rudevskis. Kā atgūt valsti un nepazaudēt sevi / Harijs Tumans. Latvija starp melu un gļēvuma dzirnakmeņiem / Georgs Andrejevs.
        ISBN 9789934155529.
        Slavenības - Latvija. Slavenības - Latvija - Atspoguļojums presē. 
        Intervijas. Biogrāfijas.

Mikele, Aija, 1972-.  Zelta būrītis / Aija Mikele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 238, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934077319.
        Detektīvromāni, latviešu.

Keplers, Lārss.  Uguns liecinieks : zviedru kriminālromāns / Lārss Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, 2018. , ©2018. - 555, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mansards detektīvi). - "Uguns liecinieks" ir trešais romāns inspektora Jona Linnas piedzīvojumu sērijā. Iepriekšējie izdevumi "Hipnotizētājs" un "Paganīni līgums".
        ISBN 9789934122194.
        Detektīvromāni, zviedru.

Kurzemnieks, Kārlis.  Trīsreiz nogalināts : krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 223, [1] lpp.
        ISBN 9789934202995.
        Detektīvi.

Uldriķis, Askolds.  Super Marians : Latvijas futbola personība / Askolds Uldriķis ; mākslinieks Edgars Švanks ; foto Armands Puče, Romāns Kokšarovs. - [Rīga] : Askolds Uldriķis, 2018. - 255, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 21 cm. - (Latvijas futbola personība).
        ISBN 9789934196881.

Ektermane, Brigita, 1952-.  Latviešu zīmju spēks : Tradīcijas. Lietojums. Padomi / Brigita Ektermane ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm.
        ISBN 9789934155413.
        Zīmes un simboli - Latvija. Latvieši - Reliģija. Dievi, latviešu. Dievietes, latviešu. Krāsa - Izmantošana terapijā. Skaitļu simbolika.

 Latvijas leģendas VIII : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / Idejas autors: Andrejs Ēķis ; sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; mākslinieks Reinholds Kasparsons ; autoru kolektīvs: Arnolds Auziņš, Ilona Bērziņa, Lia Guļevska, Juris Lorencs, Kristīne Matīsa, Pāvils Raudonis, Valdis Rūmnieks, Pēteris Strubergs, Juris Visockis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Juris Dzenis, Rolands Kalniņš, Jānis Rieksts, foto. - Rīga : Jumava, 2018. - 170, [3] lpp. : fotogrāfijas ; 20 cm. - (VIII).
        8. grāmata.
        ISBN 9789934202896 (MV).

Lucs, Džons.  Terorists : Tallinas prelūdija / Džons Lucs ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2018]. - 383, [1] lpp.
        ISBN 9789984359250.

Leimans, Ernests.  Patiesība vai meli? / Ernests Leimans. - [b.v.] : [Ernests Leimans], 2018. - 186 lpp. : fotogrāfijas.

 Cesvaines grāmata, IV / sakārtotāja, redaktore, korektore Sanita Dāboliņa ; konsultantes Dace Zvirgzdiņa, Ilga Holste ; māksliniece Linda Prātniece. - [Cesvaine] : Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība, 2018. - 848 lpp. : fotogrāfijas, pielikumā "Cesvaines grāmatas, IV" leļļu burtnīca.
        4. grāmata.
        ISBN 9789934872228.

Берсенева, Анна, 1963-.  Ядовитые цветы : [роман] / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2009. - 414 с. - (My best). - Лиза Успенская приезжает в Москву как настоящая провинциальная Золушка. Угадать свою судьбу очень непросто. Может быть "нефтяной король", с которым Лиза знакомится случайно и есть ее принц?.
        ISBN 9785699324149.

Знаменская, Алина.  Венерин башмачок : [роман] / Алина Знаменская ; художественный редактор О. Н. Аласкина ; технический редактор О. В. Панкрашина ; младший редактор Е. А. Лазарева. - Москва : АСТ, 2005. - 318, [1] с. - (Русский романс).
        ISBN 9785170311385. . - ISBN 5170311389.

Вильмонт, Екатерина.  Три полуграции, или Немного о любви в конце тысячелетия : роман / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ ; Астрель, 2003. - 350 с. - (Русский романс).
        ISBN 5170126506. . - ISBN 9785170126507.

Знаменская, Алина.  Вероника : роман / Алина Знаменская ; художник Ю. Н. Николаева ; художественный редактор О. Н. Адаскина ; технический редактор О. В. Панкрашина ; младший редактор Е. А. Лазарева. - Москва : АСТ, 2004. - 317, [1] с. - (Городской роман).
        ISBN 9785170198436. . - ISBN 5170198434.

Inde, Vilis, 1958-.  The glass mountain / Vilis Inde ; senior editor Kārina Pētersone ; editors: Tom Jacobs, Kaija Straumanis ; illustrator Miķelis Fišers ; designer Anna Aizsilniece ; photographs: Jānis Dripe, Gunārs Janaitis, Sergejs Babikovs. - Riga : Latvian National Library Foundation, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 38 p. : ilustrācijas, fotogrāfijas, portrets ; 26 cm.
        Part 3. The castle of light.
        ISBN 9789934861413.
        Bibliotēku ēkas - Latvija. Latviešu drāma. 
        Latvija - Vēsture.

Rainis.  The glass mountain / Rainis ; translator by Vilis Inde ; senior editor Kārina Pētersone ; editors: Tom Jacobs, Kaija Straumanis ; illustrator Miķelis Fišers ; designer Anna Aizsilniece. - Riga : Latvian National Library Foundation, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 198 p. : ilustrācijas ; 26 cm.
        Part 2. The golden horse.
        ISBN 9789934861413.
        Bibliotēku ēkas - Latvija. Latviešu drāma. 
        Latvija - Vēsture.

Inde, Vilis, 1958-.  The glass mountain / Vilis Inde ; senior editor Kārina Pētersone ; editors: Tom Jacobs, Kaija Straumanis ; illustrator Miķelis Fišers ; designer Anna Aizsilniece ; photographs: Jānis Dripe, Gunārs Janaitis, Sergejs Babikovs. - Riga : Latvian National Library Foundation, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 78 p. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 26 cm. - Ziņas par autoru: 77.-78. lpp.
        Part 1. Climbing the mountain.
        ISBN 9789934861413.
        Bibliotēku ēkas - Latvija. Latviešu drāma. 
        Latvija - Vēsture.

 Teritorijas, robežas un savienojumi : Rīgas Fotomēnesis, 2016 : izstādes, lekcijas, darbnīcas, filmas, portfolio skate = [Territories, borders and check-points : Riga photomonth, 2016] : exhibitions, talks, workshops, films, portfolio, review / redaktors Arnis Balčus ; dizains: Krišs Salmanis ; tulkotāja Laine Kristberga. - [Rīga] : Biedrība "Rīgas Fotomēnesis", [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - 101, [8] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un angļu valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934148521. . - ISBN 9789934148521.
        Fotomāksla - 21 gs. Fotogrāfija - Latvija.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »