Jaunieguvumi oktobrī

Ziņa publicēta 10.10.2011
Rudens mūs nebeidz pārsteigt ar lapu krāšņumu un saules siltumu, kas nepārtraukti mijas ar draudīgiem lietus mākoņiem. Raža jau novākta, un drēgni tumšajos vakaros paliek arvien vairāk laika ceļojumiem grāmatu apsaulē. Šeit iespējams iepazīties ar jaunieguvumiem, kas Abonementā iegādāti oktobrī.

Reihsa, Ketija. Noslēpumainie kauli : [romāns] / Ketija Reihsa ; no angļu val. tulk. Jānis Markots. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 268 lpp.
        ISBN 978-993-402-189-3.

Šneidere, Mudīte, 1934-. Eduards Smiļģis : Trejgalv's / Mudīte Šneidere ; [foto, Gunārs Binde, Vilis Rīdzenieks]. - Rīga : Jumava, 2010 (Lietuva). - 180, [3] lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 25 cm.
        ISBN 978-9984-388-45-8.

Būmane, Ilze. 111 privātie muzeji un kolekcijas Latvijā / Ilze Būmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 253 lpp. : il., kartes ; 29 cm. - I. Būmanes grāmata iepazīstina ar dažādu Latvijas novadu muzejiem un kolekcijām, kas līdz šim vēl maz popularizēti, un kurus veidojuši atsevišķi entuziasti. To kolekcijas ir unikālas un vēsta par Latvijas vēsturi, garīgās un materiālās kultūras mantojumu. Apraksti ir bagātīgi ilustrēti, tos papildina kontaktinformācija, adrese, kā arī karte ar muzeja atrašanās vietu.
        ISBN 978-9984-8278-0-3.

Freimane, Valentīna. Ardievu, Atlantīda! : atmiņas / Valentīna Freimane sadarbībā ar Guntu Strautmani ; Māra Jonova vāka dizains. - Rīga : Atēna, 2010 (Jelgavas tipogrāfija).). - 380, [2] lpp., [32] lpp. il., ģīm. : il. ; 23 cm. - Mākslas zinātnieces V. Freimanes atmiņu stāsts aptver nepierastu dažādību sociālā, nacionālā, ģeogrāfiskā un kultūras jomā pagājušā gadsimta divdesmitajos un trīsdesmitajos gados līdz pat 1945. gadam - kara beigām un padomju diktāta ilgtermiņa nostiprināšanās sākumam. Autores bērnība un agrā jaunība noteica viņas esamību un patību visās tālakjās likteņgaitās.
        ISBN 978-9984-344-10-2 (ies.).

Zvirgzdiņš, Juris, 1941-. Atgriešanās Itakā / Juris Zvirgzdiņš. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 142, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 978-9984-8476-1-0.

Sabaļauskaite, Kristina. Silva Rerum : romāns / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu val. tulk. un rediģējusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 372, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Silva Rerum.
        ISBN 978-993-401-815-2 (ies.).

Millere, Herta. Elpas šūpoles : romāns / Herta Millere ; no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 287, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 978-993-401-171-9.

Zālīte, Māra, 1952-. Trīs drāmas : Lācis ; Pērs Gints nav mājās ; Margarēta / Māra Zālīte. - Rīga : Karogs, 2011 (Talsi : Talsu tipogrāfija). - 215 lpp. ; 24 cm.
        ISBN 9984-505-96-0.

Manfelde, Andra, 1973-. Zemnīcas bērni : atmiņu tēlojums / Andra Manfelde ; [red. Mārīte Skudra]. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Autorizdevums, 2011. - 91, [3] lpp. : il., faks. ; 23 cm.
        ISBN 978-9984-493-06-0.

Zebris, Osvalds, 1975-. Brīvība tīklos : stāsti / Osvalds Zebris. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 164, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 978-9984-233-56-7.

Virza, Edvarts. Raksti / Edvarts Virza ; sast., koment. un priekšv. sarakst. Anda Kubuliņa ; red. Ināra Stašulāne ; bibliogr. uzziņu aut. Velga Kince ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2011 (Madonas poligrāfists). - 590, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 22 cm. - Dzejnieka E. Virzas (1883-1940) Rakstu 4. sējumā apkopota viņa mūža nogales, presē palikusī un nepublicētā dzeja. Nepublicēto dzeju pārstāv dzejnieka rokrakstos atstātie darbi, kā arī citu autoru arhīvos atrastie ekspromti.
        4. sējums. Mūža nogales, presē palikusī un nepublicētā dzeja.
        Saturs: Dzejas un poēmas (1933): Satīras. Eross un daba. Lauku darbi. Mūžīgais un mūžīgie. Pēdējās dzejas (1941). Presē palikusī un nepublicētā dzeja.
        ISBN 978-9984-8089-1-8 (ies.).

Meža veltes veselībai un uzturam / [sast. Sarmīte Koržuka ; red. Ilze Čerņevska ; Daiņa Lapsas māksl. noformējums]. - Rīga : Avots, 2011 (Rēzekne : SIA "Latgales druka"). - 476, [1] lpp. : il. - Grāmatā aprakstīti Latvijas mežos, pļavās un purvos sastopamie augi un to augļu ienākšanās laiks, pastāstīts, kā tos pareizi ievākt, sagatavot un izmantot gan tautas medicīnā, gan arī vērtīgu pārtikas krājumu gatavošanai.
        Saturā: Āboliņš, sarkanais ; Apiņi ; Asinszāles ; Avene, meža ; Bārbeles ; Bērzi ; Biškrēsliņi ; Brūklenes ... [u.c.].
        ISBN 978-9984-85906-4.

 Augļu un ogu konservēšana / sast. Gundega Anšance ; red. Ilze Čerņevska ; māksl. Dainis Lapsa. - Rīga : Avots, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 436, [1] lpp. : il. ; 17 cm. - Grāmatā stāstīts par augļu, dārza un meža ogu nozīmi uzturā, sniegta informācija, kā pagatavot vērtīgus, aromātiskus džemus, biezeņus, ievārījumus, marmelādes, sulas, sīrupus, želejas un kompotus. Dotas daudzveidīgas receptes.
        ISBN 978-9984-85935-4.

Kasse, Etjēns. Zemes nākotne. 2013 – Jaunās ēras sākums / Etjēns Kasse; no krievu val. tulk. Harijs Kalniņš. - Rīga : Avots, [2011]. - 162, [1] lpp. - Mēs dzīvojam laiku krustpunktā, un tikai no mums atkarīgs, kāda būs pasaule rīt un vai ilgi gaidītā rītdiena vispār pienāks. Autors aicina cilvēkus kļūt gudrākiem, ietūtīgākiem, mācīties domāt un saprast, lai spētu pienācīgi sagaidīt nezināmo nākamību «x» stundā. Grāmata domāta plašam lasītāju lokam.
        ISBN 978-9984-85936-1.

Kārlaila, Marī-Klēra. Kā kļūt par magnētu naudai / Marī-Klēra Kārlaila ; no angļu val. tulk. Īrisa Vīka ; priekšvārda, 7.-9. lpp., autors Džo Kamerons. - Rīga : Avots, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 206, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: How to become a money magnet. - Autore uzrādīta uz vāka.
        ISBN 978-9984-85938-5.

Robertsa, Nora. Mīlas svelme : romāns / Nora Robertsa ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 432 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Chasing Fire.
        ISBN 978-9984-355-69-6.

Svīre, Māra, 1936-. Audums kāzu kleitai : romāns / Māra Svīre ; māksl. Ints Vilcāns. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 256 lpp. - Romāns par skarbu un nežēlīgu laiku - 20. gadsimta četrdesmito gadu beigām un piecdesmitajiem gadiem. Staļina režīma gaļasmašīna samaļ mīlestību, cerības un prieku. Tomēr par spīti visam bija jāizdzīvo. Galvenā varone ir radiožurnāliste, aprakstītie notikumi daļēji risinās Latvijas Radio sienās un iem ir dokumentāls pamats.
        ISBN 978-9984-87812-6.

Bukerela, Katrīna. Zīdaiņu zābaciņi / Katrīna Bukerela ; tulk. Maija Indraša. - [Rīga] : Jumava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 102, [1] lpp. : il. ; 19 cm. - Spirāliesējums.
        ISBN 978-9984-389-92-9.

Ruka, Elvita, 1970-. Kirgizstāna : Āzijas nepaklausīgā meita / Elvita Ruka, stāsti ; Aija Bley, fotogrāfijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 92, [3] lpp. : il. ; 21 cm. - (15 jukušas avis).
        ISBN 978-9984-8477-9-5.

Tagore, Rabindranats. Mājās un pasaulē / Rabindranats Tagore ; no bengāļu val. tulk. Viktors Ivbulis. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 253, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 978-993-401-871-8.

Vanags, Andris. Ūdenslīdēju stāsti / Andris Vanags ; māksl. Aldis Aleks. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - 166, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - A. Vanaga grāmatā var iepazīties ar simt un vienu stāstu par zemūdens medniekiem, pētniekiem, tūristiem un ūdenslīdējiem, viņu darba gaitām un piedzīvojumiem, kas balstīti uz reāliem notikumiem un risinājušies daudzās jūrās un dažādos laikos. Stāstos ir atspoguļoti gan joku pilni, gan traģiski atgadījumi.
        ISBN 978-9984-8089-2-5 (ies.).

 To nedrīkst nezināt! / sast. Gunards Bērziņš, Elmārs Alksnis. - Cēsis : Kultūras biedrība ''Harmonija'', 2011. - 215, [1] lpp. : [4] fotoil.
        ISBN 978-993-480-415-1.

 Bērnu drošība : mājās un ceļā: atpazīt un mērķtiecīgi izvairīties no briesmām / no vācu val. tulk. Irīda Miska ; [atb. red. Anna Pavlovska]. - [Rīga] : Jumava, [2011]. - 149, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - Ietver rād. (147.-[150.] lpp.).
        ISBN 978-9984-389-87-5.

Ficdžeralds, Frensiss Skots. Skaistie un nolādētie : romāns / Frensiss Skots Ficdžeralds ; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 437, [1] lpp. ; 21 cm. - (XX gadsimta klasiķi).
        ISBN 978-9984-410-52-4. 

Keita, Lorena. Eņģeļu mīlestība : romāns / Lorena Keita ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga ; red. Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 470, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Torment. - "Eņģeļu nakts" triloģijas otrā grāmata.
        ISBN 978-993-402-043-8 (ies.).

Elejas Veronika. Mūžs, kas nepieder sev : Elejas Veronikas dzeja un gleznas / Vijas Beinertes teksts ; Viestura Serdāna, Andas Krauzes foto. - Rīga : Lauku Avīze, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 138, [5] lpp. : il., ģīm., faks. ; 22 cm. - Grāmata stāsta par Latvijā pazīstamo dziednieci Elejas Veroniku (īst.v. Veronika Uršuļska). Tajā publicēts kinorežisores un dzejnieces Vijas Beinertes dokumentāls vēstījums par Veronikas brīnumainajām spējām. Tas sākotnēji ticis veidots kā dokumentālās filmas scenārijs. Bet grāmatas lielākā daļa atvēlēta Elejas Veronikas gleznu attēliem un dzejoļiem.
        ISBN 978-9984-87811-9 (ies.).

Ščadilovs, Jevgeņijs. Aknu attīrīšana / Jevgeņijs Ščadilovs; no krievu val. tulk. Kristīne Stalte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 104 lpp.
        ISBN 978-993-402-262-3.

Zusāne, Alma. Liberālisma vaibsti : politiska dienasgrāmata, 2007.-2011. : Latvijas politiķu ikdienas lēmumu un notikumu kaleidoskops, kas ietekmējis un joprojām ietekmē jebkura valsts iedzīvotāja likteni / Alma Zusāne ; māksl. Sergejs Tjuļeņevs ; vāka mākslinieciskais noformējums: Inga Apsīte ; vāka noform. izmantots autores foto. - Mārupe : Drukātava, 2011 (Drukātava). - 415 lpp. : il. ; 21 cm. - A. Zusāne politiskajā dienasgrāmatā fiksējusi Latvijas politiķu ikdienas lēmumus un notikumus, kas ietekmēja un joprojām ietekmē mūsu valsts iedzīvotāju likteņus.
        ISBN 978-9984-493-32-9.

Filipsa, Sūzana Elizabete. Privātā dzīve : romāns / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu val. tulk.Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 409, [5] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 978-9984-355-70-2.

Mariņina, Aleksandra. Personīgie motīvi : [detektīvromāns] / Aleksandra Mariņina ; tulk. Dace Kārkliņa ; māksl. Armands Dišers. - Rīga : Nordik, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 238, [1] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklēšanu vada Kamenska). - Oriģ. nos.: Личные мотивы. Том 2.
        2. grām.
        ISBN 978-9984-85429-8 (ies.).

Brunere, Vera. Gatves deja : nostāsti par manu dzīvi / Vera Brunere; māksl. noform. Dina Ābele. - Rīga : Jumava, [2011]. - 205, [3] lpp. : [7 lp.il.]. - Vera Brunere savā atmiņu grāmatā saistoši stāsta par savu dzīvi — bērnību, jaunību, studentes gadiem, darbu Valsts tehnikumā un Latvijas Universitātē. No stāstiem izriet milzīgs kultūrvēsturisks slānis — Latvijas laiks un Grīziņkalna apkārtne, skaudrie pēckara gadi, studijas, stažēšanās Maskavā un Ļeņingradā, zinātnes vide un cilvēki.
        ISBN 978-993-411-003-0.

Kinga, Lorija R. Bišu valoda : romāns / Lorija R. Kinga ; no angļu val. tulk. Māra Rūmniece ; red. Ilze Čerņevska ; Ilgoņa Riņķa vāka dizains. - Rīga : Avots, 2011 (Tipogrāfija Ogrē). - 527 lpp. ; 20 cm. - (Izmeklē Šerloks Holmss un Mērija Rasela). - Oriģ. nos.: The language of bees.
        ISBN 978-9984-85937-8.

Nikitenko, Sanita. Jostas / Sanita Nikitenko; māksl. Laura Akmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 32 lpp. : il. - (Rokdarbi ; 4).
        ISBN 978-993-402-084-1.

Straujuma, Egija. Pērļotas rotaslietas / Egija Straujuma; māksl. Laura Akmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 32 lpp. : il. - (Rokdarbi ; 5).
        ISBN 978-993-402-104-6.

Paiders, Juris. Latvijas attīstības prioritātes : alternatīva valsts izaugsmei līdz 2025. gadam / Juris Paiders, Jānis Urbanovičs. - Rīga : Baltijas forums, 2010. - 191 lpp. : il., karte, tab. ; 22 cm. - "Baltijas foruma" diskusijas mērķis bija ieskicēt tās pārmaiņas, kuras nobriedušas Latvijas sabiedrībā un saprast, kā tās būtu risināmas gan tuvākajā laikā, gan tālākajā perspektīvā līdz 2025. gadam. Diskusija noritēja vairākos laika posmos no 2009. gada novembra līdz un 2010. gada aprīlim. Grāmata tapa kā diskusija, kurā J. Paiders aplūkoja procesus no zinātniska un kritiska skatupunkta, bet J. Urbanovičs apskatīja Latvijas prioritātes kā reālpolitiķis. - "Baltijas forums = Балтийский форум = The Baltic forum"--Uz vāka.
        ISBN 978-9984-98847-4.

Sila, Tatjana. Atmiņu lokos : par režisoru Aleksandru Rusteiķi / Tatjana Sila. - [Rīga] : Mantojums, 2003. - 111 lpp. : il. ; 25 cm. - Filmogrāfija: 107.-111. lpp.
        ISBN 9984-96990-8.

Kārters, Filips. Kaulu altāris / Filips Kārters ; [no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 421, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 978-9984-355-72-6.

Pūrītis, Pēteris, 1970-. Dr. Ausmoņa klīnika : romāns / Pēteris Pūrītis ; vāka dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 207, [1] lpp. ; 22 cm. - P. Pūrītis ir sarakstījis jauku pamfletu par mūsmājās notiekošo. Ticēt tam, kas rakstīts, vai neticēt - paliek lasītāja ziņā. Kādā mazā, omulīgā privātklīnikā, kuras veselīgākie pacienti neizskaidrojamā veidā visi kā viens dodas uz ārzemēm, jau gadiem darbojas kāds prasmīgs ārsts ar tālejošiem plāniem politikā un viņa blondais sargeņģelis. Kāda ārkārtīgi slepena organizācija ķeras pie pēdējā salmiņa - pie veiksmes -, lai glābtu valsti no posta.
        ISBN 978-9984-8477-4-0 (ies.).

Džonss, Kenets. Šitake : dziedinošā sēne / Kenets Džonss ; no angļu val. tulk. Vaira Saulīte ; red. Maruta Kusiņa ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 143 lpp. : il., tab. ; 20 cm. - Bibliogr.: 100.-138. lpp. - Oriģ. nos.: Shiitake : the healing mushroom.
        ISBN 978-993-401-701-8.

Fulders, Stīvens. Ķiploki veselībai / Stīvens Fulders, Džons Blekvuds ; no angļu val. tulk. Guntis Kalns ; red. Agnese Biteniece ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 128 lpp. : il., tab. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Garlic. Natures original remedy.
        ISBN 978-993-401-688-2.

Luetjohanna, Silvija. Melnsēklītes, jeb, melnās ķimenes veselībai / Silvija Luetjohanna ; [no vācu val. tulk. Inga Dalbiņa]. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 176 lpp. : il ; 20 cm.
        ISBN 978-993-401-852-7.

Strubergs, Pēteris, 1945-. Ceļojumu mozaīka / Pēteris Strubergs. - [Rīga] : Jumava, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 212, [3] lpp., [32] lpp. krās. il. iel. ; 20 cm. - (Aiz apvāršņa). - Ietver bibliogr. ([214.] lpp.). - "Venecuēla. Ķīna"--Titlp.
        Ceļojums uz latviešu leģendārā dēkaiņa Aleksandra Laimes zemi -- Senā Ķīna vakar un šodien.
        ISBN 978-993-411-002-3.

Mauriņa, Zenta. Trīs brāļi : [romāns] / Zenta Mauriņa ; māksl. Aldis Aleks. - [Rīga] : Daugava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 335 lpp. ; 21 cm. - Rakstnieces Z. Mauriņas (1897-1978) romānā blakus smagajam darbam latviešu lauku sētā tēlotas cilvēciskās kaislības un sarežģījušās ģimenes locekļu attiecības - starp māti un dēliem un brāļiem. Grāmata sagatavota pēc "Grāmatu Drauga" 1982. gada izdevuma.
        ISBN 978-9984-410-50-0. 

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »