Jaunieguvumi novembrī

Ziņa publicēta 01.11.2011
Tik siltu un jauku novembra mēnesi neesam pieredzējuši jau sen, tas rosina cilvēkus būt aktīvus, daudz lasīt un izglītoties. Ja nepieciešams atrast kādu recepti Mārtiņdienas svētku galdam un patriotiskus vārdus Lāčplēša dienai vai Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, vai vienkārši vēlies izlasīt ko saistošu, nāc  uz bibliotēku! Šeit vari aplūkot jaunieguvumus, kas Madonas novada bibliotēkas Abonementā ienākuši novembrī.

Gils, Mels. Ne-Parastais prāts : kā brīvi pārvaldīt savu prātu, emocijas un dzīvi / Mels Gils ; no angļu val. tulk. Andžela Šuvajeva ; red. Zane Seņkova ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Prese nams Baltic). - 415 lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Uncommon sense.
        ISBN 978-993-402-016-2.

Lāslo, Ervins. Zinātne un Akašas lauks / Ervins Lāslo; no angļu val. tulk. Ligita Lukstraupe. - Rīga : Jumava, [2011]. - 191, [1] lpp. - Bibliogr.: 181. - [189.] lpp. - Ervina Lāslo “Zinātne un Akašas lauks” ir gana spēcīga, lai izskaidrotu kosmosa, dzīvības un prāta galvenos fenomenus, tiem parādoties dažādos dabas un sabiedrības līmeņos. Atklājot, ka informācijas lauks ir neatņemams visuma faktors, Ervins Laslo iedvesmo radikālu lēcienu mūsdienu zinātnes paradigmā.
        ISBN 978-9984-389-83-7.

Bušnela, Kendaisa. Vasara un lielpilsēta / Kendaisa Bušnela; no angļu val. tulk. Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 383, [1] lpp.
        ISBN 978-993-402-221-0.

Kaijaks, Vladimirs, 1930-. Koka kāja, Kapu māja : stāsts par to, kā es septiņreiz no nāves izglābos / Vladimirs Kaijaks ; red. Bārbala Simsone ; māksl. Vita Lēnerte ; vāka noformējumā izmantota Vitas Lēnertes fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 246, [1] lpp. ; 21 cm. - Izlasot V. Kaijaka atmiņu stāstu, uzzināsim, cik vētrainiem notikumiem bagāta bijusi rakstnieka bērnība un jaunība. Kādas tik blēņas nav pastrādātas gan mierīgajos pirmskara, gan skarbajos kara gados! Atmiņu stāstā savijas lauku dzīve un darbi, zēna blēņas un gotiska mistika.
        ISBN 978-993-402-220-3 (ies.).

Skenlena, Patrīcija. Laimīgi mūžam? : [vai iespējams dzīvot...] / Patrīcija Skenlena; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 408, [7] lpp.
        ISBN 978-9984-355-75-7.

Šalkonis, Oļģerts. Devītā ģērbtuve / Oļģerts Šalkonis ; māksl. Helga Ingeborga Melnbārde ; Sanas Romanovskas vāka mākslinieciskā izveide ; izmantotas Dominika Gedzjuna, Gunāra Janaiša, Jāņa Krieviņa, Jura Krieviņa, Andra Vītiņa fotogrāfijas. - Rīga : Mansards, 2011. - 259, [2] lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. - Bibliogr.: 259. lpp. - O. Šalkonis, gadu gadiem būdams ar teātra līdzgaitniekiem vienā darba telpā, par aktieriem zina daudz vairāk nekā citi. Par 9. ģērbtuvi Nacionālajā teātrī un tās piecpadsmit iemītniekiem gadu garumā tad arī ir šīs atmiņas.
        ISBN 978-9984-87203-2 (ies.).

Garsija, Kami. Skaistā tumsa : romāns / Kami Garsija & Mārgareta Stola ; no angļu val. tulk. Aija Vālodze ; red. Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic). - 559, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Beautiful darkness. - Romāns "Skaistā tumsa" ir lielisks turpinājums Kami Garsijas & Mārgaretas Stolas debijas romānam "Daiļās būtnes".
        ISBN 978-993-401-891-6 (ies.).

 Tautas un dabas līdzekļi : bērna veselībai / sast. Ilze Apine ; [red.: Renāte Neimane (atb.), Brigita Šoriņa (lit.)]. - Rīga : Jumava, 2011 (Kauņa : SIA "INDIGO print"). - 199, [1] lpp. : il. - Izmantotā lit.:199.-[200.]lpp. - Kad slimība pārsteidz negaidot un mazais lolojums saslimst, šķiet, visa pasaule sagriežas kājām gaisā. Ne vienmēr vecāki spēj adekvāti novērtēt situāciju un pieņemt lēmumu tālākai rīcībai. Tāpēc jāatceras, ka liela nozīme ir bērna pašdziedināšanas spēkam un imunitātes stiprināšanai, par ko gādā dabiskie līdzekļi. Grāmatā aprakstītie ārstēšanās paņēmieni ņemti no dabas un tautas medicīnas pūra un papildināti ar uztura un cita veida ieteikumiem. Te iekļautas biežāk sastopamās slimības - elpošanas ceļu, ausu, acu, mutes dobuma, kuņģa un zarnu trakta, nieru, ādas, psihes un citas slimības no zīdaiņa vecuma līdz pubertātes sasniegšanai. Īpaša nodaļa veltīta grūtniecēm.
        Saturs: "Klasiskās" veselības un pašsajūtas problēmas grūtniecības laikā ; Uzturs un ēdienkarte bērna zīdīšanas posmā ; Mazuļa aprūpe un higiēna ; Zīdaiņa uzturs ; Bērna uzturs no 1 līdz 3 gadu vecumam ; Uzturs pirmsskolas un skolas vecuma bērniem ; Elpošanas ceļi ; Ausis ; Acis ; Mutes dobums un zobi ; Paaugstināta ķermeņa temperatūra ; Nelaimes gadījumi un traumas ; Kuņģis un zarnu trakts ; Nieres un urīnizvadceļu sistēma ; Iekšējās sekrēcijas dziedzeri un vielmaiņa ; Psihe ; Āda ; Pārtikas toksikoinfekcija ; Vīrusu hepatīts.
        ISBN 978-9984-389-80-6.

Дюпюи, Мари-Бернадетт. Доченька : [роман] / Мари-Бернадетт Дюпюи ; [пер. с фр. Натальи Чистюхиной]. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2011. - 365 с.
        ISBN 978-966-14-1259-9.

Svijašs, Aleksandrs. Atvērtā zemapziņa : kā ietekmēt sevi un citus : viegls ceļš uz pozitīvām pārmaiņām / Aleksandrs Svijašs ; no krievu val. tulk. Inna Vaitmane ; Lienes Apines vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Vieda, Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 2011 (Latgales druka). - 425, [3] lpp. : il., tab. ; 20 cm. - Bibliogr.: [427.] lpp. - Oriģ. nos.: Открытое подсознание. Как влиять на себя и других.
        ISBN 978-9984-7826-0-7.

 Latvijas Avīzes gadagrāmata 2012 / sast. Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 254, [2] lpp. : il. - Gadagrāmatā sniegts Lavijas upju tīkla un baseinu raksturojums. Daudzi materiāli tajā veltīti Latvijas saimnieciskajām, izglītības un kultūras, sociālās aizsardzības, nodokļu politikas aktualitātēm. Kā katru gadu grāmatā publicēts dārza darbu kalendārs.
        ISBN 978-9984-87800-3.

 Latvijas Avīzes Makšķernieka gadagrāmata 2012 / sast. Aldis Sāvičs. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 239, [1] lpp. : il. - Gadagrāmatā stāstīts par atsevišķām Latvijā populārām zivju sugām, to uzturēšanās vietām, barošanās ieradumiem, labākajiem makšķerēšanas laikiem, rīkiem, piemērotākajām ēsmām. Daudz vērības grāmatā veltīts dabas aizsardzībai.
        ISBN 978-9984-87802-7.

Krūmiņa, Inese, 1961-. Pirts rituāla garīgie aspekti / Inese Krūmiņa ; priekšvārdu sarakstīja Juris Batņa ; noformējumam izmantoti Ineses Krūmiņas zīmētie jostu raksti un foto ; māksl. Gundega Kalendra. - Rīga : Metsepoles Līvu kultūras centrs, 2011. - 64 lpp. : il. ; 19 cm. - (Latviskie rituāli). - Bibliogr.: 61. lpp. (19 nos.). - I. Krūmiņas latviskās pirts skolas kursa darbs ir mēģinājums izpētīt un "piekļūt soli tuvāk" garīgajiem/reliģiskajiem aspektiem, kuri siastīti ar pirts apmeklējumu - piedzīvojot attīrīšanos, piedzīvojot izmainīta apziņas stāvokļa iestāšanos un sava veida "atdzimšanu", - šoreiz vairāk akcentējot pirtnieka lomu un uzdevumus. Tajā aprakstīts vairāku ar pirti saistītu simbolu (ūdens, kailuma, laika) un simbolisku darbību lietderīgums un jēga.
        ISBN 978-9984-493-91-6.

 Punktiņš, punktiņš, komatiņš... : attīstošās spēles bērniem 3+ / sast. Inta Kušnere; zīm. Nils Skapāns. - Rīga : Jumava, 2011. - 142, [1] lpp. : il. - Spēles bērniem no 3 līdz 7 gadu vecumam, kas palīdz radoši domāt.
        ISBN 978-9984-389-85-1.

Kaprālis, Dāvis. Policista blēņu stāsti / Dāvis Kaprālis ; il. Andris Dauksts. - [Rīga] : Drukātava, [2011]. - 442 lpp. : il.
        2. grām. Pogaino joku gabali.
        ISBN 978-9984-85345-1.

Žaks, Martins. Kad Ķīna valdīs pār pasauli / Martins Žaks; no angļu val. tulk. Ilona Bērziņa, Kristīna Blaua. - Rīga : Jumava, 2011. - 504 lpp. : diagr., kartes, sh. - [395.] - 421. lpp. - Pēdējo 30 gadu laikā Ķīnai izdevies uzaudzēt milzīgu ekonomisko resursu, kas stiprina arī tās politisko ietekmi pasaulē. Ķīna ir viena no vecākajām valstīm pasaulē, kurai ir pilnīgi atšķirīgas vērtības un prioritātes. Rietumu pasaule visbiežāk neapzinās tos principus, pēc kādiem darbojas Ķīna, taču mums visiem to agri vai vēlu vajadzēs ielāgot, jo pasaulē veidojas jauna lielvara, ar kuru būs jārēķinās. Šī grāmata ir ļoti nopietns un dziļš pētījums, kas sniegs vērtīgu informāciju ikvienam, kurš tiešām vēlas saprast Ķīnu un kaut nedaudz ieskatīties nākotnē, kurā šai valstij būs liela nozīme.
        ISBN 978-993-411-008-5.

Valodas prakse: Vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums / Liepājas Universitātes Latv. val. katedra ; Latviešu valodas aģentūra ; [atb. red. Ojārs Bušs ; rec. Gunta Smiltniece ; karikatūras zīm. Jānis Kārkliņš]. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2011. - 198, [1] lpp. : il. - Ziņas par aut.: 198, [1] lpp.
        Nr.6.

Urbanovičs, Jānis, 1959-. Nākotnes melnraksti : Latvija 1934.g-1941.g. / Jānis Urbanovičs, Igors Jurgens, Juris Paiders. - Rīga : Baltijas forums, 2011. - 448 lpp. : il., faks. ; 22 cm. - ietver bibliogrāfiju.
        ISBN 978-9984-98848-1.

Klimovičs, Atis. Personiskā Latvija : divdesmitā gadsimta stāsti / teksts un fotogrāfijas: Atis Klimovičs ; Ineses Zanderes teksts ; redaktori: Inese Zandere, Gundega Blumberga, Artis Ērglis ; vāka dizains: Jānis Esītis ; fotogrāfijas: Uldis Briedis, Aivars Čakste, Boriss Fedosejevs, Andris Kozlovskis, Leonīds Merkmanis, Jānis Nīgals, Jānis Pilskalns. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 606, [1] lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. - Vietu, notikumu, tēmu rād.: 542. - [563.] lpp. - A. Klimoviča grāmatā ievietoti 38 stāsti - sarunas ar plašākai sabiedrībai pazīstamiem vai tikai savā nomaļajā lauku pagastā zināmiem atšķirīgu likteņu un uzskatu cilvēkiem. Visi grāmatas varoņi ir brīvās Latvijas paaudze, kas stāsta par Latvijas vēsturi kā savu personisko, kas pierakstīta ļoti smalkjūtīgā veidā. Vēl šī grāmata ir piemineklis cilvēka izturībai. - Ietver vietu, notikumu, tēmu un personu rād. (542.-[607.] lpp.).
        ISBN 978-9984-8477-7-1 (ies.).

 Kā nosargāt sava bērna dzīvību : padomi vecākiem par mazajiem līdz 6 gadu vecumam : +8 krāsojamie zīmējumi : ģimenes portāla www.mammamuntetiem.lv 1. grāmata / www.mammamuntetiem.lv ; il., vāka dizains Jānis Beķeris ; iekšlapu dizains Emīls Linga ; lit. red. Gunita Arnava ; [priekšv:. Inga Akmentiņa-Smildziņa, Sindija Melušāne]. - [Rīga] : Mammām un tētiem, SIA, 2011. - 64 lpp. : il., tab.

Kivle, Ineta. Filosofija: teorētiska un praktiska mācība / Ineta Kivle ; zinātniskais redaktors Igors Šuvajevs ; literārā redaktore Arta Jāne ; vāka dizains: Krista Kivle. - Rīga : Autorizdevums, 2011. - 263 lpp. ; 22 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - I. Kivles grāmata varētu būt noderīga tiem, kurus interesē filosofija un ideju vēsture, filosofisks cilvēka skatījums un cilvēces domāšanas pieredze, ētikas, mākslas un varas jautājumi. Tā aicina uz sarunu, kurā filosofiskās atziņas sastopas ar katra paša pieredzi. Grāmata ir sava veida piezīmes par filosofiem, viņu darbiem un uzskatiem.
        ISBN 978-9984-492-92-6 (ies.).

Rudzītis, Rihards, 1898-1960. Svētā Grāla brālība / Rihards Rudzītis ; red.: G. Rudzīte, A. Hartmanis ; pēcv. Svētā Grāla bards, 274.-283. lpp., sarakst. Gunta Rudzīte ; vāku noform. A. Hartmanis. - 2. izlabots izd. - [Rīga] : Sirds gaisma, 2010. - 290, [2] lpp., [33] lpp. il., ģīm. ; 21 cm. - Bibliogr.: 285.-290. lpp. (129 nos.). - Grāmata ir R. Rudzīša (1898-1960) mūža darbs, kuru nepaguva pilnībā pabeigt. Autors leģendai par Svēto Grālu, tās izcelsmei un nozīmei darbā pieiet zinātniski, soli pa solim pamatojot šīs leģendas patiesumu. Darbs tapis posmā no 1935. līdz 1960. gadam.
        ISBN 978-993-481-421-1.

Kalna, Nora, 1939-. Puteņu eņģelis : dzeja un atdzeja / Nora Kalna ; pēcv. Skorpione putenī, 76.-77. lpp., sarakst. Dagnija Dreika. - [Rīga] : Vara Vīksna, 2011 (MicroDot). - 79 lpp. ; 19 cm. - Dzejnieces N. Kalnas visnotaļ laikmetam netipisko dzejas grāmatu rotā mums stipri vien svešo un neapgūto austrumnieku autoru un šādas ievirzes ukraiņu dzejnieka atdzejojumi. Eņģeļa spārni uznes virs intrigu, ķildu un nenovīdības vērpumiem. Dzejnieku nespēj ierobežot ne puteņi, ne gadi. Lai notiek, kā likts.
        ISBN 978-9984-99598-4 (ies.).

Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola. Latviešu valodas lietojums profesionālajā izglītībā - situācijas izpēte un ieteikumi / Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola, Latviešu valodas aģentūra ; pētījuma izpildītāji: Faina Lomanova, Aija Auniņa, Dana Sece, Renāte Stikāne, Inese Palkeviča ; projekta vadītāja Silva Ozoliņa ; vāka dizains: Toms Lūsis. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2010. - 51 lpp. : diagr., tab., veidlapas ; 21 cm. - Bibliogr.: 41. lpp. (22 nos.). - Pētījumu "Latviešu valodas lietojums profesionālajā izglītībā - situācijas izpēte un ieteikumi" (apstiprināts konkursā "Valsts valodas attīstība", līgums Nr. 4-9/6-2009, izpildes laiks: 09.02.2009.-31.08.2010.) veica Valsts SIA "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola" sadarbībā ar Daugavpils Tirdzniecības skolu.
        ISBN 978-993-481-720-5.

 Patība : personības ceļā uz laikmetīgo mākslu - Padomju Latvijas 60.-80. gadi : krājums / sast. un galv. red., teksta aut. Helēna Demakova ; bibliogrāfijas un personu rādītāja sastādītāja Aivija Everte ; zinātniskā redaktore Stella Pelše ; projekta vadītāja Māra Ādiņa ; literārie redaktori: Irisa Sakse, Aivars Kļaviņš ; tulkotāja no krievu valodas Anna Minka ; intervētāji: Ieva Astahovska, Inese Baranovska, Inga Bunkše, Helēna Demakova, Sniedze Sofija Kāle, Raimonds Kalējs, Anda Kļaviņa, Līga Lindenbauma, Stella Pelše, Antra Priede, Alise Tīfentāle, Māra Traumane, Vilnis Vējš ; ievadtekstu autores: Elita Ansone, Ieva Astahovska, Inese Baranovska, Inga Bunkše, Helēna Demakova, Anda Kļaviņa, Līga Lindenbauma, Stella Pelše, Antra Priede, Alise Tīfentāle, Anita Vanaga ; priekšvārdu sarakstīja: Jāns Grevstads, Sarmīte Ēlerte ; fotogrāfi: M. Bērsons, A. Blumbergs, N. Brasliņš, M. Brašmane, J. Buls, J. Deinats, I. Eveliete, J. Fadejevs, R. Gaitis, I. Grundulis, A. Grants, L. Gusevs, A. Ieviņš, G. Jemeļjanovs, G. Kajons, K. Kalsers, R. Kandelis, V. Kleins, B. Koļesņikovs, A. Lācis, L. Slava, J. Tihonovs, M. Zakmanis, M. Zelmenis, J. Žitluhins, I. Žodžiks. - Rīga : Latvijas Republikas Kultūras ministrija, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 416 lpp. : il., ģīm., faks. ; 25 cm. - Bibliogr.: 385.-400. lpp. - Krājums apkopo intervijas ar 16 nozīmīgiem māksliniekiem vai viņu laikabiedriem, krājumu papildina dokumenti un sastādītājas ievads par atmiņas aktualitāti.
        Intervējamie: Jānis Borgs, Ojārs Ābols, Boriss Bērziņš, Auseklis Baušķenieks, Maija Tabaka, Imants Lancmanis, Bruno Vasiļevskis, Miervaldis Polis, Māris Ārgalis, Ilmārs Blumbergs, Andris Grīnbergs, Aija Zariņa, Hardijs Lediņš, Egons Spuris, Andrejs Grants, Inta Ruka.
        ISBN 978-993-480-102-0 (ies.).

 Диабет-заболевание или принцип жизни? : методики по выходу : методики избавления и реабилитации / [Роман Никольский]. - Рига ; Москва : [б.и.], 2009 (Dardedze Hologrāfija). - 160 с. : ил. + 1 л. - (Встречи с Олисом ; Кн.7) (Беседы с Олисом). - Приложение: [1] л. с назв. "Игра "Две половинки одной книги"". - Назв. на облож.: "Надоел диабет? Есть решение!".
        В содержании: Исторический взгляд ; Мировоззрение - первая точка зрения ; Диагноз диабет - вторая точка зрения ; Интересы в жизни - третья точка зрения ; Фильтрация - четвертая точка зрения ; "Взять на себя" заботу о роде - пятая точка зрения ... [и др.].
        ISBN 978-993-480-733-6.

Воронин, Андрей Николаевич. Слепой. Один в темноте : роман / А.Н.Воронин. - Минск : Харвест, 2010. - 318, [2] с. - (Современный российский бестселлер). - В боевике Андрея Воронина "Слепой. Один в темноте" перед ФСБ вновь встает проблема, решить которую под силу одному только Глебу Сиверову по кличке Слепой. Герой вступает в смертельную схватку с преступниками, и выхода как будто нет... Но он пройдет все испытания. Он выйдет победителем в дуэлях со смертью...
        ISBN 978-985-16-8797-4.

Judina, Dace. Tase melnas kafijas / Dace Judina. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 247, [1] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete). - ""Tase melnas kafijas" ir pirmais romāns sērijā "Izmeklē Anna Elizabete""-- Vāka 4. lpp.
        ISBN 978-993-401-683-7.

Sīle, Sanda. Vērtību vācelīte pasakās, rotaļās un spēlēs : 5-6 gadus veciem bērniem / Sanda Sīle, Līga Volkova. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 95, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il., notis, tab. ; 22 cm. - (Pirmskolas izglītība). - Ietver bibliogr. (95.-[96.] lpp.). - 005-006.
        ISBN 978-993-402-006-3.

Meresmā, Līna. Tamborētas mežģīnes, 5 / Līna Meresmā ; [no igauņu val. tulk. Ērika Krautmane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 63, [1] lpp. : il. ; 24 cm.
        ISBN 9789934023668 (5).

Valdmanis, Gundars, 1940-. Starp dzirnakmeņiem : dokum. stāsts par kapitālismu pēdējā gadsimtā un Tautas Attīstību - cīņu par cilvēces labklājību Latvijā un citur pasaulē / Gundars Valdmanis ; priekšv., 3.lpp., aut. Viktors Kontuzorovs. - Rīga : [B.i.], 2000 (Talsu tipogr.). - 303 lpp. : ģīm., tab. ; 20 cm. - Palīgrād.: 281.-301.lpp. - G.Valdmaņa grāmata ir dokumentāls stāsts par kapitālismu pēdējā gadsimtāun Tautas Attīstību -- cīņu par cilvēces labklājību Latvijā un citur pasaulē. Autors piedāvā skatlogu caur viņa paša piedzīvojumiem uz kapitālisma beidzamo gadsimtu, no tās pozitīvajām, kā arī negatīvajām pusēm.
        ISBN 9984-94710-6.

Ķikuste, Sarmīte, 1962-. 100 galvas runā... / Sarmīte Ķikuste ; [fotogrāfijas: Uldis Pāže, Sarmīte Ķikuste, Janīna Kursīte-Pakule]. - Rīga : SOL VITA, 2010. - 215 lpp. : il. ; 22 cm. - Šajā grāmatā ir apkopoti paši spilgtākie izteicieni gan no Saeimas tribīnes, izmantojot Saeimas stenogrammas, gan Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs, izmantojot sēžu stenogrammas, gan frakciju sēdēs un plašsaziņas līdzekļos.
        ISBN 978-9984-7597-7-7.

Brīdaka, Lija, 1932-. Sadalītā dzīve : romāns / Lija Brīdaka. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 223 lpp. - (Lata romāns).
        ISBN 978-9984-8279-0-2.

Gulbītis, Jānis. Nozaudētais viļķis : Jānis Reiters : lugas ; Māla bezdelīgas : dzeja / Jānis Gulbītis ; pēcv. sarakst. Māris Ruks ; izmantotas Ulža Graša fotogr. - Rīga : Antava, 2011. - 167, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - Trimdā Zviedrijā dzīvojošais rakstnieks, dramaturgs un režisors Jānis Gulbītis, bieži lietojis pseidonīmu Jānis Viesiens, ir spilgta un neatkarīga personība. Krājumā iekļautas divas viņa lugas - traģikomēdija "Nozaudētais viļķis" (1952) un drāma "Jānis Reiters" (1960), kā arī dzejoļu krājums "Māla bezdelīgas", kas pirmo reizi tika izdots 1968. gadā.
        Saturs: Nozaudētais viļķis. Jānis Reiters : lugas. Māla bezdelīgas : dzeja.
        ISBN 978-9984-99845-9.

Krekle, Maija. Vita brevis. Vēlreiz : romāns / Maija Krekle ; red. Eva Mārtuža ; Ievas Jurķeles zīm. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 239 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 10 (148). - Bibliogr.: 234. lpp. - M. Krekle romānu uzskata par sava mūža darbu, kuru sākusi rakstīt 1983. gada augustā, bet punktu pielikusi pirms gada. Romānā Edvīns atstāj lielo mīlu Mairitu un apprecas ar kursa biedreni, kura ir neglābjami slima. Pēdējā dzimšanas dienā viesi ar vāji slēptu ironiju raugās uz skaisto, turīgo slavenā ārsta meitu, viņas paklausīgo vīru un glauno sunīti. Studiju biedri nezina, ka tās ir atvadas.
        ISBN 978-9984-87813-3.

Pohodņeva, Maija. Nedzeniet pēdas snaiperim / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - Asu izjūtu un spriedzes piesātināts detektīvromāns par mūsdienu naudas "taisītājiem", viņu nežēlīgi liekulīgajām attiecībām un savstarpējām pasūtījuma slepkavībām, kas jāizmeklē asredzīgajiem kriminālpolicijas darbiniekiem.
        ISBN 978-9984-87815-7.

Dzintere, Daina. Rotaļa - bērna dzīvesveids / Daina Dzintere, Inga Stangaine ; red. Rita Cimdiņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - 2., papild. izd. - Rīga : RaKa, 2007 (SIA "Izdevniecība RaKa" tipogr.). - 194 lpp. : diagr., sh., tab. ; 22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse). - Bibliogr.: 187.-194. lpp. (161 nos.). - Grāmatas mērķis ir palīdzēt pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem, studentiem - topošajiem skolotājiem un vecākiem dziļāk ielūkoties katra bērna radošajās rotaļās, atbalstīt tās, kļūstot par tiešu vai netiešu bērna rotaļu biedru. 1. izdevums iznāca 2005. gadā.
        ISBN 978-9984-15-682-6.

Vītola, Ilona. Rūgtais vērmeļu kauss : atmiņu krājums / Ilona Vītola ; red. un iev. aut. Ilona Vītola ; priekšv. sarakst. Dzidra Mazika ; V. Reķa foto un vāka dizains. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2011]. - 251 lpp. : il., ģīm., faks. ; 25 cm. - Krājumā ievietotas Alūksnes novada un tagad arī Apes novada represēto atmiņas un dokumenti. Grāmata ir piemineklis cilvēkiem, kas tik daudz piedzīvojuši un pārdzīvojuši, kas tika ierauti varmācību virpulī.

        Aut.: 1940.-1941. GADS: Zigrīda Perevalova, Voldemārs Zaķis, Gunārs Bērziņš, Dailonis Kārkliņš, Vilma Meļķe, Ņikita Novikovs, Ausma Palkavniece, Ilga Hansova, Gunārs Eglītis, Klāra Zālīte, Anna Gonšteina, Vija Kola, Baņuta Erliha, Maiga Skuja, Jānis Pavlovics, Meta Rimša. LEĢIONĀRI: Reinis Lībietis, Roberts Sapulis, Alfreds Dāvids, Jānis Zitāns, Osvalds Krancmanis, Ēvalds Kalniņš, Jānis Bukovskis, Raimonds Pērkons, Ādolfs Čerbikovs, Aleksandrs Vihrovs, Alfreds Harju, Ēvalds Bebris, Jānis Kaksis, Nikolajs Zagorskis, Pēteris Ceplis, Pēteris Urtiņš, Vilis Garais, Arvīds Mazkalns, Edgars Arturs Kubulnieks. REPRESIJAS KARA UN PĒCKARA LAIKĀ: Anastasija Bolotina, Vladimirs Timofejevs, Imants Kļaviņš, Lonija Kurpniece, Lūcija Sāgameža-Nāgele, Anna Fērmane, Ētika Boka, Visvaldis Plotnieks, Bruno Zvejnieks, Velta Bukša, Anna Sinka, Skaidrīte Krastiņa, Marija Lukjanoviča, Gaida Valtere, Ausma Zīle, Edgars Jurjāns, Grieta Sapule, Alfrēds Zariņš, Roberts Sprukulis, Eduards Grāvītis, Ēvalds Priede, Erna Lapacinska, Ludis Ozoliņš, Anna Apenīte, Gita Arāja, Laimonis Karlsons, Jānis Jerums, Jānis Petrikalns, Vilma Gāršeniece, Rita Meģe.
        ISBN 978-9984-8352-7-3 (ies.).

Briede, Alda, 1951-. Gunars Treimanis : mistērijas / Alda Briede, Aldis Linē ; red. Māra Rune ; māksl. Vita Lēnerte ; vāka noformējumā izmantots Laimoņa Stīpnieka veidotais Gunara Treimaņa fotoportrets ; titullapā - Imanta Ozoliņa ekslibris. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 192 lpp., [32] lpp. il., ģīm. : il., faks. ; 23 cm. - Bibliogr.: 190. lpp. - Grāmatā Gunara Treimaņa (1931-2008) portretu veido viņa paša teiktais, par viņu teiktais un arī viņa dzīves laikā slēptais un nepateiktais. G. Treimaņa apbrīnojamās atmiņas apcirkņi bija kā dzīvā teātra enciklopēdija, kuru labprāt izmantoja daudzi. Viņš spēja radīt pasauli, azartiski, aizrautīgi, vilinādams visus piedalīties.
        ISBN 978-993-402-191-6 (ies.).

Lekberga, Kamilla. Akmeņkalis : [romāns] / Kamilla Lekberga; tulk. Dace Andžāne. - Rīga : Jumava, 2011. - 358, [1] lpp. - “Akmeņkalī” zvejnieka tīklā tiek atrasts jaunas meitenes līķis. Visas pazīmes liecina, ka tas nav nejaušs nelaimes gadījums, bet apzināta slepkavība. Patrikam jāatgriežas darbā, lai to izmeklētu. Izmeklēšana Patrikam raisa divējādas izjūtas un tā no emocionālā viedokļa ir diezgan smaga, jo ir nogalināts bērns, turklāt tā ir Ērikas draudzenes meitiņa.
        ISBN 978-993-411-013-9.

Toins, Saimons. Sanctus : romāns / Saimons Toins ;no angļu val.tulk.Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2011. - 416 lpp.
        ISBN 978-9984-355-73-3.

Ziņģīte, Inese, 1940-. Sarunas par veselīgu dzīvošanu / Inese Ziņģīte, Visvaldis Bebrišs. - Rīga : Jumava, 2011. - 85, [1] lpp. - Grāmatas varoņi Inese Ziņģīte (tautā pazīstama ar savu rīvēšanās metodi) un Visvaldis Bebrišs (nenogurstošs un aktīvs cilvēks, ārsts ― kineziologs) satikušies, lai runātu par veselīgu dzīvošanu. Par ēšanas paradumiem, par to, ko būtu labi ēst, ko ne tik labi un galu galā, ko viņi paši ikdienā ēd. Par kustībām, kas nepieciešamas mūsu organismam. Par pareizas elpošanas nozīmi. Par pirtēšanos, sauļošanos, masāžām, seksu un daudz citām mums tik svarīgām un nozīmīgām veselības lietām ikdienā.
        ISBN 978-993-411-009-2.

Meresmā, Līna. Tamborētas mežģīnes, 3 / Līna Meresmā ; no igauņu val. tulk. Ērika Krautmane ; red. Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 63, [1] lpp. : il. ; 24 cm. - Oriģ. nos.: Näputööd 3.
        . Plecu lakati.
        ISBN 978-993-402-364-4.

Vahtre, Lauri. Absurda impērija / Lauri Vahtre; no igauņu val. tulk. Juris Putriņš. - [B.v.] : Drukātava, [2011]. - 217 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-85344-4.

 Auto gadagrāmata 2012 / sast. Anna Priede. - Rīga : Jumava, [2011]. - 231 lpp. : il. - „Auto gadagrāmata 2012” ir mazs ceļvedis jebkuram autobraucējam, neatkarīgi no tā, vai tā ir viņa pirmā diena pie stūres vai viņš brauc jau daudzus gadus. Grāmata ir vienlaicīgi palīgs uz ceļa un interesanta lasāmviela sastrēguma stundās, jo ietver sevī ne tikai informatīvu un praktisku, bet arī aizraujošu, agrāk nepublicētu materiālu par automašīnām, tās detaļām, vēsturi un pat psiholoģiju. Grāmata papildināta ar kalendāru, tajā aprakstītas gan Latvijas, gan arī Eiropas ceļu īpatnības, tā ir parocīga nelielā formāta dēļ un neaizņems daudz vietas pat vismazākajā automašīnā.
        ISBN 978-993-411-005-4.

Rodionova, Olga. Kāju slimības : kā tās ārstēt un novērst / Olga Rodionova ; no krievu val. tulk. Anna Kuprijenko ; red. Jana Taperte ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 85, [1] lpp. ; 20 cm. - (Laba ārsta padomi).Болезни ног. Лучшие методы лечения.
        ISBN 978-993-402-096-4.

Ruka, Elvita, 1970-. Tadžikistāna : seifs ar putniņiem / stāsti: Elvita Rutka ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; fotogrāfijas: Aija Bley. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 149, [2] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - (15 jukušas avis). - Tadžikistāna ir maza, bet ļoti ietilpīga valsts - tajā var atrast pārsteidzoši daudz! Tā ir alpīnistu un kalnos kāpēju paradīze, jo tieši te atradās bijušās Padomju Savienības visaugstākās virsotnes. Pamirs vien ir atsevišķa pasaule, otrs Pasaules Jumts pēc Himalajiem. Pamirs, Fanu kalni, Fergānas ieleja, Nureka dambis, mākslīgā jūra, Dušanbes apkārtne un Afganistānas pierobeža - it visu ir vērts redzēt savām acīm un sajust klātienē.
        ISBN 978-9984-8478-1-8.

Osho. Grāmata par vīrieti : vīrišķības krīze kā pašatklāsmes iespēja / Osho ; tulk. un rediģējusi Aija Rožlapa ; vāka dizains: Inese Siliniece ; mākslinieciskais iekārtojums: Toms Gūtmanis. - Rīga : Sētava, 2011. - 235 lpp. ; 24 cm. - Oriģ. nos.: The book of men.
        ISBN 978-993-481-016-9.

Meresmā, Līna. Tamborētas mežģīnes / Līna Meresmā ; no igauņu val. tulk. Ērika Krautmane ; red. Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 63, [1] lpp. : il. ; 24 cm. - Oriģ. nos.: Näputööd 4.
        4.
        ISBN 978-993-402-365-1.

Meresmā, Līna. Tamborētas mežģīnes / Līna Meresmā ; no igauņu val. tulk. Ērika Krautmane ; red. Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 64 lpp. : il. ; 24 cm. - Oriģ. nos.: Näputööd.
        1.
        ISBN 978-993-402-362-0.

Meresmā, Līna. Tamborētas mežģīnes / Līna Meresmā ; no igauņu val. tulk. Ērika Krautmane ; red. Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 64 lpp. : il. ; 24 cm. - Oriģ. nos.: Näputööd.
        2.
        ISBN 978-993-402-363-7.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »