Jaunieguvumi janvārī

Ziņa publicēta 06.06.2019
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2019.gada janvāra mēnesī.

Dēnerte, Rodika.  Zahera viesnīca : romāns par kārdinājumu / Rodika Dēnerte ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 303, [1] lpp.
        ISBN 9789934078200.

Larka, Sāra.  Cerība pasaules malā / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 237, [1] lpp. ; 23 cm. - Šo darbu var lasīt kā atsevišķu romānu. Taču tie, kam nav sveša Sāras Larkas triloģija "Balto mākoņu zemē", "Maoru dziesma" un "Kivi aicinājums", ar prieku sastapsies ar sev pazīstamiem un tuviem personāžiem – Gloriju, Džeku, Liliānu un viņu tagad jau pieaugušajiem bērniem, iztēlē izjutīs Kenterberijas līdzenuma plašumus, kalnu spirgto gaisu un uzzinās daudz interesanta par maoru tradīcijām. Autore lieliski ievij savā romānā patiesus notikumus un mazāk zināmus vēsturiskus faktus gan par Otro pasaules karu un poļu tautas deportācijām uz Sibīriju, gan par maoru kultūru un tradīcijām.
        ISBN 9789934078187.
        Vācu romāni.

Klišāns, Valdis, 1964-.  Latvijas vēsture : no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Baltijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā / Valdis Klišāns ; vāka dizaina un grāmatas dizaina autors Eduards Groševs ; vāka foto autori: Ilze Isaka, Eduards Groševs ; redaktore Zane Seņkova ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 400 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 399.-400. lpp. - Grāmata par Latvijas vēstures notikumiem hronoloģiskā secībā no pirmo zināmo cilvēku atstātajām pēdām aizvēsturē līdz mūsdienām. Latvijas vēstures stāstu paspilgtina un daļējas klātbūtnes efektu rada sadaļa "Stāsta laikabiedri". Tajā ievietoto tekstu fragmentu autori ir gan viduslaiku hronisti, gan ievērojami monarhi un valstsvīri, gan parasti sabiedrības pārstāvji – studenti, skolotāji, mūziķi, ierēdņi un citi. Grāmatas sadaļā "Vēstures mīti un izdomājumi" lasītājs varēs uzzināt par savu laiku pārdzīvojušiem, taču kādā sabiedrības daļā joprojām dzīvotspējīgiem vēstures skaidrojumiem, kuriem nav nekāda zinātniska pamatojuma, un nepatiesiem faktiem, kuru eksistence nerod apstiprinājumu vēstures avotos. Savukārt sadaļas "Tolaik Eiropā" un "Tolaik pasaulē" ļaus labāk izprast Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures notikumu sinhronitāti un veidos nojausmu par to savstarpējo mijiedarbību.
        ISBN 9789934071386.
        Pasaules vēsture. 
        Latvija - Vēsture. 
        Dažādi fakti.

Gūtmane, Edīte.  Viņu laiks. Egons un Edīte : piemiņas grāmata Egonam Līvam / Edīte Gūtmane, Ēriks Kūlis ; Aigara Truhina vāka dizains ; Egona Līva, Ulda Brieža, Andras Kūlas, Aigara Truhina, Alda Vēvera, Egona Zīverta fotogrāfijas ; redaktors Aldis Vēvers ; mākslinieciskais redaktors Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 189, [1] lpp.
        ISBN 9789934079184.

Singa Daulinga, Ketlīna.  Uz nāves sliekšņa : garīgā pārveide mirstot / Ketlīna Daulinga Singa ; no angļu valodas tulkojušas Linda Straume un Inta Ivanovska ; redaktore Ita Ankoriņa ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; vāka fotogrāfijas autors Uldis Māters ; mākslinieciskais redaktors Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 432 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [422.]-427. lpp. un piezīmēs: [389.]-411. lpp., alfabētiskais rādītājs: [428.]-432. lpp. - Sastapšanās ar nāvi izmaina ikvienu cilvēku. Tā izraisa visspēcīgākās emocijas: šausmas, skumjas, dusmas, bailes, izmisumu un visbeidzot – intuitīvu apjausmu par to, ka beidzot būsim brīvi. Transpersonālā psiholoģe un paliatīvās aprūpes centra darbiniece Ketlīna Daulinga Singa šo grāmatu sarakstījusi, balstoties uz novērojumiem un pieredzi, kas gūta, pavadot simtiem stundu kopā ar mirstošiem cilvēkiem un ieklausoties viņu sacītajā. - "Vēstījums par cerību, mierinājumu un garīgu pārveidi"--Uz vāka.
        ISBN 9789934075827.
        Nāve - Reliģiskie aspekti. Nāve - Psiholoģiskie aspekti. Pirmsnāves redzējumi - Reliģiskie aspekti.

Goldšneiders, Gerijs.  Astroloģija tev un man : kā izprast un uzlabot ikvienas attiecības / Gerijs Goldšneiders ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktore Elga Rusmane ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 343 lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789934079498.

Vaita, Kārena.  Vēlmju koks / Kārena Vaita; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2018. - 506 lpp.
        ISBN 9789984359267.
        Amerikāņu romāni.

Miranda, Megana.  Perfektā svešiniece : romāns / Megana Miranda ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. - 412 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359274.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Montefjore, Santa.  Greisijas kārdinājums : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2019 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 442 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359281.
        Angļu romāni.

Mensons, Marks.  Smalkā "pofigisma" māksla : paradoksāls veiksmīgas dzīvošanas veids / Marks Mensons ; no angļu valodas tulkojusi Aija Rožlapa ; Renātes Rapšas grafiskais dizains. - [Rīga] : Sētava, [2018]. - 213 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Grāmata ir savdabīga, pārsteidzoša, strīdīga, to interesanti lasīt. Autors vēršas pret galveno mūsdienu Rietumu pasaules lozungu: "pozitīvisms - par katru cenu!". Viņš apstrīd veiksmju un ieguvumu kultu. Mensons pierāda, ka neveiksme ir daudz vērtīgāka dzīves skolotāja, nekā slavenie pasaules veiksminieku stāsti. Autors māca izvēlēties savas personīgās dzīves prioritātes un visam mazsvarīgajam - uzspļaut. Jā, tieši tā - sūtīt pie velna svešus viedokļus un būt gatavam paskatīties acīs neveiksmēm, parādot tām vidējo pirkstu.
        ISBN 9789934502316.
        Dzīves veidošana. Pašaktualizācija (psiholoģija). Sevis pieņemšana. Neveiksme (psiholoģija). Ciešanas - Psiholoģiskie aspekti.

Zigmonte, Dagnija, 1931-1997.  Pavasara krustceles / Dagnija Zigmonte ; māksliniece Dina Ābele ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Latvijas mediji, 2018. - 318, [1] lpp. - Rīdziniece Maruta satiek lauku puisi Haraldu, un pamazām jauniešu starpā uzplaukst siltas jūtas. Tomēr dzīve met viņiem izaicinājumu, jo abu ģimenes līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu nokļuvušas konfliktā – Marutas tēvs vēlas atgūt dzimtas mājas Mežalesiņus, kurās padomju laikā iemitinājusies un jau gadiem saimnieko Haralda ģimene. Vai ar Haralda un Marutas mīlestību pietiks, lai samierinātu abas ģimenes.
        ISBN 9789934155277.
        Latviešu romāni.

Moriartija, Laiena.  Deviņi pilnīgi svešinieki / Laiena Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. - 505 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359298.
        Austrāliešu romāni.

Skujiņš, Zigmunds, 1926-.  Aplikācija par rakstnieku un laikmetu / Zigmunds Skujiņš; red. Silvija Ūdre, Jānis Oga; Zigmundsa Lapsas vāka dizains; uz vāka Ulda Zemzara darināts siluetportrets. - Ķekava : Lasītava, [2018]. - 479, [1] lpp.
        ISBN 9789934872860.

Blankenhagens, fon Herberts.  Pasaules vēstures malā : atmiņas no vecās Vidzemes, 1913-1923 / Herberts fon Blankenhagens ; no vācu valodas tulkojusi, ziņu par autoru un pēcvārda autore: Indra Čekstere ; zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Dr.hist. Gints Apals ; Gunāra Dukštes vāka foto ; mākslinieks Andris Lamsters ; ievads: Aksels brīvkungs fon Kampenhauzens. - Rīga : Madris, [2018]. - 254, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm. - Grāmatas autors barons Herberts fon Blankenhagens, vācbaltietis, mūsu vēstures līdzgaitnieks, cēlies no senas muižnieku dzimtas, vēsta par paša pieredzēto vecajā Vidzemē (tā sauca daļu tagadējās Latvijas un Igaunijas) laikā, kad sagruva 700 gadu sena impērija. Barona dzimtās mājas bija Akenstaka - muižiņa Rīgas apriņķī, Krievijas impērijas Vidzemes guberņā, tolaik - pasaules vēstures mala. Viņš raksta par personīgi pieredzēto sarežģītajā laikā, kad notika Pirmais pasaules karš, apraksta tā radītās radikālās pārmaiņas, dažādu sabiedrības slāņu sadursmes un Latvijas brīvības cīņas, kurās radās Latvijas valsts. Atmiņas atklāj vācbaltiešu lomu šajos procesos un viņu dalību cīņās par tiesībām uz dzimteni. Autors velta uzmanību detaļām – labi pazīst vecās Vidzemes dabu, raksta par Latvijas muižu sadzīvi, Tērbatas vācbaltu studentu korporāciju "Livonia" un tā laika radītajiem skarbajiem izaicinājumiem. Grāmatas vērtība ir atšķirīgs vācbaltieša skatījums uz Latvijai un Igaunijai nozīmīgiem desmit gadiem. - Ziņas par autoru: 9. lpp.
        ISBN 9789984310886.
        Vācbaltieši - Latvija. Muižniecība - Latvija. Autobiogrāfiskā proza, vācu - Latvija. Vācbaltieši - Latvija. Muižniecība - Latvija. Autobiogrāfiskā proza, vācu - Latvija. 
        Latvija - Vēsture - Cīņas par Latvijas neatkarību, 1918-1920. Akenstaka (Siguldas novads, Latvija) - Vēsture. Latvija - Vēsture - Cīņas par Latvijas neatkarību, 1918-1920. Akenstaka (Siguldas novads, Latvija) - Vēsture. 
        Biogrāfijas. Biogrāfijas.

Dočinecs, Miroslavs.  Ilgu mūžu. Laimīgu mūžu / Miroslavs Dočinecs ; redaktors Inese Kušķe; no ukraiņu val. tulk. Valentīna Silava; Lilijas Rimicānes vāka noformējums. - [Rīga] : Avots, [2018]. - 178, [1] lpp.
        ISBN 9789934534799.
        Dvēseles un miesas terapijas. Vitalitāte. Veselība.

Abdullajevs, Čingizs.  Sarautā saikne / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums - Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : Literārā brālība, 2018. - 276, [3] lpp. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880365.
        Detektīvromāni, krievu.

Klīvs, Pols.  Dzīvības kurjers : romāns / Pols Klīvs ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2019. - 461 lpp. ; 21 cm. - Kad neredzīgā Džošuas tēvs policists iet bojā kādas izmeklēšanas laikā, puisim tiek dota unikāla iespēja - operācija, kas viņam ļautu redzēt ar tēva acīm. Iepazīstot pasauli, kuru reiz spējis izjust tikai ar citām maņām, Džošua piedzīvo neparastus atmiņu uzplaiksnījumus: tajos redzamas ainas, kuras šīs acis skatījušas senāk. Džošua sāk meklēt atbildes. Ar ko tēvs, būdams policists, patiesībā ir nodarbojies? Kas ir svešinieks, kurš vēlas viņu nogalināt? Kādēļ acis rāda to, ko Džošua pats nav piedzīvojis?.
        ISBN 9789984359311.
        Jaunzēlandiešu romāni.

Neiburgs, Uldis, 1972-.  Grēka un ienaida liesmās : Latvijas Otrā pasaules kara stāsti / Uldis Neiburgs. - Rīga : Latvija Mediji, 2018. - 400 lpp.
        ISBN 9789934155376.
        Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija - Kampaņas. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija - Kampaņas - Liepāja. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija - Kampaņas - Jelgava. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija - Bērni. Holokausts, ebreju (1939-1945) - Latvija. Ebreji - Latvija - Vēsture - 20 gs. Čigāni - Latvija - Vēsture - 20 gs. Nacionālā pretošanās kustība Latvijā, 1944-1956. Karagūstekņi - Latvija - Vēsture. Kara noziegumi - Latvija - Vēsture. 
        Audriņi (Rēzeknes novads, Latvija) - Vēsture - 20 gs. Zlēkas (Ventspils novads, Latvija) - Vēsture - 20 gs. Jelgava (Latvija) - Vēsture - 20 gs. Latvija - Vēsture - Vācu okupācija, 1941-1944. Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991. 
        Biogrāfijas. Hronoloģija.

Delanijs, JP.  Ideālā sieva : romāns / JP Delanijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Arturs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2018. - 446 lpp.
        ISBN 9789984359304.

Grosmans, Dāvids.  Bārā ienāk zirgs : romāns / Dāvids Grosmans ; no ivrita tulkojusi Māra Poļakova ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - 190, [1] lpp. ; 21 cm. - Nelielā Izraēlas pilsētiņā uzstājas komiķis Dovs Grinšteins. Viņš iecerējis, ka šī vakara priekšnesums atšķirsies no ierastajiem stendapa jociņiem, un ielūdzis uz izrādi savu bērnu dienu paziņu - bijušo tiesnesi Avišaju Lazaru un vēl dažus citus, kuri atceras savādo puišeli, kurš staigāja uz rokām un nelikās zinis par apkaimes resgaļu nežēlīgo ķircināšanu. Pakāpeniski kā skatītāji, tā lasītāji tiek arvien dziļāk ievilkti viņa atmiņu virpuļos un, elpu aizturējuši, seko tam, kā šajā viena aktiera teātrī tiek izspēlēts neiespējamais.
        ISBN 9789984237183.
        Izraēliešu romāni.

Hašemzāde Bunde, Golnāza.  Tie bijām mēs / Golnāza Hašemzāde Bunde ; no zviedru valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; vāka dizains: Sara Acedo. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 206, [2] lpp. - Oriģinālais nosaukums: Det var vi / Golnaz Hashemzadeh Bonde.
        ISBN 9789984237169 : cietos vākos.
        Zviedru romāni.

Judina, Dace, 1970-.  Ēnas spogulī / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 239, [1] lpp. - (Vakara romāns ; 1(Nr.235).
        ISBN 9789934155673.

Lindberga, Hanna.  Stokholmas virtuve : romāns / Hanna Lindberga ; tulkojusi Vizma Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018 (PNB Print). - 397, [1] lpp. ; 22 cm. - (Detektīvs).
        ISBN 9789934155758.
        Detektīvromāni, zviedru.

 Cilvēkglābējs Žanis Lipke / sastādītāja Lolita Tomsone ; zinātniskais konsultants un priekšvārda autors Dr. hist. Kaspars Zellis ; redaktore Guna Kalniņa ; mākslinieks Rolands Krutovs. - Rīga : Zinātne, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 270, [2] lpp. : fotogrāfijas, kartes, portrets ; 22 cm. - Teksts latviešu valodā ; kopsavilkums krievu, angļu un vācu valodā. - Žanis Lipke ar sievu Johannu, mazo dēlu Zigfrīdu un citiem palīgiem – draugiem un paziņām, izglāba vajātos no Rīgas geto un koncentrācijas nometnēm, dāvājot viņiem cerību izdzīvot necilvēcības laikmetā. . - Personu rādītājs: [266.]-270. lpp.
        Saturā: I daļa. KĀ ZVAIGZNE TUMSĀ. Atmiņas par Jāni (Žani) Lipki / Dāvids Zilbermans ; Gatis Grūtups, "Kā zvaigzne tumsā" tulkojums. II daļa. "NEESMU SKAITĪJIS. KO VARĒJU, TOS GLĀBU". Liecības, intervijas un vēstules, apkopotas Žaņa Lipkes memoriālā / Anna Peršteina, interviju tulkojumi. III daļa ŽAŅA LIPKES MEMORIĀLA TAPŠANA.
        ISBN 9789934549656.
        Ebreju glābēji - Latvija. Ebreji - Latvija - Vēsture. Ebreji - Izraēla. 
        Biogrāfijas. Intervijas.

Orsillo, Sjūzena M.  Raizējies mazāk, dzīvo viegli : pašpalīdzības grāmata - kā samazināt hronisku stresu, uztraukumu, trauksmi, bailes dažādās dzīves situācijās / Sjūzena M. Orsillo, Lizabete Rēmere ; no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans. - Rīga : Jumava, 2018. - 421, [2] lpp. - Alfabētiskais rādītājs: 406.-422. lpp.
        ISBN 9789934202391.

Vensko, Sandra, 1958-.  Adele / Sandra Vensko ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 327, [1] lppp.
        ISBN 9789934546723.

Bērziņa, Rita.  Pārdomu vējš : dzeja / Rita Bērziņa ; ilustrējis Vitolds Kucins ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 158, [1] lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789934203084.

Čajkovskis, Adrians.  Laika bērni / Adrians Čajkovskis ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. - [Rīga] : Prometejs, [2018]. - 493, [2] lpp.
        ISBN 9789934553240.
        Zinātniskā fantastika, poļu.

Hānbergs, Ēriks, 1933-.  Bērzs / Ēriks, Hānbergs ; konsultants un līdzdarbinieks Agris Meilerts ; mākslinieks Gunārs Vīķelis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; grāmatā izmantoti Andreja Ģērmaņa portreti un gleznas. - Rīga : Jumava, 2018. - 215, [1] lpp. : fotogrāfijas, ilustrācijas.
        ISBN 9789934202865.

Burbo, Līza.  Tavs ķermenis tev saka: mīli sevi! : vispilnīgākā slimības un nelaimju metafizisko cēloņu grāmata / Līza Burbo; no angļu val. tulk. Santa Linkuma, Liene Apine; Lienes Apines māksl. noformējumu. - Rīga : Vieda, [2018]. - 475, [12] lpp.
        ISBN 9789934562136.
        Slimības - Cēloņi un rašanās teorijas. Psihofizioloģija. Dvēsele un miesa. Psihiskā dziedināšana.

Ozola, Māra, 1965-.  Anšlava Eglīša meklējumos / Māra Ozola ; redaktore Eva Jansone ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 128 lpp. : fotogr.
        ISBN 9789934202452.

Pakraste, Lida.  Laika lokos : [romāns] / Lida Pakraste; atb. red. Eva Jansone; korektore Brigita Šoriņa; makets Margarita Stoka; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 198, [1] lpp.
        ISBN 9789934203114.

Šalamovs, Varlams.  Kolimas stāsti / Varlams Šalamovs; no krievu val. tulk. Lāse Vilka; atb. red. Jūlija Dibovska; lit. red. Elīna Kokareviča; makets Indulis Martinsons; korektore Linda Lejiņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 227, [12] lpp.
        ISBN 9789934155659.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »