Jaunieguvumi decembrī

Ziņa publicēta 12.12.2011
Aizsācies pēdējais šī gada mēnesis, un grāmatu iegādes ziņā tas ir īpaši rosīgs. Priekšā vairākas svētku brīvdienas, īstākais laiks, lai mierīgi bagātinātu savu dvēseli un garu, izlasot kādu no decembrī iegādātajām grāmatām.

Turgeņevs Ivans. Stepes karalis Līrs / Ivans Turgeņevs ; no krievu val. tulk. Talrids Rullis ; atdzejojuma citējums: Jānis Plaudis, Andrejs Šmidre, Juris Birzvalks ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 334, [2] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Степной кароль Лир.
        Saturā: Sapnis. Leitnanta Jergunova stāsts. Brigadieris. Nelaimīgā. Dīvains gadījums. Stepes karalis Līrs. Pulkstenis. Suns. Tēva Alekseja stāsts. Pēc nāves.
        ISBN 978-9984-8476-4-1 (ies.).

Kristi, Agata. Lords Edžvers ir miris : romāns / Agata Kristi ; no angļu val. tulk. Elfrīda Melbārzde ; māksl. Aldis Kopštāls. - Rīga : Skarabejs, 2011. - 349, [2] lpp. ; 18 cm. - (Agata Kristi , 38). - Kad tiek nogalināts visai sliktu slavu ieguvušais lords Edžvers, aizdomas krīt uz daudziem cilvēkiem, un tikai Herkuls Puaro spēj noskaidrot patiesību. - Oriģ. nos.: Lord Edgware dies.
        ISBN 978-9984-7804-9-8.

Freimanis, Mārtiņš, 1977-2011. Cilvēks parastais un viņa dienasgrāmata : kāda mākslinieka piezīmes uz paša sarakstītās grāmatas lapaspušu malām par to, kā īstenībā top tā saucamā māksla / Mārtiņš Freimanis; māksl. Zane Ernštreite. - [B.v. : Mārtiņa Freimaņa Fonds, 2011]. - 76, [4] lpp. : fotoil.
        ISBN 978-9984-493-28-2.

Judina, Jeļena. Tērps tavam sunim / Jeļena Judina; no krievu val. tulk. Sigita Kušnere. - Rīga : Jumava, 2011. - 143, [1] lpp. - Vai suņiem nepieciešams apģērbs? Kāds teiks- nē, citi uzskata, ka mājdzīvnieki ir kā bērni un viņus ir jālutina. Silti adīti apģērbi ir ļoti noderīgi daudziem suņiem.
        ISBN 978-993-411-000-9.

Kadeģis, Andris, 1933-. Izrakteņi : atmiņas un liecības : XX gadsimts / Andris Kadeģis ; red. Gundega Blumberga ; vāka mākslinieciskais noformējums: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 311, [1] lpp., [24] lpp. il., ģīm. : faks. ; 22 cm. - A. Kadeģis dzīvojis Vācijā, ASV un Latvijā. Darbojies Pasaules brīvo latviešu apvienībā, Minsteres latviešu centrā. Grāmatā sastaptie atmiņu tēli, izraksti no dienasgrāmatas vietām pārtop prozā, ceļojumu piezīmēs, pat spiegu romānā. Memuāru grāmatā uzduramies rindām, kas varētu būt arī mūsu sajūtas, mūsu personīgie "izrakteņi". - Ievads un atsevišķas teksta daļas vācu un angļu val.
        ISBN 978-9984-8479-0-0 (ies.).

 Dārzkopja padomnieks 2012 / autori: Ivars Dimza, Mārīte Gailīte, Valda Laugale, Ilma Nereta, Dzintra Preisa ; sastādītājs, redaktors un priekšvārdu [3.] lpp., sarakstija Ilmārs Birulis ; noformējums: Baiba Lūsīte-Teikmane ; foto: Mārīte Gailīte, Ilma Nereta, Dzintra Preisa, Valda Laugale, Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Latgales druka). - 239 lpp. : krās. il., tab. ; 19 cm.
        Saturs: Augļkopība. Dārzeņkopība. Augu aizsardzība. Bioloģiskā dārzkopība. Puķkopība.
        ISBN 978-9984-87801-0.

Sasona, Džīna. Majada Irākas meita : kādas sievietes izdzīvošana Sadāma Huseina cietumā / Džīna Sasona ; no angļu val. tulk. Evita Neimane ; māksl. Andris Lamsters. - Rīga : Madris, [2010]. - 231 lpp. : il., kartes ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Mayada, daughter of Iraq. - "Kādas sievietes liktenis Sadāma Huseina režīmā"--Uz vāka.
        ISBN 978-9984-312-42-2 (ies.).

Amosovs, V. Galvassāpes : kā tās ārstēt un novērst / V. Amosovs ; no krievu val. tulk. Kristīne Stalte ; red. Gunta Silakalne ; Aigara Truhina sērijas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 112 lpp. ; 20 cm. - (Laba ārsta padomi). - Tulk. no izd.: Головная боль. Лучшие методы лечения.
        ISBN 978-993-400-943-3.

Kuzņecova, V. Alerģija : kā to ārstēt un novērst / V. Kuzņecova ; no krievu val. tulk. Kristīne Stalte ; red. Margita Krasnā ; Aigara Truhina sērijas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 (Poligrāfists).). - 100, [1] lpp. ; 20 cm. - (Laba ārsta padomi). - Tulk. no izd.: Аллергия: лучшие методы лечения и профилактики. - Uz vāka autore nav uzrādīta.
        ISBN 978-993-400-942-6.

 Diedzētu graudu dzīvības spēks : diedzētu graudu pagatavošana un izmantošana : padomi, ieteikumi, receptes / sast. Patrīcija Sakne ; red. Oļesja Burkevica ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 55 lpp. ; 24 cm. - Diedzēti graudi palīdzēs atgūt mundrumu un uzlabot veselību, dažādot savu ēdienkarti, iekļaujot tajā svaigu un vitamīniem bagātu pārtiku. Grāmatā pastāstīts, kādas vērtīgas vielas satur diedzēti graudi, kā diedzēt graudus mājas apstākļos, kuri graudi ir noderīgi dažādu veselības traucējumu novēršanai, kā diedzētus graudus izmantot skaistumkopšanā. Diedzēti graudi stiprina organisma imunitāti un sekmē tā atjaunošanos.
        ISBN 978-993-401-641-7.

Garsija, Kami. Daiļās būtnes : [romāns] / Kami Garsija, Mārgareta Stola; no angļu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 598, [2] lpp.
        ISBN 978-993-401-420-8.

Zālīte, Māra. Trīs latviskas dziesmuspēles : Priekules Ikars ; Tobāgo! ; Še tev Žūpu Bērtulis! / Māra Zālīte ; vāka dizains: Ivars Vimba. - Rīga : Karogs, 2011 (Talsi : Talsu tipogrāfija). - 195 lpp. ; 24 cm. - M. Zālītes krājumā iekļauti trīs darbi - muzikāla drāma "Priekules Ikars", traģikomiska dziesmuspēle "Tobāgo!" un dziesmuspēle "Še tev Žūpu Bērtulis!".
        Saturs: Priekules Ikars. Tobāgo! Še tev Žūpu Bērtulis!.
        ISBN 9984-505-95-2.

Bells, Heinrihs. Katarīnas Blūmas zaudētais gods, jeb, Kā rodas vardarbība, un kur tā var novest : stāsts / Heinrihs Bells ; no vācu val. tulk. Aija Jakoviča ; atbildīgā red. Anna Pavlovska ; literārā red. Brigita Šoriņa ; pēcvārda, 137.-[140.] lpp., autore Tatjana Kuharenoka ; Lauras Silenieces vāka noformējums. - Rīga : Jumava, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 139, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Der verlorene Ehre der Katharina Blum oder Wie Gewahlt entstehen und wohin führen kann.
        ISBN 978-9984-389-10-3.

Līvmane, Akvelīna, 1951-. Veselība pilienu pa pilienam / Akvelīna Līvmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 120 lpp. : il. ; 17 cm.
        ISBN 978-993-402-013-1.

Neiharts, Džons G. Runā Melnais Briedis : Oglalu cilts Sū indiāņu svētā vīra dzīvesstāts, kā to pastāstījis Džons G. Neiharts (Liesmojošā Varavīksne) / Džons G. Neiharts; Raimonda Demalī komentāri ; Stāvošā Lāča zīmējumi ; no angļu val. tulk. Ineta Zalāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 296 lpp., [32] lpp. il. : kartes ; 23 cm. - Ietver bibliogr. ([279.]-288. lpp.) un rād. ([289.]-296. lpp.).
        ISBN 978-993-400-941-9.

Di Morjē, Dafne. Ābele : stāsts / Dafne di Morjē ; no angļu val. tulk. Agate Vilde ; red. Diāna Spertāle ; māksliniece Inguna Kļava. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (A/s "Poligrāfists"). - 92, [1] lpp. ; 18 cm. - (Zvaigznes mazā klasika) (Ķengura grāmata). - Oriģ. nos.: The apple tree.
        ISBN 978-993-400-528-2.

Feldmanis, Roberts, 1910-2002. Latvijas baznīcas vēsture / Roberts Feldmanis ; projekta darba grupa: Guntis Kalme, Ilmārs Rubenis, Jānis Šmits ; zin. red. un kopsav. aut. Gvido Straube ; lit. red. Guntiņa Vaickovska ; priekšv. sarakst. Jouko Talonens ; iev. aut.: Gvido Straube, Guntis Kalme ; vāka aut.: Agata Muze. - 2. izd. (papildināts ar personvārdu rādītāju). - Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - xxxvii, 442 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.: 419.-424. lpp. un norādes parindēs. - Grāmata ir profesora Dr. theol. R. Feldmaņa (1910-2002) simtgadei veltīts izdevums. Tās pamatā ir R. Feldmaņa lekciju kurss "Latvijas baznīcas vēsture", kuru viņš lasīja atjaunotajā Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē 1992./1993. akadēmiskajā gadā. 1. izdevums iznāca 2010. gadā. - Kopsav. latviešu, angļu un vācu val.
        ISBN 978-9984-7537-5-1.

Ikstena, Nora. Starp divām durvīm: stāsti 1993- 2011 / Nora Ikstena. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 287 lpp.,[ 1] lp.
        ISBN 978-9984-8479-3-1.

Бенцони, Жюльетта. Туфелька королевы / Жюльетта Бенцони ; [пер. с французского И.Крупичевой ; отв. ред. В.Краснощекова]. - Москва : Эксмо, 2010 (Тула : ОАО "Тульская типография"). - 508, [2] с. - Анна-Лаура де Понталек исчезла в вихре бурных событий Французской революции. Все считают ее умершей, но она жива, просто сменила имя. Теперь ее зовут Лаура Адаме. Единственным смыслом жизни этой молодой женщины становится месть бывшему мужу-человеку, который повинен во всех ее несчастьях. Однако Лаура не может оставаться равнодушной к тому, что происходит вокруг. Страдания и гибель королевской семьи, кровавая власть террора заставляют ее вступить в борьбу за попранные идеалы добра и милосердия вместе с человеком, которого она имела неосторожность полюбить... - Oriģ. nos.: La messe rouge / Juliette Benzoni.
        ISBN 978-5-699-42545-7.

Plēpis, Osvalds, 1931-. Liekais svars bērniem un pusaudžiem / O. Plēpis, A. Plēpis. - Rīga : Avots, [2011]. - 196, [1] lpp. : tab. ; 17 cm. - Grāmata aicina pievērst nopietnu uzmanību jaunai slimībai – tā ir... aptaukošanās. Vislielāko satraukumu rada bērnu un jauniešu liekais svars, kas tuvākajā nākotnē var radīt lielas problēmas. Grāmatas autori analizē šīs tendences iemeslus, iepazīstina ar aptaukošanās cēloņiem, terapiju, novājēšanas programmas pamatprincipierm, veselīgu un pareizu uzturu. - Ietver bibliogr. (192.-[197.] lpp.).
        ISBN 978-9984-85942-2.

Бронте, Шарлотта. Джейн Эйр : Рождество в Индии ; [романы] / Шарлотта Бронте ; пер. с англ. - Минск : Харвест, 2011. - 831 с. - (Ностальгия).
        ISBN 978-985-16-9093-6.

Брускини, Вито. The Father. Великий Крестный отец : [роман] / Вито Брускини ; пер. с итал. В.М.Николаева. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 574, [1] c. - (Крестный отец).
        ISBN 978-5-386-02901-2.

Streita, Vera Paulīne, 1911-2003. Tēvzeme tuvu un tālu / Vera Paulīne Streita. - Rīga : Antava, 2011. - 119, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. - Grāmatā apkopoti V. P. Streitas (1911-2003) Hamiltonas (Kanāda) latviešu literāros vakaros nolasīti kultūrvēsturiski un literāri priekšlasījumi, kā arī sarakste, kas Atmodas gadu sākumos kalpoja par tobrīd vienīgo saikni starp dzimto zemi un svešatni. Tekstos netrūkst arī ass kritisks skats gan uz trimdas, gan Latvijas sabiedrību.
        ISBN 978-9984-99848-0.

Jurkāne, Ilze, 1951-. Dzīves garša : autobiogrāfiska pavārgrāmata : 320 ēdienu receptes no 55 valstīm / Ilze Jurkāne ; mākslinieciskais noformējums: Rihards Delvers ; izmantoti fotogrāfu Ievas Andersones, Gvido Kajona, Viktorijas Puķes, Imanta Prēdeļa darbi. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 366, [1] lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. - Recepšu rād.: [359.] - 364. lpp. - I. Jurkāne nāk no pazīstamas latviešu inteliģentu dzimtas. Dzimusi, uzaugusi un izveidojusi veiksmīgu finansistes karjeru Amerikā, viņa 1991. gadā pārceļas uz Latviju. Grāmatā ievietotas 320 ēdienu receptes no 55 valstīm, kuras autorei ir bijusi tā laime apceļot. Visus ēdienus I. Jurkāne ir pati gatavojusi - daudzus bieži, dažus tikai pāris reizes.
        ISBN 978-9984-233-73-4 (ies.).

Jansone, Ilze, 1943-. Zog! Ko iesākt? : vārdi, darbības un zīmes pret zagļiem / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, 2012. - 33 lpp. : il., ģīm. ; 17 cm. - (No dziednieces pieredzes) (Spēkavardi un zīmes). - Dziedniece I. Jansone pret zagļiem iesaka atgriezties pie senču metodēm. Nekas nav stiprāks par vārda un domu spēku un Dainu formulām, kas kmombinētas vēl ar zīmēm.
        ISBN 978-9984-86819-6.

Kants, Imanuels. Tīrā prāta kritika / Imanuels Kants ; no vācu val. tulk., piezīmes un komentārus, 573.-597. lpp., uzrakstījis Rihards Kūlis ; redaktore Indra Ozoliņa ; Alda Aleka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Zinātne, 2011 (Preses nams Baltic). - 597 lpp. : il. ; 21 cm. - Palīgrād.: 555.-572 lpp. - Oriģ. nos.: Kritik der reinen Vernunft.
        ISBN 978-9984-87900-0 (ies.).

Jansone, Ilze, 1943-. Vīrs dzer! Dēls dzer! Ko iesākt? : kā palīdzēt tuvam cilvēkam izrauties no atkarības? kā audzināt bērnu tā, lai neizaug dzērājs? kā kļūt par tādu sievu, kura neizprovocē vīrā un bērnos tieksmi dzert? / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, 2011. - 50 lpp. : il., ģīm. ; 17 cm. - (No dziednieces pieredzes). - I. Jansone uzskata, ka alkoholisms ir kalpošana tumsas spēkiem. Grāmatiņā īsumā apgaismoti alkoholisma patiesie cēloņi un paņēmieni, kā ar šiem cēloņiem cīnīties un tikai tad var sekot rezultatīvs darbs ar sekām - organisma atindēšanu, bojāto orgānu un degradētas psihes atjaunošanu.
        ISBN 978-9984-86818-9.

Kāsledens, Rodnijs. Slepkavības un sazvērestības : [no Agamemnona līdz princesei Diānai] / Rodnijs Kāsledens ; no angļu val. tulk. Āris Jansons. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 526 lpp. ; 20 cm. - "Mīklainākie slepenie plāni un atentāti, kas ietekmēja vēstures gaitu no Agamemnona līdz princesei Diānai." -- Uz vāka.
        ISBN 978-993-400-904-4.

Kalna, Nora, 1939-. Dārgakmeņi veselībai un veiksmei / Nora Kalna. - [Rīga] : JUVETAS, 2010. - 134, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 978-9984-99017-0.

Celmiņa, Helēna. Sirdsapziņas cietumnieks : savai zemei un tautai reiz runāja Viktors Kalniņš no Ņujorkas / Helēna Celmiņa. - [Rīga] : ARTO-1, [2010]. - 245, [2] lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. - Helēna Celmiņa stāsta par Viktoru Kalniņu (1938-2001), kurš savu dzīvi ziedoja cīņai par Latvijas brīvību, cīņai pret komunisma režīmu. Viņš kopā ar daudziem Latvijas patriotiem - Gunāru Astru, Juri Ziemeli, Knutu Skujenieku un citiem izgāja savu Golgātas ceļu - pilnībā izciešot sodu Mordovijas lēģeros.
        ISBN 978-993-481-351-1 (ies.).

Aherna, Sesilija. P.S. Es tevi mīlu : romāns / Sesilija Aherna ; no angļu val. tulk. Daina Borovska ; red. Mirdza Kalva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 (Poligrāfists). - 415, [1] lpp. ; 18 cm. - (Ķengura grāmata). - Oriģ. nos.: P.S. I love you.
        ISBN 978-993-401-129-0.

Andersons, Nokss. Vēstures vēsture : kristietības paradigmu izmeklēšana / Nokss Andersons ; red. Ilze Jansone ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 276, [3] lpp. ; 20 cm. - (Privātdetektīva bibliotēka). - Grāmatā iekļauts terminu glosārijs.
        ISBN 978-9984-8474-1-2.

 Ideju krātuve pirmsskolai / red.: Laura Grīnvalde, Iveta Ikale ; Irēnas Žgutas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 (Poligrāfists). - 149 lpp. : il. ; 22 cm. - (Pirmsskolas izglītība). - Ietver bibliogr.
        3. daļa. Rotaļnodarbības 5-6 gadus veciem bērniem.
        ISBN 978-993-400-932-7.

 Kas jāzina katram zēnam / [Aleksijs Gračovs ; no krievu val. tulk. Liene Lieģeniece]. - Rīga : EIKON, 2010. - 160 lpp. ; 17 cm. - Autors minēts priekšvārdā.
        ISBN 978-993-480-821-0.

Ardēns, Pols. Lai ko tu domā, domā citādi : par nepareiziem lēmumiem ar pareiziem rezultātiem / Pols Ardēns ; no angļu val. tulk. Aija Amoliņa ; red. Meldra Bērziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 142, [2] lpp. : il. ; 18 cm. - Oriģ. nos.: Whatever you think, think the opposite.
        ISBN 978-993-401-727-8.

Mairona, Vikija. Djū : mazpilsētas bibliotēkas kaķis, kas aizkustināja pasauli / Vikija Mairona, Brets Viters; no angļu val. tulk. Daina Borovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 286 lpp. : ill.
        ISBN 978-993-401-576-2.

Aržuni, Jakobs. Idioti : piecas pasakas / Jakobs Aržuni ; no vācu valodas tulk. Silvija Brice ; tulkotājas red. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 143, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 978-993-401-102-3 (ies.).

Borhess, Horhe Luiss. Smilšu grāmata / Horhe Luiss Borhess ; no spāņu val. tulk. Edvīns Raups ; lit. red. Cilda Redliha ; vāka noform. izmantots Hieronimusa Bosa triptihs "Baudu dārzs". - Rīga : Jumava, [2010] (Tipogrāfija Ogrē). - 138, [2] lpp. ; 21 cm. - Tulk. no izd.: Libro de arena.
        ISBN 978-9984-387-22-2 (ies.).

Priedītis, Andris. Dzīvībai - šim brīnišķajam laikam : dzeja un aforismi / Andris Priedītis ; māksl. noform.: Antra Mazika. - [Rīga] : Vanadziņu grāmatas, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 302 lpp. : il. ; 15 cm. - Šī ir dzejnieka A. Priedīša 15. grāmata. Tajā apkopoti dzejoļi un aforismi, kas galvenokārt tapuši laikā no 2008. līdz 2010. gadam. Dzejoļi veltīti mīlestības, domas un cilvēcisko attiecību skaistumam.
        ISBN 978-9984-95115-7 (ies.).

Breitberga, Natālija. Ceļš uz emocionālo veselību : kā sakārtot sevi un savu dzīvi : EFT rokasgrāmata / Natālija Breitberga ; red. Ilze Čerņevska ; Jura Karčevska vāka dizains. - Rīga : Avots, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 126, [1] lpp. : il. ; 17 cm. - N. Breitberga ir praktizējoša eksistenciālā psihoterapeite. Grāmatā autore detalizēti apraksta vienu no visefektīvākajām personiskās izaugsmes metodēm – Emotional Freedom Techniques (EFT), kas ir uz darbu ar ķermeni orientēta tehnika. EFT palīdz ātri atbrīvoties no emocionālām un psiholoģiskām prpblēmām – tikt galā ar fobijām, satraukumu, nomāktību, atgūt ticību sev. Šo metodi var apgūt ikviens un lietot ikdienas stresa situācijās, kā arī personiskai izaugsmei.
        ISBN 978-9984-85930-9.

 Dzīvs uzturs : dabas dāvāti vitamīni / sast. Gita Kļaviņa ; māksl. Dainis Lapsa. - Rīga : Avots, 2009. - 243 lpp. ; 17 cm. - Dzīvs uzturs - tas ir dabas dāvāts eliksīrs, kas spēj cilvēkam dot spēku un nodrošināt veselību un ilgu mūžu. Grāmatā atrodamas tādu ēdienu receptes, kas gatavojami no svaigiem, termiski neapstrādātiem produktiem, tādējādi saglabājot visas vērtīgās uzturvielas un vitamīnus.
        ISBN 978-9984-8007-6-9.

 Dieva kalps Jānis Pāvils II : (Karols Vojtila, 1920-2005) / literārās redaktores: Aija Balode, Baiba Balode, Astra Feldmane ; no itāļu valodas tulkojušas: Tamāra Liseka, Linda Peličoli ; no franču valodas tulkojušas: Baiba Balode, Sanita Sioneka ; teoloģiskais konsultants un ievaddvārdu autors Andris Marija Jerumanis ; māksliniece Laura Feldberga. - Rīga : KALA Raksti, 2011. - 164, [4] lpp. : krās. il. ; 21 cm. - (Mieram tuvu grāmata). - Bibliogr. norādes parindēs. - Izdevums tapis saistībā ar pāvesta Jāņa Pāvila II beatifikāciju 2011. g. 1. maijā.
        ISBN 978-9984-87103-5.

Kārters, Viljams S. Iemīlējies Prusts : [biogrāfisks romāns] / Viljams S. Kārters ; no angļu val. tulk. Haralds Matulis ; red. Pēteris Upesbrants ; Māra Jonova vāka dizains. - Rīga : Atēna, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 252, [1] lpp., [8] lpp. il. ; 23 cm. - Bibliogr. un piezīmes: 220.-246. lpp. - Oriģ. nos.: Proust in love.
        ISBN 978-9984-343-17-4 (ies.).

Renkins, Ians. Ūdenskritumi : detektīvromāns / Ians Renkins ; no angļu val. tulk. Zigmunds Šteins ; red. Rūta Koluža ; māksl. Arnis Zariņš. - 2. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 495 lpp. ; 19 cm. - (Ķengura grāmata) (Izmeklē inspektors Džons Rēbuss). - Oriģ. nos.: The falls.
        ISBN 978-993-400-330-1.

Šēfers, Bodo. Uzvarētāju likumi : 30 dienu programma panākumu gūšanai / Bodo Šēfers ; no vācu val. tulk. Juris Miesnieks ; red. Inese Miesniece ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 286, [1] lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Die Gesetze der Gewinner.
        ISBN 978-993-401-794-0.

Stormere, Krisa. Refleksoloģija : ķermeņa enerģētiskie noslēpumi / Krisa Stormere ; no angļu val. tulk. Alberts Aldersons ; red. Jūlijs Aldersons ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - xiv, 247 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Alf. rād.: 234.-247. lpp. - Oriģ. nos.: Reflexology.
        ISBN 978-993-401-616-5.

 400 veselības augi Latvijā : tējas, izvilkumi, novārījumi, sulas, kokteiļi, pulveri, kompreses, apliekamie, inhalācijas, vannas, ziedes, krēmi / sast. un priekšv. aut. Līga Zītara ; red. Ilmārs Birulis foto: Līga Zītara, Zane Purne, Daina Girgensone, Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 239 lpp. : krās. il. ; 22 cm. - Veselības augu rād.: 235.-239. lpp. - Grāmatā apskatītas Latvijas savvaļas augu, dārzaugu – augļu, dārzeņu, sakņu, garšaugu, kā arī eksotisku, veikalos iegādajamu augļu vērtības cilvēka veselības stiprināšanā un dziedināšanā, sniegti apraksti, intervijas ar speciālistiem un konkrētas receptes.
        ISBN 978-9984-8279-2-6.

Mauriņš, Osvalds. Otrā mīla : romāns / Osvalds Mauriņš ; red. Ilona Vītola. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2011]. - 136 lpp. ; 21 cm. - O. Mauriņa romānā varam sekot spraigam sižetam, interesantiem piedzīvojumiem, izjust pārdzīvojumu priekus un bēdas, priecāties par autora asprātīgo valodu.
        ISBN 978-9984-8352-1-1.

Māršals, Pīters. Pasaules astroloģijas vēsture / Pīters Māršals ; no angļu val. tulk. Paula Prauliņa ; red. Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 511, [1] lpp., [16] lpp. il. : il., tab. ; 22 cm. - Bibliogr.: 490.-501. lpp. - Oriģ. nos.: World astrology.
        ISBN 978-9984-8478-4-9.

Grēniņš, Paulis, 1939-. Pieskāriens mūžībai : ezoteriski skaidrojumi / Paulis Grēniņš ; atb. red. Kristīne Kirkila ; literārā red. Diāna Spertāle ; Zandas Marķitānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 302, [1] lpp. : il., sh., tab. ; 20 cm. - Latviešu ezoteriķis P. Grēniņš grāmatā raksta par to, kā apgūt ezoterikas pamatprincipus, kā pareizi saprast ezoteriskos terminus, kā arī skaidro Latvijas nozīmīgo vietu pasaules mēroga ezoteriskajā līmenī. Autors sniedz informāciju par cilvēka garīgo izaugsmi un pilnveidošanu.
        ISBN 978-9984-389-82-0.

Bulgakovs, Mihails. Teātra romāns / Mihails Bulgakovs ; tulk. latviešu valodā: Ārija Elksne ; atbildīgā redaktore Kristīne Kirkila ; pēcvārdu Romāns ar un par teātri, 177.-191. lpp., sarakstīja Silvija Radzobe ; Zandas Marķitānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Par pamatu ņemts 1984.gada izdevniecības "Liesma" izdevums "Teātra romāns". - Rīga : Jumava, 2011 (Mantoprint). - 191, [1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogr.: [192.] lpp.Театральный роман / Михаил Булгаков. - Par pamatu ņemts 1984. gada izdevniecības "Liesma" izdevums "Teātra romāns".
        ISBN 978-9984-389-50-9.

Lisovska, Olga, 1928-. Vējam magones noliecas zemu : [dzeja] / Olga Lisovska ; redaktore Lija Brīdaka ; vāka dizains un foto: Roberts Griškevičs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 167, [1] lpp. ; 21 cm. - Dzejnieces O. Lisovskas dzejoļu krājumā ievietoti daudzi veltījuma dzejoļi. Saturā nodaļas: Sarkana debesmala deg. Šis laiks nav mans. Putna un mākoņa ceļā. Vakara dievkalpojums. Pēc tālas tālienes.
        ISBN 978-993-402-227-2 (ies.).

Milošs, Česlavs. Dzimtā Eiropa / Česlavs Milošs ; no poļu val. tulk. Māris Salējs ; red. Inta Rozenvalde; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 368 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Rodzinna Europa.
        ISBN 978-993-401-801-5 (ies.).

Mestls, Bernhards. Šaoliņas mācība : [lai uzvarētu, nav jācīnās] / Bernhards Mestls ; no vācu val. tulk. Aija Jakoviča ; red. Inese Miesniece ; priekšvārda, 7.-8. lpp., aut. Gerhards Koncelmanis ; Vitas Lēnertes dizains un vāks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (A/s "Poligrāfists"). - 240 lpp. ; 20 cm. - Vārdu rādītājs: 237.-240. lpp. - Oriģ. nos.: Shaolin.
        ISBN 978-993-401-980-7.

Čodrone, Pema. Lēciens nezināmajā : kā atbrīvoties no veciem ieradumiem un bailēm / Pema Čodrone ; no angļu val. tulk. Nanete Neimane ; red. Inese Miesniece ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (A/s "Poligrāfists"). - 108, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Taking the leap.
        ISBN 978-993-401-992-0 (ies.).

Vasiļjevs, Aleksandrs. "Es esmu modē..." : 100 atbildes uz jautājumiem par modi un sevi / Aleksandrs Vasiļjevs ; no krievu val. tulk. Māra Poļakova ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Ineses Hofmanes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2011 (Viļņa : Spauda). - 277, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Я сегодня в моде...
        ISBN 978-9984-389-43-1 (ies.).

Rīda, Karmena. Es mīlu šo dzīvi! : romāns / Karmena Rīda ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 389, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: New York Valentine.
        ISBN 978-9984-355-76-4 (ies.).

Кэбот, Мэг. Королева сплетен в большом городе / Мэг Кэбот ; [пер. с англ. Е.Кононенко ; вед. ред. И.Л.Шишкова]. - Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. - 314, [1] с. - Лиззи Николс переезжает в Нью-Йорк. Здесь она надеется осуществить свои заветные мечты-открыть собственный салон по реставрации свадебных платьев и выйти замуж за Люка де Вильера. Однако работать приходится секретарем в юридической фирме, а Люк... вообще не собирается жениться! Нужно срочно что-то предпринять! Но что?!. - Oriģ. nos.: Queen of Babble in the Big City / Meg Cabot.
        ISBN 978-5-17-061145-4. - ISBN 978-5-403-02017-6.

Соболева, Лариса Павловна. До и после конца света : роман / Лариса Павловна Соболева ; [ред.: О.Рубис (отв.), Т.Другова]. - Москва : Эксмо, 2010. - 315 с. - (Детективы от Леди ва-банк). - Никита Кораблев обожает свою красавицу невесту Алику и ждет не дождется свадьбы. До счастливого события остаются считаные дни, когда появляется Яна с крошечным Никиткой. Они приехали к любящему папке, который их очень ждал, забрасывая милыми смс и денежными переводами. Никита в ярости: он не знаком с Яной и физически не мог участвовать в зачатии малыша. Никто ему не верит, зато осуждают все. Но это лишь первый шаг на пути полного уничтожения Кораблева. Далее следует обвал в карьере и подозрение в убийстве. Теперь за Никитой и его защитницей-адвокатом Серафимой-охотятся и милиция, и тот, кто затеял травлю….
        ISBN 978-5-699-44739-8.

Макдональд, Росс. Полосатый катафалк : Смерть на выбор ; [сборник романов] / Росс Макдональд ; пер. с англ. С.Б.Белова, О.Ф.Зарапиной. - Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2011. - 445, [1] с. : ил. - (Американский детектив: лучшее).
        ISBN 978-5-17-064403-2. - ISBN 978-5-271-31778-1. - ISBN 978-5-421-51482-4.

Lapsa, Lato. Latvietis parastais / L.Lapsa, K. Jančevska, I. Saatčiane. - Rīga : Atēna, 2011. - 147, [38] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-344-23-2.

Kvēps, Jānis. Es atradu sevi hokejā / Jānis Kvēps. - [B.v.] : Alvīne un Alberts, [2011]. - 237, [2] lpp. : fotoil.
        ISBN 978-9984-99549-6.

Ruks, Māris, 1972-. 20. gadsimta latvietis. Gunārs Astra / Māris Ruks. - [B.v.] : Antava, [2011]. - 239 lpp. : fotoil. - personu rād.: 236.-239.lpp.
        ISBN 978-9984-99849-7.

Judina, Dace. Tase melnas kafijas : romāns / Dace Judina ; red. Māra Rune ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 247, [1] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete). - Pieejama arī e-grāmata LNB Elektronisko resursu lasītavā. - D. Judinas romāns ir pirmais sērijā "Izmeklē Anna Elizabete". Viņa - Anna Elizabete (fon) Berga. Sieviete - avantūra. Sieviete - piedzīvojums. Kas notiek brīdī, kad smalkas dzimšanas dienas ballītes saimnieks nākamajā rītā savā viesnīcas istabā tiek atrasts miris? Pasākumu rīkojusi Annas Elizabetes svētku aģentūra. Aizdomas krīt uz visiem un ikvienu. - ""Tase melnas kafijas" ir pirmais romāns sērijā "Izmeklē Anna Elizabete""-- Vāka 4. lpp.
        ISBN 978-993-401-683-7.

Kristers, Sems. Stounhendžas mantojums : trilleris / Sems Kristers ; no angļu val. tulk. Māra Poļakova ; red. Dace Barone ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 406, [2] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: The Stonehenge legacy.
        ISBN 978-993-402-123-7.

Blaua, Līga. Jānis Paukštello. Tintē, bet balts / Līga Blaua; māksl. Līga Krēže. - Rīga : Jumava, 2011. - 183.lpp : fotoil. - Viņš ir likteņa svētīts un sists. Stāvējis atzīšanas virsotnē un kritis bezdibenī. Mīlējis un cietis sāpes. Visu zaudējis un sācis dzīvi no jauna. Viņš pazīst sajūtu, kad liekas: nevienam neesi vajadzīgs, un zina, kā ir, kad viena cilvēka pastiepta roka palīdz atkal tikt uz kājām. Tintē, bet balts. Tāds ir Paukštello. Šajos atmiņu pieskārienos ― mirkļi no bijušā, no Jāņa dzīves, no bezmiega nakšu smagajām domām un no rīta, kas nāk ar jaunu dienu.
        ISBN 978-993-411-033-7.

Harane, Elizabete. Tāltālā, saules kveldētā zemē : romāns / Elizabete Harane ; no vācu val. tulk. Inga Dalbiņa ; red. Lolija Soma ; Edgara Švanka vāka dizains ; vāka noformējumā izmantota Vijas Kilblokas fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic). - 413, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Leuchtende Sonne, weites Land.
        ISBN 978-993-402-193-0.

Vokers, Normens V. Vesela resnā zarna / Normens V. Vokers ; no angļu val. tulk. Jūlijs Aldersons ; red. Gints Tenbergs ; priekšvārda, 6. lpp., autore Kerolina Hofmane ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 142 lpp. : il. ; 22 cm. - (Veselības klasika). - Oriģ. nos.: Colon health.
        ISBN 978-993-401-789-6.

Liptons, Brūss. Ticības bioloģija : šūnu pasaules noslēpumi / Brūss Liptons; no angļu val. tulk. Dace Vanaga. - [B.v.] : Lietusdārzs, [2011]. - 196, [3] lpp. : il. - Bibliogr.: 187. - [197.] lpp.
        ISBN 978-9984-86917-9.

Svīre, Māra, 1936-. Audums kāzu kleitai : romāns / Māra Svīre ; māksl. Ints Vilcāns. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 256 lpp. - Romāns par skarbu un nežēlīgu laiku - 20. gadsimta četrdesmito gadu beigām un piecdesmitajiem gadiem. Staļina režīma gaļasmašīna samaļ mīlestību, cerības un prieku. Tomēr par spīti visam bija jāizdzīvo. Galvenā varone ir radiožurnāliste, aprakstītie notikumi daļēji risinās Latvijas Radio sienās un iem ir dokumentāls pamats.
        ISBN 978-9984-87812-6.

Kross, Jāns. Profesora Martensa aizbraukšana : romāns / Jāns Kross ; no igauņu val. tulk. Maima Grīnberga ; red. Pēteris Jankavs ; Māra Ābeles vāka dizains. - Rīga : Atēna, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 355, [4] lpp. ; 23 cm. - (Atēnas bibliotēka ; 19). - Oriģ. nos.: Professor Martensi ärasõit.
        ISBN 978-9984-344-11-9 (ies.).

Kūlis, Ēriks, 1941-. Mana Anete mersedesā : Latvju vīrieša slepeno sapņu pasaule : romāns / Ēriks Kūlis ; red. Zaiga Lasenberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 190, [1] lpp. ; 21 cm. - Ē. Kūļa grāmata ir sadzīvisks romāns no mūsdienu Latvijas mazpilsētas dzīves. Šoferim Kristapam Naudiņam ir bijusi vētraina pagātne, kurā nav trūcis ne dažāda kalibra sieviešu, ne visai nopietnas aizraušanās ar alkoholu. Kaut gan mājās Kristapu gaida pēc negadījuma ratiņkrēslā sēdošā sieva Anete, tomēr arī pagasta bibliotekāres Viviānas uzkrītošā koķetērija "bīstamajā" vecumā esošo vīru neatstāj vienaldzīgu. - "Latvju vīrieša slepeno sapņu pasaule"-- Uz vāka.
        ISBN 978-993-402-217-3 (ies.).

Grendāls, Jenss Kristians. Klusums oktobrī : intelektuāls un saviļņojošs mīlestības romāns / Jenss Kristians Grendāls ; no dāņu val. tulk. Dace Deniņa ; red. Aina Rubīna ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 295, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Tavshed i oktober.
        ISBN 978-993-400-302-8.

Dībells, Rihards. Sātana Bībeles sargi : romāns / Rihards Dībells ; no vācu val. tulk. Iveta Galēja ; red. Anita Baumane ; māksl. Māris Sīmansons. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 647 lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Die Wächter der Teufelsbibel.
        ISBN 978-993-401-181-8 (ies.).

Kofmans, Žans Pols. Kurzeme ...francūža acīm / Žans Pols Kofmans ; no franču val. tulk. Astra Skrābane ; red. Māra Rune ; Māras Alševskas vāka dizains ; vāka un daļu titulu noformējumam izmantotas Lorenca Pažē fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (SIA Preses nams Baltic). - 319, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.: 312.-316. lpp. - Oriģ. nos.: Courlande.
        ISBN 978-993-401-950-0.

Adlers-Olsens, Jusi. Sieviete būrī : detektīvromāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu val. tulk. Dace Deniņa ; red. Anita Poļakovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 389, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Kvinden i buret.
        ISBN 978-993-402-203-6.

Plaudis, Arvīds, 1942-. Sakrālā Latvija : baznīcas. Pilis. Pilskalni. Svētkalni. Akmeņi / Jānis Arvīds Plaudis, Elizabete Ozola. - Rīga : Jumava, [2011]. - 197, [1] lpp. : fotoil. - “Sakrālā Latvija” ir ezoterisks ceļvedis, kas palīdzēs lasītājiem atrast sev piemēroto avotu, akmeni, dievnamu, lai smeltos garīgās vibrācijas, stiprinātu veselību, gūtu pacēlumu vai mierinājumu.
        ISBN 978-993-411-036-8.

Nesbē, Jū. Atriebes dieviete : kriminālromāns / Jū Nesbē ; no norvēģu val. tulk. Raita Kozlovska ; red. Ligita Bērziņa ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 494, [2] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Sorgenfri.
        ISBN 978-993-402-159-6.

Vokers, Normens. Kļūstiet jaunāks! / Normens V. Vokers ; [no angļu val. tulk. Alberts Aldersons]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 176 lpp. : il. ; 22 cm. - (Veselības klasika).
        ISBN 978-993-401-790-2.

Ošo. Māksla audzināt bērnu : nodrošinot brīvību, cienot individualitāti un lolojot intelektu / Osho ; no angļu val. tulk. Elīza Mētere ; red. Elīna Vanaga ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 87 lpp. ; 17 cm. - Oriģ. nos.: Parenting the new child.
        ISBN 978-993-401-927-2.

Bahs, Ričards. Hipnoze Marijai / Ričards Bahs ; no angļu val. tulk. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 143, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 978-993-402-151-0.

Šlesindžere, Lora. Beidziet gausties, sāciet dzīvot! / Lora Šlesindžere; no angļu val. tulk. Signe Skujeniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 199, [1] lpp.
        ISBN 978-993-401-807-7.

Endrūzs, Teds. Dziednieka rokasgrāmata : enerģētiskās dziedniecības ceļvedis iesācējiem / Teds Endrūzs ; no angļu val. tulk. Sandra Volšteine ; atb. red. Kristīne Zonberga ; lit. red. Sarmīte Medne ; Ineses Silinieces vāka māksl. noform. - Rīga : Jumava, 2010 (Mantoprint). - 223, [1] lpp. : il., tab. ; 20 cm. - Bibliogr.: 221.-[224]. lpp. - Oriģ. nos.: The healer's manual. - "Grāmatas "Kā saskatīt un izprast auru" autora otrā grāmata"--Uz vāka.
        ISBN 978-9984-388-02-1.

Lapsa, Lato, 1969-. Cits ķēķis : zem likumīgā "jumta" / L. Lapsa, A. Margēviča; K. Jančevska. - [Rīga] : Baltic Screen ; Atēna, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 259, [236] lpp. : il., ģīm., faks. ; 23 cm. - Kāpēc kontrabanda Latvijā ir neiznīcināma? Kāpēc valsts zaudē neskaitāmus miljonus? Kāpēc skaļas korupcijas lietas beidzas ar klusu plakšķi, pārsprāgstot kārtējam ziepju burbulim? Kāpēc KNAB-ā jau atkal tiek konstatētas dīvainības ar operatīviem līdzekļiem domātas naudas tērēšanu? Tieši tāpēc, ka zēni un meitenes "dienestos" var darīt faktiski visu, kas vien viņiem ienāk prātā. Par to tad arī šī grāmata.
        ISBN 978-9984-344-21-8.

Grīns, Anselms. Liela patiesas laimes grāmata / Anselms Grīns ; no vācu val. tulk. Inese Mičule un Ita Marija Pelīte ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārās red. Ruta Šterna, Ligita Smilga ; Zandas Marķitānes māksl. noformējums. - Rīga : Jumava, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 262, [1] lpp. ; 20 cm. - Ezoteriska rakstura grāmata par to, kā kļūt laimīgākiem mūsdienu straujajā dzīves ritmā un kā padarīt laimīgākus cilvēkus mums apkārt. - Oriģ. nos.: Das Große Buch vom wahren Glück.
        ISBN 978-9984-389-96-7.

Avotiņa, Daina, 1926-. Vīramāte : ikdienišķs romāns / Daina Avotiņa ; red. Daina Grūbe ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 336, [2] lpp. ; 21 cm. - Rakstnieces D. Avotiņas romāns ir emocionāls vēstījums par parastas lauku sievietes Netes bagāto dzīves gājumu uz 20. gadsimta vēsturisko notikumu fona. Tas ir stāsts par dzimtas mājām, par ģimeni, par patiesām un viltus vērtībām, par cilvēka mūža guvumu.
        ISBN 978-993-402-239-5 (ies.).

Калинина, Дарья. Наследница английских лордов : [роман] / Дарья Калинина. - Москва : Эксмо, 2009. - 315 с. - (Смешные детективы).
        ISBN 978-5-699-36997-3.

Левитина, Наталия Станиславовна. Она что-то скрывает : роман / Наталия Левитина ; [отв. ред. Т.Н.Захарова]. - Москва : АСТ ; Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010 (Владимир : Владимирская книжная типография). - 317, [1] с. - Чудесный новенький джип Юли Бронниковой разбит, а страховку никто не спешит выплачивать, хотя все документы оформлены правильно! Более того, страховщик затеял целое детективное расследование: что-то выискивает, опрашивает неожиданных свидетелей, следит за Юлей, а вдобавок ворошит историю трагической гибели ее лучшей подруги! И в результате делает шокирующий вывод. Юля уже готова отказаться от денег, лишь бы ее оставили в покое. Но похоже, и она сама чего-то недоговаривает... - Ранее книга издавалась под названием "Козырная дама".
        ISBN 978-5-17-070159-9. - ISBN 978-5-271-30945-8. - ISBN 978-5-226-03247-9.

Солнцева, Наталья(Наталья Анатольевна). Красный лев друидов : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : Эксмо, 2010. - 347 с. - (Артефакт & детектив).
        ISBN 978-5-699-44672-8.

Dombrovska, Lidija. Klaidonis ar krizantēmu : no mākslinieces dienasgrāmatas / Lidija Dombrovska. - Rīga : Sol Vita, [2011]. - 285, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-7599-0-6.

Adamss, Vils. Aleksandra šifrs / Vils Adamss; no angļu val. tulk. Mārtiņš Pomahs. - Rīga : Dienas Grāmata, [2011]. - 342, [2] lpp. - (Jaunā gadsimta trilleris).
        ISBN 978-9984-8479-6-2.

Mārtins, Džordžs R. R. Troņu spēle / Džordžs R. R. Mārtins; no angļu val. tulk. Allens Pempers, sabīne Ozola, Ingus Josts. - [Rīga] : The White Book, [2011]. - 776 lpp.
        1. grām. Dziesma par ledu un uguni.
        ISBN 978-993-482-620-7.

Veiss, Braiens L. Viņpus laika, kur nemirstība : patiess stāsts par prominentu psihiatru, viņa jauno pacienti un reinkarnācijas terapiju, kas izmainīja abu dzīvi / Braiens L. Veiss ; no angļu val. tulk. Kristīne Ansone ; red. Anda Brazauska ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 192 lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Many lives, many masters.
        ISBN 978-993-401-953-1.

Malīševs, Pēteris. Petjas klaidoņa dzīve : 8 gadus bezpajumtnieks (''bezprizorņiks'') PSRS / Pēteris Mališevs. - Rīga : Arto, 2011. - 203, [2] lpp.
        ISBN 978-993-481-352-8.

Brocis, A. Meža cilvēki / A. Brocis. - Rīga : Arto, 2011.
        ISBN 978-993-481-350-4.

Робертс, Нора. Рискованное дело : роман / Нора Робертс ; [пер. с английского А.В.Кровяковой ; отв. ред. Л.И.Глебовская]. - Москва : Центрполиграф, 2011 (Ульяновск : Ульяновский Дом печати). - 318, [1] c. - (Nr.1 New York Times - Bestselling Author) (Romance). - Лиз Палмер - самостоятельная молодая женщина которая смогла не только в одиночку воспитать дочь Веру, но и наладить небольшой бизнес на далеком мексиканском острове. Однако, когда одного из наемных работников, Джерри, убили, вся ее размеренная жизнь полетела под откос. Мало того, сама Лиз в опасности - убийца пытается добраться и до нее. На остров приезжает Джонас - брат-близнец Джерри. Он жаждет найти преступника и поселяется у Лиз в доме, чтобы обеспечить ей безопасность и воспользоваться ее помощью. Прекрасно понимая, что Лиз нужна ему лишь как наживка, Джонас, увы, начинает испытывать к ней романтические чувства, что вовсе не входит в его планы. Но с судьбой не поспоришь... - Oriģ. nos.: Risky Business / Nora Roberts.
        ISBN 978-5-227-02505-0.

Grīneveja, Lianna. Taro ikvienam / Lianna Grīneveja ; no angļu val. tulk. Nanete Neimane ; red. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Preses nams Baltic).). - 160 lpp. : il. ; 24 cm. - Alf. rād.: 158.-160. lpp. - Tulk. no izd.: Simply Tarot.
        ISBN 978-993-401-119-1 (ies.).

Zima, Dmitrijs. 2012. gads : visi maiju pareģojumi : seno maiju horoskopi : 2012. gads pirms un pēc / Dmitrijs Zima, Nadežda Zima ; no krievu val. tulk. Dzintra Dāvidsone ; Lienes Apines vāka māksl. noform. - Rīga : Vieda, Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 2010. - 337, [6] lpp. : il., tab. ; 20 cm. - Bibliogr.: 332.-[335.] lpp. un norādes parindēs. - Oriģ. nos.: 2012 год. Все предсказания майя. - "2012. gads pirms un pēc"--Uz vāka.
        ISBN 978-9984-7824-7-8.

Bidstrups, Herlufs. Bidstrups smejas, Bidstrups izsmej / Herlufs Bidstrups ; tulk. I. Palkovs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 149, [1] lpp. : il. ; 27 cm. - Karikatūru teksti latviešu, angļu un krievu val. - Autors uz vāka un titlp. nav uzrādīts.
        ISBN 978-993-401-263-1 (ies.).

Kokle-Līviņa, Vēsma. Teiktais - nepateiktais : miniatūras / Vēsma Kokle-Līviņa ; red. un priekšv. sarakst. Ilona Vītola. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2011]. - 42 lpp. ; 21 cm. - V. Kokles-Līviņas miniatūrās uzburti romantiski tēli un aprakstītas nopietnas un jautras situācijas. Tajās ir vārdos ietērpts noslēpums. Lasiet un atminiet! Literāro mīklu atminējumi doti grāmatas beigās.
        ISBN 978-9984-8352-6-6.

Mellina, Melanija. Lauksaimnieču pavārgrāmata : ar pamācību par augļu konservēšanu, un dažādu godību sarīkošanu pēc vajadzībām un apstākļiem / Melanija Mellina ; red. Gundega Sēja ; oriģināldizainu atjaunojusi Inguna Kļava. - 4., papild. izd. atkārtojums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 183, [1] lpp. ; 20 cm. - M. Mellinas pavārgrāmatā dotas gan vienkāršu, gan smalku ēdienu un dzērienu receptes. Dotas dažādu dārza augļu un ogu ievārījumu receptes un padomi to uzglabāšanai. Grāmatā ievietotas pamācības dažādu godību - kāzu, kristību, bēru sarīkošanai. 4. izdevums iznāca 1904. gadā.
        ISBN 978-993-401-890-9 (ies.).

Martins, Ingvars. Tievē gudri! : ieteikumi mūsdienīgam dzīvesveidam / Martins Ingvars, Gunilla Ēlda ; no zviedru val. tulk. Madara Bernharda. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 153, [1] lpp. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju (145.-[154.] lpp.).
        ISBN 978-9984-233-66-6.

Rutku Tēvs, 1886-1961. Dumpīgā Rīga : vēsturisks romāns / Rutku Tēvs ; red. Māra Rune ; māksl. Viesturs Silvestrs Grants ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 223, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Rutku Tēva (īst.v. Arveds Mihelsons, 1886-1961) romānā attēlotais laikposms ir tā saucamais "kalendāra nemieru" laiks no 1584. līdz 1589. gadam; tajā darbojas daudz reālu vēsturisku personu. V. Granta ilustrācijas ar smalku grafiskās stilizācijas meistarību atveido vēsturiskā laikmeta notikumus un tēlus. - "Vēsturisks romāns"-- Uz vāka.
        ISBN 978-993-401-169-6 (ies.).

Kornblīta, Dženifera. Svaigēšana : tas ir tik vienkārši / Dženifera Kornblīta ; no angļu val. tulk. Sintija Zariņa ; red. Gundega Sēja ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 191 lpp. ; 23 lpp. - Skaidrojošā vārdnīca: 158.-167.lpp. - Oriģ. nos.: Raw Food Made Easy / Jennifer Cornbleet.
        ISBN 978-993-401-726-1.

 Dziedniecības gadagrāmata, 2012 / sast. un priekšv. sarakstīja Jānis Arvīds Plaudis, Elizabete Ozola ; atbildīgā redaktore Kristīne Kirkila ; vāka mākslinieciskais noformējums: Ingus Feldmanis. - Rīga : Jumava, 2011 (Informatīvā biznesa centrs). - 206, [2] lpp. : il., tab. ; 19 cm. - Dziedniecības gadagrāmatā būs pieejama informācija lasītājam par daudz un dažādām veselības, ezoterikas un garīgām tēmām, sākot ar fiziskās sagatavotības uzturēšanu, ūdens nepieciešamību organismam, veselīgām diētām līdz pat audzēju profilaksei un aizsardzībai pret āderes starojumu.
        ISBN 978-9984-389-34-9.

Ansberga, Zigrīda. Saldējums : deserti un kokteiļi / Zigrīda Ansberga ; red. Elīna Vanaga ; dizains: Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 182 lpp. : il. ; 20 cm. - Sastāvdaļu alf. rād.: 180.-182. lpp. - Z. Ansbergas grāmatā sniegts ieskats saldējuma vēsturē, doti interesanti fakti par saldējumu, padomi saldējuma pagatavošanai mājas apstākļos, uzglabāšanai un dekorēšanai. Grāmatā ievietotas vairāk nekā 250 desertu, kūku, pamatēdienu un kokteiļu receptes. - Ietver rādītāju.
        ISBN 978-993-401-798-8.

Laukmane, Maija, 1953-. Nošalko gaiss : dzeja / Maija Laukmane ; atb. red. Kristīne Kirkila ; Zandas Marķitānes vāka mākslinieciskais iekārtojums. - Rīga : Jumava, 2011 (Mantoprint). - 103, [1] lpp. ; 20 cm. - M. Laukmane ir viena no mūslaiku ražīgākajām dzejniecēm. Viņas dzeja ir uzrunājoša, tā plūst un rit, un saista un priecē. Krājums ir vasarīgs, tik ļoti saskanīgs ar prāta lidojumu ziemas un pavasara pelēcību pavadot, ka gribas lasīt vēl un vēl un iesprukt vasarā, kā tas izdevies autorei. Viņa nebaidās, viņa iet paceltu galvu un sastop ceriņus, pirmos zaļos asnus, sauli un cīruļa treļļus.
        ISBN 978-9984-389-14-1.

Robertsons, Robins. Indras tīkls / Robins Robertsons ; no angļu val. tulk. Normunds Pukjans ; atbildīgā redaktore Kristīne Kirkila ; literārā redaktore Sarmīte Medne ; priekšvārda, 7.-9. lpp., autors Allens Kombss ; Roberta Blumberga vāka mākslinieciskais iekārtojums. - Rīga : Jumava, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 182, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.: 174.-[181.] lpp. - Oriģ. nos.: Indra's net.
        ISBN 978-9984-389-73-8.

Beridze, Levans. Fora : romāns / Levans Beridze ; no vācu val. tulk. Māra Poļakova ; literārā red. Maima Grīnberga ; māksl. Jānis Esītis ; grāmatas noformējumā izmantotas Ilzes Vanagas fotogr. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 132, [3] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 978-9984-8479-2-4 (ies.).

Lārka, Liza. Joga mājās : apgūstiet visas svarīgākās jogas pozas un kustības droši un sekmīgi / Liza Lārka un Marks Ansari ; no angļu val. tulk. Ansis Kolmanis ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā red. Ieva Kolmane. - Rīga : Jumava, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 95 lpp. : krās. il. ; 24 cm. - Šī praktiskā rokasgrāmata noderēs ikvienam, kas vēlas sākt nodarboties ar jogu vai iemācīties vingrinājumus veikt savās mājās vai citās vietās. - Oriģ. nos.: Yoga at home.
        ISBN 978-9984-389-90-5 (spirālies.).

Sarno, Džons E. Muguras sāpju ārstēšana : emociju ietekme uz veselību / Džons E. Sarno ; no angļu val. tulk. Elviss Ozols ; red. Māra Cielēna ; medicīnas red. Maija Šetlere ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2011 (Dardedze Hologrāfija). - 175, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - Rād.: 169.-[176.] lpp. - Oriģ. nos.: Healing back pain.
        ISBN 978-9984-86911-7.

Zīverts, Juris, 1920-. Kā mēs pārdzīvojām "visinteresantāko" laikmetu vēsturē : Otrais pasaules karš un manas paaudzes likteņgaitas / Juris Zīverts ; red. Māra Jurševica. - Rīga : Vesta LK, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 496 lpp. : il., ģīm. ; 24 cm. - J. Zīverta grāmata ir atmiņu stāsts par viņa paaudzi no pagājušā gadsimta divdesmitajiem līdz sešdesmitajiem gadiem - kā viņi individuāli un kopumā pārdzīvoja šo trauksmaino laikmetu. Stāsta pamatā ir reāli notikumi J. Zīverta un aculiecinieku skatījumā. Daudzi raksturīgi notikumi koncentrēti nodaļās, kas veltītas astoņu tuvāko draugu dzīves epizodēm.
        ISBN 978-993-481-395-5.

Semjonova, Anastasija. Ārstēšanās ar siltumu / Anastasija Semjonova ; no krievu val. tulk. Lilija Lauce ; Lienes Apines vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Vieda, Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 2011 (Latgales druka). - 127, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. - Veselības uzlabošanai iespējams izmantot daudzas senas, daļēji aizmirstas, tomēr pietiekami efektīvas metodes. Viena no tām ir siltumterapija – universāla un droša atveseļošanās sistēma, kas neprasa lielus līdzekļus. Tā ietver hidroterapiju, kapilārterapiju, fizioterapiju, helioterapiju, ārstēšanos ar sauso siltumu un pat uguni... Par to, kā ar siltumterapijas palīdzību ārstēt daudzas slimības, atvieglot ar hroniskām kaitēm slimojošo cilvēku stāvokli, stāsta Anastasija Semjonova. - Oriģ. nos.: Лечение теплом.
        ISBN 978-9984-7826-2-1.

Grīnerts, Helmūts. Sēnes : iepazīsim sēnes dabā! / Helmūts un Renāte Grīnerti ; no vācu val. tulk. Inita Dāniele ; redaktore Maruta Kusiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 192 lpp. : il. ; 19 cm. - Rād.: 184.-191. lpp. - Tulk. no izd.: Pilze.
        ISBN 978-993-402-185-5.

Baumanis, Vilnis, 1936-. Pārbaudījums : romāns / Vilnis Baumanis ; red. Gundega Saulīte ; māksl. Daiga Brinkmane ; vāka foto: Dzintra Alversone. - Rīga : Vesta-LK, 2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 288 lpp. ; 22 cm. - (Laika grāmata). - V. Baumanis ir viens no tiem tūkstošiem latviešu, kas, vēl bērni būdami, Otrā pasaules kara beigu posmā nonāca degošajā Vācijā un piecus gadus vēlāk Amerikā. 2003. gadā iznāca V. Baumaņa pirmais romāns "Karš kalnā" par zēnu dēkām Vācijas bēgļu nometnē. Šajā romānā atainota mazliet savdabīga 1950. gadu Amerikas latviešu sabiedrība: reizē nacionāli aktīva un pasīva, ticīga un neticīga. Redzēsiet arī latviešu jauniešus meklējam savu identitāti.
        ISBN 978-993-481-396-2.

Робертс, Нора. Интерлюдия смерти : [романы] / Нора Робертс ; [пер. с англ.: Е. Кудрявцевой, Ю. Гольдберга, К. Савельева]. - Москва : Эксмо, 2010. - 413, [2] с. - Oriģ. nos.: Interlude in death. Midnight in death. Haunted in death / Nora Roberts.
        ISBN 978-5-699-42151-0.

Devero, Džūda. Karaļa sala / Džūda Devero; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 375, [6] lpp.
        ISBN 978-9984-355-79-5.

Filipsa, Sūzana Elizabete. Dienvidu roze : romāns / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 408, [3] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Just Imagine.
        ISBN 978-9984-355-80-1.

Koelju, Paulu. Maktub : [atziņu izlase] / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. E.Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2002. - 174, [1] lpp.
        ISBN 9984-230-31-7.

Šillers, Frīdrihs. Laupītāji : luga 5 cēl. / Frīdrihs Šillers ; no vācu val. tulk. Ē.Lūse; māksl. Viesturs Grants. - Rīga : Liesma, 1975. - 214, [1] lpp. : il.

Brice, Ieva, 1989-. Krista : romāns / Ieva Brice ; red. Aija Lāce ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009] (a/s "Poligrāfists"). - 253, [1] lpp. ; 20 cm. - (Gandrīz pieaudzis). - I. Brices romāns guvis žūrijas atzinību konkursā "Zvaigznes grāmata 2007. Latviešu oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem". Jaunā autore šobrīd ir studente, bet romāns tapis vēl vidusskolas laikā. Tā galvenā varone Krista ir mātes nemīlētā meita. Taču Kristai ir Edgars. Abu bērnības draugu mīlestībai nav ne šķēršļu, ne robežu. Tiek kalti nākotnes plāni. Taču liktenim labpatīk izspēlēt ļaunu joku...
        ISBN 978-993-400-247-2.

Stīvotera, Megija. Trīsas : romāns / Megija Stīvotera ; no angļu val. tulk. Ieva Kalnciema ; red. Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic). - 365, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Shiver.
        ISBN 978-993-402-087-2.

Šepetis, Rūta. Starp pelēkiem toņiem : romāns / Rūta Šepetis ; no angļu val. tulk. un rediģējusi Silvija Brice. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 350, [1] lpp. : kartes ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Between shades of gray.
        ISBN 978-993-402-238-8.

Rubenis, Juris, 1961-. Es ticu, Dievs, ka tu mani saproti : lūgšanas un meditācijas / Juris Rubenis, Māris Subačs ; red. Zane Seņkova ; Māra Subača zīm. ; Aigara Truhina dizains. - [2. izd.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005 (Preses nams). - 135, [1] lpp. : zīm. ; 17 cm. - Pieejama arī e-grāmata LNB Elektronisko resursu lasītavā. - Grāmata, kas dzimusi dzīvā pieredzē, attiecībās ar Dievu, palīdzēs arī daudziem citiem sajust to debesu pieskārienu, ko sajutuši autori. Tā domāta mūsdienu cilvēkiem, kam raizes sagādā koncentrēšanās spēju trūkums, garīgā dzīve un citas problēmas. 1. izdevums iznāca 2000. gadā.
        ISBN 998437307X (ies.).

Fenvika, Elizabete. Māte un bērns : ilustrēta enciklopēdija / Elizabete Fenvika ; no angļu val. tulk. K. Stalte, J. Aldersons. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2002]. - 264 lpp. : il., ģīm., tab. ; 29 cm. - Alf. rād.: 258.-263.lpp. - Oriģ. nos.: The complete book of mother & baby care / Elizabeth Fenwick, 1990, 1995, 2001.
        ISBN 9984-224-45-7 (ies.).

Lūle, Vīlma. Piedodu sev / Lūle Vīlma ; tulk. Sandra Priedīte ; red. Indra Gorenko ; iev., 6.-7.lpp., aut. Aleksandrs Matisons. - Rīga : Kantri nams, 1999 (IU "Mācību apgāds"). - 269, [1] lpp. : il., ģīm., tab. ; 22 cm. - Igauņu ārstes un dziednieces L. Vīlmas grāmata palīdz sasniegt jaunu apziņas pakāpi tiem, kuri vainu nemeklē citos cilvēkos, bet, izvērtējot savas kļūdas, spēj no sirds piedot un mīlēt. Lasītājs ne tikai atradīs informāciju, kā paša spēkiem atbrīvoties no fiziskām kaitēm, bet arī sapratīs, kā atrisināt sasāpējušas problēmas, rast dvēseles mieru un līdzsvaru starp materiālo un garīgo pasauli. - Oriģ. nos.: Ellujäämise õpetus / Luule Viilma.
        1. grām. Debesis cilvēkā jeb Dzīves mācība.
        ISBN 9984-656-02-0 (ies.).

Kroders, Oļģerts, 1921-. Mēģinu būt atklāts : autobiogrāfisks stāsts divās daļās / Oļģerts Kroders. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 270 lpp. : il., portr. ; 23 cm. - "Oļģerta Krodera režijas un lomas": [259.]-270. lpp.
        ISBN 978-993-402-050-6.

 "Mēs. XX gadsimts" : stāstu krājums / Ilze Jansone ... [u.c.]. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 270, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - Stāstu krājums "Mēs. XX gadsimts" ir divpadsmit latviešu rakstnieču kopīgs garadarbs. Soli pa solim, lapu pa lapai tajā izgaismojas Latvijas divdesmitā gadsimta vēsture, no piektā gada līdz deviņdesmitajiem.
        ISBN 978-9984-8478-6-3.

Transtremers, Tomass. Dzeja / Tomass Transtremers (Tomas Tranströmer) ; no zviedru val. atdzejojuši Juris Kronbergs un Guntars Godiņš ; [priekšv. autors Juris Kronbergs]. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 286, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 978-9984-87208-7.

Akmentiņš, Andris, 1969-. Zemeņu blūzs : dzejas izlase / Andris Akmentiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 117, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - A. Akmentiņa dzejas izlasē iekļauti dzejoļi no piecām grāmatām. Daži dzejoļi te nodrukāti citādi, nekā agrāk, dažus minētajās grāmatās nevar atrast, bet divas no šīm grāmatām nemaz nav iznākušas. Starp nodaļām ir dziesmas ar akordiem. Dzeja iedvesmos kaut ko iesākt ar savu dzīvi - iet laukā, redzēt saullēktu, simt pirmo reizi kļūdīties un mēģināt vēl. - "Starp nodaļām ir dziesmas ar akordiem"--[5.] lpp.
        ISBN 978-993-402-049-0.

Ness, Patriks. Haosa spēle : [triloģija] / Patriks Ness ; no angļu valodas tulk. Daina Ozoliņa ; redaktore Anda Brazauska ; mākslinieks Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 452, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: The knife of never letting go.
        1. grām. Nazis, ko neatlaist.
        ISBN 978-993-402-234-0.

Muciniece, Kristīne. Eņģeļu acis / Kristīne Muciniece. - [B.v.] : Ameija, [2011]. - 253, [3] lpp. : il.
        2. grām. Vēstules.
        ISBN 978-993-481-892-9.

Bariko, Alesandro. Emava / Aleksandro Bariko ; no itāļu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Atēna, 2011 ("Jelgavas tipogrāfija"). - 157, [1] lpp. ; 21 cm. - (Grāmatas, pie kurām atgriezties).
        ISBN 978-9984-344-15-7.

Kaziņiks, Mihails. Ģēniju noslēpumi : grāmata cilvēkiem, kuri vēl nav zaudējuši ģenētisko atmiņu / Mihails Kaziņiks; no krievu val. tulk. Lāse Vilka. - Rīga : Jumava, [2011]. - 348, [1] lpp. : il. - Savā grāmatā ”Ģēniju noslēpumi” Mihails Kaziņiks dalās pieredzē, kas iegūta daudzos koncertos, pētījumos, interesantos eksperimentos un pat biznesa konferencēs. Tās pamatā ir izpratne par mākslas (mūzikas, dzejas, literatūras, tēlotājas mākslas) milzīgo enerģiju un iespējām, ko tā varētu dot mūsdienu cilvēkam.
        ISBN 978-993-411-011-5.

Fekseuss, Henriks. Dari, ko es vēlos! : grāmata par ietekmēšanu / Henriks Fekseuss; no zviedru val. tulk. Inese Dragūne u.c. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 304 lpp.
        ISBN 978-993-402-137-4.

Eko, Umberto. Prāgas kapsēta : [romāns] / Umberto Eko ; no itāļu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 482, [6] lpp. : il., tab., faks. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Il cimitero di Praga.
        ISBN 978-9984-233-74-1 (ies.)

Stīvotera, Megija. Trīsas : romāns / Megija Stīvotera ; no angļu val. tulk. Ieva Kalnciema ; red. Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic). - 365, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Shiver.
        ISBN 978-993-402-087-2.

Šepetis, Rūta. Starp pelēkiem toņiem : romāns / Rūta Šepetis ; no angļu val. tulk. un rediģējusi Silvija Brice. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 350, [1] lpp. : kartes ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Between shades of gray.
        ISBN 978-993-402-238-8.

Kroders, Oļģerts, 1921-. Mēģinu būt atklāts : autobiogrāfisks stāsts divās daļās / Oļģerts Kroders. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 270 lpp. : il., portr. ; 23 cm. - "Oļģerta Krodera režijas un lomas": [259.]-270. lpp.
        ISBN 978-993-402-050-6.

 "Mēs. XX gadsimts" : stāstu krājums / Ilze Jansone ... [u.c.]. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 270, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - Stāstu krājums "Mēs. XX gadsimts" ir divpadsmit latviešu rakstnieču kopīgs garadarbs. Soli pa solim, lapu pa lapai tajā izgaismojas Latvijas divdesmitā gadsimta vēsture, no piektā gada līdz deviņdesmitajiem.
        ISBN 978-9984-8478-6-3.

Transtremers, Tomass. Dzeja / Tomass Transtremers (Tomas Tranströmer) ; no zviedru val. atdzejojuši Juris Kronbergs un Guntars Godiņš ; [priekšv. autors Juris Kronbergs]. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 286, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 978-9984-87208-7.

Akmentiņš, Andris, 1969-. Zemeņu blūzs : dzejas izlase / Andris Akmentiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 117, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - A. Akmentiņa dzejas izlasē iekļauti dzejoļi no piecām grāmatām. Daži dzejoļi te nodrukāti citādi, nekā agrāk, dažus minētajās grāmatās nevar atrast, bet divas no šīm grāmatām nemaz nav iznākušas. Starp nodaļām ir dziesmas ar akordiem. Dzeja iedvesmos kaut ko iesākt ar savu dzīvi - iet laukā, redzēt saullēktu, simt pirmo reizi kļūdīties un mēģināt vēl. - "Starp nodaļām ir dziesmas ar akordiem"--[5.] lpp.
        ISBN 978-993-402-049-0.

Ness, Patriks. Haosa spēle : [triloģija] / Patriks Ness ; no angļu valodas tulk. Daina Ozoliņa ; redaktore Anda Brazauska ; mākslinieks Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 452, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: The knife of never letting go.
        1. grām. Nazis, ko neatlaist.
        ISBN 978-993-402-234-0.

Muciniece, Kristīne. Eņģeļu acis / Kristīne Muciniece. - [B.v.] : Ameija, [2011]. - 253, [3] lpp. : il.
        2. grām. Vēstules.
        ISBN 978-993-481-892-9.

Bariko, Alesandro. Emava / Aleksandro Bariko ; no itāļu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Atēna, 2011 ("Jelgavas tipogrāfija"). - 157, [1] lpp. ; 21 cm. - (Grāmatas, pie kurām atgriezties).
        ISBN 978-9984-344-15-7.

Kaziņiks, Mihails. Ģēniju noslēpumi : grāmata cilvēkiem, kuri vēl nav zaudējuši ģenētisko atmiņu / Mihails Kaziņiks; no krievu val. tulk. Lāse Vilka. - Rīga : Jumava, [2011]. - 348, [1] lpp. : il. - Savā grāmatā ”Ģēniju noslēpumi” Mihails Kaziņiks dalās pieredzē, kas iegūta daudzos koncertos, pētījumos, interesantos eksperimentos un pat biznesa konferencēs. Tās pamatā ir izpratne par mākslas (mūzikas, dzejas, literatūras, tēlotājas mākslas) milzīgo enerģiju un iespējām, ko tā varētu dot mūsdienu cilvēkam.
        ISBN 978-993-411-011-5.

Fekseuss, Henriks. Dari, ko es vēlos! : grāmata par ietekmēšanu / Henriks Fekseuss; no zviedru val. tulk. Inese Dragūne u.c. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 304 lpp.
        ISBN 978-993-402-137-4.

Eko, Umberto. Prāgas kapsēta : [romāns] / Umberto Eko ; no itāļu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 482, [6] lpp. : il., tab., faks. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Il cimitero di Praga.
        ISBN 978-9984-233-74-1 (ies.).
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »