Jaunieguvumi martā

Ziņa publicēta 06.06.2019
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2019.gada marta mēnesī.

Bauere, Inguna, 1960-.  Jānis Lūsēns trešais / Inguna Bauere; Vita Lēnerte māksl. redaktore un vāka dizains; redaktore Gundega Sēja; vāka noformējumā izmantots Artūra Kondrāta foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 326 lpp. : foto.
        ISBN 9789934079436.
        Komponisti - Latvija. Mūziķi - Latvija. Biogrāfiskā proza, latviešu. 
        Biogrāfijas. Intervijas. Fotogrāfijas.

Rēdliha, Iveta, 1977-.  vēl viena dziļa ieelpa / Iveta Rēdliha ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 365, [1] lpp. ; 21 cm. - Ivetas Rēdlihas psiholoģiskais trilleris nemoralizē, taču spilgti atklāj cilvēku rīcības tumšās, neizgaismotās virāžas un dramatiskās sekas, kuras neizbēgami iespaido arī līdzcilvēkus. Profesionāli darbojoties psihoneiroimunoloģijas jomā, autore apvieno savas zināšanas un iztēli, radot spriedzes romānus ar samezglotu un intriģējošu sižetu, un tāds ir arī viņas jaunais darbs "Vēl viena dziļa ieelpa". Galvenais varonis Alekss Caune ir pašapzinīgs, viltīgs un mērķtiecīgs jauns vīrietis, kurš jau pusaudža gados ir dzelžaini apņēmies kļūt bagāts. Šī mērķa sasniegšanai viņš lieki netirda savu sirdsapziņu, un visi iespējamie līdzekļi viņam šķiet gana labi.
        ISBN 9789934080678.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, latviešu.

Tiljē, Franks.  Sapņot : psiholoģiskās spriedzes romāns / Franks Tiljē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane; māksl. redaktore Inguna Kļava Švanka; vāka dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 463 lpp. ; 23 cm. - Abigeila ir slavena psiholoģe, kuru policija bieži pieaicina īpaši sarežģītu lietu izmeklēšanā. Tomēr Abigeilas pašas dzīvi apgrūtina neparasta slimība - narkolepsija, kas reizēm traucē saprast, vai notiekošais ir sapnis vai īstenība. Šobrīd Abigeila palīdz kāda cilvēka meklēšanā, kurš nolaupījis trīs bērnus. Iespējamo upuru skaits var pieaugt. Jautājumu ir vairāk nekā atbilžu, un noziedznieks ir tepat kaut kur līdzās. Lietas atrisinājums slēpjas Abigeilas atmiņu dzīlēs, bet viņas realitātes izjūta nenovēršami sarūk...
        ISBN 9789934076497.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, franču.

Nesbē, Jū.  Makbets / Jū Nesbē; no angļu val. tulk. Silvija Brice; māksl. red. Inguna Kļava Švanka; vāka dizains Ilze Isaka; projekta vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019 (Jelgavas tipogrāfija). - 509, [1] lpp. - Slavenākā kriminālromānu rakstnieka jaunais trilleris. Pasaulē pārdoti vairāk nekā 40 miljoni grāmatu eksemplāru -- Uz vāka.
        ISBN 9789934080074.

Rūmnieks, Valdis, 1951-.  No Raiņa līdz Čakam : atmiņas, piedzīvojumi un pārdzīvojumi 1980 - 2018 / Valdis Rūmnieks; redaktore Daina Randare; projekta vadītāja Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 232 lpp.
        ISBN 9789934080487.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Bērne, Lorna.  Sirds lūgšanas : lūgšanas pēc palīdzības un svētības. Lūgšanas pateicībā un mīlestībā / Lorna Bērne; no angļu val. tulk. Sintija Zariņa; redaktore Dace markota; māksl. redaktors Aigars Truhins; vāka dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 224 lpp. - Pasaules bestsellera "Eņģeļi manos matos" autore -- Uz vāka.
        ISBN 9789934080135.

Bredšovs, Džons.  Atgriešanās pie sevis : sava iekšējā bērna atgūšana un dziedēšana / Džons Bredšovs; no angļu val. tulk. Santa Brauča; redaktors Guntis Kalns; mākls. redaktors Aigars Truhins; vāka dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 368 lpp.
        ISBN 9789934080883.

Jēruma, Inga, 1943-.  Teātra bērni : tik bagāta, interesantiem notikumiem un cilvēkiem pildīta dzīve / Inga Jēruma; redaktos Aldis Vēvers; māksl red. Eduards Groševs; makets Irēna Kivliņa'projekta vadītāja Bārbala Simsone; Eduarda Groševa grāmatas un vāka dizians. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 313, [5] lpp.
        ISBN 9789934081064.
        Aktieri un aktrises - Latvija - Attiecības ģimenē. Slavenību bērni - Latvija. 
        Biogrāfijas.

Kohs, Hermans.  Vakariņas / Hermans Kohs ; no angļu valodas tulk. Ilmārs Zvirgzds ; mākslinieks Tomass Folks; lit. konsultante Raita Saleniece; datorgrafiskais noformējums Iveta Paegle. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019 (Jelgavas tipogrāfija). - 256 lpp. - Brāļi Seržs un Pauls Lomani – viens ievērojams politiķis, otrs izbijis vēstures skolotājs – kopā ar savām sievām vakariņo smalkā restorānā, runā par šo un to, par atvaļinājuma plāniem un filmām, sākumā izvairoties skart galveno tēmu, kuras dēļ īstenībā ir satikušies, – viņu dēlu Mišela un Rika nākotni. Abi pusaudži ir izdarījuši ko tādu, kas var izpostīt viņu dzīvi un arī politiķa Lomana spīdošo karjeru. Vakariņu gaitā pamazām atklājas šīs labi situētās ģimenes drāma, liekot jautāt: vai vecāku mīlestībai ir robežast Cik tālu drīkst iet, sargājot savus bērnusd.
        ISBN 9789984236940.

Lagzdiņa, Gunita, 1977-.  Ieraudzīt varavīksni : ja dzīve piedāvā amerikāņu kalniņus, kāp iekšā! : [stāsti] / Gunita Lagzdiņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Līga Sīle; literārās redaktores Solvita Vlede, Ilze Brēmere'makets Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019 (Dardedze hologrāfija). - 320 lpp. - Gunita Lagzdiņa arī savā otrajā grāmatā septiņos stāstos šķetina attiecību peripetijas. Uz spēles tiek likta draudzība un mīlestība, meli un neuzticība. Likmes ir augstas. Cik tālu esam nosprauduši savas robežasa Vai mērķis attaisno līdzekļus Ko esam gatavi ziedot, lai būtu laimīgi, bet ko paturēt pie sevis, lai nepadarītu nelaimīgu kādu citu? Vai, reiz apdedzinājušies, spējam uzticēties otramp Un paši sevo.
        ISBN 9789934155864.

Laurinaitis, Eugenijs.  Skatiens no spoguļa : sievietes dzīves ceļš vīrieša acīm / Eugenijs Laurinaitis ; sakārtojusi Aušra Stanaitīte-Karsikiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Daiga Lapāne ; vāka grafiskais noformētājs Emīls Garjānis. - Rīga : Jumava, 2019. - 216 lpp.
        ISBN 9789934202919.

Jēgers, Teobalds Roberts.  Atgriezties no nāves : komas pacienta pieredze / Teobalds Roberts Jēgers ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redakotre Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - Rīga : Jumava, 2019. - 140, [4] lpp.
        ISBN 9789934203190.

Edvardsa-Džonsa, Imodžena.  Sanktpēterburgas raganas : romāns / Imodžena Edvardsa-Džonsa ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Paegle ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : AS "Latvijas Mediji", 2019. - 478 lpp.
        ISBN 9789934155833.
        Fantastiskā proza, angļu.

Judina, Dace, 1970-.  Lāsts : kuru noziegumu nedrīkst piedot un kuru - var attaisnot? / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Elīza Rozīte-Stabulniece. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 333, [3] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete).
        ISBN 9789934155871.
        Latviešu romāni.

Contra.  Tik grūti ir būt latvietim / Contra; no igauņu valodas atdzejojis Guntars Godiņš ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Sandra Godiņa ; mākslinieciskais noformējums, makets Elīna Brasliņa. - Rīga : Pētergailis, 2019. - 123, [5] lpp. : il.
        ISBN 9789984334851.

Tidriķe, Laura, 1974-.  Baha ziedu terapija dzīvniekiem / Laura Tidriķe ; literārā redaktore Ingrīda Sjomkāne ; fotogrāfiju autori: Džulians Barnards (Julian Barnard), Laura Tidriķe ; zinātniskā konsultante, priekšvārda autore Ilze Pētersone. - Rīga : Ziedu enerģija, [2018]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2018. - 127 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 113.-123. lpp. un piezīmēs. - Baha ziedu terapija ir viena no pazīstamākajām, vienkāršākajām un pasaulē populārākajām dabiskajām ārstniecības metodēm arī dzīvniekiem. Terapija palīdz visiem, kas jūtas slikti vai kaut kādā veidā cieš, tāpēc tā palīdz dzīvniekiem atgūt un saglabāt emocionālo līdzsvaru. Tā tiek izmantota uzvedības koriģēšanā, psihes harmonizēšanā, iekšējā līdzsvara atjaunošanā un stabilizēšanā, kā arī akūtu un hronisku slimību ārstēšanā.
        ISBN 9789934870125.
        Veterinārā medicīna. Ārstniecības augu lietošana dzīvniekiem. Ārstniecības augi. Ziedi - Izmantošana terapijā.

Maijs, Johens.  Kāpēc es aizgāju nopirkt pienu, bet atgriezos ar divriteni / Johens Maijs ; no vācu valodas tulkoja Brigita Kabuce ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Ilutas Koidu vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 310, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 306.-[311.] lpp. - Dienu pēc dienas mēs pieņemam 20 000 lēmumu. Būtu ļoti jauki, ja vismaz pāris no tiem būtu trāpīgi, saka autors. Daudzi lēmumi īpaši neietekmē mūsu dzīvi, bet citi ir liktenīgi. Tieši šie lēmumi bieži vien maina visu mūsu dzīvi. Kas īsti ir lēmums? Kā tas tiek pieņemts, un ko tas ietekmē? Kāpēc mēs šobrīd izlemjam tā, bet rīt citādi? Kāpēc sievietes izlemj atšķirīgāk nekā vīrieši? Johens Maijs savā darbā nosauc tipiskākās domāšanas kļūdas, kuras mēs pieļaujam, slazdus, kuros aizvien iesprūstam. Grāmatā aprakstītas dažādas izlemšanas tehnikas, kuras praktiski lietojot, iespējams mazināt izvēles mokas. Ir doti arī padomi, kas var līdzēt akūtos un katastrofāli grūtos izlemšanas gadījumos.
        ISBN 9789934202735.
        Izvēle (psiholoģija). Lēmumu pieņemšana - Psiholoģiskie aspekti. Pašaktualizācija (psiholoģija).

Ēriksone, Karolīne.  Nomodā / Karolīne Ēriksone; no zviedru val. tulk. Ineta Balode; atb. redaktore Inga Ābelīte'lit. redaktore Ilze Brēmere; makets Baiba Lūsīte-Teikmane; korektors Edžus Zakss; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019 (Jelgavas tipogrāfija). - 319 lpp. - Psiholoģiskās spriedzes romāns --Uz vāka.
        ISBN 9789934155970.

Kuzmins, Svens, 1985-.  Hohma : romāns / Svens Kuzmins, teksts, grafikas un dizains ; redaktore Gundega Blumberga; Gundegas Kārkliņas makets; korektores Selga Freimane, Ieva Grabe. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 215, [1] lpp. : faksimili ; 22 cm. - Romāna darbība risinās Hohmā - mazā, klusā piejūras kūrortpilsētiņā Latvijas rietumos. Hohmas šķietami rāmā ikdiena, vēsture un mitoloģija vijas kopā ar tās iemītnieku dzīvesstāstiem, atklājot to iekšējās pretrunas, attiecību labirintus un gadiem ilgi glabātus noslēpumus. Hohmas stāsti ir komiski, traģiski, brīžiem sirreāli, brīžiem absurdi, taču tos vieno gandrīz katram provinces bērnam pazīstams konflikts: skumjas pēc dzimtās pilsētas un vienlaikus vēlme uz visiem laikiem ar to pārraut saiknes - neatkarīgi no tā, vai tas patiešām ir izdarāms, vai nav.
        ISBN 9789934546761.
        Latviešu romāni.

Roze, Guna, 1965-.  Sadursme : romāns / Guna Roze ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāka dizains; Gundegas Kārkliņas makets; korektore Selga Freimane. - Rīga : Dienas grāmata, [2019]. , ©2019. - 154, [3] lpp. ; 22 cm. - Guna Roze prozas darbam "Sadursme" ir izvēlējusies savdabīgu formu - tas ir romāns, kuru veido cits citu papildinoši deviņi stāsti. Darbība notiek vienā dienā, taču katrai konkrētās dienas epizodei ir sava attiecību priekšvēsture. Romāna varoņi, pakļaudamies impulsīvām iegribām, pat neiedomājas, ka viņu rīcība var izraisīt tālejošas sekas, kas ne tikai atsauksies uz līdzcilvēku dzīvi, bet būtiski ietekmēs viņu turpmāko likteni. Guna Roze ar prasmīgi izraudzītām detaļām, lieki nemoralizējot, precīzi atsedz mūsdienu Latvijas ikdienu, cilvēku savstarpējās attiecības un tās vērtības, kas viņiem ir svarīgas.
        ISBN 9789934546792.
        Latviešu romāni.

Radzevičūte, Undine.  Asinis zilas, debesis pelēkas / Undine Radzevičūte ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārais redaktors Arturs Hansons ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 315, [3] lpp. : ilustrācijas, karte ; 22 cm. - Livonija, 15. gadsimta otrā puse. Livonijas ordeņa ziedu laiki jau ir aiz muguras, tomēr komturi un bruņinieki vēl valda daudzās pilīs un kopā ar brīvajiem Vestfālenes bruņiniekiem cīnās par ietekmi Livonijā, cenšoties pārspēt spēkā un viltībā vietējos birģerus, Pleskavas un Lietuvas dižkunigaitijas karavadoņus un zviedru algotņus. Lietuva, 21. gadsimta pirmā puse. Kāda lietuviešu rakstniece, radu pierunāta, sāk meklēt dzimtas saknes. Vai viņas izvēlētā gadsimta skarbie likumi un vaļīgie tikumi būs pa prātam tantei Lucinai? Un kāda nozīme visā stāstā ir trim melniem putniem?.
        ISBN 9789984237343.
        Lietuviešu romāni.

Robertsa, Nora.  Zemstraumes : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB print. , ©2019. - 505 lpp. ; 21 cm. - Greiema Bigelova ģimeni jebkurš sauktu par ideālu: veiksmīgs ķirurgs ar skaistu sievu, diviem burvīgiem bērniem un privātmāju pilsētas turīgākajā rajonā. It neviens nenojauš, cik šokējoša ir patiesība, kas slēpjas aiz spožās fasādes. To zina tikai Bigelovu bērni – Zeins un Brita –, kas ik dienu savu vecāku acīs redz nevis mīlestību, bet gan naidu... Naidu, kas reiz pārvēršas sitienos. Pēc vairākiem gadiem, kad Zeins un viņa māsa jau ir pieauguši, abi cenšas vadīt laimīgu dzīvi. Tomēr atmiņas par sāpīgo pieredzi nekur nav pazudušas un rodas jautājums, vai ir iespējams aizbēgt no savas pagātnes. Turklāt kāds viņiem abiem alkst atriebties...
        ISBN 9789984359359.
        Amerikāņu romāni.

Kellija, Ketija.  Gads, kas mainīja visu : romāns / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - ©2019. - 479 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Trīs sievietes svin savu dzimšanas dienu... Šī diena kļūst par sākumu gadam, kas mainīs viņu dzīvi. Džindžera trīsdesmitajā dzimšanas dienā jūtas kā neveiksminiece – nomāc nepatikšanas darbā, ķilda ar draudzenēm un pašas vientulība. Sema pēc gadiem ilgām cerībām beidzot ir stāvoklī. Kad četrdesmitajā dzimšanas dienā viņai sākas dzemdības, sieviete krīt panikā: vai viņa vispār ir gatava būt māte? Kellija ar vērienīgām svinībām atzīmē savu piecdesmit gadu jubileju. Policista klauvējiens pie durvīm apgriež viņas pasauli kājām gaisā. Grāmata ir stāsts par to, kā katrai pašai atrast savas laimes atslēgu.
        ISBN 9789984359366.
        Īru romāni (angļu valoda).

Barija, Džesika.  Brīvais kritiens / Džesika Barija; no angļu val. tulk. Gunita Mežule; vāka dizains Artūrs Zariņš; redaktore Solvita Velde; makets Igors Iļjenkovs; korektore Liene Kāposta. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 447 lpp.
        ISBN 9789984359373.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Starobiņeca, Anna.  Paskaties uz viņu / Anna Starobiņeca ; no krievu valodas tulkojusi Renāte Punka ; mākslinieks Tomass Folks ; literārā redaktore Sarmīte Paegle. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 239, [1] lpp.
        ISBN 9789984237329.

Keplers, Lārs.  Smilšuvīrs / Lārs Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2019. - 498, [2] lpp. - (Zviedru kriminālromāns).
        [4. grām.].
        ISBN 9789934585029.
        DETEKTĪVI.

Kindzule, Alise.  Ar uzturu uz tu : uztura psiholoģija un apzināta ēšana / Alise Kindzule; atb. redaktore Jūlija Dibovska; lit. redaktore Elīna Kokareviča; makets Indulis Martinsons; vāka grafiskais noformējums Aija Andžāne; ilustrācijas Emīls Garjānis; vāka noformējumam izmantota Matīsa Markovska foto. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019 (Dardedze hologrāfija). - 191 lpp. : krās. il.; foto.; tab.
        ISBN 9789934155918.

Leitis, Aivars, 1957-.  Kārlis Jansons / Aivars Leitis ; literārā redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; māksliniece Anta Pence ; fotogrāfi: A. Bērziņš, Vilis Bleikšs, Uģis Brālēns [un vēl 7 fotogrāfi]. - Rīga : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 107, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [109.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Tēlnieks Kārlis Jansons (1896–1986) ir vitālu, temperamenta uzspriegotu tēlu autors, kurš darbojies galvenokārt monumentālās un memoriālās skulptūras jomā, radot virkni nozīmīgu pieminekļu vairākās Latvijas pilsētās. Varas maiņu gaitā tie daudzkārt cietuši un iznīcināti, taču izcilākie no tiem, pateicoties viņa dēla, tēlnieka Andreja Jansona, pūlēm, atjaunoti. Kārļa Jansona memoriālos darbus varam sastapt arī daudzās Latvijas kapsētās, 21 no tiem uzstādīts Rīgas Meža kapos. Vērienīgākais un pazīstamākais no tēlnieka darbiem ir Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes memoriāls (1935). - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Fotogrāfi arī: Uldis Briedis, Andrejs Jansons, Pēteris Paukšēns, Vilis Rīdzenieks, H. Salna, Jānis Šmits, E. Šneiderāts.
        ISBN 9789934565618.
        Tēlnieki - Latvija. Tēlniecība, latviešu - 20 gs. Pieminekļi - Latvija. 
        Biogrāfijas. Fotogrāfijas.

Vahtere, Lauri.  Igaunis no iekšpuses un ārpuses / Lauri Vahtre ; no igauņu valodas tulkojis Juris Putriņš ; Romana Vitkovska karikatūras ; red. Ieva Freinberga. - Rīga : Drukātava, 2018. - 156, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789934860331.

Sils, Harijs, 1966-.  Pamests Vjetnamā / Harijs Sils, teksts un foto ; Jānis Indriks, Visvaldis Šteinbergs ; Ivars Vimba, vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 127, [1] lpp. : fot. - (Aiz apvāršņa). - 2017. gada jūnijā uz Vjetnamu dodas 7 ceļotāji, kuru mērķis ir atgādāt atpakaļ no Laokajas uz Rīgu autoekspedīcijas “Rīga–Melburna” automašīnu — pārbūvētu “ugunsdzēsēju” Mercedes Benz 1113, kas pirms gandrīz astoņiem gadiem pamests pie Vjetnamas robežpārejas punkta. Tas nav viegls uzdevums, jo mašīnai, pēc astoņu gadu stāvēšanas tropiskā klimatā, ir nepieciešami nopietni remontdarbi, bez tam, tā ir iestrēgusi starp Ķīnu un Vjetnamu, kurās iebraucot ir jānokārto speciālas atļaujas, kas ir ļoti sarežģīts, dārgs un laikietilpīgs process. Pirms došanās tālajā ceļā Latvijā tiek veikti nopietni sagatavošanās un plānošanas darbi. Vai izdosies šī gandrīz “neiespējamā misija”1 Par tālā un neprognozējamā ceļojuma norisi lasiet Harija Sila grāmatā “Pamests Vjetnamā”….
        ISBN 9789934203169.

Nesbē, Jū.  Makbets / Jū Nesbē; no angļu val. tulk. Silvija Brice; māksl. red. Inguna Kļava Švanka; vāka dizains Ilze Isaka; projekta vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019 (Jelgavas tipogrāfija). - 509, [1] lpp. - Slavenākā kriminālromānu rakstnieka jaunais trilleris. Pasaulē pārdoti vairāk nekā 40 miljoni grāmatu eksemplāru -- Uz vāka.
        ISBN 9789934080074.

Keplers, Lārs.  Smilšuvīrs / Lārs Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2019. - 498, [2] lpp. - (Zviedru kriminālromāns).
        [4. grām.].
        ISBN 9789934585029.
        DETEKTĪVI.

Fjells, Jāns Ēriks.  Ziņotājs / Jāns Ēriks Fjells; no norvēģu val. tulk. Raita Kozlovska; redaktore Iveta Polkmane; maksl. redaktore Inguna Kļava Švanka; Arņa Kilbloka vāka dizains; projekta vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 335, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934074509.

Ošo.  Neatkarīgais prāts : mācies dzīvot brīvi : neformālas Ošo sarunas Mumbajā, Indijā / tulkojums, redaktore Aija Rožlapa ; māksliniece Ilze Kalvāne ; grafiskais dizains: Rolands Lubņevskis ; kaligrāfija: Kristāna Jansone. - [Rīga] : Sētava, [2019]. - 174 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - "Ošo, ja kāds pārstāj ticēt un cerēt, ja nav ticības un pārliecības, vai tas nenovedīs pie degradācijas un nepareizas rīcības? It kā tieši tagad rīcība ir ārkārtīgi laba, ir kā tieši tagad tiek ievērota augsta ētika, it kā tūkstošu gadu laikā nav atgadījušās nepareizas rīcības. Ja stāvoklis, kādā pašlaik atrodamies, nav nepareiza rīcība, tad kas ir nepareiza rīcība? Kas mums ir dzīvē tāds, par ko varam teikt, ka tas nav sabrukums? Bet, tā kā tas turpinājies tūkstošiem gadu, mēs esam pie tā pieraduši. Bet ja vienlaikus mēs no tā aizvirzāmies, mēs jutīsimies ļoti nobijušies. Tas ir līdzīgi kā slimais, kurš jautā: "Ja es sākšu lietot medikamentus un izārstēšu savu slimību, kas tad notiks?"". - Tulkots no: Independent Mind.
        ISBN 9789934502330.
        Dzīves veidošana. Dzīves veidošana - Reliģiskie aspekti. Pašaktualizācija (psiholoģija). Brīvība - Reliģiskie aspekti. Doma un domāšana - Reliģiskie aspekti. Garīgā dzīve.

Kraģis, Indars.  Radošums un kritiskā domāšana / Indars Kraģis; redaktors Jānis Oga; Māra Garjāņa vāks un makets. - Rīga : Mansards, [2019]. - 107, [1] lpp. - (Mansards izglītībai). ("Mansards" izglītībai).
        ISBN 9789934585043.

Vinogradova, Laura, 1984-.  Lāču kalns : stāsti / Laura Vinogradova ; Daces Kamelas vāka dizains ; redaktore Dagnija Drungila. - Pope : Biedrība "Siets" ; Pope. Hope. Love., 2018. - 80 lpp. - Popei - dzimtajai vietai - veltīto stāstu grāmata ir darbs, kuru Laura Vinogradova uzrakstījusi kā atbildi kalna saucienam atgriezties mājās. Visi trīs grāmatā iekļauties stāsti "Okša", "Von Behr(a) un "Lācis" tapuši laikā, kad mazais, romantiskais ciematiņš piedzīvo skaistu renesansi.
        ISBN 9789934197338.
        Stāsti, latviešu.

Riso, Dons Ričards.  Eneagrammas gudrība : deviņu personības tipu psiholoģiskās un garīgās izaugsmes rokasgrāmata / Dons Ričards Riso, Rass Hadsons; no angļu val. tulk. Ita Marija Ankoriņa; redaktore Elīna Vanaga; māksl. redaktors un vāka dizains Aigars Truhins; projekta vadītāja Meldra Āboliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 384 lpp.
        ISBN 9789934079689.

Eversone, Madara, 1986-.  Laiku nospiedumi : Ilgoņa Bērsona dzīve dienasgrāmatās, vēstulēs, atmiņās un attēlos 1947-1990 / Madaras Eversones sastādījums un priekšvārds ; Ilgoņa Bērsona arhīvs un teksti ; Ojāra Spārīša ievadeseja ; mākslinieks Aldis Aleks ; redaktore Ieva Jansone. - Rīga : Zinātne, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 495 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: [477.]-495. lpp. - Grāmatas saturu veido Ilgoņa Bērsona privātā arhīva dokumenti, kā arī Latvijas PSR Valsts drošības komitejas personu lietas par Ilgoņa Bērsona vecākiem un brāli, Rakstnieku savienības valdes sēžu protokoli un citi dokumenti, žurnāla "Karogs" arhīvs, lekciju konspekti, privātas un oficiālas vēstules, Ilgoņa Bērsona dienasgrāmatas un piezīmes, fotogrāfijas, apsveikuma kartītes, diplomi u. tml. Materiāls grupēts hronoloģiski un atlasīts, iekļaujot literatūrvēsturniekam nozīmīgus brīžus, pārdomas un cilvēkus, dokumentālo materiālu papildinot ar komentāriem un skaidrojumiem. Dokumentāli biogrāfiskā grāmata ir mēģinājums atklāt sarežģītā padomju literārā procesa aizkulises un pretrunīgumu, vienlaikus caur viena cilvēka dokumentālu dzīvesstāstu iezīmēts arī latviešu tautas kolektīvais liktenis.
        ISBN 9789934549731.
        Autori, latviešu. 
        Dienasgrāmatas. Sarakste. Biogrāfijas. Fotogrāfijas.

Kēlmans, Daniels.  Tils / Daniels Kēlmans; no vācu val. tulk. Zigurds Skābardis; redaktore Gundega Blumberga; Jāņa Esīša dizaina apstrāde; Gundegas Kārkliņas makets; vāka noformējumā izmantota Fransisko Goijas glezna. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 325, [3] lpp.
        ISBN 9789934546778.

Pāsilinna, Arto.  Mīlīgā indes brūvētāja : romāns / Arto Pāsilinna; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse. - Rīga : Pētergailis, 2019. - 192 lpp.
        ISBN 9789984334837.

Auziņš, Arnolds, 1931-.  Sieviete neprot zaudēt : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; vāka grafiskais noformējums: Emīls Garjānis. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 182, [1] lpp. ; 20 cm. - Olga ieprecējusies labi situētā ģimenē, bet cieš no vīra Viktora vecāku tiranizēšanas. Viņa ļoti pārdzīvo, ka Viktoram uzradusies mīļākā. Viņš ierosina šķirties, taču Olga nav ar mieru... Romānā "Sieviete neprot zaudēt" varoņus neraksturo pats autors, bet visi notikumi tiek skatīti no personāžu puses. Izjūtu gamma ir plaša - kaisle un mīlestība, nodevība un greizsirdība, naids un atriebība, spēja mainīties un piedošanas māksla.
        ISBN 9789934203138.

Slišāne, Annele, 1975-.  #100dečiLatvijai / Annele Slišāne, teksts, foto ; foto arī: Māris Justs, Ints Vikmanis ; redaktore Ilze Sperga. - [Šķilbēni, Viļakas novads] : Anneleszeme, [2018]. - [Rīga] : McĀbols. - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 30 cm. - "#100dečiLatvijai" ir Anneles Slišānes realizētais tekstilmākslas projekts. Aušana ir domāšanas veids, pasaules kārtības izpratne. Pasaules auduma vienkārtņa radīšana – augšā, apakšā, balts, melns, kalnā, lejā, dienā, naktī. Aušana ir dzīvesveids un mīlestība, meditācija un gleznošana stellēs. Dečos ieausti sapņi, bērnība, visums, brīnumi, ceļojumi laikā un īstenībā. Simtgadīgās stellēs veikti eksperimenti ar dažādiem materiāliem, dodoties jaunos tekstila meklējumos, izrādot cieņu dabai un kultūrvēsturiskajam mantojumam. Austi deči no puķēm, no neapstrādātiem augu stiebriem, no dažādām augu, dzīvnieku un mākslīgajām tekstilšķiedrām. Katram dečam savs stāsts un sava vērtība. - Teksts pārsvarā latgaliešu rakstu valodā, vāka noformējums un ievads latviešu valodā.
        ISBN 9789934196843.
        Aušana - Latvija. Tekstilizstrādājumi - Latvija. Tautas māksla - Latvija. Tekstilmāksla - Latvija. 
        Fotogrāfijas.

 Dienvidkurzemes adītās jakas : South Kurzeme Knitted Jackets / sastādītāja Linda Rubena ; teksts: Inita Heinola ; tulkojums angļu valodā: Rita Kursīte ; fotogrāfs Ingus Bajārs ; dizains: Laura Lūse ; tehniskie zīmējumi: Gunta Zommere ; redaktore Elita Priedīte. - [Rīga] : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2018. - [Talsi] : Talsu tipogrāfija. , ©2018. - 47, [1] lpp. : faksimils, ilustrācijas, karte, tehniskie zīmējumi ; 27 cm. - Grāmatā "Dienvidkurzemes adītās jakas" apkopota pamatinformācija par jakām Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā, izveidoti nelieli jaku apraksti un jaku rotājumu zīmējumi, kā arī sniegtas pamatzināšanas jaku tehniskajā adīšanā. Skaisti. Silti. Tautiski. Vismaz ar trim apzīmētājiem var raksturot Dienvidkurzemes adīto jaku krāsaino rotājumu vēsturiski estētisko un apģērba gluži praktisko nozīmi. Izdevumā apkopotā informācija varētu kļūt par iedvesmas avotu savas individuālās jakas adīšanā. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Grāmata sagatavota sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju.
        ISBN 9789934528316.
        Tautastērps - Latvija - Dienvidkurzeme. Tautastērps - Latvija - Nīcas novads. Tautastērps - Latvija - Rucavas novads. Adītas jakas - Latvija - Dienvidkurzeme. Adītas jakas - Latvija - Nīcas novads. Adītas jakas - Latvija - Rucavas novads. Adīšana - Latvija - Raksti - Dienvidkurzeme. Adīšana - Latvija - Raksti - Nīcas novads. Adīšana - Latvija - Raksti - Rucavas novads. Tamborēšana - Latvija - Raksti - Nīcas novads. Tamborēšana - Latvija - Raksti - Rucavas novads. 
        Attēli.

Čemberlena, Diāna.  Vijolniece / Diāna Čemberlena; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 455 lpp.
        ISBN 9789984359380.

Донцова, Дарья.  Леди Несовершенство : роман / Дарья Аркадьевна Донцова. - Москва : Э, 2019. - 316, [4] с. - (Иронический детектив. Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).
        ISBN 9785041002077.

Маринина, Александра.  Были 90-х. : 1842 - 1919 / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2017. - 348, [4] c. - (Народная книга).
        Том 1.
        ISBN 9785040896967.

Маринина, Александра.  Были 90-х. : 1842 - 1919 / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2017. - 379, [5] c. - (Народная книга).
        Том 2.
        ISBN 9785040896974.

Самарский, Михаил.  Зов памяти [Текст] : [роман : 16+] / Михаил Самарский. - Москва : АСТ, 2019. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Романы Михаила Сомарского).
        ISBN 9785171116873 : 2000 экз.

Набокова, Ника.  #Мозгоеды : что в головах у тех, кто сводит нас с ума, волшебный пинок к нормальной жизни : [18+] / Ника Набокова. - Москва : АСТ, Прайм, 2019. - 286, [1] с. : ил. ; 22 см. - (#Psychology#KnowHow).
        ISBN 9785171090166 : 40000 экз.

Švarca, Sandra, (rakstniece).  Klusumu meklējot / Sandra Švarca ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 221, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Grāmata par ļaunumu un tā iemesliem, par to, cik svarīgs ir katrs mūsu solis, vārds, rīcība. Autore ir ne tikai centusies iedziļināties noziegumu aprakstā, bet arī meklējusi tā saknes, piedāvājot atminēt mīklu – kurš tad ir vainīgais? Kad izmeklēšanas grupa no Rīgas ierodas attālajā novada centrā Pulkažos, atklājas, ka tur pazudušas vairākas sievietes. Ir veseli pieci aizdomās turamie, un visi – ciemā labi pazīstami un godājami vīri. Kurš no viņiem ir maniaks, kas meklē klusumu?.
        ISBN 9789934079665.
        Detektīvromāni, latviešu.

 100 izcili Latvijas aktieri / autori: Valda Čakare, Toms Čevers, Silvija Geikina [un vēl 13 autori] ; sastādītāja, zinātniskā redaktore un autore Dr.habil.art. Silvija Radzobe ; redkolēģija: Dr.philol. Gunārs Bībers, Dr.philol. Lūle Epnere, Dr.art. Ramūne Marcinkevičūte, Dr.art. Zane Razdobe, Dr.art. Inga Sindi, Dr.art. Ingrīda Vilkārse ; recenzenti: Dr.art. Baiba Tjarve, Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs ; redaktores: Ieva Zarāne, Ruta Puriņa ; dizains: Baiba Lazdiņa. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. , ©2018. - 511 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās.
        1. daļa.
        ISBN 9789934183904.
        Aktieri un aktrises - Latvija. Kinoaktieri un kinoaktrises - Latvija. 
        Biogrāfiskās vārdnīcas.

 100 izcili Latvijas aktieri / autori: Valda Čakare, Toms Čevers, Silvija Geikina [un vēl 13 autori] ; sastādītāja, zinātniskā redaktore un autore Dr.habil.art. Silvija Radzobe ; redkolēģija: Dr.philol. Gunārs Bībers, Dr.philol. Lūle Epnere, Dr.art. Ramūne Marcinkevičūte, Dr.art. Zane Razdobe, Dr.art. Inga Sindi, Dr.art. Ingrīda Vilkārse ; recenzenti: Dr.art. Baiba Tjarve, Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs ; redaktores: Ieva Zarāne, Ruta Puriņa ; dizains: Baiba Lazdiņa. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - 513 - 1015 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs 992.-1014. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Resursā uzrādīts 1. daļas ISBN.
        2. daļa.
        ISBN 9789934183904.
        Aktieri un aktrises - Latvija. Aktiermāksla. 
        Biogrāfijas.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »