Jaunieguvumi aprīlī

Ziņa publicēta 06.06.2019
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2019.gada aprīļa mēnesī.

Ričo, Deivids.  Kad pagātne ir tagadne : kā dziedēt emocionālus ievainojumus, kas kaitē mūsu attiecībām / Deivids Ričo ; no angļu val. tulk. Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 263 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934014581.
        Transference (psiholoģija). Starppersonu attiecības - Psiholoģiskie aspekti. Psihoanalīze.

Volša, Rozija.  Vīrietis, kurš nepiezvanīja : romāns / Rozija Volša ; no angļu valodas tulkojusi Adriana Bleka ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Ilona Ancāne ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 365, [1] lpp. ; 22 cm. - Sāra sastop Ediju, pavada ar viņu kopā septiņas brīnišķīgas dienas un ir neglābjami iemīlējusies. Turklāt jūtas ir abpusējas. Šķiet, arī Edijs bija gaidījis tieši Sāru. Kad viņš dodas sen ieplānotā ceļojumā un apsola piezvanīt no lidostas, nav iemesla viņam neticēt. Tomēr Edijs nepiezvana. Draugi iesaka par viņu aizmirst, bet Sāra to nespēj. Viņa ir pārliecināta, ka kaut kas ir atgadījies. Aizrit minūtes, dienas un nedēļas, līdz Sāra uzzina, ka viņai bijusi taisnība un ka Edija pazušanai tik tiešām ir iemesls - kāds noslēpums, kuru abi nebija izrunājuši.
        ISBN 9789934080715.
        Angļu romāni.

Deida, Deivids.  Īsta vīrieša ceļš : garīgā pilnveide un meistarība attiecībās, karjerā un seksā / Deivids Deida ; redaktore Ita Ankoriņa ; tulkojums latviešu valodā: Antra Lezdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 207, [1] lpp. ; 22 cm. - Kāda ir vīrieša vērtība mūsdienās, kad to vairs nenosaka ieņemamais amats, finansiālais vai sociālais stāvoklis? Mūsdienu pasaulē vīrieša vērtīgākais kapitāls ir viņa klātbūtne, proti, apzinātības dziļums. Kas ir vīrišķība? Kā izdzīvot savu patieso aicinājumu, neizmainot sevi ikdienas sīknaudā? Kāda loma attiecībās ir seksuālajai polaritātei? Deivids Deida, visā pasaulē pazīstams autors un viens no mūslaiku provokatīvākajiem garīgajiem skolotājiem, aicina uz šiem un daudziem citiem jautājumiem par seksualitāti un garīgumu paraudzīties atklāti un godīgi. - Ziņas par autoru: [208.] lpp.
        ISBN 9789934080524.
        Vīrieši - Psiholoģija. Vīrieši - Dzīves veidošana. Vīrišķība. Vīrieša un sievietes attiecības. Pašaktualizācija (psiholoģija).

Šuvajevs, Igors, 1963-.  Individuālpsiholoģija Latvijā / Igors Šuvajevs ; rec. Mārtiņš Mintaurs, Raivis Bičevskis. - Rīga : Zinātne, 2019. - 399, [1] lpp. : ģīm., sh. - Bibliogr. nodaļu beigās. . - Personu rād.: [388.] - 399. lpp. - Dzīļu psiholoģija II daļa.
        ISBN 9789934549755.

Pīzs, Alans.  Cik saderīgi jūs esat? : testi jūsu attiecību pārbaudei / Alans & Barbara Pīzi ; no angļu val. tulk. Sandra Dzērve ; red. Diāna Graudiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007 (a/s "Poligrāfists"). - 153, [2] lpp. : zīm. ; 15 cm. - Oriģ. nos.: How compatible are you? : Your relationship quiz book.
        ISBN 9789984379128.
        Vīrieša un sievietes attiecības. Laulības saderības testi. Dzīvesbiedra izvēle.

Eglītis, Anšlavs, 1906-1993.  Ziemsvētku stāsti / Anšlavs Eglītis ; sast. un koment., 266.-[268.] lpp., uzrakst. Viktors Hausmanis ; priekšv. Ziemsvētkos ar smaidu..., 5.-12.lpp., aut. Viktors Hausmanis ; Anšlava Eglīša zīm. ; māksl. Dainis Lapsa. - Rīga : Zinātne, 1999 (a/s "Paraugtipogrāfija"). - 267, [2] lpp. : zīm. ; 17 cm. - Krājumā apkopoti A.Eglīša stāsti, no kuriem vairāki tapuši pēc laikraksta "Laiks" izdevēja Helmara Rudzīša ierosinājuma kā Ziemassvētku velte lasītājiem. Tos vieno rakstnieka šķelmīgais, smalkas ironijas caurvītais humors. A.Eglītis neko neizdomā, viņš raksta par paša pieredzēto un novērorto gan Vācijas mazpilsētiņā Tailfingenē, gan Ņujorkā, gan "kino pilsētā" Holivudā un savu stāstu varoņus (arī nevaroņus) tēlo ar dziļi slēptu sirsnību un mīlestību.
        Saturs: Dāvana; Cienasts; Dāvinātājs; Krustnagliņas; Eglīte; Pie loga; Posta dzeguze; Vislabākā vieta uz zemeslodes; Ziemsvētku uguntiņa; Brūnīša Ziemsvētki; Miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts; Silti sirsnīgs un nemāksloti tautisks Ziemsvētku stāstiņš; Trīsdesmit trešā eglīte.
        ISBN 5796612506.

Šadre, Daina.  Daudz laimes dzimšanas dienā : romāns / Daina Šadre ; redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Anitas Jansones-Zirnītes ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (Rēzekne : Latgales druka). - 186, [3] lpp. : faksimils, ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 2017/5 (215). - D. Šadre uzrakstījusi romānu par skaistu mīlasstāstu, kas pārtapis par kriminālromānu. Saulrietā tiek nogalināts Violas līgavainis. Tikai pēc daudziem gadiem atklājas pastrādātā vājais punkts, un klusajā Vītolainē sākas dīvaini un baisi notikumi. Vai tie būtu saistīti ar mīlestības peripetijās sapinušos jauniešu trakulībām? Vai tās tomēr ir senā nozieguma atskaņas? Vai galvenajiem varoņiem izdosies nosargāt savu baiso noslēpumu?.
        ISBN 9789934153242.
        Latviešu romāni.

Dimante, Inguna, 1961-.  Paslēptā dzīve / Inguna Dimante ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Rēzekne : Latgales druka. - 218 lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2/2019 (236). - Kad vidusskolnieci Agnetu pamet Mareks, jo iemīlas viņas labākajā draudzenē, meiteni no ieslīgšanas bezcerībā glābj iesaistīšanās vēsturiskā projektā. Pilsētā, kurā Agneta dzīvo, atrodas sena ēka – Zīres bendes nams. Reiz vakarā, klīstot viena, Agneta pamestajā namā redz cilvēku, bet apkārt virmo maģiska tamburīna melodija. Kas ir noslēpumainais svešinieks un kāpēc kādā mājoklī, kura īpašnieces hobijs ir atjaunot maskas pēc viduslaiku paraugiem, Agnetai piepeši liekas, ka aiz kāda maskotā ietvara viņa redz dzīvas vīrieša acis, sadzird elpu, sajūt pieskārienusl Vai šīs noslēpumainās parādības ir vienīgi vīzijas meitenes galvā, raisījušās brīdī, kad viņa ir gatava no jauna iemīlētiesl Un kā ar to visu saistās grezns auskars, ko viņai iedāvina kāds mirstošs sirmgalvise.
        ISBN 9789934155697.
        Latviešu romāni.

Paukšs, Hermanis, 1953-.  Pele slazdā / Hermanis Paukšs; redaktore Dzintra Zālīte; makets Baiba Lūsīte-Teikmane; korektore Linda Lejiņa; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - 207, [1] lpp. - (Vakara romāns ; 2019/3 (237).
        ISBN 9789934155710.

Mesters, Uldis.  55 idejas kā uzsākt biznesu bez naudas / Uldis Mesters, Rolands Mesters. - Rīga : Mesters & Mesters, 2010. - 160 lpp. : tab., portr. ; 21 cm. - Tev pietrūkst naudas, taču ir brīvais laiks. Tu kaut ko proti, taču tev nav ideju, ar ko nodarboties. Tu varbūt kļūtu uzņēmējs, taču nezini, kā uzsākt uzņēmējdarbību. Grāmata tev palīdzēs. Tajā atradīsi gan atbildes uz daudziem jautājumiem, kas ir būtiski, sākot uzņēmējdarbību, gan arī idejas, ar ko nodarboties. Galvenais - to visu var realizēt gandrīz bez naudas un jau tūlīt.
        ISBN 9789984399768.
        Uzņēmējdarbība.

Jansone, Ilze.  C vitamīna noslēpumi : brīnumainie kāļi, rāceņi, rutki, puravi / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, [2011]. - 112 lpp. : il., ģīm., tab. ; 17 cm. - (No dziednieces pieredzes). - Dziedniece I. Jansone grāmatā stāsta par C vitamīna lomu veselības saglabāšanā. Tajā dotas veselīgas salātu receptes un C vitamīna daudzums dažādos produktos.
        ISBN 9789984868103.
        Vitamīns C - Populāri zinātniskā literatūra. Dārzeņi - Izmantošana terapijā - Populāri zinātniskā literatūra. Kulinārija (dārzeņi).

Jansone, Ilze, 1943-.  Graudaugi, pupas un zirņi mūsu nacionālajā uzturā un dziedniecībā / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, 2011. - 58 lpp. : il., ģīm. ; 17 cm. - (No dziednieces pieredzes). (Ārstnieciskais uzturs Ilzes Jansones sistēmā). - Mūsu senču uztura pamatā bija graudaugi - griķi, rudzi, kvieši, mieži, auzas - un pākšaugi - pupas un zirņi. Ēdot nacionālo uzturu, kurā dominē savvaļas augi, ar diabētu nevar saslimt, ne vecumā zaudēt prātu.
        ISBN 9789984868127.
        Dietoloģija. Dziedniecība.

Jansone, Ilze, 1943-.  Kā sakārtot sirdi un asinsvadus pēc Ilzes Jansones sistēmas : kā izvairīties no insulta, infarkta un gangrēnas / Ilze Jansone. - [Rīga] : [Ilze Jansone], [2018]. - 97 lpp. : faksimils, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Sirds būs vienmēr vesela tikai tad, kad organismā pa labiem asinsvadiem riņķo labas, tīras asinis un labā stāvoklī ir kapilāri - mikrocirkulācija. Vienkārši skan, bet grūti to veikt, jo to nevar izdarīt ar kādu vienu superlīdzekli vai metodi. Tas ir dzīvesveids. Tāds dzīvesveids, kurā vairs nav vietas asinsvadu un asinssastāva bojāšanās pasākumiem - etiķim un cukuram, baltajiem miltiem un sālim, un nepareizam uzturam. Ir jāpāriet uz etnisko uzturu, t.i. - pamatā uz pilngraudu maluma miltu ēdieniem un ēdieniem no savvaļas augiem, ar akcentu uz zaļajiem augiem - hlorofilaugiem, kas garantē labu asinssastāvu un pietiekoši lielus biolaukus, bioenerģiju. Bez tam dienā ir jāizdzer vismaz 2,5 l ūdens. Vai Jūs to spēsiet ievērot?! Daudzi to spēj. Ja domājat, ka arī Jūs to spēsiet, tad lasiet šo grāmatu!. - Ziņas par autori: 77.-95. lpp.
        ISBN 9789934583063. . - ISBN 9789984583063(atcelts).
        Kardiovaskulārā sistēma - Slimības - Novēršana. Dabīgie produkti. Diētas terapija. Vietējā pārtika. 
        Receptes. Biogrāfijas.

Kaltiņa, Velta, 1931-.  Dzeja / Velta Kaltiņa ; māksliniece Daiga Brinkmane ; redaktore Gundega Saulīte. Стихи / Роальд Добровенский ; художник Дайга Бринкмане ; редактор Гундега Саулите. - Rīga : Vesta LK, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 87, [1], 85, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Laika grāmata). - Latviešu dzejniece V. Kaltiņa iekļāvusi savā krājuma daļā arī agrākos darbus. Daži no šeit pārstāvētajiem dzejoļiem sacerēti pirms pusgadsimta, pēdējais pēc skaita - 2016. gadā. Krievu literāts R. Dobrovenskis, vairāk pazīstams kā prozaiķis un tulkotājs, atgriezies pie dzejas, kuru bija pametis jaunībā, tikai 2012. gadā. - Teksts latviešu un krievu valodā. - Abpusēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija.
        ISBN 9789934511271.
        Latviešu dzeja. Krievu dzeja - Latvija.

 Dzejoļi / sakārtojis Kārlis Poruks ; Artura Langmaņa grafikas. - [Rīga : Latvijas kara muzejs, 2002]. - 479 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Reprint. Oriģ. izd.: , Cedelghema, 1945. - Oriģ. izd. titlp.
        Latviešu dzeja.

Liede, Biruta, 1936-.  Toreiz / Biruta Liede. - [Liepāja] : [Biruta Liede], [2018]. - Rīga : Drukātava. - 45 lpp. ; 18 cm.
        ISBN 9789934196928.
        Latviešu asprātība un humors. Medicīna - Anekdotes.

Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002.  Saldenieks pasaules tālēs / Edgars Dunsdorfs ; Kārļa Zariņa fonds Melburnā ; iev. sarakst. Andris Caune k ; sagat.: Andris Caune (sast.), Lilija Dunsdorfa, Elvīra Latiša, Eduards Silkalns ; bibliogr. sast. Cilda Caune ; portr. māksl. Ludmila Meinerte. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004 (Rīga : Paraugtipogrāfija). - 271 lpp. : il., ģīm., k. ; 26 cm. - Bibliogr.: [267.]-271.lpp. - Profesors E. Dunsdorfs (1904-2002) ir pats ražīgākais un daudzpusīgākais mūsu vēsturnieks. Viņa dzīves laikā iznākušas 59 sarakstītas grāmatas, neskaitot tulkotos un rediģētos darbus. Dzīvojot Austrālijā un dodoties uz Eiropu un Ameriku, E.Dunsdorfs vairākkārt ir apbraucis apkārt pasaulei. Grāmatā ievietoti ceļojumu apraksti pa Saldu, Kurzemi, Latviju, ārpus Latvijas, recenzijas, veltījumi E.Dunsdorfam 95 gadu jubilejā un atmiņas par viņu.
        ISBN 9984610919. . - ISBN 9789984601915.

Čaks, Aleksandrs, 1901-1950.  Touched by eternity / Aleksandrs Čaks ; translated by Ieva Lešinska ; [illustrations by Aleksandrs Stankevičs ; cover design by Valdis Villerušs ; editor Liene Soboļeva ; Māra Grudule, Mārtiņš Mitenbergs, foreword and picture captions ; Ilze Kreišmane, Justīne Krēsliņa, translation of foreword and picture captions]. - Rīga : Jumava, ©2016 (Latvijas karte). - 310, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portrets ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - "Latvijai 100"--Priekštitullapā.
        ISBN 9789934119972.
        Latviešu dzeja.

Abajs.  Vēstījumi / Abajs ; tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Media Pro 1, 2017. , ©2017. - 172 lpp.
        ISBN 9789934192944.

Veinbergs, Roberts S.  Psiholoģiskā priekšrocība : psiholoģiskās meistarības izkopšana tenisā / Roberts S. Veinbergs ; no angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža ; tulkojuma recenzenti: Zaiga Jansone-Ivanova, Nils Ivanovs ; Arvīda Vītola mākslinieciskais iekārtojums. - [Rīga] : Zaiga Jansone-Ivanova, 2000. - Rīga : Preses nams. , ©2000. - 203, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm.
        ISBN 9789984191393. . - ISBN 9984191397.
        Teniss - Psiholoģiskie aspekti. Tenisisti - Psiholoģija. Teniss - Treniņš. Sasniegumu motivācija. Paškontrole.

Švarca, Sandra, (rakstniece).  Gliemezis uz rīta takas : romāns / Sandra Švarca ; redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 191, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2019/4 (238). - Dzīvē bieži vien viss ir savstarpēji saistīts. Arī romāna galveno varoņu dzīve cieši savijusies – gan Andreja, kurš dēkas dēļ zaudējis mīļoto sievu un dēlu, gan Kārļa, kurš sagandējis dzīvi jaunības maksimālismā labprātīgi piesakoties dienestam Afganistānā, gan populārās dziedātājas Alises liktenis, kura iepazīstas ar narkomāni Liju un uzņemas rūpes par viņas bērnu. Mīlestība, kaislība, nodevība, vilšanās, piedošana, sapņi un cerība ir visu romānā iesiastīto varoņu pavadoņi.
        ISBN 9789934155734.
        Latviešu romāni.

 Zemgales Vācelīte : literārais almanahs / grāmatas sastādītāji un priekšvārdu autori: Jānis Zariņš, Rasma Urtāne ; vāka noformējums un dizains: Endijs Zariņš, Jānis Zariņš ; foto: Jānis Belovs. - Jelgava : Jelgavas Latviešu biedrība, 2017. - [Rīga] : IBC Print Baltic. - 347, [2] lpp., 8 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - Krājums "Zemgales Vācelīte" izdots jau 11. reizi un tajā publicēti 41 autora darbi. Kopkrājumā publicējušies autori no Jelgavas, Jelgavas novada, Rīgas un citām Latvijas vietām. Dzejoļi vēsta par Latviju, tās dabu, par mīlestību, par cilvēku attiecībām un citām tēmām. - Autori: Modris Andžāns, Austra Ālmane, Ruta Zanda Berkmane, Ilga Bindre, Velta Brinza, Vija Čerņaka, Juris Čuričevs, Broņislava Dzene, Ināra Gaile, Sarmīte Gausiņa-Elksne, Nauris Gekišs, Aija Hermane, Zane Indriksone, Edvīns Jansons, Ziedīte Kalna, Brigita Kārkliņa, Ivars Kārkliņš, Ligija Kovaļevska, Anita Ķēķe, Mairita Ķērpe-Dūze, Biruta Laijere, Ineta Lazdiņa, Ingūna Lipska, Marianna Madžule, Ilze Magone, Benedikta Mežale, Velga Petņičenko, Māra Puriņa, Vera Roķe, Ieva Romaško, Sandra Rumba, Baiba Talce, Veronika Uršuļska, Rasma Urtāne, Elita Viškere-Šmarova, Petra Agnija Lasmane, Laimdota Vištarte, Jānis Zariņš, Elīna Zālīte, Ilze Zeimule-Stepanova, Anita Zvaigzne.
        2017.
        ISBN 9789934193187.
        Latviešu dzeja. Latviešu proza. Lāčplēša diena - Dzeja. 
        Zemgale (Latvija) - Dzeja. Latvija - Dzeja.

 Pīlādžu vīns / [Agnese Apsīte ... u.c. ; Dace Solovjeva, vāka dizains]. - [Varakļāni] : Domu pērles, 2015. - 172 lpp. : il. ; 20 cm. - (Pārdomas vārsmās). - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934853890.
        Latviešu dzeja.

 Kā sacīt jāsaka, dubultportrets : rakstu krājums par Jaunpiebalgas novada kultūras darbinieci Dzidru Kuzmani, kura kā Ķencis priecējusi ļaudis visā Latvijā / idejas autore un sastādītāja Vēsma Johansone ; redaktore Zane Althabere ; vāka dizains: Vēsma Johansone, Iluta Oša. - Rēzekne : Latgales Druka, 2018. - 316 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Dzidra Kuzmane ir cilvēks leģenda, jo vairāk nekā 45 gadus atveido brāļu Kaudzīšu romāna "Mērnieku laiki" varoni Ķenci, vadot pasākumus, piedaloties Dziesmu svētku gājienos, tirgos u.c. Viņai līdzīga cilvēka nav, jo viss, ko Ķencis saka, "nāk ārā", piemērojoties attiecīgajam pasākumam vai situācijai, atrodot īstos vārdus, kuri parasti ir trāpīgi, asprātīgi, kuri liek gan smieties, gan pārdomāt dzīvi un kuros ir liela dzīvas gudrība un patiesība. Dzidra Kuzmane ir tā saaugusi ar savu lomu, ka apvelkot Ķeņča apģērbu, viņa pārmainās kā uz burvju mājienu, pārtopot par Piebalgas zemnieciņu, kurš iemantojis visas tautas mīlestību un atzinību, kurš nes Jaunpiebalgas vārdu pasaulē, kurš ir "Piebalgas galvenais runas vīrs", kurš ir neoficiālais novada simbols. Dzidras Kuzmanes ieguldījums Latvijas kultūras laukā ir novērtēts ar Triju Zvaigžņu Ordeni (1998) un VVKF piešķirto mūža stipendiju.
        Bibliotekāres - Latvija - Jaunpiebalgas novads. Kultūras darbinieki - Latvija - Jaunpiebalgas novads. Latviešu dzeja. 
        Jaunpiebalgas novads (Latvija). 
        Biogrāfijas. Fotogrāfijas.

Svirževska, Lilita, 1971-.  Attīstošās un izzinošās rotaļlietas : pirmsskolas vecuma bērniem / Lilita Svirževska, Ilze Vjatere-Meinarte ; mākslinieciskais noformējums: Lilija Rimicāne. - Rīga : Avots, [2019]. - 117 lpp. : ilustrācijas; foto. ; 26 cm. - Grāmatā tematiski sagrupētas un apkopotas ap 90 zinātnisko rotaļlietu. Rotaļlietu izgatavošanai pamatā ir nepieciešami vienkārši materiāli vai sadzīves priekšmeti, kuriem var dot otru dzīvi. Pirmsskolas vecuma bērnam, atkarībā no viņa prasmēm, rotaļlietu izgatavošanai būs nepieciešama vecāku palīdzība. Dažas rotaļlietas būs interesantas un aktuālas arī skolas vecuma bērniem.
        ISBN 9789934534829.
        Izglītojošās rotaļlietas. Roku darbs bērniem. Rotaļlietu izgatavošana. Izstrādājumi no dabas materiāliem. Papīra rotaļlietu izgatavošana. Zinātne - Eksperimenti. Augu paraugi - Kolekcionēšana un saglabāšana. 
        Darbi bērniem. Attēli.

Čemberlena, Diāna.  Vijolniece / Diāna Čemberlena; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 455 lpp.
        ISBN 9789984359380.

Īlena, Tatjana.  Sociālā pedagoga darbs ar datoratkarīgajiem skolēniem : metodiskais līdzeklis / Tatjana Īlena. - Rīga : Aisma (Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs), 2019 (Jumi). - 56 lpp. : tab. ; 20 cm. - (Pedagoga bibliotēka ; 13). - Bibliogr.: 56. lpp.
        ISBN 9789934858352.
        Interneta atkarība. Pusaudži.

Snaiders, Timotijs.  Melnā zeme : holokausts kā vēsture un brīdinājums / Timotijs Snaiders; no angļu val. tulk. Ieva Lešinska; atb. redaktore Eva Jansone; Valda Villeruša vāka grafiskais noformējums; korektore Aija Priede. - Rīga : Jumava, 2019. - 472 lpp.
        ISBN 9789934203206.

Kivičs, Andris.  It kā Tu kaut ko zinātu / Andris Kivičs. - [Rīga] : Liegra, 2019. - 158, [1] lpp : il., fotogr.
        ISBN 9789934572395.

Seleste, NG.  Izkaisītās dzirksteles / Seleste NG; no angļu val. tulk. Agnese Strazdiņa; redaktore Liene Soboļeva; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums; korektore Anete Kauce; makets Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2019. - 303, [1] lpp.
        ISBN 9789934203299.

Birkerts, Svens.  Esejas / Svens Birkerts ; sastādījis un no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims ; literārais redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, [2019]. , ©2019. - 237 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934565632. . - ISBN 9789934565625.
        Amerikāņu esejas. 
        Biogrāfijas.

Džūela, Līza.  Zelta meitene / Līza Džūela; no angļuval. tulk. Dina Kārkliņa; vāka noformējums Artūrs Zariņš; redaktore Ingūna Jundze; makets Igors Iļjenkovs; korektore Inguna Ozola. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 411 lpp. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359403.

Mironovs, K.  Grima mācība / K. Mironovs; no krievu val. tulk. Arvīds Zirnis; redaktore I. Melnbārde; tehn. redaktore M. Aizupiete. - (faksimilizdevums). - [Rīga] : Avots, [2019]. - 50, [2] lpp.
        ISBN 9789934534836.
        Teātra grims.

Meins, Endrū.  Naturālists : romāns / Endrū Meins ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 426 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Biodatorikas profesoram Teo Krejam piemīt apbrīnojamas spējas saskatīt likumsakarības tur, kur citi redz tikai haosu. Kad mīklainos apstākļos tiek noslepkavota Kreja bijusī studente un viņš kļūst par vienu no aizdomās turamajiem, profesors sāk pētīt nozieguma detaļas. Viņa atklājumi ir satraucoši, un tie ir klajā pretrunā ar policijas versiju. Riskējot ar savu dzīvību, Teo Krejs sāk dzīt pēdas slepkavam, kurš, pēc likumsargu domām, nemaz neeksistē.
        ISBN 9789984359397.
        Detektīvromāni, angļu.

Lencs, Zigfrīds.  Pārbēdzējs : vēsturisks romāns / Zigfrīds Lencs; no vācu val. tulk. Ilona Burka; atb. redaktore Anna Pavlovska; lit. redaktore Irīda Miska; makets Daina Vīķele. - Rīga : Jumava, 2019. - 245, [2] lpp.
        ISBN 9789934203176.

Kudiņš, Jānis, 1974-.  Oskars Stroks : tango karaļa mantojums : monogrāfija / Jānis Kudiņš ; recenzenti: Dr. Deniss Hanovs, Dr. Kevin C. Karnes ; redaktore Ligita Bībere ; kopsavilkuma tulkotāja angļu valodā Andra Damberga ; mākslinieks Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 415 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 386.-405. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu, angļu un krievu valodā.
        ISBN 9789934549618.
        Komponisti - Latvija. Pianisti - Latvija. Izdevēji un izdevējdarbība - Latvija. Mūzikas izdevēji - Latvija. Ebreju mūziķi - Latvija. 
        Daugavpils (Latvija) - Intelektuālā dzīve - 19 gs. Rīga (Latvija) - Intelektuālā dzīve - 20 gs. 
        Biogrāfijas. Fotogrāfijas.

Kundziņš, Māris, 1936-2018.  Kamēr citi strādā / Māris Kundziņš; māksl. Andris Lamstes. - Rīga : Madris, [2019]. - 199 lpp.
        ISBN 9789984319872.
        Fotogrāfi - Latvija. Biologi - Latvija. Autobiogrāfiskā proza, latviešu. 
        Biogrāfijas.

Višķere, Zane.  Mazais pētnieks : Montesori pedagoģijas iedvesmotas attīstošās rotaļas bērniem 2-5 gadu vecumā / Zane Višķere ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; fotogrāfe Jeļena Šveica ; literārā redaktore Margarita Stoka. - Rīga : Jumava, 2019. - 142, [1] lpp. : fotogr.
        ISBN 9789934203121.

Bahs, Ričards.  Kaija, vārdā Džonatans Livingstons : pilns izdevums / Ričards Bahs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; vāka un grāmatas dizains: Aigars Truhins ; redaktore Marika Taube. - 3., papildinātais izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 93, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Romantisks stāsts par kaiju, kas vēlējās iemācīties lidot ātrāk, augstāk un tālāk nekā citi. Protams, grāmata jau nav par putniem, bet par mums. Tā atklāj tos slēptos, īpašos sapņus, ko dziļi sirds dziļumā glabā katrs no mums – par iespēju sasniegt iekšējo brīvību, sajūtu par dzīves jēgas esību, iegūt plašu skatījumu un izpratni par pasauli, nepārtrauktu kustību ceļā uz pilnību. Kopā ar Džonatanu mēs saprotam, ka šajā pasaulē nav nekā neiespējama, viss ir atkarīgs tikai no gara spēka un mērķtiecības.
        . pilns izdevums.
        ISBN 9789934081088.
        Amerikāņu proza. 
        Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019. 15+.

Auziņš, Arnolds, 1931-.  Kā pliks pa nātrēm : atgadījumi iz dzīves / Arnolds Auziņš ; mākslinieks Kristaps Auzenbergs ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2019]. - 102, [1] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Rakstnieks Arnolds Auziņš grāmatā "Kā pliks pa nātrēm" dalās ar spilgtākajiem, humorīgākajiem notikumiem no savas dzīves un ir pateicīgs liktenim, ka ir bijusi laime satikties un iepazīties ar daudziem interesantiem cilvēkiem, ievērojamām personībām. Viņš visu mūžu ir rakstījis dienasgrāmatu, jo tā palīdz atsaukt atmiņā notikumus pirms vairāk nekā pusgadsimta.
        ISBN 9789934203053.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Humoristiskā proza, latviešu.

Sokoviha, Irina.  Veiksmīga saimniece. Kā paspēt visu padarīt? : unikāla metode, ar kuras palīdzību sakārtosi savu dzīvi / Irina Sokoviha ; redaktors Ilze Čerņevska; no krievu val. tulk. Inta Kalniņa; Veronikas Stepanovas ilustrācijas, vāka noformējums Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, [2019]. - 299, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789934534843.
        Kārtīgums. Kārtīgums - Psiholoģiskie aspekti. Dzīves veidošana. Mājsaimniecība - Psiholoģiskie aspekti. Mājas tīrīšana. Mājsaimniecība.

Rors, Ričards.  Šeit un tagad : meditācijas ceļš uz patiesu sirdsmieru / Ričards Rors; no angļu val. tulk. Alda Vāczemniece; redaktore Māra Vilde; Māra Garjāņa makets yn vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2019. - 150, [1] lpp.
        ISBN 9789934576119.

Мартова, Людмила.  Когда исчезнет эхо [Текст] : [16+] / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. ; 20 см. - (Детективный роман). (Желание женщины).
        ISBN 9785040995110 : 4000 экз.

Дрисколл, Тереза.  Я слежу за тобой [Текст] : [16+] / Тереза Дрисколл ; пер. с англ. А. Андреева, Я. Саравайской. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Главный триллер года). (Бестселлер # 1 Amazon).
        ISBN 9785041010263 : 6000 экз.

Celeste, Ng.  Little fires everywhere : a novel / Celeste Ng. - London : Little, Brown, 2017. - 338, [2] p. ; 24 cm.
        ISBN 9781408709726.

Delevingne, Cara.  Mirror mirror / Cara Delevingne, Rowan Coleman; book design Janette Revill. - London : Trapeze, 2017. - 358 p.
        ISBN 9781409172758.

Kinsella, Sophie.  Finding Audrey / Sophie Kinsella; cover artwork by Will Staehle. - First edition. - London : Corgi Books, 2016. - 279, [3] p. ; 22 cm. - Fourteen-year-old Audrey is making slow but steady progress dealing with her anxiety disorder when Linus comes into the picture and her recovery gains momentum.
        ISBN 9780552573665. . - ISBN 9780553536522 (ebook)(atcelts).

Чечулинский, Антон.  Язык Тролля [Текст] : роман-расследование дела Брейвика : [16+] / Антон Чечулинский. - Москва : Эксмо, 2018. - 380, [2] с. ; 21 см. - На пер. : Правда страшнее вымысла.
        ISBN 9785040962013 : 4000 экз.

Грин, Эллен.  Лабиринты веры / Эллен Грин; пер. с англ. М.Л. Павлычевa. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [3] c.
        ISBN 9785041003401.

Михаэлидес, Алекс.  Безмолвный пациент [Текст] : [16+] / Алекс Михаэлидес ; пер. с англ. О. Акопян. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Главный триллер года).
        ISBN 9785040973453 : 10000 экз.

Миронова, Наталья.  Возраст Суламифи [Текст] : роман : [16+] / Наталья Миронова. - Москва : Эксмо, 2019. - 345, [2] с. ; 22 см. - (Самые лучшие романы о любви).
        ISBN 9785041001414 : 1500 экз.

Перова, Евгения.  Только ты одна [Текст] : [16+] / Евгения Перова. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. ; 20 см. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой).
        ISBN 9785041010881 : 2000 экз.

Волконская, Оксана.  Ненавижу любя [Текст] : [16+] / Оксана Волконская. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Бестселлер Рунета).
        ISBN 9785171131111 : 2000 экз.

Карышев, Валерий.  Александр Солоник - киллер мафии [Текст] : [16+] / Валерий Карышев. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Записки адвоката Солоника).
        ISBN 9785041001971 : 2000 экз.

Солнцева, Наталья.  Опасная невеста [Текст] : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2019. - 349, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Мистический детектив).
        ISBN 9785171128203 : 2000 экз.

Кавана, Стив.  Защита [Текст] : [16+] / Стив Кавана ; перевод Артём Лисочкин. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Детектив из зала суда).
        ISBN 9785040990825 : 3000 экз.

Логвин, Янина.  На изломе алого [Текст] : [16+] / Янина Логвин. - Москва : АСТ, 2019. - 415, [1] с. ; 21 см. - (Логвин: лучшие книги).
        ISBN 9785171125981 : 3000 экз.

Полякова, Татьяна.  Разрушительница пирамид / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2019. - 315, [5] c. - (" Авантюрный детектив").
        ISBN 9785041000721.

Ригби, Эл.  Иди на мой голос [Текст] : [16+] / Эл Ригби. - Москва : АСТ, 2018. - 571, [1] с. ; 21 см. - (#YoungDetective).
        ISBN 9785171108182 : 3500 экз.

Липпинкотт, Рейчел.  В метре друг от друга [Текст] : [роман : 18+] / Рейчел Липпинкотт, Микки Дотри, Тобиас Иаконис ; пер. с англ. С. Н. Самуйлова. - Москва : Freedom, 2019. - 365, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 21 см. - (Бестселлер New York Times). (Young Adult. Бестселлеры).
        ISBN 9785041012892 : 20000 экз.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »