Jaunieguvumi martā

Ziņa publicēta 07.04.2012
Laikā, kad gājputni atgriežas Latvijā, no zemes sāk spraukties asni, jaunas dzīvības priekšvēstneši, taču ziema vēl joprojām spītē pavasarim un vēl neļauj uzsākt dārza darbu, ir iespēja atrast kādu brīvu mirkli grāmatu lasīšanai. Šeit apkopots grāmatu saraksts, kas Abonementā iegādātas martā.

Ostina, Džeina. Prāts un jūtas : romāns / Džeina Ostina ; no angļu val. tulk. un pēcvārda, 411.-[412.] lpp., autore Dagnija Dreika ; māksl. Aldis Aleks. - Atkārtots izd. - [Rīga] : Daugava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 411, [4] lpp. ; 21 cm. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģ. nos.: Sense and sensibility.
        ISBN 978-9984-410-49-4.

Reiters, Andžejs. Īstā bagātība / Andžejs Reiters ; red. Linda Kusiņa. - Rīga : [Autorizdevums], 2010. - 115, [1] lpp. : krās. il., il. ; 20 cm. - Vingrinājumu sistēma "Īstā bagātība" vienlaikus atgriež fizisko veselību un nolūku harmoniju. Šī grāmata ir īss praktisku padomu kopums savas patiesās dabas, veselības, un labklājības iegūšanai.
        ISBN 978-993-481-400-6.

Saļikovs, Andrejs. Nepāla : Bodhisatvas ceļš / Andrejs Saļikovs ; [no krievu val. tulk. Inna Vaitmane]. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 103 lpp., [64] lpp. iel. : il., kartes ; 21 cm. - (Zvaigzne Travel). - Ietver bibliogr. (102. lpp.).
        ISBN 978-993-402-018-6.

Strubergs, Pēteris, 1945-. Tuvie Austrumi : fascinējošie Jordānijas, Sīrijas un Libānas dārgumi. Svētā zeme Izraēla / Pēteris Strubergs. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 192 lpp., [48] lpp. iel. : il., kartes ; 21 cm. - (Zvaigzne travel). - Ietver bibliogr. (192. lpp.).
        ISBN 978-993-402-382-8.

Lācītis, Vilis. Pamodināt Lāčplēsi : [romāns] / Vilis Lācītis ; māksl. Ilva Kalnbērza. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 127, [1] lpp. ; 19 cm. - V. Lācītis, celtnieks no Rīgas, latviešu literatūrā ienāca ar romānu "Stroika ar skatu uz Londonu" (2010). Šis ir viņa jaunākais sacerējums.
        ISBN 978-9984-87227-8.

Bauere, Inguna. Ede, Pumpura sieva / Inguna Bauere ; red. Bārbala Simsone ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Preses nams Baltic). - 365, [1] lpp. ; 23 cm. - I. Bauere lasītājiem piedāvā romānu par ievērojama latviešu vīra dzīves biedreni, līdzgaitnieci un iedvesmotāju Edi Pumpuru (1852-1937), pirmās atmodas dzejnieka Andreja Pumpura (1841-1902) sievu. Darba saturā - ģimenes drāma, kurā maz gaiša viegluma, daudz skumju un vilšanās, nāves un vientulības, aizvainojuma un senu pārestību nepiedošanas.
        ISBN 978-993-402-380-4 (ies.).

Mežābele, Santa. Aiz loga dziedāja vējš / Santa Mežābele ; [sast. Ilona Vītola]. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2011]. - 234 lpp. ; 20 cm. - Izdevniecības ziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 978-9984-8353-4-1.

 Latviešu blēņu stāsti : žurnālā "Saskarsme" publicētie blēņu stāsti / red. Guntis Feldmanis, Induļa Bukas zīm. - Rīga : Vērtums, 2012. - 152 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-92025-2.

Mariņina, Aleksandra. Nāve kā māksla : [romāns] / Aleksandra Mariņina ; no krievu val. tulk. Dace Kārkliņa. - Rīga : Nordik, 2012. - 287 lpp. - Grāmata divās daļās. Kamenska, būdama privātdetektīve, izmeklē divas mīklainas slepkavības slavenā Maskavas teātrī. Uzdevumu sarežģī tas, ka aktieri, būdami atraktīvas un sarežģītas personības, "spēlē teātri", arī sniedzot liecības.
        1.grām. Maskas.
        ISBN 978-9984-85433-5.

Koreckis, Daņils. Rokenrols Kremļa dzīlēs / Daņils Koreckis ; [no krievu val. tulk. Maija Medne]. - Rīga : JUVETAS, [2009]. - 655 lpp. ; 21 cm. - (Krievu detektīvs).
        4. grām. Vēl viens spiegs.
        2. grām. Atrast spiegu; 3. grām. Izglābt spiegu; 4. grām. Vēl viens spiegs.
        ISBN 978-9984-8176-2-5.

Jansone, Ilze, 1943-. Meteņa (Kurmja vakara) būtība : zintnieciskās darbības un ēdieni / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, 2012. - 105, [6] lpp. : il., ģīm., tab. ; 17 cm. - (Latvju tautas garamantas par svinamajām dienām). - Bibliogr.: [107.-111.] lpp. - Senatnē Meteņi bija vispriecīgākie svētki, kas atzīmēja gaismas uzvaru pār tumsu. Meteņu tradīcijās spilgti redzam savstarpējo pakļautību un saistību starp seno notikumu atmiņām, Saules gaitu un Zemes cilvēku rituāliem, paražām, zintnieciskām tautas darbībām un zintnieku līmenī.
        ISBN 978-9984-86834-9.

Jansone, Ilze, 1943-. Nost ar kruķiem un bleķa locītavām! : muguras un locītavu atjaunošana ar dabas līdzekļiem pēc Ilzes Jansones sistēmas / Ilze Jansone. - Rīga : [Ilze Jansone], 2012. - 114 lpp. : il., ģīm. ; 17 cm. - (No dziednieces pieredzes). - Dziedniece I. Jansone grāmatā stāsta kā ar dabas līdzekļiem atjaunot kaulus un locītavas. Tajā doti autores padomi reimatisma, radikulīta, osteohondrozes, sāļu nogulsnēšanās, podagras, neiralģijas gadījumā. - Izdošanas ziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 978-9984-86833-2.

Zariņa, Vita. Uzdevumu krājums finanšu grāmatvedībā un nodokļos : (ar un bez atrisinājumiem) / Vita Zariņa, Anna Medne ; redaktore Lilita Vīksna ; vāka foto un dizains Una Šneidere. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2012 (Jelgavas tipogrāfija).). - 112 lpp. : tab. ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 63). - Bibliogr.: 98. lpp. (16 nos.). - Mācību grāmata ir praktisks palīglīdzeklis studentiem. Katras nodaļas beigās doti jautājumi paškontrolei, lai studentiem būtu iespēja pārliecināties par teorijas apgūšanu.
        ISBN 978-9984-8285-4-1.

Osho. Grāmata par bērnu : brīvība būt sev pašam / Osho ; tulk., red.: Aija Rožlapa ; vāka dizains: Irēna Žguta ; mākslinieciskais iekārtojums: Toms Gūtmanis. - Rīga : Sētava, 2011. - 237, [1] lpp. ; 25 cm. - Oriģ. nos.: The book of children.
        ISBN 978-993-481-015-2.

Šteimans, Josifs. Staļina diktatūra un tās sekas : monogrāfija / Josifs Šteimans ; red. Skaidrīte Svikša ; priekšv. sarakstīja Jānis Elksnis ; vāka un titullapas noformējums: Jānis Svenčs. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2011 (Latgales druka). - 167, [1] lpp. : ģīm. ; 21 cm. - Bibliogr.: 155.-157., 165.-167. lpp. / sast. Boriss Volkovičs. - J. Šteimana (1923-2011) monogrāfijā aplūkoti ne tikai Staļina valdīšanas gadi, bet arī šī tirāna prettautiskā režīma sekas 20. gadsimta otrajā pusē un 21. gadsimta sākumā.
        ISBN 978-9984-292-03-8 (ies.) : 300 eks.

Kokle-Līviņa, Vēsma. ...kad mūži Jāņu gredzenos savīti : romāns / Vēsma Kokle-Līviņa; sast. Ilona Vītola. - Rīga : Vītola izdevniecība, [2012]. - 84 lpp. - Uz vāka nosaukums: ...kad Jāņu gredzenos savīti mūži.
        ISBN 978-9984-8353-8-9.

Kalniņš, Gunārs, 1932-. Neaizmirstamā bērnība / Gunārs Kalniņš. - [Rīga] : Autora izd., 2012. - 130 lpp.

Feldhana, Šauntija. Tikai sievietēm : kas jums būtu jāzina par vīriešu iekšējo dzīvi / Šauntija Feldhana ; tulk. Sabīne Golubovska ; red. Ingūna Pūkaine. - Rīga : Sauleja, 2012. - 190 lpp. : diagr., tab. ; 18 cm. - Bibliogr.: 187.-188. lpp. - Oriģ. nos.: For women only.
        ISBN 978-9984-494-24-1 (ies.).

Smedlija, Dženija. Dzīvnieks tavs sargeņģelis / Dženija Smedlija; no angļu val. tulk. Kristīna Blaua. - Rīga : Jumava, 2012. - 198, [1] lpp. - Šajā grāmatā Dženija Smedlija, slavena spirituālā dziedniece, dzīvnieku mīļotāja, terapeite un konsultante, pēta dzīvnieku daudzos spirituālos aspektus, sniedzot padomus, kā sasniegt tuvāku saskarsmi ar savu mīluli. Viņa iepazīstina ar stāstiem par dzīvniekiem, kas atgriezušies pēc nāves vai pār kuriem nākusi dievišķa žēlastība. “Dzīvnieks tavs sargeņģelis” palīdz dzīvniekiem un cilvēkiem kļūt vienotiem un sniedz mierinājumu tiem, kuri sēro par zudušu dzīvnieku, parādot, ka viņi patiesībā nekad nepazūd.
        ISBN 978-993-411-063-4.

Mīda, Rišela. Vampīru akadēmija / Rišela Mīda ; no angļu val. tulk. Laura Dreiže. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 333, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vampīru akadēmija).
        1. grām. Salnas skartie.
        ISBN 978-993-402-327-9.

Bērna, Ronda. Spēks / Rhonda Byrne ; no angļu val. tulk. Andis Būrmanis un Ilze Būrmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic). - 250, [5] lpp. : krās. il. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: The power. - "The secret"--Titlp.
        ISBN 978-993-401-722-3 (ies.).

Morisone, Tonija. Žēlastība / Tonija Morisone ; no angļu val. tulk. Ieva Lešinska. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 188 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 978-993-402-548-8.

Kosteņecka, Marina. Vēstules no mājām / Marina Kosteņecka ; no krievu val. tulk. Maija Kudapa ; atbildīgā red. Anna Pavlovska ; Daira Hofmaņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2012] (Informatīvā biznesa centrs). - 271, [33] lpp. : il., faks. ; 24 cm. - Oriģ. nos.: Письма из дома.
        ISBN 978-993-411-024-5 (ies.).

 Šalles un cepures : idejas moderniem adījumiem / tulk. Ārija Servuta ; atb. red. Anna Pavlovska. - [Rīga] : Jumava, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 79 lpp. : krās. il. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Schals & Mützen.
        ISBN 978-993-411-061-0 (spirālies.).

Kjernborga, Ulrika. Verdzene : [romāns] / Ulrika Kjernborga ; no zviedru val. tulk. Rute Lediņa ; Lijas Brīdakas atdzejojumi ; redaktore Rūta Koluža ; mākslinieks Māris Sīmansons ; fotogrāfs Bruno Kabucis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 439, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Myrrha.
        ISBN 978-993-400-857-3.

Praera, Lilija. Virtuve / Lilija Praera ; no angļu val. tulk. Tamāra Liseka. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 269, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 978-993-402-352-1.

Ščadilovs, Jevgeņijs. Zarnu trakta attīrīšana / Jevgeņijs Ščadilovs ; no krievu val. tulk. Kristīne Stalte ; red. Jana Taperte ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 123, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Кишечник. Очищение и восстановление. - Izdošanas gads precizēts ISBN aģentūrā.
        ISBN 978-993-402-079-7.

Bankovskis, Pauls, 1973-. Zvēru zvaigznājs : pasakas pieaugušajiem / teksts, ilustrācijas un vāka dizains: Pauls Bankovskis ; red. Dace Sparāne ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 111, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - P. Bankovska grāmatu veido seši stāsti, kuros rakstnieks sev raksturīgā, īpaši empātiskā stilistikā ļauj ieraudzīt dažādas dzīvniekiem raksturīgas īpašības cilvēkos. Šīs pasakas būs gan lieliska atslodze no ikdienišķajām nedienām, gan sniegs vielu viegli rezignētām pārdomām par dzīvi un dzīvotājiem. P. Bankovska zvēri ir tepat līdzās un uzmanīgi mūs vēro, vienalga - ir mums treknie gadi vai krīzes laiks. Tas, vai šīs aprakstītās radības izvēlētas jauši vai nejauši, gan jānoskaidro lasītājam pašam.
        Saturs: Šķībais kāsis. Mis Nelaime. Slēgtais pagalms. Vabolis. Kompostkaudze un miskaste. Ziemas miegs.
        ISBN 978-9984-88702-9 (ies.).

Bliksena, Karena. Ziemas pasakas / Karena Bliksena ; no dāņu val. tulk. Pēteris Jankavs. - Rīga : Atēna, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 317, [2] lpp. ; 23 cm. - (Atēnas bibliotēka ; 20).
        ISBN 978-9984-344-16-4.

Kolbergs, Andris, 1938-. Tas lielais diletantu laiks : dienasgrāmata, 2008-2012 / Andris Kolbergs ; vāka noformējumā izmantota Māra Ārgaļa grafika ; vāka mākslinieciskais noformējums: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 579, [1] lpp. ; 22 cm. - Šodien ir nodzēstas sarkanās līnijas, kas vēl nemaz ne tik sen neļāva mākslai ar diletantismu saplūst. Šodien diletantisms svin svētkus visās jomās, politiku ieskaitot. Rakstnieka A. Kolberga dienasgrāmatu veido arī pa dažādiem noslēpumainiem un neizpaužamiem ceļiem pie autora nonākušie fakti un informācija, kurai viņš pats ir noticējis un tic joprojām.
        ISBN 978-9984-8479-5-5 (ies.).

Baņķis, Kristaps. Tavs astrologs : 18 spilgtākie Latvijas astrologi / Kristaps Baņķis ; māksl. Andris Bergmanis ; foto: Anda Krauze. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 273 lpp. : il., ģīm., faks. ; 29 cm. - Grāmatā apkopotas žurnālista un sertificēta astrologa K. Baņķa intervijas ar 18 Latvijā pazīstamiem astrologiem. Tajās atklāta astrologu personība, viņu specializācija, pagātnes notikumu un aktualitāšu vērtējums, nākotnes skatījums.
        ISBN 978-9984-87818-8 (ies.).

Renšovs, Patriks. Franklins Delano Rūzvelts : biogrāfija / Patriks Renšovs ; no angļu val. tulk. Ojārs Sarma ; atbildīgā red. Mārīte Gulbe ; literārā red. Mirdza Kalva ; māksl. Arnis Rožkalns. - Rīga : Jumava, 2006 (SIA "Valmieras tipogrāfija "Lapa").). - 234, [2] lpp., 16 lpp. il. ; 25 cm. - (Varas biogrāfija). - Bibliogrāfija: 212.-[219.] lpp. - Oriģ. nos.: Franklin D. Roosevelt / Patrick Renshaw.
        ISBN 9984-380-81-5 (ies.).

Fleišhauers, Volframs. Purpura līnija : detektīvromāns / Volframs Fleišhauers ; no vācu val. tulk. Uldis Sīlis ; red. Lolija Soma ; Māra Sīmansona vāka dizains ; vākam izmantota Bruno Kabuča fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 350, [1] lpp., 4 lpp. krās. il. : il., faks. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Die Purpurlinie.
        ISBN 978-9984-407-71-5 (ies.).

Veinberga, Jana. Nenotikusi mīlestība : stāsti / Jana Veinberga ; [red. Lolija Soma ; māksl. Vita Lēnerte]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Rīga : a/s "Poligrāfists"). - 139, [2] lpp.
        Saturs: Mīlestība ; Bez vārdiem ; Tikai viena nakts ; Krāsas ; Zīmējumi ; Mīļais ar mani nerunā ; Tango ; Vēstule ; It kā nekas nebūtu noticis: Atradums ; Katarīna ; Mājas ; Skaisti ; Sieviete ; Kaisle ; Jūtas ; Dāvana ; Bērns ; Šķiršanās ; Viss turpinās ; Grēksūdze.
        ISBN 978-993-401-879-4.

Svīre, Māra, 1936-. No sākuma līdz Ziemassvētkiem : stāstu krājums / Māra Svīre ; red. Gundega Sēja ; vāka māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 170, [3] lpp. ; 20 cm. - M. Svīres stāstu krājums aizraus lasītāju kā savdabīgs "tekstu detektīvs", liekot pašam kļūt par piedāvāto situāciju kodu pētnieku. Autores izkoptā, bagātīgā valoda, dzirkstoši dialogi, un visam pāri - neviltots, draisks un vienlaikus šarmants humors, kas padara gaišas pat dramatiskās situācijas, bet patiesi komiskās - par īstām prozas pērlēm.
        Saturs: Mezgls. Blandonis... mīļais. Melns kaķis. Pa ķieģelim. Trešais brālis. Zaļais jātnieks. Brīvais cilvēks. Elpa. Egļu katedrāle. Trīs asaru lāses. Uz rītiem no Ēdenes.
        ISBN 978-993-402-377-4 (ies.).

Kivičs, Andris, 1977-. Mana privātā dzīve : tik atklāti kā vēl nekad / Andris Kivičs ; autora redakcijā ; Aigara Truhina vāka dizains ; vāka foto: Juris Ķilkuts. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 349, [2] lpp., [16] lpp. krās. il., ģīm. ; 20 cm. - Mūziķa A. Kiviča grāmatā dotas atbildes uz daudziem jautājumiem par viņa dzīvi, kas interesē daļu sabiedrības. A. Kivičs stāsta patiesību par to skandalozo notikumu aizkulisēm, kuri norisinājās ap viņu. Lietas un personas sauktas īstajos vārdos. Nekas šajā grāmatā nav izdomāts, un autors var atbildēt par katru savu vārdu.
        ISBN 978-993-402-387-3.

O'Konors, Džozefs. Mūza : romāns / Džozefs O'Konors ; no angļu val. tulk. Ieva Kalnciema. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 301, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 978-993-401-865-7.

Lukjanskis, Egils, 1937-2008. Sieviete visam mūžam : Atliktais laiks : romāni / Egils Lukjanskis ; red. un priekšv. aut. Valdis Veilands ; Vitolda Kucina zīmējumi ; Inta Vilcāna vāka dizains. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 478, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.: [479.] lpp. (39 nos.). - Grāmatā ievietoti pazīstamā latviešu rakstnieka E. Lukjanska divi agrāk publicēti romāni "Atliktais laiks" un "Sieviete visam mūžam". Romāni par mīlestību un naidu, par to, kas ļauns un kas labs.
        ISBN 978-9984-87820-1 (ies.).

Perls, Eriks. Rekonekcija : [dziediniet citus, dziediniet sevi] / Eriks Perls ; no angļu val. tulk. Ina Strautniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 287, [1] lpp. ; 22 cm. - Izdošanas gads precizēts ISBN aģentūrā.
        ISBN 978-993-401-866-4.

Kurkovs, Andrejs. Pikniks uz ledus : romāns / Andrejs Kurkovs ; no krievu valodas tulk. Haralds Šēnknehts ; red. Silvija Ernštreite ; māksl. Arnis Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 267, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Пикник на льду.
        ISBN 978-993-400-482-7.

Verbērs, Bernārs. Mēs - dievi : romāns / Bernārs Verbērs ; no franču val. tulk. Maija Indraša ; red. Rūta Koluža ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 462, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Nous, les Dieux.
        ISBN 978-993-402-333-0 (ies.).

Višņevskis, Janušs Leons. Mīļākā : stāsti / Janušs Leons Višņevskis ; no poļu val. tulk. Irēna Birzvalka ; red. Dace Barone ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 181, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Zespoły napięć.
        ISBN 978-993-402-351-4 (ies.).

Heniņš, Arturs. Smilšu pulkstenī birst cits laiks / Arturs Heniņš; māksl. noformējums Dairis Hofmanis. - Rīga : Jumava, 2012 (iespiests tipogrāfijā "Zelta rudens"). - 326, [1] lpp. - Ceturtā grāmata vēsturisko romānu sērijā, kas vēsta par gadsimtu seniem notikumiem Rīgā. Romānā autors pievēršas 1907. gada notikumiem – laikam, kad cilvēku prātos vēl mutuļo 1905. gada idejas, ļaudis “puķu valodā”.
        ISBN 978-993-411-059-7.

Untāls, Edgars. Pārdošanas burvis : par pārdošanu, kas nav pārdošana / Edgars Untāls ; publicēšanai sagatavojusi Zinta Stikute ; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists).). - 302 lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogr.: 301.-302. lpp. - E. Untāla grāmata ir par pārdošanu, kas nav pārdošana, par pārdevējiem, kas mīl savu darbu, un klientiem, kuri ir labākie draugi. Par mums pašiem un brīžiem, kad atklājam sevi no jauna.
        ISBN 978-993-402-515-0.

Beile, Mirjama. Maizes cepamprieks : 200 pašceptas maizes receptes / Mirjama Beile ; no vācu val. tulk. Sigita Kušnere ; atb. red. Anna Pavlovska ; literārā red. Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 128 lpp. : krās. il. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Brotbacklust. - "Receptes 500 g un 750 g maizes klaipiem, receptes maizei bez glutēna, saldi un pikanti ievārījumi"-- Uz vāka.
        ISBN 978-993-411-062-7 (spirālies.).

Puidze, Irisa, 1956-. Sirds valodā runājot : dzeja / Irisa Puidze ; sast. Ilona Vītola ; dizains: Gatis Priednieks-Melnacis. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, 2012. - 96 lpp. : il. ; 17 cm. - I. Puidzes dzejoļi atklāj viņas būtību, spēju saskatīt lietu un norišu likumsakarības, ar sirdi izjust pasauli un saredzēt tajā skaisto un patieso. Šis autorei ir pirmais dzejoļu krājums, lai gan ar dzeju I. Puidze ir draugos jau sen. Viņas izteiksmes veids - caur dzeju atklāt savas izjūtas.
        ISBN 978-9984-8353-5-8 (ies.).

Kinga, Lorija R. Stropa dievs : turpinājums grāmatai "Bišu valoda" : [detektīvromāns] / Lorija R. Kinga ; no angļu val. tulk. Īrisa Vīka ; red. Ilze Čerņevska ; Ilgoņa Riņķa vāka dizains. - Rīga : Avots, 2011 (Tipogrāfija Ogrē). - 467 lpp. ; 20 cm. - (Izmeklē Šerloks Holmss un Mērija Rasela). - Turpinājums grāmatai «Bišu valoda». Šerloks Holmss ar ievainoto dēlu un Mērija Rasela ar mazo Estellu steigā pamet asiņaino upurakmens altāri. Viņi nojauš, ka neprātīgais slepkava ir dzīvs un tiem seko. Holmsa un Raselas ceļi šķiras. Sazināties iespējams tikai ar šifrētām telegrammām un sludinājumiem laikrakstos. Atklāt mistisko noziedznieku grupējumu,kura saknes sniedzas dziļi valdības gaiteņos, palīdz atmaskot Šerloka Holmsa brālis un Skotlendjarda aģents Maikrofts, kurš, iespējams, zina pārāk daudz... - Oriģ. nos.: The God of the hive.
        ISBN 978-9984-85944-6.

Dreiže, Laura, 1990. Naktstauriņš : romāns / Laura Dreiže ; red. Aldis Vēvers ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 430, [1] lpp. - Šis ir rakstnieces L. Dreižes ceturtais romāns - un pirmais, kurā autore pievērsusies šausmu žanram. Divdesmitgadīgajai Robinai nav viegli apvienot jurisprudences studijas un darbu vietējā policijas iecirknī, turklāt viņai piemītošās paranormālās spējas sagādā ne tikai nežēlīgas galvassāpes. Neparedzamās un mīklainās vīzijas ietekmējušas arī attiecības ģimenē. Visparastākā vizīte pie slimnīcas ārsta ierauj Robinu arvien baisāku notikumu kaleidoskopā, kuru griež kāds nenotverams galvaspilsētā klejojošs sērijveida slepkava.
        ISBN 978-993-402-417-7 (ies.).

Jūnasons, Jūnass. Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda / Jūnass Jūnasons ; no zviedru val. tulk. Rute Lediņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 430, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 978-993-402-394-1.

 Nomedī, pagatavo un apēd! : praktiski padomi un medījumu ēdienu receptes / [sakārt. Inese Pelūde]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 64 lpp. ; 20 cm. - Izdošanas gads precizēts ISBN aģentūrā.
        ISBN 978-993-402-041-4.

Kapote, Trūmens. Mirjama : Aizvērt pēdējās durvis : stāsti / Trūmens Kapote ; no angļu val. tulk.: Kārlis Žols un Sigita Čomikova ; red. Maruta Babule ; Ingunas Kļavas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 79, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Miriam. Shut a final door.
        ISBN 978-993-400-434-6 (ies.).

Kalnača, Andra. Morfoloģijas stilistika : monogrāfija / Andra Kalnača ; redaktore Gita Bērziņa ; vāka dizains: Agris Dzilna. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 143 lpp. : sh. ; 24 cm. - Bibliogr.: 127.-137. lpp. (179 nos.). - A. Kalnačas monogrāfijā pētītas latviešu valodas gramatisko formu stilistiskās funkcijas, klasificēti morfoloģijas stilistiskie resursi. Par morfoloģisko valodas elementu stilistiskās klasifikācijas pamatu grāmatā uzlūkota gramatisko formu paradigmatika un sintagmatika. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 978-9984-454-19-1.

Lorenca, Terēze, 1951-. Skaistuma anatomija : būt un palikt izskatīgai : rokasgrāmata sievietei / Terēze Lorenca ; sast. Dagnija Dreika. - Rīga : Daugava, [2012] (Rēzekne : Latgales druka). - 287, [1] lpp. ; 17 cm.
        ISBN 978-9984-410-56-2.

Avotiņa, Daina. Kad lausks cērt : romāns / Daina Avotiņa ; red. Bārbala Simsone ; Aigara Truhina vāka dizains ; vāka noform. izmantota Vijas Kilblokas fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 471, [1] lpp. ; 21 cm. - D. Avotiņas romāns ir vienlaikus episki vērienīgs un intīmi personisks stāstījums par vienu no mūsu valsts vēstures vispretrunīgākajām lappusēm. Sižeta pamatā ir kādas 20. gadsimta sākuma Ziemeļvidzemes latviešu lauku saimes dzīve, kuras rimto ikdienas plūdumu pārtrauc pārmaiņu laiki - revolūciju un brīvības cīņu gadi. Kas notiek vienkāršā "mazā cilvēka" dzīvē? Kāda cena būs jāmaksā par brīvību - tiklab personisko, kā valstisko?.
        ISBN 978-993-401-724-7 (ies.).

 Garšvielas Latvijā / sast. Irīda Miska ; atb. red. Anna Pavlovska ; literārā red. Ruta Šterna ; priekšv. sarakstīja Jānis Garančs ; Ivetas Paegles noform. - Rīga : Jumava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 134, [1] lpp. : il. ; 19 cm. - Grāmatā aplūkoti Latvijā augošie un virtuvē izmantojamie garšaugi. Garšvielas jālieto ar mēru, lai tās nenomāktu, bet gan akcentētu produkta garšu. Grāmatā dotas arī ēdienu receptes. - Grāmata spirāliesējumā.
        ISBN 978-993-411-026-9 (spirālies.).

Smits, Edvards K. Dārza noslēpumu grāmata : atklājiet Edvarda Smita dārzkopja pieredzi / Edvards K. Smits ; no angļu val. tulk. Gunta Dejus ; Džesikas Ārmstrongas dizains. - Rīga : Madris, [2011]. - 323 lpp. : krās. il., tab. ; 29 cm. - Rād.: 322.-323. lpp. - Oriģ. nos.: The Vegetable gardener’s bible.
        ISBN 978-9984-315-18-8 (ies.).

Šarma, Robins. Līderis bez titula : mūsdienīgs stāsts par patiesiem panākumiem biznesā un dzīvē / Robins Šarma ; no angļu val. tulk. Līga Erkmane ; red. Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 234, [5] lpp. ; 20 cm. - Grāmatas autors dalas piecpadsmit darba gados uzkrātā pieredzē, kā apgūt līderu mācības metodes. Līderu mācības sistēma, kā arī izklāstītie principi, līdzekļi un taktika, uz kuriem tā balstīta, ir reāla, un tā tūkstošiem cilvēku pasaules organizācijās palīdzējusi gūt uzvaras biznesā un būt līderiem savā nozarē. Grāmata domāta plašam lasītāju lokam. - Oriģ. nos.: The leader who had no title.
        ISBN 978-9984-85943-9.

Nagliņa, Agnese, 1981-. Dekupētas dāvanas / Agnese Nagliņa ; red. Elīna Vanaga ; māksl. Laura Akmane ; Agneses Nagliņas zīmējumi un foto ; vāka dizains: Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 32 lpp. : il. ; 20 cm. - (Rokdarbi ; 13). - A. Nagliņa grāmatā soli pa solim apraksta dekupāžas procesu un iedvesmo radošam darbam. Ievaddaļā sniegts vispārējs darba gaitas apraksts dekupāžai uz koka, audekla, tekstilizstrādājumiem un stikla, kā arī piedāvātas idejas dekupējuma izkārtojumam uz priekšmeta. Pastāstīts, kā dekupēt konkrētus priekšmetus - T kreklu, salvešu gredzenus, paplāti, rotaslietu statīvu un citus. - Izdošanas gads precizēts ISBN aģentūrā.
        ISBN 978-993-402-498-6.

Guščo, Jurijs. Ilgmūžības seifa 12 atslēgas, jeb, Pasaules pilsoņa dzīve / Jurijs Guščo ; no krievu val. tulk. Juris Miesnieks ; red.: Margita Krasnā, Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic). - 429, [1] lpp. : krās. il., diagr., tab. ; 25 cm. - Oriģ. nos.: 12 ключей от сейфа долголетия.
        ISBN 978-993-402-064-3 (ies.).

 (Divas) puses. Latviešu kara stāsti : Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās / dienasgrāmatu tekstus publicēšanai sagatavojuši Laura Ardava, Didzis Bērziņš, Gita Siliņa ; Ulda Neiburga, Vitas Zelčes redakcijā ; literārā redaktore Aija Lāce ; mākslinieks Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2011. - 422, [1] lpp. : il., faks. ; 19 cm. - (Nospiedumi). - Bibliogr.: 408. - [418.] lpp. un norādes parindēs. - Grāmata piedāvā ielūkoties Otrā pasaules kara frontēs tapušās sešās latviešu karavīru dienasgrāmatās. Trīs to autori karoja Padomju Savienības karaspēkā un trīs - Vācijas bruņotajos spēkos. Viņi visi kopā mums rada stāstu par latviešu karalaika ikdienu Otrā pasaules kara frontes abās pusēs.
        Saturs: PAR KARU, KARAVĪRIEM UN SOCIĀLO ATMIŅU: Par karu, vēsturi un cilvēkiem / Vita Zelče. Latviešu militārie formējumi PSRS un Vācijas bruņotajos spēkos Otrajā pasaules karā / Uldis Neiburgs. Karavīru dienasgrāmatas: vēstures pētniecības avots, subjektīva pagātnes liecība un atspīdums mūslaiku sociālajā atmiņā / Laura Ardava, Didzis Bērziņš, Gita Siliņa. DIENASGRĀMATAS: Dienasgrāmatu publicēšanas principi. 201. (vēlāk - 43. gvardes) latviešu strēlnieku divīzijas vecākā leitnanta Alberta Dāboliņa dienasgrāmata. 1942. gada 30. janvāris - 1943. gada 2. aprīlis. 201. latviešu strēlnieku divīzijas jaunākā politvadītāja Alfona Kaunasa dienasgrāmata. 1942. gada 30 februāris - 11. aprīlis. 21. latviešu kārtības dienesta bataljona dižkareivja Nikolaja Šķutes dienasgrāmata. 1942. gada 30. marts - 24. maijs. 201. (vēlāk - 43. gvardes) latviešu strēlnieku divīzijas sakarnieka Mārtiņa Strazdiņa dienasgrāmata. 1942. gada 12. jūlijs - 1943. gada 12. februāris. 2. latviešu ieroču SS brigādes (vēlāk 19. latviešu ieroču SS divīzijas) leitnanta Ērika Jaunkalnieša dienasgrāmata. 1943. gada marts - 1944. gada 18. septembris. SS pulka "Kurt Eggers"kara ziņotāju Jura Zīverta dienasgrāmata. 1944. gada septembris - 1945. gada 11. maijs. NOSLĒDZOT... Dzīve pēc frontes: kara klātbūtni vērojot / Klinta Ločmele.
        ISBN 978-9984-87219-3.

Steins, Gārts. Ja es spētu izstāstīt / Gārts Steins ; no angļu val. tulk. Elviss Ozols ; red. Māra Cielēna ; Ievas Rusiņas vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2011 (Dardedze Hologrāfija). - 270, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The art of racing in the rain.
        ISBN 978-9984-86919-3.

Skujenieks, Knuts, 1936-. Kā ozola saknei pēc ūdens : [dzejas izlase] / Knuts Skujenieks ; sakārt. un pēcv. ieskats Knuta Skujenieka dzejā, 240.-[291.] lpp., sarakstījusi Inta Čaklā ; red. Gundega Sēja ; māksl. Laura Akmane. - Rīga] : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 301, [1] lpp. ; 21 cm. - (Skolas bibliotēka). - Dzejnieka K. Skujenieka grāmatā ievietoti dzejoļi no krājumiem "Sēkla sniegā" (1963-1969), "Rūgta roka, rūgta mute" (1969-1979), "Iesien baltā lakatiņā" (1980-1986), "Man ir valoda" (1996-2008).
        ISBN 978-993-402-230-2 (ies.).

 Latviešu cimdu raksti / sast.: Raimonda Strode, Laura Krustiņa ; atb. red. Anna Pavlovska ; izmantotas Kristīnes Lielauses fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, [2012] (Rēzekne : Latgales druka). - 142, [2] lpp. : il. ; 19 cm. - Bibliogr.: [144.] lpp. - Cimdu adīšanai Latvijā ir ļoti senas tradīcijas. Adītājas nevienu cimdu pāri neatkārtoja, līdz ar to katram cimdam bija unikāla vērtība. Ar pašas rokām darināts cimds, kurā ieguldīta mīlestība un izdoma, ir paliekoša vērtība, kas var kļūt par dzimtas mantojumu. Tas ir lepnuma un prieka avots gan adītājai, gan saņēmējam. - Grāmata iesieta spirālē.
        ISBN 978-993-411-056-6 (spirālies.).

Falkoness, Ildefonso. Fātimas roka : [romāns] / Ildefonso Falkoness ; no spāņu val. tulk. Dace Meiere ; red. Dace Sparāne-Freimane ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 759, [1] lpp. ; 22 cm. - (Jaunā gadsimta romāns). - Oriģ. nos.: La mano de Fátima.
        ISBN 978-9984-8479-7-9 (ies.).

Romanova, Olga. Aptieciņa tavā virtuvē : ārstējamies ar etiķi, sodu un sāli / Olga Romanova ; no krievu val. tulk. Irīda Miska. - Rīga : Jumava, [2012] (Mantoprint). - 93, [1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogr.: [91.] lpp.
        ISBN 978-993-411-052-8.

Micāne, Gunta, 1937-. Lauku kvintets : lugas / Gunta Micāne. - Mārupe : Drukātava, [2012]. - 5 sēj. ; 22 cm.
        Nellijas Jāņi : Līgovakara spēle 3 cēlienos, 11 ainās -- Meiteņu ballīte : luga 3 cēlienos -- Skaista mana brāļa sēta : sadzīves luga 3 cēlienos, 11 ainās -- Klēts : luga 3 cēlienos, 19 ainās -- Rija : luga 5 cēlienos, 14 ainās.
        ISBN 978-9984-85347-5.

Gailīte, Anna Skaidrīte, 1940-. Durvis nav aizslēgtas / Anna Skaidrīte Gailīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 251, [4]lpp.
        ISBN 978-993-402-169-5.

Gregorija, Filipa. Fortūnas rats : romāns / Filipa Gregorija ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2012] (Zelta rudens). - 445, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Lady of the Rivers.
        ISBN 978-9984-355-81-8 (ies.).

Kerets, Etgars. Autobusa šoferis, kas gribēja būt Dievs : stāstu izlase / Etgars Kerets ; no ivrita tulk. Māra Poļakova un Ilmārs Zvirgzds ; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 139, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 978-9984-233-85-7 (ies.).

Murakami, Haruki. Kafka liedagā : romāns / Haruki Murakami ; no japāņu val. tulk. Ingūna Beķere ; red. Dace Barone ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 524, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Umibe no Kafuka.
        ISBN 978-9984-406-22-0 (ies.).

Makkalova, Kolīna. Fortūnas izredzētie : romāns / Kolīna Makkalova ; no angļu val. tulk. Zane Rozenberga ; red. Rūta Koluža ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 1263, [1] lpp. : il., kartes ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Fortune's favorites. - Grāmatu "Pirmais vīrs Romā" un "Zāles vainags" turpinājums.
        ISBN 978-993-402-260-9 (ies.).

Ruiss Safons, Karloss. Eņģeļa spēle : romāns / Karloss Ruiss Safons ; no spāņu val. tulk. un rediģējusi Dace Meiere ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 678, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: El juego del ángel.
        ISBN 978-993-402-692-8 (ies.).

Ruks, Māris, 1972-. 20. gadsimta latvietis. Gunārs Astra / Māris Ruks. - [B.v.] : Antava, [2012]. - 239 lpp. : fotoil. - Personu rād.: 236.-239.lpp.
        ISBN 978-993-482-660-3.

Dēblīns, Alfrēds. Berlīne, Aleksandra laukums : stāsts par Francu Bīberkopfu / Alfrēds Dēblīns ; no vācu val. tulk. un red. Silvija Brice ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 527, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Berlin Alexanderplatz.
        ISBN 978-993-402-350-7 (ies.).

 Kumelītes / sast. Monika Zaļumniece ; red. Veronika Pužule ; māksl. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 55, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Aptieka dārzā). - Mūsdienās kumelītes plaši izmanto gan zinātniskajā, gan tautas medicīnā, kā arī kosmetoloģijā. Tiek izgatavots ļoti daudz ārstniecisku preparātu, kuru sastāvā ietilpst kumelīšu ziedi. - Izdošanas gads precizēts ISBN aģentūrā.
        ISBN 978-993-402-174-9.

 Gavēņa ēdieni / sast. Margita Krasnā ; red. Veronika Pužule ; Lauras Akmanes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 64 lpp. ; 20 cm. - Grāmatā sniegtas 154 receptes gavēņa ēdienkartei. Dotas salātu, zupu, biezputru, pankūku, silto ēdienu un saldo ēdienu receptes. Labi pazīstami produkti, tradicionālas garšvielas, vienkāršs pagatavošanas veids - un gavēņa maltīte ir gatava.
        ISBN 978-993-402-339-2.

Holahena, Lī. Kā izmantot, pielāgot un modelēt apģērba piegrieztnes : soli pa solim no vienkāršas pamatpiegrieztnes līdz radoši modelētam tērpam / Lī Holahena ; no angļu val. tulk. Ilze Krastiņa ; red. Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 144 lpp. : krās. il., tab. ; 26 cm. - Rād.: 142.-143. lpp. - Oriģ. nos.: How to use, adapt, and design sewing patterns.
        ISBN 978-993-402-288-3.

Išervuds, Kristofers. Atvadas no Berlīnes : romāns / Kristofers Išervuds ; no angļu val. tulk. un red. Silvija Brice ; māksl. Māris Sīmansons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 254, [2] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Goodbye to Berlin.
        ISBN 978-993-402-222-7.

 Es, Stīvs Džobss / sast. Džordžs Bīms ; no angļu val. tulk. Dace Rudzīte ; red. Elīna Vanaga ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 152 lpp. ; 19 cm. - Bibliogr.: 127.-152. lpp. - Grāmatā apkopoti spilgtākie izteicieni, ko Džobss paudis no biznesa skatuves, uz kuras pavadījis vairāk nekā trīsdesmit gadus. Viņš runā par dzīvi, nāvi, biznesu, veiksmi un daudz ko citu, atspoguļojot savu daudzpusīgo personību, savdabīgo humoru un unikālo pasaules izjūtu. - Oriģ. nos.: I, Steve. - Izdošanas gads precizēts ISBN aģentūrā.
        ISBN 978-993-402-459-7.

Vitāle, Džo. Bez robežām : noslēpumainā havajiešu sistēma, kā iegūt bagātību, veselību un dvēseles mieru / Džo Vitāle, Ihaleakala Hjū Lens ; [no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Preses nams Baltic). - 262 lpp. : il. ; 19 cm. - Ietver bibliogr. ([255.]-[261.] lpp.).
        ISBN 978-993-402-082-7.

Murakami, Haruki. 1Q84 / Haruki Murakami ; no japāņu val. tulk. Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 462, [2] lpp. ; 21 cm.
        1. grām. Aprīlis - jūnijs.
        1. grāmata. Aprīlis - jūnijs.
        ISBN 978-993-402-285-2.

Kampuša, Nataša. 3096 dienas / Nataša Kampuse; uzrakstīt palīdzējušas Heike Gronemeijere, Korinna Milborna; tulk. Aija Rožlapa. - Rīga : Sētava, [2012]. - 261, [2] lpp.
        ISBN 978-993-481-017-6.

Templers, Ričards. Bērnu audzināšanas likumi : lieliski padomi, kā izaudzināt laimīgus un veiksmīgus bērnus / Ričards Templers ; no angļu val. tulk. Dagnija Marianna Mūrniece ; red. Magda Riekstiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009 (Poligrāfists). - 232 lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: The rules of parenting. - "Starptautisks bestsellers" -- Uz vāka.
        ISBN 978-993-400-891-7.

 Padziedāsim jautras dziesmas : [dziesmu krājums] / sakopojis un ievadu sarakstījis A. Abelāns ; red. Iveta Ikale ; Ingunas Kļavas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists).). - 415, [1] lpp. ; 20 cm. - Krājumā dziesmas sakopotas 12 nodaļās: Latvju patriotiskās dziesmas. Dzīru un viesību dziesmas. Studentu dziesmas. Karavīru, mednieku un jūrnieku dziesmas. Mīlas un dabas dziesmas. Sērīgās ilgu dziesmas. Ārijas un romances. Modernie šlāgeri un kuplejas. Rotaļu un deju dziesmas. Populārākās tautas dziesmas. Jāņu dziesmas. Zobgalības un apdziedāšanas dziesmas. Dziesmu izlases īpašā vērtība ir pilnīgie dziesmu teksti. - Grāmata sagatavota pēc 1930. gada izdevuma.
        ISBN 978-993-402-130-5.

Čāndlers, Stīvs. Atklājiet sevi no jauna : kļūstiet par to, kas vienmēr esat vēlējies būt! / Stīvs Čāndlers ; no angļu val. tulk. Vija Stabulniece ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 (Poligrāfists). - 214 lpp. ; 20 cm. - Rād.: 211.-214. lpp. - Oriģ. nos.: Reinventing yourself.
        ISBN 978-993-401-057-6.

Trenkere, Sāra. Nāve birojā : mācību kriminālromāns / Sāra Trenkere ; no angļu val. tulk. Vita Holma ; red. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 (Poligrāfists).). - 63 lpp. ; 20 cm + 1 CD-ROM. - Piel: CD-ROM: Nāve birojā ; aizraujošā angļu valodā (audiodisks). - Oriģ. nos.: Lernkrimi Business English Hörbuch. Mord im Office. - Teksts latviešu un angļu val. - "Mācību kriminālromāns aizraujošā angļu valodā"--Uz vāka.
        ISBN 978-993-401-140-5.

Bauere, Inguna, 1960-. Ādama gredzens / Inguna Bauere; il. Anita Jansone-Zirnīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 222, [2] lpp. - (Lata romāns ; 3 (153). - Patālā pagātnē mazā Antonija no kaimiņa juveliera saņem brīnišķīgu dāvanu - gredzenu ar sarkanu rubīnu un novēlējumu izšķirošās dzīves situācijās uzmanīgi raudzīties, vai gredzena actiņa uzliesmos un tādējādi dos atbildi uz tābrīža sarežģīto jautājumu. II Pasaules kara beigās Antonija Vācijā iemīlas un uzdāvina gredzenu pirmajam savas dzīves vīrietim. Divas dažādas sistēmas iemīlējušos jauniešus izšķir. Taču no likteņa neizbēgt, jau sirmā vecumā televizora ekrānā Antonija ierauga vīrieti, kuram pirkstā ir viņas gredzens. Mazmeita nolemj palīdzēt atrisināt mīklu...
        ISBN 978-9984-87822-5.

 Dzejas almanahs, 2009 / sagat. Olga Orsa. - Rēzekne : [B.i., 2009]. - 257 lpp. : fotoil. - Teksts latviešu, krievu val.

Gēbele, Iveta. Pasaku dziedinošais spēks / Iveta Gēbele. - [B.v.] : Biedrība „Bērni bērniem”, [2012]. - 112 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-494-69-2.

Apškrūma, Kornēlija, 1937-. Ceļavārdi jaunībai : izlase : [dzeja] / Kornēlija Apškrūma ; Māras Alševskas dizains ; red. Kristīne Skrīvele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009] (a/s "Poligrāfists").). - 128 lpp. : il. ; 20 x 11 cm. - Dzejnieces K. Apškrūmas dzejoļu izlasē atklājas daudzveidīga noskaņu un emociju gamma - apcerīgums, skumjas, mīlestības dažādās noskaņas, rezignācija un dzīvesprieks. Izlasē ir veltījumi skolotājiem un absolventiem. Viņas dzejā vienmēr atradīsiet rindas, kuras veltīt kādam mīļam cilvēkam.
        ISBN 978-993-400-788-0.

Nagliņa, Agnese, 1981-. Atjaunotas lietas : rokdarbi / Agnese Nagliņa ; red. Ilona Ruķere ; māksl. Māra Alševska ; Agneses Nagliņas zīm. un foto ; vāka dizains: Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 32 lpp. : il. ; 20 cm. - (Rokdarbi ; 14). - A. Nagliņas grāmatā sniegtas idejas, kā sakrājušos dažādus niekus pārveidot, atjaunot un izmantot, lai radītu jaukus un interesantus dekoratīvus priekšmetus interjeram, svētku rotājumus, pat dažādas praktiskas lietas vai sirsnīgu dāvanu kādam draugam. - Izdošanas gads precizēts ISBN aģentūrā.
        ISBN 978-993-402-504-4.

Saulīte, Gunta. Mana Kundziņsala / Gunta Saulīte ; māksl. Eduards Groševs ; Guntas Saulītes, Baibas Vītolas, Vijas Kilblokas, Eduarda Groševa, Dāvja Auškāpa fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 188, [20] lpp. : il., ģīm., kartes ; 21 cm. - Bibliogr.: 185.-186. lpp. - G. Saulīte grāmatā stāsta, cik savdabīga un interesanta ir bijusi dzīve Kundziņsalā. Tā iepazīstina ar vienu no Daugavas lielākajām salām, dzīvi tajā un vietējiem iedzīvotājiem, atceroties savas un tēvutēvu gaitas. Kundziņsalā ir kā laukos, kā mazpilsētā. Un tas viss gandrīz vai pašā Rīgas centrā. - Izdošanas gads precizēts ISBN aģentūrā.
        ISBN 978-993-402-405-4 (ies.).

Sleits, Džo H. Dabas spēks : [iedvesmojoši vingrinājumi savai izaugsmei] / Džo H. Sleits; no angļu val. tulk. Dace Krūtaine. - Rīga : Jumava, [2012]. - 145, [2] lpp. - No smilšu saujas līdz vistālākajai zvaigznei daba aicina tevi iepazīt tās slēpto pusi. Mijiedarbībā ar dabu tu atklāsi jaunu, aizraujošu ceļu uz sevis pilnveidošanu. Tu atklāsi pilnīgi jaunas spējas gan sevī, gan augstākās sfērās. Piekļūstot dabas spēkam, apgaismība, iedvesma, laime un veiksme ir rokas stiepiena attālumā. Šajā grāmatā aprakstītās pakāpeniskās programmas ir domātas, lai atmodinātu tavas dusošās spējas un iedrošinātu tevi sasniegt tavus augstākos mērķus ar dabas spēka palīdzību. Tu atklāsi iedarbīgus veidus, kā tikt galā ar izaugsmes apsīkumu, radīt veiksmīgu karjeru, veicināt radošumu, bagātināt sociālās attiecības, risināt konfliktus, atmest nevēlamus ieradumus, kontrolēt spriedzi un atrisināt personīgās problēmas. Tu arī iemācīsies, kā palēnināt novecošanas procesu un dažā ziņā pat pavērst atpakaļ vecuma pazīmes. Gala rezultāts ir harmonisks, līdzsvarots un stiprināts prāta, ķermeņa un gara stāvoklis, kam pa spēkam ir viss.
        ISBN 978-993-411-068-9.

Valdena, Laura. Maorietes lāsts : romāns / Laura Valdena ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa ; red. Inese Miesniece ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (SIA "Preses nams Baltic"). - 429, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Der Fluch der Moarifrau.
        ISBN 978-993-402-575-4.

Kalniņš, Gunārs, 1932-. Laimes spēle / Gunārs Kalniņš ; red.Ligita Knāķe ; foto Jānis Knāķis. - Rīga : Autorizdevums, 2012. - 286 lpp.

Троицкий, Андрей Борисович. Любовь, похожая на смерть : роман / Андрей Троицкий. - Москва : Эксмо, 2011. - 381, [1] с. - (Русский шансон).
        ISBN 978-5-699-48566-6.

Votsons, S.Dž. Pirms es aizeju gulēt : romāns / S.Dž. Votsons ; no angļu val. tulk. Alda Vāczemniece ; red. Iveta Polkmane ; Isakas vāka noformējums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 348, [2] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Before i go to sleep.
        ISBN 978-993-402-202-9.

Masiļūne, Ņina. Latviešu nacionālie ēdieni / Ņina Masiļūne ; priekšv. Garšas varavīksne, 17.-[18.] lpp., sarakst. Monika Zīle ; Irēnas Rožkalnas māksl. noform. ; fotogr.: Andris Tone, Igors Boikovs. - [Atkārt. izd.]. - Rīga : Jumava, 2011. - 229, [1] lpp., [32] lpp. krās. il. : il. ; 22 cm. - Ņ. Masiļūnes grāmatā apkopotās ēdienu receptes pārsvarā īstenojamas arī iesācējam. Tās nediktē neizpildāmus noteikumus ar eksotisku produktu un garšvielu uzskaitījumu. Aiz šīs vienkāršības paslēpta lieliska, krāšņa garšu varavīksne, kur tīkamus toņus atradīs kā pārliecināts veģetārietis, tā gaļas cienītājs. 1. izdevums iznāca 2004. gadā.
        ISBN 978-9984-388-91-5.

Čemberlena, Diāna. Trauslais dzīvības brīnums : romāns / Diāna Čemberlena ; no angļu val.tulk. Liāna Niedra ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, [2012]. - 428, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-355-87-0.

Penaks, Daniels. Skolas sāpes / Daniels Penaks ; no franču val. tulk.i Agnese Kasparova. - Rīga : OMNIA MEA, 2012. - 263 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 978-9984-99269-3.

Vītola, Ilona. Rūgtais vērmeļu kauss : atmiņu krājums / Ilona Vītola. - [Gulbene : Vītola izdevniecība, 2012]. - 286 lpp. : fotoil.
        2. grām.
        ISBN 978-9984-8354-0-2.

Šeldreiks, Rūperts. Septiņi eksperimenti, kas varētu mainīt pasauli : ceļvedis revolucionārajā zinātnē / Rūperts Šeldreiks ; no angļu val. tulk. Ligita Lukstraupe ; atb. red. Kristīne Kirkila ; zinātn. red. Juris Lorencs ; Zandas Marķitānes vāka māksl. noformējums. - Rīga : Jumava, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 258, [1] lpp. : il., diagr., tab. ; 20 cm. - Bibliogr.: 243.-[259.] lpp. - Oriģ. nos.: Seven experiments that could change the world.
        ISBN 978-993-411-010-8.

Neikena, Ilze. Šrilanka : noslēpumainā ūdensroze Indijas okeānā / Ilze Neikena ; [Ilzes Neikenas, Jāņa Kreicberga fotogrāfijas]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 126, [2] lpp., [32] lpp. iel. : il., kartes ; 22 cm. - Alf. rād.: [127.-128.] lpp.
        ISBN 978-993-402-501-3.

 Nomakšķerē, pagatavo un apēd! : praktiski padomi un zivju ēdienu receptes / sakārt. Agnese Biteniece ; māksl. Pāvels Hafizovs ; Guntas Plotkas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 63, [1] lpp. ; 20 cm. - Lielu gandarījumu sagādā ne tikai pats zivs noķeršanas process, bet ir patīkami un interesanti no noķertā loma pagatavot gardu maltīti. Grāmatā pastāstīts, kā pagatavot zivis makšķerēšanas vietā un kā zivis pagatavot mājās. - Izdošanas gads precizēts ISBN aģentūrā.
        ISBN 978-993-402-042-1.

Segliņš, Uģis, 1963-. Lieso laiku laimes formulas : dienas un nedienas, ziņas un neziņas, 2009-2011 / Uģis Segliņš ; red. Jānis Rokpelnis ; Māra Garjāņa vāka dizains ; vāka noformējumā izmantots Agneses Zeltiņas foto ; 4. vāka foto: Aleksejs Pavļenko, Oskars Grumolds. - Rīga : Mansards, 2011. - 263, [6] lpp. ; 21 cm. - Žurnālists un literāts U. Segliņš 20 gadus strādājis par Dailes teātra literārās daļas vadītāju, tulkojis lugas no angļu un krievu valodas, rakstījis stāstus, dziesmu tekstus un dzejoļus. U. Segliņš šobrīd ir lektors RSEBAA bakalaura studiju programmā "Audiovizuālā mediju māksla".
        ISBN 978-9984-87225-4.

Galēja, Iveta. Lieldienu ēdieni / Iveta Galēja ; [fotogr. aut. Juris Galējs]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 47 lpp. : il. ; 24 cm.
        ISBN 978-993-402-783-3.

Lapšāne, Rudīte, 1970-. Sporta svētki pirmsskolā / Rudīte Lapšāne ; literārā red. Rita Cimdiņa. - Rīga : RaKa, 2011 (SIA "Izdevniecība RaKa"). - 87 lpp. : il. ; 28 cm. - Bibliogr.: 87. lpp. - Grāmatas autore ir apkopojusi savu ilggadējo pieredzi, vadot sporta nodarbības pirmsskolniekiem. Grāmatā ir aprakstītas spēles un rotaļas, kuras sporta skolotāji var izmantot pirmsskolā dažādos sporta pasākumos. Lai atvieglotu skolotāja izvēli, ieteikumi apkopoti pa gadalaikiem un sasaistīti ar norisēm dabā.
        ISBN 978-9984-461-95-3. 
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »